Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie

20.4.2020 o 16:07 hod.

MVDr.

Jaroslav Karahuta

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie 20.4.2020 16:07 - 16:09 hod.

Jaroslav Karahuta Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, panie poslankyne, páni poslanci, vážený pán minister, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie za spravodajcu k návrhu k uvedenému zákonu, tlač 57. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčaný predmetný návrh zákona výbory prerokovali ihneď.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 20.4.2020 14:52 - 14:53 hod.

Jaroslav Karahuta Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážení členovia vlády, panie poslankyne, páni poslanci, predseda Národnej rady rozhodnutím č. 55 zo 16. apríla 2020 pridelil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov, tlač 56, na prerokovanie výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie v termíne do začiatku rokovania schôdze Národnej rady o tomto návrhu.
Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie predložený návrh vlády na skrátené legislatívne konanie prerokoval na svojej 4. schôdzi a uznesením č. 8 zo dňa 20. apríla 2020 odporučil Národnej rade schváliť návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o predmetnom vládnom návrhu zákona.
Pán predsedajúci, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.4.2020 16:14 - 16:16 hod.

Jaroslav Karahuta Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Chcem poďakovať aj za podporné, aj za niektoré kritické pripomienky.
Čo sa týka tých rukavíc a toho odpadu, je to pravdou, zaoberali sme sa tým. Bolo to myslené takto, že všetci, všetci členovia výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie dostali dnes zápis z akčného krízového štábu z včerajšieho dňa z ministerstva pôdohospodárstva, a dohodli sme sa na tom, že som pozývaný pánom ministrom na tento krízový štáb, že budem pripomienky z výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie prenášať na tento, na tento štáb. Preto ja som rád, že takéto pripomienky padli, tie rukavice a neviem čo, na druhej strane je pravdou, že zaberali nejaký čas, ale, ale myslím, že je to potrebné v rámci nášho výboru.
Čo sa týka, čo sa týka PET fliaš, ozaj tá ekonomická záťaž, to je jedno, či to bude záťaž výrobcu alebo obchodu, tak či tak to zaplatí vo výsledku zákazník. Čiže teraz by som to nerobil, 120 mil. pri 7-miliardovej ročnej tržbe maloobchodu je strašne veľký peniaz.
Čo sa týka potravinovej nezávislosti, ja súhlasím, že ísť do absolútnej stopercentnej nezávislosti alebo sebestačnosti je niečo imaginárne, a na druhej strane Slovensko má ideálne klimatické podmienky na produkciu potravín mierneho klimatického pásma.
Ja som si zobral Štatistický úrad Nemecka a vážne, choďte tam, na každej pozícii máte mlieko, maslo, mlieko a neviem aké výrobky a cestoviny, máte v závere napísané, potravinová sebestačnosť klesla o 2 %, Nemci, pozor, padáme, potravinová sebestačnosť vzrástla, hurá, už sme sebestačnejší. Tak prečo Nemci sledujú takto položkovite, ale veľmi dôsledne položkovite sebestačnosť a my, ktorí máme ideálne podmienky, tak to vlastne, opovrhujeme tomu alebo nás to nezaujíma? A presne kríza, ktorá sa stala teraz, a dnes sa nehrajme na to, že vieme, kedy skončí... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie 7.4.2020 15:43 - 15:53 hod.

Jaroslav Karahuta Zobrazit prepis
Vážení páni podpredsedovia, panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som sa vyjadril k návrhu zákona, ktorý dnes prejednávame v skrátenom legislatívnom konaní, z dielne ministerstva životného prostredia, ktoré dnes predkladá pán minister Budaj.
Budem hovoriť za seba aj za výbor minister...., pôdohospodárstva a životné prostredie, kde som predsedom. My sme tento návrh zákona dnes prejednali. V podstate bol schválený bez nejakých závažných pripomienok. V rámci schvaľovania uznesenia boli akurát tri hlasy, ktoré sa zdržali hlasovania, ostatní boli za. Počas výboru žiadne pripomienky nepadli.
Preto vás chcem poprosiť, aby sme tento návrh zákona schválili tak, ako bol predložený, pretože tento zákon v maximálnej miere súvisí so situáciou, v ktorej dnes sa nachádzame, a to je COVID-19. Z desiatich zásadných bodov, ktoré sú tam, deväť sa týka plynutia procesných termínov. Tam, si myslím, že žiaden problém nie je. Problém je v bode 10, a to sú PET fľaše. PET fľaše, to je 10 % z predloženého zákona, spôsobilo to, že dnes 90 % vystúpení a faktických poznámok nebolo k predmetu zákona, ale bolo o politickom marketingu.
Čo sa týka PET fliaš, absolútne súhlasím s tým, aby sa tento termín presunul o jeden rok. Poviem prečo. Ja som skôr, ako som prišiel dnes na toto rokovanie, som včera jednal so zástupcami SAMO, so zástupcami Slovenského združenia obchodu, s pánom Katriakom, a všetci mi povedali to isté, situácia v retaili, v maloobchode je veľmi zlá. Aj napriek tomu, že tie obchody sú relatívne plné, máte pocit, že ľudia kupujú, že míňajú peniaze, ekonomika nášho retailu padá a padá na takú úroveň, že sa dostávajú v blízkosti rentability svojich prevádzok. Kupujú sa základné potraviny, to znamená, že to sú potraviny, kde sú marže možno 10-15 %. Nepredávajú sa drahé, ziskové výrobky, ako sú cukrovinky, nepredáva sa pivo, nepredávajú sa drahé alkoholy, to znamená, že ekonomická úroveň dnešného maloobchodu, a treba si uvedomiť, že 92 % predaja ide cez siete supermarketov, hypermarketov, je veľmi zlá.
A my do toho chceme, aby oni tohto roku začali nakupovať drahé zariadenia, ktoré boli vyrátané zhruba na sumu 80 mil., to boli, keď sa schvaľoval zákon. Dnes tá čiastka je na úrovni 120 mil. Povedzme pre zahraničné siete spadajúce do systému SAMO možno to bude nejaká marketingová výhoda, konkurenčná výhoda. Majú tých predajní menej, sú veľké, majú priestory, tie automaty postavia. Pre menšie predajne typu CBA alebo COOP Jednota to je obrovský problém, pretože jednak to je drahé pre nich, jednak aj nemajú priestor, kde tie automaty uložiť. Plus do toho je situácia, kedy ozaj, čo sa týka ekonomiky, je situácia veľmi zlá.
Preto návrh, ktorý predkladá pán minister Budaj, by sme mali všetci podporiť bez ohľadu na to, či sa jedná o koalíciu, alebo opozíciu, pretože keď kupujete rohlíky, chleba, salámu, tam sa vás nepýta predavačka, či ste koaličný, alebo opozičný. Tam ste kupujúci, tam ste zákazník, tam ste človek, ktorý platí.
A teraz čo sa týka, čo sa týka ďalších vecí, ktoré spomenul aj pán Kuffa. Pán Kuffa, ja s vami súhlasím. Schváľme tento zákon. Nerozprávajme o ňom dve hodiny a poďme presne riešiť to, čo trápi Slovensko. A tá zásadná vec je nízka potravinová sebestačnosť. To je, si myslím, najväčší problém. Ale pokiaľ sa budeme rozprávať o týchto veciach, či tie automaty dáme o rok alebo o dva (zaznievanie gongu), tak ten priestor na to, aby sme začali budovať tú sebestačnosť, stratíme, my tú výhodu stratíme.
Ja nechcem teraz hovoriť o tom, čo bolo v minulosti, pretože tá minulosť, čo sa týka poľnohospodárstva, bola veľmi zlá. Tí, čo sa trošku venujete poľnohospodárstvu, viete, že poľnohospodárstvo sa neriadi vnútornými pravidlami štátu, ale riadi sa spoločnou poľnohospodárskou politikou, ktorá, ktoré boli nastavené v roku 2006 pre roky 2007 - 2013 a v roku 2013 pre roky 2014 - 2020. A, pán Valocký, to nie. A to je výsledok dnešnej situácie. Máme krásne žlté Slovensko, nemáme ovce, nemáme kravy, dovážame všetko, čo len doviesť môžme. Máme krásne žlté Slovensko a máme sedem..., 9-percentný podiel oleja na domácom trhu. Kupujeme v podstate všetko, čo sa kupovať dá.
Preto aj tie akč..., krízové štáby, ktorých sa zúčastňujem, ktoré poriada minister pôdohospodárstva, majú jednu zásadnú tému, budeme mať čo jesť, keby náhodou sa stalo to, ten absolútne krajný stav, že nám zatvoria hranice. Ale na to sa malo myslieť v roku 2006 a na to sa malo myslieť v roku 2013.
My, my sme vstúpili, ja som tu nový, my sme vstúpili, ja osobne som vstúpil do toho boja pred pár dňami. Dnešná koalícia, bývalá opozícia v podstate veľa síl nemala na to, aby to zmenili, ale už programovým vyhlásením, ktoré budeme predkladať o niekoľko dní, uvidíte sami, že dochádza k zásadnému zmenu smerovania slovenského poľnohospodárstva a k zásadnému smerovaniu rozvoja vidieka. Ideme cestou takou, ktorá nám patrí. To znamená, ak chceme byť súčasťou vyspelej Európskej únie, tak poďme cestou rozvinutého poľnohospodárstva, bohatého vidieka, poďme podporiť tých, čo produkujú potraviny (rečník si odkašľal), pardon, a nie tých, ktorí na stovky hektároch produkujú repku, pšenicu a kukuricu. Ja nechcem búrať proti veľkým, to sú tiež potravinári, ale musíme pomáhať malým a tým malým sa nedostalo.
Za seba za tých pár dní nám kľudne môžte spraviť odpočet, čo som urobil. Dnes mi došla správa, že po aktívnom týždni jedna veľká sieť scertifikovala porážku jahniat, čítali ste o tom, že je problém s jahňatami, tak ja som aktívne behal, snažil som sa, predpokladám, že už budúci týždeň začnú dodávky jahniat do, do veľkých, do veľkých obchodných sietí. To sme tu ešte nikdy nemali. Prihlásili sa mimo jednej všetky siete vrátane slovenských, akurát jedna zahraničná sa neprihlásila. Takže toto, toto je za posledné týždne.
Máme pripravenú legislatívu, ktorá bola prejednaná s ministrom pôdohospodárstva a s ministrom práce a sociálnych vecí, aby sme, aby sme vytvorili podmienky na zber ovocia a zeleniny. Chceme mať sebestačnosť, a keď som pred tromi rokmi začal apelovať na bývalú ministerku, že poďme pripraviť inštitút sezónnej práce, tak odpoveď bola, že nie. A tento inštitút sezónnej práce, urobím všetko pre to, aby v čo najkratšej dobe bol prijatý. Pokiaľ ho neprijmeme, tak dnešný stav sebestačnosti v ovocí, ktorý je z celkovej spotreby na úrovni 10 % a z ovocia mierneho klimatického pásma na úrovni nejakých 35 %, nám padne tak, že nebudeme mať ani vlastné jablká, resp. 30 % ovocia a zeleniny ostane v zemi alebo na stromoch.
Máme pripravené ďalšie legislatívne opatrenia. Ideme, ideme pripraviť legislatívne opatrenia na predaj z dvora a ideme vytvoriť normálnu, štandardnú, prirodzenú konkurenčnú, konkurenčné prostredie tým, ktorí nám dnes vládnu. Nechceme bojovať s tými sieťmi. Pre nás tie obchodné siete sú obrovská sila, kde pri rozumnej debate vieme predať prakticky všetko. A tie siete vzhľadom k tomu, že sme ukázali svoj záujem, že máme ochotu s nimi spolupracovať, nám podali, podali ruku a povedali áno, súhlasíme, a ten výsledok je dnes, dnes začíname predávať slovenské jahňatá, ktoré nikdy v tých sieťach neboli.
A čo sa týka tých fľaší, sklenených, plastových, viete, slovenský kupujúci má na výber. Môže si kúpiť sklenenú? No môže, veď máme sedemdecové, trojdecové, pollitrové. Môže si kúpiť plastovú? Takisto môže, od malej až po veľkú. My nemôžme zakázať tie, do tých PET fliaš plniť. Našou povinnosťou je vytvoriť podmienky, aby sa človek mohol slobodne rozhodnúť, či si kúpi v takom balení fľašu, alebo v onakom balení fľašu. A pokiaľ rozhodne, je prevaha PET fľaší, tak musíme spraviť všetko pre to, aby tie fľaše nám neznečisťovali životné prostredie.
Ja, ja mám, ja mám chatu na Ružíne, ja Ružín poznám, ako vyzerá. Je to katastrofa. Lenže za tie roky sa nevytvoril systém na to, aby tie fľaše tam neboli. Čiže poďme spolu rozmýšľať o tom, aby tie fľaše neboli v Ružíne, ale boli tam, kde patria.
Včera keď, v nedeľu, keď som išiel do Bratislavy, tak bola relácia v rádiu, kde hovorili, že je otestovaný spôsob, že až 30 % z PET materiálu sa môže používať ako prídavok do asfaltu a údajne fantasticky zvyšuje kvalitu asfaltu. Ja som, ja som veterinár, nerozumiem tomu. Tak poďme to spracovať tak, aby sme tie fľaše nasmerovali tam, aby nám pomohli, a nie, aby škodili.
Ďakujem veľmi pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 7.4.2020 12:29 - 12:29 hod.

Jaroslav Karahuta
Opravujem. Pôdohospodárstvo a životné prostredie o 12.45 hod. Ďakujem, ospravedlňujem sa.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 7.4.2020 12:29 - 12:29 hod.

Jaroslav Karahuta
Ďakujeme, pán podpredseda. Zvolávam schôdzu Výboru Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie v rokovacej miestnosti č. 148 o 13.45 hod. Ďakujem
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 24.3.2020 12:38 - 12:38 hod.

Jaroslav Karahuta
Ďakujem. Zvolávam ustanovujúcu schôdzu výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie ihneď po skončení schôdze v miestnosti č. 148.
Skryt prepis