9. schôdza

30.11.2010 - 15.12.2010
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

14.12.2010 o 18:02 hod.

Ing. PhD.

Peter Žiga

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

17:35

Marek Vargovčák
Skontrolovaný text
... Žitňanská podala v mene 15 poslancov pozmeňujúce a doplňujúce návrhy a požiadala o osobitné hlasovanie o ňou uvedených návrhoch zo spoločnej správy.
Ako spoločný spravodajca podávam návrh na skrátenie lehoty o hlasovaní o dnes podaných pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, ktoré odzneli v rozprave.
Skryt prepis

14.12.2010 o 17:35 hod.

MUDr.

Marek Vargovčák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

17:35

Marek Vargovčák
Skontrolovaný text
V súlade s rokovacím poriadkom budeme teraz hlasovať o návrhoch zo spoločnej správy okrem tých, ktoré pani poslankyňa Žitňanská požiadala vyňať na osobitné hlasovanie.
Budeme teda hlasovať o návrhu zo spoločnej správy pod bodmi 1 až 6, 8, 10 až 14, 16 a 18 s odporúčaním gestorského výboru návrh schváliť.
Skryt prepis

14.12.2010 o 17:35 hod.

MUDr.

Marek Vargovčák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

17:35

Marek Vargovčák
Skontrolovaný text
Teraz budeme hlasovať o návrhoch zo spoločnej správy, ktoré boli vyňaté na osobitné hlasovanie, teda o bodoch 7, 9, 15 a 17. Gestorský výbor ich odporúčal schváliť. Upozorňujem však, že v rozprave bol podaný návrh, ktorý tieto návrhy vylepšuje.
Skryt prepis

14.12.2010 o 17:35 hod.

MUDr.

Marek Vargovčák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

17:35

Marek Vargovčák
Skontrolovaný text
Teraz pristúpime k hlasovaniu o návrhoch, ktoré boli podané v rozprave pani poslankyňou Žitňanskou. Pýtam sa, pani poslankyňa, či súhlasíte s tým, aby sme o nich hlasovali spoločne.
Skryt prepis

14.12.2010 o 17:35 hod.

MUDr.

Marek Vargovčák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

17:35

Marek Vargovčák
Skontrolovaný text
Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o týchto pozmeňujúcich návrhoch spoločne.
Skryt prepis

14.12.2010 o 17:35 hod.

MUDr.

Marek Vargovčák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

17:35

Marek Vargovčák
Skontrolovaný text
Tým sme odhlasovali všetky návrhy zo spoločnej správy a návrhy, ktoré boli podané v rozprave.
Keďže sme v druhom čítaní schválili pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ako spoločný spravodajca predkladám návrh na prerokovanie návrhu zákona v treťom čítaní ihneď.
Skryt prepis

14.12.2010 o 17:35 hod.

MUDr.

Marek Vargovčák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

17:35

Marek Vargovčák
Skontrolovaný text
... návrh zákona schváliť.
Skryt prepis

14.12.2010 o 17:35 hod.

MUDr.

Marek Vargovčák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 17:55

Peter Žiga
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne. (Ruch v sále.)
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

14.12.2010 o 17:55 hod.

Ing. PhD.

Peter Žiga

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 18:02

Peter Žiga
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, kolegovia, chcel by som sa aj ja v rámci rozpravy vyjadriť k návrhu novely zákona č. 309/2009 Z. z. od predkladateľa pána poslanca Jurčíka. Musím v prvom rade konštatovať, že ten zákon, odkedy sme ho prvýkrát videli, po dnešnú dobu prešiel výraznou zmenou. A zamýšľam sa nad tým, či by ste ešte mali tu, pán navrhovateľ, sedieť vy alebo by tu mal sedieť ako navrhovateľ pán poslanec Janiš, pretože na poslednom hospodárskom výbore navrhol pozmeňujúci návrh, ktorý výrazne, a musím to povedať a pripustiť, kvalitatívne posunul tento návrh zákona. Ale napriek tomu mám výhrady k niektorým ustanoveniam tejto novely zákona, pretože musím konštatovať, že v rámci tohto zákona ideme od jedného extrému do druhého extrému.
Keď Európska únia a Európska komisia stanovila alebo nastavila nejaké pravidlá, nejaké výkupné ceny a nejaké fungovanie obnoviteľných zdrojov pred niekoľkými rokmi, asi pred piatimi rokmi, v zásade celá Európska únia, a preto sme svedkami toho boomu fotovoltiky či už v Španielsku, Nemecku, Čechách a ostatných okolitých krajinách, tak súhlasím, že ten boom bol preto, lebo tie výkupné ceny fotovoltaiky možno boli vyššie a podnikateľský zámer v tejto oblasti bol s kratšou dobou návratnosti, ako je to zvykom v energetike. No ale druhá strana extrému je, že od júla v zásade podnikanie vo fotovoltike a podnikanie vo vetre, resp. pri... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

14.12.2010 o 18:02 hod.

Ing. PhD.

Peter Žiga

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

18:02

Peter Žiga
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
... výrobe elektrickej energie z týchto zdrojov už nebude investovanie, ktoré by vôbec mohlo byť založené na nejakých ekonomických základoch, pretože investícia do takejto výroby sa vôbec neoplatí a nebude vôbec návratná. Preto hovorím o nejakom extréme z jedného konca na úplne druhý koniec.
Osobne si myslím, že každá krajina by si mala stanoviť taký správny energetický mix. Slovenská republika má nastavený energetický mix výroby elektrickej energie, čo sa týka výrobných zdrojov, na jednu tretinu z vody, jednu tretinu z jadra a jednu tretinu z tepla a takých 5 – 6 % je z obnoviteľných zdrojov.
Ja možno podobne ako niekoľkí kolegovia tuná, možnože aj pán spravodajca Přidal, sme zástancami výroby elektrickej energie z jadra. Možnože by sme mohli ešte viac investovať do tejto oblasti. Napriek tomu si myslím, že obnoviteľné zdroje sú na jednej strane reputáciou krajiny, na druhej strane sú naším záväzkom voči Európskej únii. A preto požiadavka 20-20-20, o ktorej hovoril aj môj predrečník pán poslanec Jahnátek, ako aj záväzok Slovenska vyrábať 14 % energií z obnoviteľných zdrojov do roku 2020, je záväzkom, ktorý je nespochybniteľným a nie je ani veľmi ambicióznym, pretože iné krajiny, škandinávske, už v súčasnosti vyrábajú viac ako 40 % z obnoviteľných zdrojov, dokonca u Švédov je to až 51 %.
Aj na základe toho si myslím, že už predchádzajúca vláda prijala dostatočne razantné riešenia, ktorými obmedzujú podnikanie v energetike, v oblasti výroby elektrickej energie z fotovoltiky a z vetra. Preto si myslím, že celý tento legislatívny proces v súvislosti s vaším návrhom je zbytočný, pretože vláda a kompetentné orgány majú dostatočné páky na to, aby celý proces zastavili ešte v počiatočnom štádiu.
Obmedzenie obdobia, kedy bude ešte výkup elektrickej energie, teda do obdobia 30. 6., v prípade zapojenia elektrárne do siete, nie je dobré riešenie, ktoré zmarí mnohé investície na Slovensku, ktoré sú rozpracované, ktoré prešli klasickým schvaľovacím procesom, či cez územné rozhodnutie, či cez stavebné konanie alebo aj vydanie osvedčenia príslušnými rezortnými inštitúciami. Aj na základe toho si myslím, že toto opatrenie je retroaktívne. A na základe toho podávam procedurálny návrh podľa § 73 ods. 3 písm. a) zákona o rokovacom poriadku, aby bol tento návrh novely zákona vrátený navrhovateľovi na dopracovanie. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

14.12.2010 o 18:02 hod.

Ing. PhD.

Peter Žiga

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video