Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vstup predsedajúceho

17.9.2020 o 15:00 hod.

Ján Budaj

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vstup predsedajúceho 17.9.2020 15:00 - 15:01 hod.

Ján Budaj Zobrazit prepis
My máme zase zhodu, že sa budeme tejto veci venovať prinajmenej v mesačných intervaloch,. Nato, aby sme sa stretli znovu treba túto technickú otázku dokončiť či je spôsobilí nájsť priamo v areáli riešenie medzidepónia. Je to dôležité z toho hľadiska, že žiaden okres tam v okolí ani mesto ani obec neuvíta ak by sa dozvedeli, že PCB látky sa vydajú niekam putovať. Potrebujeme to vyriešiť v čo najkratšej vzdialenosti od samotného ložiska PCB látok, ktoré je nezabezpečené. Toto je úplne otvorene povedaná naša situácia. My o každom kroku sa snažíme informovať, no povedzme tá technická cesta pracovná cesta odborníkov 31. augusta nebola medializovaná ale inak o tom informujeme čo najviac. Druhá vec je, že potom ľudia hovoria, že vy stále robíte tlačovky a nech je to už odstránené. Uisťujem vás, že k odstráneniu a zabezpečeniu týchto látok všetko naše úsilie smeruje a som zato, aby aj naďalej sme rokovali otvorene, a by sa ľudia aj prostredníctvom takýchto hodín poslaneckých otázok dozvedali o priebežnom postupe pri odstránení tejto dlhodobej environmentálnej záťaže.
Skryt prepis
 

Vstup predsedajúceho 17.9.2020 14:55 - 15:00 hod.

Ján Budaj Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ako už odznelo v júli sme sa stretli s pánmi ministrami na najvyššej úrovni a dohodli sme stratégiu toho postupu, ktorú som vám vlastne už sprostredkoval, to znamená, že tie ohrozené PCB látky, ktoré sú v dosahu vody a ktoré môžu prenikať do podzemných látok budú bezodkladne riešené a budú kontajnerované. 31. augusta potom vyrazil na miesto činu tím rezortu životného prostredia, ktorý vykonal terénu obhliadku vytypovaných miest, o ktorých sme sa domnievali, že sú potenciálne vhodné medzidepónia ... (porucha vo videu), ktoré však ako som už uviedol sa neosvedčili v tejto chvíli ako technicky vhodné alebo ako bezpečné alebo z hľadiska majetkových vzťahov. V samotnom areáli ako domáci to pán poslanec asi viete je sieť firiem medzi, ktorými sú nie vždy vlastne najlepšie vzťahy hoci tie firmy vznikali pôvodne všetky z Chemka Strážske. Dneska je tam TP 2, je tam atď. atď. Myslím, že ten najviac znečisťujúci sa volá Ekologický podnik, no prečo by sa tak nevolal a tak v tejto zmesi vlastníckych vzťahov to nie je vždy prehľadné. Čiže tento prvý náš, obhliadka technického stavu miest alebo budov kde by mohlo dôjsť prichádza do úvahy dočasné uloženie odpadov v kontejneroch alebo mimo kontajnerov sa ukázal bez veľkých investícií ako nevhodný. Muselo by sa tam priveľa investovať. Ďalší, ďalšia cesta odborníkov, ktorá tieto poznatky zhodnotila, pozrela sa na to z právneho hľadiska a dá nový návrh aj pre pánov ministrov, tam vycestuje budúci týždeň.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 17.9.2020 14:28 - 14:33 hod.

Ján Budaj Zobrazit prepis
Envirorezort už urobil to, čo za celých svojich dvanásť rokov pôsobenia bývalej vlády nikto neurobil. Zastavili sme dotekanie škodlivých vôd do Poše z ktorej vytekalo a znečisťovalo PCB látkami celý kraj. V tejto chvíli už táto envirokriminalita sa nedeje. Príslušných pracovníkov, ktorí za to niesli zodpovednosť sme prepustili. Nebudem tajiť, že postoj súčasných prevádzkovateľov v areáli Chemka Strážske stabilizáciu situácie neuľahčuje. Sledujú svoje ciele. Nie je to, nie je to vždy ľahké. Potrebu odstránenia sudov obsahujúcich PCB látky z miest kde dochádza k ich nekontrolovanej degradácii na vhodné zabezpečené medzidepónium. Toto je cieľ, ktorý bezprostredne aj chceme realizovať v spolupráci s Ministerstvom vnútra. A myslím, že pán minister to tiež otvorene povedal. To je nultá vec. Tam kde najviac prichádza k riziku, teda dotekanie do Poši je zastavené prvýkrát po dlhých rokoch. Teraz ide o to, že tie sudy, ktoré sú bezprostredne rizikové, že by mohli byť zdrojom ďalšieho unikania PCB látok treba ochrániť pred týmto rizikom. Ide najmä o lokality na troch miestach, ktoré sú označované ako Prameň a bývalá ošipáreň. Potom je tam tretie miesto, ktoré sa označuje ako Stará tepláreň, ktoré nehrozí bezprostredným rizikom unikania látok do podzemných vôd. Ale tieto dve Prameň a bývalá ošipáreň budú riešené v spolupráci s Ministerstvom vnútra v čo najkratšej dobe. V tejto chvíli už tam bola skupina z Ministerstva životného prostredia, ktorá mala vytypovať miesto toho medzidepónia, čiže dočasného, ale bezpečného umiestnenia látok PCB z týchto lokalít bývalá ošipáreň a Prameň. Žiaľ, nepodarilo sa nám spolupracovať s tými domácimi tak, ako sme dúfali. Musíme sa tam vrátiť znovu, ale v priebehu mesiaca bude táto lokalita vytypovaná. Ministerstvo vnútra je pripravené na zabezpečenie kontajnerového uskladnenia absolútne izolovaného týchto PCB látok. Najrýchlejšie sa dá sanovať ošipáreň. Ten takzvaný Prameň to je údolíčko o dvojnásobne povedzme veľké, trojnásobne ako je táto sála, v ktorom nejaký šialenec pred tridsiatimi šiestimi rokmi dal nahádzať sudy PCB a zahrnúť ich buldozérom hlinou. Tá vec by ešte nebola úplná dráma, keby tým údolíčkom netiekla voda, keby tým netiekol prameň. Túto úlohu vybrať tie sudy to bude veľmi náročná úloha, lebo tam nikto z nás nevie ani počet tých sudov, ani to, či boli len lokálne alebo je to celé údolie vyrovnane zasypané. To už dnes po toľkých rokoch nikto nevie a zrejme páchateľ, páchateľ už ani nežije tejto trestnej činnosti. Takto by, no ale musíme sa do toho pustiť. Je to proste riziková práca, je to práca, ktorú roky každý odkladal, ale musíme sa do toho pustiť a dostať tie látky do medzidepónia. Keď budú látky v medzidepóniu, to čo je v tom sklade, tam ich je teda veľa. To je vlastne bývalý vojnový objekt, ktorému sa krycím názvom hovorí Tepláreň. On v skutočnosti má aj zložky ako protiletecký kryt. Ten je veľmi pevne postavený a tam tie látky nehrozia. To je vlastne tiež také medzidepónium. Ale je úplne plné. Naozaj, tam tých látok je až skoro po povalu, čiže tam už nenapraceme ďalšie PCB látky, preto je správny postup Ministerstva vnútra, ktoré pripravuje kontajnerové skladovanie. Keď sú to kontajnery na nebezpečný odpad, na chemické látky, tak takéto kontajnery sú vyzbrojené všetkým proti izolácii prenikaniu vody alebo nejakého odtekaniu, čiže takéto kontajnery sú schopné zabezpečiť PCB látky aj v strednodobom horizonte, čo ale verím, že nebude treba, pretože potom prikročíme k výberu toho kto urobí definitívne, definitívnu likvidáciu PCB látok. A verme, že tu je koniec tejto neverending story v Strážskom.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 17.9.2020 14:21 - 14:26 hod.

Ján Budaj Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán Svrček ma dneska sólo. Vážený pán poslanec, no ako už bolo spomínané bola vyhlásená mimoriadna situácia v tejto lokalite. Je to lokalita, kde sa pretína viac okresov a dokonca krajov. Musím povedať, že bývalá teda, vyhlasovala to pani ministerka Saková, zas nemyslela zdá sa tú mimoriadnu situáciu veľmi vážne, pretože naďalej, naďalej do Poše, čo je odkalisko, ktoré súvisí s celým tým areálom PCB látok, jeho koncovkou. Naďalej odtekali vody v rozpore so zákonom. Celá táto kamufláž vyhlásením mimoriadneho stavu možnože poslúžila na upozornenie akí starostliví boli o životné prostredie. Ale to, že nechali prúdiť škodlivé látky naďalej to dokazuje, že buď sa v tom vôbec nevyznali čo sa tam deje, alebo im nešlo o to pomôcť obyvateľom týchto dvoch krajov Košického a Prešovského a pomôcť ľuďom, ktorí sú v dosahu rieky, ktorá roznáša potom z Poše práve tieto PCB látky a ktorá spôsobuje, že v okolí tieto PCB látky za cez podzemné vody, cez rastlinstvo, cez živočíchov dostali až do ľudí, do systému celej prírody a potravinového reťazca.
To treba povedať a ja si cením, že pán minister vnútra sa nezapodieľal osobnou zodpovednosťou jednotlivých aktérov, ktorí tam predstierali, že robia krízový štáb, predstierali, že riešia tie veci. On tu podal veľmi presnú správu o tom, ako sa toho chytáme my, ale fakt je ten, že celá tá kauza a preto je tam vyhlásený mimoriadny stav, sa chystala na to, aby bez výberového konania bol určený ten kto spotrebuje tieto vysoké financie. Ak totiž vyhlásite mimoriadny stav žiadne výberové konanie nie je povinné. A to bol jediný dôvod prečo po vyše 36 rokoch, 36 rokov trvajúca envirozáťaž zrazu bola ohlásená ako mimoriadny stav. Tam nebolo nič mimoriadne. Tento stav je tam 36 rokov. Mimoriadne mohlo byť to, že niekto si plánoval rozdeliť peniaze bez výberového konania, to považujem za dosť mimoriadne a mimoriadne bolo to, že im hrozilo prehraď voľby. Toto bol ich mimoriadny stav súdruhov zo SMER-u, ktorí, ktorí takto pristupovali k ochrane zdravia a bezpečia na východnom Slovensku. V súčasnosti niet pochýb, že situácia je vážna. Ale nie je vážna, opakujem od včera, ani nie od predvčera, je vážna desiatky rokov. PCB látky prenikli do fólií, fauny a stali sa jej súčasťou. Rezort životného prostredia je odhodlaný postaviť sa tejto výzve avšak za podmienok ktoré nebudú preferovať nejakého vopred vybratého záujemcu, ktorý tam rozhádže peniaze. Budeme postupovať v spolupráci s Ministerstvom vnútra s ktorým máme vynikajúcu spoluprácu, v spolupráci s odborníkmi aj v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva, ktoré má dobrú analytiku a má laboratóriá, ktoré, ktoré nám môžu tiež poslúžiť.
===== ...ktorý tam rozhádže peniaze. Budeme postupovať v spolupráci s Ministerstvom vnútra s ktorým máme vynikajúcu spoluprácu, v spolupráci s odborníkmi aj v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva, ktoré má dobrú analytiku a má laboratóriá, ktoré, ktoré nám môžu tiež poslúžiť. Zatiaľ je pravda taká, že to čo bývalá vláda zvažovala ako riešenie, nebolo podrobené žiadnemu ani najmenšiemu odbornému posúdeniu. Bola to amatérčina najhrubšieho zrna. A to, že vybrali spaľovňu, pokiaľ mám teda presné informácie, nebudem ju radšej menovať, ktorá bola na území mesta Prešov a rozprášila by PCB látky na hlavy Prešovčanov. Samozrejme tá spaľovňa ani nemala povolenie EIA na to, aby takúto činnosť prevádzkovala, tak to hraničí s prípravou environmentálnej kriminality. Našťastie prišli voľby a plány, plány tejto skupiny sa zmarili a ako už hovoril pán minister vnútra, v spolupráci sa púšťame do racionálneho, nie hysterického, ale najmä nie zlodejského riešenia PCB látok v Strážskom.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 17.9.2020 14:21 - 14:26 hod.

Ján Budaj Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán Svrček ma dneska sólo. Vážený pán poslanec, no ako už bolo spomínané bola vyhlásená mimoriadna situácia v tejto lokalite. Je to lokalita, kde sa pretína viac okresov a dokonca krajov. Musím povedať, že bývalá teda, vyhlasovala to pani ministerka Saková, zas nemyslela zdá sa tú mimoriadnu situáciu veľmi vážne, pretože naďalej, naďalej do Poše, čo je odkalisko, ktoré súvisí s celým tým areálom PCB látok, jeho koncovkou. Naďalej odtekali vody v rozpore so zákonom. Celá táto kamufláž vyhlásením mimoriadneho stavu možnože poslúžila na upozornenie akí starostliví boli o životné prostredie. Ale to, že nechali prúdiť škodlivé látky naďalej to dokazuje, že buď sa v tom vôbec nevyznali čo sa tam deje, alebo im nešlo o to pomôcť obyvateľom týchto dvoch krajov Košického a Prešovského a pomôcť ľuďom, ktorí sú v dosahu rieky, ktorá roznáša potom z Poše práve tieto PCB látky a ktorá spôsobuje, že v okolí tieto PCB látky za cez podzemné vody, cez rastlinstvo, cez živočíchov dostali až do ľudí, do systému celej prírody a potravinového reťazca.
To treba povedať a ja si cením, že pán minister vnútra sa nezapodieľal osobnou zodpovednosťou jednotlivých aktérov, ktorí tam predstierali, že robia krízový štáb, predstierali, že riešia tie veci. On tu podal veľmi presnú správu o tom, ako sa toho chytáme my, ale fakt je ten, že celá tá kauza a preto je tam vyhlásený mimoriadny stav, sa chystala na to, aby bez výberového konania bol určený ten kto spotrebuje tieto vysoké financie. Ak totiž vyhlásite mimoriadny stav žiadne výberové konanie nie je povinné. A to bol jediný dôvod prečo po vyše 36 rokoch, 36 rokov trvajúca envirozáťaž zrazu bola ohlásená ako mimoriadny stav. Tam nebolo nič mimoriadne. Tento stav je tam 36 rokov. Mimoriadne mohlo byť to, že niekto si plánoval rozdeliť peniaze bez výberového konania, to považujem za dosť mimoriadne a mimoriadne bolo to, že im hrozilo prehraď voľby. Toto bol ich mimoriadny stav súdruhov zo SMER-u, ktorí, ktorí takto pristupovali k ochrane zdravia a bezpečia na východnom Slovensku. V súčasnosti niet pochýb, že situácia je vážna. Ale nie je vážna, opakujem od včera, ani nie od predvčera, je vážna desiatky rokov. PCB látky prenikli do fólií, fauny a stali sa jej súčasťou. Rezort životného prostredia je odhodlaný postaviť sa tejto výzve avšak za podmienok ktoré nebudú preferovať nejakého vopred vybratého záujemcu, ktorý tam rozhádže peniaze. Budeme postupovať v spolupráci s Ministerstvom vnútra s ktorým máme vynikajúcu spoluprácu, v spolupráci s odborníkmi aj v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva, ktoré má dobrú analytiku a má laboratóriá, ktoré, ktoré nám môžu tiež poslúžiť.
===== ...ktorý tam rozhádže peniaze. Budeme postupovať v spolupráci s Ministerstvom vnútra s ktorým máme vynikajúcu spoluprácu, v spolupráci s odborníkmi aj v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva, ktoré má dobrú analytiku a má laboratóriá, ktoré, ktoré nám môžu tiež poslúžiť. Zatiaľ je pravda taká, že to čo bývalá vláda zvažovala ako riešenie, nebolo podrobené žiadnemu ani najmenšiemu odbornému posúdeniu. Bola to amatérčina najhrubšieho zrna. A to, že vybrali spaľovňu, pokiaľ mám teda presné informácie, nebudem ju radšej menovať, ktorá bola na území mesta Prešov a rozprášila by PCB látky na hlavy Prešovčanov. Samozrejme tá spaľovňa ani nemala povolenie EIA na to, aby takúto činnosť prevádzkovala, tak to hraničí s prípravou environmentálnej kriminality. Našťastie prišli voľby a plány, plány tejto skupiny sa zmarili a ako už hovoril pán minister vnútra, v spolupráci sa púšťame do racionálneho, nie hysterického, ale najmä nie zlodejského riešenia PCB látok v Strážskom.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.7.2020 21:20 - 21:23 hod.

Ján Budaj Zobrazit prepis
Tak patrí sa.
Pán Erik Tomáš použil taký ošúchaný trik, že tvrdil niečo, čo ja som netvrdil a bojoval s tým. Ani raz som nepovedal, že to nie je plagiát. Naopak, zdôraznil som, že Igor Matovič sám na seba použil tie najostrejšie slová, ktoré ani vy ste nikto nepredčili.
Pán Šutaj Eštok použil podobný trik, to znamená, hovoril, že obhajujem neskolaudované bývanie. Ani slová som nepovedal o neskolaudovanom bývaní, hovorili ste úplne mimo.
Pán Pellegrini, ja viem, že sa vám zle počúva, že až aký smradľavý voz ste prebrali a že na tých rezortoch fakt sa odsúvali tie problémy, a že nie je to ktoviečo počúvať o tej vláde, tak chápem, že vás to znervózňuje. Bol to veľmi smradľavý voz, hoci vy ste ho tlačili aj dovtedy, ale prebrali ste jeho vedenie, a tak sa teraz spomína vláda, no to sa nedá nič robiť.
Trochu humoru s tým vaším pomodlením sa, keď sa hovorí o Matovičovi, by nezaškodilo, lebo zrejme ste to mysleli ako výsmech.
Pán Petrák má pravdu, že celý štát zaprasili partajní nominanti bolševici odjakživa. A má pravdu, že neznášam, áno straníckosť takéhoto typu bez odbornosti, neznášam a budem ju vždy kritizovať. (Reakcie z pléna.)
Pán Podmanický, pán Podmanický, diplomovka je problém a nikdy som nič nezahmlieval. Nikdy. A ak by som to robil, potom vy mi môžte hovoriť, že mám dvojakú morálku. Keby som tu rozprával, že Matovičova diplomovka nie je problém. To som ani raz nepovedal... (Prerušenie vystúpenia časomerom. Reakcia z pléna.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 23.7.2020 20:39 - 21:00 hod.

Ján Budaj Zobrazit prepis
Vzhľadom, dámy a páni, vzhľadom na pokročilú hodinu budem stručnejší, než som pôvodne plánoval, ale predsa skúsme sa na to pozrieť absolútne vecne.
Vy máte právo zvolať takúto schôdzu, aj keby ste nemali žiadnu zámienku, nakoniec nejaká sa vždy dá vyfantazírovať. Máte právo, pretože máte kontrolovať moc, vážení členovia opozície. Tentoraz je to najmä teda tá opozícia SPOLU, SMER. Idete tentoraz odvolávať premiéra, to je silná káva, tak krátku dobu po voľbách sa to, myslím, na Slovensku ešte nestalo.
Čo je dôvodom? Zámienkou má byť Matovičove chyby a viny pri jeho diplomovke. Nikto ich nenazval ani tu, ani vám sa to nepodarilo, kritikom z opozície, nikto ich nenazval ostrejšie, než ich nazval on sám. Vyjadril nad tým aj ľútosť a ospravedlnil sa. Má aj svoje vysvetlenie, ktorému vy nemusíte veriť. Naozaj je to o otázke dôvery.
Ja oznám Igora Matoviča iba zopár rokov, ale viem, že on vie natoľko takpovediac fičať v mene verejného záujmu, že naozaj nedostavia ten dom, hoci mal na to vrchovato peňazí. A vy to všetci viete, že on žil až do minulého roku v paneláku, preto aj venoval všetok čas, áno, na úkor svojej rodiny, na úkor svojho (svojej) fyzickej sily, venoval svoj čas verejným veciam, ktoré ho spaľovali, robil ich s plním nasadením. A vy všetci viete, že je to pravda. Málokto by bol schopný nevšimnúť si neobnovenie živnosti a doplatiť na to ozrutnou pokutou. Matovič to urobil. Málokto by bol schopný vzdať sa platu na protest proti chovaniu predsedu parlamentu. Igor Matovič to urobil.
Niekedy naozaj si škodil aj sám sebe v tomto zanietení. Aj v tomto prípade keby bol taký ako politici, nejeden politik býva, no tak potichu, keď už začala s Dankom aféra a on by to vedel, tak by nejak vyžehlil hádam tú svoju diplomovku.
Všeličo by sa dalo si predstaviť, čo by mohol robiť, ale Igor Matovič nič také nerobil. A hneď si vymyslíte z opozície, čo chcete, ja si myslím, že hovorí pravdu, ak hovorí, že sa domnieval, že on má diplomovku v poriadku.
Dámy a páni, ale teda potom prečo tu rokujeme? Však teda povedzte, že vy mu neveríte, to by nikoho neprekvapovalo. A jeho voliči, a je ich našťastie stále veľmi veľa, si na to urobia zase svoj názor. Lebo vy chcete, aby, aby jeho voliči alebo široká verejnosť prijala vašu nedôveru, vašu až nenávisť, obsedanciu z Matoviča. Samozrejme, Matoviča kde kto bojí, pretože vie sa o ňom, že naozaj je schopný s tou istou sebazničujúcou energiou, s akou sa vrhal do politiky, vrhnúť sa aj na skutočné korupčníkov a zlodejov v tomto štáte.
Vlastne celou tou témou sa pokúšate, nehnevajte sa, ale naozaj zakryť skutočné problémy, pretože jednoducho Slovensko je v problémoch nie zato, že Matovič má viny a chyby súvisiace s diplomovkou. Nie, Slovensko je po 12 rokoch a viac než 12 rokoch vytvárania korupčno-politických sietí v problémoch, pretože veľa, veľa peňazí, ktoré mali ísť na verejné účely, sa utratilo, zmizlo v týchto korupčných sieťach. Pretože sa vytvorili mimoriadne choré vzťahy v spoločnosti, ktoré vyvrcholili pádom vašej vlády, pánom Roberta Fica. Čo bolo, čo bol bilančný pád jedného politika, ktorý si vlastne musel priznať, že pomery dospeli k vražde dvoch nevinných ľudí, ktorú urobili, áno, ľudia vám veľmi blízki. Ja si veľmi dobre pamätám, ako sa pri debatách o amnestiách bol nedotknuteľný Kočner. A viete, čo bolo vašou podmienkou, tí, čo za SMER vyjednávali aj za SNS? Podmienkou, áno, ideme do zrušenia amnestií, ale Končnerova amnestia kvôli kauze, v ktorej bol s ním namočený Michal Kováč, Kočner musí zostať beztrestný. Kočner musí, a to mi opakovali pri každom stretnutí. Tu vzadu sme mali rokovania a točilo sa len okolo Kočnera. Keď budete žiadať zrušenie Kočnerovej amnestie na Technopol, nebude zrušenie Mečiarovych amnestií. Bol to pre nás vo vtedajšej opozícii naozaj veľká dilema. Nechápal som, prečo je Kočner nedotknuteľný. Prečo idete až tak ďaleko. Ale aj predseda parlamentu, aj viacerí poslanci, vtedajší predseda parlamentu aj viacerí poslanci SMER-u neustále opakovali, ak budete žiadať zrušenie Kočnerovej amnestie, nebude nič z tej nádejnej dohody, že by sme po vyše 20 rokoch zrušili krvavú škvrnu - ako som jej ja hovoril a myslím, že oprávnene - na slovenskom parlamente, kedy, kedy stále zakrýval parlament a neodvolával Mečiarove amnestie, ktorými sa zakryli zločiny, z ktorých sú podozrení samotní, podozriví samotní politici.
Dámy a páni, akokoľvek je vám nepríjemné počúvať, že ministri vám pripomínajú, že nie diplomovka dostala Slovensko tam, kde je, ale vaša vláda, tak čo iné čakáte? Vari máme tu rozprávať o tom, že kvôli diplomovke sú na Slovensku korupčné siete, kvôli Matovičovej diplomovke? On, ktorý bol kedykoľvek pripravený aj svoje vlastné peniaze dať v šanc, svoju rodinnú situáciu dať v šanc v prospech jeho záujmu o verejné veci? A na druhej strane banda korupčníkov, ktorá tunelovala štát celé roky? Vy si nemyslíte, že sa tá banda už pomaly odhaľuje? Ak sú medzi vami čestní ľudia, tak musíte to vidieť a prijímať a vítať, a vítať. Vážení, tam trinásť sudcov zatknutých, hentam Jankovská. Áno, vaša štátna tajomníčka. Vás, čo dneska chcete biľagovať Matoviča za jeho chybu v nejakej diplomovke? Janskovská nebola vaša kosť a krv? Kočner nebol váš chránenec teda?
Nech sa mi pozrie do očí, tí, ktorí chcú tvrdiť, že nie. (Reakcie z pléna.) Čiže... No ja sa viem pozrieť do očí, to sa neboj.
Takže Matovič nemôže za to, že vy neviete nájsť inú chybu na vládnutí, než vyhrabať starú aféru z nejakou diplomovkou. Neviete nájsť. No lebo prečo? Ja netvrdím, že Matovič nebude robiť chyby ako premiér. Ale za tri mesiace je dosť ťažko, najmä keď bol COVID, nájsť nejaký dôvod. A váš strach pred tým, že stroj spravodlivosti ide ďalej, je zrejme tak obrovský, že čokoľvek, len to skúsme so zastavením toho stroja.
Prosím vás, čo mu môžete vyčítať pri zápase s COVID-om? Máme jedny z najlepších čísel. Môžte to ohovárať, že nemali sme nosiť rúška, mali sme nosiť rúška. Prosím vás, na konci história zhodnotí, že Slovensko malo premiéra, ktorý uplatňoval veľmi dobrý leadership, nebál sa robiť rozhodnutia, nebál sa trvať na opatrnosti a dosiahol, že Slovensko má veľmi dobré výsledky v ochrane zdravia svojich obyvateľov.
Čo môžte mať proti tomu, že prišiel z Bruselu s dobrými peniazmi? Že mal priniesť ešte viac. Jasné. Mal priniesť toľko ako Poľsko a Maďarsko dokopy. (Reakcia z pléna.) Igor Matovič urobil výborný výsledok v Bruseli. Neurobil žiadnu hanbu ako opilci, ktorí tam chodili z vašej garnitúry. Z našej garnitúry tam žiaden opilec nechodí. (Potlesk.) Nechodí. (Reakcia z pléna.) Nechodí. Z našej garnitúry tam žiaden opilec nechodil.
A to čo je za rozprávanie. Prosím vás, napomeňte... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Šeliga, Juraj, podpredseda NR SR
Poprosím vás, vidím, páni a dámy, nechajte pána ministra hovoriť. Potom môžte naňho reagovať faktickými poznámkami.
Nech sa páči, pán minister.

Budaj, Ján, minister životného prostredia SR
No tak, samozrejme, že môžem hovoriť aj veľmi konkrétne príklady, rezort je prešpikovaný čudnými obstarávaniami. Vážené problémy sa roky odkladali. Či išlo o odpadové hospodárstvo, či išlo o zonáciu. Kde je zonácia, prosím vás? Z vlády na vládu ste sľubovali, pokiaľ ide o rezort životného prostredia, že bude zonácia. Nie je nič. Ani jediný park. Národný park de facto nemá medzinárodné štadle(?), de facto nie je národným parkom. Je to len kamufláž ako mnohé veci, ktoré sa, žiaľ, v oblasti životného prostredia udiali. Na propagáciu rezortu Slovenská agentúra pre životné prostredie vyhodila stovky tisíc, 700-tisíc eur, za vašej vlády. Pretože ešte aj umelohmotné tašky, ktoré ja neviem ako, čo s nimi teraz urobiť, lebo ako môže v 21. storočí rezort životného prostredia rozdávať deťom umelohmotné batôžteky s nápisom, že Chráň životné prostredie? Absurdity, s ktorými nechcem tu zaberať čas, lebo, ako som povedal, už viacerí ste unavení a sme unavení z tohto rokovania. Nie podľa mňa zbytočného, lebo okej, pohovorme si o Matovičovi, o jeho škodlivom pôsobení, pohovorme si.
Desiatky miliónové objednávky na IT techniku, predražené výberové konania na, predražené poradenstvá a právne služby. Mnohé z tých vecí sa snažím dávať na NAKU a viaceré teda NAKA už prijala a vyšetruje.
A teraz aj tie, ktoré na prvý pohľad vyzerali ľúbivo. Vy ste prijali zákon o 50-percentom bezzásahu v národných parkoch, ale veď absolútne nebol pripravený. Na Muránskej planine to spôsobilo katastrofu. Na mnohých iných miestach sa pýtajú, že odkedy sa takto od stola rozhoduje a už to má od januára platiť. To isté platí o zákone o zálohovaní PET fliaš, v ktorom bol skrytý trik tak, aby tí, ktorí tie plastové fľaše produkujú, neboli ohrození žiadnou pokutou. Áno, ten trik tam je.
Odpadové hospodárstvo? Prosím vás, veď Slovensko, áno, trochu sa zlepšila separácia, ale máme najmenej polovicu skládok, ktoré by sme mali už zavrieť. Všetky problémy so smetiskami ste takto tlačili pred sebou ako buldozér.
Environmentálne záťaže? Škoda hovoriť. Zopár pripravených sľubov a všetko zostalo tak, ako bolo. Skutek utek.
Zanedbali ste absolútne, dámy a páni, ktorí ste tu vládli po dvanásť rokov, opatrenia na prípravu Slovenskej republiky na zmeny súvisiace s klimatickou krízou. V energetike SMER budoval a predovšetkým jadrovú elektráreň za dôsledku obrovských nákladov, ale ani tá nebola dokončená. X-krát sa odložili termíny. Ani to sa vám nepodarilo. Dokonca ste dovolili spaľovňu jadrového odpadu. To som zvedavý, že čo by vám voliči boli povedali, keby to boli tušili. Až teraz to vyšlo von. Spaľovňa jadrového odpadu? Tu na Slovensku? Toto je, toto sú darčeky v rezorte životného prostredia.
Pokusy nejak zväčšiť podiel nahraditeľných zdrojov sa skončili vo vašich rukách nejakým spôsobom za každým zlodejstvom. Raz to boli vodné elektrárne, potom fotovoltika. Slávna aféra, áno, vo vašej réžii SMER - SD. Napokon, napokon bioštiepka, ktorú aktivisti správne nazvali biomasakrom. Všetky, v podstate nie zlé spôsoby, ako robiť alternatívnu energiu, sa skompromitovali na Slovensku tak, že roky sa ani nedajú spomenúť. Poviete fotovoltaika a ozve sa vám zlodej. Ľudia to platia vo svojich účtoch. To ste, to ste dokázali. Platia bohatých milionárov, ktorí si porozdeľovali fotovoltaické licencie.
Pre životné prostredie, dámy a páni, to bola katastrofická éra. A, žiaľ, napriek dobrým náznakom, ja som dokonca nikdy nenavrhoval odvolávanie ministra, lebo zvonku to nevyzeralo tak desivo. To je podobné, ako, ako povedala pani Milanová, že až teraz vidí, čo sa vlastne nedialo a čo sa diať malo a prečo to vlastne dospelo k veľkým problémom.
Dámy a páni, dlhé, dlhé veci, ktoré by sa dali hovoriť práve o etickej stránke vášho vládnutia, súvisia, samozrejme, s politikou. Pretože vy ste politická strana vychádzajúca z tradície a nakoniec aj právny nasledovateľ KSS, máte vo svojom, vo svojom DNA rezíduá všetkých mutácií KSS, aké na Slovensku prebehli, čiže HZDS, ZRS a tak ďalej, atď. Práve preto ste celé roky bránili nielen Kočnera, ale aj dôstojníkov ŠtB. Za týmto istým pultom som trikrát navrhoval... (Reakcie z pléna. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Šeliga, Juraj, podpredseda NR SR
Pokoj. Nechajte, pána ministra...

Budaj, Ján, minister životného prostredia
SR

... odobratie penzií dôstojníkom ŠtB, prinajmenej tým, ktorí išli po vnútornom nepriateľovi. Vy ste ich vždy uchránili. Vždy. Na vás sa dalo spoľahnúť. (Reakcie z pléna.) Bránili ste pred zapísaním ešte aj 21. augusta ako pamätného dňa. Vy, ktorí sa, keď treba, si prilepujete odznak Alexandra Dubčeka. Však ten sa musel v hrobe obracať, lebo vy ste stáli na strane Poučenia z krízového vývoja. Podľa vás to nebola okupácia. Nie je na čo spomínať. Nie je prečo ani len pamätný deň. Zabránili ste, dva alebo trikrát som to tu za týmto pultom navrhoval.
Samozrejme, že o tom, že aký postoj bol SMER-u k tomu, keď sa udiala vražda tejto mladej dvojice, aké machinácie tam urobila polícia a spojenci od Bödöra až neviem po koho, to by bolo na dlhé litánie a jak som sľúbil, nechcem byť až taký dlhý.
Dámy a páni, ešte raz, no, je toho ešte veľa. (Reakcie z pléna.) Viete, to, čo sa tu deje, je naozaj prelom éry. Je to ťažké si pripustiť najmä pre vás mladších, ktorí ste nasadli do tejto postkomunistickej strany v mladom veku. Ja si pamätám tých komunistov, keď padol režim a oni si hovorili, veď čo ja s tým mám, ja mám iba 30 rokov, ja s tým nič nemám, ja som nevraždil, no ale ich kariéry sa často zdali byť vtedy prerušené. No ako vieme, neskôr to prebiehalo trošku inak, ale podobná situácia je aj teraz. Vy ste pokračovateľmi a ochrancami zvyškov éry jakešovsko-husákovskej normalizácie. Vy tak rozmýšľate, vy si dávate také sviatky, vy pripomínate ich hodnoty, preto neznesiete 21. august, preto oslavujete tie sviatky, ktoré mali normalizační komunisti, a preto Dubčeka použijete, len keď sa vám hodí. Nálepka "sociálna demokracia" bola vždy veľmi trúfalá a, žiaľ, Slovensko naozaj iba čaká na svoju sociálnu demokraciu. Ja veľmi prajem, hoci sa nepovažujem za socialistu, aby vznikla, ale to sa naozaj potom tí ľudia, ktorí sa chcú označiť za sociálnych demokratov, musia zriecť tieňov jakešovsko-husákovského režimu. (Ruch v sále.) Pohrobkovia systému dvojakej morálky sú toho ale neni schopní. Pohrobkovia systému, že "kto nekradne, okráda svoju rodinu", toho nikdy nemôžu byť schopní. Takíto pohrobkovia môžu byť schopní len vytvárať mafiánsku spoločnosť s Bödörami, s Trnkami, s mafiánskymi štruktúrami, ktoré infiltrovali políciu, prokuratúru, súdnictvo.
Napokon sa ešte raz vrátim k pánovi Matovičovi. Naozaj s absolútnou pokorou chcem povedať, že táto misia tejto generácie nie je vytváraná anjelmi, ktorí zostúpili z nebies, a nemajú žiadnej viny, nemajú žiadnej chyby, že tu sa zjavila nejaká sekta dokonalých. Vonkoncom nie. Táto garnitúra je tvorená ľuďmi s mnohými chybami a prišli hlásať zmenu Slovenska, aby prekonali aj vlastné chyby. Igor Matovič dnes je silný presadzovateľ zmien zákona, ktoré pôjdu v dôsledku aj proti nemu, ak sa stal plagiátorom vo svojej diplomovej práci. Toto je postoj, ktorý si treba vážiť. Presne tak to bolo v každej revolúcii. V žiadnej revolúcii neboli k dispozícii ľudia, ktorí by nemali nič s tým zlom toho terajšieho sveta, ale boli to ľudia, ktorí sa rozhodli s tým zlom rozlúčiť.
K tomu by som vás všetkých, aj vás, ktorí teraz bojujete za pád vlády, vyzval, lebo nejde o tento dnešný deň, pred nami je dosť vážna spoločná misia, spoločná misia, na konci ktorej všetkých, ako tu sedíme, budú hodnotiť dejiny, či sme využili aj ten zážitok solidarity s COVID-19, aj ten zážitok, že... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Šeliga, Juraj, podpredseda NR SR
Pán minister.

Budaj, Ján, minister životného prostredia SR
... ten ľudský život a život slovenskej spoločnosti má hlbšie motivácie, než sú len politické pletichy, či sme schopní využiť šancu prejsť na trajektóriu boja s klimatickou zmenou... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Šeliga, Juraj, podpredseda NR SR
Pán minister.

Budaj, Ján, minister životného prostredia SR
... a so zmenou, ktorá sa volá 21. storočie. Ale toto pozvanie (reakcie z pléna) patrí tým, ktorí sú ochotní... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Šeliga, Juraj, podpredseda NR SR
Pán minister, poprosím vás, aby ste dokončili myšlienku, už vám plynul čas.

Budaj, Ján, minister životného prostredia SR
(Povedané súbežne s predsedajúcim.) ... ho prijať. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 15.7.2020 15:28 - 15:31 hod.

Ján Budaj Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Dámy a páni, ide o zákon, ktorý v skrátenom konaní v súvislosti s opatreniami COVID-19 odstraňuje komplikáciu, ktorú nám spôsobuje mimoriadny stav.
Je to komplikácia, že niektoré obhliadky a stretnutia komisionálne, ktoré, ktoré kvôli mimoriadnemu stavu sme zakázali, lebo sme chceli brániť šíreniu nákazy, sa už tri mesiace nekonajú, ale pritom už opatrenia týkajúce sa hromadných zhromaždení skončili, nie však mimoriadny alebo výnimočný stav, preto to prechodné opatrenie sa týka iba doby trvania mimoriadnej situácie núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19. To opatrenie znamená, že v prípade jedného toho zákona miestna obhliadka alebo ústne pojednávanie, alebo ich vykonanie na žiadosť účastníka konania počas trvania mimoriadnej situácie núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 sa vykonáva v nevyhnutnom rozsahu. Čiže môže sa vykonávať v nevyhnutnom rozsahu, samozrejme, pri splnení, ako je známe hygienických predpisov, ktoré vydáva hlavný hygienik.
V prípade druhého zákona je to obdobné. Miestna obhliadka alebo ústne pojednávanie, alebo ich vykonanie na žiadosť účastníka konania sa počas trvania krízovej situácie vykonávajú v nevyhnutnom rozsahu. Prvý citát bol zo zákona č. 484/2013 Z. z. A druhý zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a zmene a doplnení niektorých zákonov. Toto je opatrenie, ktoré veľmi pomôže tomu, aby už v týchto mesiacoch obhliadky alebo spoločné rokovania v teréne mohli pokračovať.
Ďakujem za pochopenie.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 14.7.2020 15:32 - 15:32 hod.

Ján Budaj Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Dámy a páni, ide o formuláciu, ktorá umožní, ako som sa zmienil, robiť obhliadky konkrétne, konkrétne počas krízovej situácie, to už citujem, "môže orgán štátnej správy odpadového hospodárstva predĺžiť, a to aj opakovane, lehotu určenú na zabezpečenie zhodnotenia nezákonne umiestneného odpadu alebo zneškodnenie nezákonne umiestneného odpadu". No a napokon to dôležité, miestna obhliadka alebo ústne pojednávanie, alebo ich vykonanie na žiadosť účastníka konania počas trvania krízovej situácie sa vykonávajú v nevyhnutnom rozsahu. Toto umožní, aby aj počas pokračovania výnimočného stavu mohli tieto obhliadky byť vykonávané.
Prosím, pán predsedajúci, aby ste otvorili rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 14.7.2020 15:25 - 15:28 hod.

Ján Budaj Zobrazit prepis
Ďakujem za vysvetlenie.
Dámy a páni, skrátené konanie nepoužíva nikto z ministrov rád a ja som tiež nie rád, že musíme takto postupovať, ale COVID nás zaskočil. Všetci sme dúfali, že keď prejde epidémia, tá vlna epidémie, tak budeme môcť zrušiť mimoriadny stav. A tak boli covidové zákony šité, že keď pominie mimoriadny stav, skončia aj tieto opatrenia, ktoré vtedy; napríklad tieto dva zákony, ktoré, o ktoré teraz ide, sa týkali, sa týkali kontroly a procesov, ktoré súvisia aj s pokutami v oblasti, v oblasti odpadového hospodárstva a v oblasti integrovaného povoľovania znečistenia ovzdušia. Toto sú dôležité regulačné nástroje ministerstva, ktoré sa už mesiace, tri mesiace neuplatňujú z dôvodu COVID-u.
Ale keďže krízový štáb aj experti stále ponechávajú mimoriadny stav, tak sme prišli so zmenou a chceli by sme, aby bola ešte pred začiatkom prázdnin parlamentných, pretože tým sa ten odklad stane ešte ako-tak únosným. Ide o formuláciu, ktorú potom prednesiem, keď pôjde o samotný návrh, formuláciu, ktorú prijali aj iné zákony, ktoré predkladali ďalšie rezorty, ako vlastne je to, keď to mám ľudovo povedať, akceptovanie, že ten mimoriadny stav nás tu bude trápiť dlhšie, a tak sa niektoré skupinové akcie, napríklad keď občania kontrolujú návrhy v procese EIA, to už je schválené v tom balíčku kilečko, alebo tentoraz zase keď sa nejaké skupiny občanov musia zísť, aby, aby rokovali o integrovanom povolení alebo o porušení zákona o odpadoch, tak aby takéto stretnutie bolo v minimálnom možnom rozsahu, ale aby predsa len sa mohlo uskutočniť.
To je obsah a zároveň aj moja prosba, aby ste podporili tento zákon v skrátenom konaní, aby mohol čím skôr platiť, ešte pred parlamentnými prázdninami.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som.
Skryt prepis