Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

19.6.2019 o 15:43 hod.

Ing.

Zsolt Simon

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.6.2019 16:00 - 16:01 hod.

Zsolt Simon Zobrazit prepis
Ďakujem. Ak dobre viem, aj pán Kollár bol ešte písomne prihlásený.

Glváč, Martin, podpredseda NR SR
On sa vzdal.

Simon, Zsolt, poslanec NR SR
Jaj. Pán kolega Martinák, no úprimne musím povedať, že platí, že politické tričko zaväzuje. Okej. Moja úloha je upozorniť na veci. Život ukáže, kto mal pravdu. Viackrát som poukázal a, bohužiaľ, som mal pravdu. Aj teraz musím povedať, že tieto moje obavy sú opodstatnené, takže uvidíme, čo prinesie život. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 19.6.2019 15:43 - 15:58 hod.

Zsolt Simon Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážená pani ministerka, vážený pán spravodajca, kolegyne, kolegovia, pozeral som sa na zákon o lesoch aj s očami zákona o ochrane prírody, ktorý sme dneska prerokovávali. A musím povedať, že som nesmierne sklamaný.
Zákon o ochrane prírody v spolupráci so zákonom o lesoch spôsobia niekoľko závažných faktov. Za prvé by som povedal, že vyženieme turistov, cyklistov z prírody, obmedzíme ich pohyb v prírode. Za druhé, znemožníme hospodárenie v lesoch vo veľkej miere. A za tretie z lesných pozemkov urobíme lacný developerský projekt pre tých, ktorí chcú investovať a stavať nájomné byty na lesných pozemkoch. Teraz dovoľte, aby som sa k tomu jednotlivo vyjadril. Prečo si dovoľujem povedať, že vyženieme turistov z prírody?
V prvom rade, ja si to musím nájsť, sekundu. Ministerstvo zavádza nový pojem, a to lesná cesta v zmysle zákona. Chcem poukázať na to, že doteraz lesné cesty žiadnym, žiadnym zákonným spôsobom neboli zadefinované. Lesné cesty boli určené len v slovenskej technickej norme, ktorá má odporúčací charakter a nie je povinný. Keďže zákon dnes, lesný, bude rozlišovať a spresňovať, čo sa považuje za lesnú cestu, v § 2 písm. w) lesnou cestou je účelová komunikácia,3aa), ktorá znie: § 22 zákona, zákona 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách. Vybudované zemné teleso a aspoň jednoduché odvodnenie.
V poriadku, ale keď lesná cesta je takto definovaná, tak všetky ostatné lesné cesty, ktoré sú ako zemné, ktoré sú dočasné, tak tie už zákon nebude považovať, alebo je v rozpore s § 30 a § 31 ods. 1 písm. d), kde sa hovorí o zakázaných činnostiach a medzi zakázanými činnosťami je výnimka. A touto výnimkou Národná rada v roku 2006 ustanovila spôsob využívania lesných ciest, teda aj tých zemných, verejnosťou, teda cyklistami alebo jazdcami na koni. Akonáhle my zadefinujme, že čo je lesná cesta v základných pojmoch ustanovení zákona, tým pádom mám za to, že bude v zákone minimálne chaos a tí, ktorí majú dnes vyznačené cyklotrasy po tých lesných cestách, tak tie vyznačené cyklotrasy zaniknú. Oni tam nebudú môcť čo robiť, lebo to je, de facto to nie je cyklotrasa, to je lesná cesta. A len to bolo napojené na tie lesné, len to bolo napojené na § 31 ods. 1 písm. d). To bolo naviazané na tú slovenskú technickú normu. Darmo to v tomto v znení zostane nezmenené, ale keď zadefinujeme, čo je lesná cesta, tak to nebude fungovať, resp. bude v tom chaos.
Musíme si povedať, že taká lesná cesta, ktorá má teleso a má minimálne odvodnenie, tých je zhruba 10 % všetkých lesných ciest, ktoré sú obsiahnuté v slovenskej technickej norme, tým pádom my cyklistov a jazdcov na koni vylúčime z 90 % lesných ciest.
Keď k tomu poviem, že sme v zákone o ochrane prírody vytvorili možnosť, že okresný úrad môže vyhlásiť chránené územie II. stupňa a tam je tiež zakázané chodiť, kade človek zachce, kde doteraz mohol chodiť, mohol jazdiť na bicykli, bude môcť jazdiť len po vyznačených trasách, ktoré my nemáme vyznačené v chránených územiach II. stupňa z veľkej miery, lebo to je územie z hľadiska ochrany prírody, kde štátna ochrana prírody len tú prírodu sleduje, že čo sa tam deje. Nie sú tam iné obmedzenia. Ale už sme tých vlastníkov obmedzili. Keď zoberiem, že koľko pozemkov máme v druhom, treťom, štvrtom a piatom stupni ochrany, tak my sme z veľkej časti územia vykázali občanov, nemajú tam čo robiť.
Teraz úprimne musím povedať, že pokiaľ sa pozriem na schvaľovanie lesných hospodárskych plánov, čo je základ tohto zákona, tak musím povedať, že riešenie, kde životné prostredie si môže dať svoje stanovisko a podmienky na konci celého toho procesu, je chybné a spôsobí z tohto zákona zákaz alebo možnosť nehospodárenia. Doteraz platilo, že na samom začiatku vytvorenia lesného hospodárskeho plánu každý z účastníkov si dal podmienky alebo požiadavky. Tie podmienky si životné prostredie stanovilo na samom začiatku, čo očakáva, alebo čo sa má, môže vykonávať na danom území. Toto dnes bude na samom konci, keď už lesný hospodársky plán bude hotový. Vtedy životné prostredie príde a povie, že ja ešte chcem toto. Všetko sa vráti na začiatok a toto sa bude nekonečne niekoľkokrát opakovať. A práve vo vzťahu k problémom financovania lesných hospodárskych plánov sa vyhotovenia lesných hospodárskych plánov enormne predražia a tým pádom hospodárenie v lesoch bude takmer nevykonateľné.
Druhý, ďalší z takýchto problémov je náhodná ťažba a jeho schvaľovanie štátnou správou. Štátna správa pod ministerstvom vnútra, kde si úradník musí žiadať od šéfa okresného úradu, aby dostal pridelené auto, a to terénne nemá, aby mohol vyjsť do prírody, mohol skontrolovať tú náhodnú ťažbu, z tohoto opatrenia urobí len administratívnu kontrolu. To znamená, že ten úradník nevyjde, nemáme ich toľko, nemajú také zázemie, jednoducho ten úradník buď to podpíše alebo nepodpíše. Ale vidieť, že to nebude, to je setsakra isté.
Lesné hospodárske plány tu furt boli. To, že sa naše lesy preťažujú, že sa ťaží oveľa viac, tak to má za následok niekoľko tých faktov. Miestne dane, dane sa neúmerne zvyšujú, lebo máme nastavený takýto daňový systém. Ten, ktorý vlastnia hospodári v lesoch, dane musí zaplatiť každý rok. Ale keď ho nepustíme, že nemôže ťažiť, tak bude robiť všetko pre to, aby tam mal náhodnú ťažbu a neviem, čo možné, aby to, za to začal, teda aby mal nejaký ten príjem, aby mohol vykonávať svoju podnikateľskú činnosť. Na druhej strane v zákone o ochrane prírode teraz vytvárame možnosť, že si môže vlastník vyhlásiť aj sám dobrovoľne chránené územie, vyťaží les, vyhlási to ako chránené, môže to nechať vyhlásiť ako chránené územie na vlastnú žiadosť a prestane platiť obci miestne dane z pozemkov. To znamená, že ideme zruinovať obce, lebo obce následne budú musieť reagovať na to a budú musieť zaplatiť, vyberať vyššiu daň od miestnych obyvateľov.
No a teraz dovoľte, aby som išiel ešte na § 50, sekundu, 50a správa ostatného majetku, 50b. Je to nové znenie, nový paragraf, ktorý sa vkladá do tohto návrhu zákona. Využitie lesných pozemkov vo vlastníctve štátu na verejnoprospešné účely. Lesné pozemky vo vlastníctve štátu, ktoré sú určené v záväznej časti územného plánu obce na bývanie formou nájomných bytov vo vlastníctve obce môže správca po ich vyňatí, § 5 a 7, previesť do vlastníctva obce. Odsek 3, ak na pozemkoch uvedených v odseku 2 budú výstavbou nájomných bytov zabezpečovať neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby alebo bytové družstvá, ktoré budú vlastníkmi týchto bytov, uzavrie správca s týmito osobami zmluvu, z ktorej vyplýva právo užívať uvedený pozemok a uskutočniť na ňom túto stavbu na dobu predpokladanej životnosti stavby, teda sto rokov. Obdobne sa postupuje pri uzatvorení zmluvy s občianskymi združeniami, ak ide o pozemky, na ktorých sa nachádzajú telovýchovné zariadenia, športové zariadenia týchto občianskych združení.
Odsek 4, lesné pozemky podľa ods. 1 a 2 po ich vyňatí prevedie správca zmluvou o prevode vlastníctva bezodplatne do vlastníctva obce alebo vyššieho územného celku, alebo ich zmluvou, z ktorej vyplýva právo užívať takýto pozemok, uskutočniť na ňom stavbu, prenechá do bezplatného užívania osobám podľa odseku 3 na základe právoplatného územného rozhodnutia.
Pokiaľ si to prečítame, tak neziskové organizácie, developeri prejdú do systému neziskových organizácií. Môžete to robiť a stavať aj tam, kde nie je záväzný územný plán podľa uznesenia obce obecného zastupiteľstva.
Kde je najlukratívnejšie stavať takéto nájomné byty? V národnom parku alebo blízko Vysokých Tatier? Sú tam lesné pozemky ideálne. Nepotrebujete kúpiť za drahé pozemky stavebný pozemok. Dostanete takto zadarmo od štátu. Keď to nezisková organizácia alebo iná organizácia môže vybudovať, tam budovať nájomný byt a prevádzkovať a dostane to zmluvou na sto rokov, to je biznis jak hrom. Je tam obrovská ekonomika. Ktože to chce tam stavať? Položme si otázku. Kto mal byť riaditeľom národného, Štátnych lesov TANAP-u? Nemal to byť náhodou nejaký developer? Ako úprimne treba povedať, že táto vládna koalícia v pohode na základe tohto, ak mestské zastupiteľstvo rozhodne, že celú Kolibu chce zastavať a bude tam stavebné územie, tak štát im to dá a súkromné firmy tam môžu stavať, koľko chcú. Toto sa ide schvaľovať. Zároveň ale treba povedať, že my vyženieme cyklistov z cyklotrás, tam nemajú čo robiť.
Preto si dovoľujem dať procedurálny návrh, aby Národná rada tento návrh zákona vrátila pani ministerke na jeho dopracovanie, pretože lesníkom nepomôže, zhorší ich existenciu a hospodárenie pre vlastníkov, obmedzíme ich, znemožníme. Verejnosť vyženieme z lesných ciest, kde mohli byť doteraz a developerom odovzdáme všetko to, čo máme.
Takže keď niekto tu hovorí, že máme holoruby vyťažené, tak treba sa pozrieť, ktorá vláda odsúhlasila, aké množstvá pre spracovateľov, akí developeri, akí priekupníci dostávali drevo podľa správy NKÚ, teraz tieto pozemky idete prenechať developerom v podobe neziskových organizácií alebo bytových družstiev, ba že. Aký je to problém založiť bytové družstvo? Je to problém na Slovensku? Ktorýkoľvek developer vám ho do zajtra urobí. Príde na Štátne lesy, Andrej Danko mu, drb ho, tu ho máš a stavaj si. Takto sa dostať k štátnym pozemkom a urobiť na tom biznis? Toto je ukážka tejto vlády, ako si predstavuje ochranu prírody a hospodárenie v lesoch.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 19.6.2019 11:44 - 11:54 hod.

Zsolt Simon Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán predseda Národnej rady, vážený pán minister, kde začať? Snáď v takej krátkej reakcii na moju predrečníčku. Pokiaľ je naším spoločným záujmom ochrana prírody, tak nemôže byť táto ochrana prírody postavená z môjho uhla do pohľadu a do pozície, kto vlastní tú pôdu, kto spravuje tú pôdu.
Na Slovensku máme mnoho takých príkladov, kde správa majetku a zároveň spojená s kontrolou, priniesla mnoho zlých výsledkov. Nechoďme ďalej, pozrime sa na políciu, ktorá kontroluje samu seba. Keď dnes lesníci hospodária na tej pôde a životné prostredie kontroluje, to je, je treba zvýšiť jeho právomoci na kontrolu tohto územia. Keď spojíme, alebo životné prostredie by nebodaj začalo spravovať tieto územia, napriek tomu bude ťažiť, bude vykonávať zásahy, bude mať z toho ekonomický príjem. Dostaneme sa k tomu, že ten systém bude nekontrolovateľný. Na Šumave, kde to urobili, dnes lesníci ťažia a predávajú drevo. Nebol by som rád, keby Slovenská republika sa vybrala touto cestou, ale to je o ochrane prírody a o štátnych orgánoch, ako zasahujú.
V tejto súvislosti by som mohol položiť rad otázok, prečo v národných parkoch, v chránených územiach dnes sa stavajú hotely, stavajú sa lyžiarske strediská? Kto vydal pre nich súhlasy? Pričom museli sa vyjadrovať aj tí, ktorí spravujú pozemok, aj správa ochrany prírody. Keď to bude v jednej ruke, bude to ešte jednoduchšie. A preto by som nabádal kolegov, aby sme sa nevybrali touto cestou.
Ale úprimne musím povedať, že tento zákon, ktorý tu je, je zlý. Okrem toho, čo povedali kolegovia, je aj protiústavný. Pokiaľ by prvá vláda Roberta Fica, tesne pred vládou nemal problém a nechcel sa riešiť a pasovať s nálezom Ústavného súdu, že zákon o ochrane prírody a krajiny je protiústavný, tak vtedy generálny prokurátor vzal svoj návrh z Ústavného súdu späť. Teda 10. júna Ústavný súd rozhodol o tom, že zastavuje konanie o súlade zákona o ochrane prírody a krajiny s Ústavou Slovenskej republiky. Dovolím si vám z toho zacitovať. Najskôr ale poviem citáciu z ústavy čl. 20 ods. 4: "Vyhlasovanie alebo nútené obmedzenie vlastníckeho práva je možné iba v nevyhnutnej miere a vo verejnom záujme, a to na základe zákona za primeranú náhradu." Generálny prokurátor vo svojom podaní na Ústavný súd v roku 2006 namietal, že obmedzenie vlastníckych práv dochádza vyhlásením vyhlášky ministerstva, respektíve nariadenia vlády, čo nie je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, silou zákona.
Dnes tento zákon, teda pán minister nám doniesol návrh, v ktorom kompetencie v zmysle bodu 57 tejto novely, § 20a prenáša kompetencie vyhlasovania chránených území v II., III., IV. a V. stupni ochrany z nariadenia vlády na okresný úrad v sídle kraja. Teda akýsi úradníček v sídle kraja môže rozhodnúť o tom, že kohokoľvek vlastníctvo bude obmedzené. Neni rozhodnuté o náhrade škody. Generálny prokurátor to namietal a citujem z jeho podania: "Zákon priniesol so sebou rad zákazov a príkazov obmedzujúcich dovtedajšie nerušené užívanie vlastníckych práv na strane ich vlastníkov, fyzických osôb či právnických. Týmito normatívnymi aktmi teda v dotknutých územiach došlo k nútenému obmedzeniu vlastníckych práv vlastníkov pozemkov." S týmto názorom sa v plnej miere stotožňujem. Problém je, že keď generálny prokurátor namietal, že sa vyhlasuje na základe nariadenia vlády, dnes to bude okresný úrad. Minister financií sa môže roztrhať, ale vyrovnaný rozpočet mať nebude. Pretože okresné úrady budú vyhlasovať chránené územia, ktoré so sebou nesú nárok na náhradu škody? V stovkách miliónov eur, ktoré nedokáže odkontrolovať. Preto nabádam, aby zákon pán minister zobral späť, aby ho prerobil, aby bol v súlade s Ústavou Slovenskej republiky.
V druhej, ďalšia vec. Vyhlasovanie chránených území dotknutia vlastníckych práv. Okresné úrady majú povinnosť s vlastníkmi prerokovať vyhlasovanie chráneného územia, pričom vlastník v tom momente, keď si s nimi sadnú a on bude namietať, že s tým nesúhlasí, neurobil nič, len splnil literu zákona, že majú spolu rokovať a okresný úrad rozhodne tak, ako chce. V tej chvíli, keď okresný úrad takto rozhodne, tak vlastník bude musieť čakať niekoľko rokov na to, aby dostal, aby mohol si uplatniť nárok, možno nárok na náhradu škody, lebo ten výpočet, ktorý tu je, nie je, negarantuje, že ten, tú náhradu v skutočnosti aj dostane. Nehovoriac o tom, že plány starostlivosti o chránené územia na Slovensku dnes máme cez tisíc takýchto území a plán starostlivosti o územia je vydané, ak som sa dobre, ak som to dobre počítal, zhruba v 70 prípadoch.
Teda sú vymenované činnosti, ktoré tam vlastník nemôže robiť, ale nie sú všetky a nie sú definitívne. Ktorýkoľvek úradník tam príde a urobí kontrolu, môže povedať, že ale porušuješ, lebo mal by si robiť ešte toto. Plán starostlivosti toto neumožňuje a keď je vypracovaný plán starostlivosti, musíme povedať, že koľko, koľko to bude stáť a vtedy to bude môcť žiadať. Keď dneska máme tisíc takýchto území a plány máme na 70, tak si kladiem otázku, dokedy ešte vlastníci toto budú musieť strpieť?
A áno, je ochrana prírody prioritná, ale musíme povedať, koľko je ochotná na to táto spoločnosť vyčleniť a zaplatiť. Nehovoriac o tom, že tento zákon bude mať dopad aj na ZMOS, bude mať na rozpočet obcí. Keď si zoberiem § 31 súkromné chránené územia a jeho ochranné pásma, keď niekto má les, vyťaží ho, príde na okresný úrad a povie, že ja tam chcem mať, ako súkromný vlastník chcem mať chránené územie, tak mu ho okresný úrad môže vyhlásiť. Ale akonáhle vyhlásite chránené územie, je to les osobitného určenia a automaticky za to mestá a obce nedostanú žiadnu daň, lebo sú oslobodené z dane. Na severe Slovenska, ale aj na juhu v niektorých miestach obce a mestá prídu o značnú časť svojich príjmov. Rozhodnutia úradu a rozhodnutia niektorého vlastníka, lebo na to takýmto zákonom vytvárame priestor.
Takže musím jednoznačne, jednoznačne musím povedať, že ja tomuto zákonu okrem toho, čo sleduje za cieľ, ešte vyčítam jednu vec. Mnohí tu povedali, že niektoré predmety ochrany zanikli, ale Slovensko sa tvári, že všetky chránené územia, ktoré boli vyhlásené, nech už boli napadnuté lykožrútom, nech už to bolo likvidované tým, že buriny alebo nežiaduce rastliny tam zahubili predmet ochrany, ktorý tam bol, nevykonal sa a nevykonáva sa žiadna kontrola chránených území, či naozaj predmet ochrany, ktorým účelom sa chránené územie vyhlásilo, či tam ešte je, alebo trvá. Lebo takýmto spôsobom by Slovenská republika mohla naozaj pristúpiť k tomu, že prehodnotíme rozsah chránených území, lebo my musíme povedať, že máme šafranovú lúku, ktorú chránime ako šafranovú lúku, ale šafran tam nie je. To znamená, že nielen vyhlasovať chránené územia, ale aj v pláne starostlivosti prísť aj s kontrolou, či ten predmet tam zostal zachovaný, lebo keď predmet tam nezostal zachovaný, tak jednoducho to v ochrane prírody tam nemá čo robiť.
A práve preto ja by som navrhol, aby pán minister tento návrh zobral späť. Ja viem, že to v prvom čítaní sa nehodí, takže len apelujem na jeho názor a na to, aby upravil zákon do podoby v súlade s ústavou. Ak nie, tak tento návrh skončí podľa mňa na ústave z titulu toho, že porušuje vlastnícke, teda ústavu článok 20 ods. 4, že obmedzí vlastníctvo nie na základe zákona, ale na základe rozhodnutia okresného úradu nejakého úradníka a z toho vzniká aj náhrada škody, ktorá v zákone v tej chvíli za to garantovaná nie je. Na prirovnanie vám poviem, že zákonom prikazujeme alebo vytvárame možnosť vyvlastnenia, ale keď sa vyvlastní a vydá sa rozhodnutie o vyvlastnení, tak vlastník dostane automaticky náhradu. Tu obmedzíte jeho vlastníctvo a náhradu nedostane.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.6.2019 13:58 - 13:59 hod.

Zsolt Simon Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ondrej, máš pravdu, dostatočný predstih. No ja nie som účtovník. Ja nie som odborník na financie v tomto zmysle slova. Mne, keď tie firmy upozorňujú na to, že to nefunguje, tak som to teraz povedal.
A súhlasím s tebou, čo si povedal na skrátené konanie, aby Národná rada ponáhľala sa trošku pomalšie, aby pán minister mal možnosť naozaj premyslieť si všetky dôsledky a možnože dneska uznal, aby to nebolo zajtra o jedenástej hlasované, aby premysleli možné dosahy aj z jednej, aj z druhej strany, že keď opraviť ten zákon, tak už poctivo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 18.6.2019 13:54 - 13:57 hod.

Zsolt Simon Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Vážený pán minister, dovoľte, aby som vám pogratuloval vo funkcii a aj v snahe prísť s riešením, ktoré pomáha podnikateľskému prostrediu a občanom ako takým, vysporiadať sa s tým, čo od nich štát chce. Preto vystupujem teraz, aby som vám vytvoril ten priestor, aby ste mohli v tomto vašom návrhu ešte upraviť ďalšie veci, ktoré tam nie sú upravené, a súhlasím s tým, čo povedal Ondrej Dostál, i keď tento materiál ide v zrýchlenom konaní, nikto nás nenúti alebo nie je taká nutná potreba, aby to bolo schválené dnes večer alebo zajtra večer, to znamená, že môže to počkať aj do budúceho týždňa a je ten priestor.
Ak to chcem, preto vás chcem upozorniť na jeden fakt, na ktorý ten zákon vôbec nepočítal, a začína byť s tým obrovský problém. Aktuálne znenie zákona neuvažuje o tom, že medzi výrobcom, dovozcom alebo distribútorom, ktorému bolo vydané rozhodnutie o certifikácii riešenia, a podnikateľom je ešte jeden, je ešte jeden ďalší článok a tým sú dodávatelia účtovného a skladového systému. A práve dodávateľ účtovného a skladového systému nie je držiteľom rozhodnutia o certifikácii, musí účtovný systém s certifikovaným riešením naučiť komunikovať a to on teraz nedokáže. Mnohí podnikatelia sa pýtajú svojich účtovných firiem a dodávateľov softvéru ako takého, akú eKasu si vybrať, aby to bolo kompatibilné s účtovníctvom. A keďže ministerstvo vybralo svojich dodávateľov tak, ako si ho vybralo, s veľkým otáznikom, pretože sú tam, tí, ktorí dlhodobo pôsobia na trhu, tí tam nie sú. Sú tam noví, jednoducho v praxi ten systém nevie byť funkčný. Oni to musia naučiť. Práve preto vás na to upozorňujem, že v podstate je treba oddialiť zavedenie eKasy aj z tohto dôvodu na dlhšie obdobie, pretože mnohí majú skladové hospodárstvo, kde predáte tovar cez eKasu a automaticky sa im objavilo v účtovníctve. Na toto vôbec ministerstvo a Finančná správa ako úplne pozabudla, to znamená, že tá certifikácia, ktorá bola vydaná a jednoducho tie firmy na to nie sú pripravené technicky. A aj keby bolo to samotné zariadenie, bude to kompaktné s účtovníctvom a na konci dňa Finančná správa zdedí väčší problém, než ten problém dnes reálne tam je.
A preto vás na to upozorňujem v dostatočnom predstihu teraz, keď sa to ide riešiť, že toto doniesol život a je treba sa s tým vysporiadať, lebo tieto firmy musia naučiť svoj softvér komunikovať s eKasou, ktorá tú registráciu má.
Takže snáď toľko z mojej strany, a preto som vystúpil v prvom čítaní, aby ste mali na to dostatočný priestor, aby ste to riešili a hľadali to riešenie. A je treba úprimne povedať, že aj keď nepristúpite na jeho akceptovanie alebo zavedenie, tak musíte si byť vedomý toho, že aj tí, ktorí si objednali tie eKasy, môžu mať problém z hľadiska účtovníctva, a za to nebudú môcť podnikatelia alebo dodávateľ softvéru, ale za to bude môcť vláda a ministerstvo financií, ktorá prijímala nezmyselné a nepremyslené zákony.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 20.5.2019 16:15 - 16:25 hod.

Zsolt Simon Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predseda Národnej rady, vážený pán predseda NKÚ, kolegyne, kolegovia, nesmierne som rád, že práve teraz predsedá schôdzi Národnej rady predseda SNS, do ktorého portfólia patrí v rámci vlády aj ministerstvo pôdohospodárstva a teda štátny podnik lesy. Ako zo správy vyplýva, je mnoho vecí, ktoré nefungujú alebo nie transparentne nefungujú v štátnom podniku LESY Slovenskej republiky. Lesy hospodária zle podľa zistenia NKÚ.
Chcel by som doplniť nález NKÚ o jeden holý fakt, pretože kontrolóri NKÚ, poznám z čias ministrovania, nie sú odborníci v lesnom hospodárstve, oni sa na to pozerajú trošku inakšie. Dnes je holým faktom, že štátne lesy pre vybraných odberateľov, ktorí odoberajú drevo vlákninové, dostávajú toto drevo za nižšiu cenu ako dôchodcovia na severe Slovenska ako palivo. Palivové drevo, čo je podradné drevo, je drahšie ako drevo na spracovanie pre veľkých a vybraných, ktorým táto vládna koalícia dáva. Je to holým faktom. Nech sa páči, obráťte sa na štátne lesy, spýtajte sa, koľko stojí vláknina, za koľko predávajú, za koľko predávajú palivové drevo dôchodcom na severe Slovenska. Samozrejme oni nemajú pomoc ani v plyne, ani v elektrine, a keď musia kúriť s drevom, tak, hold, štátne lesy, ako odborne a hrdo im priplatí viac.
A koľko peňazí chýba do štátneho podniku LESY Slovenskej republiky? Niekoľko miliónov? Ja by som to povedal, že to je viac ako 10 miliónov eur. V roku 2011 štátny podnik vykázal zisk pri zabezpečení všetkých svojich činností. V plnej miere vykázal zisk cez 18 miliónov euro. Dnes sotva vykazuje 5 miliónov euro. Táto správa NKÚ poukazovala, poukázala aj na využívanie elektronickej aukcie. Ako príklad dobrej praxe NKÚ hodnotil zvyšovanie objemu navrhovaného množstva dreva prostredníctvom elektronickej aukcie dreva v roku 2017.
Kolegyne, kolegovia, len to množstvo zďaleka nie je také, aké sa plánovalo už v roku 2012. Elektronické aukcie na štátnom podniku sa spustili v roku 2011. Elektronické aukcie mali v prvom rade slúžiť ako taký barometer, ako taká burza na to, koľko to drevo stojí a za toľko predávať aj ostatným odberateľom. Túto stránku ekonomického využívania elektronických aukcií v štátnych lesoch podľa správy NKÚ ale absolútne nezohľadňujú preto, lebo priorita nie je na zisku štátneho podniku, nie je na hospodárnosti štátneho podniku, ale na príživníkoch.
Doteraz sme sa dosť napočúvali toho, že štátny podnik podporuje tých odberateľov, ktorí majú vlastné spracovateľské kapacity. Správa NKÚ ale konštatuje, že drevo dostávajú spoločnosti, ktoré za roky 2010 – 2016 mali spracovateľskú kapacitu na úrovni 24 % dodávky dreva od štátnych lesov. To znamená, že skoro 80 % dreva, čo im štátny podnik dodal, oni si sami nedokázali spracovať, ale boli to priekupníci. A treba to úprimne povedať, lebo to je tiež napísané v správe NKÚ. Možnože je to treba vedieť čítať. Trošku iným technokratickým spôsobom, než je ten materiál tu napísaný, ale je to holý fakt.
Bolo by zaujímavé sa pozrieť na to, že ktorí to sú tí priekupníci.
Rovnako, pán predseda NKÚ, by som sa rád spýtal. Dalo by sa zistiť, že kde štátny podnik uzatvoril desať ročnú zmluvu? Či v tomto prípade bol udelený súhlas ministerstva financií. Lebo pri všeobecných pravidlách majetok štátu a štátny podnik vlastní len majetok štátu aj neprivatizovateľný podľa zákona 92. Keď ho chce prenajať na dlhšie obdobie ako 5 rokov, je treba súhlas aj ministerstva financií. Keď je to viac ako tri roky, je treba súhlas aj ministerstva pôdohospodárstva. Ako to pociťujem ako nedostatok v tejto správe, že táto správa nereflektuje, či štátny podnik takýto prenájom podniku nehnuteľnosti a majetku urobil sám vo vlastnej gescii alebo so súhlasom ministerstva.
Kladiem túto otázku len preto, lebo minulý týždeň táto Národná rada na návrh ministerky pôdohospodárstva zmenila zákon 229 a nájom lesných pozemkov, kde doteraz v zákone 504 platilo, že na prenájom lesného majetku štátu je treba súhlas ministerstva pôdohospodárstva a pritom, že nájmy sa už neriešia, lesných pozemkov, v zákone 504, ale v zákone 229 o pozemkoch. Tak akosi ministerstvo a táto vládna koalícia opomenula túto podmienku preklopiť do nového návrhu. Takže sa tu otvára priestor, že majetok štátu je možné prenajímať. Mne sa zdá, že otvárame dvere pomaly, nie naplno, ale krok za krokom k tomu, aby sme obišli zákon 92, ktorý hovorí o neprivatizovateľnosti lesného majetku štátu. Keď NKÚ hovorí o nehospodárnosti a potom štátny podnik začína hovoriť o tom, že nehospodárne a neefektívne lesné pozemky by bolo výhodnejšie pre štátny podnik prenajať, tak sa zrazu občania tejto krajiny zobudia, že hrdo sa celé Tatry prenajali. Potom je možné spievať hymnu, že nad Tatrou sa blízka, ale bude pozde.
Rovnako by som chcel pár slov k nakladaniu na mediálne kampane. Pán predseda NKÚ, píšete tu, že štátny podnik uzatvoril zmluvu za takmer 1,25 milióna eur bez jasného výsledku tejto kampane. Mne z tejto správy chýba porovnanie, že kedy a koľko dalo na takéto kampane štátny podnik za predchádzajúce roky. Pretože ja mám informácie také, že táto mediálna kampaň bola nariadená z ministerstva a keďže tieto peniaze chýbali z hľadiska naplnenia štátneho rozpočtu a pozitívneho hospodárskeho výsledku štátny podnik, tak štátny podnik vďaka tomuto pristúpil k prepúšťaniu na úrovni generálneho riaditeľstva. Takže keď niekto z vlády chcel urobiť mediálnu kampaň, tak za to doplatili, že sme začali vyhadzovať ľudí.
Rovnako by som sa vás chcel spýtať, či aj v prípade štátneho podniku LESY SR ste podali nejaké trestné oznámenie, lebo z tejto správy to jasne nevyplýva. V prípade Lesopoľnohospodársky majetok Ulič to vychádza, ale v prípade štátneho podniku pri takýchto závažných zisteniach to tam nie je.
Pár slov k reklamačným konaniam. Pán predseda NKÚ, v plnej miere súhlasím a viem o výsledku vašich kontrol. Len dovoľte, aby som sa na to pozrel trošku inakšie. Keď čítam z vašej správy: "Štátny podnik uznal námietky odberateľov celkovo v 98 % prípadov, čo znamenalo takmer celý reklamovaný objem dreva." Reklamácie, štátny podnik, mne sa zdá, ako keby využíval na zámerné zníženie cien dreva. Pýtam sa, vyhodnocuje niekto, že ktorí odborní lesní hospodári sa podpisujú pod tú správu? Prečo keď lesný hospodár vydáva to drevo zo skladu a napíše tam, že je to trieda A, tak prečo to niekto prehodnotí, že je to trieda B? Na základe čoho? Toto je druhý spôsob ako ubližovať a prať peniaze zo štátneho podniku. Aj na toto by sa bolo treba zamerať. A dúfam, že aj pán predseda parlamentu dá si tieto údaje a tieto námety preveriť.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.5.2019 14:54 - 14:56 hod.

Zsolt Simon Zobrazit prepis
Ďakujem pekne kolegom. Ospravedlňujem sa za, ostatným, ale skôr sa zameriam na kolegu Číža. Tak vehementne sa podujal brániť slovenskú hymnu. Ja vám to kvitujem. Bodaj by bolo viac takých vlastencov, ako ste vy. Ale mne neprekáža, keď niekto je hrdý Slovák, tak ako ja som hrdý Maďar. Mne prekáža, keď niekto štve človeka proti človeku a vymýšľa nezmysly. Zakázať spev hymny ktorejkoľvek krajiny je nezmysel. Snáď, pán kolega Číz, vy by ste si nepriali, aby recipročne takýto istý zákon prijali v Maďarsku alebo v Českej republike a slovenskej menšine tam zakázali si zaspievať slovenskú hymnu. Prepáčte mi, ale toto je len sprostosť, ktorá sa dostala do tohto zákona. Toto z človeka, ktorý má normálny úsudok, nemohlo vzísť. Jednoducho zakázať spievať? Komu čo do toho, čo ja chcem spievať, či je to hymna alebo nie je?
Naviac, tá maďarská hymna je aj liturgická pieseň. Preto je to pre nás také citlivejšie, o to viac. Ale vy chcete povedať, že keď niekto bude spievať žalmu v kostole a bude dnuka, tak bude spievať žalmu. Keď sa nezmestí do toho kostola, bude stáť pred tým, tak to je už spievanie hymny a za to ho chcete potrestať? Ako nehnevajte sa na mňa, toto vaše zmýšľanie je choré.
A práve preto je treba zmeniť tento zákon, lebo sú ľudia, ktorí to vykladajú presne tak, ako ste tu vy vo faktickej reakcii začali vysvetľovať.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 14.5.2019 14:42 - 14:46 hod.

Zsolt Simon Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážená pani predkladateľka, spravodajca, kolegyne, kolegovia, no v prvom rade dovoľte, aby som začal, ešte sa vrátil k tomu pôvodnému návrhu, ktorý vládna koalícia prijala a opakovane prijala prelomením veta pána prezidenta. V tom stanovisku, ktorý sa tu do nekonečna odvoláva na ministerstvo vnútra, sa píše, že odbor ministerstva, do ktorého pôsobnosti patrí problematika štátnych symbolov, nezaujal k návrhu negatívne pripomienky a skonštatoval, že navrhované zmeny nemajú zásadný vplyv na súčasnú prax.
Kolegyne, kolegovia z vládnej koalície, odbor ministerstva vnútra nie je inštitúcia, ktorá má právo čokoľvek vysvetľovať. Nemá vplyv na doterajšiu prax. Ten zákon vstúpi len zajtra do platnosti, takže žiadna prax tým nemohla byť ani dotknutá. To, že ten zákon bol zlý a zakazoval spievať, je faktom. Ako aj pre laika, ktorý ten zákon prečíta, muselo byť jednoznačné, že ten spev hymny iného štátu na území Slovenskej republiky zakázaný je. Ako pyšná princezná. Choďte si spievať za hranice! - takto vyzeral ten zákon.
Kvitujem a súhlasím s tým, že moji bývalí kolegovia z MOST-u – HÍD priniesli, presvedčili svojich koaličných partnerov, lebo prezidenta nedokázala presvedčiť, aby vrátil s pripomienkou, tak prišli s návrhom. Ja tento návrh podporím. Podporím ho preto, aby som im pomohol napraviť chybu, ktorú tu spravili. Ale musím povedať a trošku ma irituje, keď vládna koalícia neustále sa tu odvoláva na stanovisko ministerstva vnútra.
Kolegyne, kolegovia, po Kuciakovej vražde, povedzte mi, akú vysokú dôveryhodnosť má táto inštitúcia? Celá táto vládna koalícia spochybnila celý právny systém tejto krajiny. Tak jednoznačne, kde parlament môže konať, je, že tie zákony nebudú prijímané v podobe, že sa dajú zdezinformovať. To, že ten zákon sledoval cieľ zakázať spievať hymnu, potvrdil aj jeden z predkladateľov. A je to fakt. A aj keby sa to dostalo na Ústavný súd, lebo ja som to nechal preskúmať. Keby to Ústavný súd začal prejednávať, tak bude sledovať alebo skúmať aj to, s akým cieľom ten zákon bol predložený. A ten cieľ váš kolega Tittel jednoznačne pomenoval. a to bol zákaz spievania hymny na futbalovom štadióne.
Ďakujem pekne, ale nechcem naťahovať čas, lebo ja si myslím, že sú tu oveľa dôležitejšie veci, ktoré trápia občanov tejto krajiny, ale jednoznačne je treba povedať, že budem rád, ak dneska poobede za tento zákon zahlasuje národná väčšina aspoň takou väčšinou, ako zahlasovala v prvom čítaní, aby sme napravili chybu, ktorú vládna koalícia tu vyprodukovala.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.5.2019 12:43 - 12:45 hod.

Zsolt Simon Zobrazit prepis
Ďakujem pekne aj Ondrejovi aj Tiborovi Bastrnákovi za reakciu. No musím povedať, že tú hystériu nevyvolali politici, tá reakcia, to konanie strany MOST - HÍD, pokiaľ tam ešte to HÍD je a je nie od politikov, ale je od voličov tejto strany. Tá reakcia a ja sám za seba musím povedať, že celkom dobre zvládam čítať s porozumením tie právne normy a keď ho prečítam, to, čo dnes bolo schválené po prelomení veta, je naozaj podľa mňa v štádiu, ktoré zakazuje spievanie hymny. Fajn, že tu je tento váš návrh, kde to chcete napraviť. Súhlasím s tým, že je na mieste, keď ste urobili chybu, aby ste ju napravili. Som ochotný to aj podporiť a veľmi rád to urobím. Ale jednoznačne je treba povedať, tak ako aj Ondro Dostál povedal, pokiaľ by tu táto reálna hrozba nehrozila a reálne sankcie pre tých, pre tie organizácie, že môžu byť potrestané aj finančne, kde sa tá hymna spieva, tak keby nebol ten tlak zvonku, tak táto vládna koalícia na podnety z opozície doteraz vôbec nereagovala. Ale dajme to bokom. Ja sledujem výsledok a výsledok by mal byť ten, že ten zákon sa zmení a zjednoznační v tom, že sa spievať a hrať tá hymna bude môcť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 10.5.2019 12:37 - 12:39 hod.

Zsolt Simon Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predseda Národnej rady, vážený pán predkladateľ, predkladatelia, navrhovateľ, úvodom k tej rozprave, ktorá tu na túto tému zaznela, dovoľte mi poznamenať jednu poznámku.
K dobrému a kvalitnému zákonu sa žiadna hystéria ani politický boj nevytvára. Keď Národná rada prijme zlý zákon, tak to vyvoláva negatívne reakcie. Nemôžte sa čudovať a nikomu nie je možné vyčítať, že bráni svoje záujmy, respektíve robí, vykonáva aj politický súboj v Národnej rade. Od toho je toto plénum. Pokiaľ vládna koalícia prijme kvalitný návrh, taký, za ktorým si v plnej miere stojí, tak nie je treba alebo málokedy sa dá očakávať, že dostane nejakú negatívnu kritiku. Chcem povedať, že tento návrh chápem ako napravenie chyby, ktorá, ktorú vládna koalícia spravila a v plnej miere chápem a viem pochopiť mojich bývalých kolegov zo strany MOST, že chcú to napraviť v skrátenom konaní. Preto som tak ako včera avizoval, zahlasoval za skrátené konanie, na rozdiel od Ondra Dostála, lebo som presvedčený o tom, že zákon, ktorý tu bol schválený a dnes prezidentom vetovaný, je zlý.
Chcem len povedať aj z tohto miesta, že aj za tento návrh zahlasujem aj v prvom aj v druhom čítaní, tak aby ten zákon naozaj nezakazoval spievanie maďarskej hymny.
Ďakujem.
Skryt prepis