Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

30.11.2017 o 14:28 hod.

JUDr.

Ján Richter

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 30.11.2017 14:29 - 14:32 hod.

Ján Richter
Platí odpoveď, ktorú som dal k otázke č. 1.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 30.11.2017 14:29 - 14:32 hod.

Ján Richter
Nie, myslím, že sme sa zhodli.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 30.11.2017 14:28 - 14:29 hod.

Ján Richter
Pani poslankyňa, nemám čo iné nové povedať, platí to, čo som povedal predtým. Čo sa týka tej disproporcie, ja som uviedol, ako to mám záujem a ako to v rámci rezortu riešim a to je len pohyblivá čiastka mzdy. Ja sa neviem vyjadriť, ako moji kolegovia iní túto vec riešia, ale osobne si myslím, že je to istá diskriminácia a je potrebné tento zákon riešiť, za tým plne stojím.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 30.11.2017 14:28 - 14:29 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Pán poslanec, ja som sa snažil vyjadriť, že nie je mojou kompetenciou ani zodpovednosťou, ja sa o veci informujem ako predseda hospodárskej rady, aby som vedel dať fundovanú odpoveď sociálnym partnerom, to znamená, zamestnávateľom a zamestnancom o tom, ako proces pokračuje a túto informáciu žiadam od toho, čo je zo zákona kompetentný a zodpovedný. Od 1. 11. 2013 je to Úrad vlády Slovenskej republiky. Pre mňa je dôležité, že aj sociálni partneri sú zastúpení v tej pracovnej komisie, ktorá tvorí tú novelu ako takú. Môžem len zopakovať to, čo som povedal predtým, samozrejme zo zákona sa automaticky do výšky minimálnej mzdy dopláca ten rozdiel a ja ten ďalší rozdiel, ktorý tam prirodzene vzniká, to záleží od toho, že či je tá konkrétna profesia zatriedená v jednotke, dvojke, alebo ktorej triede minimálnej mzdy, sa snažím ten rozdiel vyrovnávať pohyblivou čiastkou mzdy. To znamená, formou odmien, aby tí ľudia neboli na tomto ukrátení. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 30.11.2017 14:20 - 14:25 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda Národnej rady. Vážený pán poslanec, členovia vlády zvyčajne začínajú svoju odpoveď poďakovaním za otázku, ja však musím upozorniť, že ste svoju otázku adresovali ministrovi, v kompetencii ktorého nie je zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. A práve tento zákon stanovuje platové náležitosti aj vami spomínanej kuchárke. Samozrejme, máte právo sa pýtať, ktoréhokoľvek člena vlády na čokoľvek, ale pravdepodobne nebudete dávať ministerke pôdohospodárstva otázku, kedy zmení zákon o životnom prostredí, alebo ministrovi obrany, kedy bude riešiť sociálne služby.
Keď som však zistil, že rovnakú otázku dalo päť opozičných poslancov 34-krát v rôznej istej modifikácii, no tak som pochopil, že za tým je aj iný politický záujem. Keby som parlamentnú snemovňu zneužíval, tak by som jednoducho povedal, že láskavo sa je potrebné obrátiť na predstaviteľa, ktorý za zákon vo verejnej službe zo zákona a kompetencií zodpovedá. Ale mám úprimný záujem o riešenie daného problému ľudí práce, preto vám síce nemôžem povedať, kedy konkrétne ja zákon zmením, nakoľko to nie je v mojej právomoci. Ale rád vás budem informovať, čo sa v tejto veci robí. Nehovoriac o tom, že sa to týka relatívne dosť zamestnancov, ktorí pôsobia aj v rezorte práce, sociálny vecí a rodiny. Mňa totiž rastúci rozdiel medzi najnižšími platovými triedami vo verejnej službe a minimálnou mzdou trápi naozaj a treba povedať, že sa s tým aj vo svojej konkrétnej praxi bezprostredne stretávam.
A preto nemám problém povedať aj tu, že stojím aj za aktivitami, ktoré v tomto smere vyvíja príslušný odborový zväz, a vyjadril som to aj nahlas. Musím upozorniť, že je to relatívne, nazvem to, bradatý problém, hoci asi najvýraznejšie sa tento problém prehĺbil v rokoch 2011 až 2013. V roku 2010 prvá Ficova vláda ešte dohodla s odbormi zvyšovanie, ale k ďalšiemu došlo až po tom, čo na čele vlády stál opäť Robert Fico. A bolo to vtedy ešte pod gesciou práve nášho ministerstva, pretože tá legislatíva prešla pod nové pôsobenie, pod Úrad vlády, presne 1. 11. 2013.
Problematika ma zaujíma aj z pozície tripartity. Ako predseda Hospodárskej a sociálnej rady Slovenskej republiky sa pravidelne k tejto problematike vyjadrujem a komunikujeme aj so sociálnymi partnermi, najmä s Konfederáciou odborových zväzov.
Môžem len konštatovať, že novela zákona je v procese prípravy. Môžem vás informovať, že na Úrade vlády, a o tom hovoril pred chvíľočku aj pán podpredseda vlády, už dávnejšie začala pracovať skupina zložená z odborníkov i zástupcov odborov a výsledkom ich práce je návrh nových tarifných stupníc vo viacerých variantoch. Teraz sa tieto varianty vyhodnocujú a do konca marca budú predstavené sociálnym partnerom. Aspoň taká je posledná odpoveď z Úradu vlády, ktorú som oficiálne obdŕžal pre Hospodársku a sociálnu radu. Následne bude pripravená novela zákona, samozrejme, že ak sa nám ten proces zdá byť do istej miery zdĺhavý, tak je to aj preto, že v rámci prípravy Úrad vlády poslal dotazník vyše tisíckam miest a obcí, aby získal čo najpresnejší obraz o tom, akú máme štruktúru podľa jednotlivých platových tried, a, lebo všetko dnes tvorí funkčný plat verejného, verejného zamestnanca, napokon je jasné, že dôležitými partnermi v tejto otázke a príprave novely sú aj krajské a miestne samosprávy.
Podrobnejšie o veci informoval pán podpredseda vlády. Snáď ešte jedna pripomienka. V podmienkach rezortu mám záujem tú disproporciu, ktorá je v tom mzdovom rozdiele, pretože samozrejme, že do výšky minimálnej mzdy doplácame, riešiť pohyblivou čiastkou mzdy, aby tí zamestnanci vo verejnej službe jednoducho neboli v tomto prípade poškodení.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 28.11.2017 18:00 - 18:00 hod.

Ján Richter
Chcem len veľmi poďakovať, že sme sa dokázali v takejto dôležitej veci dohodnúť naprieč celým parlamentom. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 28.11.2017 17:49 - 17:51 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pani podpredsedníčka Národnej rady. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, veľmi stručne, o čom to je, prečo sme posunuli opätovne návrh zákona do druhého čítania.
Súčasťou návrhu zákona o sociálnych službách je aj tzv. jasličkový zákon. Ten má isté paragrafy, ktoré sa týkajú povinnosti registrovať sa takýmto subjektom na vyšších územných celkoch, na samosprávnych krajoch. Cituje to presne § 64, ktorý hovorí o žiadosti o zápis do registra. Nechal som si urobiť prieskum, ktorý, všetkých krajov, ako vyzerajú vybavené, resp. nevybavené žiadosti. Dospel som k poznaniu, že 15 je vybavených, to znamená prijaté rozhodnutia, a 34 je v procese. Objektívne predpokladám, že tu môžu byť zariadenia, ktoré ešte ani nedali tú žiadosť. Vychádzajúc z tohto stavu a objektívneho záujmu, aby tieto zariadenia, tento typ sociálnej služby plnil úlohu, ktorá sa od neho očakáva, navrhujeme teraz, aby sme posunuli termín povinnosti registrácie do 30. 6. budúceho roka.
Nie všetky vyššie územné celky rovnako pristúpili k tejto úlohe aj možno vlastným výkladom zákona. Až následné usmernenia a metodika istým spôsobom zorientovali tých, ktorí rozhodujú o týchto veciach a na 12. decembra som si zvolal prvé zasadnutie predsedov samosprávnych krajov a riaditeľov sociálnych odborov, aby sme o tejto veci konkrétnejšie hovorili, aby sme si zadefinovali aj spoločné úlohy v tej sociálnej oblasti aj z hľadiska stavby rozpočtu. Toto je hlavný dôvod otvorenia rozpravy opätovne, a preto by som chcel vás pekne poprosiť, aby ste to pochopili a aby ste návrh, ktorý bude predložený ako spoločný návrh tohto pléna - aj vládnych, koalície, aj opozičných strán -, podporili.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 28.11.2017 15:18 - 15:19 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Veľmi stručne. Treba vidieť, že táto novela reaguje na konkrétne veci z aplikačnej praxe. Bohužiaľ, v tejto, v tomto čase máme veľmi veľký problém hlavne s cudzinou. A sú isté veci, kde medzinárodná právna ochrana detí, oddelenie, ktoré máme, nie je vždy schopné konať. Preto sme boli nútení viaceré veci realizovať, lebo tých, použijem výraz, zmiešaných manželstiev a z toho vyplývajúcich detí je relatívne veľmi veľa. Tam boli veľmi komplikované situácie, na ktoré máme záujem v tejto, v tejto novele reagovať.
Čo je dôležité, v tejto novele, je jasne vymedzené, kedy nevznikne výživné. Po prvé, pokiaľ je dieťa v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a pokiaľ je dieťa na základe rozhodnutia súdu v zariadení, ktoré, ktoré smeruje k jej, k jeho prevýchove. To tiež, s týmto bol vážny problém aj dosť veľká polemika.
Ďalej spresnenie právnej úpravy o riadnom plnení povinnej školskej dochádzky. Veľmi dôležitá otázka, ktorá s týmto súvisí, veľmi pragmatická. Za ďalšie urýchlenie správneho konania o náhradnom výživnom, pretože niekedy tá agenda bola veľmi, veľmi dlhá a máme záujem aj na tieto veci zareagovať.
K pánovi poslancovi Dostálovi, áno, a možno som to mal povedať aj v tej prvej časti, resp. k tomu predchádzajúcemu zákonu, k tej pripomienke Generálnej prokuratúry, to nebola zásadná pripomienka, to bola obyčajná, vykonzultovaná, tu bola zásadná. My sme sedeli, už nie je. Dohodli sme sa presne to, čo ste pomenoval vy, že takáto novela si žiada skutočne takú väčšiu celospoločenskú diskusiu. Áno, my máme záväzok sa vrátiť k tej pripomienke Generálnej prokuratúry a v budúcom roku by sme sa mali zaoberať aj týmto.
Otázku, ktorú však je treba povedať, terajšie znenie zákona je takto upravené až na základe odporúčaní Generálnej prokuratúry a ministerstva spravodlivosti, to znamená úplne opačne meníme tú fazónu, čo život prináša, k čomu sa je treba vrátiť, ale práve preto to chce aj dlhšie časové obdobie a každopádne je záujem, aby sme odborníkov, ale aj verejnosť, pretože toto je otázka, ktorá môže sa dotknúť každého alebo každej jednej ženy na, na Slovensku, aby sme v maximálnej miere, miere uľahčili tú situáciu, pretože myslím si, že osamelé ženy na Slovensku majú veľmi veľa problémov a našou povinnosťou a úlohou je im v tejto situáciu pomáhať.
Takže odpoveď, áno, v budúcom roku pôjde ďalšia novela, ktorá sa bude týkať aj tej pripomienky Generálnej prokuratúry, je na tom všeobecná dohoda Generálnej prokuratúry a ministerstva.
Ďakujem, všetko z mojej strany, očakávam podporu tohto zákona.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 28.11.2017 14:59 - 15:01 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda Národnej rady. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, predmetom návrhu novely zákona o náhradnom výživnom sú systémové zmeny spočívajúce v istej úprave poskytovania náhradného výživného ako preddavkovej dávky s cieľom zabezpečiť návratnosť vyplateného náhradného výživného v prípadoch, ak povinná osoba dodatočne zaplatí výživné alebo ak sa v exekučnom konaní na vymoženie pohľadávky na výživnom výživné vymôže.
Za účelom zabezpečenia rovnakého postavenia cudzincom s udelenou doplnkovou ochranu s občanmi Slovenskej republiky sa navrhuje okrem podmienky trvalého pobytu na území Slovenskej republiky akceptovať u týchto osôb prechodný pobyt na území Slovenskej republiky. Tieto osoby si tiež v prípade schválenia tejto novely budú môcť uplatniť nárok na náhradné výživné. Návrhom zákona sa ďalej spresňujú podmienky nároku na náhradné výživné v prípadoch, ak vymáhanie z cudziny nie je možné z dôvodu absencie súčinnosti žiadateľa o náhradnom, o náhradné výživné s Centrom pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže, a v prípadoch, ak je dieťa z výchovných dôvodov umiestnené v príslušnom zariadení, napr. v špeciálnom výchovnom zariadení alebo vo výkone väzby.
Súčasne sa navrhujú zmeny, ktoré majú za cieľ administratívne zjednodušenie a urýchlenie správneho konania o náhradnom výživnom vylúčením uplatňovania niektorých ustanovení zákona o správnom konaní. Súčasťou návrhu sú aj ďalšie navrhnuté úpravy, ktoré sa týkajú precizovania zákonných ustanovení podľa poznatkov vyplývajúcich z aplikačnej a interpretačnej praxe.
Uchádzam sa o podporu, ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 28.11.2017 14:53 - 14:58 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. No veľmi stručne. Vážim si každý jeden konštruktívny príspevok a hneď v úvode, tak jak som aj svoje úvodné slovo ukončil, vyjadrujem pripravenosť v podstate do toho konca januára, pokiaľ pôjde druhé čítanie, sa stretnúť a komunikovať na odbornej úrovni vrátane mojich kolegov.
K pani Blahovej sa s úctou nebudem vyjadrovať. Samé polopravdy, lži, ktoré tu hovoríte, neznalosť vecí. (Reakcia z pléna.) Nie pán poslanec Bublavý, vy ste neznalá vecí! To, čo ste tu kritizovala, nejaké konšpiratívne stretnutia niekde. Kto ich organizuje, kde, kto? Viete, v čom je problém? Viacerých ste oslovila z tých, ktorí sa podpísali pod to podporné stanovisko, lebo spolu s nami sa podieľali, aby to nepodpísali, a oni sa vykašľali na vás, lebo majú inú pravdu, iný postoj k tejto veci a tento tu presadzujú, lebo u vás je len zloba. (Potlesk, reakcie z pléna a prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Hrnčiar, Andrej, podpredseda NR SR
Poprosím, pani poslankyňa.

Richter, Ján, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Tehotné, tehotné ženy a ženy po pôrode. Pani poslankyňa, každý jeden detský domov má nejaký trakt, izby, kde už v súčasnosti žijú, prebývajú chovankyne, ktoré porodili dieťa. Bohužiaľ, taký je život. O čom to hovoríte? Veď to tu už dávno, dávno je. (Ruch v sále.) To je dávno, dávno tu už tieto veci je. A ešte raz, akákoľvek vecná pripomienka je a bude v záujme predkladateľov, aby bola bola konzultovaná.
V podstate, čo sa týka kolegýň z OĽANO, no hlavné pripomienky, prečo až po šiestich rokoch. Treba povedať jednu vec, áno, toto je zákon, ktorý sa pripravoval niekoľko rokov, počas prvého alebo môjho predchádzajúceho volebného obdobia sa už komisia zriadila a začala na veci pracovať. Dôležité bolo, aby sa dostala táto otázka do vládneho programu, programového vyhlásenia vlády, a aby som ja potom mohol aj so svojím kolegom Kažimírom, aj so všetkými tanečkami, ktoré pri tom jednoducho sú, mať ambíciu presadiť, že je aj finančne krytá. Tu nie je proces, ktorý je otázkou ako zo dňa na deň, ja by som mohol postaviť otázku, prečo v tom čase pred tými šiestimi rokmi, keď ste boli vy pri moci, ste napríklad takéto niečo neponúkali. Ale nechcem sa púšťať do tej roviny, lebo toto je v istom vývoji, a dnes už dozrel čas, aby sme urobili všetko preto, a to je hlavný zmysel tohto zákona, ak sa len jedno dieťa dá istým spôsobom v úvodzovkách zachrániť, aby nemuselo ísť rovno do detského domova, ja neviem, do resocializačného zariadenia, ale že vytvoríme v rámci tohto centra reálny predpoklad, že tam bude so svojimi rodičmi, aby sa vyjasnila otázka, aby sa dieťa vrátilo do rodiny a tá rodina bola úplná, však, preboha, o toto nám ide. Toto je hádam ten základný cieľ.
My nechceme napĺňať ďalšími tisícami detské domovy, my chceme zabrániť tomu, aby deti, ktoré sa po istom čase v takýchto zariadeniach s rodičmi dokážu etablovať a vrátiť do toho základného rodinného prostredia. Ak je toto zlá myšlienka, no tak potom neviem, čo je dobrá, preto spolupracujeme. A to tie mimovládne organizácie, s ktorými tu spracujem..., spolu sme spolupracovali, snáď nikto nechce hovoriť, že sú nejako ideologicky nám blízke. Ja si vážim tých ľudí, a pokiaľ má niekto názor, ktorý ponúkne po 20-ročnej praxi, no tak bol by som veľmi hlúpy aj moji kolegovia, aby sme ho neakceptovali. To znamená, preto ich máme, a preto s nimi spolupracujeme a ja im aj z tohto miesta chcem všetkým veľmi pekne poďakovať. Nie je to jediný zákon, kde spolupracujeme, ale tu to bolo zvlášť dôležité, lebo vytvárame niečo skutočne nové, čo áno, čo iste v budúcnosti bude môcť, musieť prejsť aj nejakými novelami, ale to je život. Ale je dôležité urobiť všetko preto, aby každé jedno dieťa, ktoré v prospech rodiny sa dá zachrániť, sa do tej rodiny vrátilo. V tom je základná filozofia a myslím si, že toto je absolútne tá, tá najlepšia cesta, ktorou sme sa teraz vydali.
A ja ešte raz chcem poďakovať aj svojim kolegom aj všetkým, ktorí spolupracovali, a zároveň ešte raz vysloviť, by som povedal, pripravenosť všetkým tým, ktorí sa budú chcieť podieľať na pripomienkovaní, v konkrétnom pripomienkovaní v tom druhom čítaní, vyjadriť pripravenosť komunikovať a spolupracovať.
Ďakujem pekne všetkým a očakávam podporu tohto zákona v prvom čítaní. (Potlesk.)
Skryt prepis