Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie

15.3.2023 o 15:34 hod.

MVDr.

Jaroslav Karahuta

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie 15.3.2023 15:34 - 15:43 hod.

Jaroslav Karahuta Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci.
Na úvod dovoľte mi povedať, že zákon o krajinnom plánovaní, tak ako to povedala pani poslankyňa Zemanová, je súčasťou tých dokumentov, áno, je to takto, je to náš záväzok, ktorý sme si dali do zákona do územného plánovania, avšak takýto zákon nemá byť nejakým nástrojom kontroly nad krajinou. Toto je moja zásadná pripomienka a mám s tým vo viacerých častiach tohto zákona problém a pokiaľ prejde do druhého čítania, tak ako aj pri iných zákonoch budem trvať, aby tieto disproporcie boli odstránené, veď máme skúsenosti z iných zákonov, kde sme hodiny a desiatky hodín rokovali, nakoniec ten výsledok bol, takže, ak dovolíte, ja by som pár slovami k tým zásadným pripomienkam, ktoré mám k tomuto záklonu.
Prvá vec, v zákone boli úplne vylúčené obce z účasti na krajinnom plánovaní. V tomto zásadne sa nedá súhlasiť, obec je neoddeliteľný celok krajiny a obec má právo, dokonca povinnosť byť účastníkom takéhoto konania. Chcem sa opýtať, tento zákon, tento zákon má byť nástrojom na udržateľnosť krajiny. Lebo takto by to malo byť. Alebo nástrojom na to, aby sme ovládli procesy v tejto krajine? Treba povedať jednu zásadnú vec. Toto tu sa bavíme o vidieku, čo je zhruba 47 % územia Slovenskej republiky. Vidiek funguje na základe nejakých pravidiel vďaka nášmu členstvu v Európskej únii, ktoré sú riadené procesmi z Európskej komisie a z Európskeho parlamentu, a my nemôžme vnútroštátnymi predpismi meniť tieto pravidlá v rámci štátu a v rámci našej krajiny. My sme sa zaviazali tiež v inom dokumente, ktoré prijala vláda v roku 2019, že urobíme pozemkové úpravy. Ak prijmeme v takomto rozsahu ten zákon ako je, tie pozemkové úpravy urobené nebudú nikdy. Pokiaľ bude rozhodujúci súhlas pri územnom plánovaní, súhlas ministerstva životného prostredia, a to je bez ohľadu na to, teraz je tu pán minister Budaj, môže byť, bude, nemusí, môže byť niekto iný, hej, ale je to stále orgán, ktorý bude mať určitý vplyv a významný vplyv na krajinu, tak na pozemkové úpravy môžme zabudnúť a pokiaľ to neurobíme, vieme, že túto krajinu to dopredu neposunie, práve naopak, zostaneme stáť na zemi a zase sa budeme baviť o širokých lánoch repky a že nemáme potraviny a proste všetky tie reči s veľkopodnikateľmi a tak ďalej.
Chcem sa opýtať na tento zákon, či má tento zákon o krajinnom plánovaní podporiť, alebo meniť stávajúce zákony. V priloženej vyhláške sa hovorí, že majú sa stanoviť nejaké, nejaké parametre kvality ovzdušia, veď predsa my máme zákon o ovzduší. To ideme zase meniť ten zákon nejakým iným zákonom alebo nejakou inou vyhláškou? To by sme nemali. Potom hovorí sa vo vyhláške o takých veciach ako je krajina národného významu. Ja som dnes hľadal na internete, ale nenašiel som nikde termín krajina národného významu. Je tam veľa vecí pekne opísaných, ako tie definície, zavádzajú sa nové pojmy do legislatívy, to je správne a takto to má byť, aby každá definícia mala svoje opodstatnenie, zdôvodnenie a vysvetlenie, ale krajina národného významu nikde nie je. Čiže bavíme sa o nejakom nelegislatívnom pojme.
Mám obavy z toho, že pokiaľ pôjdeme len takýmto administratívnym zásahom do krajiny a reálne to budú robiť úradníci tým, že sme vylúčili obec, verejnosť maximálne môže v procese nesúhlasiť a nikde nie je napísané, čo sa stane, ak tá verejnosť, či už je to fyzická alebo právnická osoba, ak nebude súhlasiť, ten ďalší krok bé už tam nikde nie je. V podstate úradník povie, my nesúhlasíme s tou námietkou a tým je proces ukončený. Treba si uvedomiť, že vidiek sa riadi pravidlami spoločnej poľnohospodárskej politiky. Pravidlá týkajúce sa degradácie pôd, tie máme v GAIA-koch, GAIA 5, kde sú jasné pravidlá, ako máme narábať s pôdou, ako máme sa starať o udržateľnosť tejto pôdy a nemôžme iným právnym predpisom, ktorý je nižší ako sú tie európske právne predpisy, meniť rozhodnutia, ktoré sú obsiahnuté v spoločnej poľnohospodárskej politike, lebo tá je záväzná pre vidiek a tou sa riadi poľnohospodárstvo päť rokov. Akonáhle my nebudeme takéto pravidlo rešpektovať, tak zabudnime na to, že nejaké podpory sem prídu. Je to náš záväzok za to, že sme členom európskeho priestoru.
Máme tu zákon 543 o ochrane prírody a krajiny, ktorý je ozaj rozsiahly a myslím, že dostatočne objasňuje alebo vysvetľuje, alebo upravuje, ako máme spravovať krajinu. Preto nerozumiem, že ideme sa chystať v rámci toho zákona vo vyhláške o ďalšie a ďalšie upresnenia a ďalšie a ďalšie šrubovanie, ako narábať napríklad s prírodnými zdrojmi. Prírodný zdroj je aj minerálna voda, aj liečivá voda. Prírodný zdroj sú aj kamene a všetky minerály a minerálne horniny, tak ďalej to bude ťaživé, ale nezabudnime, že ten najpodstatnejší prírodný zdroj je pôda, ktorá je chránená ústavou, a pôda, ochrana pôdy sa riadi inými predpismi ako, ako tým, že zase, hovorím, nejaký úradník, a nechcem nejakého úradníka sa dotknúť, že bude hovoriť, ako ja mám narábať s pôdou. Mám narábať s pôdou tak, ako ma zaväzujú ciele spoločnej poľnohospodárskej politiky. Mám ozaj vážne obavy z toho, že jednoduchým nesúhlasom zastavíme proces pozemkových úprav alebo, pokiaľ som sa dobre dočítal v tomto zákone, zriadime nejaký nový úrad? Lebo podľa toho, čo som sa dočítal tam, tak tam sú pracovníci v nejakom úrade, čiže predpokladám, že bude zriadený nový, nový orgán, nový úrad, veľká budova s kopou ľuďmi, alebo to budú robiť len pracovníci na úrovni okresov a pokiaľ to bude, pani poslankyňa, na úrovni krajov, za celý kraj nejaký úradník, tak to je brzda, to je konečná pre rozvoj slovenského vidieka. Už sa neposunieme ale absolútne nikde. Toto je o krajinotvorbe krajiny, štátu, Slovenskej republiky, každého potoka, každého kopca, každej lúky. Každá obec musí mať územný plán podľa zákona, ktorý bude účinný od 1. 1. 2024, a súčasťou tohto územného plánu je aj vyjadrenie odborníkov z krajinného plánovania.
Čiže ani jeden územný plán v tých, neviem koľko, tisíc obcí máme, nebude mať schválený územný plán, pokiaľ úradník, keby to schválili takto na úrovni kraja, povie, že nemám čas. Ako sa tie obce budú rozvíjať ďalej? Takže tých otázok je veľa a ja, podobne ako sme to robili pri iných zákonoch, určite po prvom čítaní, pretože záver z koaličnej rady je, že sa posunie do druhého čítania, budeme zase asi sedieť a budeme to nejako upravovať tak, aby to krajine pomohlo, ale v žiadnom prípade, aby to krajinu nebrzdilo. My potrebujeme sa rozvíjať, my si nemôžme dovoliť stagnovať. Pokiaľ chcem napríklad ďalší príklad, opatrenie na protieróznu ochranu. Ja už si neviem predstaviť, aké opatrenia sa príjmu a kto ich bude financovať, kto ich bude vykonávať. Opatrenia manažmentu dažďových vôd, kto to prikáže, kto to bude financovať, kto to bude vykonávať. Charakteristický vzhľad krajiny, krajinné prvky, kto to napíše, kto to bude vykonávať, kto to bude financovať. To je strašne veľa vecí a ja by som bol veľmi nerád, keby výsledkom tejto, tohto parlamentu boli zákony, ktoré sú nevykonateľné, lebo niekoľko takých zákonov sme prijali na základe politickej dohody, lebo tento zákon môže ozaj krajine pomôcť, len musíme urobiť tak, aby pomáhal, aby krajinu nebrzdil a aby občanov Slovenskej republiky a hlavne slovenskému vidieku neškodil.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.3.2023 15:30 - 15:32 hod.

Jaroslav Karahuta Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
Pani poslankyňa, hovorila si o medzinárodných dohovoroch, ktoré nás viažu k takémuto zákonu, ja by som sa chcel spýtať, o aký medzinárodný dohovor sa jedná. Podľa mojej informácie sa jedná o európsky dohovor o krajine z roku 2000, podpísaný 20. októbra vo Florencii, kde sa nejedná o medzinárodný záväzok na úrovni smernice alebo nejakého iného záväzného dokumentu, jedná sa o memorandum podpísané na základe dohody na Rade ministrov, nie je to ani rozhodnutie Európskej komisie. A v tom dohovore sa píšu také zaujímavé veci, že mala by do toho, súčasťou krajinného plánovania mala by byť široká verejnosť. V tomto zákone široká verejnosť maximálne môže nesúhlasiť s ničím, ale je tu taká zaujímavá vec, a to je v článku 5, kde sa píše, že integrovať krajinu do svojich regionálnych, územnoplánovacej koncepcii a tak ďalej, poľnohospodárskych, hospodárskych a ďalších koncepcií, ale toto mi tu chýba. Takže trošku, trošku to nesedí s tým medzinárodným dohovorom, o ktorom, na ktorý sa odvolávame.
Po ďalšie, čo sa týka tej širokej diskusie v rámci MPK, podľa mojich informácii až tak súhlasné to nebolo, mám iné informácie z ministerstva pôdohospodárstva, že by boli z toho nadšení, ale čo sa týka tých odborných predpokladov, keď hovoríme, že chýba tam geológia, tak mne tam zásadným spôsobom chýbajú projektanti. Tam vôbec nie sú spomenutí projektanti, čo je, projektanti tí nemôžu byť odborne spôsobilí zúčastňovať sa tohoto krajinného plánovania a si myslím osobne, že tí by tam určite mali byť.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

17.2.2023 10:40 - 10:40 hod.

Jaroslav Karahuta Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Tak tento predložený zákon je potvrdením toho, že idú voľby a že už nefunguje ani a nefungujú ani dohody v rámci klubu, minister pôdohospodárstva je z vášho klubu a ja som mal informáciu od ministra pôdohospodárstva, že tento návrh bude presunutý na ďalšiu schôdzu a bude predložený jedine za podmienky, že ministerstvo nepredloží zákon. Zákon je na, na vláde, je na rozhodnutí premiéra, či ten zákon posunie, alebo neposunie. Tak to malo byť. Čiže ani v rámci vášho klubu už dohody neplatia akože úplne vôbec.
A čo sa týka vystúpenia pána poslanca Kuffu, od mája je v MPK tento zákon, hej. Poslanec nie je oprávnený účastník MPK, ale na druhej strane cez rôzne zväzy, združenia, oprávnené organizácie dá sa do toho vstupovať. To, či sa vyhodnotí, alebo nevyhodnotí, je už otázka toho politického boja v parlamente a v podstate tieto pripomienky budú ďalej, budú prezentovať.
A čo sa týka ochrany zdravia, tak to bola, to bolo jedna lož a klamstvo, pretože na rozdiel od psov, ktoré sa porážajú a vyrábajú sa potravinové výrobky zo zvieraťa, ktoré nie je potravinové zviera, lesnej zveri, platia pravidlá lesnej obhliadky zvierat. Na Slovensku máme momentálne cez 4-tisíc obhliadačov, ktorí sú pravidelne školení. Máme už neviem jaké číslo chladničiek poroznášaných po lesoch, kde tie zvieratá sa môžu uložiť, a ten obhliadač potvrdzuje zdravotný stav zvieraťa, v prípade, že sa nájdu nejaké patologické alebo iné morfologické zmeny na zvierati, vtedy sa volá príslušný veterinárny lekár, aby to zviera obhliadol, takže nie je pravda, že stotožňujeme porážky psov a so zvieratami. Lesná zver je veterinárne kontrolovaná a ručí za to miestny obhliadač.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.2.2023 9:55 - 9:55 hod.

Jaroslav Karahuta Zobrazit prepis
Ja, ja, iba krátka reakcia. V prvom rade, tu sa jedná o ochranu ľudí, pretože zoonózia ako také, to nielen to, že ja to mäso musím zjesť. To je kopu ďalších infekčných ochorení, ktoré sa môžu prenášať takto, že tá dotyčná osoba, ktorá manipuluje takto s nepotravinovým tovarom, príde do toho istého vchodu, kde chodíme my alebo naše deti, alebo naše mamy, a jednoduchým prenosom cez košík, cez kľučku, neviem cez čo, sa tie, tie, potom tie choroby môžu prenášať na ľudí. Takže to tá priorita tu sú ľudia. Samozrejme, zviera, toto je ako súčasť toho, čo, myslím, že každý jeden z nás asi má vzťah k tomu a chráni si sám, sám človek, ktorý žije v prírode aktívne, takže ty máš k tomu blízko.
Ale netreba to brať politicky. Treba to v prvom rade pozerať na to, že, že ozaj treba tých ľudí chrániť. Pokiaľ to neurobíme, tak ozaj sa nám rozšíria choroby na ktoré, na ktoré nemusíme byť hrdí. A myslím, že každý ľudský život by mal byť chránený. A pokiaľ neurobíme všetko pre to, aby bol chránený, tak sme, nie sme poslanci, sme nezodpovední ľudia.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 17.2.2023 9:55 - 9:55 hod.

Jaroslav Karahuta Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Ja len v krátkosti chcem podporiť tento zákon z takých dvoch, z troch polôh.
Prvá poloha je tá, že ozaj sa nám rozširuje taký zvláštny fenomén, fenomén starostlivosti o zvieratá, keď na jednej strane ideme chrániť pomaly všetko, čo sa, by sa chrániť normálne nedalo, pretože hospodárske zvieratá napríklad sú súčasťou potravinového reťazca, a na druhej strane ozaj sme svedkami týrania zvierat, ktoré nemá len tú, tú polohu tej bolesti a toho utrpenia zvieraťa, ale negatívne vplýva aj pre výchovu hlavne ako pre život citlivých ľudí a, samozrejme, v prípade detí ani o tom nehovoríme, hej, to je niečo hrozné.
Pre mňa ako pre veterinára to má ale ešte jeden taký dôležitý alebo zásadný význam. Tým, že tento fenomén hlavne na východnom Slovensku sa rozširuje v niektorých oblastiach až do obludných rozmerov, tak sa vystavujeme obrovskému riziku, a tomu sa hovorí prenos zoonóz. To znamená, ľudskou rečou povedané, prenos chorôb, chorôb prenosných zo zvierat na ľudí. Máme, máme živý príklad a to je 300 nakazených ľudí v obci Valaská, keď zo psov urobili nejaké klobásy, bola tam trichinella spiralis alebo svalovec stočený, ten sa dostal do zažívacieho traktu ľudí. Je to neliečiteľné a prakticky chorovo ťažko liečiteľná choroba, ktorá vo väčšine prípadov môže končiť až smrťou. A, a to len preto, lebo niekto použil na výrobu potravín to, čo na výrobu potravín použiť nemá a tam boli použití psi.
Takže to je tak vážna vec, že keď si uvedomíme, že veľakrát robíme obrovské zmeny zákonov kvôli nešťastiu, kde zomrie jeden človek, a tu nám hrozí riziko úmrtia, doslova úmrtia množstva ľudí. A na to, vzhľadom k tomu, že sme, že sme zákonodarci mali by sme pamätať na to a túto legislatívnu úpravu urobiť tak, aby to nebola pokuta, lebo dnes pokute sa už pomaly každý smeje, a kto je nemajetný, tak aj štát od nej ju nikdy nevymôže, ale aby to bol doslova trestný čin, preto je to správne a ja tento návrh zákona jednoznačne podporujem.
Nás k tomu, nás k tomu zaväzuje aj to rokovanie výboru, ktoré sme mali v novembri, v novembri sme mali, kde boli rôzne, boli rôzne názory, bola tam diskusia, mimovládky, a tak ďalej. Ale keď si, keď si odobereme tú, tú inú stránku veci, tak ozaj som rád, že toto v pléne máme a prestaňme sa liečiť nejakými placebo látkami, nejaké masti, už nehovorím o tom, že to stojí šialené peniaze a nemá to žiadny efekt, ale plus vytvárame podmienky na to, aby ozaj tie zvieratá boli týrané, a, a je veľký, veľké riziko, znovu opakujem, prenosu chorôb prenosných zo zvierat na ľudí.
Takže ja by som chcel aj za pani poslankyňu Krištúfkovú vás poprosiť o podporu a schválenie tohto zákona.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.2.2023 9:40 - 9:40 hod.

Jaroslav Karahuta
Pán predsedajúci, poďakujem za poďakované. A verím tomu, že, že ten legislatívny proces sa zmení ozaj z toho pléna v prvom rade na výbory. Tam nech sa ľudia hádajú odborne a tu už nech prichádzame s výsledkami, a nie opačne. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 17.2.2023 9:40 - 9:40 hod.

Jaroslav Karahuta Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci. Ja sa, ja sa chcem dotknúť hlavne príprave tohto zákona. Za chvíľočku budú voľby. Nevieme, kto z nás tu bude a nebude v budúcom období, aby nenastalo to, čo nastalo dnes, keď pán Čepček sa zapája do rozpravy v prvom čítaní, ktoré bolo 8. 11., sme mali prvé čítanie. Tak toto nie je správne.
Každý zákon má určený gestorský výbor. Tí, ktorí ma poznáte, viete, že ku každému zákonu pristupujem maximálne zodpovedne. A ozaj je prejednaný do šrúbky, koľko nám ten čas dovolí. Nikto mimo, mimo pána poslanca Fecka, pána poslanca Šíbla ako predkladateľa sa nezapojil do diskusie pri úprave toho zákona, ktorý je predložený v prvom čítaní, do pozmeňujúceho návrhu, takže si myslím, že nie je správne, aby sme potom riešili tieto veci pri druhom čítaní, hej, analyzovali niečo, čo v podstate už nie je pravda, takže toto z hľadiska legislatívneho procesu by si mal každý uvedomiť, že, že má ten gestorský výbor a za ním by mal ísť.
Čo sa týka samotného zákona, to prvé čítanie, ktoré bolo, ja som vyjadril sa jednznačne, že pokiaľ ostane tak, ako bolo, takže nepodporíme. Pán poslanec Šíbl to vie, hej, my sme to zmenili úplne tak, v podstate ostalo len ČPT, že dnes z nášho pohľadu je ten zákon vykonateľný, vykonateľný z dvoch zásadných dôvodov.
Prvý dôvod je ten, že zaviedli sme povinnosť projektovej dokumentácie. Žiadne ohlásenie, formálne papieriky, nejaké listy a maily. Ku každému musí byť projektová dokumentácia. Pokiaľ sa jedná o novú vodnú stavbu, musí byť stavebné konanie. A pokiaľ sa jedná o zmenu, zmenu alebo opravu, alebo zrušenie, takisto musí byť projektová dokumentácia.
V rámci projektovej dokumentácie a stavebného zákona musia byť, môžu sa k tomu vyjadriť a majú povinnosť všetci účastníci konania, ktorí sú dotknutí. To znamená, aj toto, čo bolo naznačené, neviem kým už, že zrušíme Gabčíkovo. No moc tomu tak nemôže byť, pretože v bode 8 sa píše, že ak je, sa jedná o sledovanú vodnú cestu, tak musí dať k tomu súhlasu ministerstvo dopravy. To je kľúčový moment, čím sme zabránili možnej myšlienke toho, že by niekto chcel zrušiť povedzme Gabčíkovo, čo je samé osebe nezmysel. Ale keby náhodou, myslím, že každá väčšia, väčšia vodná stavba je sledovaná vodná cesta. Asi predpokladám, že všetky slovenské vodné stavby sú sledované.
A prečo, prečo som súhlasil v tom prvom čítaní a prečo podporím aj tento zákon, je v tom, že, že ten dôvod, prečo máme tie povodne a tie búrky a to všetko, to nešťastie s vodou na Slovensku, aj keď sme z 50 % hornatá krajina, aj to, že sme úplne, musím slušne povedať, pokazili malé vodné cykly. Vlastne my sme urobili to, čo sme si neuvedomovali, keď si pamätáte starší, u nás v dedine urobili reguláciu potoku, tak sme sa všetci tešili, že aj naša dedina má reguláciu. A urobili sme to, že tú vodu sme zrýchlili obrovskou rýchlosťou, aby odišla. A teraz zrazu tú vodu chceme zastaviť. Takže jedna z mála šancí je to meandrovanie, ale na základe nejakých pravidiel stavebného konania. Som rád, že sme sa nakoniec na tom dohodli, hej. A bez toho tá zmena, vlastne to meandrovanie a tá revitalizácia nebude, nebude možná.
Takže ja hovorím, ja potom tento pozmeňujúci návrh tu bol prečítaný pánom poslancom Šíblom, my ho podporíme. My ho podporíme, pretože chceme, a ja to stále opakujem, ja nechcem, aby otázka klimatických zmien bola riešená tým, že budeme stále znižovať už pomaličky všetko, už aj, aj srny, aj jeleňov budeme strieľať, lebo produkujú nejaké, nejaké, nejaké emisné plyny, aby sme vytvorili podmienky na to, aby tie emisné plyny, ktoré sú v ovzduší, aby sa regulovali tak, ako za miliónov rokov príroda nadelila, a to je fotosyntézou. A fotosyntéza bez vody je nereálna.
Keď zadržíme vodu, zadržíme CO2, vznikne nám biomasa a vieme vlastne vplývať na klimatické zmeny aj na krajšie a zdravšie prostredie.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.2.2023 9:40 - 9:40 hod.

Jaroslav Karahuta Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Ja len chcem reagovať na tú časť pána poslanca Fecka, a to hovoril o, o pozemkoch. Súhlasím.
Ja som rád, pán poslanec, že, že si zmenil názor na tento zákon a chceš riešiť pozemky samostatným konaním, pretože, úprimne, aby rozhodovalo o zatriedení druhu pozemkov ministerstvo životného prostredia, dopredu hovorím, nesúhlasím, hej, lebo vieme asi, jak by to dopadlo. Zase spormi. Takže áno, tak ako sme sa dohodli, vytvorme, vytvorme nie pracovnú skupinu, to je už také spropanované slovo, ale začneme na tom pracovať. Dáme dokopy všetky ministerstvá. Musí tam byť kataster, samozrejme, a tie pozemky treba zapísať. Ale nemôže to byť na rozhodnutí jedného ministerstva, lebo to by dopadlo zle.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 8.2.2023 16:48 - 16:50 hod.

Jaroslav Karahuta Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci.
Ono vyzerá to, že to je jednoduchý zákon, ale jednoduchý je, jednoduchý je. Vlastne jedná sa o legislatívno-technickú úpravu, nič iné. Ale za tým zákonom sa niečo schováva. Schováva sa príbeh podniku, ktorý dnes ostalo iba v podstate torzo. Je to podnik, ktorý sa nachádza v jednej z najkrajších častí Slovenskej republiky, kde máme bukové pralesy, že, kde máme nádhernú čistú prírodu, kde máme obrovský zdroj pitnej vody Starina, kde máme múdrych a pracovitých a hlavne skromných ľudí a my nevieme, nevieme podniku, ktorý mal byť výkladnou skriňou ekologického poľnohospodárstva, také slovenské Slušovice na východe krajine, my ho ideme pričleniť len preto, aby sme ho zachránili, aby sa nestala z neho ruina a možno ateliéry na, na nejaké natáčanie filmov. Mňa to osobne veľmi mrzí.
Ja som čakal, čakal som, že tento podnik sa nejakým spôsobom zachráni. To mohlo byť jedno že ukážkové poľnohospodárstvo, kde sa mohli chodiť učiť ľudia z celého Slovenska, ako sa vyrábajú bioprodukty. Je to obrovská škoda a to, čo ostalo, je vlastne, ostalo oči pre plač ľuďom, pretože mám taký pocit, že ten podnik odíde do histórie a už sa o ňom bude písať len niekde v knihách, že raz bol jeden štátny podnik Ulič s neviem niekoľkými stovkami kráv. Pretože je tam 6-tisíc ľudí, myslím, že v tejto doline žije, a ja som v úzkom kontakte s niektorými starostami a viem, že dlhú životnosť táto dolina nemá a pravdepodobne aj vplyvom zásahov v rámci, v rámci národných parkov asi postupne ostane tam pár nejakých nadšencov a to je všetko. Takže ja iba toľko a, samozrejme, tento zákon podporím, pretože sa jedná o legislatívnu techniku.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8.2.2023 16:38 - 16:39 hod.

Jaroslav Karahuta Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci.
Ja sa chcem dotknúť jednej veci, o ktorej rozprával pán poslanec Takáč, a to je to prednostné právo nájmu. Je pravdou, že dnes je systém nastavený tak, že ten, kto platí nájom, má nekonečné užívacie právo. Je to takto. Je pravdou, že záujemca, hlavne nejaký malý a mladý, sa ku tej pôde nevie dostať, pretože úplne prirodzene ten pôvodný nájomca po skončení zmluvy si bude uplatňovať ďalej svoj nájom, to je pravdou. Preto som hovoril, že to nie je téma, tak že teraz v pozmeňováku napíšeme, že vyhadzujeme to písmeno a koniec, lebo tak sme prijímali veľa zákonov, voči ktorým mám ja vážne výhrady. My musíme najprv spraviť analýzu dopadov, čo to bude znamenať, a nastaviť pravidlá tak budúceho nájmu, aby sa tí záujemcovia, hlavne malí, ale aj tí, ktorí majú v rámci pozemkového spoločenstva tú svoju pôdu a nevedia sa ku nej dostať, aby sa k tej pôde dostali, a to sa nedá urobiť jedným škrtnutím jedného článku, to chce širokú odbornú diskusiu, pretože nebuďme naivní, nová 504-ka nebude tak skoro, určite nebude do konca roka, aj keď všetci po nej voláme. Takže už keď robme zmenu, nerobme ju tak, aby sme ešte viac komplikovali poľnohospodárom život a ďakujme tým, ktorí aspoňže robia na tých poliach a, a hovorím, nezaťažme ich nejakou ďalšou zbytočnou byrokraciou. Takže áno, ale po odbornej diskusii a tá sa nedá urobiť za dva týždne.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis