Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

19.12.2022 o 16:09 hod.

MVDr.

Jaroslav Karahuta

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.12.2022 16:09 - 16:09 hod.

Jaroslav Karahuta Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predseda.
Čo sa týka enviropolície, tak tu, tu by mal štát prijať nejaké zásadnejšie rozhodnutia, pretože enviropolícia je dobrá vec. Momentálne tam podľa mojich informácií pracuje asi 200 ľudí, čo je, si myslím, na podmienky v Slovenskej republiky málo. Riešime aj teraz nejaké diery v zákone, ale určite malo by byť lepšie zorganizovaná enviropolícia na úrovni 158-ky, aby ľudia vedeli okamžite, kam sa majú hlásiť.
Čo sa týka dronov, ja som zvedavý, ako s tými dronmi bude. Pokiaľ by ten zákon sa alebo pozmeňujúci návrh sa schválil, pretože nemám vedomosť o tom, že by niekto u nás takéto drony poistil. Poistil za škody, ktoré môžu vzniknúť tým, že ten dron spôsobí škodu niekomu inému v rámci nejakej kontrolnej činnosti. Takže toto ešte môže byť veľmi zaujímavé za škody spáchané alebo spôsobené meraním nejakých emisií z komínov pri použití dronov.
A čo sa týka národných parkov, viete, že my sme hlasovali proti tejto reforme národných parkov z jednoduchého dôvodu. My sme chceli, aby národné parky boli, aby ten zákon bol realizovaný v zmysle plánu obnovy. To znamená, prvý je zákon, druhá je analýza dopadov a tretia až presuny. Tým, že sa to otočilo úplne na nohy, opačne, tak je situácia taká a o tom Uliči, samozrejme, viem a komunikujem s tými ľuďmi, že ten Ulič dopadol asi najhoršie a sám som zvedavý, čím budú ľudia kúriť na budúcu zimu a ako zabezpečíme zamestnanosť. Pretože hrozí nám to, že z Uliča sa stane hladová dolina a tých pár ľudí, ktorých pracovalo v tých podnikoch, tak priš... príde o prácu, ale verím tomu, že, že je, je, sú možnosti, ako tú prácu ľuďom dať. Teraz boli schválené nejaké peniaze, takže verím tomu, že tú prácu tí ľudia dostanú.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.12.2022 15:24 - 15:24 hod.

Jaroslav Karahuta Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci.
Tú oblasť Litovských Revúc to poznám, sem-tam sa zastavím tam a chcem k tomu iba jedno, po, ochrana životného prostredia, ochrana prírody a kvalita životného prostredia, kvalita prírody je chránená Ústavou Slovenskej republiky. Pokiaľ sú takéto poznatky hej, ja jedno, čo rozprávam stále, je treba podať žalobu, je to porušenie ústavy. To nie je porušenie jednotlivca za nejaký priestupok alebo prečin, je to porušenie Ústavy Slovenskej republiky. Tam sa teba obrátiť na orgány činné v trestnom konaní.
A čo sa týka vstupu do domácnosti, my sme dlho to riešili, ako to urobiť. Ja som zásadne proti tomu, aby neoprávnená osoba vstupovala do obydlia. V žiadnom prípade nie, pretože ani policajt nemôže vstúpiť bez rozhodnutia súdu.
Na druhej strane v prípade podnetu, že sa nejaký, že ozaj niekto spaľuje niečo, vieme, že sa spaľujú aj pneumatiky a handry a všetko možné, tak a mám z mojich blízkych takéto, takéto príklady, keď nevedeli sa domôcť práva a sused spaľoval doslova smradľavé veci, tak na to na základe podnetu je oprávnený, oprávnený vstúpiť orgán ochrany životného prostredia, to znamená inšpektor, kominár alebo kachliar, ale musí mať na to oprávnenie a musí mať na to preukaz, musí byť z toho urobený záznam. Takže, takže nejak to musíme chrániť. Samozrejme, na vlastný podnet do domácnosti nikto vstúpiť nemôže. U firmy to je niečo iné. Tam sú tie prehliadky a kontroly plánované, tam to je niečo úplne iné a tie pokuty, hovorím, sú do 500 eur pre poľnohospodárov na nehlásenie a domácnosti pokuty momentálne nemajú.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 19.12.2022 15:24 - 15:24 hod.

Jaroslav Karahuta Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci.
Ďakujem pekne za faktické. Čo sa týka stiahnuť-nestiahnuť, dostaneme sa do zbytočného konfliktu s Európskou úniou, ktorá je právoplatným členom, a myslím si, že tých 30 hodín aktívnych rokovaní a desiatky hodín telefonicky a ďalších rokovaní prinieslo svoje. Bolo to dlhé, asi by sme ten zákon, je tak, ako zhruba mal byť s tým, že ochraňujeme každého občana, každú firmu.
Nezabudli sme na tie udiarne, 30 kíl pri jednorazovom údení, ja si myslím, že to už na jednu rodinu stačí, toľko klobás sa nedá zjesť. A čo sa týka nízkoemisných zón a podobných nastavení, je treba si uvedomiť, že chceme sa vyhnúť aj takýmto veciam, ako je vo Francúzsku, aby sme nemali sťažnosti na kohútov, aby nemali sťažnosti na kúrenie, aby nemali sme nejakú žalobu na traktor, tak radšej si stanovme pravidlá dopredu ako niekto, iniciatívny človek, ktorý v živote na vidieku nebol a žil v Petržalke, bude dávať žalobu za žalobou. Preto tie pravidlá je lepšie nastaviť, ako znášať žaloby.
A čo sa týka tých pokút, tak nie je to pravda, domácnosti a poľnohospodári maximálne pokuta je 500 eur u poľnohospodárov, domácnosti nemajú. Sme sa snažili tak nastaviť, aby sme ozaj tie pokuty neboli.
A čo sa týka toho vstupu do obydlia, súhlasím, toto bolo odstránené, nemôžme dovoliť, aby v rámci obce starosta, ktorý nemá kompetencie ani na štrikovanie, aby chodil kontrolovať vyhradené technické zaradenie, na to je inšpekcia, kominári, kachliari, tam sme sa zhodli a musí sa preukázať nejakým preukazom, ktorý ho oprávňuje do toho obydlia vstúpiť.
A pán Kočiš, pán poslanec Kočiš, nebolo úmyslom hľadať 99, aby sme tam Gretzkemu sa nejako dostali, tak to nejako vyšlo.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 19.12.2022 14:09 - 14:09 hod.

Jaroslav Karahuta Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci.
Na úvod by som chcel oceniť prácu pracovníkov ministerstva životného prostredia, ktorí s nami rokovali o tomto zákone a jeho pozmeňujúcom návrhu, môžem povedať kľudne, že desiatky hodín. Ten zákon bol upravený oproti pôvodnému návrhu tak, aby presne nedošlo k takýmto rétorickým prestrelkám, ako to bolo pred chvíľočkou, pretože pokiaľ by sme nechali ho v pôvodnej podobe, tak v podstate veľa z toho, čo tu bolo povedané, bolo by pravdou. Takže tieto niektoré veci, ktoré dopadajú na ľudí hlavne na vidieku, boli z tohto zákona eliminované.
Tento, tento zákon bol pripravovaný veľmi dlho, pravdepodobne niekoľko rokov, a mal naplniť transpozičný deficit európskej smernice 2010/55 v oblasti ochrany ovzdušia a plus zosúladiť našu legislatívu v oblasti zvýšenia kvality a ochrany ovzdušia.
Nie je pravdou to, čo povedala pani poslankyňa Zemanová, že to je ministerský pozmeňujúci návrh, je to môj pozmeňujúci návrh, ktorý bol rokovaný s ministerskými pracovníkmi, akurát sme sa korektne dohodli, že aby to, aby to bolo možno v detailoch zosúladené s nejakou inou legislatívou, resp. pokiaľ by bolo potrebné niečo ešte tam doplniť, tak sme sa dohodli s nimi, že to bude tá finálna verzia napísaná na počítači na ministerstve životného prostredia, ale samotný pozmeňovák som priniesol ja so svojím tímom.
Svoj pozmeňujú... chcel by som predložiť pozmeňujúci návrh k tomuto zákonu a chcem ho odôvodniť nasledovne:
1. Oblasť spaľovania tuhých palív. Jedná sa hlavne o spaľovanie, o spaľovanie na malých zariadeniach, na zariadeniach spaľovania tuhého paliva a dotýkal by sa hlavne oblasti Oravy, severu Slovenska, východu Slovenska a časti aj stredného Slovenska, kde ľudia riešia svoje potreby vykurovania hlavne prostredníctvom kotlov a pecí na tuhé palivo. A podľa pôvodného znenia by potrebovali kontrolu nielen pracovníkmi inšpektorátu životného prostredia, ale obce, čo by mohlo priniesť zásadné narušenie medziľudských vzťahov, ale aj výrazný zásah do súkromia fyzických osôb. Nemôžeme predsa súhlasiť s tým, aby starosta obce alebo niekto z obce bez povolenia, rozhodnutia súdu, keď to nemôžu robiť policajti, vstupoval do obydlia a hodnotil stav vyradeného technického zariadenia, o ktorom sám ani netuší, ako funguje.
Musíme si uvedomiť, že tieto oblasti, o ktorých som hovoril, to znamená Orava, stred, sever Slovenska, východ Slovenska nie sú plynofikované alebo veľa z nich nie je plynofikovaných. A tí ľudia nemajú inú alternatívu, ako zabezpečiť si teplo, ako je spaľovanie tuhých palív a nemajú ani peniaze na to, aby si zriadili nové moderné technológie. Nemajú peniaze na to, aby si mohli kúpiť do domácnosti napríklad tepelné čerpadlá a momentálne nie je to ani možné zo strany štátu vyhovieť všetkým týmto občanom, aby si takéto tepelné čerpadlá mohli kúpiť, čo by znamenalo zásadný dopad na ekonomiku ľudí žijúcich na vidieku.
Po druhé. Bol tam, bola tam dôležitá oblasť poľnohospodárska. V pozmeňujúcom návrhu sme upravovali podmienky používania hnojív, pretože, bohužiaľ, niektorým ľuďom žijúcim na vidieku vadí údajný smrad hnoja. Ale tí istí ľudia, ktorí sa sťahujú na vidiek, píšu na sociálne siete a žiadajú produkcia zdravých lokálnych potravín. Tak. Upravili sme to tak, že poľnohospodár nahlási používanie poľnohospodárskych hnojív v sezónnom harmonograme starostovi obce a pokiaľ túto povinnosť nesplní, tak, samozrejme, mu hrozí pokuta od 50 do 500 eur, ale nie až do 250-tisíc, ako to bol pôvodný návrh, čo by bolo pre takmer pre väčšinu poľnohospodárskych podnikov likvidačné, pretože pôvodný návrh bol, že dva dni pred aplikáciou treba nahlásiť, pred vynášaním hnoja nahlásiť aplikáciu. Akonáhle by to niekto zabudol, tak by ho to úplne zlikvidovalo.
Toto považujem za jednoduchú ohlasovaciu povinnosť, ktorú sme stanovili, a ja si myslím, že to, že poľnohospodár nahlási starostovi obce, že mám 200 ton hnoja a bude ho vynášať od marca do, od 15. marca do polovice mája, je, myslím, že správne a aspoň starosta bude vedieť, že má tam poľnohospodárov, lebo niektorí starostovia to ani nevedia.
Ďalej je tam úprava v oblasti informovania o pohybe poľnohospodárskych strojov. Ide o pohyby v nízkoemisných zónach, tie budú sa nahlasovať v katastri, kde sa tie stroje budú pohybovať, avšak bez pokuty, bez poplatku. A potom sú tu ďalšie zmeny, ktoré sa týkajú upresnenia zákona v oblasti manažmentu kontrolou správnych konaní, kde sme to upravili na štandard Európskej únie a nešli sme nikde do gold-platingu, to znamená, nikdy sme nepoužili veci nad rámec platných smerníc a nariadení Európskej únie.
Celý pozmeňujúci návrh má možno rekordných 99 pozmeňujúcich návrhov. Okrem legislatívnej techniky a spresnenia niektorých ustanovení zákona pre jeho zrozumiteľnosť sme upravili aj také časti, ktoré sa dotýkajú bežného občana Slovenskej republiky, ako napríklad údenia domácich výrobkov, kde sme stanovili do 30 kg údenie pre vlastnú potrebu bez povolenia obcí.
Zrušili sme napríklad duplicitu povinnosti obcí zo zákonov o veterinárnej starostlivosti 39/2007 v oblasti obmedzenia chovu zvierat. Toto má byť v kompetencii veterinárov a nie obce. Obec môže vplývať alebo usmerňovať chov zvierat na základe všeobecne záväzného nariadenia, ktoré musí byť stanovené poslancami obce.
A teraz by som a ešte je tam jedno ustanovenie, ešte jedno ustanovenie v bode 97, kde sa hovorí o presune účinnosti, posune účinnosti zákona 302/2019 § 103 ods. 23 zákona 79/2015 kvôli povinnosti uvedenia evidencie a nahlasovanie prostredníctvom informačného systému, bohužiaľ, tento informačný systém nie je, nefunguje, nie je ho možné použiť od 1. 1. budúceho roku, preto sa táto účinnosť posúva od 1. 1. 2024. Čo si myslím, že je v poriadku a za rok takýto informačný systém na odpady dá sa urobiť.
A teraz k pozmeňujúcemu návrhu.
Pozmeňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jaroslava Karahutu, Jozefa Lukáča, Evy Hudecovej a Petry Hajšelovej k vládnemu návrhu zákona o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tlač 1236.
1. V čl. I § 2 ods. 3 písm. a) sa nad slovo „predpisu" umiestňuje odkaz 11.
2. V čl. I § 2 ods. 3 písm. b) a c) sa slová „podľa prvého bodu" nahrádzajú slovami „uvedený v písmene a)".
3. V čl. I § 2 sa odsek 3 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo obrany") podľa § 39 ods. 2."
4. V čl. I § 4 ods. 12 sa za slovo „koncentrácie" vkladajú slová „znečisťujúcich látok".
5. V čl. I § 10 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Miestny program a regionálny program musia byť vzájomne zosúladené."
6. V čl. I § 10 ods. 2 sa slová „Samosprávny kraj vypracuje a príjme regionálny program a obec vypracuje a príjme miestny program" nahrádzajú slovami „Samosprávny kraj vypracuje a príjme regionálny program, obec so štatútom mesta a obec s počtom obyvateľov nad 3 000 obyvateľov vypracuje a príjme miestny program".
7. V čl. I § 10 ods. 4 písm. e) sa za slovo „materiálov" vkladajú slová „na podnikateľské účely".
8. V čl. I § 10 ods. 4 písm. f) sa čiarka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „uvedené sa nevzťahuje na údenie menej ako 30 kg potravinárskych výrobkov za mesiac,"
9. V čl. I § 10 ods. 4 sa vypúšťa písmeno g).
Doterajšie písmeno h) sa označuje ako písmeno g).
10. V čl. I § 10 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5) Ak obec nemá vypracovaný miestny program, je pre ňu záväzný regionálny program."
11. V čl. I § 11 ods. 9 sa za slova „časť územia" vkladá čiarka a slová „kde bola zriadená nízkoemisná zóna" a vypúšťajú sa slová „do konca marca" a slová „do konca júna" .
12. V čl. I § 12 ods. 9 sa slová „najmä na úradnej tabuli, v miestnom rozhlase a svojom webovom sídle" sa nahrádzajú slovami „spôsobom v mieste obvyklým, najmä v miestnej tlači, miestnom rozhlase alebo televízii a na svojom webovom sídle".
13. V čl. I § 14 ods. 3 písmeno e) znie:
„e) správu o kvalite ovzdušia v Slovenskej republike najneskôr 30. júna nasledujúceho roku, ktorej súčasťou je komplexné hodnotenie kvality ovzdušia za každú zónu a aglomeráciu za uplynulý rok, ktorá obsahuje
1. informácie o podiele zdrojov na znečistení ovzdušia podľa sektorov,
2. stručné hodnotenie účinkov prekročení prípustnej miery znečistenia ovzdušia, ak sú tieto informácie dostupné,
3. informácie a hodnotenia ochrany lesov, ako aj informácie o ďalších znečisťujúcich látkach, pre ktoré sú ustanovené požiadavky na monitorovanie, napríklad vybraných neregulovaných prekurzorov ozónu, ak sú tieto informácie dostupné."
14. V čl. I § 19 ods. 3 sa vypúšťajú slová „X-2".
15. V čl. I § 20 odseky 15 a 16 znejú:
(15) Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení (ďalej len „súbor parametrov a opatrení") na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke stacionárneho zdroja vypracovaný podľa vykonávacieho predpisu podľa § 62 písm. h), ktorý obsahuje požiadavky na ochranu ovzdušia pri prevádzke stacionárneho zdroja, vymedzené ako
a) parametre ako hodnoty alebo intervaly vybraných fyzikálnych veličín a chemických veličín a iných obdobných technologických ukazovateľov, ktoré špecifikujú prevádzkový stav technológie, určujú normu výrobno-technologického alebo iného obdobného režimu, pri dodržaní ktorej je zabezpečená ochrana ovzdušia podľa podmienok a požiadaviek, ktoré ustanovuje zákon, jeho vykonávacie predpisy, alebo sú určené súhlasom, rozhodnutím alebo iným povolením povoľujúceho orgánu, ktorým sa zabezpečuje ochrana ovzdušia,
b) opatrenia ako činnosti určené na riadenie, kontrolu a udržiavanie prevádzky stacionárneho zdroja, jeho časti alebo zariadenia v súlade s určenými parametrami, podmienkami a požiadavkami, ktoré ustanovuje zákon a jeho vykonávacie predpisy, alebo sú určené súhlasom, rozhodnutím alebo iným povolením orgánu štátnej správy, ktorým sa zabezpečuje ochrana ovzdušia, vrátane opatrení na zmierňovanie priebehu a odstraňovanie dôsledkov havarijných stavov.
(16) Dokumentácia stacionárneho zdroja (ďalej len „dokumentácia") obsahuje údaje o technických parametroch stacionárneho zdroja, spôsobe prevádzkovania a spôsobe udržiavania stacionárneho zdroja, jeho technickej časti, zariadenia stacionárneho zdroja, alebo automatizovaného meracieho systému, v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe, a to
a) dokumenty posudzované povoľujúcim orgánom v konaní podľa tohto zákona,
b) súbor parametrov a opatrení podľa odseku 15,
c) plán riadenia zápachu, plán riadenia prašnosti a redukčný plán,
d) dokumentácia stavby podľa osobitného predpisu,41)
e) dokumenty vyhotovené výrobcom alebo zhotoviteľom stacionárneho zdroja, časti zdroja, ktoré obsahujú podrobnosti o užívaní alebo udržiavaní stacionárneho zdroja,
f) dokumenty vyhotovené prevádzkovateľom, ktoré obsahujú podrobnosti o užívaní alebo udržiavaní stacionárneho zdroja a ktoré sú v súlade s písmenom a) až c) a nie sú v rozpore s písmenom d),
g) dokumenty automatizovaného meracieho systému."
16. V čl. I v poznámke pod čiarou k odkazu 41 sa vypúšťajú slová „§ 43 písm. e) a".
17. V čl. I § 21 ods. 1 v predvetí sa slová „vnášanie antropogénnych emisií znečisťujúcich látok" nahrádzajú slovami „vnášanie antropogénnych emisií".
18. V čl. I § 21 ods. 2 sa za slová „do ovzdušia" vkladajú slová „počas jedného alebo viacerých časových úsekov".
19. V čl. I § 21 ods. 2 písmeno g) znie:
„g) počet pachových jednotiek."
20. V čl. I § 22 ods. 8 sa vypúšťa slovo „určených".
21. V čl. I § 22 sa za odsek 8 vkladá nový odsek 9, ktorý znie:
„(9) Všetky výsledky kontinuálnych meraní a diskontinuálnych meraní a výsledky zisťovaní údajov o dodržaní určených požiadaviek na automatizované meracie systémy podľa odseku 3 a 4 sa zaznamenávajú, spracovávajú a prezentujú tak, aby príslušný povoľujúci orgán mohol kontrolovať dodržiavanie podmienok určených v povolení."
Doterajší odsek 9 sa označuje ako odsek 10.
22. V čl. I § 23 ods. 4 sa za slovo „zisťuje" vkladajú slová „množstvo emisií".
23. V čl. I § 24 ods. 2 písm. b) a c) sa za slovo „evidenciu" vkladá slovo „vybraných".
24. V čl. I § 24 ods. 2 písm. f) sa slovo „údaje" nahrádza slovami „vybrané údaje".
25. V čl. I § 25 ods. 2 písm. i) sa slovo „zdroj" nahrádza slovami „stacionárny zdroj".
26. V čl. I § 26 odsek 2 znie:
„(2) Náležitosti žiadosti o vydanie súhlasu podľa odseku 1 sú uvedené v prílohe č. 6."
27. V čl. 1 § 26 ods. 5 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:
„e) zoznam emitovaných znečisťujúcich látok, pre ktoré sa uplatňujú emisné limity, technické požiadavky a podmienky prevádzkovania, zisťovanie množstva alebo požiadavky na monitorovanie emisií,"
Doterajšie písmená e) až j) sa označujú ako f) až k).
28. V čl. I § 26 ods. 5 sa vypúšťa písmeno i).
Doterajšie písmeno j) sa označuje ako písmeno i).
Odôvodnenie: Vypúšťajú sa nadbytočné požiadavky.
29. V čl. I § 26 sa za odsek 8 vkladajú nové odseky 9 a 10, ktoré znejú:
„(9) Ak ide o zmenu alebo uvedenie do užívania malého spaľovacieho zariadenia s menovitým tepelným príkonom do 0,1 MW, určeného na vykurovanie domácnosti, ktoré nepodlieha stavebnému konaniu, súhlas podľa odseku 1 písm. a) a c) sa nevydáva; zmena malého spaľovacieho zariadenia sa oznamuje príslušnej obci.
(10) Ak nie je možné vykonať oprávnenú technickú činnosť v súlade s platným povolením, notifikáciou oprávnenej technickej činnosti, požiadavkami na monitorovanie ustanovenými vykonávacím predpisom podľa § 62 písm. g) a j), povoľujúci orgán určí osobitné podmienky merania, na základe návrhu inšpekcie alebo návrhu žiadateľa s odôvodnením daného riešenia, ak k nemu inšpekcia vydá kladné stanovisko.
Doterajší odsek 9 sa označuje ako odsek 11.
30. V čl. I § 26 ods. 9 sa vypúšťajú slová "a na ich vydanie platia lehoty podľa osobitného predpisu"53).
31. V čl. I § 27 ods. 1 sa vypúšťa druhá veta, vrátane písm. a) a b).
Poznámka pod čiarou k odkazu 53 sa vypúšťa.
Nasledujúce odkazy a poznámky pod čiarou sa primerane prečíslujú.
32. V čl. I § 27 ods. 2 písm. b) sa slová "0,3 MW" nahrádzajú slovami "0,1 MW" a za slová "samostatný zdroj" sa vkladajú slová "určený na vykurovanie domácností".
33. V čl. I § 27 ods. 2 písm. c) a § 27 ods. 4 sa slová "31. decembra 2022" nahrádzajú slovami "30. jún 2023" a slová "31. decembra 2023" sa nahrádzajú slovami "30. júna 2024".
34. V čl. I § 27 ods. 5 sa za písm. e) vkladá nové písm. f), ktoré znie: Písm. f) zoznam emitovaných znečisťujúcich látok, pre ktoré sa uplatňujú emisné limity, technické požiadavky a podmienky prevádzkovania, zisťovanie množstva, alebo požiadavky na monitorovanie emisií. Doterajšie písm. f) až p) sa označujú ako g) až q).
35. V čl. I § 27 ods. 5 písm. k) sa za slovo "emisií" vkladajú slová "vrátane miest odberu vzoriek, alebo meracích miest pre konkrétne znečisťujúce látky".
36. V čl. I § 27 ods. 7 sa slová "podľa ods. 5 v primeranom rozsahu" nahrádzajú slovami "primeranom rozsahu podľa ods. 5 písm. a) až g), k), n) a o)".
37. V čl. I § 27 ods. 12 písm. a) sa slová "aktualizácia sa vykoná" nahrádzajú slovami "aktualizuje povolenie".
38. V čl. 27 ods. 13 sa slová "zmena podmienok povolenia zdroja, alebo vydanie nového povolenia sa vykoná" nahrádzajú slovami "orgán ochrany ovzdušia zmení podmienky povolenia, alebo vydá nové povolenie".
39. V čl. I § 28 ods. 1 písm. j) sa slová "odseku 4" nahrádzajú slovami "odseku 3".
40. V čl. I § 30 ods. 2 sa za slovo "počas" vkladajú slová "revíznych skúšok" a slová "technologického zariadenia" sa nahrádzajú slovami "typizovaného zariadenia".
41. V čl. I § 30 ods. 6 sa slová "18 mesiacov" nahrádzajú slovami "24 mesiacov".
42. V čl. I § 32 písm. a) sa za slovo "odpadov" vkladajú slová "okrem povolených druhov druhotných palív".
43. V čl. I § 32 písm. b) sa za slovo "palivá" vkladajú slová "okrem druhotného paliva z odpadového dreva, ktoré zodpovedá kvalitatívnym požiadavkám ustanoveným vo vykonávacom predpise podľa § 62 písm. l).
44. V čl. I § 34 ods. 1 písm. a) sa slová "pod stálou kontrolou osoby zodpovednej za chod prevádzky" nahrádzajú slovami "so zabezpečením dohľadom nad prevádzkou zdroja".
45. V čl. I § 34 ods. 2 písm. b) sa vypúšťajú slová "ods. 4".
46. V čl. 1 § 34 ods. 2 písm. g) v 1. bode sa slová "okresného úradu" nahrádzajú slovami "povoľujúceho orgánu".
47. V čl. I § 34 ods. 2 písm. j) sa za slová "podľa vykonávacieho predpisu § 62 písm. g)" vkladajú slová "ak ide o právnickú osobu, alebo fyzickú osobu - podnikateľa".
48. V čl. I § 34 ods. 2 písm. k) znie:
k) Ak ide o aplikáciu zapracovania hospodárskych hnojív a iných hnojív organického pôvodu, sekundárnych zdrojov živín, alebo kompostu podľa osobitného predpisu"69), elektronicky oznámiť okolitým obciam predbežný harmonogram vykonávania tejto činnosti, najneskôr jeden deň pred prvým výkonom tejto činnosti v súlade s vykonávacím predpisom podľa § 62 písm. f)".
49. V čl. I poznámky pod čiarou od odkazu 69) sa slová "§ 10 ods. 1" nahrádzajú slovom "§ 2".
50. V čl. I § 35 ods. 1 písm. m) znie:
m) Ak ide o aplikáciu a zapracovanie hospodárskych hnojív a iných hnojív organického pôvodu, sekundárnych zdrojov živín, alebo kompostu, podľa osobitného predpisu69), elektronicky oznámiť okolitým obciam predbežný harmonogram vykonávania činnosti, najneskôr jeden deň pred prvým výkonom tejto činnosti v súlade s vykonávacím predpisom podľa § 62 písm. f)".
51. V čl. I § 36 ods. 1 písm. a) znie:
a) Oznámiť obci 14 dní vopred vykonávanie vybranej osobitnej činnosti v rozsahu ustanovenom vykonávacím predpisom podľa § 62 písm. f), ak ide o aplikáciu a zapracovanie hospodárskych hnojív a iných hnojív organického pôvodu, sekundárnych zdrojov živín, alebo kompostu podľa osobitného predpisu69), osobitnú časť činnosť elektronicky oznámiť okolitým obciam predbežný harmonogram vykonávania tejto činnosti, najneskôr jeden deň pred prvým výkonom."
52. V čl. I § 37 ods. 3 sa za slovo "palivo" vkladajú slová "okrem druhotného paliva z odpadového dreva, ktoré zodpovedá kvalitatívnym požiadavkám ustanoveným vo vykonávacom predpise podľa § 62 písm. l).
53. V čl. I § 38 ods. 2 písm. b) sa slová "ak nákup a použitie ich obmedzeného množstva povolil okresný úrad" nahrádzajú slovami "ak okresný úrad povolil ich nákup a použitie určeného množstva na konkrétny účel".
54. V čl. I § 39 ods. 1 písm. g) sa slová "Ministerstvo obrany Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo obrany") nahrádzajú slovami "ministerstvo obrany".
55. V čl. I § 41 písm. n) v bode 11 sa za slovo "živnosti" vkladajú slová "vo veciach ochrany ovzdušia".
56. V čl. I § 42 ods. 2 písm. n) sa za slovo "osoby" vkladajú slová "podľa § 56 ods. 1 písm. c)".
57. V čl. I § 44 ods. 1 písm. b) sa slová "v 1. januári 2023" nahrádzajú slovami nahrádzajú slovami "v 1. júli 2023".
58. V čl. I § 44 ods. 2 písm. d) sa slová "periodického diskontinuálneho merania" nahrádzajú slovami "oprávnenej technickej činnosti".
59. V čl. I § 45 písm. d) sa vypúšťa slovo "ovzdušia".
60. V čl. I § 48 sa vypúšťa ods. 2.
Doterajšie ods. 3 až 7 sa označujú ako 2 až 6.
V súvislosti s vypustením ods. 2 v § 48 sa v § 42 ods. 3 písm. c) , v § 49 ods. 1 písm. c) a k v § 51 ods. 5 a § 60 ods. 6 vykoná primeraná oprava vnútorných odkazov.
61. V čl. I § 48 ods. 3 písm. b) sa slová "ich pobytu" nahrádzajú slovami "adresy ich bydliska".
62. V čl. I § 48 ods. písm. e) znie:
e) požadovať a odoberať doklady, dokumentáciu, spisy, iné písomnosti a digitálne záznamy a nazerať do nich, zhotovovať si výpisy, odpisy, alebo ich kópie, za účelom zabezpečenia dôkazov.
63. V čl. I § 49 ods. 1 písm. d) sa za slovo "totožnosť" vkladajú slová "a adresu bydliska orgánu dozoru".
64. V čl. I § 50 ods. 3 sa slovo "sedem pracovných dní" nahrádza slovami "desať pracovných dní, ak sa kontrolovaná osoba nevzdá práva podľa § 49 ods. 2 písm. c)."
65. V čl. I § 50 ods. 8 písm. c) sa za slová "k protokolu" vkladajú slová "alebo ak sa kontrolovaná osoba vzdá práv podľa ods. 3".
66. V čl. I § 51 ods. 1 znie:
(1) Ak existuje dôvodné podozrenie, že malé spaľovacie zariadenia, tuhé palivo, alebo kvapalné palivo je prevádzkované v rozpore so zákazom podľa § 32, alebo povinnosťami podľa § 35 ods. 1, podnet sa podáva na miestne príslušnú obec a kontrolu na mieste vykonáva inšpekcia, alebo ňou poverená osoba.
67. V čl. I § 51 ods. 2 sa vypúšťajú slová "alebo obec".
68. V čl. I § 51 ods. 3 písm. a) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová "pri porušení obec zabezpečí cielenú informovanosť fyzickej osoby o škodlivosti nežiadúcich emisií na zdravie a životné prostredie".
69. V čl. I § 51 ods. 3 písm. d) sa vypúšťajú slová "vykoná kontrolu na mieste, alebo".
70. V čl. I § 51 ods. 4 sa vypúšťa slovo "podmienok".
71. V čl. I § 51 odsek 5 znie:
"(5) Inšpekcia a poverená osoba má právo vstúpiť do obydlia za účelom výkonu kontroly podľa odseku 1 a pri vstupe do obydlia sa preukáže preukazom alebo poverením. Osoba vykonávajúca kontrolu môže požiadať o súčinnosť Policajný zbor alebo obecnú políciu, z dôvodu podľa § 48 ods. 2 písm. o)."
72. V čl. I § 51 ods. 6 sa za slovom "inšpekcii" vypúšťa čiarka a slová „zástupcovi obce a nimi" sa nahrádzajú slovom "a".
73. V čl. I § 52 odsek 2 znie:
"(2) Pokutu a opatrenie na nápravu orgán ochrany ovzdušia uloží na základe
a) zistení z vlastnej kontrolnej činnosti alebo kontrolnej činnosti ním poverených osôb podľa tohto zákona,
b) vlastnej evidencie alebo
c) dokumentov podľa tohto zákona predložených povinnými subjektmi."
74. V čl. I § 52 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
"(3) Pokutu a opatrenie na nápravu orgán ochrany ovzdušia môže uložiť aj na základe podnetu, ak je porušenie povinnosti alebo tohto zákona a výkon dozoru by bol neúčelný a nehospodárny; dostatočné preukázanie skutkového stavu vyhodnotí orgán dozoru."
75. V čl. I § 53 ods. 6 sa slová "tohto zákona" nahrádzajú slovami "§ 55 ods. l , 2 a 4 písm. a) a b)".
76. V čl. I § 53 ods. 7 sa vypúšťa čiarka a slová "ak ide o fyzické osoby postihnuté energetickou chudobou93".
Poznámka pod čiarou k odkazu 93 sa vypúšťa.
Nasledujúce odkazy a poznámky pod čiarou sa primerane prečíslujú.
77. V čl. I nadpis nad § 55 "JEDENÁSTA ČASŤ ČINNOSTI NA PODPORU VÝKONU ŠTÁTNEJ SPRÁVY" sa presúva nad § 56.
78. V čl. I § 55 vrátane nadpisu znie:
"§ 55
Iné správne delikty
(1) Okresný úrad alebo inšpekcia uloží pokutu za porušenie zákazu podľa § 32 písm. a), b) a e), povinností podľa § 34 ods. 1 písm. a) až c) a g), § 34 ods. 3 písm. a), § 34 ods. 4, chvíľočku, § 34 ods. 10 písm. a) až c), pardon, ešte raz prečítam ten § 55, čiže
§ 55
Iné správne delikty
(1) Okresný úrad alebo inšpekcia uloží pokutu za porušenie zákazu podľa § 32 písm. a), b) a e), povinností podľa § 34 ods. 1 písm. a) až c) a g), § 34 ods. 3 písm. a), § 34 ods. 4 a), § 34 ods. 6, § 34 ods. 7 písm. a) až c), § 34 ods. 8 písm. a) a e) a povinnosti ustanovenej v § 34 ods. 10 písm. a) až c) prevádzkovateľovi zdroja, ak ide o
a) veľký zdroj od 10 000 eur do 1 000 000 eur,
b) stredný zdroj od 2 500 eur do 250 000 eur.
(2) Okresný úrad alebo inšpekcia uloží pokutu za porušenie povinností podľa § 34 ods. 1 písm. d) až f), § 34 ods. 3 písm. e), § 34 ods. 4 písm. b), § 34 ods. 5 písm. b) prevádzkovateľovi zdroja, ak ide o
a) veľký zdroj od 5 000 eur do 500 000 eur,
b) stredný zdroj od 2 000 eur do 200 000 eur.
(3) Okresný úrad alebo inšpekcia uloží pokutu za porušenie povinností podľa § 34 ods. 1 písm. h), § 34 ods. 2 písm. c) a e), § 34 ods. 3 písm. b) c) a f), § 34 ods. 4 písm. c), § 34 ods. 7 písm. d), § 34 ods. 8 písm. b) až d), § 34 ods. 9 písm. a), § 34 ods. 10 písm. d) a e) a povinnosti ustanovenej v § 34 ods. 11 prevádzkovateľovi zdroja, ak ide o
a) veľký zdroj od 2 500 eur do 250 000 eur,
b) stredný zdroj od 500 eur do 50 000 eur.
(4) Okresný úrad alebo inšpekcia uloží pokutu za porušenie zákazu podľa § 32 písm. c) ak ide o zariadenie, ktoré je súčasťou veľkého zdroja alebo stredného zdroja, povinností podľa § 34 ods. 1 písm. i), § 34 ods. 2 písm. b), f) a j), § 34 ods. 3 písm. d) a g), § 34 ods. 4 písm. d) až f), § 34 ods. 5 písm. a) a povinnosti ustanovenej v § 34 ods. 9 písm. b) a c) prevádzkovateľovi zdroja, ak ide o
a) veľký zdroj od 1 000 eur do 100 000 eur,
b) stredný zdroj od 300 eur do 30 000 eur.
(5) Okresný úrad alebo inšpekcia za porušenie povinností v § 34 ods. 1 písm. j), § 34 ods. 2, pardon, ešte raz,
(5) Okresný úrad alebo inšpekcia za porušenie povinností v § 34 ods. 1 písm. j), § 34 ods. 2 písm. a), d), g) až i) a § 61 ods. 8 a 11 uloží pokutu prevádzkovateľovi zdroja, ak ide o
a) veľký zdroj od 500 eur do 10 000 eur,
b) stredný zdroj od 100 eur do 5 000 eur.
(6) Obec uloží pokutu za porušenie povinností podľa § 34 ods. 2 písm. k), § 35 ods. 1 písm. m) a § 34 ods. 1 písm. a) od 50 eur do 500 eur, ak ide o aplikáciu a zapracovanie hospodárskych hnojív a iných hnojív organického pôvodu, sekundárnych zdrojov živín alebo kompostu podľa osobitného predpisu.69)
(7) Obec alebo inšpekcia uloží prevádzkovateľovi malého zdroja pokutu za porušenie
a) zákazu podľa § 32 od 200 eur do 10 000 eur,
b) povinnosti podľa § 35 ods. 1 písm. a) až j) od 200 eur do 10 000 eur,
c) povinnosti podľa § 35 ods. 1 písm. k) a l) od 50 eur do 500 eur.
(8) Obec alebo inšpekcia uloží pokutu právnickej osobe a fyzickej osobe - podnikateľovi vykonávajúcej vybranú osobitnú činnosť za porušenie povinností podľa
a) § 36 ods. 1 písm. b), c) a f) alebo zákaz v § 32 od 200 eur do 10 000 eur,
b) § 36 ods. 1 písm. a), d) a e) od 50 eur do 500 eur; uvedené sa nevzťahuje ak ide o povinnosť podľa odseku 6.
(9) Okresný úrad alebo inšpekcia uloží pokutu právnickej osobe a fyzickej osobe - podnikateľovi, ktorý uvádza na trh alebo predáva palivá za porušenie povinnosti podľa
a) v § 37 ods. 2 a 3 od 10 000 eur do 1 mil. eur,
b) v § 37 ods. 1 písm. a), b) a e) od 5 000 eur do 500 000 eur,
c) v § 37 ods. 1 písm. c) a § 37 ods. 5 od 2 500 eur do 250 000 eur,
d) v § 37 ods. 1 písm. d) od 1 500 eur do 150 000 eur.
(10) Inšpekcia uloží pokutu právnickej osobe a fyzickej osobe - podnikateľovi, ktorý uvádza na trh regulované výrobky za porušenie
a) požiadaviek na hraničné hodnoty pre maximálny obsah prchavých organických zlúčenín ustanovených v § 38 ods. 3 písm. a), povinnosti ustanovené v § 38 ods. 3 písm. c) alebo zákaz ustanovený v § 38 ods. 4 od 2 000 eur do 200 000 eur,
b) povinnosti o označovaní obalov ustanovenej v § 38 ods. 3 písm. a), povinnosti ustanovenej v § 38 ods. 3 písm. b) od 500 eur do 50 000 eur.
(11) Inšpekcia alebo okresný úrad v sídle kraja uloží pokutu od 1 000 eur do 10 000 eur osobe zodpovednej za plnenie opatrení, inej ako prevádzkovateľ zdroja, za porušenie § 33 ods. 2 a 3, ak neodôvodnene neplní opatrenie uložené programom na zlepšenie kvality ovzdušia, regionálnym alebo miestnym programom alebo smogovým regulačným plánom v uloženom termíne.
(12) Okresný úrad v sídle kraja môže uložiť pokutu od 100 eur do 1 000 eur obci a samosprávnemu kraju za porušenie povinnosti podľa § 5 ods. 7 a obci, samosprávnemu kraju a verejnoprávnemu médiu za porušenie podľa § 33 ods. 4.
(13) Ak v lehote do jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty dôjde k opätovnému porušeniu povinnosti, za ktoré bola pokuta uložená alebo neboli splnené opatrenia na nápravu v určenej lehote, konajúci orgán uloží pokutu až do dvojnásobku hornej hranice pokút za príslušný správny delikt.
(14) Okresný úrad, inšpekcia a obec môžu začať konanie o uložení pokuty do dvoch rokov odo dňa, keď sa o porušení povinnosti dozvedeli a najneskôr do piatich rokov odo dňa, kedy k porušeniu povinnosti došlo. Ak je porušenie zistené dozorom na mieste, za každý deň sa o porušení dozvedeli sa považuje deň vypracovania protokolu.
(15) Pri rozhodovaní o výške pokuty prihliada orgán dozoru na závažnosť a rozsah porušení povinnosti, napríklad druh a množstvo vnášanej znečisťujúcej látky do ovzdušia, čas trvania protiprávneho stavu a okolnosti, ktoré viedli k tomuto porušeniu.
(16) Správny delikt možno prejednať aj v rozkaznom konaní, pre ktoré platí, že
a) rozkaz má rovnaké náležitosti ako rozhodnutie, vrátane poučenia; proti rozkazu možno podať odpor do 15 dní odo dňa jeho doručenia správnemu orgánu, ktorý rozkaz vydal, pričom
b) včasným podaním odporu sa rozkaz zrušuje a správny orgán
1. pokračuje v konaní, pričom doručenie rozkazu účastníkovi konania sa považuje za prvý úkon v konaní o správnom delikte. V tomto konaní nemožno uložiť vyššiu pokutu, ako bola pôvodne určená rozkazom, ak sa pri prejednávaní správneho deliktu nezistia nové okolnosti skutkovej podstaty.
2. konanie zastaví, ak orgán dozoru dôjde k záveru, že dôvody uvedené v odpore sú relevantné. Proti rozhodnutiu o zastavení konania nie je prípustné odvolanie.
c) rozkaz, proti ktorému nebol v čas podaný odpor, má účinky právoplatného rozhodnutia a uloženie pokuty.
d) pokuta uložená rozkazom je splatná do 15 dní, keď rozkaz o jej uložení nadobudol právoplatnosť.
(17). Pokuta podľa odsekov 1 až 13 sa považuje za uhradenú, ak do 15 dní odo dňa doručenia
a) rozkazu budú na bankový účet uvedený v rozkaze pripísané aspoň dve tretiny z uloženej výšky pokuty,
b) rozhodnutia o uložení pokuty budú na bankový účet uvedený v rozhodnutí pripísané aspoň štyri pätiny z uloženej pokuty.
(18) Ak dôjde k uhradeniu pokuty spôsobom uvedeným v odseku 17, rozhodnutie alebo rozkaz nadobudnú právoplatnosť v deň uhradenia pokuty.
(19) Právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, voči ktorej orgán ochrany ovzdušia rozhodnutím vyslovil výrok o porušení tohto zákona, je povinná uhradiť trovy konania spojené s prerokovaním správneho deliktu v sume 500 eur. Trovy konania sa neuplatnia, ak bola pokuta uložená v blokovom alebo rozkaznom konaní. Trovy konania sú splatné v lehote splatnosti uloženej pokuty.
(20) Pokuty sú príjmom
a) Environmentálneho fondu, ak ide o pokuty uložené okresným úradom v sídle kraja, okresným úradom a inšpekciou podľa tohto zákona,
b) obce, ak ide o pokuty uložené obcou podľa tohto zákona.
(21) Správcom pohľadávky štátu podľa odseku 20 písm. a) je Environmentálny fond.
(22) Odseky 19 až 20 sa primerane vzťahujú na priestupky podľa § 54.
79. V čl. I § 58 ods. 4 písm. a) sa slová "odseku 17" nahrádzajú slovami "odseku 16".
80. V čl. I § 60 ods. 1 písm. a) sa slová "§ 11 ods. 2 písm. d)" nahrádzajú slovami "§ 11 ods. 3 písm. d) a e)".
81. V čl. I § 60 ods. 5 sa slová "vydá sa" nahrádzajú slovami "povoľujúci orgán vydá".
82. V čl. I § 61 ods. 9 sa slová "odseku 4" nahrádzajú slovami "odseku 5".
83. V čl. I § 61 odsek 10 znie:
"(10) Na účely prevádzkovania spaľovacieho zariadenia s celkovým menovitým tepelným príkonom nad 200 MW, ktoré má vydané povolenie spaľovať druhotné palivá pred 1. júlom 2022, sa zákaz podľa § 32 písm. b) a § 37 ods. 3 uplatňuje od 1. januára 2026."
84. V čl. I § 61 odsek 13 znie:
"(13) Inšpekcia podľa § 42 ods. 4 písm. b) a okresný úrad podľa § 44 ods. 3 písm. d) doručujú záväzné pripomienky k notifikáciám oprávnených technických činností do 31. decembra 2026 elektronicky podľa osobitného predpisu,105)"
85. V čl. I § 61 ods. 14 sa slovo "2024" nahrádza slovom "2026".
86. V čl. I § 61 ods. 15 sa slová "31. decembra 2023" nahrádzajú slovami "30. júna 2024".
87. V čl. I § 62 písm. j) sa slová "podrobnosti o povolení na jednotlivú oprávnených technických činností" nahrádzajú slovami "podrobnosti o povolení na jednotlivú oprávnenú technickú činnosť".
88. V čl. II 2. bod znie:
"2. Za § 80al sa vkladá § 80am, ktorý vrátane nadpisu znie:
"§ 80am
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2023
Živnostenské oprávnenia na vykonávanie oprávnených meraní, kalibrácií, skúšok a inšpekcií zhody vydané podľa doterajších predpisov do 30. júna 2023 zostávajú zachované."
89. V čl. II 3. bode, prílohe č. 2 časti Viazané živnosti skupine 214 položke 78 stĺpci "Preukaz spôsobilosti" sa vypúšťajú slová "na odborné činnosti v členení".
90. V čl. III 2. bode, prílohe časti X. Životné prostredie položka 170 písm. f) sa slová "vyhotovenie odborných posudkov pre jednotlivé odbory oprávneného posudzovania" nahrádzajú "odborné posudzovanie v oblasti ochrany ovzdušia".
91. V čl. III 2. bod časť poznámky sa na konci pripája táto veta: "Vydanie povolenia na vjazd do nízkoemisnej zóny podľa písmen o) až r) sa pre poľnohospodársku techniku na zabezpečenie živočíšnej a rastlinnej výroby nespoplatňuje."
92. V čl. V 1. bode poznámke pod čiarou k odkazu 13c sa slová "písm. g)" nahrádzajú slovami "písm. h)".
93. V čl. V 2. bode § 3 ods. 6 písm. b) sa slovo "sa" nahrádza slovami "inšpekcia ako povoľujúci orgán".
94. V čl. V. 3. bode § 21 ods. 2 písm. r) 2. bod sa za slová "osobitných podmienok" vkladajú slová "výkonu oprávnenej technickej činnosti alebo kontinuálneho".
95. V čl. Vl 2. bode v poznámke pod čiarou k odkazu 112a sa slová "§ 2 písm. z)" nahrádzajú slovami "§ 2 písm. s)".
96. V čl. Vl 4. bode sa slová "1. januára 2023" nahrádzajú slovami "1. júla 2023" a slová "31. marca 2023" sa nahrádzajú slovami "30. septembra 2023".
97. Za článok VI sa vkladá nový článok VII, ktorý znie:
"Čl. VII.
Zákon č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 74/2020 Z. z., zákona č. 285/2020 Z. z., zákona č. 372/2021 Z. z., zákona č. 430/2021 Z. z. a zákona č. 518/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V Čl. IV sa slová "okrem čl. III § 103 ods. 23 v bode 5, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2023" nahrádzajú slovami "okrem čl. III § 103 ods. 23 v bode 5, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2024."."
Tento článok nadobúda účinnosť 1. januára 2023, čo sa premietne aj do článku upravujúceho účinnosť zákona.
Ďalší článok sa primerane prečísluje.
98. V Čl. VII sa slová "1.januára 2023" nahrádzajú slovami "1. júla 2023" a slová "1. júla 2023" sa nahrádzajú slovami "1. októbra 2023".
99. V prílohe č. 1 k zákonu v bode 1 a 2 sa nad slovom "častíc" vypúšťa odkaz 109 a umiestňuje sa nad slová "technickej normy".
Takže toto by bol krátky pozmeňovák. Ospravedlňujem sa, že som ho čítal tak dlho, ale vidíte, že je to zložitý zákon a ozaj sme išli až do, by som povedal, do úplných detailov, detailov vrátane vidieka, firiem a tak ďalej. Nerobili sme to len tu v rámci Národnej rady. Mali sme k tomu aj ľudí skúsených zo života, ktorí celý život robia ovzdušie a tomu sa venujú aj u nás aj v zahraničí, a myslím, že takto upravený zákon o ovzduší bude spĺňať nielen požiadavky národnej potreby a praxe, ale aj európskej legislatívy, že nebudeme sa musieť za ňu hanbiť.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8.12.2022 18:55 - 18:57 hod.

Jaroslav Karahuta Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Pani kolegyňa, nemal by som ani nebudem reagovať na to, čo tu bolo povedané, pretože pokiaľ by každý takto reagoval na zákony alebo pozmeňujúce návrhy, ktoré neboli schválené, tak sa tu mlátime ako v tureckom parlamente.
Ja, ja by som to trošku ináč povedal. Netreba hovoriť o roku 2020, o roku... o začiatku tejto vlády, treba hovoriť o poslednom roku. Ten rok je úspešný, posledný rok je najúspešnejší v slovenskom poľnohospodárstve od vstupe Slovenska do Európskej únie. Ešte nikdy nebolo vyplatené toľko peňazí, koľko bolo vyplatené tento rok. A ja až na jednotlivcov, ktorí si riešia svoje osobné komplexy, možno z nedostatku detskej izby, tak tu nepočul zlý názor na vidieku na terajšie vedenie ministerstva. To, že keď sa spravili nejaké chyby, tie chyby sa robia aj manželstve, kde ľudia žijú blízko, a nie v politike, kde nie je manželstvo z lásky, ale manželstvo z rozumu. To je po prvé.
Po druhé ten problém, pokiaľ toto celé padne, sa bude volať problém I. piliera priamych platieb. Kvôli I. pilieru, čo je vlastne daň za minulosť, môže Slovenská republika prísť dokonca o akreditáciu. Ak máme záujem o to, povaľme to, nech prídeme o akreditáciu, nech sa rozdelia pozemky a platby z pozemkov medzi päť finančných skupín a podnikateľov z Maďarska a máme vymaľované. A potom neklamme ľudí, že chceme nejakú sebestačnosť.
Po ďalšie. Pozemkové úpravy, pokiaľ toto padne, pozemkové úpravy sa skončia, zabudnime na to, že máme nejaké pozemky, a úplne nakoniec zabudnime na finančné nástroje, definitívne zabudnime, zabudnime na to, že budeme môcť dať ľuďom, ktorí sú ako podnik v ťažkostiach, že môžu získať peniaze. Nezískajú, lebo tie môžu získať len cez banky, takže toto si rozmyslite, že čo chcete urobiť v utorok.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.12.2022 16:40 - 16:42 hod.

Jaroslav Karahuta Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Ten posledný príspevok ma úplne posadil do stoličky, lebo rodinný podnik a evidencia a registrácia plánu obnovy, trošku ste mimo, pani kolegyňa, ale poriadne mimo, úplne.
Pán spravodajca Ledecký, teraz ste sa, ste potvrdil, že ste nečítal tento, túto novelu zákona. V § 15a ods. 6 – rodinný podnik, ktorý vykonáva poľnohospodársku činnosť vrátane hospodárskeho chovu rýb alebo produkuje, spracováva a obchoduje s poľnohospodárskymi surovinami, je rodinnou farmou. Prečo klamete?! Prečo klamete?! Zavádzame pojmy.
A prečo rozprávate o nejakej byrokracii, ja tomu vôbec nerozumiem, keď je to obyčajné splnenie podmienok, 52 % vlastníctvo a sú tam tri-štyri veci. A keď si myslíte, že každý má nárok na všetko, no tak potom nech je každý lekár, nech je každý zubár. Neklamte, nezavádzajte tu ľudí! Vy hľadáte dôvody, prečo by to nebolo. Toto je celý váš cieľ celej tejto rozpravy. Ani jeden, som nepočul jeden argument, že normálne, logicky, že prečo by to nemohlo v tomto zákone byť. Lebo evidencia? Lebo chceme vedieť, kto skutočne má záujem na rodinnom podnikaní na Slovensku? Toto vám vadí?! Presne ako to bolo, ako s farmárskymi bitúnkami, kde šéfka jedného združenia je proti farmárskym bitúnkom, lebo dva veľké mäsokombináty padnú? Toto je cieľom tohto senátu? Kde sme? (Reakcia z pléna.) A človek je kde? Kde je rodina? Kde sú, kde sú podmienky rodiny, alebo ste už v takej bubline, že ste zabudli, že na svete sú aj normálni ľudia?
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 1.12.2022 16:25 - 16:37 hod.

Jaroslav Karahuta Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predseda.
Ja by som sa chcel vo svojom príspevku venovať tej časti rodinného podnikania, tej časti zákona o rodinnom podnikaní a v rodinnom podnikaní tej časti zákona, ktorá hovorí o vidieku a pôdohospodárstve. Takže predpokladám, že za chvíľu polovica odíde, pretože pôdohospodárstvo v tejto sále nezaujíma nikoho, resp. strašne málo ľudí.
Na úvod mi dovoľte objasniť pár nezmyslov, ktoré tu bolo povedaných. Prvý nezmysel, pán poslanec Richter, keď je 15, 12 % použitých v rámci rodinného podniku, ktoré sú riadne zdanené, papalášizmom, tak potom sú papaláši všetci podnikatelia, ktorí majú viac ako minimálnu mzdu. Sú papaláši potom. Veď to sú zdanené peniaze. O akom papalášizme?! Prečo klamete a zavádzate ľudí?! Prečo ja nemôžem zarobiť peniaze a vychovať zo svojho syna odborníka farmára? Ja ho dám do Anglicka, do Ameriky do školy, do Austrálie, do Nového Zélandu, nech sa naučí. To nie je papalášizmus, to je rozum.
Po druhé, pán Oravec, už som sa vyjadril. Pekne rozprávate, tak saskársky, ale bol som od prvého dňa pri tvorbe toho zákona. A viem, že ste sa nedostali v SaS-ke na ministerstve hospodárstva ani po definíciu. Preto sme robili to na ministerstve práce, lebo ministerstvo hospodárstva nebolo ochotné ani vytvoriť definíciu. Taká je pravda.
Čo sa týka rodinného podnikania, ja chcem všetkých poprosiť, aby podporili tento zákon. Je to strategicky dôležitá časť budúcnosti Slovenska. Európsky hospodársky a sociálny výbor od roku 2014 intenzívne prosí, prosí štáty, aby zriadili zákon o rodinnom podnikaní, pretože nedá sa urobiť celoeurópsky z jednoduchého dôvodu – každý štát má svoje špecifiká. Pokiaľ chceme, aby sa Slovensko pohlo, a pokiaľ všetci ste povedali, že súhlasíte s pani prezidentkou, ktorá hovorila o chudobe. Máme predsa 12 % ľudí v chudobe. Máme 30 % ľudí nad 65 rokov v chudobe. To znamená, že niečo v tom systéme, kde sa nachádzame, je asi zlé. Čiže systém veľkých podnikov a nehovorím, že vykorisťovaných, ale zamestnancov, ktorí bojujú o každé euro svojej mzdy, je asi nevyhovujúci, keď ideme do tej chudoby. Minister práce robí maximum pre to, aby sa znížil počet ľudí nezamestnaných, ale to asi nestačí. Čiže niečo, niečo robíme zle. Tak prečo nejdeme tou cestou, ktorú odporúča úspešná Európa aj Spojené štáty, ktoré... Pozrite si stránku ministerstva pôdohospodárstva Spojených štátov. Poďte medzi nás! Poďte, rodinné podniky poďme robiť. Prečo nezobereme si od, príklad od úspešných štátov? Tu pani Halgašová hovorí o pozemkových úpravách. Viete, ako fungujú prevody pozemkov v Spojených štátoch amerických, kde majú rodinné podniky? Dedia sa na tú, na tú rodinu, na toho človeka, ktorý preberá záväzky za dedičsky oprávnené osoby. Nie, my ideme starým systémom, lebo tento systém asi vyhovuje.
Ak chceme v skutočnosti, aby reči o rozvoji, budem hovoriť o vidieku, neboli iba prázdnymi rečami a populistickými prejavmi pred voľbami, za chvíľočku budú ďalšie voľby, o rok aj pol, tak asi by sme mali niečo zmeniť. A ja navrhujem a silne podporujem to, čo predkladá pán minister Krajniak, prijať inštitút rodinného podnikania, zaviesť inštitút rodinný farmár, rodinný podnik, rodinná farma. Je to strategicky dôležité. A teraz poviem prečo.
Na Slovensku žije 46 % obyvateľstva, tie štatisticky sú rôzne, zhruba polovica obyvateľstva žije na vidieku. Máme tam 2,5 mil. občanov Slovenskej republiky. Tá prvoradá činnosť ľudí žijúcich na vidieku má byť pôdohospodárstvo. A kde sa dostávame my tým systémom, ktorý vy tu držíte kŕčovite za každú cenu? Choďte na východ na Zemplín! Každý podnik sa predáva. Každý podnik sa predáva, nie slovenským firmám. Nemcom. Viete prečo? Nemá nástupníka. Nevychoval si nástupníka.
To je jeden z cieľov tohoto zákona o rodinnom podnikaní. Vychovať nástupníka. To je cieľom tých 12 % peňazí, aby ten nástupník bol vzdelaný, aby sa dostal na lepšie školy. Ale aby aj moja mama, ktorá pomáhala zakladať ten rodinný podnik, nebola vo firme ako čierny, čierny robotník, keď pomáha upratovať kancelárie, ale bola na dohodu v rámci rodinného podnikania za 100 – 200 eur si prilepšila ku dôchodku. Prečo to nechápete? Prečo nechápete, že môže byť niekto tak schopný, ako je minister Krajniak, ktorý zavedie obyčajnú evidenciu, obyčajnú evidenciu rodinných podnikov a registráciu rodinných podnikov? Prečo ste to nespravili vy?! Veď je to strašne jednoduché. Piati ľudia na oddelení. Títo budú robiť odborne plus v roku 2024 v daňovom priznaní urobme jednu kolónku rodinný podnik, druhá kolónka rodinný farmár. Zaškrtne a štatistiku máme hotovú. Netreba rozprávať. Treba to urobiť tak, ako to urobil minister Krajniak.
Preto ak chceme na Slovensku ozaj urobiť to, čo zelene orientovaní ľudia, aby vidiek bol garantom klimaticko-environmentálnej stability, tu nepomôžu heslá, tu pomôže to, že najlepším garantom environmentálnej a klimatickej stability vidieka je rodinný podnik. Ten rodinný farmár nikdy neodovzdá pôdu v zdevastovanom stave, ale stará sa o ňu. Ak chceme vrátiť stratený vzťah k pôde, tak určite obrovské firmy, kde väčšinou majiteľ je neznámy, tí vzťah k pôde nevybudujú. To vybuduje len rodinný podnik. Ak chceme sa vrátiť k tradíciám, ktoré všetci používate pred voľbami, akí sme slovenskí, nacionálni a tradiční, najmä v kapustnici a bryndzové halušky, toto nám pomôže spraviť iba rodinný podnik. Určite korporácia s majiteľom niekde z Cypru nám tu nepomôže.
Čiže tento zákon je dôležitý, tá časť o rodinnom podnikaní, z viacerých hľadísk. Pretože ak toto prijmeme a dáme možnosť, časť finančných prostriedkov, tých 12 %, bavme sa o tom, nech je to menej, pokiaľ to nevyhovuje veľkým podnikom, tak vtedy vy nemusíte robiť daňovú optimalizáciu. Povedzme každý má podnik, optimalizuje, ale môže toho syna poslať do školy, môže zabezpečiť tú lepšiu zdravotnú starostlivosť, môže zabezpečiť lepší seniorský život v dôchodku prostredníctvom rodinného podniku. A to preto, aby sa nevyrábali čierne faktúry a čierne peniaze, ale aby účtovníctvom si mohol zaviesť u peňazí po zdanení, že starám sa o svojho syna, o svoju mamu, starám sa o udržanie rodiny. Na to je ten rodinný podnik určený.
A to, že hovoríte, že treba ďalšie zákony, áno. My sme vyrátali, a vy to veľmi dobre viete, pán Oravec, 15 zákonov základných. Veľmi dobre to viete. Dokonca sme sa bavili, ktoré bude mať na starosti hospodárstvo a ktoré ministerstvo práce. Tak sme to mali všetko nachystané. Bez toho, že by sme nezmenili obchodný, živnostenský a tak ďalej, tie zákony, nič sa nezmení. Ale toto je základný legislatívny rámec na to, aby sme mali pojem rodinný podnik, aby sme mali pojem rodinná farma, aby sme mali pojem rodinný farmár. Toto je cieľom toho zákona. Neklamme ľudí, že jedným zákonom urobíme zrazu všetko. Aj transferové oceňovanie a teraz samostatný zákon. Prenos vlastníckych práv, samostatný zákon. To samo nepôjde. A nechceli ho strčiť do jedného zákona. No taký zákon na svete nie je. Buďme trošku objektívni a féroví a neklamme ľudí.
Čiže na záver iba, prečo je nevyhnutné legislatívne ukotvenie štatútu rodinného podnikania. Po prvé, výchova nástupníka. Bez nástupníka nám zanikne vidiek. A všetci, čo len trošku ste prešli po vidieku ináč ako na aute, tak to viete veľmi dobre. Udržanie rodinných väzieb je veľmi dôležité, aby sa konečne aj bratranci poznali, nie iba niekedy otec s matkou, aby sme zabezpečili trvalo udržateľnosť pôdy. Nestačí heslá o znížení uhlíkovej stopy a dekarbonizácii priemyslu, ale najlepším zdrojom a zásobárňou uhlíka je pôda. A ten vzťah k pôde a kvalitu pôdy musíme udržať. A ak chceme mať ekonomiku, o ktorej vy v SaS-ke tak toľko hovoríte, tak potrebujeme postaviť ekonomicky na nohy to poľnohospodárstvo.
Veď, preboha živého, Poliaci majú 14 mld. plusové saldo, my máme 2 mld. záporné saldo. Poliaci majú založené na rodinnom podnikaní celé poľnohospodárstvo a tí sú potravinoví tigri. A my, čo sme najmúdrejší na veľkých podnikoch, my máme 2 mld. salda, keď si odrátame mzdy a podiel na zisku, zrazu 540 mil. posielame do Nemecka, do Čiech a do Poľska. Sme my normálni?! Či budeme principiálne len za to, že ja som SaS, ja som SMER a ja som OĽANO, bojovať jeden proti druhému? A necháme tých ľudí na tom vidieku úplne zahynúť.
Preto vás chcem poprosiť a tých, ktorí ste aspoň prečítali tento zákon, lebo 90 % ľudí ho nečítalo určite. A neverím, že pán Ledecký ho prečítal. Prečítal pozmeňovák. Podporte tento zákon, zbavte sa predsudkov a umožnite Slovensku a slovenskému vidieku naštartovať tú novú cestu rozvoja, aby sme skutočne, slovenský vidiek plnil nielen ekonomickú, ale sociálnu, environmentálnu, klimatickú funkciu a aby konečne na tom vidieku bol lepší život ako doteraz.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

1.12.2022 15:25 - 15:25 hod.

Jaroslav Karahuta Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci.
Pán predseda Ledecký, s nemým úžasom počúvam, o čom vy tu rozprávate. Ja všetkých veľmi pekne prosím, aby zabudli na tých stratených 20 minút tu v Národnej rade, tento pozmeňovák určite nepodporili. A ja som veľmi zvedavý, ako bude reagovať pán bývalý štátny tajomník Oravec, ktorý na konferencii asociácie malého a stredného podnikania osobne sa vyjadril, že podporuje zákon o rodinných podnikoch.
Čo vlastne robíte?! Na jednej strane na hospodárstve ste dali obrovské množstvo peňazí, 40 eur na hodinu pochybným brigádnikom, ktorí roznášali myšlienku rodinných podnikov, dali ste spústu peňazí na brožúry, na konferencie, na youtube a tak ďalej, a potom vystúpite s týmto? No je akože čo, to je pomsta bývalým koaličným partnerom? O čo sa tu teraz hrá?! Či ako, či je to, sa bojíte toho, že nejaká skupina veľkých, veľkých výrobcov a nechcem nazvať oligarchov, aj keď sú, budú ohrozovať nejakými maličkými podnikateľmi? Či budete závidieť tým rodinám, že si zarobia trošku peňazí a nemusia robiť daňové podvody a kradnúť a mohli si čestne zarobiť, že babička sa môže starať o vnúčatá? Toto závidíte?! Prepáčte, je mi smutno.
Skryt prepis
 

1.12.2022 9:55 - 9:55 hod.

Jaroslav Karahuta Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1772 z 8. novembra 2022 pridelila návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána Mičovského a Martina Fecka na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov, čo je pod tlačou 1254, na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady a Výboru Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor určila výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Výbory Národnej rady, ktorým bol návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledujúce stanoviská: ústavnoprávny výbor uznesením č. 652 z 25. novembra 2022 s poslaneckým návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkami. Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie o návrhu nerokoval, nakoľko podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady č. 350/1996 o rokovacom poriadku Národnej rady bol neuznáša... nebol uznášaniaschopný.
Gestorský výbor odporúča o bode I zo spoločnej správy hlasovať s návrhom gestorského výboru uvedený bod schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III spoločnej správy a stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona Národnej rady o rokovacom poriadku odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť s pripomienkami.
Spoločná správa výborov Národnej rady o prerokovaní predmetného návrhu zákona vo výboroch Národnej rady v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie č. 270 zo dňa 29. novembra 2022. V citovanom uznesení ma výbor poveril predložiť Národnej rade spoločnú správu výborov a splnomocnil ma podať návrhy podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

9.11.2022 14:55 - 14:55 hod.

Jaroslav Karahuta Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Myšlienku zavedenia Zelenej správy takisto jednoznačne podporujem, to, čo, o čom rozprával teraz pán Fecko, pretože pokiaľ sa hľadajú nejaké nejaké politické, politické riešenia, ako dostať ministra do parlamentu, ako urobiť rozpravu ku potravinám, tak toto je ideálne miesto, kedy sa vie aj koaličný, aj opozičný poslanec oboznámiť s riadnou situáciou v pôdohospodárstve a lesníctve, a jednak sa môže viesť diskusia o stave nášho poľnohospodárstva, potravinárstva.
Takže jednoznačne ja by som takisto poprosil, pokiaľ toto, toto budeme prejednávať, aby si získal tento návrh širokú podporu.
Ďakujem.
Skryt prepis