7. schôdza

12.10.2010 - 26.10.2010
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

12.10.2010 o 13:14 hod.

JUDr.

Pavol Hrušovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:06

Richard Sulík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Poprosím panie poslankyne a pánov poslancov, aby sa dostavili do rokovacej miestnosti. Ďakujem.
Pekné popoludnie, dámy a páni, poprosím vás, keby ste mohli zaujať svoje miesta a začali by sme so 7. schôdzou Národnej rady.
Pekné popoludnie, dámy a páni, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi, aby som vás privítal. Chcem vás požiadať, aby sme sa pred začatím rokovania prezentovali a zistili, či sme schopní sa uznášať.
Prosím, prezentujte sa teraz.
(Prezentácia.) Zisťujem, že je prítomných 115 poslancov, Národná rada je schopná sa uznášať a pokračujeme v rokovaní.
Na schôdzi budú overovateľmi Richard Oravec a Anna Vitteková. Náhradníkmi budú poslanci Martin Poliačik a Vincent Lukáč.
Na dnešnom rokovacom dni o ospravedlnenie svojej neúčasti písomne požiadali poslanci pán Mamojka a pani Rošková.
Na úvod schôdze vás chcem informovať, že vláda Slovenskej republiky dňom 25. septembra 2010 vymenovala poslanca Józsefa Nagya za štátneho tajomníka ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja. Týmto sa mandát pána poslanca Nagya neuplatňuje.
Vláda na svojom dnešnom rokovaní odvolala Ivana Švejnu z funkcie štátneho tajomníka ministerstva dopravy, pôst a telekomunikácií na jeho vlastnú žiadosť. Pán Švejna si dnešným dňom začal uplatňovať mandát poslanca Národnej rady, na ktorý 9. júla 2010 nastúpil ako náhradník Elemér Jakab.
Podľa príslušných ustanovení zákona o voľbách do Národnej rady na neuplatňovaný mandát poslanca Józsefa Nagya nastupuje dnešným dňom Elemér Jakab.
Prosím, aby uvedené skutočnosti vzala Národná rada Slovenskej republiky na vedomie.
Ďalej vás chcem informovať o zmene vo funkcii predsedu klubu poslancov za Stranu Sloboda a Solidarita. Novým predsedom poslaneckého klubu strany sa stal poslanec Jozef Kollár.
Teraz pristúpime k schvaľovaniu návrhu programu 7. schôdze. Navrhnutý program schôdze vám bol rozdaný, dopĺňam ho o nový bod - návrh uznesenia, ktorým Národná rada požiada Najvyšší kontrolný úrad o vykonanie kontroly. Bod bude zaradený zajtra na 14.00 hodinu.
Pýtam sa, pani poslankyne, páni poslanci, či má niekto z vás návrhy na zmenu alebo doplnenie programu.
Pán Rafaj. (Reakcia z pléna.) Prosím? Jasné, áno, Najvyšší kontrolný úrad má prešetriť postup spoločnosti Hayek Consulting v prípade zákazok zo strany ministerstva financií a Agentúry NADSME. Podklady k tomuto budú rozdané zajtra ráno, k tomuto bodu. Budete ich mať v laviciach.
Pán Rafaj.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

12.10.2010 o 13:06 hod.

Ing.

Richard Sulík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:06

Rafael Rafaj
Skontrolovaný text
Ďakujem, pán predsedajúci, za slovo. Navrhujem, aby sa táto schôdza rozšírila o bod programu, ktorým Národná rada Slovenskej republiky požiada vládu Slovenskej republiky, aby predložila správu o možných dopadoch ekologickej katastrofy v Maďarsku na slovenské životné prostredie a o krokoch, ktoré v tejto veci vykonala.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

12.10.2010 o 13:06 hod.

Mgr.

Rafael Rafaj

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:06

Richard Sulík
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne. Pán Hrušovský.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

12.10.2010 o 13:06 hod.

Ing.

Richard Sulík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:07

Pavol Paška
Skontrolovaný text
Vážený pán predseda, vrátim sa k tomu, čo hovoril pán podpredseda Národnej rady, ten bod je riadne zaradený. Navrhovatelia ho predložili, návrh uznesenia so správou dôvodovou je zaradený ako bod programu. Preto si myslím, že musíme o tomto bode programu riadne rokovať a musí byť k nemu otvorená rozprava a až po nej hlasovaním vyplynie, že bude zaviazaná vláda, ak bude prijaté uznesenie, alebo nebude. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

12.10.2010 o 13:07 hod.

Mgr.

Pavol Paška

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:10

Richard Sulík
Skontrolovaný text
Pán Hrušovský. Prosím, zapnite mikrofón.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

12.10.2010 o 13:10 hod.

Ing.

Richard Sulík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:10

Pavol Hrušovský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán kolega, ale v tomto bode sú potom obsiahnuté dva návrhy, ktoré bolo treba oddeliť od seba preto, lebo vy žiadate podať správu vládou Slovenskej republiky, ktorá v zmysle rokovacieho poriadku má pre vládu lehotu 30 dní. To znamená, že zaradením tohoto bodu do programu začne týmto plynúť 30-dňová lehota, a keď vláda v 30-dňovej lehote predloží do parlamentu, potom budeme o nej diskutovať. A v rámci diskusie môžu vzniknúť návrhy uznesení k tomuto prerokovávanému bodu programu. Toto je a takto sme to vždy doteraz robili. Ak sme požiadali vládu o predloženie správy, tým sme jej určili aj 30-dňovú lehotu, v ktorej ona tú správu predložiť musela. Takže ja som len navrhol a chcel som si tento postup hneď na začiatku vydiskutovať, aby... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

12.10.2010 o 13:10 hod.

JUDr.

Pavol Hrušovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:13

Robert Fico
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán predseda, nechcem zaťažovať Národnú radu procedurálnymi otázkami, ale myslím si, že nie je celkom jasno, ako budeme postupovať v súvislosti s návrhom uznesenia, o ktorom hovoril pán podpredseda Národnej rady Hrušovský aj predseda poslaneckého klubu pán Paška.
Ja si myslím, že Národná rada môže požiadať vládu o predloženie správy len vtedy, ak o tom rozhodne. A preto, ak je podaný návrh uznesenia, o tomto návrhu uznesenia sa musí normálne rokovať a hlasovať. A až vtedy, keď uznesenie prejde a súčasťou tohto uznesenia bude aj časť, ktorá bude žiadať vládu o predloženie správy, až vtedy vláda predloží správu v priebehu 30 dní.
Čiže stotožňujem sa s názorom pána predsedu poslaneckého klubu v tom, že o tomto bode programu, keďže je teraz zaradený do programu, musíme rokovať a hlasovať na tejto schôdzi a potom z toho ešte vyplynie aj povinnosť pre vládu predložiť do 30 dní. Lebo ak nebude s tým súhlasiť väčšina... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

12.10.2010 o 13:13 hod.

doc. JUDr. CSc.

Robert Fico

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:14

Pavol Hrušovský
Skontrolovaný text
Už len jednu vetu. Pán podpredseda, ale program schôdze Národnej rady schvaľujeme uznesením. Týmto uznesením aj sme požiadali vládu o predloženie správy. To je všetko, čo k tomu som ešte chcel povedať.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

12.10.2010 o 13:14 hod.

JUDr.

Pavol Hrušovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 13:17

Mikuláš Dzurinda
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predseda, podpredsedovia Národnej rady, panie poslankyne, páni poslanci, na základe predchádzajúcich noviel zákonov, predovšetkým na základe novely zákona o rozpočtových pravidlách, je možné od 1. januára budúceho roku poskytovať dotácie len na základe zákona.
Ministerstvo zahraničných vecí poskytovalo a doposiaľ poskytuje dotácie, o ktorých sa určite zmienim, doposiaľ na základe nižších podzákonných noriem. Tieto dotácie slúžia na podporu mimovládnych neziskových organizácií, ktoré pôsobia vo sfére zahraničnej politiky, slúžia na spoločné projekty Slovenskej republiky a Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj.
My sa podieľame na financovaní OECD formou povinného členského príspevku, ale potom, samozrejme, v spolupráci s OECD podporujeme financovanie projektových aktivít ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy. Skrátka a veľmi jednoducho len zopakujem, že tak ako doposiaľ mienime podporovať dotáciami užitočné zahraničnopolitické aktivity, len to už nebude výnosom alebo výmerom ministerstva zahraničných vecí, ale na základe novely zákona o rozpočtových pravidlách to bude zákonom.
Využívame túto príležitosť aj na novelizáciu zákona o oficiálnej rozvojovej pomoci, pretože chceme, aby ministerstvo zahraničných vecí mohlo transparentným spôsobom poskytovať dotácie na oficiálnu rozvojovú pomoc aj pre právnické osoby, pričom chceme podporiť transparentnosť narábania s týmito finančnými prostriedkami. Tú transparentnosť chceme dosiahnuť zavedením povinnosti agentúry, ktorá s touto oficiálnou rozvojovou pomocou nakladá, zverejňovať výzvy na jednotlivé programy na našom alebo na webovom sídle Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu.
Vládny návrh zákona zároveň reaguje na problémy vyplývajúce z aplikačnej praxe, najmä sa zosúlaďuje forma realizácie oficiálnej rozvojovej pomoci tým, že sa granty nahradzujú, podobne ako je to v predchádzajúcom prípade, dotáciami.
Takže pán predseda, panie poslankyne, páni poslanci, návrh zákona, ktorý prešiel vládou zhodou, bol prerokovaný, samozrejme, príslušným výborom aj spôsobom aj vo výboroch, je reakciou na úpravu rozpočtových pravidiel, ktorá má viesť k povýšeniu nakladania s verejnými zdrojmi na úroveň zákona.
Ministerstvo zahraničných vecí takýto návrh zákona predkladá, aby mohlo ďalej fungovať v rozvojovej pomoci a aj v dotácii zahraničnopolitických aktivít našich mimovládnych organizácií.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

12.10.2010 o 13:17 hod.

Ing. CSc.

Mikuláš Dzurinda

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 13:20

Pavol Kubovič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda, pani poslankyne, páni poslanci, Zahraničný výbor Národnej rady Slovenskej republiky ma uznesením č. 19 z 30. septembra 2010 určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 617/2007 Z. z. o oficiálnej rozvojovej pomoci a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (tlač 89). Podľa § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 72 z 24. septembra 2010 navrhol prideliť návrh zákona na jeho prerokovanie výborom a navrhol gestorský výbor vrátane lehôt na jeho prerokovanie. Súčasne predseda Národnej rady Slovenskej republiky konštatoval, že návrh zákona spĺňa všetky ustanovené náležitosti podľa rokovacieho poriadku NR SR a podľa legislatívnych pravidiel na jeho prerokovanie v Národnej rade Slovenskej republiky.
Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Dôvodová správa obsahuje informáciu o cieli predloženého návrhu zákona, o súlade návrhu zákona s Ústavou Slovenskej republiky, o súvislostiach s inými zákonmi a medzinárodnými zmluvami a o tom, že návrh zákona nebude mať dopad na verejné financie. Osobitná časť dôvodovej správy obsahuje odôvodnenie jednotlivých ustanovení návrhu. Návrh zákona obsahuje doložku zlučiteľnosti s právom Európskej únie.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že po rozprave odporučí uvedený návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.
Ak sa Národná rada Slovenskej republiky rozhodne prerokovať návrh zákona v druhom čítaní, navrhujem v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 72 z 24. septembra 2010 a podľa § 74 ods. 1 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky, aby návrh zákona prerokovali výbory, a to Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Zahraničný výbor Národnej rady Slovenskej republiky. Za gestorský výbor navrhujem Zahraničný výbor Národnej rady Slovenskej republiky. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali v druhom čítaní vo výboroch do 24. novembra 2010 a v gestorskom výbore do 26. novembra 2010.
Pán predseda, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu k tomuto návrhu zákona.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

12.10.2010 o 13:20 hod.

Ing.

Pavol Kubovič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video