Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

12.2.2019 o 9:41 hod.

Mgr.

Miroslav Sopko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.2.2019 9:41 - 9:42 hod.

Miroslav Sopko Zobrazit prepis
Ďakujem môjmu kolegovi pánu poslancovi Feckovi za pripomenutie konkrétneho jedného príkladu z histórie. Veď napokon aj samotní štúrovci boli známi svojimi spolkami triezvosti a určitou prevenciou už vtedy v 19. storočí, kde sa snažili viesť ľudí k tomu, aby nepili alkohol v takej miere, ako to bolo. Dokonca keby sme mali ísť ešte ďalej do histórie, tak nájdeme zmienky o tom, ako kedysi zemepáni svojimi opatreniami dokonca viedli svojich poddaných, aby viac pili, pretože pre nich to prinášalo zisk v tých krčmách, ktoré mali oni.
Ale ešte aj jednu vec by som tu doplnil. My sa tu dnes bavíme o tej reklame a tá reklama svojím spôsobom sofistikovanými formami, ktoré má v súčasnosti, dokáže veľmi, veľmi silne pôsobiť podprahovo. A tu ešte pripomínam jeden fakt, práve závislosť, ktorá sa vytvára u mladistvých, je omnoho trvácnejšia. Čiže nejde len o tie veci, ktoré sa ukazujú vo fyziológii človeka, čo alkohol spôsobuje konkrétne u mladého človeka, ale zároveň aj keď dopustíme, aby tie závislosti ho naplno opantali tak v nízkom veku, tie závislosti sú omnoho trvácnejšie a omnoho ťažšie sa ich mladý človek zbavuje. Toto by sme mali mať na pamäti, ak dopúšťame, že jednoducho je z každej strany masírovaný a vedený k tomu, aby chcel byť čím skôr dospelý. A to je zároveň výzva aj pre nás dospelých, akým spôsobom my svoj životný štýl posúvame svojim deťom.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 12.2.2019 9:30 - 9:38 hod.

Miroslav Sopko Zobrazit prepis
Vážená pani predsedajúca, ctené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi vystúpiť k tomuto bodu najmä preto, lebo mňa osobne ako učiteľa z praxe sa mimoriadne dotýka spôsob, akým pristupujeme pri konkrétnych preventívnych aktivitách, ktoré realizujeme na našich školách, keď vidíme, že ten celkový pohľad spoločnosti, ktorá dopúšťa takéto laxné, takéto laxné povolenie, aby sa reklamy na alkohol mohli nachádzať v blízkosti školských zariadení, skrátka takýto prístup považujem za gumovanie všetkého, čo my ako učitelia v školách s deťmi robíme. Darmo budeme mať množstvo aktivít v rámci koordinácie v prevencii proti sociálno-patologickým situáciám, darmo budeme mať každý rok školský v rámci medzinárodných dní, kde sa v rámci tých aktivít, či už sú to celé dni, týždne, venujeme boju proti závislosti, proti drogám. A povedzme si priamo, že áno, aj alkohol je drogou, síce legálnou, ale je to droga, ktorá vyvoláva a prináša so sebou množstvo negatív. Pár slov k tým negatívam.
Nedávne výskumy dokazujú, konkrétne štúdia, ktorá bola spracovaná vo Veľkej Británii a Švédsku a bola popísaná v odbornom časopise European Hearth Journal, že tepny a celkovo cievny systém násťročných, ktorí nadmerne konzumujú alkohol, ako aj cigarety, už v 17 rokoch sú omnoho krehkejšie než tepny ich vrstovníkov, ktorí abstinujú. Len pre ilustráciu, podľa lekárov tuhosť a celková pevnosť týchto ciev je jeden z najlepších indikátorov pre kardiovaskulárne príhody. To znamená, ak my zatvárame oči, alebo sa, naopak, dáme uchlácholiť tým, že celková spotreba mierne klesá, ak my zatvárame teda oči pred tým, že jednoducho ten, tá spotreba alkoholu práve u dospievajúcich je stále vysoká, zarábame si na veľký problém v budúcnosti, ktorý bude stáť aj peniaze, pretože tieto ochorenia budú mať aj dopady pre budúce financie.
Zároveň však ale treba aj dodať to, že kampane, ktoré realizujeme, nie sú dostačujúce. Neviem, či viete, ale konkrétne teraz, momentálne v Českej republike prebieha kampaň Suchý únor, to znamená, že suchý február, kde sa snažia vyvolať akýsi celospoločenský tlak na to, aby došlo k zníženiu tejto celkovej spotreby alkoholu. Česi si sami osebe, teda sami uvedomujú, aký významný vplyv má práve konzumácia alkoholu na, vo verejnosti, a preto sa snažia aj takouto formou kampane pôsobiť na celú spoločnosť.
A prečo to tu spomínam? My u nás sme zatiaľ zameraní skôr tak úzko, to znamená, nerobíme nejaké celospoločenské aktivity, riešime to cez školy. Myslím si, že musím oceniť napríklad aj DVD, ktoré bolo, možnože ste to postrehli, minulý rok v októbri, DVD, ktoré bolo vydané ministerstvom vnútra, bolo to vďaka občianskemu združeniu Stop drogám, ktoré bolo venované stúpajúcemu problému pitia najmä u dospievajúcich dievčat. To dévedéčko sa volá Čo sme si, to sme si, vypime si, dievčatá a bolo distribuované aj do škôl. A upozorňuje na tento fakt.
Ale tieto kampane všetky; a môžu pribúdať a môžeme ich aj rozširovať v rámci tých ponúk pre školy a všetky tieto zariadenia; budú márne, ak dopustíme, že vo forme vizuálneho smogu budú v blízkosti školských zariadení práve tieto druhy reklám. Pretože to, čo som povedal v úvode, vnímam nielen ja, ale aj mnohí moji kolegovia, s ktorými o tom komunikujem, ako výraznú prekážku akémukoľvek úspešnému preventívnemu snaženiu. Skrátka, v škole prebiehajú preventívne aktivity, ale cestou do školy a cestou zo školy vidia deti na vlastné oči veľmi modernou, vizuálnou, príťažlivou formou presný opak toho, o čom sa v škole hovorilo a o čom boli zamerané jednotlivé aktivity.
Tento protiklad je nielen v tomto prípade, nachádza sa aj v mnohých iných, ale tento protiklad pokiaľ máme možnosť obmedziť, tak to urobme. Pretože sú pre nás akékoľvek zdroje a energia, ktorú chceme dať do preventívnych aktivít, aby sme zachránili mládež pred následkami týchto závislostí, sú potom zbytočné.
A plus k tomu, možnože poznáte aj výskum profesora Alexandra, ktorý svojho času práve na potkanoch robil pokusy o tom, akým spôsobom sa prejavujú závislosti. Veľmi jednoducho, keby som ich mal popísať, zistil, že pokiaľ tým laboratórnym zvieratám vytvoril podmienky, ktoré boli o celkovom šťastí, o spokojnosti, to znamená doslova, dopísmena vytvoril im podmienky ako v raji, tieto laboratórne zvieratá nemali absolútne žiadnu motiváciu k tomu, aby pristupovali k látkam, ktoré u nich mali vytvárať závislosť.
Tento pokus potvrdzuje len jediné, pokiaľ sa spoločnosť dokáže sústrediť nielen na boj proti negatívnemu javu určitému, ale vytvára zdravé vzťahy, vytvára atmosféru lásky, prijatia, komunikácie, tak závislosť jednoducho nemá šancu. Preto apelujem aj na nás všetkých, okrem toho, že chceme čokoľvek zakázať, musíme vždy zároveň sa aj snažiť o to, aby sme vytvárali takú atmosféru, aby závislosť, tá diera, ktorá sa vytvára v človeku a cez ktorú sa doňho dostáva zlo, aby sa nevytvárala. A v tom sú práve zdravé vzťahy. A tieto zdravé vzťahy, tie sú kľúčom k tomu, ako sa môže uzdraviť celá spoločnosť.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.2.2019 15:04 - 15:04 hod.

Miroslav Sopko Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Ja si dovolím svoju poslaneckú kolegyňu len doplniť o jednu vec alebo jeden taký fakt, ktorý ma napadol, keď som ju tak pozorne počúval. My môžeme vymýšľať a spresňovať formulácie v zákonoch, ale pokiaľ ich iný obsah sa neprenáša aj priamo do našich činov, naša snaha je potom márna, pretože tie štátne symboly, pokiaľ nebudeme mať v svojom srdci, žiadne zobrazovanie a upresňovanie nám nepomôže. Najprv by sme to mali mať v svojom srdci a podľa toho sa správať. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 31.1.2019 14:45 - 14:46 hod.

Miroslav Sopko Zobrazit prepis
Ďakujem, ďakujem, pani ministerka, za odpoveď. Viac-menej aj moja otázka smerovala k tomu, aby, jednak viem o tom podujatí a viem, že sa nachádza v programovom vyhlásení vlády a považujem za tak významné, aby, keďže ten čas sa blíži a vieme, že pokiaľ má ísť o dôstojné podujatie, je potrebné začať čím skôr v rámci súčinnosti spoluprácu jednak v jednotlivých subjektoch, ktoré tu boli spomenuté či už v samotnom meste alebo samosprávneho kraja. Som rád, že počujem, že tá súčinnosť tu nastáva, a budem veľmi rád, keď budem pravidelne informovaný o tom, akým spôsobom sa podarí spoločnými silami pripraviť čo najdôstojnejšie podujatie, ktoré bude prospešné pre reprezentáciu celého Slovenska.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.1.2019 9:42 - 9:43 hod.

Miroslav Sopko Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Ďakujem za faktické poznámky. Len v krátkosti.
Myslím si, že čo sa týka očitej reprezentatívnosti, možnože som to nespomenul ako v tomto svojom príspevku, ktorý som uviedol, a keď hovorím o tom, že máme byť ambicióznejší, považujem možno aj za taký námet, ktorý tu chcem teraz aj zdôrazniť, aby sme sa vrátili k úvahám o tom, vytvorenia silnej stavovskej organizácie, ktorá by tú reprezentatívnosť zabezpečila.
Pretože, pozor ale, ktorá by vznikla zdola, ktorá by bola spájaním tých síl, ktorá by bola spájaním síl a dokázala by jasnejšie formulovať svoje tie požiadavky a možno už tak predpripraviť pri tých jednotlivých rokovaniach, ktoré určite nebývajú ľahké, jednotlivé stanoviská.
A čo sa týka nejakých utópií, je to na nás, či dokážeme určité veci meniť. Pokiaľ sa zmierime so stavom, aký je, tak nehovorme o utópiách, ale skôr hovorme o dezilúzii a len šedivom svete, v ktorom sa ťažko žije.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 30.1.2019 9:23 - 9:39 hod.

Miroslav Sopko Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, ctené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážená pani ministerka, milí hostia, dovoľte mi vystúpiť k tomuto návrhu zákona. Hneď v úvode, keďže tu bola, keďže tu zaznela výzva o tom, že iniciatíve poslancov, či koaličných, alebo opozičných, sa medze nekladú, sa hlásim ako žiak v škole, pretože považujem tento návrh zákona za kľúčový pre, áno, je to to slovo, ktoré často zaznieva momentálne v komunikácii ministerstva školstva, čiže je to dôležitý zákon pre celkový rozvoj školstva ako takého. Pretože si musíme uvedomiť, že práve toto je jeden z najdôležitejších zákonov, ktorý poníma a komplexne rieši nastavenie pravidiel hry, a to, akým spôsobom sa staráme o pedagogických a odborných zamestnancov.
Učitelia a iní odborní zamestnanci sú kľúčoví pre akúkoľvek zmenu, ktorú v školstve chceme realizovať. Toto budem opakovať neustále a budem to opakovať každému, či v rámci politikov, alebo v rámci aj verejnosti. A nepripúšťam, aby ktokoľvek znevažoval učiteľský stav.
Totižto dospeli sme do situácie, kedy učiteľom sa vytýka prakticky všetko. A robíme ich zodpovedných za veci, ktorým sú vystavovaní neustále a nemôžu ich priamo ovplyvňovať. Verím a som presvedčený, že aj vďaka iniciatíve učiteľov, aj vďaka tomu, že sú aktívnymi a že nie sú ticho, dnes vôbec máme nový návrh zákona na stole. Pokiaľ by totiž boli spokojnou masou, ktorá len mlčí, neboli by politici, teda my, tlačení do toho, aby robili čokoľvek navyše, aby si uvedomovali význam tejto profesie.
Sám som si prešiel touto profesiou a veľmi dobre poznám, ako to v skutočnosti je, čiže mňa nemusí nikto presviedčať alebo obracať o tom, aká je realita. A realita je taká, ak zalovím v pamäti v minulosti ešte z čias môjho pôsobenia v Slovenskej komore učiteľov, keď sa prijímal i pôvodný návrh, keď sa zavádzal systém kreditov, ten celkový systém kontinuálneho vzdelávania, nikdy nezabúdam na pamätné slová konkrétneho jedného úradníka, ktorý mi povedal tú vetu, keď sme sa bavili práve o tom, čo tu už dnes bolo spomenuté, aký máme nízky podiel na ďalšom vzdelávaní našich pedagogických a odborných zamestnancov. "No ako donútite učiteľov, aby sa vzdelávali? No tak im ponúknite peniaze."
Písal som k tomu aj článok, kde som použil možno nie celkom presnú, ale podľa mňa dôležitú paralelu, kedy sme z kreditov vytvorili určitú virtuálnu menu, ako keby bitcoin, v ktorom sme ohýbali ľudí, ktorí jednoducho majú svoje rodiny, majú svoj život a potrebujú prežiť v súčasnom svete. Práve v situácii, kedy sa učiteľská profesia dostala až na samotný okraj spoločenského záujmu. Nemôžme sa čudovať, že to častokrát dospelo do stavu, kedy bez kontroly - a toto považujem za dôležité, že sa nachádza v tomto návrhu zákona, že tá kontrola sa zvyšuje -, bez kontroly poskytovateľov rôznych druhov vzdelávania sa vyskytovali ponuky, ktoré lámali charaktery a ktoré nútili ľudí, aby išli ľahšou cestou.
Je preto kľúčové bez ohľadu na systém, ktorý chceme nastaviť, môžeme vymyslieť aj ten najlepší, či sa inšpirujeme v zahraničí, alebo vymyslíme vlastný, pokiaľ nebude zabezpečená kontrola pri poskytovaní rôznych druhov školení a rôznych druhov vzdelávaní a nebudeme sa pýtať a pozorne sledovať, aký je prínos konkrétneho vzdelávania nielen pre samotného zamestnanca, ale pre celú školu ako takú, tak sa nepohneme nikam. A budeme tu zase po rokoch preberať nový návrh a budeme hľadať spôsob, ako tento problém vyriešiť.
Máme dve cesty. Prvou je, upravíme systém tak, ako je. Z čisto pragmatického pohľadu je to tá cesta menšieho odporu, ktorá sa dá ľahšie zrealizovať, to znamená, upravíme, nájdeme to, čo je lepšie, upravíme, budeme pozerať na druhy školení a vzdelávaní, ale - a tu by som povedal potom, že by sme mali byť podstatne ambicióznejší - môžeme sa vydať aj ďalšou, inou cestou hľadania úplne nového modelu.
Veď napokon včera som zachytil aj v médiách vyjadrenie pani ministerky, keďže privítala tu expertov z OECD, že sa bude v rámci pripravovanej národnej stratégie zručnosti pre Slovensko, teda bude sa pracovať v spoločných tímoch aj na zlepšovaní profesijného vzdelávania učiteľov. To znamená, buďme ambicióznejší. Môžeme teda opravovať systém a postupne vychytávať tie chyby, ale popritom paralelne pripravovať úplne nový model, ktorý bude brať do úvahy to, že jednak učitelia budú zaplatení tak, aby sa necítili na tom okraji, a pritom sa bude dohliadať aj na - áno, tu často spomínané slovo - kvalitu. To, čo konkrétne ich vzdelávanie prináša najmä, opakujem, najmä pre žiakov, pre tie deti v školách, oni sú najpodstatnejší. Tí žiaci sú najpodstatnejší, a preto pri všetkom tom, akým obsahom chceme naplniť jednotlivé druhy vzdelávania, sa práve musí prihliadať na ten dôraz, že to konkrétne vzdelanie má tú pridanú hodnotu a to konkrétne vzdelanie toto zabezpečí pre žiakov.
Ale v rámci mojich pripomienok musím spomenúť niekoľko vecí, ktoré mi chýbajú. Chýbajú mi najmä preto, lebo v pôvodnom návrhu boli. I my poslanci sme dostali predsa list komory učiteľov o tom, že vypadlo z pôvodného návrhu hodnotenie vedúcich zamestnancov pedagogickými a odbornými zamestnancami. Považoval som to a stále to považujem za dôležitý krok. Možnože sa mnohí obávali toho, z rôznych predstaviteľov organizácií, že by to bol nejaký nástroj, ktorý by ubližoval, alebo že by to bol iba nástroj, ktorý by sa dal zneužívať. Ale ja sa stotožňujem s argumentáciou, že práve takýmto spôsobom zabezpečený mechanizmus, ak vedúci zamestnanec je natoľko schopný a otvorený kritike aj a môže sa oprieť tým pádom aj proti zriaďovateľovi, pozrite sa, toto je hodnotenie, ktoré na mňa spísali moji podriadení, postupuje tým pádom aj jednoducho a má silnejšiu argumentačnú alebo má silnejšie postavenie aj v očiach zriaďovateľa, pretože sa má o čo oprieť v rámci svojho kolektívu. Je to, skrátka, o férových nastaveniach hry. A táto opora môže len prospieť.
Často sa mi zdá, že v školstve máme množstvo táborov, ktoré ako keby medzi sebou viedli neviditeľný boj, a považujem za kľúčové aj z pohľadu ministerstva školstva, aby tieto tábory jednoducho posadila za rokovací stôl a odkomunikovala s nimi rôzne opatrenia, ktoré sa prijímajú. Musí sa to jednoducho vydiskutovať a odkomunikovať, pretože potom stále sú tí, ktorí cítia určité krivdy. Možnože nie vždy sa to dá, ale treba robiť maximum pre to, aby bola čo najväčšia pravdepodobnosť, že sa dosiahne systém, že všetci sú víťazi a všetci sa cítia byť víťazmi.
Spomína sa tu, ako konkrétne ten prechod od kreditového príplatku na príplatok za profesijný rozvoj bude sa neskôr odrážať na platoch učiteľov. Ukáže to prax. Ale v prípade, že existuje čo len najmenšia možnosť, že by mohli byť ohrozené mzdy učiteľov, tak ich nezískame pre ďalšie ciele, ktoré potrebujeme urobiť v školstve. Toto je o komunikácii s tou najkľúčovejšou časťou v školstve. Pokiaľ si ich nezískame pre zmeny, ktoré chceme realizovať, nedosiahneme nič a budeme tu medzi sebou sa len hádať o tom, prečo sa nám nedarí a prečo sa to nepodarilo.
Bolo tu spomínané aktualizačné vzdelávanie. Ja si, naopak, ale myslím, že aktualizačné vzdelávanie je mimoriadne dôležité práve z toho pohľadu, že prináša efekt, že nie je to samozrejmou povinnosťou. Veď napokon aj v tom § 4 nám pribudli povinnosti pedagogických odborných zamestnancov, a to riadne. A mnohí sa pýtajú, napríklad učiteľky v materských školách, ako ony majú v rámci v tom zozname povinností, zabezpečovanie externého dozoru na maturitách. Ale to už je o aplikácii konkrétneho paragrafu a konkrétneho znenia.
Ale pokiaľ to aktualizačné hodíme aj na školy a v rámci toho, že bude naňho dávať financie zriaďovateľ, obávam sa pri súčasnom stave, aký máme dnes, kde sa každé euro obracia aj trikrát, štyrikrát, že jednoducho utlmíme podľa mňa tento dôležitý typ vzdelávania pre školy. Takže iniciatívne už teraz hlásim, že jednoducho budem sa snažiť prísť s riešením, ktoré by to vyriešilo.
Rovnako ako samotné postavenie sociálneho pedagóga, nepochopil som, prečo dochádza v presune pod iných odborných zamestnancov. Od ustanovenia tejto pozície už prešlo desať rokov a veľmi málo ich máme na našich školách a podľa mňa sú tam potrební. Tým, ak nemajú samotný paragraf, možnože sa nám do vidí banalitou, znižujeme ich význam, pretože ľudia častokrát aj na tie zákony pozerajú aj z toho formálneho hľadiska. Čiže aj toto podľa mňa treba brať do úvahy. Akým spôsobom prichádzame a s akou štruktúrou ju formulujeme v rámci tých právnych noriem.
Každopádne táto komplexná zmena je potrebná. A z mojej strany, ako som už povedal na začiatku, sa hlásim k tomu, aby sme urobili maximum pre to, aby sme vyvrátili pochybnosti toho, že učitelia budú ukrátení na peniazoch, a zároveň aby sa stanovili také nastavenia v rámci jednotlivých druhov vzdelávaní, ktoré nebudú alebo ktoré títo ľudia nebudú pociťovať ako krivdu, pretože je to citlivá vec.
Ak chceme hovoriť o zvýšení nejakej akceptácie tohto povolania v spoločnosti, buďme úprimní k sebe. Áno, je to cez tie peniaze, A jednoducho ľudia to vidia.
Zároveň ale pripomínam a podčiarkujem, že nehovorím o tom, len dať a nevyžadovať. Môj názor je jednoduchší. Treba dať a zároveň aj vyžadovať po vzájomnej dohode. A dúfam, že budeme otvorení tejto dohode najmä zo strany tých, ktorí majú tú moc, aby to presadili.
Stále hovorievam, že som skeptik, po tých skúsenostiach sa mi nemôžete čudovať. Možno, že to je teraz ten zákon, ktorý môže ukázať, že všetky politické značky pôjdu nabok a presadí sa riešenie, ktoré, a to ešte raz zopakujem, nám získa učiteľov, získa nám všetkých teda pedagogických, odborných zamestnancov pre tie zmeny, ktoré chceme presadiť. Ak toto sa podarí, tak sme všetci vyhrali a najmä naše deti.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.1.2019 18:58 - 18:59 hod.

Miroslav Sopko Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán poslanec, v jednej veci s vami úplne súhlasím, keď ste spomínal, že treba ísť hlbšie do tejto témy. Hlbšie najmä preto, že nám v opozícii často vytýkate akýsi legislatívny aktivizmus, že prichádzame s určitými vecami, ktorými riešime čiastkovo. Žiaľ, stretávame sa s tým aj z opačnej strany, keď predkladajú poslanecké návrhy aj koaliční poslanci, ale to je v poriadku, všetci máme na to právo. Ale máme tu jeden veľmi vážny problém. Všetci, všetci tu veľmi dobre vieme, v akom stave sú naše vysoké školy. Všetci veľmi dobre vieme, že pomaly a isto budeme prehrávať tento boj. Ak sa postavíme na dve strany fronty a budeme teraz proti sebe viesť nezmieriteľný boj, kto tu má v skutočnosti pravdu? Pretože tí, ktorí budú chcieť podvádzať, budú stále vynaliezavejší, budú kopírovať veci zo zahraničných zdrojov, budú si ich prekladať, firmy, ktoré už dnes dokážu vytvoriť vám prácu, budú sa snažiť to robiť ešte rafinovanejšie a vytvárať si na tom svoj biznis. Takže ak hovoríte o hlbšom prístupe, mali by ste tiež podporiť návrh, ktorý tu zaznel, aby sa tento návrh vrátil na prepracovanie a riešil sa komplexne, nielen čo sa týka odnímania titulov, ale najmä aj, akým spôsobom chceme bojovať proti podvádzaniu a proti tomu, čo sa nám tu na vysokých školách šíri. Toto je podľa mňa to, čo by tu malo zaznieť a čo by nás mohlo spojiť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.1.2019 14:53 - 14:55 hod.

Miroslav Sopko Zobrazit prepis
Ďakujem, pani predsedajúca. Ja si dovolím môjho poslaneckého kolegu len doplniť ohľadom, keď spomínal štúdiu a ten sľub vytvorenia nejakej alebo vypracovania nejakej štúdie. Pripomínam štúdiu z roku 2017. Tú rozpracovali v susednej Českej republike, spracovávalo ju Národné monitorovacie stredisko pre drogy a závislosť, kde práve sledovali, aký dopad má postupný presun hazardu hlavne v internetovom priestore a práve transakcie a práve ten celkový dopad virtuálneho hazardu je podstatne, podstatne nebezpečnejší, pretože tu človek ako pri tom klasickom hazarde nebýva v kontakte s klasickými peniazmi. Tu peniaze sa preinvestovávajú iba číslami a založené konto, z ktorého mu to odsýpa veľmi rýchlym spôsobom. To sú jednoducho fakty.
A ďalší fakt, na ktorý chcem ešte upozorniť z tohto tu, pri tejto tu diskusii je, uvedomme si, že nám stále viac a viac začínajú splývať počítačové hry spolu s hazardom. Ide o takzvané mikrotransakcie, ktoré už v súčasnosti sú dostupné pri rôznych online hrách a pripomínam, že toto je problém, ktorý nám vypukne a teda vyrastie ešte do podstatne širších, širšieho rámca. Veď napokon pripomínam slová belgického ministra spravodlivosti, ktorý nedávno vyhlásil od Koena Geensa konkrétne, že mixovanie hrania počítačových hier a hazardu špeciálne u hier určených pre deti je nesmierne nebezpečné pre mentálne zdravie mládeže. Takže uvedomme si, že tieto veci sa musia podstatne kvalifikovanejšie zapracovávať a preto je dôležité využiť to, že práve v súčasnosti prezidenta o toto veto.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.1.2019 14:27 - 14:29 hod.

Miroslav Sopko Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Dovolím si pani kolegyňu doplniť v jej príspevku, kde správne poznamenala práve to obmedzenie, ako vnímajú mnohé samosprávy, že nie je dostatočne riešené. Uvedomme si všetci, že práve mestá a obce sú tými, ktorí sú v tej prvej línii v rámci tej regulácie. Pripomínam, že máme všetci v svojich mailových schránkach výzvu, ktorú podpísalo osem primátorov miest, osem viceprimátorov miest, šesť starostov mestských častí v Bratislave, dvadsaťštyri starostov obcí a osemdesiat mestských poslancov a mnohí ďalší, ktorí práve žiadajú nás, aby sme neprelomili veto prezidenta a chcú, aby sa prijali také opatrenia, ktoré im výrazne pomôžu, pretože práve na nich je tá zodpovednosť. Ak by niekto chcel mi namietať, že toto nie je dostatočne reprezentatívna vzorka v rámci predstaviteľov samospráv, dovolím si im teda pripomenúť, že práve na pôde týchto miest a obcí v roku 2018 sa nachádzalo 631 herní a s 11 009 hernými prístrojmi. To je dokopy 45,8 % zo všetkých herní a 50,8 % všetkých herných prístrojov na celom Slovensku. Takže tá reprezentatívnosť je tu jednoznačná. Práve ľudia, ktorí najlepšie poznajú v určitých oblastiach, čo ten hazard spôsobuje, práve oni očakávajú od nás, že budeme prichádzať s lepšími riešeniami. Ináč je práve tým spôsobom, ako sa rozhodneme, že to veto chceme predsa len prelomiť, vyzývame ich ešte k väčšej angažovanosti, aby zapojili všetky sily a dosiahli to, že sa štát, že si jednoducho štát uvedomí, že v prvom rade sú to samosprávy, ktoré dokážu reálne ten hazard regulovať.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.12.2018 18:07 - 18:09 hod.

Miroslav Sopko Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážený pán minister, ja ďakujem v prvom rade za naozaj fundované vystúpenie, ktoré bolo ešte v rámci rozpravy, aby sme mohli na ňom zareagovať, a tiež ďaku..., a keď sa už hovorí o poďakovaní, ja som to už aj v svojom príspevku pri písomnej časti uviedol, že oceňujem práve spôsob, akým vediete ministerstvo financií a akým spôsobom sú k dostupnosti aj tieto podklady, s ktorými sme mohli pracovať a pracujeme, pretože toto je mimoriadne dôležité aj k odstraňovaniu nejakých informačných nerovností a aj k zlepšovaniu komunikácie medzi sebou navzájom.
Spomínali ste asistentov a nárast financií. Ja však musím poukázať na iný fakt, ktorý som spomenul v tom svojom prvom príspevku, a to dohodovacie konanie, kategória ostatné, ktorý spomína práve aj implementačná jednotka, kde, práve dnes až som si to všimol, až dnes boli zverejnené koncové čísla v rámci úpravy rozpočtov. A opäť nám tam vyskakujú čísla oproti z októbra, kde bol už ako mnou avizovaná suma necelých 7 mil. Už tu vidím 16,5 mil. To znamená, že máme tu rezervy, ktorým sa treba venovať. A podľa mňa efektivita je vec a téma, ktorá nás môže spájať, pretože toto sú veci. Pokiaľ vieme efektívne vynakladať s peniazmi, môžeme, samozrejme, chcieť viac aj do konečného rozvoja.
A k samotným zahraničným Slovákom, verím, že dotyčná intervencia sa bude netýkať len Srbov, ale aj ostatných Slovákov, najmä tam, kde žijú v ucelených komunitách, najmä hovorím, najmä sa prihováram za Ukrajinu, pretože tam je mimoriadne kritická situácia.
Ďakujem.
Skryt prepis