42. schôdza

18.2.2019 - 18.2.2019
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

18.2.2019 o 15:10 hod.

JUDr. Mgr. PhD

Martina Lubyová

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 15:10

Martina Lubyová
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
... niekde pri tých stovkách ľudí a desiatkach projektov dojde k nejakému individuálnemu zlyhaniu, samozrejme, že treba tomu venovať pozornosť a treba to nejakým spôsobom systémovo opäť ošetriť a to je práve to, čo sme urobili. Po prvé, keď sme zistili, že nebola dostatočne vykonaná kontrola niektorých tých projektov, tak sme vyvodili aj personálne, aj disciplinárne opatrenia voči tým pracovníkom. Čiže naozaj nezakývame alebo nezbavujeme sa zodpovednosti, bereme to veľmi vážne. Po druhé preto sme podali to trestné oznámenie, aby bolo vidno, že nemáme problém s nejakým ešte transparentným nezávislým prešetrením všetkého, aby bolo vidno, že naozaj nebol záujem nejakým spôsobom manipulovať. Ja vám už musím povedať ako ľudsky, že snáď si nemyslíte, že keby niekto to chcel manipulovať, že to tak hlúpo urobí, že tam proste pridá 10 bodov v jednom kroku alebo v druhom kroku, lebo sa vedelo, sa vedelo, že jednoducho bude to zverejňované a tí ľudia z tej sekcie by si toto netrúfli urobiť, lebo vedeli, že to bude zverejňované. Čiže tento prípad, o ktorom sa hovorí, tých 84 a 94 bodov, opäť sme si to celé preverili, naozaj došlo to takto od osoby, ktorá to hodnotila, to znamená, ono je to vkladané cez systém a ešte posielané poštou. Aj v tom systéme, cez ten login, cez ten jednorázový prístup, aj cez tú poštu došlo tak, že v tých, v tých 4 alebo koľko tam bolo strán, to bolo také, že sa to nasčítavalo na 84, ale v tej súmernej tabuľke bolo 94. Čiže určite nedošlo na základe informácií, ktoré máme z toho informačného systému, z tej sekcie a tých naozaj materiálov zaslaných a aj samotná osoba, ktorá hodnotila, vylúčila, že, že by, že by tam naša sekcia bola pridala tých, tých 10 bodov. Čiže naozaj išlo o omyl, omyl v osobe hodnotiteľa. Samozrejme, že toto ma mrzí, ale uznajte, že keď ako minister dostávate na podpis stovky, desiatky zmlúv, vy nemáte dôvod a nemôžte chodiť s kalkulačkou preratávať body po hodnotiteľoch, ani nemáte ako, lebo to by bolo práve manipulovanie systému. Čiže len čo sme zistili, že sú tam takéto nedostatky, tak sme prijali všetky tieto opatrenia. Ja by som ešte chcela navrhnúť okrem toho, že sa má novelizovať zákon o stimuloch, aj prepracovať zrejme asi informačný systém, aby v budúcnosti boli nejaké automatické kontroly v tých hárkoch, lebo keď tí hodnotitelia to tam vkladajú takýmto spôsobom, tak jednoducho naozaj urobia numerickú chybu a sa im nezráta tie body. Čiže, čiže jednoducho bolo by dobré dať tam nejaké excelovské miesto wordovské alebo PDF-kových a tak ďalej. Čiže ako treba urobiť všetky opatrenia na to, aby sa tomuto v budúcnosti, v budúcnosti zamedzilo. Opäť súvisí to s tým, že po prvýkrát tie peniaze boli prideľované na transparentnej širokej otvorenej súťaži a že ten SAPRAD ministerstva sa s tým snažil vysporiadať najlepšie ako vie. Existujú iné spôsoby prideľovania a to sú agentúrne spôsoby a ja sama som povedala, že jeden záver, ktorý z tohto vyvodzujem, je, že keďže sa to má čoraz viac otvárať a má to byť čoraz viac transparentné a široko nastavené, tak by bolo treba prejsť od centrálneho vyhodnocovania v aparáte ministerstva k agentúrnemu vyhodnocovaniu. To znamená, že u nás existujú inštitúcie agentúry, ktoré majú dlhodobé skúsenosti aparát a všetky nástroje a informačné systémy na to, aby vedeli lepšie agentúrne vyhodnocovať a práve toto si bude vyžadovať tú novelu zákona o stimuloch, pretože tak ako je momentálne napísaný ten zákon, jednoducho musí to rozdeliť ministerstvo, nemôže to robiť, nemôže to robiť žiadna agentúra. Čiže, keďže to ministerstvo to teda robí raz za čas a zatiaľ nerobilo takúto otvorenú širokú súťaž, tak ľudia neboli zvyknutí to robiť a dopustili sa nejakých pochybení. My sme naozaj vyvodili striktné dôsledky, závery, robíme systémové opatrenia a sami sme aj iniciovali to trestné oznámenie, aby všetko bolo transparentne ešte raz preverené a prešetrené. Čiže myslím, že pokiaľ ide o tie, o tie, o ten systém hodnotenia, tak sme už aj naozaj široko vysvetľovali, medializovali a môžem aj ďalej odpovedať na vaše otázky, ale ten systém bol navrhnutý tak, ako sú navrhnuté ostatné štandardné systémy. Neviem, či ste niekedy hodnotili projekty alebo boli ste v tých komisiách. Ja som bola osobne v APVV aj v komisii, aj v Rade, bola som vo Vege, bola som v hodnotení projektov Horizontu 2020 a môžem vás ubezpečiť, že ten systém, ktorý sme mali v stimuloch, má presne tie isté princípy a elementy ako všetky tieto ostatné systémy. Je to stále to isté. Máte stovky atomizovaných hodnotiteľov, ktorí hodnotia každý projekt samostatne, pretože práve ten človek má expertízu na práve tento projekt a práve to sa od nás žiadalo, aby boli čo najviac expertní tí hodnotitelia a potom na základe týchto všetkých atomizovaných hodnotení máte nejakú ešte komplexnú komisiu, ktorá to celé musí dať dokopy a nejak konzistentne prehodnotiť a presne tento istý princíp bol aplikovaný aj pri stimuloch. Takže naozaj nemyslím si, že by došlo k nejakému manipulovaniu, rozdávaniu peňazí pochybným firmám, všetko bolo hodnotené odborne, všetky kritériá boli v súlade so zákonom a v súlade s duchom tých, toho nariadenia o stimuloch. K otázke registrácii a nejakého údajného daňového nedoplatku. My sme alebo tá sekcia predtým teda než, než otvorila to kolo hodnotenia, tak si preverovala samozrejme všetky tie náležitosti zo zákona formálne a žiadali sme Úrad vládneho auditu o overenie vysporiadania vzťahov so štátnym rozpočtom všetkých žiadateľov a spoluriešiteľov v rámci stimulov. Čiže všetkých komplet 46 projektov, vrátane všetkých žiadateľov a partnerov bol poskytnutý Úrad vládneho auditu, ktorý ich preveril a, a máme od nich potvrdenie dátované 28.11. predtým, než boli robené tie rozhodnutia, kde sa hovorí, že voči subjektom v tom zaslanom zozname neprebieha správne konanie, majú vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom. Ten medializovaný údaj o tom, že nejaká jedna firma mala nedoplatok, pochádza z Finstatu. Finstat to je taká verejná databáza, kde sú, kde sú nejaké účtovné uzávierky, nejaké takéto údaje, ale neni verifikovaná, to je naozaj niečo akoby skôr štatistický nástroj a ten údaj na tom Finstate on sa tam obnovuje s nejakými asi kvartálnymi alebo možno polročnými, polročnými frekvenciami a nebol to aktuálny údaj. Čiže naozaj tá firma mala všetko v momentu udelenia stimulu vysporiadané čo sa týka daňového a máme naozaj, urobili sme všetko preto, aby sme to cez Úrad vládneho auditu preverili. Pokiaľ ide o ten register, o tom sme sa vyjadrovali už myslím veľmi extenzívne. Naozaj platí a to myslím si, že nikto nepopiera, že tie firmy, ktoré dostávajú tieto stimuly, mali byť zapísané v tom Registri partnerov verejného sektora. Ale tá, práve tá povinnosť, že musí byť zapísaný, čo ste tu aj vy citovali pani navrhovateľka, tá povinnosť je v tom zákone formulovaná voči tým firmám samotným, voči tým partnerom. To znamená, ten zákon ukladá povinnosť tým firmám, tým podnikom zaregistrovať sa, nikto iný to za nich nemôže urobiť a oni majú povinnosť sa zaregistrovať. Niektoré tie firmy to opomenuli, ale nebolo ich veľa a myslíme si, že to bolo aj preto, že, že to boli ľudia, ktorí boli noví ako partneri verejnosti, ktorá práve vďaka tomu, že sme vtiahli do hry nových ľudí a jednoducho to ešte nevedeli, pozabudli a my sme ich vyzvali, aby to urobili, všetci to urobili, nikto s tým nemal problém, v priebehu niekoľkých dní boli všetci zaregistrovaní a tuná vytvárať dojem, že sú to schránkové firmy, je veľmi nezodpovedné, lebo žiadna z tých firiem nie je schránková. Tu sa zamieňa pojem možno malá firma a pojem schránková firma. Keď hovoríme o schránkovej firme, tak to je firma, ktorá má nejaké nejasné štruktúry vlastníckych vzťahov a žiadna z týchto firiem taká nie je. Všetci sú bezproblémovo zaregistrovaní v tom registri. Pokiaľ ide o to, že je niekto malá alebo mikrofirma, tak to neznamená, že je firma schránková. Čiže nesmieme nezodpovedne zamieňať tieto pojmy a hovoriť, že dalo sa to nejakým schránkam. To určite nie je pravda. Všetci sú zaregistrovaní, všetci majú jasnú štruktúru vzťahov, nikto nemal problémy pri registrovom súde, že by sa, že by nemohol byť zaregistrovaný. Pokiaľ ide o ten rozhodovací proces z hľadiska ministerstva. Ten zákon o stimuloch je z roku 2009. Zákon o registri je z roku 2016. Ten zákon o registri, keď bol prijatý, tak on novelizoval 15 ďalších zákonov, v rámci ktorých prebiehajú rozhodovacie procesy pri prideľovaní rôznych štátnych a verejných zdrojov. Práve preto, že často z pozície toho štátneho orgánu vy musíte presne dodržovať režim daného špecifického zákona, ktorý vám ten rozhodovací proces predpisuje a tak je to aj pri zákone o stimuloch. Je tam daný, presne daný rozhodovací režim, je tam správny poriadok a sú tam lehoty na uzatvorenie, uzatvorenie potom zmluvy po vydaní platného právoplatného rozhodnutia a sú tam dôvody na základe ktorých sa môže stimul neprideliť. Ale keďže vtedy ten zákon v roku 2016 nenovelizoval zákon o stimuloch, hoci ostatných ďalších 15 zákonov novelizoval, tak táto podmienka sa nedostala medzi tie materiálne podmienky, ktoré sa mohli v správnom konaní použiť na to, aby tie firmy boli vylúčené. Preto z hľadiska správneho konania a to máme naozaj overené a konzultované aj s externými, aj advokátskymi kanceláriami, ten nedostatok registrácie musel byť vnímaný ako formálny nedostatok konania a my sme vyzvali tie firmy na to, aby odstránili a oni ho všetcia odstránili. Ale práve preto, aby v budúcnosti neboli takéto akoby kolízie pri aplikácii dvoch noriem, my sami sme iniciovali, aby ten zákon o stimuloch bol tiež novelizovaný v tom duchu ako tých ďalších 15 zákonov a máme na základe konzultácie s ministerstvom spravodlivosti už návod, akým spôsobom a akou úpravou sa máme, máme inšpirovať, ide tam o podobný model ako o, ako pri zákone o regionálnej investičnej pomoci. Čiže naozaj robíme všetky kroky ešte aj preto, aby sa aj tento dôležitý ako protischránkový zákon kolízne žiadnym spôsobom nedostával do kolízie so zákonom o stimuloch. Ten zákon o stimuloch je špecifický pre náš rezort, preto je málo známy a uplatňuje sa len raz za čas. Čiže toto bolo prvýkrát, keď sa podľa zákona o stimuloch rozhodovalo už v prostredí, kde platil zákon z roku 2016 protischránkový a práve preto prvýkrát vyšla najavo táto kolízia, čo sa týka procesných krokov a urobili sme všetko preto, aby sme ju, aby sme ju odstránili. Čiže naozaj si myslíme, že robíme všetko preto, aby aj táto, aby aj táto právna úprava bola zosúladená. Ešte ste tu pani navrhovateľka spomínali nejaký projekt v EEI. Neviem vám teraz povedať z hlavy, čo je to za projekt. každopádne určite to teda nie je projekt, ktorý som ja ako teda rozdelila, darovala alebo niečo podobné. Môžme sa na to pozrieť. Všetky tie projekty prechádzali oponentúrami, všetky tie projekty majú zverejnené výsledky na web stránkach v rámci aj CVTI, historicky to tam všetko je, čiže dá sa pozrieť na to, aké mal ten projekt benefity, čo priniesol a čo tam, čo tam bolo zverejnené. Nechcem vás viete unavovať a neviem, či to tu dnes bude úplne o takej odbornej diskusii o stimuloch a práve preto možno by som chcela povedať len na záver toľko, že skutočne sme mali snahu urobiť a rozdeľovanie týchto stimulov čo najlepšie, bona fide, v súlade s tými najvznešenejšími ideálmi, aby boli podporované nové firmy, inovácie, aby bola široko transparentne nastavená súťaž, aby ten systém a to prostredie, ktoré sme nastavili, bolo čo najlepšie. Myslíme si, že sme tú schému pohli dopredu v mnohých aspektoch. Súťažilo sa, vytlačili sme hore spolufinancie z privátneho sektora, sú tam nové a nové partnerstvá s vedcami, ktoré tam predtým neboli a tí vedci sú naozaj renomovaní vedci a myslíme si, že nie je dobré, aby boli zastrašovaní alebo aby boli nejakým spôsobom popoťahovaní, že nemá dobrú metodológiu alebo že si majú niečo kúpiť zo zahraničia. Toto si naozaj myslíme, že aj tie útoky na tých hodnotiteľov sú potom naozaj demotivujúce, lebo viete, že na Slovensku dlhodobo zápasíme s kapacitou hodnotiť vedecké projekty, v APVV sa niekedy stane, že 40 hodnotitelia sa oslovia, kým je hodnotený nejaký projekt. Neviem, či je vám to známe. Tu aj pri týchto stimuloch niektoré firmy tiež nikto ani hodnotiť nechce alebo ja neviem šiesty v rade to zobere a ešte sme radi, že to niekto zobere a neviem si už predstaviť situáciu ako budeme, ako budeme hodnotiť v tomto systémovom prostredí, keď to jednoducho nikto nezobere. Budeme musieť ísť asi na zahraničné databázy, to bude drahé, bude to dlho trvať a bude to, bude to asi tak prísne, že asi to percento, percento absorcie bude, bude ešte oveľa, oveľa nižšie. Čiže aj to čerpanie, za ktoré sme tu ako vinení, že kapacita. Takže jednoducho hodnotilo sa to odborne, hodnotilo sa to systémovo. Nebrali sa do úvahy žiadne politické pozadia, o tom svedčí aj to, že napríklad jedna z tých, jeden z tých projektov je práve ten Neuroimunologický ústav, kde pán profesor Novák riaditeľ osobne vystupoval za moje odvolanie, osobne sa politicky angažoval ešte, keď tu bol ten v septembri tá manifestácia, keby sme my to brali politicky, keby sme to my brali, že pridelíme takým nominantom, takej strany, nemáme také, tak oni by to v živote nedostali a ten pán profesor naozaj už aj sme sa rozprávali a uznal, že áno, že je rád, že sme k tomu pristúpili naozaj vecne a odborne. On je jeden z tých, čo sú spochybňovaní. On mal tú firmu myslím Solmeo, o ktorej sa tvrdí, že mala daňový nedoplatok, ale myslím, že teda ho nemala a že bola založená účelovo. No bola založená na startup, lebo však keď idete niečo robiť, tak založíte a idete robiť. Ale jednoducho je naňho tiež obrovská ako mediálna honba a taký a pritom je to človek, ktorý má 40-ročné skúsenosti, má svetové objavy a patenty. Prehryzol sa cez množstvo medzinárodných rôznych uznaní a robí takú záslužnú prácu na liečenie Alzheimerovej choroby má tuná centrum, kde sa venuje nie len základnému výskumu, vede, ale práve aplikácie na tých pacientov. Choďte sa tam pozrieť a uvidíte, čo je toto za záslužný projekt a nebodaj, keď takýchto ľudí budeme deptať, tak nebodaj my alebo naši príbuzní budú odkázaní na takéto služby, no tak ich nebudeme mať, budeme sa s nimi trápiť doma, lebo budú musieť ísť sa liečiť do Rakúska alebo do zahraničia práve, keď budeme tých ľudí takýmto spôsobom akoby deprimovať. On naozaj bol zdeprimovaný z toho, ako k nemu pristupovali médiá, on si myslel, že všetko vysvetlí, on bol jeden z tých, čo stáli za mojim chrbtom a na tej tlačovke na úrade vlády myslel si, že tým pádom všetko vysvetlí a že ľudia sa potešia, čo robí. No opak je pravdou. Stále je naďalej atakovaný a už mnohí z tých vedcov mi hovoria, že sú z toho znechutení a ľutujú vôbec, že do tej schémy išli. Je to naozaj tak. Tá vedecká komunita už prestáva byť z tohto nadšená, máme veľa aj podporných listov, stanovísk aj od rektorskej konferencie, aj od Zväzu priemyselných výskumných vývojových organizácií, že odmietajú politizovanie vedy, odmietajú tieto ataky na hodnotiteľov, takže naozaj by som chcela vyzvať, aby sme neškandalizovali to, čo netreba škandalizovať, aby sme zakladali veci na vecnej diskusii. Ešte raz opakujem. Odmietame akékoľvek podozrenia z nejakého, z nejakej manipulácie, ak niekde niekto v systéme individuálne pochybil, tak nech je to vyšetrené, nech je to potrestané a uvedené na pravú mieru, ale nemôžme hádzať a vylievať z tej, z tej vane s vodou aj všetkých tých vedcov, pretože, keď spochybňujeme stále toto takto v Rade, tak už nabudúce nikto nebude chcieť hodnotenia, už nabudúce nikto nebude mať ani odvahu vám hovorím niečo prideľovať. Lebo každý minister, čo tu rozdelí prostriedky na vedu a výskum, je odvolávaný, tak už nakoniec načo brať nejakú iniciatívu na seba a pritom tí naši vedci to potrebujú, tie pracoviská to potrebujú a v končenom dôsledku to potrebujeme my sami, pretože keď budete potrebovať kranálny implantát, tak ten profesor Jenčák, ktorý tuto dostal a tiež bol atakovaný, tak vám ho on urobí a urobí vám ho tu v Košiciach a nebudete musieť cestovať neviem do Juhoafrickej republiky alebo, alebo, alebo nemať proste vôbec žiadne liečenie ...
=====
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

18.2.2019 o 15:10 hod.

JUDr. Mgr. PhD

Martina Lubyová

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:25

Martina Lubyová
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
potom tí naši vedci to potrebujú tie pracoviská to potrebujú a v konečnom dôsledku to potrebujeme my sami, pretože keď budete potrebovať krenelný implantát tak ten profesor Jenčák, ktorý tuto dostala tiež bol atakovaný tak vám ho on urobí a urobí vám ho tu v Košiciach a nebude musieť cestovať ja neviem do Juhoafrickej republiky alebo alebo nemať proste vôbec žiadne liečenie. Čiže naozaj si myslím, že prišla som sem ako odborníčka, stále sa to snažím riadiť ako odborníčka a stále sa snažím systémovo posúvať veci k lepšiemu, viete že v našej novodobej histórii Slovenskej republiky po roku 89 priemerná životnosť ministra školstva je 14 mesiacov. Ja teraz mám 18 mesiac už, si myslím, že sa pokladám za nadpriemernú v tomto zmysle a môžem vám povedať že ani tých 18 mesiacov nie je dosť na to, aby človek pochopil všetky tie systémové väzby, všetky veci, opatrenia, ktoré treba robiť. Toto možno niekomu vyhovuje, že tí ministri sú stále zostreľovaní ale potom sa nedá očakávať nejaká systémová reforma prístup školstve, keď každý človek sa tu ohreje 14 mesiacov a kým v takomto širokom rezorte vlastne pochopí o čom to celé je, nadviaže partnerstvá začne robiť opatrenia, oboznámi sa so systémom tak musí ísť, dole. Jednoducho ja si myslím, že a som aj rada, že teda pán podpredseda vlády tu dal také podporné stanovisko, že máme veľmi veľa na to, ako som prišla do ťažkej situácie Invemedia seres, na to ako sa vidíte ďalej zostrojiť, akoby politická atmosféra a na ten krátky čas, že máme veľmi veľa naozaj pozitívnych systémových vecí, ktorými ten rezort posúvame dopredu, nechcem sa opakovať, ale ako to už aj zaznelo Národný program rozvoja výchovy vzdelávania prvý krát historicky desaťročný, konkrétny financovateľný vládou schválený program, historické navyšovanie platov v celom rezorte, navýšili sme mzdové ešte všetkým výskumníkom, vedcom, tabuľky, zvyšujeme platy mladým učiteľom. Nové zákony, viete, že zákon o kvalite je komplet nový zákon ktorý sa dlho rodil a nepodarilo sa ho presadiť a schváliť, nepodarilo sa ho doniesť. Viete, že mnohí z vás, aj ste aj za mnohé moje zákony zahlasovali, či už išlo o (nie je rozumieť), či už išlo o osemročné gymnázia, že tu bola podpora naprieč celou snemovňou, že to sú veci, a nevraviac o novom zákone o odborných a pedagogických zamestnancov, na ktoré čakajú naozaj učitelia, a mnohí vrátane opozičných poslancov, ktorí sa zaoberajú školstvo hovorili o tom, že systémovo posúvať ten učiteľský stav dopredu. Viete, že sa venujeme inklúzií, všimli ste si, že sme vyriešili situáciu na VUT-pape, ktorá dlhoročne bola problematická naozaj k spokojnosti a že sme im teraz pomohli získať prvý grant, ktorý sa bude naozaj výrazne zlepšovať práve tá diagnostika, viete že sa naozaj venujeme inklúzií a kedykoľvek sa dá navyše vy dobiť nejaké peniaze tak dávam na učebnice a na asistentov učiteľa. Viete že venujeme veľkú pozornosť marginalizovaným skupinám. Naozaj sme rozbehli aj medzinárodnú spoluprácu a nemáme sa za čo hanbiť OISD má s nami partnerské dohody, začali sme spolupracovať so svetovou bankou, bolo tu spomenuté audit vedy. Audit vedy bola kľúčová úloh splnomocnenca vlády pre vedu, techniku ktorý ale teda, už teraz tento pôst neexistuje, čiže treba sa po novom vysporiadať s tou úlohou, urobiť audit vedy a práve preto sme nadviazali spoluprácu s OISD, so svetovou bankou, lebo v tejto politickej atmosfére je najlepšie mať medzinárodné štandardy, zahraničných expertov, ktorí nám pomôžu tento audit vedy urobiť aby sme sa nemuseli obviňovať presne, že niekto tu niekomu niečo dal za to, že niekoho pozná, alebo že je nejak politicky prepojený, tá veda, by nemala pozerať na politické prepojenia, tá vedca by naozaj mala pozerať na odbornosť a na kvalitu týchto projektov, čiže naozaj sa snažím podľa najlepšieho vedomia a svedomia v tomto smere pôsobiť. Určite som sem neprišla stratiť svoje dobré meno, alebo hájiť nejaké politické záujmy a teda dúfam, že aj v rámci ďalšej diskusie budeme môcť sa vyjadrovať odborne a veľmi rada kedykoľvek vás privítam, kedykoľvek prídem k vám na výbor, kedykoľvek vám odpoviem na ďalšie otázky taktické a odborné a faktické otázky. Takže ďakujem veľmi pekne ešte raz za pozornosť a že pre jednáte tieto návrhy. Ďakujem. Pán predsedajúci skončila som, alebo teda už pani predsedajúca.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

18.2.2019 o 15:25 hod.

JUDr. Mgr. PhD

Martina Lubyová

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:29

Martin Poliačik
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne pani predsedajúca. Pani ministerka, hodina ale dalo by sa mnohé z toho čo ste povedali, zhrnúť do dvoch vašich viet, ktoré hovorili, ste o tom,že v systéme hodnotenia mohlo prísť k niekoľkým individuálny zlyhaniam, no len problém, je v tom, že tie individuálne zlyhania vykazujú známky organizovanej činnosti. Ako môže dôjsť k individuálnym zlyhaniam tak, že sa takmer 100 % prekrývajú posudky dvoch rôznych hodnotiteľov. Ako môže dôjsť k individuálnym zlyhaniam tak, že posudky tých istých firiem, kopírujú texty posudkov tých istých firiem z minulosti. Ako návrh môže ešte prísť k individuálnemu zlyhaniu tak, že presne to o čom ste hovorili, sa sčítavajú body na troch rôznych stranách a na obálke, ktorá rozhoduje o tom, že na konci bude pridelená podpora alebo nebude pridelená podpora vyjde iné číslo. Toto nie sú individuálne zlyhania, toto je zlyhanie systému a preto ste odvolávaná pani ministerka. Ja budem o viacerých veciach rozprávať ešte potom v rozprave, ale aby som citoval klasika, ak by sa ministerstvom školstva prehnalo sto tornád tak ako na Kube, neurobili by tam takú škodu ako tam doteraz narobili ministri za SNS. SNS na ministerstve školstva je najväčšou škodnou pre vzdelávanie v histórii tohto štátu. A dôvod prečo ste odvolávaná práve teraz, je že ste neotočili kormidlo opačným smerom, že idete v tých istých šlapajách a to neni len pri rozdeľovaní peňazí ale aj pri školstve ako....
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

18.2.2019 o 15:29 hod.

Mgr.

Martin Poliačik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:31

Peter Osuský
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
No ďakujem pekne, no pani ministerka celkom pochopiteľne ste predviedli kruhovú obranu nepochybne sa dá akceptovať, že ste zdedili pekné trasovisko, problém ale je, že sa objavujú potom ďalšie veci, takže vy riešite, tie predchádzajúce, ale zároveň sa vytvárajú nové a nové kauzy na riešenie, vy to síce pekne vysvetľujete, že ten ktorému sa podarí v každej položke pridať nejaké potrebné bodíky a potom aj keď bol šiesty aj tak by bol zaručene vyhral a podobné historky, to je síce fajn, potom je aj chránený dží di piárom, teda nie je zverejniteľný a na koniec ste pekne povedali, no chceli sme vznešené ideály. No to pripomína klasický citát Chernomyrdinov, chceli sme to urobiť čo najlepšie a dopadlo to ako vždy. Takže tu je problém v tom, že nechcem spochybňovať, neni som agentom plazmového vŕtania. Ale to už je niečo, asi niekde nejakú pod stať má. Ale zavretý hotel za 800 tisíc eur, nie je garanciou ničoho. To znamená, že aj v tých pridelených bodoch sa dá hovoriť o kde čom, čo nevzbudzuje veľkú dôveru. A keď hovoríme, o to, že by zahraničné posúdenie bolo drahé, pred mnohými rokmi som bol vo Fínsku a mal som možnosť hovoriť s predstaviteľmi ich akadémie vied a tí mi povedali, že zavolať si zahraničných expertov na alokáciu peňazí je drahé, ale že sa to 100 krát oplatí a potom vyberú poctivo a korektne to čo prospeje. To znamená, žiadna výhovorka, že je to drahé, ak sa dávajú milióny a milióny a my hovoríme, že by bolo drahé to posúdenie. Ja si to proste nemyslím a domnievam sa, že to je jediná cesta z toho, aby sme nemali expertov, ktorí sú krytí dží di piár, ale nevedia spočítať štyri položky pozoruhodne v prospech nejakého záujemcu.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

18.2.2019 o 15:31 hod.

MUDr. CSc.

Peter Osuský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:33

Branislav Gröhling
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Pani ministerka tá hodinová rýchla frekvencia slov pre mňa bez výsledku, je úplne úplne ubíjajúca. Aj by som chcel zareagovať na veľa vecí, ale skúsim to potom v rozprave. V rámci toho výboru, prosím vás, povedzte mi o čom máme diskutovať, keď my od prezentujeme, že sú rovnaké, odkopírované posudky a vy na to poviete, že to je bežná vec, alebo cez ústa vašej hovorkyne poviete, že to je žiadúce, len na druhý deň podáte trestné oznámenie a neviem na koho podávate to trestné oznámenie, že či na ministerstvo, alebo na seba. Vy na jednej strane keď sa prezentovalo, že boli zmanipulované a že je tam preklep a že tam bol ďalší omyl, ale neskôr kvôli týmto preklepom vy odvoláte šéfa sekcie pre vedu a výsku, prosím vás, na čo máme diskutovať na tom výbore, keď vy jeden deň poviete a na druhý deň poviete úplne niečo iné. Čo sa týka toho grantového systému, ktorý ste tu tok ako že obhajovali, že bol zablokovaný a že keď vy ste prišli, tak ste ho museli kompletne zmeniť, to je náš problém, prosím vás? Veď tam bol váš minister, váš minister za SNS. veď on to pokazil, veď čo idete tu hovoriť že my my máme byť nejaký tolerantný alebo niečo podobné. To je vaša chyba, že ste ho tam nominovali, on urobil tie chyby a vy si ich napravte. Veď to, nehovorte, že vás máme teraz ešte chváliť, že vy ste tam prišli, tak vám dáme nejaký rok, alebo rok a pól na to, aby ste nejakým spôsobom to napravili a všetci tu budeme ticho, že v podstate sa nič neudialo. Veď to nie je naša chyba opozície, čo tu my škandalizujeme alebo niečo, to robíte vy a vy ťaháte celé školstvo tým smerom ako ho ťaháte. Posledná vec a to vám poviem v rozprave. Ako ste sa, prosím vás, vyjadrili v rámci toho zákona o slobodnom prístupe k informáciám, veď to bolo úplne zavádzajúce. Čo sa týka zákona o registri partnerov verejného sektoru, tak vám odcitujem jednotlivé vec a môžete sa k tomu vyjadriť, vám pripomeniem, že kto schválil tento zákon, kedy sa schválil a akým pozmeňujúcim návrhom sa schválil ten dodatok ohľadom ...
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

18.2.2019 o 15:33 hod.

Mgr.

Branislav Gröhling

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:35

Tibor Bernaťák
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem. Pani ministerka dosť rozsiahle reagovala na ten návrh na jej odvolanie. Obavám sa však, že táto reakcia bola ako hrach na stenu, pretože naozaj mám taký dojem, že vôbec nemá zmysel nejak vecne argumentovať, pretože zmyslom tejto schôdze ani nie je nejak vecne argumentovať a vy diskutovať si veci, účelom tejto schôdze je presne ako aj pani ministerka povedala zašpiniť, pošpiniť a však nejaká špina hádam na niekom zostane. Tento krát na pani ministerke bohužiaľ. Presne to povedala aj ten dôvod prečo tomu tak je. Mohlo byť rokované, diskutované na výbore, nebol na to absolútne žiadny záujem. Mohol byť zvolaný aj mimoriadny výbor, znova nebol vôbec žiadny záujem. Prečo asi? Kvôli tomu, aby sme sa dnes stretli a neriešili veci odborne, vecne na pôde kde to patrí, v prvom rade teda na výbore prípadne na iných fórach, ale v pléne, aby tu bol znova, robený nejaký cirkus, aby sme diskutovali o veciach ktoré naozaj ľudí už aj zaťažujú , ani niektorí často krát tomu ani nerozumejú. Preto si myslím, že v prvom rade, je potrebné také veci si vy diskutovať normálny spôsobom. Pani ministerka vám tak isto dala možnosť kedykoľvek sa ohlásiť na ministerstve a vy diskutovať si, prejsť si tie veci a možno že by sme tu dnes ani neboli. Lenže zmyslom naozaj ako som už povedal nie je aby sme tu neboli a aby sa veci riešili. Ale len aby sa niečo pre traktovalo a aby sa niekto pošpinil. To je zmyslom celej tejto schôdze.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

18.2.2019 o 15:35 hod.

JUDr.

Tibor Bernaťák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:37

Veronika Remišová
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Pani ministerka veľa ste hovorili, no málo toho ste povedali. Neodpovedali ste na základné otázky ako je možné, že sa posudky dvoch nezávislých hodnotiteľov zhodujú dokonca aj s chybami. Pri zlom bodovom hodnotení vznikla škoda občanom 700 tisíc eur, ako je to možné, kto za ňu bude zodpovedať. Ako je možné, že sa podporili firmy, ktoré nikdy, opakujem, nikdy výskum pred tým nerobili. Firma ktorá rekonštruuje pekáreň na ktorú dostane eurofondy a potom zrazu ide robiť nejaký matematicko-inžiniersky výskum. Dávam vám toto zmysel? Takáto podpora pre takúto firmu? Dávam vám zmysel podpora pre firmu ktorá dostane z ministerstva pôdohospodárstva dotáciu na rekonštrukciu hotela, hotel je stále zavretý a teraz ide robiť nejaký výskum, vám to dávam zmysel ako vedkyni? Podpora takejto firmy? Hovorili ste, že ste mali záujem diskutovať. Nie, nerobila som vtedy tlačovky, keď bol výbor, žiaľ predseda Národnej rady zvolal na ten čas grémium, ja som už požiadala predsedu školského výboru kolegu Petráka, aby sa termíny neprekrývali, pretože nemôžem byť aj na grémiu, kde musím byť a nemôžem byť zároveň aj na školskom výbore, takže záujem diskutovať určite bol. Prečo to tom hovoríme v pléne, no určite nie preto, aby sme robili cirkus, ako mnohí naznačujú, jednoducho toto sú peniaze ľudí ktorí platia dane. Na tieto dotácie sa skladajú všetci ľudia, ktorí platia dane. Človek na to, aby zarobil milión eur, ktorý takáto firma dostane, tak musí šporiť 80 rokov a preto tí ľudia majú právo vedieť na čo sa tie peniaze použijú, na čo tie peniaze pôjdu a aké výsledky za tieto peniaze sa
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

18.2.2019 o 15:37 hod.

Mgr. art. M.A. ArtD.

Veronika Remišová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:39

Miroslav Číž
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pani ministerka, no čiastočne to pomenoval pán kolega, ale predsa len ešte raz nikto ani podľa môjho názoru nečaká žiadnu serióznu odpoveď. Ani nepotrebujú diskutovať, viete teraz som čítal takú knihu (nie je rozumieť) jednu a popisuje tento typ politiky to mávanie krvavou košeľou ktorá je princípom konania našich opozičných poslancov, že to vlastne pripomína ako je taký prístroj na trénovanie pingpongistov. Že postavíte ten prístroj z neho vyletujú loptičky, keď ešte idú akou takou rýchlosťou stíhate niektoré odrážať, ale keď zvýšite patrične rýchlosť tak proste tie loptička vás zasypú a nikto nepotrebuje odpoveď. Chvíľu som tak rozmýšľal že či by vám nepomohol keby ste boli išli za pánom Sulikom a za pánom Matovičom že by vám dali zoznám firiem, že ktoré majú dostať tieto dotácie ale usúdil som, že ani nie ani to by nepomohlo, lebo tu potrebujeme cirkus, tu potrebujeme neustále dostatočnú rýchlosť loptičiek Neustále ich potrebujeme hádzať. Na serióznu diskusiu....
===== a nikto nepotrebuje odpoveď. Chvíľu som tak rozmýšľal, že či by vám nepomohlo, keby ste boli išli za pánom Sulíkom a za pánom Matovičom, že by vám dali zoznam firiem, že ktoré majú dostať tieto dotácie. Ale usúdil som, že ani nie, ani to by nepomohlo. Lebo tu potrebujeme cirkus, tu potrebujeme neustále dostatočnú rýchlosť loptičiek. Neustále ich potrebujeme hádzať. Na serióznu diskusiu o niečom vážne hovoriť. Na Slovensku si veľmi dobre pamätám, sme mali kedysi tuším 48 výskumných ústavov. Kompletne všetky sme ich v rámci neoliberálneho konceptu, kde tých vyznávačov, pani navrhovateľka nepochybne k nim patrí, ktoré sme kompletne zrušili, ktoré nepotrebujeme a nemáme žiadnu domácu výskumnú základňu. Máme, samozrejme, čosi na vysokých školách, univerzitách, čosi na akadémii vied. A potom ešte v niektorých firmách možno. Ale keď si zoberieme do úvahy, že 80 % HDP robia nadnárodné spoločnosti, tak tých 20 %, keď Klub 500 zoberieme, že teda ten veľký, že ktorý má domáci zamestnávateľ viac ako 500 ľudí, tak nájdeme jedného možno dvoch. Čiže v danom prípade môžete ísť prirodzene do startupovej pozície a každý vie, aká je rizikovosť pri startupových projektoch. Dokonca v súkromnej sfére, keď sa vytvára sa principiálne hovorí o rizikových peniazoch. To znamená, keď vyberiete čokoľvek dá sa to bez problémov, ako by som to povedal, no nepekne pomenovať a na istých ďalších 30 %... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

18.2.2019 o 15:39 hod.

JUDr.

Miroslav Číž

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:41

Juraj Soboňa
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem, pani predsedajúca. Pani ministerka, ja by som chcel reagovať na vaše, aj keď dlhé, ale verím, že odborne, slušne a vecne a kvalifikovane vystúpenie. Vystúpili ste a vysvetli ste predkladateľke, ale ja si myslím, že to nechce pochopiť a nemá záujem pochopiť, tak nikdy nepochopí. Na tie klamstvá, nepravdy, ktoré oni uviedli ste jasne argumentovali či už na nevyriešenú kauzu tzv. dotácii na výskum a vývoj, taktiež na prenesenie plnenia pochybností zmlúv na štátny rozpočet ako uviedla. A taktiež ste vysvetlili zodpovednosť za prepadnutie tzv. 100 mil. eur. A v poslednom bode taktiež ste sa venovali aj zodpovednosti ministerstvu školstva za škandál s rozdeľovaním dotácii na vedu a výskum za 33 mil. eur. Ja si myslím, že predkladatelia si zjavne mýlia stimuly s eurofondami. Zjavne nepochopili spôsob hodnotenia odborníkov. A ja si myslím, že ste osoba na správnom mieste, ako akademička skúsená. A verím, že toto všetko je politický cirkus. A tak ako ste spomenuli vo svojom vystúpení priemerná životnosť ministrov bola, je priemerne 14 mesiacov. A vy už ste 18 mesiacov, jeden a pol roka, vo svojej funkcii. A to asi niekomu vadí. To asi potrebujú otvárať ďalšie témy. Asi potrebujú si opäť kopnúť do nominanta Slovenskej národnej strany, keďže ako ste ešte jediná ministerka zo Slovenskej národnej strany nepodstúpila túto tortúru v Národnej rade.
Ste sa viackrát obrátili na predkladateľku, ale neviem či v návale tých informácii ako vyštudovaná herečka niečo pochopila.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

18.2.2019 o 15:41 hod.

Ing.

Juraj Soboňa

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:43

Miroslav Sopko
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Vážená pani ministerka, so záujmom som si vypočul vašu argumentáciu, konkrétne medializovanej firmy, ktorá sa volá GA Drilling, akciová spoločnosť, kde ste vysvetlili, prečo napriek bodom, ktoré získala v rámci tých štyroch kôl, výsledok komplexného hodnotenia bol záporný. Odôvodňovali ste to tým, že už v minulosti táto firma získala podporu. Ja prečítam aj názov žiadosti, ktorý sa zhoduje s názvom projektu, a to je Výskum plazmového nástroja pre vŕtanie a hĺbenie otvorov do geologických štruktúr. Dalo by sa to pochopiť, pokiaľ by sme sa na to pozerali z tohto pohľadu, že ak je tu už nejaký tento patent vyvíjaný, resp. táto oblasť už bola podporená, dobre, nech dostanú šancu aj ostatní. Ale nie je mi úplne jasné prečo, zároveň v tej istej oblasti biotechnológie poľnohospodárstva a životné prostredie sa nachádza firma EXA Group, akciová spoločnosť, kde spolu riešite ... (nezroz.vyslov.) STATON, s. r. o., kde prečítam názov žiadosti, ktorý sa tiež zhoduje s názvom projektu, a to je Výskum a vývoj novej generácie progresívnych vysokoefektívnych a ekologických technológií zameraných na vŕtanie a hĺbenie otvorov do geologických štruktúr. A tento projekt bol podporený. Tak neviem potom, či vŕtanie a hĺbenie do geologických štruktúr jedno môže byť podporené a druhé nie, pretože toto je veľmi zaujímavé, ak sa na to pozrieme, aké bolo potom odborné hodnotenie kompetentných vedcov, ktorí tieto veci posudzovali.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

18.2.2019 o 15:43 hod.

Mgr.

Miroslav Sopko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video