Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

5.11.2021 o 11:49 hod.

MVDr.

Jaroslav Karahuta

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie spoločného spravodajcu 5.11.2021 11:49 - 11:55 hod.

Jaroslav Karahuta Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Budem úprimný, nechcel som vystúpiť v záverečnom slove, pretože tej diskusie bolo dosť, ale, bohužiaľ, musím reagovať. Dve veci ma tu mrzia, tri veci, pardon.
Prvá vec, najpodstatnejšia, nebavili sme sa o ochrane prírody. Nerozprávali sme o tom, ako les zvyšuje vodozádržnú funkciu, nerozprávali sme sa o tom, ako zvyšuje úroveň fotosyntézy, aby sme zachytávali viac CO2, viac emitovali kyslíka, regulovali pomer CO2, kyslíka a dusíka v ovzduší.
Čo je základom klimatickej zmeny? Základom klimatickej zmeny nie je vlastníctvo, ale kvalita ovzdušia. To je tá klimatická zmena. Niekoľkí ľudia sa tu oháňali prezidentkou a Glasgowom a o znížení, aby sa neznižovala lesnatosť. Prečo sa nemá znižovať lesnatosť? Kvôli, kvôli krajinotvorbe? Povedzme, že áno. Ale hlavne kvôli klimatickým zmenám. O tom sme sa tento, v tieto hodiny a dni nebavili. Nebavili sme sa o vodozádržnej funkcii lesa, však načo. Nikto, nikto nepovedal, ako vlastne plní ten les tú funkciu z hľadiska vodozádržnosti, ako, ako vplýva zdravý strom na kvalitu pôdy, na mikrobiálny život, lebo toto je tá vodozádržná funkcia lesa. Nerozprávali sme sa o hospodárskych škodách, ktoré sú spôsobené na poľnohospodárskej pôde, pretože blízko lesa sú polia, a to sú ťažké miliónové hodnoty, ktoré štát nedokázal za 30 rokov kompenzovať, resp. nastaviť systém prostredníctvom poistného plnenia na odstraňovanie týchto škôd. Pretože toto je, to sú dôvody, prečo naše poľnohospodárstvo, naše regióny upadajú.
Ja súhlasím s tým a plne sa podpisujem pod to, čo bolo povedané, že treba zvýšiť zamestnanosť, že treba zvýšiť cestovný ruch, o tom absolútne, ja si myslím, ale to ani nebolo nikde v pléne spomenuté, že niekto bol voči tomu, to nie. Nebavili sme sa o zvýšení kvality a úrovne ochrany prírody. Bavili sme sa o majetkoch. Niekoľko dní sme sa bavili o majetkoch. A nakoniec pani poslankyňa Zemanová to v poslednom svojom vystúpení aj potvrdila.
Ale čo ma mrzí, na záver, je to, že ja som verejne vyzval predkladateľa, aby odpovedal na otázku, prečo nie zonácia? Pani poslankyňa Zemanová povedala, že zonácia nie je teraz cieľom, cieľom zákona o ochrane prírody. Aby sme sa bavili o zákone o ochrane prírody? Na čo robíme pozmeňujúce a doplňujúce návrhy ku iným zákonom, keď ideme odstrániť jednu vec a na tú sa nalepí desať pozmeňovákov, lebo je otvorený zákon? Či tento zákon o ochrane a prírody a slovenská príroda si nezaslúži nič, len presuny pozemkov?
Pýtal som sa otvorene predkladateľa, čo s ochrannými pásmami? Už keď sa nepodarilo zobrať tých 660-tisíc poľnohospodárskej pôdy, čo bolo v pôvodnom návrhu, a už sa to zúžilo len na tých 180-tisíc, v tom sú aj pôda 30-tisíc neidentifikovaných vlastníkov, správne som povedal, lebo to nie sú neznámi vlastníci. Neznámy vlastník neexistuje, presne to vysvetlil odborne pán poslanec Fecko. Prečo ideme brať túto pôdu? Pretože ročná dotácia na 30-tisíc ha pôdy v týchto národných parkoch viete, koľko je 20 miliónov? To je, to je oficiálna ročná dotácia, priame platby ANC-čko a plus kompenzácie a za stratu hospodárskej činnosti je 20 miliónov. Prečo ideme brať túto pôdu? Prečo nenecháme ju tam tým, komu to patrí? Veď spravuje ju Slovenský pozemkový fond a prečo nehľadáme tých vlastníkov, veď tí vlastníci sa postupne hlásia a predeďujú sa pozemky a tak tie pozemky patria im.
Čo bude s ochrannými pásmami? Ja neviem, ja som sa stále nedozvedel, čo bude s 280-tisíc, alebo takto nejako, s 250 000 ha ochranných pásiem. V prvom návrhu to boli aj ochranné pásma. Teraz nejako sa z toho vytratili, ja už z toho pozmeňováku neviem vyjsť. Budú predmetom presunu? Bude tam nejako štát zasahovať? Ale nie vyhláseniami, deklaráciami, že bude diaľnica do roku 2010, 2020, 2030, to sme počúvali tridsať rokov. Nič sa nezmenilo, tridsať rokov zase len vyhlásenia, deklarácie, čo urobíme! Kurník, tak to dajme na papier, podpíšme sa pod to! Prečo len prázdne slová?! Prečo sa bojíme riešiť predkupné právo? Prečo to nezrušíme, predkupné právo? Na jednej strane rozprávame o kravičkách pod hotelmi v Alpách a na druhej strane nedovolíme tým ľuďom, aby v rodine rozvíjali svoje podnikanie, aké kravičky pod tými, pod tými hotelmi tam mali. Nebudú ich mať.
Takže poprosím, už rozprava k tomu je skončená. Aspoň písomnou formou informovať poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, informovať aj členov výboru, ja sa na to na výbore budem pýtať, prečo nie zonácia, čo bude s ochrannými pásmami a prečo sa nerieši predkupné právo, lebo toto je to, čo sa malo tu riešiť, keď sme sa bavili o majetkoch. O odbornej stránke už nehovorím, tá, bolo povedané, že ochrana prírody nie je predmetom novely tohto zákona.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.11.2021 11:33 - 11:35 hod.

Jaroslav Karahuta Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Poviem úprimne, som smutný, Anka, som smutný z toho vystúpenia. Na druhej strane som rád, že hnutie SME RODINA sa tak rozhodla a deklarovala, ako sa rozhodlo, že nepodporí tento zákon, pretože teraz bolo povedané na záver to najpodstatnejšie.
Týmto zákonom nejde o ochranu prírody. Týmto zákonom sa ide o to, aby sa získala kontrola nad obrovským množstvom pozemkov. Teraz si to, Anka, povedala, že cieľom novely nie je zonácia, cieľom novely je prístup ku pozemkom. Tak ja, ja teraz budem citovať § 19 zákona 543/2002 o ochrane prírody. Cieľom ochrany národného parku je zachovanie a obnova prirodzených ekosystémov. Tento cieľ sa zabezpečuje zonáciou. Tak keď nie je cieľom zonácia, tak nie je cieľom ochrana národných parkov. Ja, ja som, ja ozaj že (povedané so smiechom) chytám dych, čo nezvyknem, ale ja som z toho veľmi smutný.
Sedíme tu dva dni. Okrem vystúpenia, ktoré si veľmi vážim, ktoré povedal pán kolega Šíbl, ktoré ozaj malo tú, nejakú tú odbornú stránku, ja som nepočul okrem neho ani raz o fotosyntéze, o vodozádržných funkciách lesa, o ukladaní uhlíka, o tom, ako budeme riešiť škody na poľnohospodárskej pôde z titulu premnožených zvierat. Ja som, ja som nepočul o tom, že ako budeme zvyšovať úroveň a kvalitu ochrany životného prostredia. My tu dva dni sedíme a riešime peniaze, pozemky, pozemky, peniaze a dookola jedno a to isté. A už nehovoriac o tých, o ďalších prejavoch, ktoré tu vôbec nepatrili, pretože ochrana prírody nemá rozdeľovať, ale spájať. A ja som z toho vystúpenia veľmi smutný.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.11.2021 10:42 - 10:44 hod.

Jaroslav Karahuta Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ďakujem za všetky, za všetky faktické pripomienky. Ja by som hlavne reagoval na tri.
Anka, nespochybňujeme cieľ atď., to určite nie. To, to myslím, že toto nie je na mieste. Ale sa vrátim k tomu. Aj dnes je to štátny pozemok, aj dnes tieto pozemky spravuje štát. Ja už som včera to hovoril. To znamená, spochybňujeme ministra momentálne, predtým bol pán minister Mičovský, teraz ministra Vlčana, že sú zlým, zle spravujú tie pozemky? Lebo tu sa nemení majiteľ. Je to stále Slovenská republika. Čiže spochybňujeme, spochybňujeme kompetentnosť ministrov iba, pokiaľ to robia zle.
A čo sa týka, čo sa týka pána, pána poslanca Šíbla, ja som nedostal odpoveď na otázky, prečo nie zonácia, čo s ochrannými pásmami, prečo nezrušíme predkupné právo? Ja by som poprosil o odpovede na tieto otázky.
A čo sa týka zonácie, nie je to pravda, že politici. To je zase zle. A to je presne to, čo tu počúvame tridsať rokov. V § 30, kde sú nastavené zóny chránených území, tam sú nastavené pravidlá, ako tie zonácie robiť. My máme v legislatíve formu zonácie a tú, si myslím, že treba dodržiavať. A politici majú len formálne schváliť tú zonáciu.
A čo sa týka pána poslanca Mičovského, súhlasím. Súhlasím. Je to presne takto v programovom vyhlásení vlády, čiže dodržme ho. Neriešme to politicky, lebo to nie je politický problém. To je vysoko odborný problém. A už či pôjdeme cestou jednou alebo druhou, to už je iná vec. Ide o nastavenie mechanizmov, lebo ochrana prírody nie je o politike. Je to o zdravom životnom prostredí, je to o environmentálnej stabilite, o rozvoji vidieka a plnenie klimatických a mimoprodukčných funkcií lesa.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 5.11.2021 10:06 - 10:23 hod.

Jaroslav Karahuta Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo ešte raz. Ja si myslím, že na úvod trebalo, trebalo trošku odbočiť a poďakovať sa ministerstvu životného prostredia a ministerstvu vnútra, že po 34 rokoch konečne ľudia na Zemplíne v okolí Strážskeho sa dočkajú toho, že tá časovaná bomba, ktorá je blízko nich, že sa začne likvidovať. Dnešným dňom sa likvidujú prvé PCB-čka, resp. sa odkladajú na bezpečné miesto a nastupuje proces sanácie okolia, okolia Chemka Strážske, resp. najprv v areáli Chemka Strážske a potom, potom ďalej. Takže za to, ja si myslím bez ohľadu na to, aký máme názor na zákon 543, sa patrí poďakovať.
Mrzí ma, mrzím, že sa z ochrany prírody stala politická téma. Nemala to byť politická téma. Ja plne súhlasím aj s tými slovami, s tými slovami, ktoré povedal na záver pán poslanec, bývalý minister Mičovský, že takisto nemali by sme rozdeľovať ľudí touto témou, mali by sme ich spájať. Môžeme mať na to iný názor, mali by sme ju spájať.
Ďalej ma osobne mrzí, viem trošku čítať medzi riadkami, že všetci tí, ktorí majú nejaké výhrady, a upozorňujem, výhrady voči obsahu, voči, voči forme, nie voči cieľu, sú dokonca niekedy až protispoločenský živel. Za to, že mám výhrady voči forme, voči obsahu, ale nie voči cieľu, tak trošku mi blbo padlo, keď to bolo mierené aj na mňa, že patrím niekde do tej ľavej strany sály. Tamto určite nepatrím, som synom otca, ktorý dostal oficiálne ospravedlnenie štátu za krivdy spáchané komunizmom.
Teraz čo sa týka samotného zákona. Chcem, chcem znovu, chcem znovu poprosiť, keď diskutujete, rozmýšľajte o tom, že to nie je softvér, to nie je excelovská tabuľka, to nie je nejaký závod, nejaká montážna linka, to je citlivý konzervatívny vidiek. Bavíme sa o ľuďoch, bavíme sa o prírode, bavíme sa o ochrane životného prostredia, bavíme sa klimatických zmenách, tak nemiešajme tu politiky, názory, pretože ja som tu sedel, až na včera, nejaký čas, keď som sa pripravoval do TA3, ani jeden z vás, či z koalície alebo opozície, nepovedal, že je proti ochrane prírody, to nepadlo ani jedenkrát. To, o čom sa bavíme, je ten obsah a forma, ako chceme zabezpečiť tú ochranu prírody.
Máme, máme v legislatíve zákon 400/2015, zákon o tvorbe právnych predpisov. Myslím, že asi viete, o čom rozprávam. V tomto zákone o tvorbe právnych predpisov sa píše: "zákon musí byť terminologicky správny, presný, jednotný a všeobecne zrozumiteľný". Podľa, podľa § 4 sa píše: "Právny predpis musí byť stručný, vnútorne bezrozporný a musí obsahovať ustanovenia a s normatívnym obsahom, ktoré sú systematicky a obsahovo vzájomne previazané.". O tom sa tu sporíme, o tom obsahu, ako dosiahneme spoločný cieľ, a to je ochrana našich národných parkov a ochrana prírody. Nebudem sa vracať k tomu, že pôvodný návrh bol úplne že, ale úplne že zlý a nechcem, nechcem napádať úmysel toho, kto ten zákon písal. Včera som to, myslím, na TA3-ke vysvetľoval.
Máme za sebou 30 rokov, 31 rokov nečinnosti. Nečinnosti. A zrazu zase ideme robiť, zase je snaha robiť nejakú zmenu, ale viete vy pochopiť tých ľudí, tých povedzme jedna a pol milióna ľudí, ktorých sa dotkne tento zákon, ktorí sú nejakým spôsobom naviazaní, že sa boja? Vy vôbec máte trošku empatie v sebe, že tí ľudia sa boja? Tridsať rokov bolo sľubované všetko možné od tej diaľnice až po životné prostredie. A teraz ten človek doma sedí a rozmýšľa, keď toto spravia, budem ďalej pásť kravy, nebudem ďalej pásť kravy. Viete trošku sa vžiť do tých ľudí, že to nie sú vysokoškolskí profesori? Že to sú jednoduchí, ale čestní a pracovití ľudia? Často so základným vzdelaním? Že tí ľudia, ktorí ťažia drevo, majú problém, či je tvrdé alebo mäkké i? Vieme sa trošku vžiť? A to už nie je človek za to, že nepozná gramatiku? Áno, je to človek a tvorí veľakrát väčšiu hodnotu, ako mnohí tu z nás, čo sedíme.
Čo, čo sa týka samotného zákona. Každý zákon má mať nejaký dôvod, prečo ho tvoríme, má mať cieľ a má mať formu, ktorou ten cieľ dosiahneme. Nikto nespochybnil cieľ, ochranu prírody. Nikto nespochybnil zlepšenie mimoprodukčnej funkcie lesa, nikto nespochybnil to, že potrebuje vodozádržnú funkciu lesa, že les je dôležitý klimatický prvok. To nespochybnil nikto. To som tu nepočul. Nikto nespochybnil dôvod, že máme zle nastavený systém, riadiaci mechanizmus, pretože keby bol dobre nastavený, tak asi tie nedostatky by nevyplávali navrch. Ale nemôžu byť dôvodom hocijaké zmeny v spoločnosti, peniaze. Preboha, my sa tu bavíme, my sa tu bavíme niekoľko dní a - teraz nerátal som to štatisticky, koľko to je, ale určite viac ako 50 %, možno 70 - najčastejším slovom nebolo ochrana prírody. My keď sme sa naťahovali kvôli tým pozmeňovákom, ja som sa aj pána ministra, keď tam prišiel, Budaja, pýtal, takisto aj včera v TA3-ke som povedal, pán redaktor, a počul ste tu ochrana prírody? Peniaze, majetky, peniaze, majetky. Preboha živého, toto má byť nástroj, ako tú prírodu chrániť, keď môžme tie peniaze dostať, ale nemôže to byť dôvod a cieľ, pretože tie peniaze, ten plán obnovy je super vec, ale tie peniaze treba vrátiť. Čiže ja teraz prídem domov a poviem svojim dvom vnučkám, maličkým, nachystajte si po 1 100 eur, lebo ich musíte vrátiť, to musíte mať odložené v peňaženke, to sú naše peniaze, všetkých. Čiže keď zle urobíme tú reformu, minieme peniaze našich detí. Toto si musíme uvedomiť. Nemôže to byť dôvod. To musí byť nástroj, ktorý pomôže k dosiahnutiu cieľu.
A o čom sa tu sporíme už niekoľko dní a možno niekoľko mesiacov, sú tri základné veci. A ja vás poprosím, aby ste ozaj, budeme hlasovať, rozmýšľali o tom, že či všetko to, čo sa tu rozpráva, je správne. Nemôžeme, nemôžme hlasovať za vízie a myšlienky, lebo z hľadiska legislatívneho to je názor jednotlivca, ktorý tu zajtra nemusí byť. My hlasujeme za zákon a za obsah zákona. Pokiaľ nehovorím pravdu, tak ja sa pýtam znovu pána Vetráka, nie je tu, prečo som musel ísť na ústavný, ústavnoprávny výbor kvôli nie po-z-n, ale poznámka, a kvôli, kvôli jednému odkazu? Prečo sme na koaličnej rade museli preberať túto vec, ktorá je z legislatívneho hľadiska, bola napadnutá legislatívnou radou vlády a Národnej rady? Ja s ňou súhlasím, je to okej, ale nestačilo to dohodnúť s legislatívcami, aha, máme tu chybu, opravíme to, ale až na koaličnú radu sme museli ísť s takouto blbosťou a na druhej strane tu sa bavíme, tu sa bavíme o najväčšej reforme vidieka od roku ´89 a my hovoríme, že potom urobíme, potom spravíme, potom dopíšeme. Nie. Teraz dopíšme, dajme do toho zákona, že čo urobíme a v zákone zaviažme. To, že sa zákony neplnia, tak ako včera povedala Anka Zemanová, to je zodpovednosť tých, ktorí to neplnia. Za to mali byť sankcie.
Takže v čom je celý problém? A ja to budem teraz opakovať.
Odstránenie predkupného práva. Ten jednoduchý človek, ten sedliak, ten farmár, ten lesník, ten vidiečan chce vidieť predkupné právo. Mám alebo nemám. Ja nechápem, nechápem aj legislatívcov na životnom prostredí, keď to vyriešili takto. Prvý bod, štát má predkupné právo na pozemky v treťom, štvrtom, piatom stupni ochrany a ideme to vyriešiť tým, že doplníme ďalší bod, kde napíšeme, predávajúci nie je povinný uzatvoriť zmluvu v zmysle predkupného práva. No vysvetlite tomu človeku s tým jednoduchým vzdelaním, ktorý tvorí tie hodnoty, ktorý rúbe drevo alebo, alebo orie alebo pasie kravy, že čo je za tým. Prvé, čo ho napadne, aha, zase politici. Prečo nenapíšeme, že predkupné právo nie je. Hotovo. Nie. My to musíme komplikovať. Toho sa ľudia boja a ja nemôžem súhlasiť s tým, aby to, že to spalo osemnásť rokov, tento totálny nezmysel, aby sa uplatňoval ďalej a aby človek, ktorý ťažko pracuje na pôde, ľudí, ktorých prosíme, preboha, choďte pásť kravy, potrebujeme živočíšnu výrobu, prosím vás, robte niečo, aby on mohol tu svoje výsledky práce, ten, tú pôdu dať svojmu synovi svojou smrťou.
Veď, ľudia, veď to je právny nezmysel. Spoločensky je to, je to niečo hrozné. Keď niekto má tridsať hektárov, tam má tridsať kráv, a to zase nie je až tak málo, to je podľa mňa slušná hodnota, a on nemôže svojmu synovi dať pozemok, lebo štát mu povie nie, nie, nie, to je moje. Sme my normálni? Toto sme ľuďom sľubovali, že vylepšíme? Vylepšime to, zmeňme to!
Druhá vec. Bezzásah. Je to krásne napísané, stabilita či ochrana prírodných procesov. Ľudsky povedané bezzásah. Je to to isté. Tri štvrtiny. Kto rozhodol o tej trojštvrtinovej bezzásahovosti? Tí ľudia, ktorí tu sedeli pred niekoľkými rokmi v parlamente. Prečo to urobili? Asi, asi bol za tým nejaký cieľ alebo nejaký populistický výbuch? Ochrana prírody sa robí tak, ako sme sa bavili veľakrát, ako včera tu bolo povedané od predkladateľov, prostredníctvom nejakých nástrojov. Tým nástrojom je zonácia a tá zonácia povie, kde bude bezzásah, nie politici. Pretože azda pár, pár ľudí alebo poslancov, ktorí tu sedíme. Včera bol vysoko odborný prejav pána Šíbla. Máme tu pána Kuffu, myslím, má vzdelanie lesnícke a možno ešte dvaja, traja, pán Mičovský, samozrejme, a ešte pár ľudí. Do hĺbky problému lesníctva a ochrany prírody nevidíme. Anka je, má tiež vzdelanie, k tomu prístup. Každý z nás má niečo, ale globálne asi len pár ľudí. Odstráňme tie nezmysly!
A najväčší problém, a to je problém, vďaka čomu si tu nadávame do komunistov, do fašistov a neviem, do čoho, je - vajce alebo sliepka? Kardinálny problém celého legislatívneho procesu, o ktorom sa bavíme niekoľko dní. Budeme presúvať pozemky pred zonáciou alebo po zonácii? A to je celý problém. Ja stojím za tým, že pozemky by sa mali presúvať po zonácii a poviem prečo.
Včera sme sa bavili, včera sme sa bavili s niektorými kolegyňami a, a že prečo nechceš ustúpiť a tak ďalej. Zonácia je niečo, ktoré nastaví presné pravidlá, na základe nejakých výsledkov čo môžeš, čo smieš, čo musíš, čo nemôžeš atď. Pokiaľ neurobíme zonáciu, tak potom poďme stavať strechy bez základov a bez stien, alebo ešte horšie, poďme stavať domy bez územného konania. Poďme postaviť strechu, keď nemáme základy a steny. Môžme, ale to bude nejaké, nejaká hračka, nejaké Lego, určite to nebude strecha, lebo tá má nejaké funkcie. Prečo nejdeme, neurobíme najprv to územné konanie, urobme potom základy, potom steny a potom urobme strechu? Čiže urobíme zonáciu a presunieme majetky. Čoho sa bojíme pri tej zonácii? Keď, keď, keď je iba jediným dôvodom, je majetková správa týchto pozemkov, tak toto mi nesedí, to nie je obhájiteľný proces, pretože Slovenský raj je zónovaný. A k presunom majetkov nedošlo a nie je zónovaný, ani Pieniny. Vlastne aj Pieniny sú zónované.
Hovoríme o tom, že, že je veľký problém, včera to pán Šíbl pekne povedal, čo sa týka monokultúr. Áno, ale predsa tá monokultúra, ktorá vznikla ľudskou činnosťou alebo ako dôsledok zalesňovania po banskej činnosti, toto nie je národný park. My máme chrániť prirodzené biotopy a ekosystémy. Nemáme chrániť nejaké sady, jablkové sady, tie majú úplne inú funkciu.
Takže chcem sa opýtať a takto vyzvať a chcel by som počuť, ale nie politickú, ale jasne konkrétnu, zreteľnú odpoveď, v ktorej si bude môcť pustiť aj ten traktorista, aj ten, čo rúbe drevo, aj ten vysokoškolský profesor, prečo nie je najprv územné plánovanie, stavba a strecha, ale ideme strecha, steny, základy a, a územné plánovanie? Prečo nie je najprv zonácia a potom presuny? To je jedna otázka.
Druhá otázka, veľmi dôležitá, a niekoľko mesiacov sa zaoberám tým zákonom. Čo bude s ochrannými pásmami? Pretože ono aj keď nezobereme, neberiem do úvahy ten pôvodný návrh, tak potom tu máme 317 000 hektárov územia národného parku. Tam sme si vysvetlili, že to je územie národného parku, nesúhlasím s tým a plne podporujem to, čo povedal aj pán poslanec Fecko. Pozor, pôda nezistených vlastníkov nie je štátna pôda, to je súkromná pôda. Hovorí sa o dvadsať, 30 000 hektároch, nikto nevie, koľko tej pôdy tam je, pretože nemáme tú inventúru urobenú, my nevieme, čo ideme presúvať. My ideme presúvať teleso, ktoré nie je priestorovo umiestnené nikde, my nemáme priestorovo zapísaný národný park v katastri. My máme od buka po strom, po kostol a po rieku, tak by sa to robiť nemalo. Čiže 317 000. Viete, koľko je výmera ochranného pásma týmto národným parkom? Dvesto šesťdesiat dvatisíc, 263 000 hektárov. Ja sa pýtam a chcem dostať odpoveď na tieto dve otázky.
Prečo nie zonácia a potom presuny? Či azda sa bojíme toho, že zonácia ukáže, že tie monokultúrne porasty nepatria do národných parkov? Môže sa stať a preto ja sa pýtam tretiu otázku. A čo s tými pozemkami, ktoré ostanú ako nadbytočné po zonácii? Keď možno ostane nám niekoľko tisíc hektárov, ktoré nebudú národnými parkami. Kto ich bude spravovať? Potom dajme do zákona, pozemky, ktoré nespĺňajú kritériá národných parkov v zmysle našej legislatívy a smernice Európskej únie, presunieme naspäť kam? Komu ich presunieme? Štátnym lesom, ministerstvu kultúry alebo ministerstvu spravodlivosti? A to sú, a to sú dôležité otázky.
A pokiaľ tu zazneli teraz takéto tie politické vystúpenia, že, že tu vrieska niekto, že ľudia, práca a tak ďalej, toto už sa, to už sa miešajú politické veci. Poďme riešiť ochranu prírody, poďme riešiť, poďme to robiť tak, aby ozaj sme tie národné parky mali také, ako inde. Ťažko by som svojho syna nútil aj pokračoval v štvrtom stupni ochrany alebo piatom stupni ochrany, ako to veľakrát včera bolo povedané, a predvčerom v Tatrách, že sa kravy pasú. No nebudú sa pásť u nás. Akú ja mám garanciu, že ja to pole pod tým hotelom v Tatrách dám svojmu synovi, keď štát má ochrannú ruku? Ja nebudem doma, nebudem sa starať o rodinu, mne sa rozpadnú všetky vzťahy, deti ma nebudú poznať a záver bude ten, že som robil hodnotu pre štát? Nie. Každý z nás, ktorý má rodinu, robí tie hodnoty pre svoju rodinu. V prvom rade pre svoju rodinu, lebo to je najcennejšie, čo máme.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 5.11.2021 10:06 - 10:23 hod.

Jaroslav Karahuta
Pán Szőllős bol prihlásený, áno.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 5.11.2021 10:06 - 10:06 hod.

Jaroslav Karahuta
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Dovoľte na úvod trošku z inej témy, ja si myslím... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.11.2021 16:38 - 16:40 hod.

Jaroslav Karahuta Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec Mičovský, to sú... to je jeden z dvoch bodov, ktorý, ktorý mi nedal kľudne spávať, keď ten zákon sa objavil na tomto, tomto svete, a to bolo presne ten § 50, nový zákon o lesoch a druhý bol čl. 1 bod 1, kde, kde sa, kde som čítal, a čítať viem, si myslím, kde sa jedná nie o 300, ale 1,2 mil. hektárov.
A keď niekto takýto zákon predloží, napíše, tak prvé, čo v každom začne vŕtať v hlave, že veď to nemôže byť náhoda. Je možné, aby niekto vzdelaný, vysokoškolsky vzdelaný, predpokladám, že právnik alebo s právnym vzdelaním, alebo tím ľudí, aby takúto náhodu urobili, že z dvojstranného pozmeňováku sú dva body tak zásadné, že každý, ktorý má len trošku vzťah k vidieku, tak začne pochybovať. To je, to je presne, ako, ako je to v manželstve, ako je to v partnerstve. Akonáhle sa niečo nahlodá, je to ťažko spojiť naspäť dohromady. Takže s týmto absolútne súhlasím.
Čo sa týka spojenia týchto dvoch, prepojenia lesov pod ministerstvo životného prostredia, tento model funguje v Poľsku. Ja som sa o tom rozprával s kolegom predsedom výboru pre pôdohospodárstvo. On hovorí, že nie je to zlé, len oni zase to chcú dať naspäť, ale takým spôsobom, ako teraz chceme to urobiť my, to znamená národné parky pod ministerstvom životného prostredia, hospodárske lesy pod ministerstvom pôdohospodárstva a snažia sa to už tri roky, myslím. Stále to... oni to schvália v parlamente a dolná komora to zruší, že vraj to je lepšie oddeliť, hospodársku činnosť od ochrany životného prostredia, takže asi by stálo za to ísť možno na týždeň do Poľska si to s nimi vydiskutovať, ale pokiaľ je to v záujme spoločnosti, tak ja si myslím, každý nápad je dobrý.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.11.2021 16:21 - 16:23 hod.

Jaroslav Karahuta Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja ešte doplním kolegyňu Halgašovú, že možno som nepostrehol, ale možno dostaneme informáciu, kedy sa konalo rozporové konanie ku 115 zásadným pripomienkam. Ja by som rád vedel, kedy, v ktorý deň tuná nebol, čo sa dohodlo.
Ďalšia vec. Ľudia, keď schvaľujeme nejaký zákon, ideme na ústavnoprávny výbor kvôli bodkočiarke, ideme na koaličnú radu kvôli bodkočiarke. A my ideme teraz podpísať bianco šek na niečo. Poďme to dať do zákona všetko. Urobme analýzu, dajme to do zákona alebo urobme nejakú inú legislatívnou záväzne formou, ale nerozprávajme o tom, že uisťujem, pretože ja som si včera pozeral, že kedy budem chodiť z Košíc do Bratislavy po diaľnici, a bol som uisťovaný, že do roku 2010. Bol som uisťovaný - do roku 2020, uisťujú ma, až do roku 2030 - áno, cez Budapešť. Toto sú uistenia, veď urobme to normálne seriózne aj tú zonáciu. Ja som navrhoval, dajme to do zákona, termíny, všetko. Dohodnime sa na tom. Nerobme to formou nejakých uisťovaní.
A čo sa ešte jednej podstatnej veci týka, ja chcem poďakovať pánovi poslancovi Šíblovi. Jardo, ty si vlastne potvrdil to, čo ľudia vlastne sa včera báli. Biele plochy rozšírime, zarastieme, necháme tam trávu. Načo nám extenzívny chov, však budú tam nejaké, nejaké kríky, kriaky budú. Zabudnite na prechádzky po lúkach, lebo to, keď tam nebudú ovce a hlavne kozy, tak to bude kriakovisko. To nebude, to nebude príroda, to nebude, to bude skanzen plný kriakov bez živočíšnej výroby. Štát totálne závislý na dovoze potravín, bohužiaľ. A teraz si to potvrdil.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.11.2021 15:53 - 15:54 hod.

Jaroslav Karahuta Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Musím, musím ozaj pochváliť pani Halgašovú. Pani poslankyňa Halgašová, dnes to bolo ozaj veľmi dobré vystúpenie, a čo oceňujem, že bolo apolitické, toto, to veľmi oceňujem a túto, tento trend razíme aj u nás na výbore, aby sme ozaj dali politiku preč, lebo ochrana prírody keď bude politická, tak je to katastrofa, vieme, s akými dopadmi.
Čiže absolútne súhlasím s tým, čo si povedala, tam ešte jednu vec by som doplnil, to, že nestačí len nastaviť nové trendy smerovania, čo sa týka ochrany prírody, a správne si povedala, po zonácii - a za tým si stojím a to bol aj jeden z dôvodov, prečo som stiahol svoj pozmeňovák - ale treba aj odstrániť tie chyby z minulosti, a to je hlavne, hlavne to predkupné právo aj to, čo si sčasti naznačila, to suché, suché politické rozhodnutie o trojštvrtinovom bezzásahu, ktoré sa neopiera o nič iné ako o hlasy poslancov. To môže byť až vtedy, keď tu bude, keď tu bude zonácia, keď si povieme, že áčko bude 50 %, áčko s béčkom 70 %, vtedy áno, má to opodstatnenie, ináč to bude stále len politické rozhodnutie.
Takže ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 4.11.2021 15:24 - 15:24 hod.

Jaroslav Karahuta
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
Kolegyne, kolegovia, chcem vám oznámiť, že podľa § 29 ods. 3 rokovacieho poriadku beriem späť svoj pozmeňujúci a doplňujúci návrh.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis