Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

18.2.2019 o 18:05 hod.

Mgr.

Miroslav Sopko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.2.2019 18:05 - 18:06 hod.

Miroslav Sopko Zobrazit prepis
Ďakujem za faktické poznámky pánov poslancov a pani poslankyni. Dá sa povedať, že možnože som sa nevyjadril dosť jasne. Podľa mňa, ak už vieme, že konkrétne v jednom druhu vŕtania sme sa kamsi veľmi neposunuli, a hovoril som to práve pri tých startupoch, že dôležité je podporiť, už ak je konkrétny produkt alebo funkčný prototyp natoľko schopný, že jednoducho sa to vie aj na seba uživiť, tak prečo by sme mali podporovať inú spôsob vŕtania. Podľa mňa vŕtanie je ako vŕtanie, len aby nám z toho nevznikla diera, do ktorej potom tečú peniaze.
A čo sa týka toho, tej evolúcie a revolúcie, nuž popravde, evolúcia má tú veľkú nevýhodu, že trvá strašne dlho, aspoň pokiaľ viem v rámci biológie. A veď napokon mali sme revolúcie, ktoré neboli až také krvavé. Spomeňme si napríklad na Nežnú revolúciu. Sú skrátka zmeny, ktoré musia prísť rýchlejšie, a vnímam to tiež práve na svojich deťoch.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 18.2.2019 17:31 - 17:58 hod.

Miroslav Sopko
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.2.2019 15:43 - 15:45 hod.

Miroslav Sopko Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Vážená pani ministerka, so záujmom som si vypočul vašu argumentáciu, konkrétne medializovanej firmy, ktorá sa volá GA Drilling, akciová spoločnosť, kde ste vysvetlili, prečo napriek bodom, ktoré získala v rámci tých štyroch kôl, výsledok komplexného hodnotenia bol záporný. Odôvodňovali ste to tým, že už v minulosti táto firma získala podporu. Ja prečítam aj názov žiadosti, ktorý sa zhoduje s názvom projektu, a to je Výskum plazmového nástroja pre vŕtanie a hĺbenie otvorov do geologických štruktúr. Dalo by sa to pochopiť, pokiaľ by sme sa na to pozerali z tohto pohľadu, že ak je tu už nejaký tento patent vyvíjaný, resp. táto oblasť už bola podporená, dobre, nech dostanú šancu aj ostatní. Ale nie je mi úplne jasné, prečo zároveň v tej istej oblasti biotechnológie poľnohospodárstva a životné prostredie sa nachádza firma EXA Group, akciová spoločnosť, kde spoluriešiteľom je STATON, s. r. o., kde prečítam názov žiadosti, ktorý sa tiež zhoduje s názvom projektu, a to je Výskum a vývoj novej generácie progresívnych vysoko efektívnych a ekologických technológií zameraných na vŕtanie a hĺbenie otvorov do geologických štruktúr. A tento projekt bol podporený. Tak neviem potom, či vŕtanie a hĺbenie do geologických štruktúr jedno môže byť podporené a druhé nie, pretože toto je veľmi zaujímavé, ak sa na to pozrieme, aké bolo potom odborné hodnotenie kompetentných vedcov, ktorí tieto veci posudzovali.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.2.2019 16:01 - 16:03 hod.

Miroslav Sopko
 

Vystúpenie v rozprave 12.2.2019 15:47 - 15:57 hod.

Miroslav Sopko Zobrazit prepis
Vážení kolegovia, dovoľte aj mne vystúpiť v rámci tých desiatich minút k tomuto predmetnému návrhu zákona, ktorý odkrýva veľmi vážnu tému, v podstate veď čo iné, len vážne témy dnes tu riešime.
A možno taký trošku pohľad späť mi dovoľte hneď v úvode, na základe, v minulých týždňoch zverejnili výsledky testovania 5. Keď sme už tu hovorili o piatakoch a o testovaní piatakov, tak vieme, že máme už na stole z Národného ústavu certifikovaných meraní a vzdelávania takú súhrnnú správu, ktorá nám popisuje veľmi smutný stav toho, aké sú výsledky. Výsledky žiakov v piatom ročníku, ktorí; najvypuklejšie práve vyskakujú v prípade žiakov, ktorí jednoducho nemali také šťastie a nemajú to najpodnetnejšie prostredie.
Hneď v úvode tejto správy máte uvedené, výsledky horšie ako národný priemer dosiahli okresy Kežmarok, Revúca, Rimavská Sobota a Gelnica. Na úrovni silnej vecnej významnosti. Pokiaľ by sme ale, ja som si tú námahu dal, urobili porovnanie, komparáciu, ak chceme použiť takéto odbornejšie slovo, s už známymi výsledkami porovnávaní v miere zaškolenosti detí, koľko nám vlastne detí chodí do predškolských zariadení, tak zistíme, že tam máme skoro 100-percentnú zhodu, že práve tieto lokality, ktoré už tu boli spomínané, sú tými, kde nás tlačí najviac topánka. A stále to konštatujeme a stále to vidíme. Jednoducho je to stav, ktorý nevznikol včera, je tu dlhodobo a tieto výsledky sa neustále zhoršujú. Z celkového počtu testovaných žiakov z matematiky, ktorý bol 2 041, 4,4 % zo sociálne znevýhodneného prostredia, žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia dosiahli priemernú úspešnosť 22,9 percenta. Naopak, žiaci bez sociálneho znevýhodnenia dosiahli priemernú úspešnosť 60,9.
Pri slovenskom jazyku z celkového počtu 1 822 testovaných detí 4,2 % zo sociálne znevýhodneného prostredia, práve títo žiaci dosiahli priemernú úspešnosť len 23,7 %, naopak, žiaci bez sociálne znevýhodneného prostredia dosiahli priemernú úspešnosť 59,9 percenta.
Čísla. Čísla jednoducho nám hovoria, že stav je mimoriadne zlý a kritický. V januári, možnože ste mnohí z vás postrehli, niektorí si to aj prečítali, tohto roka bola vydaná Inštitútom vzdelávacej politiky v spolupráci s Útvarom hodnoty za peniaze a ďalšími útvarmi, ktoré sú pri jednotlivých ministerstvách, komplexná revízia výdavkov na skupiny ohrozené chudobou alebo sociálnym vylúčením. Je to veľmi smutných 75 strán čítania a zároveň aj porovnávania s tým, keď doteraz niekto, kto o tomto veľmi ani nezavadil, o tento problém, môže porovnať práve, čo je najvypuklejšími problémami. Je tam veľmi veľa dát, o ktorých by sme mohli dlho hovoriť. Napríklad je tam jednoznačne napísané, že máme priamu úmeru, obce, ktoré nemajú materské školy, majú relatívne vysoký podiel rómskej populácie, v číslach vyšlo 18 %, to znamená 198 obcí. A z týchto všetkých obcí podľa zdroja Atlasu rómskych komunít 1 107 obcí, teda z počtu 1 107 obcí bolo celkovo 24-tisíc detí, ktoré vlastne sa nachádzali v tomto prostredí.
Tieto čísla a ďalšie, ktoré by som mohol uvádzať, nám ale nepomáhajú. Máme tu na stole, alebo počujeme o pripravovanom modeli zavedenia povinného jedného roku predškolského vzdelávania, i keď mohli by sme si pozrieť zdvihnutý prst v susednej Českej republike, kde to majú aplikované a kde zisťujú, že už pomaly dochádza k akémusi vytriezveniu z nadšenia, že jednoducho toto je tá cesta, ktorá naozaj pomáha.
Treba si jednoducho rovno povedať, kvázi hovoriť o tom, že keď chceme pomôcť jednej určitej skupine a zavádzame to celoplošne, je určitým riešením, mňa osobne privádza k skeptizmu najvyššieho rangu, pretože tu musí dôjsť jednoznačne k čím skoršej intervencii priamo ku konkrétnym deťom. Možno to znie tvrdo. Možnože v rámci nejakých diskusií, ktoré o tom môžeme tu viesť, tu v parlamente, na odborných konferenciách, diskusných skupinách a tak ďalej, sa nám vidí, že konkrétne navrhované opatrenia v tomto návrhu zákona nie sú úplne top, každopádne ale platí a bude platiť, že už včera bolo neskoro a jednoducho tie opatrenia, ktoré sa mali realizovať v súčasnosti a dlho sme o nich počúvali, sa nezrealizovali. Preto aj na základe skúseností, ktoré mám s ľuďmi, ktorí pôsobia a sú to aj mnohí mladí ľudia, ktorých nachádzame v komunite Teach for Slovakia, ktorí pôsobia práve v tomto prostredí, v prostredí, kde zisťujú práve ľudia, ktorí predtým sa veľmi školstvom nezaoberali, prišli z rôznych sfér a zapájajú do toho svoj um a svoje snaženie, zisťujú, že čím skoršia bude intervencia, tým skôr môžeme tým deťom pomôcť. Jednoducho pohľad, ktorý; pohľad, ktorý je častokrát taký povrchný, jednoducho niekto si myslí, že má nejaký zázračný prútik, ktorým zamáva a to sa vyrieši bez zapojenia, samozrejme, aj iných vecí, ktoré tu už boli spomínané, nám nepomôže.
Berme tento návrh ako jeden z krokov, nie ako za návrh, ktorý všetko rieši, ale ako jeden z krokov. Možno tých prvých, ktoré v súvislosti s ďalšími opatreniami, ktoré môžeme predložiť bez ohľadu na to, ako to dopadne, keďže vieme, že väčšinu tu nemáme, berme to ako jeden z krokov, ktorý ten proces môže začať. Pretože už v mnohých prípadoch je častokrát neskoro.
Ja chápem skepsu a viem, že sú na tieto veci rôzne názory. Ale jednoducho už musíme konečne začať konať. Musíme konať, pretože toto je problém, ktorý nám prerástol cez hlavu, a nestačí o tom len konštatovať tuná v pléne Národnej rady alebo na nejakej konferencii. Musíme už začať konať. A bez ohľadu na to, či to bude zneužívané alebo nebude zneužívané určitým spektrom politikov, ktorí sa snažia využiť predsudky pre to, aby mohli túto tému využiť pre svoje politické body, prihováram sa za to a prosím, aby sme posunutím tohto zákona do druhého čítania a ďalšími zakomponovanými opatreniami sa snažili riešiť problém, ktorý je jednoznačne popísaný a bol tu už veľakrát zopakovaný. Jednoducho vyrástla nám tu stratená generácia, ktorá nebude mať šancu, ak jej nepomôžeme.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.2.2019 14:34 - 14:36 hod.

Miroslav Sopko Zobrazit prepis
Ďakujem za pripomienky. Vysvetlím, možnože som sa zle ja vyjadril, nehovoril som o schvaľovacej a odporúčacej, hovoril som o overovacej doložke, ktorá by nebola ale vyžiadateľná. To znamená, že pokiaľ by chceli ju, to znamená, že tí vydavatelia, kvázi v podstate by bolo to pre nich aj taká akosi, taký akýsi lepší prostriedok k tomu, že jednoducho ukážu, že táto konkrétna učebnica prešla aj nejakým konaním, ktoré jednoducho ukazuje tú kvalitu. Tak jednoducho tou doložkou, ktorá, ako opakujem, by nebola pre riaditeľov škôl až tak záväzná, ako v súčasnosti, v súčasnom modeli je. To znamená, nie tak striktne, v tomto, myslím si, že sa s pánom Poliačikom zhodneme. Pretože už, ako som už niekoľkokrát povedal a budem to stále opakovať, už dnes máme materiály, ktoré sú a ktoré učitelia používajú. Veď poznáme obidvaja portál Lepšia geografia Peťa Farárika a ďalšie na podstatne inej úrovni, ako sú tie učebnice a učebné texty, ktoré sú často v skladoch.
Možnože som zabudol ešte jednu vec. Podľa mňa kvázi stále platí, že celá sada spočíva v tom učebnom texte, čiže učebnice spolu s pracovným zošitom. To znamená, pokiaľ toto nedokážeme zabezpečiť, že máme to v jednom balíku a že stále prevláda nezdravé, nezdravý zvyk, že jednoducho cez edičný portál sa dá objednať len učebnica, ale pracovný zošit si rodičia platia za svoje, toto považujem už na hrane s ústavnosťou, jednoducho toto už dávno nemalo byť.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 12.2.2019 14:14 - 14:30 hod.

Miroslav Sopko Zobrazit prepis
Vážená pani predsedajúca, ctené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi, aby som aj ja krátko vystúpil k tomuto návrhu zákona. A tiež v úvode vyhlásim z tohto miesta, že považujem za mimoriadne dôležité, že tento návrh zákona je tu, že je tu ďalšia snaha o otvorenie učebnicového trhu, ktorý momentálne je v stave, ktorý spôsobuje každoročne vrásky na tvárach aj rodičov a najmä aj učiteľov a celkovo školám, pretože rieši sa to stále v médiách, každý rok, kedy počúvame o tom, ako pravidelne, bez ohľadu na to, či je alebo nie je uhorková sezóna, budú určité učebnice chýbať. Zo svojho, z tohto tu miesta teda jednoznačne vyhlasujem, že podporím tento návrh zákona a budem sa snažiť presvedčiť aj ostatných poslancov, aby ho podporili v prvom čítaní. Čo, samozrejme, neznamená, že nemám tiež k nemu pár kritických výhrad.
Možno taký krátky exkurz možno do minulosti je, že už sme mnohokrát v minulosti počuli o tom a tiež som sa tomu venoval v niektorých svojich článkoch, bolo tu veľa sľubov o tom, že tento problém sa bude riešiť. Veď napokon máme prijatý národný program pre rozvoj výchovy a vzdelávania, ďalej keď si pozriete pozorne implementačný plán, tak zistíte, že čiastočné postupné otváranie trhu je plánované až na roky 2021/2022, čo považujem za nedostatočné a jednoducho tieto procesy sa musia urýchliť.
Taktiež si dobre veľmi pamätám zo svojej pedagogickej praxe tie slávne časy prijímania reformy v roku 2008, na ktoré si možno aj pán kolega Žarnay dobre pamätá, kedy sme počúvali veľa slov o tom, aké školy dostanú kompetencie a budú si môcť v rámci toho dvojúrovňového modelu mimo štátneho vzdelávacieho programu vytvárať vlastné školské vzdelávacie programy. A už vtedy zaznievali kritické otázky a hlasy ohľadom toho, ako budú zabezpečené učebné texty pre tú obsahovú zmenu, ktorá, ktorú to so sebou prinieslo. A dá sa povedať, že od tých čias sa zastavil a zastagnoval proces akejsi prirodzenej výmeny. Čiže učebnice postupne pribúdali, ale nestihli prichádzať v takej rýchlosti, akou postupne sa menil aj samotný obsah tých ročníkov, ktoré nabiehali do nového systému, lebo išli po novom.
A častokrát som počul – a moji kolegovia takisto – na mnohých školeniach, že učebnica, to je len pomôcka, že kľúčové je to, aký bude učiteľ, že kvázi je to o tom učiteľovi. A mnohí učitelia sa podľa toho aj zariadili. To znamená, že ja stále hovorím, že jedným z takých možno nečakaných, ale možno aj očakávaných vedľajších dôsledkov bolo to, že naši slovenskí učitelia sa naučili spoliehať sa na vlastné sily a mnohí sa aj realizovali v tejto oblasti. Dnes už máme mnoho portálov, kde; webov, kde vlastne zdieľajú učitelia medzi sebou svoje učebné materiály a nečakajú na tú centrálnu ponuku, ktorá im prichádza, a tieto materiály sú podstatne kvalitnejšie ako to, čo im častokrát prišlo a v súčasnosti im jednoducho stojí v skladoch s učebnicami. Stačí sa ísť pozrieť do týchto skladov.
No, samozrejme, na to sa dá reagovať tým typickým centrálnym spôsobom, že tak zistíme, kde učebnice sú navyše, no a potom sa to presunie, resp. obmedzíme určitý počet. Ale to nerieši ten základný problém, že v určitých predmetoch učebnice chýbajú dodnes. Dodnes neboli spracované. Skúste pohľadať napríklad učebnicu informatiky. Bola ikskrát na edičnom portáli a stále tam nie je. A nie je to jediný príklad. Takže čo sa týka tohto, máme tu jeden veľmi vážny problém, a to je to, že jednoducho nám chýbajú autori a chýbajú nám, chýba nám celkovo tá ponuka učebníc. A napriek možno optimizmu mnohých vydavateľstiev si dovolím tu vyhlásiť, že aj pri prijatí tohto návrhu zákona tá ponuka tu nebude, pretože my sme zanedbali celkový systém a celkový ten pohľad na učebnicovú politiku ako celok, aby jednoducho sme mali ľudí, ktorí vedia nám pripraviť kvalitné učebnice. Nehovoriac o tom, že celý ten deväťkrokový komplikovaný model, dá sa povedať, odrádza aj tých, ktorí by sa do toho dali, aby sa do toho jednoducho pustili a napísali tú učebnicu.
Ďalšia vec, ktorú vôbec momentálne málo riešime a nenachádza sa ani v tomto návrhu, čo s kvalitou učebníc. Kvalita učebníc; mali sme tu v rokoch 2011/2012 akýsi pokus o rating cez edičný portál, ktorý absolútne ostal nevyužitý. Boli tu ohlasy, ale akým spôsobom sa to robilo. Ja si to dobre pamätám, keď; nech sa na mňa nikto nehnevá, ak si myslí, že stačí dať nejaký dotazník zdieľaný a tým pádom dostávame spätnú väzbu o tom, čo tá konkrétna učebnica, či je kvalitná, či obsahuje všetko to, čo sa nachádza a tak ďalej.
Samozrejme, tým pádom aj kritizujem spôsob, akým sa vyberali v súčasnosti učebnice. Nehovoriac o tom, že máme aj dnes ponuku niektorých učebníc, kde by sa už dnes dalo postupovať, keď tu máme precedens v prípade učebníc cudzích jazykov, kde sa dá zabezpečiť iným spôsobom. To sú tie učebnice, ktoré majú tú kombináciu schvaľovacej a odporúčacej doložky, kde sa dajú zabezpečiť pre tieto školy, ale chýba nám to pri iných predmetoch. Vyzdvihnem napríklad matematiku. Množstvo škôl si musí kupovať inú, alternatívnu učebnicu matematiky miesto toho, aby sa postupovalo aspoň podľa tohto modelu, ktorý tu dnes v súčasnosti máme.
Samozrejme, my sami medzi sebou tu môžeme o tom, dá sa už dneska povedať, nešťastnom 13. paragrafe, ktorý sa týka práve učebníc, v školskom zákone hovoriť donekonečna. Ale malo by nás spájať tá spoločná snaha urobiť čosi pre to, aby sa s tým naozaj pohlo. Vidím tu jediný možno priestor na to, aby sme spolu vytvárali verejný tlak, aby sme zapojili do toho širšiu verejnosť, ktorá bude jednoducho vnímať tento problém ako vážny a bude vidieť aj svetlo na konci tunela v podobe konkrétneho riešenia, ktoré by mohlo prísť.
Ja osobne by som, to je také možno odporúčanie, o tých šesť mesiacov nešiel cestou schvaľovacej doložky. V mojich poznámkach, ktoré sú, by sa možno ten model mal posunúť trošku revolučnejšie, viac dopredu. A ak hovoríme o tej väčšej zodpovednosti, že ich kladieme na tú školu, a ony ju majú reálne, tú väčšiu zodpovednosť, aj na svojich pleciach, tak uvoľniť im ruky aj v tejto oblasti. V konečnom dôsledku tí riaditelia sú za to zodpovední a rodičia v prvom rade bombardujú ich, prečo sa to nedokázalo zabezpečiť. Prejsť skôr na systém odporúčacej doložky, kde, samozrejme, tak ako aj v tomto návrhu, čo kvitujem, je dopad a tá ťarcha na samotnom vydavateľovi. I keď hovorím, stotožňujem sa aj s pripomienkou pani poslankyne Zimenovej, ktorá uvádzala, že jednoducho budeme mať určitý druh učebníc, ktoré nebudú pre vydavateľov až také zaujímavé. Je to uvedené predsa aj v tej štúdii z 2016. roku Zviazané učebnice. Skrátka pri väčšom odbere, pri väčšom odbere o kvantá tých učebníc sa skrátka s tou cenou niečo dá urobiť, čiže môže nám vyskočiť tá cena, ak nepremyslene začneme to uvoľňovanie realizovať. Takže toto je dosť podstatné, aby sme na toto mysleli.
K samotnému fondu a k tým celkovým podmienkam, ktoré sú dosť podrobne opísané, si dovolím poznamenať, priamo to možno nesúvisí teraz, ale určite to možno budete vnímať trošku ako off topic, že odchádzam od témy. Ako príklad, pokiaľ to zostane v rukách ministerstva, na čo sa to môže zvrhnúť. Ak tam zavedieme alebo necháme možnosti, že jednoducho ministerstvo bude môcť formulovať tie pravidlá hry, môžeme dospieť k stavu, ktorý v súčasnosti zažili ľudia z iniciatívy za školské knižnice, ktorí zažili minulý rok a v podstate aj dnes zažívajú nepríjemné prekvapenie v tej podobe, k čomu ich ušľachtilá snaha po tom, aby sme viedli deti k čítaniu a propagovali a jednoducho budovali tie školské knižnice na školách, k čomu to nakoniec môže skĺznuť. Nehovoriac o tom, čo bolo minulý rok v pedagogicko-organizačných pokynoch na celý školský rok, kde mnohé školy ostali veľmi prekvapené, aké povinnosti sa hodili na školského knihovníka, ale v súčasnosti prišli materiály na školy, kde bolo vypracované nové metodické usmernenie č. 1 v roku 2019, dosť obsiahle, aj s prílohami, ako má tento školský knihovník v rámci tej školskej knižnice viesť jednotlivé byrokratické záznamy. A ja sa; ja vám ich jednoducho tu prečítam, aby ste mali trošku predstavu a zároveň je to taký zdvihnutý prst na to, ako, ak ideme čokoľvek otvárať a necháme to v tej centrálnej rovine, k čomu to môže viesť. Tak počúvajte sami.
Príloha č. 1 Príklad evidencie používateľom.
Príloha č. 2 Príklad evidencie absenčných výpožičiek.
Príloha č. 3 Príklad evidencie prezenčných výpožičiek.
Príloha č. 3a Príklad evidencie prezenčných výpožičiek – pre školské knižnice, ktoré vo svojom knižničnom fonde evidujú len odbornú literatúru a krásnu literatúru.
Príloha č. 4 Príklad evidencie vzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatí.
Príloha č. 5 Príklad denného zápisu o činnosti školskej knižnice.
Príloha č. 5a Príklad denného zápisu o činnosti školskej knižnice – pre školské knižnice, ktoré vo svojom knižničnom fonde evidujú a zároveň poskytujú svojim používateľom len odbornú literatúru a krásnu literatúru.
A to, prosím pekne, bez peňazí navyše. Odpoveď pri diskusiách je zo strany kompetentných: Máte to predsa v normatíve. Čiže tu upozorňujem na to, mne osobne, som veľmi rád za to, že sa v tomto návrhu zákona spomína, že jednoducho tie peniaze navyše musia ísť, ale akonáhle sa neupraví ten vzorec, ktorý v súčasnosti je daný v tom nariadení vlády, celkového normatívneho toho príspevku, hrozí nám vážne, že ušľachtilá myšlienka a aj po vzájomnej konzultácii dobre odkomunikované legislatívne riešenie môže padnúť na celkovej neochote dať do toho viac peňazí. Možnože je to už niekedy trápne, že to takto hovorím, ale jednoducho potrebujeme do školstva dať viac peňazí, asi to treba zopakovať tisíckrát, ale bez toho sa veľa vecí nepohne.
Takže verím, že ak budeme optimisti, pán kolega, tak, a prejde to prvým čítaním, tak by sme vedeli upraviť tieto jednotlivé veci, legislatívne ustanovenia tak, aby sa tejto problematike pomohlo. A zároveň bude sa musieť vyvinúť aj celospoločenský tlak na to, že jednoducho pokiaľ do toho nedáme peniaze, zabudnime, a nenastavíme tie pravidlá hry, aby sme aj kontrolovali tú kvalitu toho, čo bude ponúkané tým školám, tak sa dožijeme sklamania a budú sa ozývať potom opačné hlasy, ktoré budú hovoriť to, že no tak prečo sa to vlastne uvoľňovalo, pozrite sa, veď aj tu sú problémy.
Častokrát sa zabúda na to, že pri zavedení každého nového systému vždy prídu problémy. Jednoducho celkovo, to by vám povedali manažéri kvality, že jednoducho keď zavádzate nejaké inovačné opatrenie, je tam určitý regres. Je tam skrátka obdobie problémov, ktoré keď sa podarí prekonať, tak dochádza už potom iba k zlepšovaniu. A toto treba tiež vedieť odkomunikovať.
Takže držme si palce, uvidíme, ako dopadne hlasovanie, a zbytok poznámok by som potom dal. A verím, že hádam sa to podarí, tak dúfajme.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.2.2019 10:02 - 10:04 hod.

Miroslav Sopko Zobrazit prepis
Ďakujem. Ďakujem pánovi poslancovi Hegerovi za to, že tu uviedol veľmi správnu skúšku správnosti ohľadom tej novej tolerancii za volantom pri krajinách, kde naozaj ten problém s alkoholom je. Je to pre nás také memento, že aby sme si fakt uvedomili, že ten problém tu máme. Veď napokon, ako hovoria aj údaje, oficiálne štatistiky, teraz myslím celosvetové, Svetovej zdravotníckej organizácie, tak alkohol je zodpovedný za to, že každú minútu zomrie šesť ľudí. Ak to prepočítame, tak to máme tri milióny ľudí za rok. Ďalej je zodpovedný pri 13 % všetkých prípadov epilepsie, nachádza sa, resp. je zodpovedný za 18 % samovrážd a tiež 18 % prípadov domáceho násilia. To sú štatistiky v rámci tejto medzinárodnej organizácie. A plus, ak ste už, ako si už spomínal, 27 % dopravných nehôd má alkohol na svedomí.
Možno by ale aj zároveň sme mali, ak chceme mať v rámci tej argumentačnej databázy väčšiu páku na to, aby sme presvedčili väčšinu, mali aj pripomenúť to, že to vyčíslenie celkového dopadu, ak to nadmerné pitie svojím spôsobom a svojou nečinnosťou propagujeme, aký má dopad potom aj na verejné financie. V Čechách to vyčíslili a prišli k neuveriteľnému číslu až 60 miliárd českých korún, pričom sami na preventívne opatrenia dávajú 1,27 miliárd. To je obrovský nepomer a myslím si, že taký istý nepomer by sme našli aj na Slovensku.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.2.2019 9:41 - 9:42 hod.

Miroslav Sopko Zobrazit prepis
Ďakujem môjmu kolegovi pánu poslancovi Feckovi za pripomenutie konkrétneho jedného príkladu z histórie. Veď napokon aj samotní štúrovci boli známi svojimi spolkami triezvosti a určitou prevenciou už vtedy v 19. storočí, kde sa snažili viesť ľudí k tomu, aby nepili alkohol v takej miere, ako to bolo. Dokonca keby sme mali ísť ešte ďalej do histórie, tak nájdeme zmienky o tom, ako kedysi zemepáni svojimi opatreniami dokonca viedli svojich poddaných, aby viac pili, pretože pre nich to prinášalo zisk v tých krčmách, ktoré mali oni.
Ale ešte aj jednu vec by som tu doplnil. My sa tu dnes bavíme o tej reklame a tá reklama svojím spôsobom sofistikovanými formami, ktoré má v súčasnosti, dokáže veľmi, veľmi silne pôsobiť podprahovo. A tu ešte pripomínam jeden fakt, práve závislosť, ktorá sa vytvára u mladistvých, je omnoho trvácnejšia. Čiže nejde len o tie veci, ktoré sa ukazujú vo fyziológii človeka, čo alkohol spôsobuje konkrétne u mladého človeka, ale zároveň aj keď dopustíme, aby tie závislosti ho naplno opantali tak v nízkom veku, tie závislosti sú omnoho trvácnejšie a omnoho ťažšie sa ich mladý človek zbavuje. Toto by sme mali mať na pamäti, ak dopúšťame, že jednoducho je z každej strany masírovaný a vedený k tomu, aby chcel byť čím skôr dospelý. A to je zároveň výzva aj pre nás dospelých, akým spôsobom my svoj životný štýl posúvame svojim deťom.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 12.2.2019 9:30 - 9:38 hod.

Miroslav Sopko Zobrazit prepis
Vážená pani predsedajúca, ctené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi vystúpiť k tomuto bodu najmä preto, lebo mňa osobne ako učiteľa z praxe sa mimoriadne dotýka spôsob, akým pristupujeme pri konkrétnych preventívnych aktivitách, ktoré realizujeme na našich školách, keď vidíme, že ten celkový pohľad spoločnosti, ktorá dopúšťa takéto laxné, takéto laxné povolenie, aby sa reklamy na alkohol mohli nachádzať v blízkosti školských zariadení, skrátka takýto prístup považujem za gumovanie všetkého, čo my ako učitelia v školách s deťmi robíme. Darmo budeme mať množstvo aktivít v rámci koordinácie v prevencii proti sociálno-patologickým situáciám, darmo budeme mať každý rok školský v rámci medzinárodných dní, kde sa v rámci tých aktivít, či už sú to celé dni, týždne, venujeme boju proti závislosti, proti drogám. A povedzme si priamo, že áno, aj alkohol je drogou, síce legálnou, ale je to droga, ktorá vyvoláva a prináša so sebou množstvo negatív. Pár slov k tým negatívam.
Nedávne výskumy dokazujú, konkrétne štúdia, ktorá bola spracovaná vo Veľkej Británii a Švédsku a bola popísaná v odbornom časopise European Hearth Journal, že tepny a celkovo cievny systém násťročných, ktorí nadmerne konzumujú alkohol, ako aj cigarety, už v 17 rokoch sú omnoho krehkejšie než tepny ich vrstovníkov, ktorí abstinujú. Len pre ilustráciu, podľa lekárov tuhosť a celková pevnosť týchto ciev je jeden z najlepších indikátorov pre kardiovaskulárne príhody. To znamená, ak my zatvárame oči, alebo sa, naopak, dáme uchlácholiť tým, že celková spotreba mierne klesá, ak my zatvárame teda oči pred tým, že jednoducho ten, tá spotreba alkoholu práve u dospievajúcich je stále vysoká, zarábame si na veľký problém v budúcnosti, ktorý bude stáť aj peniaze, pretože tieto ochorenia budú mať aj dopady pre budúce financie.
Zároveň však ale treba aj dodať to, že kampane, ktoré realizujeme, nie sú dostačujúce. Neviem, či viete, ale konkrétne teraz, momentálne v Českej republike prebieha kampaň Suchý únor, to znamená, že suchý február, kde sa snažia vyvolať akýsi celospoločenský tlak na to, aby došlo k zníženiu tejto celkovej spotreby alkoholu. Česi si sami osebe, teda sami uvedomujú, aký významný vplyv má práve konzumácia alkoholu na, vo verejnosti, a preto sa snažia aj takouto formou kampane pôsobiť na celú spoločnosť.
A prečo to tu spomínam? My u nás sme zatiaľ zameraní skôr tak úzko, to znamená, nerobíme nejaké celospoločenské aktivity, riešime to cez školy. Myslím si, že musím oceniť napríklad aj DVD, ktoré bolo, možnože ste to postrehli, minulý rok v októbri, DVD, ktoré bolo vydané ministerstvom vnútra, bolo to vďaka občianskemu združeniu Stop drogám, ktoré bolo venované stúpajúcemu problému pitia najmä u dospievajúcich dievčat. To dévedéčko sa volá Čo sme si, to sme si, vypime si, dievčatá a bolo distribuované aj do škôl. A upozorňuje na tento fakt.
Ale tieto kampane všetky; a môžu pribúdať a môžeme ich aj rozširovať v rámci tých ponúk pre školy a všetky tieto zariadenia; budú márne, ak dopustíme, že vo forme vizuálneho smogu budú v blízkosti školských zariadení práve tieto druhy reklám. Pretože to, čo som povedal v úvode, vnímam nielen ja, ale aj mnohí moji kolegovia, s ktorými o tom komunikujem, ako výraznú prekážku akémukoľvek úspešnému preventívnemu snaženiu. Skrátka, v škole prebiehajú preventívne aktivity, ale cestou do školy a cestou zo školy vidia deti na vlastné oči veľmi modernou, vizuálnou, príťažlivou formou presný opak toho, o čom sa v škole hovorilo a o čom boli zamerané jednotlivé aktivity.
Tento protiklad je nielen v tomto prípade, nachádza sa aj v mnohých iných, ale tento protiklad pokiaľ máme možnosť obmedziť, tak to urobme. Pretože sú pre nás akékoľvek zdroje a energia, ktorú chceme dať do preventívnych aktivít, aby sme zachránili mládež pred následkami týchto závislostí, sú potom zbytočné.
A plus k tomu, možnože poznáte aj výskum profesora Alexandra, ktorý svojho času práve na potkanoch robil pokusy o tom, akým spôsobom sa prejavujú závislosti. Veľmi jednoducho, keby som ich mal popísať, zistil, že pokiaľ tým laboratórnym zvieratám vytvoril podmienky, ktoré boli o celkovom šťastí, o spokojnosti, to znamená doslova, dopísmena vytvoril im podmienky ako v raji, tieto laboratórne zvieratá nemali absolútne žiadnu motiváciu k tomu, aby pristupovali k látkam, ktoré u nich mali vytvárať závislosť.
Tento pokus potvrdzuje len jediné, pokiaľ sa spoločnosť dokáže sústrediť nielen na boj proti negatívnemu javu určitému, ale vytvára zdravé vzťahy, vytvára atmosféru lásky, prijatia, komunikácie, tak závislosť jednoducho nemá šancu. Preto apelujem aj na nás všetkých, okrem toho, že chceme čokoľvek zakázať, musíme vždy zároveň sa aj snažiť o to, aby sme vytvárali takú atmosféru, aby závislosť, tá diera, ktorá sa vytvára v človeku a cez ktorú sa doňho dostáva zlo, aby sa nevytvárala. A v tom sú práve zdravé vzťahy. A tieto zdravé vzťahy, tie sú kľúčom k tomu, ako sa môže uzdraviť celá spoločnosť.
Ďakujem.
Skryt prepis