Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

28.3.2019 o 18:32 hod.

Mgr.

Zuzana Zimenová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.3.2019 10:47 - 10:49 hod.

Zuzana Zimenová Zobrazit prepis
Kolegyňa Lucia Nicholsonová, ja ti ďakujem za tvoj príspevok, pretože si sa dotkla toho, čo v podstate tu ešte za ten včerajší celý deň ani dnes neodznelo, a to je to, akým hrubým slovníkom ľudia v tejto sále, ktorí teraz chcú hlasovať proti Istanbulskému dohovoru, znevažujú ženy počas celého tohto volebného obdobia. A ja o tom hovorím už veľmi dlho, píšem o tom blogy, hovorím o tom aj odborne, pretože som lingvistka, a ja tvrdím v súlade s rôznymi jazykovedcami, že slová, ktoré používame, metafory, ktoré používame, vtipy, ktoré hovoríme, spolu vytvárajú realitu. Vďaka tejto koaličnej vláde zhrublo Slovensko, pretože táto koaličná vláda vniesla do spoločnosti veľmi oplzlý a hrubý slovník.
Ak si pamätáte, pred dvoma rokmi na oslavách MDŽ strany SMER - SD pán podpredseda parlamentu Martin Glváč si uťahoval z feminizmu a z domáceho násilia týmto vtipom, citujem: "Na kongrese feministiek sa stretli Britka, Nemka a Slovenka. Kým prvé dve doma zahlásili, že nebudú variť a piecť a po troch týždňoch sa, tieto domáce práce prebral na seba muž, Slovenka mala inú skúsenosť. Doma som povedala, že nevarím, nepečiem, neupratujem, nenakupujem. Po treťom týždni začínam vidieť na ľavé oko." Na tomto sa smiali na MDŽ SMER-u - SD plné sály.
Pán poslanec Fico pred rokom na sneme českej sociálnodemokratickej strany povedal svoje obľúbené: "Ak nefunguje bordel, vymeňte..." (Reakcie z pléna. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Hrnčiar, Andrej, podpredseda NR SR
Pani poslankyňa, mali by ste reagovať na, na predrečníčku. (Reakcie z pléna.)

Zimenová, Zuzana, poslankyňa NR SR
... ak nefunguje... Prosím si, prosím si, prosím si naspäť čas. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Hrnčiar, Andrej, podpredseda NR SR
Nechám vám tri sekundy, ale už ste si, o ďalšie štyri ste prišla. Pustite tri sekundy. Dobre, tak dajte čas a po piatich sekundách ho vypnite, dobre?

Zimenová, Zuzana, poslankyňa NR SR
78.
Pán Fico povedal: "Ak nefunguje bordel, vymeňte prostitútky." A tento rok pán... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.3.2019 10:18 - 10:20 hod.

Zuzana Zimenová Zobrazit prepis
Pani poslankyňa, vy ste tu práve prezentovali svoj odpor k občianskej spoločnosti a boj proti mimovládkam. Nuž dovoľte mi ohradiť sa, pretože ak vy tvrdíte, že vy budete radšej zastupovať ženy, deti, konkrétnych občanov, tak dovoľte mi upozorniť vás, že práve aj tieto mimovládne organizácie zastupujú ženy, matky a deti. Dovolím si povedať ako jeden príklad, napríklad platforma rodín s deťmi so zdravotným znevýhodnením podáva konkrétne návrhy na zabezpečenie základných podmienok na naplnenie ich základných potrieb, ktoré táto vláda stále a dokola nie je ochotná zabezpečiť a neustále ich ignoruje. Táto mimovládka nie je platená zo zahraničia, ale z darov ľudí, ktorí vedia, že spolupráca takýchto mimovládok s vládou je nevyhnutná, ak sa majú zmeniť pomery v spoločnosti v prospech ich detí.
V demokratickej spoločnosti sa táto spolupráca volá spoluúčasť občanov na verejných politikách, pani poslankyňa Šimkovičová. Volá sa to participácia. Ja rozumiem, že práve vám uplatňovanie demokratických princípov vadí, rovnako ako vám vadí celospoločenská diskusia. Ale ja ako zástanca celospoločenskej diskusie a participatívnej demokracie očakávam a podporujem spoluprácu vlády s mimovládnymi organizáciami, ktoré zastupujú práve ženy a deti.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.3.2019 9:54 - 9:56 hod.

Zuzana Zimenová Zobrazit prepis
Ďakujem ti, Ondrej, za tvoj príspevok a dovolím si ho vo faktickej len trošku doplniť a rozvinúť, najmä to rodové hľadisko, ktorého si sa dotkol. Ja som už pred rokom napísala blog s názvom "Rod nie je sprosté slovo" a myslím to naozaj vážne aj dnes. Dovolím si z tohoto blogu zacitovať len krátko.
Rodové hľadisko je pre vedeckú komunitu bežný spôsob nazerania na príčiny a dopady viacerých spoločensky podmienených faktorov na životy mužov a žien. Vďaka rodovým analýzam dnes môžeme skúmať na pozadí tvrdých dát, či je na Slovensku skutočne slobodnou voľbou žien ostávať doma s deťmi v predškolskom veku, doživotne opatrovať členov rodiny so zdravotným postihnutím alebo nevládnych starých rodičov alebo či ide skôr o nevyhnutnosť, keďže na Slovensku nemáme vytvorenú potrebnú infraštruktúru služieb. Vďaka rodovým analýzam vieme, že ženy na Slovensku dostávajú, ktovie prečo, nižší plat v porovnaní s mužmi. Rodový mzdový rozdiel je problémom takmer v každom odvetví a vďaka analýzam vzájomného pôsobenia rodu s ďalšími sociálnymi faktormi vieme zas odhaliť hlbšie príčiny ekonomického znevýhodnenia žien a taktiež vieme, že zvýšené riziko chudoby hrozí najmä ženám so zdravotným postihnutím, starším ženám a matkám samoživiteľkám.
To všetko sú rodové analýzy, ktoré používame aj my v našej republike a ktoré sú v bežnej komunikácii aj vládnych dokumentov. Prosím vás pekne, naozaj rod nie je slovo od čerta.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.3.2019 18:32 - 18:34 hod.

Zuzana Zimenová Zobrazit prepis
Edo, nedá mi nereagovať na tvoje vystúpenie naozaj veľmi, veľmi kultivované - nie kultúrne, pán poslanec Soboňa, ale teda asi kultivované. Ale ja si nemyslím, že polarizáciu spoločnosti spôsobuje Istanbulský dohovor a že preto ho treba dať zo stola. V tomto s tebou nesúhlasím.
Podľa mojej mienky je problém oveľa hlbší. Problém je, že na Slovensku sú u ľudí hlboko pod kožou zaryté deformujúce stereotypy, ktoré niektorí mylne interpretujú ako tradície, a iba pevnejšie ich týmto betónujú. Problémom je mizerná čitateľská gramotnosť podľa mojej mienky v našej krajine a neschopnosť politických elít kultivovanú spoločenskú diskusiu viesť k takýmto citlivým témam na základe vecných argumentov a problémom je, že vo verejnej diskusii začínajú prevládať dojmológie, hoaxy a konšpirácie.
Zdravý rozum a vedecké argumenty už nie sú v našej spoločnosti in, ja neviem, či si to všetci uvedomujeme. V takejto situácii a atmosfére môže byť rozbuškou čokoľvek a ver mi, Edo, že ak by sme aj odložili Istanbulský dohovor bokom, tak sa nájde niečo iné, na čom sa vášne živené touto atmosférou opäť rozhoria.
Takže ja sa domnievam, že musíme diskutovať o tomto dokumente, nechajme ho na stole a kultivujme naďalej tento náš priestor verejnej diskusie, pretože my tu zažívame naozaj veľké ohrozenie našich, našich demokratických základov a spoločenského poriadku, na ktorom naše, naše krásne Slovensko stojí.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.3.2019 18:02 - 18:03 hod.

Zuzana Zimenová Zobrazit prepis
Pán poslanec Paška, viete, ono je to tak, na jednej strane otvárate tému Istanbulského dohovoru preto, lebo je to podľa vás nebezpečný a protiústavný dokument, a na druhej strane rovno v jednom a tom istom prejave bagatelizujete Istanbulský dohovor a tvrdíte, že však veď by sa nič nezmenilo, keby sme ho aj ratifikovali, lebo všetko už tu máme v tom našom právnom prostredí urobené, takže v podstate je to jedno. To je taký úhybný manéver hodný klzkého úhora. A tieto manévre vy ponúkate namiesto priamych odpovedí už od včera. Ja vás na to upozorňujem naozaj už od toho nášho zasadnutia vo výbore. Vy sa vyhýbate priamym odpovediam. Neviete dať jednu konkrétnu odpoveď, ktorou by ste podporili váš názor, že Istanbulský dohovor je protiústavný. Presno to, čo vám vyčíta Ondrej Dostál, vám vyčítame tu viacerí vrátane mňa.
Tak sa potom nečudujte, že sa pokúšame interpretovať vaše motívy po svojom, keď nám nie ste schopní dať normálne priame odpovede. Jednoducho nie. Takéhoto predkladateľa tu fakt zažívame málokedy, že nevie odpovedať na vlastné motívy, prečo tento návrh dáva do parlamentu.
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 28.3.2019 14:49 - 14:50 hod.

Zuzana Zimenová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pani ministerka, poprosím vás, keby ste tlmočili ministerke Lubyovej moju doplňujúcu otázka, ktorá súvisí práve s petíciou, ktorú spomína v odpovedi. Spomína v odpovedi, že nemohla rokovať s konkrétnou jednou osobu, spomína pána Crmomana, ktorý je jedným zo signatárov a organizátorov tejto petície, avšak pripomínam, že petíciu podpísalo vyše 80-tisíc ľudí a títo ľudia oprávnene žiadali vládu, aby tento návrh stiahla z rokovania a aby v ňom nepokračoval parlament, aby v rokovaní parlament nepokračoval, toto ministerstvo ignorovalo.
Ja osobne som dávala procedurálny návrh v tomto znení, aby bol preložený návrh zákona na nasledujúcu schôdzu a aby sa tak vytvoril priestor na riadne prerokovanie petície v zmysle petičného zákona. A pýtam sa pani ministerky, prečo nevyužila túto príležitosť. Išlo len o jednoduchý posun na ďalšiu schôdzu a... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.3.2019 12:00 - 12:02 hod.

Zuzana Zimenová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Verešová, sama hovoríš, že by bolo dobré tlačiť na vládu, aby riešila násilie na ženách aktívnejšie. Nuž podľa mňa tento dohovor je tým nástrojom, ktorý môže ten tlak vyvolať. Pýtaš sa, prečo to ale teda ide tak sťažka aj v iných krajinách. Ja sa domnievam, že tento dohovor je poznačený veľmi nekorektnou debatou verejnou, v ktorej zaznievajú pseudoargumenty a konšpiračné teórie, takže to je môj názor.
Pán Bernaťák, spája nás odsúdenie násilia na ženách, to rozhodne, ale rozdeľuje nás názor, že násilie na ženách je v absolútnej väčšine prípadov rodovo podmienené. Toto, toto si ja myslím a toto je v Istanbulskom dohovore. Pán Soboňa, dovoľte mi upozorniť vás, že registrované partnerstvá gejov a lesieb Istanbulský dohovor, ale v žiadnom prípade nerieši.
Pani poslankyňa Petrík, vám ďakujem za opätovné vysvetlenie toho, čo som sa snažila o rodovej terminológii ozrejmiť aj ja. Nie som si však istá aj vzhľadom na tie faktické poznámky, či, či padne aj, aj toto vaše dovysvetlenie na úrodnú pôdu, lebo aj pán Farkašovský sa teda vyjadril tak, ako keby nerozumel, ale zase som na druhej strane rada, že v tomto prípade vo faktickej poznámke pána Farkašovského zafungovali argumenty a že tie fakty a čísla, ktoré som vytiahla z vládnych materiálov, podotýkam, že ním otriasli.
A ďakujem aj Ondrejovi Dostálovi, ktorý toto uvedenie faktov ocenil a naďalej, a ďalej dovysvetlil.
Nuž a posledná poznámka k pánovi Adamčíkovi. Opakujem to neustále, poviem to znova možno 155-krát. Nikdy som nebola členkou strany SIEŤ, som nestraníčka a aj ostáva nestraníčkou. A keď som kandidovala... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 28.3.2019 11:29 - 11:49 hod.

Zuzana Zimenová Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci, za slovo. Ja hneď v úvode svojho príspevku začnem tak od stredu rázne a dovolím si povedať, že predloženie uznesenia poslancami SNS považujem za rýdzi populizmus a politický primitivizmus, pretože hodiť tento výbušný granát do parlamentu a rozdúchať ním ďalšiu kultúrnu vojnu v čase, ktorá je, kedy je spoločnosť veľmi hlboko polarizovaná je prejavom hrubého neotesaného a nebezpečného zneužitia tejto výbušnej témy na presadenie úzkych straníckych záujmov. To som povedala na výbore, opakujem to aj tu v pléne, stojím si za tým a takto začnem nebudem okolo toho robiť omáčky.
Na ľudskoprávnom výbore som sa vás, pán Paška, pýtala ako jedného z predkladateľov uznesenia, prečo ho spolu so svojimi kolegami predkladáte do parlamentu akurát v tomto čase, keď predsa od leta minulého roka je na základe uznesenia vlády jasné, že vláda nechce v tomto volebnom období tému Istanbulského dohovoru otvárať. Odpoveď som dostala v duchu Orwellovho hesla Vojna je mier. Tému, ktorá je na vláde uzatvorená, vraj otvárate preto, aby ste ju uzatvorili. Tak nad týmto vysvetlením mi dodnes ako rozum stojí. To hovorím vážne. Podľa môjho názoru sa strana SNS týmto uznesením chce iba zviditeľniť. Sleduje jediné, zviditeľniť sa v téme, plne ju obsadiť a kúsok na naj vyrásť. O nič iné im nejde.
Vážené kolegyne, kolegovia, neviem sa zbaviť pachuti z tejto frašky a musím aj v pléne vysloviť obavy, ktoré som povedala na výbore, a to, že o naše názory v tejto rozprave predkladateľom vôbec nejde. Bez ohľadu na to, čo v rozprave zaznie, tu sa pečie niečo poza náš chrbát s prapodivnými politickými motiváciami a my v tom figurujeme len ako štatisti, komparz, nevyhnutné pozadie. Napriek tomu ostanem verná svojim zvykom a do debaty o tomto nezmyselnom uznesení ponúknem aspoň zopár vecných argumentov v nádeji, že možno motyka vystrelí a padnú na úrodnú pôdu. Na úvod spomeniem niekoľko čísiel a faktov, ktoré vyplynuli z viacerých výskumov a ktoré jednoznačne poukazujú na to, že rodovo podmienené násilie na ženách je vážny problém, s ktorým sa dodnes Slovensko nevysporiadalo a s ktorým bojujú aj ženy v iných európskych krajinách. Tie čísla sú mrazivé.
Zo štúdie agentúry Európskej únie pre základné práva, ktorá bola prezentovaná v marci 2014, vyplýva, že až tretina opýtaných žien v Európskej únií má skúsenosť s fyzickým alebo sexuálnym násilím. Približne 13 mil. žien zažilo v období 12 mesiacov pred prieskumom telesné násilie (ruch v sále a zaznievanie gongu) a za rovnaké obdobie to platí o takmer 4 mil. žien v prípadoch sexuálneho násilia. To sú šialené čísla, keď uvážime, že ide o krajiny civilizovanej Európy.
Každá dvadsiata žena sa priznala, že bola znásilnená, a každá tretia zažila nejakú formu fyzického alebo sexuálneho útoku. Spomedzi žien v prieskume, ktoré uvádzajú, že boli znásilnené svojím partnerom, približne jedna tretina konštatuje, že ich partner znásilnil viackrát. Prieskum potvrdil, že znásilnenie v manželstve je realita pre mnohé ženy a že veľký počet týchto žien je v manželstve znásilňovaných opakovane.
V prípadoch domáceho násilia až 67 opýtaných, 67 % opýtaných uviedlo, že útok nenahlásili na polícii. Tieto hrozivé čísla odzrkadľuje aj aktuálny reprezentatívny výskum Sexuálne násilie na ženách, ktorý sa zameriaval na skúsenosti žien so sexuálnym násilím na Slovensku. Priniesol nasledovné zistenia. (Ruch v sále a zaznievanie gongu.) Sexuálne násilie v priebehu svojho života zažilo takmer 5 % respondentiek, čo približne tvorí 100-tisíc žien na Slovensku. 22 % z týchto 100-tisíc žien sa stretlo so sexuálnym násilím v detstve, 63 % po dovŕšení 15 rokov a 15 % aj v detstve, aj v dospelosti. 80 % žien pritom páchateľa poznalo. Najčastejšie išlo o bývalých alebo súčasných partnerov žien, známych alebo príbuzných. Partnerské sexuálne násilie zažilo 38 % žien. V troch štvrtinách prípadov išlo o bývalého partnera a 22 % uviedlo, že zažili sexuálne násilie od súčasného partnera. 80 % žien so skúsenosťou s partnerským sexuálnym násilím žilo s násilným partnerom v spoločnej domácnosti. Až 84 % týchto žien malo skúsenosť s týmto násilím opakovane. Ženy so skúsenosťou s partnerským násilím zažívali aj iné, s partnerským sexuálnym násilím zažívali aj iné formy násilia. Tri štvrtiny žien zažívali najmä fyzické a psychické násilie. Takmer dve tretiny zažívali kontrolujúce a nátlakové správanie zo strany partnera a vyše polovica aj ekonomické násilie. Ženy často súhlasili so sexuálnym stykom, aby predišli k fyzickej agresii alebo stupňovaniu násilia, aby predišli hádke alebo aby ochránili deti a svojich blízkych.
Takmer všetky ženy trpeli po prežití sexuálneho násilia niektorým zo symptómov posttraumatickej stresovej poruchy, pričom v prípadoch partnerského násilia boli výraznejšie, čo je pravdepodobne spôsobené dlhodobým zažívaním kombinácie viacerých foriem násilia vo vzťahu. Až 85 % žien na Slovensku nevyhľadalo po incidente sexuálneho násilia žiadnu pomoc, 39 % žien v tom bránili rozpaky a hanba, 36 % to chcelo udržať v tajnosti a 27 % bolo presvedčených, že by im aj tak nikto neveril.
Toto správanie je pochopiteľné na pozadí faktu, že až tretina žien reálne zažila negatívne reakcie zo strany svojho okolia. Koordinačno-metodické centrum pre rodovo podmienené a domáce násilie vypracovalo sériu analýz, ktoré prezentujú závažné zistenia v oblasti násilia páchaného na ženách s ohľadom na najviac ohrozené skupiny žien. Medzi najzraniteľnejšie patria staršie ženy, ženy so zdravotným postihnutím, ale aj ženy žijúce na vidieku. Pre vidiek je totiž typická nižšia miera anonymity a ženy niekoľko násobne ťažšie prekonávajú obavy zo stigmatizácie, pocit hanby a strach, že sa násilne konajúci partner dozvie o tom, že hľadali pomoc a že sa voči nim potom pomstí.
Pani poslankyňa Verešová vo svojom príspevku spomenula, že náš právny poriadok je predsa v súlade s opatreniami, ktorými sa má v krajine riešiť násilie na ženách. Akoby ratifikácia dohovoru nemala pre ženy na Slovensku žiaden význam, pretože v tejto oblasti je už vraj všetko vyriešené. Dovolím si nesúhlasiť. Na Slovensku má systém pomoci ženám zažívajúcim sexuálne násilie vážne nedostatky v kvantitatívnej aj kvalitatívnej rovine. Je vôbec otázne, či sa dá hovoriť o systéme. Chýbajú totiž nástroje na zmysluplnú systémovú prevenciu, celoplošnú informačnú kampaň a najmä na komplexné naplnenie potrieb žien, ktoré sú obeťami násilia.
Nedostatky boli odborníkmi identifikované na všetkých úrovniach. Napríklad krízová intervencia je pokrytá len online poradenstvom a telefonickou linkou, pričom iba telefonická linka je financovaná z verejných zdrojov. Veľké nedostatky sú aj pri poskytovaní psychologickej pomoci a psychoterapie. Na Slovensku máme nedostatok terapeutov, ktorí sa špecializujú na traumy zo zažitého násilia. Tam, kde terapia ponúkaná je, narážajú ženy na neprimerane dlhé čakacie lehoty alebo sú tieto služby natoľko finančne náročné, že sú pre ne nedostupné. Situáciu neriešia ani verejné psychologické služby, pretože nemajú vytvorené podmienky na to, aby sa dôsledne rodovo podmienenému násiliu venovali do hĺbky.
Mementom sú pre nás aj štatistiky. Na Slovensku je každoročne spáchaných približne 500 a viac násilných trestných činov, ktoré sú vyhodnotené ako partnerské násilie na ženách, pričom si treba uvedomiť, ako som už spomínala, že vyše 80 % týchto činov ženy vôbec neohlásia. A to najtragickejšie číslo spomeniem nakoniec. V dôsledku partnerského násilia zomrelo v období rokov 2010 až 2016 až 40 žien. Aktuálne čísla nemám k dispozícii, ale novinové titulky dávajú tušiť, že toto číslo rastie ďalej. V tejto situácii považujem snahu zmietnuť zo stola dokument, ktorý prináša konkrétne návrhy na ochranu žien pred násilím a tlačí na vládu, aby tento problém riešila, za vyslovene nezodpovedné. Nezodpovedné voči tým ženám, ktoré sa stali obeťami násilia, ale aj voči dievčatám, ktoré sa nimi ešte nestali. Čo iné ako nezodpovednosť je vysadnutie jednej z koaličných strán na vlnu demagógie a konšpirácií s cieľom vyťažiť z toho predvolebný politický kapitál. A teraz si dovolím vrátiť sa z odborného diskurzu späť do politickej rétoriky a prečítať jeden veľmi zaujímavý citát. Citujem: „Otázka rodovej rovnosti a násilia na ženách bola v roku 2011 široko diskutovaná hlavne kvôli príprave ratifikácie Istanbulského dohovoru a jej odporcom. Diskusia však v konečnom efekte neviedla k pomenovaniu skutočných problémov, ale k utvrdzovaniu predsudkov a nesprávnych interpretácií rodovej terminológie a konceptov s ňou spojených. Napríklad v kampani Zastavme zlo z Istanbulu sa objavili nasledovné tvrdenia od gender ideológii, ktoré tvrdia, že genderizmus znamená tri veci: diktatúru LGBTI, juvenilnú justíciu a sexuálnu deformáciu. Genderizmus zabíja náš národ, zabíja Európu a zabíja celý svet. Je ako jed v pohári multivitamínového džúsu, pretože pracháči majú záujem na redukcii populácie.“
Máte pocit, že ide text progenderových aktivistov? Mýlite sa. Materiál, z ktorého som toto citovala, je Súhrnná správa o stave rodovej rovnosti na Slovensku za rok 2017, ktorú do vlády predložil minister Ján Richter v júli minulého roka. Je pravda, že táto správa dodnes nebola zaradená na rokovanie vlády, a teda ju postihol rovnaký osud ako bezpečnostnú stratégiu, ktorá dodnes nebola zaradená na rokovanie parlamentu pre nezhody v koalícii, ale faktom je, že ešte v lete minulého roka nemala strana SMER - SD, prostredníctvom svojho ministra problém kriticky komentovať nekorektné zavádzanie v téme rodovo podmieneného násilia na ženách a hlásila sa k Istanbulskému dohovoru.
Som zvedavá, ako budú poslanci za SMER - SD hlasovať o tomto uznesení dnes. Sledujúc predvolebnú prezidentskú kampaň ich koňa Maroša Šefčoviča, ktorý sa zázračne prerodil na veriaceho katolíka a stretáva sa s otcom Kuffom, od ktorého žiada vo voľbách podporu výmenou za prísľub, že tzv. zlo z Istanbulu ako prezident zastaví, tuším, že uznesenie naši kolegovia zo SMER-u podporia. Koniec koncov pán poslanec Blanár to dnes potvrdil svojím vystúpením vo faktickej na pani Verešovú. Ak sa však chce dnes strana SMER - SD tváriť, že je rovnakého názoru ako SNS, že Istanbulský dohovor treba odmietnuť, pretože sa doň vpašovala podvratná gendrová agenda, má táto strana buď krátku pamäť, alebo sa už definitívne oportunisticky vykĺbila z vlastných hodnotových rámcov, na ktorých stála jej kontinuálna vláda počas troch volebných období.
Dovolím si pripomenúť, že už za prvej vlády Roberta Fica boli tejto strane pojmy rodová rovnosť, rodové stereotypy či rodovo podmienené násilie známe a dokonale zrozumiteľné. Viera Tomanová, ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny v prvej vláde Roberta Fica sa k týmto témam hlásila a aktívne presadzovala opatrenia na podporu rodovej rovnosti. Na konferencii s názvom Rodová rovnosť, nové výzvy, nové otázky, ktorá sa konala dňa 18. novembra 2008 v Bratislave v hoteli Bôrik, doslova povedala, citujem: „Európskym paktom rodovej rovnosti prijatým v marci 2006 sa členské štáty zaviazali prijať opatrenia na odstránenie rodových rozdielov a na boj proti rodovým stereotypom, osobitne tým, ktoré súvisia so vzdelávaním a rodovo segregovaným trhom práce.“ Musím zdôrazniť, že podpis za Slovenskú republiku pod uvedeným paktom nechýbal. „Príčinou rodového mzdového rozdielu je predovšetkým pretrvávanie rodových stereotypov ako ustálených, zjednodušených až rigídnych presvedčení o vhodnom a primeranom správaní sa mužov a žien a ich vhodných a primeraných vlastnostiach a ďalších psychických či sociálnych kvalitách.“
Minister Ján Richter sa počas svojho pôsobenia v druhej vláde Roberta Fica na margo Istanbulského dohovoru vyjadril nasledovne, opäť citujem: „Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny gestoruje problematiku násilia na ženách a podporuje prijatie dohovoru zo strany Slovenskej republiky v roku 2014. Uvedený dohovor aj ja sám považujem za jedinečný nástroj v oblasti pomoci ženám v neľahkom úsilí našej spoločnosti za odstránenie násilia na ženách a domáceho násilia.“
Samotný predseda vlády Robert Fico v tomto období podporoval pristúpenie Slovenska k Istanbulskému dohovoru. Vo svojom príhovore na konferencii Fóra podnikateliek Slovenska 3. decembra 2013 ocenil, že Slovensko bolo medzi prvými krajinami, ktoré k nemu pristúpili, a hrdo sa pochválil, citujem: „Výraznou mierou sme sa zasadzovali o prijatie tohto dohovoru, o predchádzaní násilia voči ženám a domáceho násilia a o boji proti nemu. Boli sme medzi prvými štátmi, ktoré túto medzinárodnú zmluvu podpísali.“
18. decembra 2013 schválila vláda Slovenskej republiky uznesením č. 730 Národný akčný plán pre elimináciu a prevenciu násilia na ženách na roky 2014 až 2019, v ktorom okrem iného uložila ministrovi spravodlivosti plniť konkrétne úlohy. K týmto úlohám patrilo aj pripraviť a predložiť na rokovanie vlády Slovenskej republiky návrh na ratifikáciu Istanbulského dohovoru s termínom na rok 2014. V roku 2013 sa preto pokúsila ratifikáciu Istanbulského dohovoru zastaviť organizácia Fórum pre verejné otázky. Fórum vtedy vypracovalo analýzu, v ktorej zdôvodnilo neprijateľnosť ratifikácie dohovoru Slovenskou republikou podobnými pseudoargumentmi, akými dnes zavádzajú verejnosť predkladatelia tohto uznesenia a ktoré zaznievajú aj od aktivistov združených pod heslom Zastavme zlo z Istanbulu. Strana SMER - SD, ktorá dnes v panike zo straty moci predvádza pri Istanbulskom dohovore priam jogínské ohýbanie svojich politických názorov, však ešte počas druhej vlády Roberta Fica vedela na tieto pseudoargumenty racionálne reagovať.
V roku 2013 zaslal minister Ján Richter fóru stanovisko, v ktorom sa okrem iného uvádza, citujem: „V súvislosti s vašimi výhradami si vás dovoľujeme uistiť, že čl. 14 Istanbulského dohovoru nepredstavuje nástroj na presadzovanie rodovej ideológie, ako uvádzate. Slovenská republika vo svojich legislatívnych i nelegislatívnych nástrojoch nepoužíva pojem rodová ideológia. Namietané pojmy ako rod, rodová rovnosť a rodová identita sú v súčasnosti bežne používanými pojmami, ktoré sú zadefinované v medzinárodných dokumentoch aj vo vnútroštátnej legislatíve.“ Špeciálne pán poslanec Zelník, dúfam, že počúval, keďže vo faktickej napádal práve tento paragraf v dohovore.
Pri vysvetlení rodovo podmieneného násilia sa Ján Richter, minister druhej vlády Roberta Fica stotožnil so všeobecným odporúčaním OSN k Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie voči ženám a aj ho v stanovisku nasledovne citoval: „Diskriminácia žien je definovaná v čl. 1 dohovoru. Definícia diskriminácie zahŕňa rodovo podmienené násilie, to je násilné činy, ktoré sú namierené proti žene, lebo je žena. Patrí sem každý prejav rodovo podmieneného násilia, ktorý má alebo by mohol mať za následok telesnú, sexuálnu alebo duševnú ujmu, alebo utrpenie žien, ako aj hrozba takýmito činmi, zastrašovanie a iné formy obmedzovania slobody. Tradičné názory, podľa ktorých sú ženy považované za podriadené mužom alebo ktoré im pripisujú stereotypné roly, prispievajú k pretrvávaniu zvykov, ktorých súčasťou je násilie alebo nátlak. Sem patrí napríklad aj násilie a zneužívanie v rodine. Zámerom takéhoto násilia namiereného proti telesnej a duševnej integrite žien je zbaviť ich možnosti rovnoprávneho užívania a uplatňovania ľudských práv a základných slobôd a povedomia o nich.“
A minister Richter k tomuto odporúčaniu OSN sám iniciatívne dodáva, citujem: „V tejto súvislosti by sme chceli zdôrazniť, že vzťah k tradícii nedáva žiadnu legitimitu postupom, ktoré vedú k ponižovaniu žien a k páchaniu násilia na nich.“ Svoje stanovisko uzavrel konštatovaním, že, opäť citujem: „Zo všetkých uvedených skutočností vyplýva, že požiadavku na zastavenie ratifikácie Istanbulského dohovoru považujeme za neopodstatnenú.“
Týmito slovami z úst čelného predstaviteľa strany SMER - SD ukončím svoj príspevok v rozprave, lebo hoci sa to naozaj obvykle nestáva, s týmito výrokmi ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Jána Richtera do bodky súhlasím a nemám k nim čo dodať.
Na úplný záver už len zopakujem, že som veľmi zvedavá na to, či toto nezmyselné uznesenie získa podporu koaličných poslancov.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.3.2019 10:54 - 10:56 hod.

Zuzana Zimenová Zobrazit prepis
Ďakujem, pán poslanec, za tvoj príspevok. Priznám sa, že si išiel po tej línii vo svojom príspevku, o ktorej som ja uvažovala, či vôbec sa ňou vydám vo svojom príspevku, ktorý bude nasledovať v rozprave. Na výbore totižto v diskusii s predkladateľom, s jedným z predkladateľov tohto uznesenia pánom Paškom som sa utvrdila v tom, že naozaj ide o, o rýdzo populistickú naozaj politiku, že za týmto nestoja žiadne odborné stanoviská, odborné názory, ktoré, ktoré vystužili stranu SNS pri predkladaní tohto uznesenia, ale že ide o rýdzi primitívny populizmus, a preto som aj uvažovala, že či vôbec v tejto rozprave je potrebné, alebo namieste dávať takéto odborné vysvetlenia a argumenty. Som veľmi rada, že, že to moje váhanie si ty rozlúskol, lebo tak, ako si to ty dal v tej rozprave ako právnik, ako ľudskopráv..., ľudskoprávny aktivista, tak by to z nás naozaj zosumarizoval málokto. A ja ti ďakujem za tento príspevok, pretože sa máme teraz v ďalšej debate o čo opierať.
Absolútne súhlasím s tým, že tak ako si povedal, pojmy rodová ideológia, gender, rod, rodovo podmienené násilie sú v tejto spoločnosti nedovysvetlené a demagogicky ich zneužívajú predkladatelia uznesenia na to, aby vo verejnosti získali dobré body na niečom, čo vo svojej podstate je pseudokultúrna vojna.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.3.2019 9:50 - 9:52 hod.

Zuzana Zimenová Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pani poslankyňa Verešová, ja som len chcela doplniť tvoje vystúpenie, povedať, keď si spomínala okrúhly stôl, ktorý organizovala vtedy pani ministerka Žitňanská, že to bola jediná diskusia o tomto Istanbulskom dohovore. Na pôde parlamentu bola zorganizovaná aj ďalšia odborná diskusia, ty si sa jej nezúčastnila, ale z vášho klubu tam bol pán poslanec Eduard Heger, my sme rozprávali s ľuďmi, ktorí nám prišli vysvetliť naozaj zásadné veci ohľadom terminológie rodovej rovnosti a rodovo podmieneného násilia na ženách, bola to veľmi dobrá diskusia, čiže aj na parlamentnej pôde sme my v opozícií takúto diskusiu organizovali. Motorom tejto diskusie a hlavným organizátorom bola pani poslankyňa Petrík a ja som sa zúčastňovala na, na príprave a na spolupráci, takže takých diskusií bolo viacej, a práve týmto uznesením sa možnosti takýchto disku..., alebo možnosť takto diskutovať odborne, kvalifikovane, fundovane a hlavne kultivovane jednoducho zatvorí, čo je veľká škoda.
Skryt prepis