Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

11.5.2021 o 11:58 hod.

MVDr.

Jaroslav Karahuta

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11.5.2021 11:58 - 12:00 hod.

Jaroslav Karahuta Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Pán poslanec, tu teraz nejde o to, že nastane likvidácia, že Komora je všemocná, atď. Aj ten prenesený výkon štátnej správy je veľmi, veľmi myslím jednoducho a elegantné riešenie, prenieslo na štát. Jedná sa o to, že pokiaľ takýto zákrok by sa mal urobiť, sa to nemôže robiť takým, že najprv zruším členstvo ako lakmusovým papierikom vyskúšam pH tekutiny. A potom keď je kyslá, tak ju trošku dám zásaditú látku, je zásaditá, dám kyslú látku. No takto to nefunguje. To znamená pokiaľ, pokiaľ by sa rušilo členstvo tak sú dve možnosti, alebo sa v momente zrušenia členstva legislatívne upraví vládnym zákonom prenos výkonu štátnej správy na organizácie buď samosprávne alebo štátne. Alebo druhá vec, nechajme to potom tak, ako je to v SPPK. Nebude tam 63-tis. členov, ale bude tam 5-tis. členov. A tí členovia budú ovládať to isté ako ovláda dnes SPPK. A zase bude problém medzi malými poľovníkmi a veľkými poľovníkmi. Takisto ako je problém medzi malými farmármi a veľkými farmármi.
A čo sa týka členského, strašne jednoduchá odpoveď. Ja som to tu dnes už spomínal. V Poľsku je členské 170 eur na rok. To, že je členstvo povinné, tak sa Poliaci rozhodli. To je ich legislatíva. To nechcem porovnávať. 170. Dajme 170 eur u nás ako je v Poľsku a máme 10 mil., nie 2,5, 10 mil. A to všetko nemôžme robiť chaoticky, musíme byť zodpovední. Riadime štát, neriadime materskú škôlku. Ale dajme to do vládnej legislatívy. Nie chaotickými návrhmi. O to mi išlo. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11.5.2021 10:39 - 10:39 hod.

Jaroslav Karahuta
Ďakujem pekne. Ja iba, iba jednu vetu. Chcem poďakovať Mirke Šutekovej, že ako žena nepoľovník dokázala v téme, ktorá je vnímaná .... urobiť poriadok. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11.5.2021 10:19 - 10:21 hod.

Jaroslav Karahuta Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Veľa pravdy bolo povedané v tom vystúpení a jedna z vecí, ktorú by som chcel podporiť je to, že v skutočnosti to poľovníctvo potrebuje zásadnú reformu. Pretože aj keď chceme oddeliť tieto činnosti od politických aktivít poľovníctvo ako také bolo za posledné roky spolitizované cez určité skupiny ľudí. A to čo aj spomínala kolegyňa Halgašová, raticová zver a tak ďalej, je to, sú to vlastne dôsledok toho, že aj to rozdelenie poľovníckych revízor sa dialo za zvláštnych okolností a dialo sa tak, že ten kto mal kontakty na ministerstve a hlavne tam na Lesoch, štátny podnik, tak vlastne dostal revír a ten dopad je taký dnes, že potrebujeme vystrieľať diviaky, máme tu africký mor ošípaných a vlastne na určité revíry, kde mala určitá vybraná elita dostup, tak nevieme sa dostať. To je pravda, to si neklamme.
Z druhej strane, čo sa týka financovania. Pozerajte, urobme to tak ako v Poľsku. Tu je, tu je veľký, veľký problém s tým, že je tu 2,5 mil. eur a nakoniec máme ministerstvo financií, ministerstvo pôdohospodárstva nech to kontroluje. Kto kradne má ísť do basy, to sa asi zhodneme všetci. V tom asi rozpor nebude. V Poľsku je členské nie 30 eur na osobu a rok, 170 eur na osobu a rok. Zaveďme systém poplatkov ako v Poľsku a poľovníctvo bude mať k dispozícii nie 2,5 milióna zhruba, ale 10 700 tisíc. A môže to fungovať. Poľovníctvo nie je ústavná povinnosť, poľovníctvo je dobrovoľná činnosť. A kto má na veľkú pušku, neviem koľko stojí puška, ja nie som poľovník mám obrovskú výhody, tak môže zaplatiť aj 180 eur. Mali by sme 10 miliónov. A potom sa dajú robiť iné činnosti ako dnes a kľudne, kľudne to môže prejsť pod štátnu správu, ale ja si myslím, že by nebolo správne aby to štátna správa a občania platili.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11.5.2021 9:51 - 9:53 hod.

Jaroslav Karahuta Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Je pravdou, škody poľovnou zverou, jasné, že nemôže za to SPK, ja som to spomenul na margo poľovníctva ako takého, od toho je zákon o poľovníctve a ja som presvedčený, že toto by mala byť nosná téma nového zákona o poľovníctve. Škody zverou a nie ostatné témy. Čo sa týka financovania, tak určite tak ako to povedal pán poslanec Suja, má výhrady, ja si myslím, každý, ja nie som poľovník, takže ja sa na to pozerám trošku ináč, ale každý ten poľovník má výhrady voči SPK, má výhrady voči financovaniu, teraz otázka tá, pokiaľ nebude povinné členstvo, tak sa nejakým spôsobom komora uzavrie, pokiaľ má komora fungovať ďalej, musí byť všetko financovanie transparentné. Aj na to, čo povedal pán poslanec Kuffa, predpokladám, že bude aj pozmeňujúci návrh k tomuto uzneseniu, ale my sme schválili minulý rok zákon, novelu zákona o tom, že financovanie alebo kontrola financií na SPK podlieha pod ministerstvo pôdohospodárstva a ministerstvo financií. Legislatívne je to ošetrené. Či je v rukách ministra Mičovského a momentálne ministra Matoviča, jednoducho poslali kontrolu aj tie financie skontrolovali a o dotáciách, to bude súčasť kontroly. Súhlasím, nemali tam byť dotácie, pretože má to byť samofinancovateľná organizácia, uvidíme ako dopadne kontrola, myslím, že tam bude požiadavka asi do konca augusta, neviem presne ešte, ale toho roku určite prebehne kontrola aj zo strany ministerstva financií, aj zo strany ministerstva pôdohospodárstva. Takže asi toľko. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 11.5.2021 9:39 - 9:46 hod.

Jaroslav Karahuta Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci. Ja by som len v krátkosti zhrnul, neviem, do akej miery ste si, kolegyne, kolegovia, prešli túto petíciu, o čo vlastne v tej petícii ide. A nebudem teraz, samozrejme, čítať celé znenie petície, ale tých podstatných je šesť bodov. Ten prvý bod je, poľovníctvo bude zamerané na zachovanie, ochranu a optimálne využívanie zvery ako prírodného bohatstva. S tým sa asi všetci zhodneme, tam asi nebude žiaden problém.
Druhý bod. Poľovníctvo bude organizované formou jednotnej poľovníckej samosprávy. Tento bod je asi ten sporný, to je ten sporný, ktorý vlastne vyvolal, vyvolal v spoločnosti rôzne...
===== ochranu a optimálne využívanie zveri ako prírodného bohatstva. S tým sa asi všetci zhodneme, tam asi nebude žiaden problém.
Druhý bod. Poľovníctvo bude organizované formou jednotnej poľovníckej samosprávy. Ten bod je asi ten sporný, to je ten sporný bod, ktorý vlastne vyvolal, vyvolal v spoločnosti rôzne názory na túto organizovanosť poľovníkov, pretože je skupina, skupina poľovníkov, ktorá aj prostredníctvom niektorých poslancov Národnej rady sa snaží predložiť formou poslaneckého návrhu zákon o ukončení povinného členstva, na druhej strane je skupina poľovníkov, ktorá tvrdí a touto petíciou to chceli preukázať, že to organizované členstvo má zmysel.
Tretí bod je efektívne financovanie poľovníctva bez nároku na verejné financie daňových poplatníkov. V tom sa asi zhodneme všetci, poľovníctvo je voľnočasová aktivita a nemali by byť zaťažení nákladmi na správu poľovníckych organizácií štátny rozpočet.
Štvrtým bodom je výkon práva poľovníctva a poľovných revírov musí byť dlhodobý a stabilný a zabezpečovaný predovšetkým prostredníctvom dostatočného počtu odborne zdatných poľovníkov znalých miestnych pomerov, ktorým sa poľovný revír nachádza. Ja si myslím, že v tomto bode sa tak isto asi zhodneme. Tu je veľmi dôležitý piaty bod. Bude efektívne fungovať poľovná stráž v boji proti environmentálnej trestnej činnosti, vieme, že tá environmentálna trestná činnosť je stále trošku zaznávaná, braná ako nie až také veľké zlo, ale ja som rád, že konečne aj to environmentálne hľadisko sa berie do úvahy, mali sme tu veľa vystúpení, aj ministra Budaja, ktorý rozprával množstvo prípadov o environmentálnej trestnej činnosti a ja by som osobne bol rád pokiaľ by takáto environmentálna stráž fungovala, ktorá by chránila našu prírodu. A teraz to najpodstatnejšie, pre mňa najpodstatnejšie a čo si myslím, že je najpodstatnejšie aj v zákone o poľovníctve, je zosúladiť legislatívu agrorezortu a envirorezortu. Tu sa stala taká zaujímavá vec, že zákon o poľovníctve, aj tie novely, ktoré teraz boli predkladané na rokovanie koaličnej rady, riešili stále iba povinné členstvo v komore. Ja mám obavy z toho, že aj tá novela zákona, alebo nový zákon o poľovníctve, lebo to je úplne nový zákon, ktorý sa chystá už niekoľko rokov a pôvodne mal byť predložený do konca minulého roku a máme máj a stále ešte na svete nemáme, by mal práve riešiť to najpodstatnejšie a to je ochrana poľnohospodárov pred škodami spôsobenými lesnou zverou. Pokiaľ zúžime našu pozornosť na povinné členstvo a ujde nám táto skutočnosť, tak vlastne stále budú nám v prírode sa pohybovať dve skupiny ľudí alebo občanov, poľnohospodárov, ktorí budú nadávať na poľovníkov a poľovníci, ktorí budú nadávať na poľnohospodárov. Toto je veľmi dôležitý moment, ktorý by sme mali práve tým novým zákonom o poľovníctve vyriešiť.
A teraz čo sa týka, čo sa týka samotného členstva. Ja som mal k týmto, krátkym poslaneckým návrhom zásadné výhrady z jednoduchého dôvodu. Tie poslanecké návrhy tak ako boli predložené, riešili iba jednu vec a to je povinné členstvo. Treba si uvedomiť závažné skutočnosti. Na Slovensku je 63 tisíc poľovníkov. To znamená, 63 tisíc ozbrojených občanov Slovenskej republiky. Keď si zoberieme, priemer je, má každý 3 zbrane, môžme rozprávať o 200 tisíc kusov strelných zbraní. Nebezpečných strelných zbraní. A tam by som bol veľmi opatrný z hľadiska legislatívy, pretože je to najväčšia armáda Slovenskej republiky. Keď to porovnáme s rezortom obrany, tam máme ozbrojených 18500 vojakov. Na ministerstve vnútra máme ozbrojených 22 tisíc policajtov, predpokladáme, že každý má 1 zbraň. Čiže máme 40 000 ozbrojených občanov, sú tam aj ženy samozrejme, v porovnaní so 63 000 ozbrojených poľovníkov je to o 58 % viac, čiže o 23 000 ľudí viac ako je na ministerstve obrany a ministerstve vnútra. preto sa chcem stavať k týmto otázkam veľmi zodpovedne, nebral by som to ako politickú agendu, lebo to je veľmi nebezpečné sa zahrávať so strelnými zbraňami ako s politickou agendou a pokiaľ by aj došlo k tomu, že nový zákon o poľovníctve bude riešiť nepovinné členstvo, je tu otázka politického rozhodnutia , respektíve schválenia Národnou radou, tak musíme brať do úvahy ďalšie dôležité skutočnosti, ktoré som upozorňoval aj skupinu neviem či ich nazvať rebelujúcich alebo tú skupinu, ktorá je proti povinnému členstvu, že to nie je len o poľovníctve a o povinnom členstve, ale je to o prenesenom výkone štátnej správy, ktoré momentálne Slovenská poľovnícka komora vykonáva. Tých prenesených výkonov štátnej správy podľa § 42 je 13 a veľmi dôležitý bod je § 77 a to sú disciplinárne priestupky. Pokiaľ by sme zo dňa na deň zrušili povinné členstvo, tá komora sa rozpadne, to je úplne prirodzene, nikto nebude platiť peniaze tam, kde nemusí, nakoniec máme cez, cez 1000 poľovníckych organizácií samospráv a združení, takže členstvo vlastne, komora zanikne. Kto bude vykonávať tieto činnosti? Tie stoja zhruba asi 2,6 milióna eur. A zas je na politickom rozhodnutí, necháme to platiť štát a čo na to ostatní ľudia, čo na to ostatní ľudia? Čo na to ostatní občania mínus 63000? Budú s tým stotožnení? Preto otázku, som rád, že táto petícia prišla do pléna, treba sa o nej rozprávať, predpokladám, že ich názory budú rôzne, avšak musíme byť k tejto otázke veľmi zodpovední a nerobme z toho politickú agendu, ale opakujem, riešime 63 000 ozbrojených občanov Slovenskej republiky. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 11.5.2021 9:39 - 9:46 hod.

Jaroslav Karahuta Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci. Ja by som len v krátkosti zhrnul, neviem, do akej miery ste si, kolegyne, kolegovia, prešli túto petíciu, o čo vlastne v tej petícii ide. A nebudem teraz, samozrejme, čítať celé znenie petície, ale tých podstatných je šesť bodov. Ten prvý bod je, poľovníctvo bude zamerané na zachovanie, ochranu a optimálne využívanie zvery ako prírodného bohatstva. S tým sa asi všetci zhodneme, tam asi nebude žiaden problém.
Druhý bod. Poľovníctvo bude organizované formou jednotnej poľovníckej samosprávy. Tento bod je asi ten sporný, to je ten sporný, ktorý vlastne vyvolal, vyvolal v spoločnosti rôzne...
===== ochranu a optimálne využívanie zveri ako prírodného bohatstva. S tým sa asi všetci zhodneme, tam asi nebude žiaden problém.
Druhý bod. Poľovníctvo bude organizované formou jednotnej poľovníckej samosprávy. Ten bod je asi ten sporný, to je ten sporný bod, ktorý vlastne vyvolal, vyvolal v spoločnosti rôzne názory na túto organizovanosť poľovníkov, pretože je skupina, skupina poľovníkov, ktorá aj prostredníctvom niektorých poslancov Národnej rady sa snaží predložiť formou poslaneckého návrhu zákon o ukončení povinného členstva, na druhej strane je skupina poľovníkov, ktorá tvrdí a touto petíciou to chceli preukázať, že to organizované členstvo má zmysel.
Tretí bod je efektívne financovanie poľovníctva bez nároku na verejné financie daňových poplatníkov. V tom sa asi zhodneme všetci, poľovníctvo je voľnočasová aktivita a nemali by byť zaťažení nákladmi na správu poľovníckych organizácií štátny rozpočet.
Štvrtým bodom je výkon práva poľovníctva a poľovných revírov musí byť dlhodobý a stabilný a zabezpečovaný predovšetkým prostredníctvom dostatočného počtu odborne zdatných poľovníkov znalých miestnych pomerov, ktorým sa poľovný revír nachádza. Ja si myslím, že v tomto bode sa tak isto asi zhodneme. Tu je veľmi dôležitý piaty bod. Bude efektívne fungovať poľovná stráž v boji proti environmentálnej trestnej činnosti, vieme, že tá environmentálna trestná činnosť je stále trošku zaznávaná, braná ako nie až také veľké zlo, ale ja som rád, že konečne aj to environmentálne hľadisko sa berie do úvahy, mali sme tu veľa vystúpení, aj ministra Budaja, ktorý rozprával množstvo prípadov o environmentálnej trestnej činnosti a ja by som osobne bol rád pokiaľ by takáto environmentálna stráž fungovala, ktorá by chránila našu prírodu. A teraz to najpodstatnejšie, pre mňa najpodstatnejšie a čo si myslím, že je najpodstatnejšie aj v zákone o poľovníctve, je zosúladiť legislatívu agrorezortu a envirorezortu. Tu sa stala taká zaujímavá vec, že zákon o poľovníctve, aj tie novely, ktoré teraz boli predkladané na rokovanie koaličnej rady, riešili stále iba povinné členstvo v komore. Ja mám obavy z toho, že aj tá novela zákona, alebo nový zákon o poľovníctve, lebo to je úplne nový zákon, ktorý sa chystá už niekoľko rokov a pôvodne mal byť predložený do konca minulého roku a máme máj a stále ešte na svete nemáme, by mal práve riešiť to najpodstatnejšie a to je ochrana poľnohospodárov pred škodami spôsobenými lesnou zverou. Pokiaľ zúžime našu pozornosť na povinné členstvo a ujde nám táto skutočnosť, tak vlastne stále budú nám v prírode sa pohybovať dve skupiny ľudí alebo občanov, poľnohospodárov, ktorí budú nadávať na poľovníkov a poľovníci, ktorí budú nadávať na poľnohospodárov. Toto je veľmi dôležitý moment, ktorý by sme mali práve tým novým zákonom o poľovníctve vyriešiť.
A teraz čo sa týka, čo sa týka samotného členstva. Ja som mal k týmto, krátkym poslaneckým návrhom zásadné výhrady z jednoduchého dôvodu. Tie poslanecké návrhy tak ako boli predložené, riešili iba jednu vec a to je povinné členstvo. Treba si uvedomiť závažné skutočnosti. Na Slovensku je 63 tisíc poľovníkov. To znamená, 63 tisíc ozbrojených občanov Slovenskej republiky. Keď si zoberieme, priemer je, má každý 3 zbrane, môžme rozprávať o 200 tisíc kusov strelných zbraní. Nebezpečných strelných zbraní. A tam by som bol veľmi opatrný z hľadiska legislatívy, pretože je to najväčšia armáda Slovenskej republiky. Keď to porovnáme s rezortom obrany, tam máme ozbrojených 18500 vojakov. Na ministerstve vnútra máme ozbrojených 22 tisíc policajtov, predpokladáme, že každý má 1 zbraň. Čiže máme 40 000 ozbrojených občanov, sú tam aj ženy samozrejme, v porovnaní so 63 000 ozbrojených poľovníkov je to o 58 % viac, čiže o 23 000 ľudí viac ako je na ministerstve obrany a ministerstve vnútra. preto sa chcem stavať k týmto otázkam veľmi zodpovedne, nebral by som to ako politickú agendu, lebo to je veľmi nebezpečné sa zahrávať so strelnými zbraňami ako s politickou agendou a pokiaľ by aj došlo k tomu, že nový zákon o poľovníctve bude riešiť nepovinné členstvo, je tu otázka politického rozhodnutia , respektíve schválenia Národnou radou, tak musíme brať do úvahy ďalšie dôležité skutočnosti, ktoré som upozorňoval aj skupinu neviem či ich nazvať rebelujúcich alebo tú skupinu, ktorá je proti povinnému členstvu, že to nie je len o poľovníctve a o povinnom členstve, ale je to o prenesenom výkone štátnej správy, ktoré momentálne Slovenská poľovnícka komora vykonáva. Tých prenesených výkonov štátnej správy podľa § 42 je 13 a veľmi dôležitý bod je § 77 a to sú disciplinárne priestupky. Pokiaľ by sme zo dňa na deň zrušili povinné členstvo, tá komora sa rozpadne, to je úplne prirodzene, nikto nebude platiť peniaze tam, kde nemusí, nakoniec máme cez, cez 1000 poľovníckych organizácií samospráv a združení, takže členstvo vlastne, komora zanikne. Kto bude vykonávať tieto činnosti? Tie stoja zhruba asi 2,6 milióna eur. A zas je na politickom rozhodnutí, necháme to platiť štát a čo na to ostatní ľudia, čo na to ostatní ľudia? Čo na to ostatní občania mínus 63000? Budú s tým stotožnení? Preto otázku, som rád, že táto petícia prišla do pléna, treba sa o nej rozprávať, predpokladám, že ich názory budú rôzne, avšak musíme byť k tejto otázke veľmi zodpovední a nerobme z toho politickú agendu, ale opakujem, riešime 63 000 ozbrojených občanov Slovenskej republiky. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 11.5.2021 9:36 - 9:39 hod.

Jaroslav Karahuta Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, predseda Národnej rady rozhodnutím č. 539 z 29. apríla 2021 postúpil Petíciu občanov Slovenskej republiky „Poľovníctvo má zmysel – za zachovanie organizovaného poľovníctva na Slovensku“, tlač 527, na prerokovanie výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie v termíne do začiatku rokovania o tomto návrhu na schôdzi Národnej rady s tým, že podáva správu o výsledku prerokovania petície vo výbore a návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.
Do Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky bolo doručených spolu 14 725 petičných hárkov s udávaným počtom 137 241 podpisov občanov podporujúcich petíciu a zoznam 16 187 občanov, ktorí podporili petíciu elektronicky. Zo záznamov občanov podporujúcich petíciu svojím podpisom na 11 449 preverených petičných hárkoch z vyššie uvedeného celkového počtu je platných 107 332.
Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti petícia spĺňa ustanovenia § 133 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie prerokoval petíciu za účasti zástupcov petičného výboru na svojej 36. schôdzi dňa 4. mája 2021. Výbor uznesením č. 113 zo 4. mája 2021 vzal na vedomie uvedenú petíciu. Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie odporúča Národnej rade Slovenskej republiky Petíciu občanov Slovenskej republiky „Poľovníctvo má zmysel – za zachovanie organizovaného poľovníctva na Slovensku“ vziať na vedomie.
Uznesením č. 115 ma výbor poveril informovať Národnú radu o výsledku prerokovania petície vo výbore a predložiť návrh na uznesenie Národnej rade, ktorý tvorí prílohu správy výboru.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu, do ktorej sa hlásim ako prvý.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.5.2021 10:29 - 10:31 hod.

Jaroslav Karahuta Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, za slovo. Jožko ako vždycky, výborný materiál, výborné vystúpenie a ja by som ho ešte rád doplnil. Doplnil to, čo si hovoril v súvislosti s pôdohospodárstvom a bolo by dobré, keby pán predseda nám objasnil z hľadiska kontrol na PPA ako to vlastne prebieha, pretože mám informácie, že certifikačný orgán Deloitte, ktorý stál štátny rozpočet nie malé peniaze, sa vyjadroval v nejakých materiáloch, že svoju prácu robil dôsledne, že poukazoval na neoprávnené nakladanie s finančnými prostriedkami, že certifikácia PPA bola dlhé roky od roku 2016 po rok 2019 na hrane, ale nemám, nemám informácie o tom, že by sa to objavilo niekde v nejakých materiáloch, výsledky práce toho Deloittu, či už je to o forenznom audite alebo je to v správe NKÚ. Takže pokiaľ štát takýto orgán platil ako je Deloitte a nebolo to o tisícoch, bolo to o veľkých peniazoch, tak ja si myslím, že Najvyšší kontrolný úrad mal by takéto informácie mať, ak došlo k nejakým nekalým nakladaním s finančnými prostriedkami, ktoré vo výsledku preukázali, preukázali aj posledné, posledné kauzy, hlavne ten Dobytkár a ja si ešte myslím, že to ešte nie je koniec to, čo je zverejnené v médiách. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 5.5.2021 11:07 - 11:07 hod.

Jaroslav Karahuta
Ja mám ten istý návrh, výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie bude o dvanástej hodine. Ďakujem pekne.
=====
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.5.2021 21:09 - 21:11 hod.

Jaroslav Karahuta Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci, za slovo. Trošku sa ma dotklo titulovanie blékajúca alebo bľakajúca ovečka, tak to nejak bolo povedané. Tak určite ja nie som tým, ktorý by som bľakal, aj keď som pôdohospodár a budem obhajovať pôdohospodárov. Treba v prvom rade povedať to, že je to o programe, nie je to o tom, či tam je Mičovský alebo máme tu prítomného pána ministra Naďa. Je to o programe strany, o programe koalície, ktorá má záujem nejak to Slovensko posunúť dopredu. Tak ja by som poprosil aj v budúcnosti, pokiaľ sa budú hodnotiť takýto materiál ako je Programové vyhlásenie vlády, aby sa hodnotili komplexne z hľadiska programu a nie konkrétnych osôb.
Veď ten program, keď vznikol, som sám spoluautorom v časti pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a vtedy bola
===== ... posunúť dopredu. Tak ja by som poprosil aj v budúcnosti, pokiaľ sa budú hodnotiť takéto materiál ako je programové vyhlásenie vlády, aby sa hodnotili komplexne z hľadiska programu a nie konkrétnych osôb.
Veď ten program, keď vznikol, som sám spoluautorom v časti pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a vtedy bola situácia úplne iná. Vtedy tam bol premiérom pán Matovič, dnes je premiérom pán Heger. Ale toto nie je podstatné kto tam sedí. Podstata je tá, aby sme Slovensko po dlhých a dlhých rokoch marazmu, ja to hovorím z hľadiska vidieka, posunuli niekde úplne inde ako je to, kde sa nachádzame dnes. Takže poprosím, hodnoťme program a ja som o tom presvedčený, že ten program je taký, že slovenský vidiek posunie veľmi, veľmi dopredu a hodnoťme ho po štyroch rokoch vlády a nie dnes po jednom roku, kedy sa viac-menej hasili problémy minulosti a nastavovali sa systémové nástroje budúcnosti. Asi toľko z mojej strany. Ďakujem.
Skryt prepis