Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

30.11.2017 o 14:28 hod.

JUDr.

Ján Richter

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Zodpovedanie otázky 30.11.2017 14:33 - 14:34 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Pán poslanec, myslím si, že vo vláde, keď sa bude prerokovávať návrh tejto novely a pôjde do parlamentu, bude niektorý z členov vlády poverený, aby predložil túto novelu tu v parlamente. To znamená, v tejto chvíli sa k tomu vyjadrovať je veľmi zavčasu, je to na otázku rozhodnutia vlády.
No na druhej strane viete, ako za tejto vlády sa najviac zvyšuje minimálna mzda, čím sa zvyšuje aj ten čistý minimálny príjem pre jednotlivých poberateľov minimálnej mzdy, čo je treba oceniť, čo je pozitívum. Znova treba povedať, že do výšky základnej minimálnej mzdy sa zo zákona musí vyrovnať tá mzda. A opakujem to, čo som povedal predtým, pokiaľ tam vznikne disproporcia, ja ju mám záujem v rezorte, kde mám priamy dosah na svojich kolegov a podriadených, riešiť pohyblivou čiastkou mzdy.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 30.11.2017 14:29 - 14:32 hod.

Ján Richter
Platí odpoveď, ktorú som dal k otázke č. 1.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 30.11.2017 14:29 - 14:32 hod.

Ján Richter
Platí odpoveď, ktorú som dal k otázke č. 1.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 30.11.2017 14:29 - 14:32 hod.

Ján Richter
Nie, myslím, že sme sa zhodli.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 30.11.2017 14:28 - 14:29 hod.

Ján Richter
Pani poslankyňa, nemám čo iné nové povedať, platí to, čo som povedal predtým. Čo sa týka tej disproporcie, ja som uviedol, ako to mám záujem a ako to v rámci rezortu riešim a to je len pohyblivá čiastka mzdy. Ja sa neviem vyjadriť, ako moji kolegovia iní túto vec riešia, ale osobne si myslím, že je to istá diskriminácia a je potrebné tento zákon riešiť, za tým plne stojím.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 30.11.2017 14:28 - 14:29 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Pán poslanec, ja som sa snažil vyjadriť, že nie je mojou kompetenciou ani zodpovednosťou, ja sa o veci informujem ako predseda hospodárskej rady, aby som vedel dať fundovanú odpoveď sociálnym partnerom, to znamená, zamestnávateľom a zamestnancom o tom, ako proces pokračuje a túto informáciu žiadam od toho, čo je zo zákona kompetentný a zodpovedný. Od 1. 11. 2013 je to Úrad vlády Slovenskej republiky. Pre mňa je dôležité, že aj sociálni partneri sú zastúpení v tej pracovnej komisie, ktorá tvorí tú novelu ako takú. Môžem len zopakovať to, čo som povedal predtým, samozrejme zo zákona sa automaticky do výšky minimálnej mzdy dopláca ten rozdiel a ja ten ďalší rozdiel, ktorý tam prirodzene vzniká, to záleží od toho, že či je tá konkrétna profesia zatriedená v jednotke, dvojke, alebo ktorej triede minimálnej mzdy, sa snažím ten rozdiel vyrovnávať pohyblivou čiastkou mzdy. To znamená, formou odmien, aby tí ľudia neboli na tomto ukrátení. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 30.11.2017 14:20 - 14:25 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda Národnej rady. Vážený pán poslanec, členovia vlády zvyčajne začínajú svoju odpoveď poďakovaním za otázku, ja však musím upozorniť, že ste svoju otázku adresovali ministrovi, v kompetencii ktorého nie je zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. A práve tento zákon stanovuje platové náležitosti aj vami spomínanej kuchárke. Samozrejme, máte právo sa pýtať, ktoréhokoľvek člena vlády na čokoľvek, ale pravdepodobne nebudete dávať ministerke pôdohospodárstva otázku, kedy zmení zákon o životnom prostredí, alebo ministrovi obrany, kedy bude riešiť sociálne služby.
Keď som však zistil, že rovnakú otázku dalo päť opozičných poslancov 34-krát v rôznej istej modifikácii, no tak som pochopil, že za tým je aj iný politický záujem. Keby som parlamentnú snemovňu zneužíval, tak by som jednoducho povedal, že láskavo sa je potrebné obrátiť na predstaviteľa, ktorý za zákon vo verejnej službe zo zákona a kompetencií zodpovedá. Ale mám úprimný záujem o riešenie daného problému ľudí práce, preto vám síce nemôžem povedať, kedy konkrétne ja zákon zmením, nakoľko to nie je v mojej právomoci. Ale rád vás budem informovať, čo sa v tejto veci robí. Nehovoriac o tom, že sa to týka relatívne dosť zamestnancov, ktorí pôsobia aj v rezorte práce, sociálny vecí a rodiny. Mňa totiž rastúci rozdiel medzi najnižšími platovými triedami vo verejnej službe a minimálnou mzdou trápi naozaj a treba povedať, že sa s tým aj vo svojej konkrétnej praxi bezprostredne stretávam.
A preto nemám problém povedať aj tu, že stojím aj za aktivitami, ktoré v tomto smere vyvíja príslušný odborový zväz, a vyjadril som to aj nahlas. Musím upozorniť, že je to relatívne, nazvem to, bradatý problém, hoci asi najvýraznejšie sa tento problém prehĺbil v rokoch 2011 až 2013. V roku 2010 prvá Ficova vláda ešte dohodla s odbormi zvyšovanie, ale k ďalšiemu došlo až po tom, čo na čele vlády stál opäť Robert Fico. A bolo to vtedy ešte pod gesciou práve nášho ministerstva, pretože tá legislatíva prešla pod nové pôsobenie, pod Úrad vlády, presne 1. 11. 2013.
Problematika ma zaujíma aj z pozície tripartity. Ako predseda Hospodárskej a sociálnej rady Slovenskej republiky sa pravidelne k tejto problematike vyjadrujem a komunikujeme aj so sociálnymi partnermi, najmä s Konfederáciou odborových zväzov.
Môžem len konštatovať, že novela zákona je v procese prípravy. Môžem vás informovať, že na Úrade vlády, a o tom hovoril pred chvíľočku aj pán podpredseda vlády, už dávnejšie začala pracovať skupina zložená z odborníkov i zástupcov odborov a výsledkom ich práce je návrh nových tarifných stupníc vo viacerých variantoch. Teraz sa tieto varianty vyhodnocujú a do konca marca budú predstavené sociálnym partnerom. Aspoň taká je posledná odpoveď z Úradu vlády, ktorú som oficiálne obdŕžal pre Hospodársku a sociálnu radu. Následne bude pripravená novela zákona, samozrejme, že ak sa nám ten proces zdá byť do istej miery zdĺhavý, tak je to aj preto, že v rámci prípravy Úrad vlády poslal dotazník vyše tisíckam miest a obcí, aby získal čo najpresnejší obraz o tom, akú máme štruktúru podľa jednotlivých platových tried, a, lebo všetko dnes tvorí funkčný plat verejného, verejného zamestnanca, napokon je jasné, že dôležitými partnermi v tejto otázke a príprave novely sú aj krajské a miestne samosprávy.
Podrobnejšie o veci informoval pán podpredseda vlády. Snáď ešte jedna pripomienka. V podmienkach rezortu mám záujem tú disproporciu, ktorá je v tom mzdovom rozdiele, pretože samozrejme, že do výšky minimálnej mzdy doplácame, riešiť pohyblivou čiastkou mzdy, aby tí zamestnanci vo verejnej službe jednoducho neboli v tomto prípade poškodení.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 28.11.2017 18:00 - 18:00 hod.

Ján Richter
Chcem len veľmi poďakovať, že sme sa dokázali v takejto dôležitej veci dohodnúť naprieč celým parlamentom. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 28.11.2017 17:49 - 17:51 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pani podpredsedníčka Národnej rady. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, veľmi stručne, o čom to je, prečo sme posunuli opätovne návrh zákona do druhého čítania.
Súčasťou návrhu zákona o sociálnych službách je aj tzv. jasličkový zákon. Ten má isté paragrafy, ktoré sa týkajú povinnosti registrovať sa takýmto subjektom na vyšších územných celkoch, na samosprávnych krajoch. Cituje to presne § 64, ktorý hovorí o žiadosti o zápis do registra. Nechal som si urobiť prieskum, ktorý, všetkých krajov, ako vyzerajú vybavené, resp. nevybavené žiadosti. Dospel som k poznaniu, že 15 je vybavených, to znamená prijaté rozhodnutia, a 34 je v procese. Objektívne predpokladám, že tu môžu byť zariadenia, ktoré ešte ani nedali tú žiadosť. Vychádzajúc z tohto stavu a objektívneho záujmu, aby tieto zariadenia, tento typ sociálnej služby plnil úlohu, ktorá sa od neho očakáva, navrhujeme teraz, aby sme posunuli termín povinnosti registrácie do 30. 6. budúceho roka.
Nie všetky vyššie územné celky rovnako pristúpili k tejto úlohe aj možno vlastným výkladom zákona. Až následné usmernenia a metodika istým spôsobom zorientovali tých, ktorí rozhodujú o týchto veciach a na 12. decembra som si zvolal prvé zasadnutie predsedov samosprávnych krajov a riaditeľov sociálnych odborov, aby sme o tejto veci konkrétnejšie hovorili, aby sme si zadefinovali aj spoločné úlohy v tej sociálnej oblasti aj z hľadiska stavby rozpočtu. Toto je hlavný dôvod otvorenia rozpravy opätovne, a preto by som chcel vás pekne poprosiť, aby ste to pochopili a aby ste návrh, ktorý bude predložený ako spoločný návrh tohto pléna - aj vládnych, koalície, aj opozičných strán -, podporili.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 28.11.2017 15:18 - 15:19 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Veľmi stručne. Treba vidieť, že táto novela reaguje na konkrétne veci z aplikačnej praxe. Bohužiaľ, v tejto, v tomto čase máme veľmi veľký problém hlavne s cudzinou. A sú isté veci, kde medzinárodná právna ochrana detí, oddelenie, ktoré máme, nie je vždy schopné konať. Preto sme boli nútení viaceré veci realizovať, lebo tých, použijem výraz, zmiešaných manželstiev a z toho vyplývajúcich detí je relatívne veľmi veľa. Tam boli veľmi komplikované situácie, na ktoré máme záujem v tejto, v tejto novele reagovať.
Čo je dôležité, v tejto novele, je jasne vymedzené, kedy nevznikne výživné. Po prvé, pokiaľ je dieťa v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a pokiaľ je dieťa na základe rozhodnutia súdu v zariadení, ktoré, ktoré smeruje k jej, k jeho prevýchove. To tiež, s týmto bol vážny problém aj dosť veľká polemika.
Ďalej spresnenie právnej úpravy o riadnom plnení povinnej školskej dochádzky. Veľmi dôležitá otázka, ktorá s týmto súvisí, veľmi pragmatická. Za ďalšie urýchlenie správneho konania o náhradnom výživnom, pretože niekedy tá agenda bola veľmi, veľmi dlhá a máme záujem aj na tieto veci zareagovať.
K pánovi poslancovi Dostálovi, áno, a možno som to mal povedať aj v tej prvej časti, resp. k tomu predchádzajúcemu zákonu, k tej pripomienke Generálnej prokuratúry, to nebola zásadná pripomienka, to bola obyčajná, vykonzultovaná, tu bola zásadná. My sme sedeli, už nie je. Dohodli sme sa presne to, čo ste pomenoval vy, že takáto novela si žiada skutočne takú väčšiu celospoločenskú diskusiu. Áno, my máme záväzok sa vrátiť k tej pripomienke Generálnej prokuratúry a v budúcom roku by sme sa mali zaoberať aj týmto.
Otázku, ktorú však je treba povedať, terajšie znenie zákona je takto upravené až na základe odporúčaní Generálnej prokuratúry a ministerstva spravodlivosti, to znamená úplne opačne meníme tú fazónu, čo život prináša, k čomu sa je treba vrátiť, ale práve preto to chce aj dlhšie časové obdobie a každopádne je záujem, aby sme odborníkov, ale aj verejnosť, pretože toto je otázka, ktorá môže sa dotknúť každého alebo každej jednej ženy na, na Slovensku, aby sme v maximálnej miere, miere uľahčili tú situáciu, pretože myslím si, že osamelé ženy na Slovensku majú veľmi veľa problémov a našou povinnosťou a úlohou je im v tejto situáciu pomáhať.
Takže odpoveď, áno, v budúcom roku pôjde ďalšia novela, ktorá sa bude týkať aj tej pripomienky Generálnej prokuratúry, je na tom všeobecná dohoda Generálnej prokuratúry a ministerstva.
Ďakujem, všetko z mojej strany, očakávam podporu tohto zákona.
Skryt prepis