Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

30.3.2021 o 18:32 hod.

MVDr.

Jaroslav Karahuta

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

30.3.2021 18:32 - 18:40 hod.

Jaroslav Karahuta Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci, za slovo. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, ja sa chcem v prvom rade poďakovať všetkým diskutujúcim v rozprave aj vo faktických poznámkach, za ich príspevky. Dnešná, ale aj piatková diskusia z 19. 3. potvrdila, že téma klimatických zmien oslovila nielen signatárov občianskej iniciatívy "Klíma ťa potrebuje", ale aj veľký počet poslancov Národnej rady.
V kontexte prebiehajúcich klimatických zmien a naším stanoviskom k adaptácii na zmenu klímy, chcem znovu zdôrazniť, že skutočnosť, že Slovensko ozaj nie je ten malý štát aj keď tvoríme iba 1,2 % obyvateľov Európskej únie, pretože sme hlasom 450 mil. ľudí ako rovnoprávny člen EÚ. Slovensko je možno malý štát v počte obyvateľov, je možno malý štát v rozlohe a určite musíme veľmi veľa spraviť tomu, aby sme, aby sme aj v oblasti životnej úrovne dosiahli úroveň najvyspelejších štátov Európskej únie, avšak sme veľmi bohatí na to, čo iným štátom chýba, a to sú prírodné zdroje a voda a hlavne sme bohatí na ten najväčší poklad prírody, ktorým je voda.
Pretože až vtedy, keď stratíme to najcennejšie, čím je voda, si môžme povedať, že sme malí a chudobní. S vodou sme stále veľkí a bohatí. Väčšina z nás ako tu sedíme sme rodičia, niektorí sa možno rodičmi chcú stať, veľa z nás sú už aj starými rodičmi, preto, keď sa budeme rozhodovať pri hlasovaní, ktoré tlačítko stlačiť, trak treba trošku sa preniesť do inej polohy a odmyslieť si na to, či sme súčasťou opozície a koalície, pretože klimatická kríza, klíma, životné prostredie nepozná pojem opozičný a koaličný, nepozná pravicový, ľavicový, liberálny, konzervatívny. Takisto ako v obchode nepoznáme rohlík koaličný a opozičný, ale poznáme iba ten rožok, ktorý si každý deň kupujeme. Mali by sme si uvedomiť, že schválením uznesenia k občianskej iniciatíve "Klíma ťa potrebuje", vlastne vytvárame dostatočne primeraný tlak nielen na dnešnú aj na budúce vlády, aby pri prijímaní opatrení, zákon o vyhlášok a nariadení mali stále na pamäti, že pokiaľ si nebudeme vážiť naše životné prostredie, pokiaľ budeme ľahostajní k našim prírodným zdrojom a pokiaľ si nebudeme vážiť naše ovzdušie, vodu, pôdu, nemáme ani záujem o plnohodnotný a zdravý život budúcich generácií.
Uznesenie, ktoré budeme schvaľovať sa Slovenská republika otvorene hlási k zahraničných záväzkom vyplývajúcich nielen z nášho členstva v Európskej únii, ale aj z našej demokratickej podstaty a geografickej polohy v srdci Európy. Slovenská republika je zmluvnou stranou príslušných dohovorov, ku ktorým sme sa prihlásili od roku 1993 ako je Dohovor OSN o zmene klímy, následného Kjótskeho protokolu a Parížskej dohody. Musíme si však byť plne vedomí, že prebiehajúca klimatická zmena môže mať zásadné, ekologické, spoločenské, ekonomické a politické dôsledky, ktoré sa môžu dramaticky dotknúť aj Slovenskej republiky. Z histórie vieme, že zásadným stimulom pre pohyb a migráciu nielen jednotlivcov, ale celým národom nie je bohatstvo a istota, ale chudoba a strach. Strach o prežitie seba samých, o svoje rodiny, o svoje deti. Preto aj Slovenská republika ako štát bohatý, ako som hovoril, na vodu a prírodné zdroje, musí robiť maximum, aby v rámci svojich možností urobila všetko pre to, aby sme zastavili neúmerný rast klimatických zmien a ozaj, aby sme splnili tie záväzky, ktoré máme, minimálne záväzok z Parížskej dohody, znížiť rast globálnej teploty o 2 stupne Celzia.
Súčasťou uznesenia Národnej rady, ktoré budeme schvaľovať je aj veľa opatrení pre vládu, ale aj budúce vlády na prípravu opatrení stratégie a zákonov, ktoré na jednej strane budú nás tlačiť, aby sme znížili produkciu emisných plynov, ale súčasne, aby sme zvýšili ich spotrebu, pretože uhlíková neutralita nie je iba o znižovaní produkcie, to by bolo veľmi falošné, a to by sme si klamali sami seba. Vidíme to z posledných informácií, ekonomika sveta klesá v rámci pandémie a obsah CO2 nám stúpa. Čiže ja tu vidím nerovnováhu medzi produkciou a spotrebou a mali by sme sa asi viac zamerať na spotrebu, s tou s vami súhlasím, pán Kazda, na spotrebu. To znamená mali by sme zvýšiť starostlivosť o prírodné záchyty uhlíka, pretože sme asi zabudli na to, že ten život je po... úplne niečom inom ako len na produkcii. My sme zabudli na to, aké sú dôležité lesy, pôda, poľnohospodárske pozemky, mokrade a aká je dôležitá a životne dôležitá sekrestácia uhlíka, a tým vlastne vieme zvýšiť odolnosť voči kalamitám, vieme predĺžiť a zlepšiť druhovú, vekovú a biotopickú pestrosť.
Uznesenie k občianskej aktivite, iniciatíve "Klíma ťa potrebuje", o ktorom budeme pravdepodobne zajtra hlasovať, nie je iba formálnym a deklaratívnym aktom. Uznesenie je jednoznačne prihlásením sa k európskym záväzkom a hodnotám a hlavne a čo je veľmi dôležité, obsahuje celý rad konkrétnych odporúčaní, opatrení, tak ako som spomínal, nielen terajšej, ale aj budúcich vládam. Pretože nesplnenie klimatických cieľov, naplnenie klimatických cieľov nezaväzuje iba túto, ale aj ďalšie, ďalšie vlády a ciele a záväzky z tohto uznesenia nekončia ukončením funkčného obdobia tejto vlády Slovenskej republiky. Na záver ešte raz chcem požiadať všetkých poslancov Slovenskej republiky, bez ohľadu na politickú príslušnosť a náboženské presvedčenie, myslite pri hlasovaní na to, že sme volení zástupcovia ľudu z krajiny, ktorá je ešte stále bohatá na prírodné zdroje a hlavne na vodu a myslite na to, že takouto krajinou chceme aj ostať. Hlasovaním za toto uznesenie súčasne prejavíme aj svoju solidaritu s tými národmi a s tými časťami sveta, kde zmeny klímy už začali zasahovať nielen jednotlivcov, rodiny aj celé štáty natoľko, že nedostatok potravín a hlavne vody núti ľudí odchádzať z domova a hľadať si nové miesto na život.
Vážené panie poslankyne, páni poslanci, buďme zodpovední a vyšlime jasný a jednoznačný signál do sveta o tom, že nám záleží na tom, aby naše deti, naše vnúčatá a všetky ďalšie generácie žili v prostredí vhodnom na život, v prostredí, kde si bude môcť každý človek uplatniť svoje základné ľudské právo, a tým je právo na
===== Právo a tým je právo na dôstojný a plnohodnotný život. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

30.3.2021 18:32 - 18:40 hod.

Jaroslav Karahuta Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci, za slovo. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, ja sa chcem v prvom rade poďakovať všetkým diskutujúcim v rozprave aj vo faktických poznámkach, za ich príspevky. Dnešná, ale aj piatková diskusia z 19. 3. potvrdila, že téma klimatických zmien oslovila nielen signatárov občianskej iniciatívy "Klíma ťa potrebuje", ale aj veľký počet poslancov Národnej rady.
V kontexte prebiehajúcich klimatických zmien a naším stanoviskom k adaptácii na zmenu klímy, chcem znovu zdôrazniť, že skutočnosť, že Slovensko ozaj nie je ten malý štát aj keď tvoríme iba 1,2 % obyvateľov Európskej únie, pretože sme hlasom 450 mil. ľudí ako rovnoprávny člen EÚ. Slovensko je možno malý štát v počte obyvateľov, je možno malý štát v rozlohe a určite musíme veľmi veľa spraviť tomu, aby sme, aby sme aj v oblasti životnej úrovne dosiahli úroveň najvyspelejších štátov Európskej únie, avšak sme veľmi bohatí na to, čo iným štátom chýba, a to sú prírodné zdroje a voda a hlavne sme bohatí na ten najväčší poklad prírody, ktorým je voda.
Pretože až vtedy, keď stratíme to najcennejšie, čím je voda, si môžme povedať, že sme malí a chudobní. S vodou sme stále veľkí a bohatí. Väčšina z nás ako tu sedíme sme rodičia, niektorí sa možno rodičmi chcú stať, veľa z nás sú už aj starými rodičmi, preto, keď sa budeme rozhodovať pri hlasovaní, ktoré tlačítko stlačiť, trak treba trošku sa preniesť do inej polohy a odmyslieť si na to, či sme súčasťou opozície a koalície, pretože klimatická kríza, klíma, životné prostredie nepozná pojem opozičný a koaličný, nepozná pravicový, ľavicový, liberálny, konzervatívny. Takisto ako v obchode nepoznáme rohlík koaličný a opozičný, ale poznáme iba ten rožok, ktorý si každý deň kupujeme. Mali by sme si uvedomiť, že schválením uznesenia k občianskej iniciatíve "Klíma ťa potrebuje", vlastne vytvárame dostatočne primeraný tlak nielen na dnešnú aj na budúce vlády, aby pri prijímaní opatrení, zákon o vyhlášok a nariadení mali stále na pamäti, že pokiaľ si nebudeme vážiť naše životné prostredie, pokiaľ budeme ľahostajní k našim prírodným zdrojom a pokiaľ si nebudeme vážiť naše ovzdušie, vodu, pôdu, nemáme ani záujem o plnohodnotný a zdravý život budúcich generácií.
Uznesenie, ktoré budeme schvaľovať sa Slovenská republika otvorene hlási k zahraničných záväzkom vyplývajúcich nielen z nášho členstva v Európskej únii, ale aj z našej demokratickej podstaty a geografickej polohy v srdci Európy. Slovenská republika je zmluvnou stranou príslušných dohovorov, ku ktorým sme sa prihlásili od roku 1993 ako je Dohovor OSN o zmene klímy, následného Kjótskeho protokolu a Parížskej dohody. Musíme si však byť plne vedomí, že prebiehajúca klimatická zmena môže mať zásadné, ekologické, spoločenské, ekonomické a politické dôsledky, ktoré sa môžu dramaticky dotknúť aj Slovenskej republiky. Z histórie vieme, že zásadným stimulom pre pohyb a migráciu nielen jednotlivcov, ale celým národom nie je bohatstvo a istota, ale chudoba a strach. Strach o prežitie seba samých, o svoje rodiny, o svoje deti. Preto aj Slovenská republika ako štát bohatý, ako som hovoril, na vodu a prírodné zdroje, musí robiť maximum, aby v rámci svojich možností urobila všetko pre to, aby sme zastavili neúmerný rast klimatických zmien a ozaj, aby sme splnili tie záväzky, ktoré máme, minimálne záväzok z Parížskej dohody, znížiť rast globálnej teploty o 2 stupne Celzia.
Súčasťou uznesenia Národnej rady, ktoré budeme schvaľovať je aj veľa opatrení pre vládu, ale aj budúce vlády na prípravu opatrení stratégie a zákonov, ktoré na jednej strane budú nás tlačiť, aby sme znížili produkciu emisných plynov, ale súčasne, aby sme zvýšili ich spotrebu, pretože uhlíková neutralita nie je iba o znižovaní produkcie, to by bolo veľmi falošné, a to by sme si klamali sami seba. Vidíme to z posledných informácií, ekonomika sveta klesá v rámci pandémie a obsah CO2 nám stúpa. Čiže ja tu vidím nerovnováhu medzi produkciou a spotrebou a mali by sme sa asi viac zamerať na spotrebu, s tou s vami súhlasím, pán Kazda, na spotrebu. To znamená mali by sme zvýšiť starostlivosť o prírodné záchyty uhlíka, pretože sme asi zabudli na to, že ten život je po... úplne niečom inom ako len na produkcii. My sme zabudli na to, aké sú dôležité lesy, pôda, poľnohospodárske pozemky, mokrade a aká je dôležitá a životne dôležitá sekrestácia uhlíka, a tým vlastne vieme zvýšiť odolnosť voči kalamitám, vieme predĺžiť a zlepšiť druhovú, vekovú a biotopickú pestrosť.
Uznesenie k občianskej aktivite, iniciatíve "Klíma ťa potrebuje", o ktorom budeme pravdepodobne zajtra hlasovať, nie je iba formálnym a deklaratívnym aktom. Uznesenie je jednoznačne prihlásením sa k európskym záväzkom a hodnotám a hlavne a čo je veľmi dôležité, obsahuje celý rad konkrétnych odporúčaní, opatrení, tak ako som spomínal, nielen terajšej, ale aj budúcich vládam. Pretože nesplnenie klimatických cieľov, naplnenie klimatických cieľov nezaväzuje iba túto, ale aj ďalšie, ďalšie vlády a ciele a záväzky z tohto uznesenia nekončia ukončením funkčného obdobia tejto vlády Slovenskej republiky. Na záver ešte raz chcem požiadať všetkých poslancov Slovenskej republiky, bez ohľadu na politickú príslušnosť a náboženské presvedčenie, myslite pri hlasovaní na to, že sme volení zástupcovia ľudu z krajiny, ktorá je ešte stále bohatá na prírodné zdroje a hlavne na vodu a myslite na to, že takouto krajinou chceme aj ostať. Hlasovaním za toto uznesenie súčasne prejavíme aj svoju solidaritu s tými národmi a s tými časťami sveta, kde zmeny klímy už začali zasahovať nielen jednotlivcov, rodiny aj celé štáty natoľko, že nedostatok potravín a hlavne vody núti ľudí odchádzať z domova a hľadať si nové miesto na život.
Vážené panie poslankyne, páni poslanci, buďme zodpovední a vyšlime jasný a jednoznačný signál do sveta o tom, že nám záleží na tom, aby naše deti, naše vnúčatá a všetky ďalšie generácie žili v prostredí vhodnom na život, v prostredí, kde si bude môcť každý človek uplatniť svoje základné ľudské právo, a tým je právo na
===== Právo a tým je právo na dôstojný a plnohodnotný život. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.3.2021 18:05 - 18:06 hod.

Jaroslav Karahuta Zobrazit prepis
Trochu, trochu nerozumiem tomu, že stále v takých diskusiách, keď sa rozpráva o, rozpráva sa o produkcii potravín, o zdravej prírode, o životnom prostredí, zrazu ľudia znervóznejú. Už ako keby sme sa nevedeli o ničom inom baviť, len o peniazoch, o biznise, o raste ekonomiky, hej? My sa rozprávame o niečom, čo vlastne tvorí podstatu a základ, a základ života na zemi. A viete, kvôli čomu sú ľudia nervózni? Lebo takéto diskusie oberajú ľudí o čas. A preto sú nervózni, lebo máme všetko. Máme sa dobre. Máme dosť potravín? Máme. Máme dostatok vody? Máme. Máme pomerne peknú prírodu? Máme. Čiže až vtedy, keď to stratíme, vtedy asi začneme sa baviť o tom, že čo sme mali urobiť a vtedy už to bude pozde.
Keď sa pozriete do materiálov z ďalekej minulosti, aj Sahara bola zelená niekedy. Aj v iných častiach sveta bol úplne iný život, ako je dnes. A hovorí sa, že pýcha peklom dýcha, preto by sme si mali vážiť toho, čo máme a majme úctu k prírodu, k prírodným zdrojom, majme úctu k tomu bohatstvu, lebo sme jeden z najbohatších štátov na svete, pretože máme dostatok vody. Až keď ju stratíme, tak vtedy ju budeme hľadať, ale nepostačí nám ani artézska ani iné studne. Budeme bez vody a vtedy budeme malí a chudobní.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 19.3.2021 13:10 - 13:17 hod.

Jaroslav Karahuta Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, pred vami je návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k občianskej aktivite k občianskej iniciatíve "Klíma ťa potrebuje". V prvom rade sa chcem poďakovať autorom a organizátor občianskej iniciatívy Klíma Ťa potrebuje. Som rád, že skupina mladých ľudí aj v období pandémie, kedy platia oprávnene obmedzenia sociálnych kontaktov, svojou iniciatívou poukázala na to, aby sme sa zamysleli a hlavne nezabudli sa prihlásiť k hodnotám, vďaka ktorým ešte stále máme na Zemi život, aby sme si uvedomili, že nemáme právo tieto podmienky života zhoršovať a ohrozovať tak zdravú budúcnosť našich detí. Vzhľadom k skutočnosti, že Slovenská republiky je súčasťou spoločného európskeho priestoru, náš signál, ktorý schválením uznesenia vyšleme do sveta nie je iba signálom a hlasom občanov Slovenskej republiky, nie je iba hlasom malej krajiny s takmer 5,5 miliónmi obyvateľov, ale je hlasom a signálom právoplatného člena Európskej únie, v ktorom žije takmer 450 miliónov ľudí. Čiže ak sú pripomienky a názory, že malé Slovensko je iba malým mravcom v porovnaní s veľkosťou tých štátov, ktorí často nerešpektujú nevyhnutnosť prijímať opatrenia na zastavenie prebiehajúcich klimatických zmien, nie je to pravda. Sme súčasťou hlasu 450 miliónov ľudí.
Dnes je celosvetový klimatický štrajk, ktorý vzhľadom k prebiehajúcej pandémii bude prebiehať hlavne v online priestore. Určite nie je cieľom tejto aktivity vyvolávať dnes nejaké masové akcie, ktoré by túto pandémiu ešte zhoršilo, ale je prosbou ľudí, ktorých zaujíma budúcnosť našich detí, našich vnúčat, pravnúčat, čiže tých, ktorí tu budú chcieť žiť v lepších podmienkach a hlavne v zdravom prostredí. Aj napriek tomu, že Slovenská republika v počte obyvateľov tvorí iba 1,2 % obyvateľov Európskej únie, sme dôležitým prvkom a súčasťou Európskej únie. Sme tretím najbohatším štátom Európskej únie v zdrojoch pitnej vody. Máme ideálne klimatické podmienky na pestovanie potravín mierneho klimatického pásma. Máme ideálne podmienky na to, aby sme svojim dielom prispeli k environmentálnej stabilite a potravinovej bezpečnosti Spoločného európskeho priestoru. Preto je našou povinnosťou si vážiť si a chrániť klimatické podmienky nášho malého Slovenska, vážiť si a chrániť prírodné zdroje, ale hlavne si vážiť a chrániť si to najbohatšie čo máme a to je voda. Pretože až vtedy keď stratíme to najcennejšie, čím je voda, si môžme povedať, že sme malí a bezvýznamní. S vodou sme veľkí a bohatí. Bez vody a bez ochranných prírodných zdrojov nemáme šancu zmeniť, zastaviť a zmeniť klimatické zmeny, aj to je dôležitým obsahom a posolstvom občianskej iniciatívy "Klíma ťa potrebuje". Upozorňujem však na fakt, že pri riešení klimatických zmien, nestačí sledovať iba produkciu emisných plynov ako aj napríklad hlavne CO2 ale súčasne musíme sledovať aj ich spotrebu, pretože bez CO2, vody a slnečnej energie nebude fotosyntéza, ktorá je základom a najdôležitejším procesom na Zemi.
Čiže ja sa hlásim k všetkým opatreniam, vďaka ktorým zastavíme procesy klimatických zmien, avšak musia byť v rovnováhe. Potrebujeme to, čo dnes nazývame uhlíkovou neutralitou, čiže rovnováhu medzi produkciou a spotrebou a táto neutralita a rovnováha na našej planéte je veľmi dôležitá a týka sa nielen v oblasti emisných plynov, ale všetkých biologických a biochemických procesov. Slovenská republika je zmluvnou stranou, zmluvnou stranou príslušných dohovorov od roku 1993. Prihlásili sme s k Rámcovému dohovoru OSN o zmene klímy a následnému Kjótskemu protokolu a Parížskej dohode. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie dňa 1. 12. 2020 prerokoval petíciu za "Klímu za budúcnosť" a taktiež požiadal ministra životného prostredia, aby pripravil správu, ktorou bude informovať Národnú radu Slovenskej republiky o príprave legislatívnych opatrení zameraných na zmierňovanie zmien klímy a jej dopadoch podmienkach Slovenskej republiky.
Uznesenie k tejto správe v pléne Národnej rady Slovenskej republiky konštatuje, Národná rada konštatuje, že berie na vedomie občiansku iniciatívu "Klíma ťa potrebuje" a tiež, že vláda vo svojom programovom vyhlásení venuje problematike zmeny klímy náležitú pozornosť. Napriek tomu v bode C pripomína a odporúča vláde Slovenskej republiky celý rad opatrení a iniciatív, ktoré Národná rada Slovenskej republiky považuje za nevyhnutné, aby sa Slovensko rýchlejšie a účinnejšie transformovalo na nízkouhlíkovú spoločnosť a zvýšilo svoju odolnosť voči dôsledkom zmeny klímy. Vzhľadom na prierezový charakter k pripravovaným strategickým dokumentom aj ku konkrétnym opatreniam bude nevyhnutná celospoločenská a odborná diskusia. Na záver, chcem požiadať a snáď aj poprosiť všetkých poslancov Národnej rady nielen opozičných ale aj z koaličných radov, aby toto uznesenie podporili a prispeli tak k environmentálnej a klimatickej stabilite nielen nášho malého Slovenska ale aj k stabilite na celej Zemi. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.2.2021 10:38 - 10:40 hod.

Jaroslav Karahuta Zobrazit prepis
Všet... Všet.. Ďakujem všetkým, ktorí svojimi faktickými post..., poznámkami v podstate podporili to moje vystúpenie, ešte raz veľmi pekne ďakujem.
A ja by som na úvod povedal to, čo povedala pani Sulanová, áno, na konci je človek, hej, čiže stále mojím záujme bude človek, a ale nemôžem pripustiť, aby, aby v podstate bol len človek a len ekonomika a ja budem stále pozerať aj na celý potravinový reťazec, čiže záleží mi, úprimne mi záleží na pôde, záleží mi na rastlinách, záleží mi na zdravých zvieratách a záleží mi na zdravom človeku. Pokiaľ si nebudeme vážiť potravinový reťazec, tak potom choďme od toho preč, nebavme sa o takých zákonoch, proste stanú sa z nás obyčajní roboti a technokrati, a ako to skončí to už nechajme na osude.
Z druhej strany podporujem návrh pani poslankyne Halgašovej a som zato, aby tento zákon sa prejednal, už keď je vonku, prešiel riadnym legislatívnym procesom, to musíme uznať, je to takto. Ale musíme ho, musíme urobiť všetko preto, aby sa zmenil, pretože tu sú tieto dôležité veci, ne..., predaj pod cenu je jedna vec, ja si myslím, tam sa asi vo výsledku dohodneme, ale my musíme pozerať na tie dopady aj na tie, hlavne na to, čo chceme podporiť, a tým, že sme sa zaviazali podporiť slovenský vidiek, malé, stredné a rodinné podnikanie, tak musíme upraviť tie ustanovenia tohto zákona, aby aj ten malý mohol byť raz veľký. Keď ho nedostaneme do tých reťazcov a keď budeme podporovať dominanciu veľkých potravinárskych alebo poľnohospodárskych spoločností, tak ten malý bude stále malý, a ešte raz taká pandémia - a všetci malí nám zmiznú. Proste, pomôžme im upratať, dajme im možnosť logistiky, dajme im možnosť sa odprezentovať, hej, dajme im možnosť pracovať s etnologickými s nástrojmi v obchode tak, ako to môžu aj tí veľkí.
Ale akonáhle to necháme pôvodnom znení tak, ako to je teraz, ten malý z Liptova nikdy sa nedostane do Malaciek alebo na východ Slovenska, bude, chudák, v Liptove sa trápiť, pokiaľ ho nekúpi nejaký veľký, nedá mu ďalšie peniaze, ale už to bude, už to nebude ten...
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 3.2.2021 10:18 - 10:28 hod.

Jaroslav Karahuta Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, zákon o neprimeraných obchodných podmienkach nie je zákon vytrhnutý z kontextu, ktorý rieši iba nejakú jednu pomyselnú oblasť, ako keď si v geometrii nakreslíme nejaký, nejaký tvar, geometrický tvar a ideme ho vnútri riešiť. Tento sa dotýka takmer všetkých oblastí, ktoré priamo vplývajú na podnikanie v poľnohospodárstve a v potravinárstve. Áno, my sme sa zaviazali k zvýšenej potravinovej sebestačnosti a ja si vážim dohody nielen úst..., nielen písomné, ale aj ústne a plus, keď som niečo podpísal, som pravák (rečník zdvihol pravú ruku), čiže touto rukou toto programové vyhlásenie vlády ako člen koalície, tak ja urobím všetko preto, aby sa toto vyhlásenie splnilo.
Na druhej strane musíme začať viac používať aj zdravý sedliacky rozum, a tak ako sme sa bavili viackrát na, na výbore pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, keď sme hlasovali, keď som hovoril, že nemáme koaličné a opozičné rohlíky, máme iba jeden rohlík. Na tom rohlíku nie je napísané koalícia a opozícia. Ani hlad nie je koaličný a opozičný. Je iba je iba jeden a to je hlad.
Paradoxne, možno budete prekvapený, ale ja som za to, aby sa tento zákon prejednával. Nesúhlasím s niektorými ustanoveniami a budem robiť všetko preto, aby sa prijali pozmeňovacie návrhy. Všetko preto urobím, to je jeden z tých mojich zásad. Ja som potravinár od 15 rokov, mám strednú priemyselnú školu potravinársku, mám vysokú školu veterinársku, odbor hygiena a spracovanie potravín, a mám trošku tak možno iný vzťah ako technicky orientovaní ľudia, avšak musíme ten zákon upraviť.
Ak chceme, ak chceme takto prijať zákon, ako sme ho prijali, resp. ak ho chceme zrušiť, ako sme ho zrušili, no musíme si uvedomiť, že ten zákon sa dotýka nielen producentov potravín, zákon nemá upravovať iba nadvládu reťazcov. Zákon upravuje aj z..., alebo mal by zrovnoprávniť postavenie všetkých systémov v potravinovom reťazci, čiže dotýka sa priamo aj výrobcov. Nesmieme dovoliť, aby bol veľký a malý obchod, aby bol veľký a malý producent, aby veľký dominoval nad malým a naopak. Malo by to byť o férovej obchodnej súťaži. A ten, ktorý má rozhodovať o tom, čo sa bude predávať, má byť spotrebiteľ. Lenže ak chceme, aby ten spotrebiteľ mal to právo, tak ten výrobok musíme mať na pulte a presne toho sa dotýka celý tento zákon.
Moje, ja rozdeľujem tie, tento, tú novelu zákona do dvoch častí. Sú tie, ktoré ktoré potrebujeme upraviť, sú nezmyselné a sú pre mňa jednoducho červeným súknom, ktoré nemôžem vnútorne akceptovať. To, čo nemôžem akceptovať, a poviem to úplne otvorene, s viacerými som sa bavil, je predaj pod nákupné ceny. Neviem to akceptovať, proste nedáva mi to logiku. No logiku mi to dáva, ale nedáva mi to zmysel. Len pre..., a hlavne preto, lebo som podpísal sa pri vzniku tejto koalície a súhlasil som s programovým vyhlásením vlády a v tejto miestnosti som zaňho zahlasoval.
Súčasne si musíme uvedomiť, že predaj pod cenu nie je len otázka etická. Je to otázka nekalej praktiky z hľadiska likvidácie konkurencie, či už u výrobcov, alebo aj u obchodníkov, pretože dnes k vzhľadom chudobe alebo možno je to tvrdé slovo, ale k zlému ekonomickému postaveniu vysoké, vysokej časti, veľkej časti obyvateľstva je rozhodujúcim kritériom pre výber obchodu chlieb, mlieko, maslo a rohlíky. Pritom keď si zrátame koľko nám tvoria z celkového budžetu, ktoré dáme na potraviny, možno tvoria pár eur do mesiaca alebo pár percent a, bohužiaľ, ten rohlík, to maslo, to mlieko rozhoduje o tom a navádza toho spotrebiteľa, do ktorého obchodného systému alebo do ktorého obchodu má vstúpiť, preto predaj pod cenu je pre mňa jednoznačne nekalá obchodná praktika. Budem otvorený, rokoval som o tom nie raz aj s obchodnými reťazcami. Nie je to pre nich nejaká, nejaká taká požiadavka, resp. boli by ste prekvapení, ale obchodné systémy ani nemali túto, ak nemali požiadavku, aby toto bolo vypustené z toho zákona o nekalých praktikách. To nebola aktivita obchodných systémov, oni s tým problém nemajú. Súčasne si musíme uvedomiť, že predaj pod cenu neznamená hľadiská etické, alebo obchodné, ale je to aj DPH. Keď kúpim za euro, tak mám 20 % DPH. Čiže to je 20 centov. Keď predám za 50 centov, mám 10 centov. To znamená, že ja namiesto toho, aby som štátu zaplatil daň z pridanej hodnoty, tak ja si od štátu vypýtam vratku, čo je ďalšie nemorálne a neetické.
Po ďalšie. Ak chceme tento zákon prijať v tomto znení, to znamená nechať cenu pod cenu, tak poprosím pani Kolíkovú, aby zmenila Obchodný zákonník, kde sa jasne píše, že podnikanie je s cieľom dosiahnutia zisku. Nie s cieľom vyrábania straty. Tak musíme zmeniť Obchodný zákonník. To znamená, že to má strašne veľa naväzností aj na inú legislatívu.
Čiže to je moje stanovisko k tomu, čo sa týka predaja pod cenu. Ozaj zlikvidujeme malú konkurenciu. Nehovorím, že to je vedome. Je to stále o ľuďoch. Ja si pamätám roky, ako spomínala kolegyňa Halgašová, keď sa zakladali reťazce. Tam bola najväčšia chyba, že sme ich pustili absolútne nekontrolovane na ce..., na celý, na celý trh, ale môže sa stať a to môže, musíme brať do úvahy, pretože keď si kupujete auto, tiež ho nepoisťujete, nepoisťujete kvôli tomu, že idem ho rozbiť. Ale čo keď náhodou rozbijem? Potom nepoisťujme autá, nepoisťujme domy, keď chceme predchádzať rizikám – aj to je naša ústavná zodpovednosť –, tak toto riziko je tu veľké. Druhá vec je, čo považujem za, za, za - a súhlasím s tým, aby bolo odstránené v tomto legislatívnom prostredí - je nákup pod cenu. Totiž prečo, prečo... V čom je problém? Ak chceme schváliť, ak chceme zaviesť späť nákup pod cenu, tak potom musíme upraviť kopu ďalších legislatívnych opatrení, pretože dnes obchodník nemá právo získať informáciu, čo je oprávnená, oprávnený náklad. On nemá právo. On nemá tú možnosť. Dokonca, keď sa bude pýtať, tak môže byť ešte aj trestne stíhaný. Opravme, dajme tú možnosť obchodníkovi sa pýtať a ja si myslím, že obchodník to bude rešpektovať. Čiže tu je ten, tu je tá disproporcia, tu je ten boj s povinnosťou, čiže nekupuj pod cenu a na druhej strane nemožnosťou získať informáciu, čo je oprávnený náklad. A ja som robil pol života vo výrobe a bol som pri cenotvorbách a viete dobre, že cenotvorba je, okrem priamych nákladov sú fixné náklady a to je tá hra s číslami. Ja keď si nastavím pri rohlíkoch pšenicu, dnes je povedzme 220 eur, alebo dám si 150 eur, tak to je podstatný rozdiel, že koľko mám oprávnené náklady, takže to je otázka, ktorú treba veľmi citlivo, citlivo prerokovať, a podľa mňa, podľa mňa, z môjho pohľadu, hovorím úprimne, je neopodstatnená, pretože ne..., dokonca keby sa stalo to, že ten obchodník kúpi od toho dodávateľa pod cenu, že sa dohodnú, tak ten dodávateľ ho napadne a on má problém, takže opravme potom možnosť, dajme možnosť obchodníkovi získať informáciu o cene.
Ďalšia vec je, ďalšia vec, s ktorou mám problém, je otázka poskytnutia zliav. Všetci, ktorí sme v živote niekedy obchodovali, tak sme obchodovali s jednoduchým pravidlom, keď mi predáš jeden kus, kúpim ho za 10, keď mi predáš 100 bude za 9, keď bude 1 000, bude za 5. Túto možnosť im nedávame, tým pádom my bezprostredne nedáme možnosť výrobcom a hlavne malým výrobcom uplatniť si rozloženie tých fixných nákladov na väčšiu časť produkcie a tým, tým pádom zvyšovať výrobu a dosiahnuť kladný pozitívny hospodársky výsledok cestou zvýšeného predaja. Čiže toto, toto, ja, ja s tým mám problém.
Ďalšia vec, ďalšia vec a toto je priamo útok na malých, to je útok na malých a to sú logistické služby. Sám som spolupracoval s niekoľkými obchodnými systémami, boli to tvrdé podmienky, ozaj je to veľmi nepríjemné a dokonca z jedného sme museli vystúpiť, pretože to bola totálna likvidácia. Ale na druhej strane, obchodný systém, ktorý nemá centrálny sklad, tak, tak jednoducho, jednoducho vám poviem, zavezte mi to na miesto. A bez možnosti logistického, poskytnutia logistických služieb nemáte šancu to zaviesť a tým pádom malý výrobca bude navždy malý, lokálny bude navždy lokálny, aj keď má dobré výrobky, nedostane sa na celé územia Slovenska.
A zásadná vec, mám iba 50 sekúnd, s ktorou treba niečo robiť, je úhrada za dodaný tovar. Totiž nesúhlasím s tým, ako sa vyjadril pri jedom rokovaní, kde sme boli spolu s pánom ministrom, jeden pán riaditeľ z ministerstva, kedy povedal, že môžu obchodníci platiť na dodacie listy. No nemôžu. Čiže keď má platiť obchodník za niečo, tak buďme féroví, musí mať k tomu faktúru. Takže nastavme pravidlá férovo, takisto ako 50 % slovenských výrobkov v letákoch, však, veď to bola , to bola doslova hanba, keď sa objavili tie maličké, maličké obrázky, a moja mama si brala lupu ku tomu, aby vedela, o čo sa jedná, čiže nastavme ich férovo. Ale buďme féroví aj voči obchodníkom, aj voči výrobcom, aj voči dodávateľom, aby sme ozaj tú potravinovú sebestačnosť zvýšili.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.2.2021 10:02 - 10:03 hod.

Jaroslav Karahuta Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ja mám iba jednu praktickú otázku. Ja som z toho vystúpenia, nebolo mi jasné na začiatku, to bola kritika niektorých ustanovení, ktoré tam vypadli, resp. ktoré tam boli. A potom to bola podpora. Čiže ja by som ako sa ťa chcel opýtať, si tímlíderkou pre potravinárstvo a pôdohospodárstvo, stanovisko SaS, či podporí tieto dve zásadné veci, a to znamená predaj pod nákupné ceny a nákup pod oprávnené náklady, alebo nepodporí. Toto mi nebolo jasné. Na to by som chcel odpoveď, lebo aby nedošlo k nejakým, k nejakým mylným informáciám alebo otázkam. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 3.2.2021 9:20 - 9:21 hod.

Jaroslav Karahuta Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, vážený pán minister, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený výborom Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona (tlač 349). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov a zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti a Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor navrhujem výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.1.2021 10:01 - 10:03 hod.

Jaroslav Karahuta Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec, tá situácia s pozemkami je taká, aká je. Vieme, že máme sto miliónov vlastníckych vzťahov. Je to, je to nie dedičstvo nejakej dávnej minulosti, ale dedičstvo posledných 30 rokov a tá príčina je strašne jednoduchá. Pôdohospodárstvo ako také sa stalo rezortom tretej kategórie. Toto je príčina a ten dôsledok je dnešný stav. Sto miliónov vlastníckych vzťahov, potravinová sebestačnosť, najhoršie, najhoršie výsledky produkčných a ekonomických ukazovateľov.
Dokonca sme tu rozoberali teraz stav o klimatickej núdzi. Európska únia nás upozorňuje, robte opatrenia na sekvestráciu uhlíka, lebo toto, čo sa deje u nás, je úplne šialené, od nás uhlík odchádza do atmosféry potom a potom tu robíme všelijaké drahé ekonomické opatrenia na to, aby sme ho zachytili, pritom stačí použiť obyčajný zdravý gazdovský rozum. V tom je to poľnohospodárstvo nádherné.
Určite, určite ten zákon ešte prebehne, prebehne rokovaniami, ozývajú sa nám od poľnohospodárskej komory cez malých farmárov. Ja budem rád, keď sa zapojí aj väčšia skupina poslancov. Proste mal by to byť začiatok niečoho, čo na konci bude skutočné a férové usporiadanie vlastníckych vzťahov. Pretože tieto vzťahy dnes, keď je užívateľ povýšený nad nájomcu, sú minimálne, slušne povedané, nenormálne, a keď nie, protiústavné, pretože my bránime, my bránime výkonu ústavy v oblasti užívania vlastníckych práv vlastníka pozemku. Takže dúfam, že sa zapojí čo najširšia skupina poslancov do toho.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 28.1.2021 15:09 - 15:12 hod.

Jaroslav Karahuta Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán minister, Národná rada uznesením č. 535 z 27. januára 2021 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 411) na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor určila výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.
Poslanci, ktorí nie sú členmi výboru, výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona. Výbory, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený zaujali k nemu nasledujúce stanoviská:
Ústavnoprávny výbor o návrhu nerokoval, pretože nebol uznášaniaschopný.
Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 91 z 27. januára 2021 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkami.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto vládnemu návrhu zákona v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona Národnej rady o rokovacom poriadku odporúča Národnej rade predmetný vládny návrh zákona schváliť s pripomienkami.
Spoločná správa výborov o prerokovaní predmetného vládneho návrhu zákona vo výboroch v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie č. 92 zo dňa 27. januára 2021. V citovanom uznesení ma výbor poveril predložiť Národnej rade spoločnú správu výborov a splnomocnil ma podať návrhy podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis