Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

6.5.2021 o 14:15 hod.

Ján Budaj

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 6.5.2021 14:15 - 14:17 hod.

Ján Budaj Zobrazit prepis
Chápem pán poslanec za koho kopete a čo chcete dosiahnuť, ale uisťujem vás, že tieto operácie vykonávali Štátne lesy TANAP-u poľovníci, ktorí zviera prevzali, označkovali, odfotili a postarali sa o túto medializáciu. Postarali sa o ňu tak rýchle, že ministerstvo nestihlo zverejniť to, čo sa stalo, preto aj to boli udalosti z noci a vzápätí a to je už naozaj smiešne riaditeľ štátnych lesov žiadal štátnu políciu, aby išla a zadržala ochranárov. Títo, ktorí celé roky strieľajú a niektorí z nich vnadia v rozpore so zákonom, ktorí spôsobujú častokrát majú spoluzodpovednosť za problémy s týmito predátormi, tak sa pustili do týchto odborníkov, ktorí previedli uspanie a potom eutanáziu dvoch synantropných zvierat. Synatropné zvieratá a spolužitie s dravcami alebo so šelmami, ktoré tu máme a ktoré sú bohatstvom Slovenska musí byť vecou miery, nie bezbrehého naháňania sa za trofejami. Ako sa pochválili týchto medveďov si vypchajú. Kým tu takéto myslenie prevláda, tak budeme sa navzájom zbytočne, zbytočne si komplikovať prácu. Našou prácou a našim cieľom je dosiahnuť, aby dravé šelmy, ktoré bohatstvom Slovenska a prejavom pestrosti biotopov a celej biosféry na Slovensku, aby prežívali, ale aby prežívali tam, kde patria a štátna ochrana prírody je schopná zabezpečovať ochranu aj bez toho, že by vystavovala povolenky poľovníkom, po ktorých oni tak usilujú. Žiaľ aj preto, že v minulosti sa ukázalo, že niekedy sa potom nestrieľali synantropné medvede, ale trofejné kusy, že sa tieto predávali, že tie výstrely sa veľmi dobre stržňovali. My nevieme, ani nechceme naprávať problémy slovenského poľovníctva, ale tam, kde siaha zodpovednosť ministerstva životného prostredia budem brániť kšeftom so vzácnymi dravými zvieratami a bude si vykonávať štátna ochrana prírody svoje povinnosti tak, aby nenahrávala nezákonným, nezákonným cieľom a v tomto prípade vás uisťujem pán poslanec, že takto štátna ochrana príchody postupovala. Prečítal som vám už celé znenie zákona, ale ak si ho prajete, tak vám ho prečítam znovu. Štátna ochrana prírody má zo zákona explicitné právo chrániť územia intravilánu, ja vám to prečítam celé. Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky disponuje písomným určením Ministerstva životného prostredia, ktoré už má roky, že zákaz úmyselne odchytávať alebo usmrcovať chráneného živočícha vrátane medveďa hnedého v jeho prirodzenom areály podľa zákona o ochrane prírody a krajiny sa na ňu nevzťahuje.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 6.5.2021 14:10 - 14:15 hod.

Ján Budaj Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán poslanec, môžem potvrdiť, že v prípade eutanázie týchto dvoch medveďov nedošlo k porušeniu zákonov a vyhlášok Slovenskej republiky. V zmysle § 65a ods. 5 zákona 543/2002 o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov je Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky oprávnená zabezpečovať plašenie, odchyt alebo usmrtenie chránených živočíchov, ktoré svojim správaním mimo miest ich prirodzeného výskytu bezprostredne ohrozujú zdravie alebo bezpečnosť obyvateľov obcí. Na tieto činnosti vykonávané alebo obstarávané štátnou ochranou prírody sa ustanovenia osobitného predpisu nevzťahujú. ŠOP disponuje, teda Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky disponuje písomným určením Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, že zákaz úmyselne odchytávať alebo usmrcovať chráneného živočícha vrátane medveďa hnedého v jeho prirodzenom areáli podľa zákona o ochrane prírody a krajiny sa na ňu nevzťahuje. Nie je teda možné hovoriť o porušení zákona o ochrane prírody a krajiny. Zároveň zákon o ochrane prírody a krajiny explicitne vylučuje na takéto konanie štátnej ochrany prírody aplikovanie právnej úpravy zákona o poľovníctve. Čiže explicitným znením text sťahujúcu sa na lov zveri samotný. Povolenie na lov zveri, zakázanie metódy a obmedzenie nakladania s uloveným živočíchom. Čiže nie je preto možné hovoriť o porušení zákona o poľovníctve pre druhý zákon, ktorý by prichádzal do úvahy. Vzhľadom na uvedené, keďže nedošlo k porušenie osobitných predpisov nie je možné ani konštatovať. Naplnenie trestného činu podľa trestného zákona. Napokon dovolím si pripomenúť, že tak ako bolo na jeseň široko medializované išlo o skupinu medveďov hnedých, ktoré opakovane, opakovane vyberali kontajnery v bezprostrednej blízkosti ľudských obydlí, na ktoré minulú jeseň zásahová jednotka štátnej ochrany prírody použila všetky metódy odplašenia vrátane pyrotechniky, vrátane paintballových výstrelov a vrátane zvukového plašenia a svetelného plašenia. Táto jednotka je špeciálne školená a jeden z jej pracovníkov prešiel odbornými skúsenosťami napríklad v Nórsku, ktoré žije samozrejme, kde ľudia žijú v blízkosti divých šeliem a má veľmi podobné situácie, aké môžu sa stať na Slovensku. Sú to vysokokvalifikovaní odborníci, ktorí už na jeseň teda uplatnili všetky možné nástroje na to, aby túto skupinu synantropných zvierat vrátili k ich pôvodnej lokalite. Záverom napokon bolo, že medvede sa dostali do málo zabezpečenej cukrárne a tieto zábery pre niekoho s pobavením, pre iného s pohoršením obleteli všetky domácnosti, lebo bola z toho prinajmenej na jeden večer téma. Keď ju preložím do ľudovej reči tých medveďov už je toľko, že už chodia do cukrárne. No žiaľ, ak si nebudeme naďalej my, čiže homosapiens žijúci v horských a v podhorských osadách Slovenska vedieť poradiť s vlastnými odpadkami alebo ak si nezabezpečujeme také voňavé prevádzky pre tieto divé šelmy ako bezpochyby sú prevádzky cukrární, tak sa nečudujme, že zvieratá naozaj potom, keď tie prekážky sú veľmi slabé, tak do tej cukrárne sa dostanú a sa tam pohostia. V tomto prípade rodina ešte zažila, táto medvedia rodina dokonca auto incident. Napokon tento rok sa vrátili k tomu spôsobu života a zásah jednotky bol namieste.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 3.5.2021 15:46 - 15:50 hod.

Ján Budaj Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, budem reagovať len na pána Blcháča. chcem vás teda upozorniť, alebo aj ostatných poslancov na celkom pekné svedectvo, tak vy ste vedeli od roku 2017 že zákon platí. Požiadali ste si o podporu v roku 2019 po dvoch rokoch čo ste si do vtedy mysleli no to čo sa aj dialo, že jednoducho strana SMER a jej koalícia Európsku úniu iba klamala a zákon stále oddaľovala. Preto ste preto máte omeškanie a mnohí ostatní starostovia SMER-u, ktorí už vopred vedeli, že zákon sa uplatňovať nebude, že my len kamuflujeme pre Európskou úniou. Zákon bol prvýkrát odobrený vo vláde dokonca už v roku 2004, ak ste v samospráve mali ste dobre vedieť, že toto sú povinnosti ktoré sa nedajú už v roku 2020 odďaľovať a my sme urobili len to , že sme váš dlh SMER-ácky dlh dlhoročný museli už začať platiť a to nielen dlh v odpadoch ale v mnohých iných oblastiach. Čiže, to že vám envirofond peniaze pridelil len ilustruje, že za našej vlády sa neprideľujú stranícky. Dostali ste milión a pomaly sa na to sťažujete. Takže verím, že spoločne si uvedomíme, že toto je úloha, kde sa nepozeráme aspoň za našej vlády na stranícku príslušnosť ak nie už nemôžme odkladať povinnosti ktoré máme najmä voči našej prírode, voči našej pôde a voči občanom, ktorí potrebujú od samosprávy spoluprácu. na ministerstve všetci, ktorí naozaj sa pustili ...
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 3.5.2021 15:28 - 15:34 hod.

Ján Budaj Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja chcem reagovať na tých niekoľko slov pána poslanca Blcháča. Skutočne ho chcem uistiť, že triedenie kuchynského odpadu, ktoré začínajú slovenské mestá a obce a určite aj Liptovský Mikuláš, si veľmi vážim, že ideme do toho, je to naša spoločná výzva, je to zákon, ktorý schválila bývalá vláda už pred mnohými rokmi, ktorý dlho odkladala. Ja im rozumiem prečo. Ľudia práve tento druh odpadu nemajú zrovna chuť triediť a takisto pre samosprávy a mestá je to zložité, kuchynský odpad má mnohé komplikované veci, riziká. Na druhej strane susedné Rakúsko dokáže z tohto kuchynského odpadu urobiť státisíce ton perfektného humusu, ktorý vracia na polia a tak dvíha konečne po rokoch zdeptanú kvalitu ornej pôdy, ktorá je prechemizovaná a takisto zvalcovaná ťažkými mechanizmami. Čiže povedal by som, že toto triedenie kuchynského odpadu je taká patriotická služba, pretože zatiaľ čo iné, iné materiály sú materiály modernej doby, plasty, sklá a tak ďalej, sú materiály do priemyslu, toto je materiál, ktorý vraciame svojej krajine niečo, čo nám inak vypadáva z tých nákupných košíkov a z tých vozíkov, 30 % potravín slovenský občan vyhadzuje priemerne, keď si k tomu zrátate, lebo mu preleží alebo ju nespotrebuje, keď si k tomu zrátate aj odpady z jedla, ktoré nám regulérne vždy nejaké zostávajú, tak tu máme obrovské masy biologického materiálu, ktorým my môže nahradiť niekdajší hnoj zo živočíšnej výroby, ktorý, ktorý sa nám nedostáva a ktorý na poliach chýba. Chcem vás povzbudiť, aby ste v tom pokračovali bez ohľadu na to, že všetci vieme, že to obťažuje starostov, a že je to aj pre občanov nová žiadosť, nová výzva, robme všetko pre to, aby sme ako národ túto, tento dlh voči pôde a slovenskej prírode vracali. Vy ste sa zmienili aj o výpadkoch z titulu, z titulu triedenia PET fliaš. Ja dúfam, že žiadne ale nemáte.
Ako viete, vyhláškou sme zvýšili povinnosť výrobcov odpadov, teda obalov, z ktorých sa potom stávajú odpady, na platby za separované materiály a to v prípade napríklad plastov, o ktorých hovoríte až päťnásobne. Na to, aby sa tieto peniaze neprejedli, sme zákonom prinútili organizácie zodpovednosti výrobcov, aby viedli transparentné účty a tak vám, pán primátor, odporúčam, pozrite sa na tie účty, kontrolujme a určite aj mnohí vaši občania budú kontrolovať a chceme, ministerstvo životného prostredia chce dosiahnuť, aby v tom reťazci odpadov, keďže ide o vynútenú platbu aj ostatní, čiže aj zberové spoločnosti mali transparentné účty. Lebo občania platiť musia, proste, ak sa chceme s odpadmi vysporiadať, niečo nás to stojí, ale nikomu z nás by sa nepáčilo, ak by sa peniaze strácali a ak by a odpady sú teda taká vďačná mafiánsko-zlodejská oblasť, prepáčte, že takto poviem, však všetka česť tým, ktorí to robia poriadne, ale je to taká oblasť, ktorá často býva v tieni pozornosti. Teraz tie transparentné účty sú výzva, pozrite sa im na prsty. Nie je veľký dôvod, že by tam neboli peniaze, keď prichádza k takýmto opatreniam. Skôr naopak a my po roku aj zhodnotíme či bolo treba až také nacenenie, jednoducho urobili sme čo najpoctivejší odhad nákladov odvozových spoločností a OZV-čka by mali disponovať veľmi slušnými možnosťami na triedenie odpadov.
Pán poslanec, ja vám na záver chcem povedať, že ja vnímam životné prostredie ako niečo čo nás všetkých spája aj so samosprávou, aj opozíciu s koalíciou krížom. Som rád, že ste si vo vládnom vyhlásení povšimli, že životné prostredie tam má svoju váhu. Šesťstranové, šesť strán pomerne veľmi konkrétnych plánov ešte neobsahovalo žiadne Programové vyhlásenie vlády. Aj v Liptovskom Mikuláši existujú envirozáťaže, na ktoré, na ktoré predošlé vlády nekládli dôraz a ktoré odignorovali. Poďme spoločne urobiť v každom kúte Slovenska Slovensko krajším a čistejším. Ďakujem.
Skryt prepis
 

30.4.2021 16:14 - 16:19 hod.

Ján Budaj Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán Hattas, odvaha robiť nepopulárne opatrenia je naozaj dobrá poznámka, preto je, nedostal som sa vôbec k tomu veľmi významnému opatreniu, že sme spustili triedenie kuchynského odpadu, ktoré nepopulárne zasiahlo práve vás ako primátora a ak tomu dávate zelenú, tak len potvrdzujete, že vidíte za roh, že sa nesťažujete, že je to pre vás práca navyše, ale si uvedomujete význam tohoto, tejto separácie.
K pani Pivkovej poznamenávam, že budovanie vodovodov a kanalizácií je naozaj na Slovensku zanedbané, že v Predajnej rokujem s pani starostkou. Máme jeden rýchly projekt, po ktorom bude napokon nasledovať definitívne odstránenie. Ten rýchly je kvôli prevencii jarných dažďov a potom bude nasledovať definitívne odstránenie.
Pán Ledecký, Demänovská dolina je naozaj prioritná téma. Som rád, že ste ochotný spolupracovať s mojimi štátnymi tajomníkmi. Tí developeri, čo tam boli, už vytriezveli a netvrdím, že by netúžili po ďalších ziskoch, ale vidia, že už aj tá príroda im signalizuje, že nové a nové zjazdovky, nové a nové lanovky, nové a nové bizniscentrá proste už, už je tam toho dosť a tá Demänovská dolina si to nezaslúži. Nalepili sa na prírodu títo kšeftári a dokonca na jeden kanál a teraz sa čudujú, že sú problémy.
Pán Szőllős, ďakujem. Naozaj dobu pekných rečí som si nemohol užiť, aj ma to mrzí, lebo je pekné a príjemné šíriť pekné reči, ale toľké roky si to užívali moji predchodcovia, že mne zostáva len čierna každodenná... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 30.4.2021 15:44 - 16:05 hod.

Ján Budaj Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Dámy a páni, ďakujem aj všetkým vám, ktorí ste vytrvalí počúvať sčasti rekapitulácie a sčasti vízie reštartu vlády, ktorá v rovnakej koalícii a s rovnakou energiou je odhodlaná priniesť na Slovensko zmenu. Ten rok 2020 naozaj zostane rokom veľkého zlomu, ten zlom bol predovšetkým, vojde do pamäti ako čas, kedy skončila, skončila beztrestnosť politickej korupcie. Nech je na ktorejkoľvek strane, nech to je malý či veľký funkcionár, táto vláda už preukázala za ten rok, že s bojom s korupciou to myslí dôsledne a vážne. A s týmto veľkým politickým kapitálom, kedy nielen sú to už predvolebné reči, ale sú to fakty, s týmto politickým kapitálom vstupujeme aj teraz do pokračovania s bojom proti korupcii.
Druhým veľkým zlomom bolo, že rok 2020 sa stal, tak ako sme aj sľubovali, hoci sme nepredpokladali, že pôjde o tak dramatický rok, stal sa rokom revízie mnohých spoločenských procesov, služieb štátu aj spoločenských priorít v Slovenskej republike. Prežili sme pandémiu a nemusím ani opisovať, ako veľmi sa zmenili pohľady napríklad na zdravotníctvo. Ako sa nám v celej nahote ukázala aj bieda alebo víťazstvá našej homogenity, solidarity medzi generáciami, solidarity medzi občanmi. V dobrom aj v zlom sme sa pozreli do očí pravde o boji za kvalitu života. Za môj rezort môžem povedať, že celý ten rok som cítil, ako sa menia pohľady ľudí, že ten konzum a mať trochu viac a viac a stále viac zoči-voči zážitku s pandémiou začal byť bezvýznamnejší a dnes ľudia naozaj si uvedomujú, že to najviac je mať zdravie, môcť byť s tými, ktorých máme radi, a môcť si žiť svoj život aj vďaka nedotknutej prírode, ktorá nám mnohým v tej pandémii zostala hlavným útočišťom.
No a napokon tretím momentom zlomu, ktorý sme si uvedomovali, že prinášame, a ten tok 2020 to potvrdil, je zlom politickej generácie. Generácia ľudí, ktorých stvorili 90. roky, éra mečiarizmu a potom tri vlády Roberta Fica odchádzajú do minulosti možno nie v tej podobe, že by sme o nich nepočuli, že by nepokúšali sa zvrátiť ten vývoj, po toľkých rokoch tí ľudia sú všade na každom rezorte, ministri narážajú na ich odpor, sú to priatelia starých poriadkov. priatelia starého pohľadu na hodnoty. A na každom rezorte si každý minister musí prejsť tým bojom, ktorým prechádzam aj ja, a je to boj za nové poriadky, za poriadky, v ktorých nesmie byť korupcia, v ktorých musí byť férové pravidlá a v ktorých nad politickou mocou stojí zákon a nie opačne, že politická moc stojí nad zákonom.
Toto sú tri veľké zmeny, ktoré už sme vlastne za ten rok preukázali a nech by sme hovorili o akýchkoľvek negatívach, tieto tri veľké zmeny vyvažujú drobné a väčšie alebo menšie hádky, spory a všetky tie frustrácie, ktoré politický život prináša, pretože ani cez tieto spory a frustrácie koalícia nezradila svoj cieľ. Nezradila svoju hodnotovú víziu a to boli tieto tri veľké spoločenské zmeny.
No a teraz si dovolím k tomu, čo ministerstvo životného prostredia dokázalo a hlavne čo ešte chce dokázať v programovom vyhlásení vlády Eduarda Hegera. Nemusím vám hovoriť, že environmentálna a klimatická agenda, o ktorej pred dvomi rokmi málokto diskutoval, sa stala kľúčovou agendou aj pre, v rámci celej Európskej únie. Viete, že ja som sa ako prvý zo stredoeurópskych ministrov životného prostredia pridal k výzve európskych ministrov za to, aby fond obnovy, aby vznikol fond obnovy, ktorý umožní, aby z krízy pandémie sme povstali tak, že už nebudeme dotovať a obnovovať výroby, ktoré prehlbujú klimatickú krízu a, povedané trošku básnicky, ktoré nás vlastne tlačia k okraju priepasti, za ktorou už civilizácia, akú máme, by nebola udržateľná. Je to veľká zásluha nových poslancov , ktorí vznikli v Európskom parlamente a Ursuly von der Leyen, ale aj jej zástupcu Fransa Timmermansa, že nastolil veľmi nekompromisne a jasne plán obnovy a novej stability v Európskej únii. Čiže klimatické ciele, ktoré boli v pláne a, samozrejme, aj zostávajú, že Slovensko, teraz citujem, bude aktívne presadzovať národné záujmy v oblasti environmentálnej a klimatickej politiky EÚ a bude aktívne a zodpovedne niesť medzinárodnú úroveň týchto úsilí napríklad podľa Parížskej dohody, tieto ciele sa naozaj premenili na realitu. Európska únia prijala oveľa prísnejšiu predstavu o regulácii klimatických plynov, ako viete na 50, mínus 55 % do roku 2030, pre tých, ktorí sa tým nezapodievajú, si dovolím len objasniť, že to sa porovnáva s rokom1990. Čiže odvtedy chceme, aby do roku 2030 poklesli emisie Slovenska, celkové emisie prerátané na CO, aby poklesli o 55 %, a potom do roku ´50, aby tie emisie sa vyrovnali s tým, čo budeme ako uhlík ukladať. Čiže staneme sa uhlíkovo neutrálnou krajinou.
11. decembra minulého roku na summite Európskej rady Slovenská republika pristúpila k tejto európskej dohode a odvtedy sa dá povedať, že sa ráta v oblasti životného prostredia, ale aj v oblasti vízií Európskej únie úplne nové storočie, nová éra. Ja to považujem za veľkú poctu, že som pri tom mohol byť a že Slovenská republika nebola, nebola niekým, kto sa bojí alebo brzdí, ale tým, kto v strednej Európe bol najjasnejším hlasom, že cítime zodpovednosť, dokážeme a trúfame si to dosiahnuť.
4. novembra minulého roku sa nám podarilo zriadiť radu vlády pre zelenú európsku dohodu, ktoré sa, prvé zasadnutie sa už uskutočnilo a tam na báze, je to ďalší zo záväzkov, ktoré sme už splnili, tam na báze sociálneho dialógu aj s odbormi, aj so zamestnávateľmi, ale aj s tretím sektorom budeme odteraz hľadať krok za krokom riešenia, aby sme ten cieľ do roku 2030 a 2050 skutočne splnili.
28. januára už toohto roku sme napríklad prijali ďalšiu mimoriadnu vec, o akej ťažko bolo možné kedysi snívať, a to je, že Slovenská inšpekcia životného prostredia má už odteraz právo zastaviť činnosť v prevádzke, ktorá podlieha zákonu o IPKZ, to sú, to sú pravidlá pre väčšie podniky z hľadiska znečisťovania, a toto povolenie stratí právoplatnosť. Až doteraz totiž inšpekcia celé roky fungovala tak bezzubo, že aj keď podnik nemal právoplatné rozhodnutie o svojej prevádzke, keď mu vypršalo alebo ho porušoval, prevádzku zastaviť nemohla. Preto sme celé mesiace nemohli napríklad zastaviť škandalóznu prevádzku v Strážskom, kde čistička, ktorá nemala tieto parametre, nemala tieto povolenia, napriek tomu chrlila odpad do Poše a odtiaľ vytekal a žiaľ, ešte aj v týchto chvíľach stále ohrozuje zdravie občanov. Zmenou tohoto zákona sme dali slovenskej inšpekcii konečne šancu, aby z logiky veci mohla konať, aby stále nebola bezzubá a tak vlastne nestála na strane znečisťovateľov, ale na strane občanov. Inšpekcia za minulý rok, ako viete, zasiahla aj proti nezodpovedným podnikateľom, najnovšie aj voči nezodpovedným a zákona nedbalým ľuďom, ktorí vlastnia les a myslia si, že za to môžu povedzme vyrúbať v tom lese novú cestu. Nie, pravidlá a právny štát, to je jeden z cieľov aj, nielen v oblasti ministerstva spravodlivosti alebo ministerstva vnútra, ale ako vidíte, aj v oblasti ministerstva životného prostredia.
V programe máme teraz a mali sme aj v prvom zvýznamnenie participácie s verejnosťou vrátane zapojenia samospráv, akadémie, podnikateľského aj tretieho sektora pri príprave a implementácii zákonov alebo opatrení na zlepšenie kvality životného prostredia. K tomuto sme minulý rok zriadili na ministerstve životného prostredia špeciálnu linku, kde internetom alebo telefónom môžu občania podávať, volá sa Zelená linka, môžu podávať dopyty, môžu podávať informácie alebo varovné, varovné informácie, na základe ktorých začne konať enviropolícia, dostanú tam poradenstvo a je to na dve zmeny fungujúca komunikácia, naozaj tá najlepšia ponuka, na ktorú ľudia veľmi masívne reagujú.
Okrem toho sme preukázali, keď hovoríme už o participácii, sme schopní komunikovať aj s veľmi mladými skupinami aktivistov, napr. iniciatívy Klíma Ťa potrebuje, ktorá sa dostala aj na vašu pôdu a vďaka množstvu podpisov a veľkej podpore, sme tu diskutovali a prijali aj uznesenie podporujúce klimatické ciele. Znovu vám za to ďakujem, že ste to umožnili, pretože nemalí vyzbierané písomne tie podpisy, bola to, mohli ste to proste aj zamietnuť a predsa ste, sme urobili spoločne veľmi dobre, ak tieto hlasy zdola, podporené státisícmi signatárov, mali v tejto budove Národnej rady svoj priestor.
Informovanosť verejnosti, to je kľúčový bod programu, ktorý bol a naďalej zostáva pre ministerstvo životného prostredia, napr. po rokoch sme prelomili tabu a začali sme zverejňovať na webe všetky informácie týkajúce sa procesu EIA. Proces EIA často zatajovali účelovo pred verejnosťou najmä záujmy veľkých developerov, ktorí sa obávali, že verejnosť bude vstupovať do toho procesu alebo že im bude nejakým spôsobom snažiť sa brániť svoje záujmy. Odteraz už proces EIA je otvorený pred verejnosťou.
Zaviedli sme tiež manažérov kvality ovzdušia, ktorí sa rozbehli do regiónov a tam sa stretajú so školami a do praxe prenášajú ďalší bod programu, kedy vláda sa hlásila k posilneniu environmentálnej výchovy. Samozrejme, že to, čo môže náš rezort cez týchto inšpektorov urobiť, je len zlomok toho, čo môže urobiť rezort školstva. Ja sa spolieham na to, že pán minister bude spolupracovať, tak ako sme sa dohodli, a výuka na školách významným spôsobom zahrnie aj poznatky z oblasti životného prostredia.
My sme medzičasom prispeli aspoň tým, že sme spustili vzdelávací program GLOBE, ktorý je v spolupráci s inštitútom aplikovanej ekológie Daphne v rámci projektu Life. Tieto materiály podnietili aj vznik nových komunikačných spôsobov. Najbližšie týždne uvedieme do prevádzky programy pre školy a pre mladých ľudí, ktoré budú v podobe aplikácií do mobilných telefónov a kde si v jednom prípade už teraz môžu merať znečistenie alebo zisťovať, aký vzduch dýchajú, to je aplikácia Čo dýcham, a v iných prípadoch sa dozvedia o prírodných hodnotách alebo o možnostiach ochrániť prírodu v tom presne bode, v ktorom oni žijú.
Významným prvkov je plán obnovy, ten práve pred niekoľkými hodinami, dá sa povedať, prešiel schvaľovaním a ten dáva veľké perspektívy posunúť Slovensko v kvalite životného prostredia, až 37 % alokovaných zdrojov bude vyčlenených, je vyčlenených na zelenú transformáciu. Časť Zelená ekonomika pozostáva z týchto komponentov: Je to podpora využívania obnoviteľných zdrojov a tým aj podpora uzavretia niektorých hnedouhoľných baní a rozvoja potom Hornej Nitry. Je to posilnenie energetických sietí. Ako viete, práve pred pár dňami sme otvorili spojenie s Maďarskom, sietí, energetických sietí, a tá podpora na lepšiu priechodnosť bude pokračovať. Zelená obnova budov, udržateľná doprava, dekarbonizácia priemyslu, adaptácia na zmenu klímy, zadržiavanie vody a podpora biodiverzity. To sú projekty, ktoré, o ktorých doteraz Slovensko nemohlo ani chyrovať a na ktoré teraz máme financie. Tých takmer 6 mld., ešte raz zopakujem to číslo, musí rátať, že z nich aspoň 37 % pôjde na prospech spomínaných cieľov. Plán obnovy a odolnosti tak pomôže znižovaniu skleníkových plynov, adaptácii na zmeny klímy a prechodu Slovenska na uhlíkovo neutrálne hospodárstvo.
Podotýkam, že pokračujeme v cieli, aby sa zastavila výroba elektrickej energie z uhlia. Sme jediná krajina v Európe, ktorá to robí razantným spôsobom, zo stredoeurópskych krajín voči nám nieto vlastne konkurencie. Do roku ´23, čiže do dvoch rokov sa zastaví, ukončí všetka výroba elektrickej energie z uhlia a teplo, výroba tepla do roku ´24, v najhoršom prípade do roku ´25. Týmto, týmito ambicióznymi plánmi predstihneme mnohé susedné krajiny, ktoré pre podobný krok ešte ani len nestanovili termín. Napr. Veľká Británia, tá si stanovila vyradenie uhlia do roku ´25, Nemecko až do roku 2038. Slovensko vďaka svojmu energetickému mixu a rozhodnosti novej vlády si môže dovoliť vytvoriť takéto dobré podmienky na prechod na uhlíkovo neutrálne hospodárstvo.
Už som spomínal Hornú Nitru, treba v súvislosti s ňou použiť termín modernizačný fond. To je miliardový fond, ktorý znovu je novinkou a ktorý začne meniť život na Hornej Nitre. Ako viete, pri napĺňaní cieľa dekarbonizácie pri výrobe tepla sa v roku 2020 a ´21 ministerstvo životného prostredia zameralo predovšetkým na toto využitie prostriedkov z modernizačného fondu. Vytvorili sme spolu s ministerstvom hospodárstva komisiu, ktorá zodpovedá za implementovanie tohoto fondu práve na Hornej Nitre. Vytvorili sme možnú, databázu možných projektov na financovanie a užší indikatívny zoznam 20 vhodných projektov bol už predložený v Európskej investičnej banke a Európskej komisii. Momentálne sú v hre dve schémy štátnej pomoci, a to je podpora obnoviteľných zdrojov a podpora modernizácie teplárenstva, ktoré z tohto miliardového fondu budeme hradiť.
Pre integráciu alternatívnych zdrojov energie je alokovaná celková suma vo výške 220 mil. eur. Nedá mi, aby som nespomenul, že, priatelia, táto suma na alternatívne zdroje ale nebude sprevádzaná tým, že astronomicky vzrastie cena energií, elektrickej energie. Za vlád SMER-u sa alternatívne zdroje udeľovali tak, že nesmierne zaťažovali rozpočet občanov, pretože v položke cena za prenosovú sústavu neustále rástli sumy, ktoré ale získavali obskúrnym spôsobom pri veľmi pochybných výberových konaniach istí oligarchovia a tým plnili vrecká a účty ešte aj tie najchudobnejšie rodiny, lebo elektrinu potreboval každý. Tentokrát to bude bez dopadu na energetickú chudobu.

Blanár Juraj, podpredseda NR SR
Pán minister, vypršal vám čas, ktorý ste mali určený do rozpravy.

Budaj, Ján, minister životného prostredia SR
Dámy a páni, toto je len malý rozbeh k tomu, čo je pred nami v plánoch ministerstva životného prostredia na roky ´21 až ´23. Samozrejme, že v PVV nájdete najmä, verím, že pre poslancov koalície, zaujímavé ciele. Verím, že sa budem môcť opierať o vás, o výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie aj o tretí sektor, vďaka ktorému tieto ambiciózne ciele naplníme.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 31.3.2021 15:23 - 15:24 hod.

Ján Budaj Zobrazit prepis
Ja len veľmi stručne, chcem vopred poďakovať za podporu aj za živú diskusiu. Gémo potraviny sú živý problém všade na svete, sú aj na Slovensku. Je pozitívne, že slovenská vláda si berie svoje kompetencie tento zákon nám umožňuje robiť vyhlášky, ktorými budeme regulovať to čo nám európska legislatíva dáva do rúk. Čiže sme prvá vláda, ktorá využíva túto možnosť a preto aj potom bude možno vecná diskusia o gémoch v potravinách, už nejako o nejakej anonymnej množine no ale absolútne konkrétne. Ešte raz ďakujem za živú diskusiu.
=====
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 31.3.2021 14:27 - 14:30 hod.

Ján Budaj Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predseda Národnej rady, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, predstupujem už v druhom čítaní s návrhom zákona, ktorý je transpozíciou európskej legislatívy. Vláda Slovenskej republiky reaguje tým na smernicu európskeho parlamentu a rady 2000, z roku 2001/18/ES o zámernom uvoľnení geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia v znení najmä v ostatných druhoch noviel. Naša transpozícia umožňuje využiť možnosti, ktoré dáva európska legislatíva národným štátom, aby regulovali a prípadne aj bránili a zakazovali pestovanie geneticky modifikovaných organizmov, zvaných tiež GNO. Teraz ide o transpozíciu, konkrétne smernica z roku 2015/412, ktorá je pre členské štáty dobrovoľná a lehota na jej transpozíciu nebola presne určená. Táto smernica umožňuje dva postupy obmedzenia alebo zákazu. prvý je formálne časovo obmedzený postup vo fáze rozhodovania o vydaní súhlasu. Druhý je potom stanovisko prípadne už k existujúcim plodinám alebo povoleniam geneticky modifikovaných organizmov na účel pestovania. V tomto prípade ten musí byť odôvodnený primeraný a nediskriminačný a založený na závažných dôvodoch, ktoré súvisia s cieľmi politiky životného prostredia prípadne s územným plánovaním alebo s využívaním pôdy. Práve tento postup sa navrhuje tohto novelou zákona, touto transpozíciou vykonávať aj na národnej úrovni a to nariadeniami vlády Slovenskej republiky. V časti návrhu, ktorý sa týka zákona 151/2002 Z. z. sa navrhujú aj úpravy, ktoré vyplynuli z dôvodu transpozičného ale aj z potrieb vykonávania štátnej správy voči genetickým technológiám a geneticky modifikovaným organizmom. Ide predovšetkým o otázky, ako predkladanie listín, z ktorých môže správny orgán získať informácie o systéme verejnej správy, nové ustanovenie o bezúhodnosti zahraničnej osoby, ktorá by takéto látky, takéto materiály k nám prinášala. Nové ustanovenia na odstránenie zistených nedostatkov v úprave konaní o vydaní rozhodnutí na používanie genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov. Tento náš návrh zákona je v súlade s právom európskej únie, Ústavou Slovenskej republiky a ostatnými zákonmi ako aj s ďalšími medzinárodnými zmluvami. Vážený pán podpredseda, vážené poslankyne, poslanci, prosím vás o podporu tohto návrhu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 30.3.2021 16:52 - 16:56 hod.

Ján Budaj Zobrazit prepis
Dámy a páni, dnes je veľmi netypický deň pre člena vlády, preto nie som celkom počas celej rozpravy prítomný, ako viete, premiér dával demisiu, vláda mala rokovanie, pri ktorej sama abdikovala, medzi tým sa udialo niekoľko ďalších aktov, ktoré s procesom rekonštrukcie vlády súvisia. Všetci, teda hovorím teraz za koalíciu, musíme naozaj vyjadriť z dnešného dňa uspokojenie, pretože nervozita a niekedy aj frustrácia alebo agresivita sa môžu z našej komunikácie definitívne vytrácať a premiér Slovenskej republiky urobil veľké gesto, ktoré ukončil prejavom priamo v prezidentskom paláci, ktorý možno si pozriete, keď, keď vám vyjde čas. Tu ale prebieha rovnako zaujímavý, dôležitý a svojim spôsobom historický proces diskusie o tom či Slovensko, ktoré je tradične podkýnajúco dobiehajúce bude v tomto okamihu chápať tie doby, ktorý vanie Európou a ktorým žije svet. Je to, sú to zmeny v oblasti životného prostredia, je to klimatická kríza, ktorá spôsobuje migráciu, ktorá tlačí mnohé krajiny do zúfalej ekonomickej a sociálnej situácie a ktorá sa aj u nás prejavuje vysychaním lesov a výrazným, výraznými zmenami biotypu. Ale neprišiel som sem odôvodňovať, to tu bolo veľmi veľakrát odôvodnené, neprišiel som sem ani obhajovať. Požiadal som o krátke slovo, len aby som podčiarkol, že aj, pán predsedajúci, prosím vás ... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Šeliga, Juraj, podpredseda NR SR
Poprosím vás, poprosím vás, pani ministerka, evidentne sú všetci radi, že ste tu, ale.

Budaj, Ján, minister životného prostredia SR
Poprosil som o pár viet práve preto, že chcem podčiarknuť, že pokiaľ sa ako poslanci rozhodnete prijať formuláciu o klimatickej núdzi a zaviazať svoje uznesenie týmito pojmami, tak naozaj to bude mať významný signál do zahraničia, naozaj to bude významný signál pre každého ministra, naozaj to bude veľké povzbudenie pre ľudí, ktorí, vďaka ktorým tu táto téma je a mnohých ich stúpencov, ktorí sú presvedčení, že my, ktorí tu teraz sedíme, sme povinní myslieť na najmä mladých, ktorí budú žiť na Slovensku v budúcnosti a ktorí tiež chcú mať právo prežiť šťastný a zdraví život. Nie s maskami na tvári, nie život v krajine, ktorá bude súčasťou nejakej globálnej krízy atakovaná utečencami zo všetkých kútov sveta. Ak dnes urobíte toto symbolické gesto, naozaj to neznamená zmenu rozpočtu, ale veľmi pomôžete zmene atmosféry a verte, že zmena atmosféry je začiatkom všetkých dobrých zmien. Takže ďakujem za všetky reči, ktoré tu odznievajú, mnohé si chcem pozrieť zo záznamu, niektoré som mal tú česť ...
===== pozrieť zo záznamu, niektoré som mal tú česť počúvať tu s vami. Je to pre mňa mimoriadnou poctou, že téma klimatickej zmeny vo vás vyvolala takúto silnú odozvu a pokiaľ by ste prikročili... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Šeliga, Juraj, podpredseda NR SR
Dámy!

Budaj, Ján, minister životného prostredia SR
... k ďalšiemu... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Šeliga, Juraj, podpredseda NR SR
Poprosím vás, počkajte, pán minister.

Budaj, Ján, minister životného prostredia SR
Áno.

Šeliga, Juraj, podpredseda NR SR
Nech sa páči.

Budaj, Ján, minister životného prostredia SR
Ďakujem. Pokiaľ by ste prikročili k uzneseniu, tak ako navrhla pani poslankyňa, ktorá hovorila predo mnou, tak budem mať pocit, že sme sa naozaj všetci chytili za ruky a urobili sme symbolický krok do budúcna.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 30.3.2021 16:52 - 16:56 hod.

Ján Budaj Zobrazit prepis
Dámy a páni, dnes je veľmi netypický deň pre člena vlády, preto nie som celkom počas celej rozpravy prítomný, ako viete, premiér dával demisiu, vláda mala rokovanie, pri ktorej sama abdikovala, medzi tým sa udialo niekoľko ďalších aktov, ktoré s procesom rekonštrukcie vlády súvisia. Všetci, teda hovorím teraz za koalíciu, musíme naozaj vyjadriť z dnešného dňa uspokojenie, pretože nervozita a niekedy aj frustrácia alebo agresivita sa môžu z našej komunikácie definitívne vytrácať a premiér Slovenskej republiky urobil veľké gesto, ktoré ukončil prejavom priamo v prezidentskom paláci, ktorý možno si pozriete, keď, keď vám vyjde čas. Tu ale prebieha rovnako zaujímavý, dôležitý a svojim spôsobom historický proces diskusie o tom či Slovensko, ktoré je tradične podkýnajúco dobiehajúce bude v tomto okamihu chápať tie doby, ktorý vanie Európou a ktorým žije svet. Je to, sú to zmeny v oblasti životného prostredia, je to klimatická kríza, ktorá spôsobuje migráciu, ktorá tlačí mnohé krajiny do zúfalej ekonomickej a sociálnej situácie a ktorá sa aj u nás prejavuje vysychaním lesov a výrazným, výraznými zmenami biotypu. Ale neprišiel som sem odôvodňovať, to tu bolo veľmi veľakrát odôvodnené, neprišiel som sem ani obhajovať. Požiadal som o krátke slovo, len aby som podčiarkol, že aj, pán predsedajúci, prosím vás ... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Šeliga, Juraj, podpredseda NR SR
Poprosím vás, poprosím vás, pani ministerka, evidentne sú všetci radi, že ste tu, ale.

Budaj, Ján, minister životného prostredia SR
Poprosil som o pár viet práve preto, že chcem podčiarknuť, že pokiaľ sa ako poslanci rozhodnete prijať formuláciu o klimatickej núdzi a zaviazať svoje uznesenie týmito pojmami, tak naozaj to bude mať významný signál do zahraničia, naozaj to bude významný signál pre každého ministra, naozaj to bude veľké povzbudenie pre ľudí, ktorí, vďaka ktorým tu táto téma je a mnohých ich stúpencov, ktorí sú presvedčení, že my, ktorí tu teraz sedíme, sme povinní myslieť na najmä mladých, ktorí budú žiť na Slovensku v budúcnosti a ktorí tiež chcú mať právo prežiť šťastný a zdraví život. Nie s maskami na tvári, nie život v krajine, ktorá bude súčasťou nejakej globálnej krízy atakovaná utečencami zo všetkých kútov sveta. Ak dnes urobíte toto symbolické gesto, naozaj to neznamená zmenu rozpočtu, ale veľmi pomôžete zmene atmosféry a verte, že zmena atmosféry je začiatkom všetkých dobrých zmien. Takže ďakujem za všetky reči, ktoré tu odznievajú, mnohé si chcem pozrieť zo záznamu, niektoré som mal tú česť ...
===== pozrieť zo záznamu, niektoré som mal tú česť počúvať tu s vami. Je to pre mňa mimoriadnou poctou, že téma klimatickej zmeny vo vás vyvolala takúto silnú odozvu a pokiaľ by ste prikročili... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Šeliga, Juraj, podpredseda NR SR
Dámy!

Budaj, Ján, minister životného prostredia SR
... k ďalšiemu... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Šeliga, Juraj, podpredseda NR SR
Poprosím vás, počkajte, pán minister.

Budaj, Ján, minister životného prostredia SR
Áno.

Šeliga, Juraj, podpredseda NR SR
Nech sa páči.

Budaj, Ján, minister životného prostredia SR
Ďakujem. Pokiaľ by ste prikročili k uzneseniu, tak ako navrhla pani poslankyňa, ktorá hovorila predo mnou, tak budem mať pocit, že sme sa naozaj všetci chytili za ruky a urobili sme symbolický krok do budúcna.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis