20. schôdza

7.9.2017 - 7.9.2017
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

7.9.2017 o 16:55 hod.

Mgr.

Natália Blahová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

16:53

Gábor Grendel
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Tak ja nadviažem na pani poslankyňu Cigánikovú.
Pán minister, tá paralela s tou samovraždou z roku 2010 bola teda dosť o ničom. Poviem vám prečo. Ak by ste mali dôkaz, že pán vtedajší minister Mihál mal dôkaz o tom, že akreditačná komisia nejakú kauzu alebo nejakú samovraždu nerieši, vedel by o tom a ani on by nekonal, okej, to by som chápal. Boli ste vtedy v opozícii, mohli ste vtedy navrhnúť jeho odvolanie, ale okej, ale to dajme všetko bokom. Ale vy ste o kauze Čistý deň vedeli minimálne od septembra minulého roka. A vtedy akreditačná komisia navrhla odňať licenciu a vy ste nekonali. Chcete povedať, že takéto niečo urobil pán Mihál? Predpokladám, že nie. Takže to prirovnanie bolo naozaj úplne o ničom.
Rozsiahle ste tu citovali z návrhu na vaše odvolanie, z opozičného návrhu, ale pozabudli ste zacitovať z návrhu na odvolanie zo strany SNS. Tak ja vám z tohto návrhu zacitujem: "Vzhľadom na všeobecne známe a dlhodobo medializované skutočnosti týkajúce sa fungovania a riešenia problémov ministerstva práce je SNS presvedčená, že vládna koalícia si už ďalej nemôže dovoliť hazardovať s dôverou verejnosti. Preto sa obraciame na pána Roberta Fica, predsedu vlády a predsedu politickej strany SMER, aby vyriešil tento pretrvávajúci a neudržateľný problém personálnou zmenou na poste ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Jána Richtera."
Pán minister, vy ste stratili dôveru vášho koaličného partnera, takže neriešte tu opozíciu, choďte na poslanecký klub strany SNS a tam rozprávajte hodinu o úspechoch ministerstva práce. My sme si to tu už pred štyrmi mesiacmi vypočuli.
Skryt prepis

7.9.2017 o 16:53 hod.

Mgr.

Gábor Grendel

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:55

Natália Blahová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ja by som sa pristavila len pri jednom bode, lebo to, čo je naozaj k veci, chcem okomentovať svojím krátkym vstupom, ale jednu z týchto vecí možno zmestím do faktickej poznámky.
Dozvedeli sme sa opäť, že za všetko môže vláda Ivety Radičovej. A už to berieme ako mantru. A chceli ste porovnávať vaše ministerstvo, na ktorom kraľuje SMER už 10 rokov, či už vlastne aj 11, s ministrom, ktorý tam bol rok a pol. Ja vám veľmi krátko v odrážkach poviem, čo sa stalo za ten rok a pol v sociálnej sfére.
Novela zákona o rodičovskom príspevku. Zvýšenie rodičovského príspevku zo 164 na 190 eur. Pri dvojičkách, trojičkách sa rodičovský príspevok zvyšuje o 25 percent na každé jedno dieťa. Krátenie rodičovského príspevku na polovicu, ak je v rodine záškolák. Poberateľ rodičovského príspevku môže súbežne vykonávať zárobkovú činnosť. Príspevok na starostlivosť o dieťa sa zvyšuje na 230 eur mesačne.
Zmeny v materskej. Od 1. 1. 2011 sa materské predĺžilo z dovtedajších 28 na 34 týždňov. Pre matky, ktorým sa narodilo viac detí súčasne, z 37 na 43 týždňov. Materské sa zvýšilo z 55 % hrubej mzdy na 65 % hrubej mzdy. Predĺženie ochrannej lehoty budúcich mamičiek zo šesť mesiacov na osem mesiacov. Odstránenie diskriminácie náhradných rodičov. Môžu čerpať materskú až do troch rokov veku dieťaťa.
O kompenzáciách pre ťažko zdravotne postihnutých. Ochrana príjmu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím pri peňažnom príspevku na osobnú asistenciu sa zvyšuje z trojnásobku na štvornásobok sumy životného minima. Horná hranica nároku po novom bola 741 eur. Zvyšuje sa ochrana príjmu pri peňažnom príspevku na opatrovanie z 1,3- na 1,4-násobok sumy životného minima... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

7.9.2017 o 16:55 hod.

Mgr.

Natália Blahová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:59

Martin Klus
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ja by som rád tento môj čas venoval kolegyni Natalke Blahovej, ktorá nedokončila, určite mala ešte niekoľko zaujímavých údajov. Ja som chcel reagovať priamo na pána ministra, najmä na jeho príspevok o zvyšovaní miery zamestnanosti, ale keďže tu pán minister momentálne nie je prítomný a mal som naňho niekoľko otázok, najmä súvisiacich so zamestnanosťou v takých okresoch, ako je Veľký Krtíš, Rimavská Sobota, Poltár a Revúca, tak si to nechám až do rozpravy.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

7.9.2017 o 16:59 hod.

doc. PhDr. PhD. MBA

Martin Klus

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:59

Milan Krajniak
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Minister Richter sa tu polhodinu vyhováral a polhodinu nám rozprával o tom, čo všetko tu opozícia porobí. A ja som si myslel, pán minister, že na veštenie máte v poslaneckom klube pani poslankyňu Vaľovú. Ale dobre, dobre. Tak nám príďte ešte čosi poveštiť, aby sme vedeli, aká bude budúcnosť, ale veštite lepšie, ako ste veštili pred štyrmi mesiacmi, keď sme vás tu odvolávali. Lebo vtedy ste veštili, že s Čistým dňom je všetko o. k., že je všetko v najlepšom poriadku. A ako sa ukázalo, nič nie je v poriadku. Takže keď budete najbližšie rozprávať o budúcnosti, pán minister, tak sa nad sebou zamyslite, aby sme sa tu nemuseli stretávať znovu o pár mesiacov a riešiť tú istú vec, ktorú ste zanedbali.
A ak sa teraz snažíte tváriť, že vy ste iba spravodlivý sudca, ktorý spravodlivo posudzuje, ako veci naozaj stoja, a že musíte vypočuť jednu aj druhú stranu, tak vám pripomínam, že to bol SMER, ktorý tu pred štyrmi mesiacmi jednoznačne obhajoval toto resocializačné zariadenie. A chcem vám pripomenúť, že nikto nemôže byť spravodlivým sudcom a obhajcom súčasne. To vie urobiť iba trojjediný Pán Boh, a to vy teda, pán minister, naozaj nie ste.
A ja vás žiadam, pán podpredseda, aby ste prerušili túto schôdzu dovtedy, kým nepríde pán minister, ktorý tu má byť povinne prítomný.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

7.9.2017 o 16:59 hod.

Bc.

Milan Krajniak

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 17:01

Natália Blahová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán podpredseda, zaujíma ma, či hodláte vyhovieť návrhu pána kolegu poslanca, ktorý požiadal o to, aby bol v sále prítomný minister Richter, ktorého sa táto schôdza týka.

Glváč, Martin, podpredseda NR SR
Nehodlám, nakoľko nepočul som, podľa akého paragrafu by som tak mal urobiť, ani to nie je jeho povinnosť podľa všetkého. A po tom, čo sa tu udialo, asi nie. Takže môžte pokračovať, máte slovo.

Blahová, Natália, poslankyňa NR SR
Takže nehodláte. Aj to je nejaké vysvedčenie. No, takže nebudem sa prihovárať k pánu ministrovi, budem sa prihovárať k vám, milé kolegyne, kolegovia, len v pár odrážkach som si urobila poznámky k pánu ministrovi.
Ja si myslím, že dostatočne vyčerpávajúco som predniesla všetky fakty vo svojej minulej rozprave týkajúcej sa tohoto istého bodu s takým istým obsahom. Pán minister povedal, a to doslova, že čelí "osobnej cti". Je to zvláštny slovný zvrat, ale presne takto to povedal. A myslím, že bol najbližšie k pravde, ako vedel, aj keď nevdojak.
Ja sa pýtam: Čo urobil za ten rok pre bezpečnosť detí? Povedzme si otvorene: Nič. Povedal nám tu pár floskulí o tom, ako procesy, ako kto mu písal, ale čo on urobil, je naozaj zhrnuté jedným slovom: Nič. Napríklad ani nič také ako podmienečné ponechanie akreditácie neexistuje. Darmo sa tým pán minister zaštiťuje. Žiadne takéto slovné spojenie zákon nepozná. Čiže on mal jednať hneď, keď akreditačná komisia zariadeniu odporúčala zobrať akreditáciu. Nemal sa nikdy odvolávať na to, že čaká na orgány činné v trestnom konaní, pretože jemu ukladá povinnosti jeho zákon. A v tomto prípade to bol zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele.
No a pán minister priznal totálne zlyhanie, keď povedal, že on nemá dosah na neštátne zariadenia. Ja neviem, či je spočítané, koľko je neštátnych zariadení v rezorte ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Preboha, v čom sú to, v akom marazme tí klienti v tých neštátnych zariadeniach, keď nám tu teraz minister povedal, že on tie zariadenia nemá pod kontrolou a nemá na ne žiaden dosah?! Ide z toho naozaj hrôza.
Povedal, že nie sú žiadne vecné argumenty. Tie vecné argumenty odzneli. Dovolím si prečítať len závery nálezov kontrol ústredia práce a ministerstva práce. Kontrola ústredia práce záverom uvádza: "Kontrolný subjekt, čiže Čistý deň, porušil ustanovenie § 47 ods. 3 zákona 305/2005 tým, že nezabezpečoval psychologickú starostlivosť, a § 63 ods. 7 zákona 305 tým, že zaznamenávané podrobnosti o priebehu individuálneho resocializačného procesu nevyhodnocoval raz za tri mesiace s orgánom sociálnoprávnej ochrany detí sociálnej kurately."
Z kontroly ministerstva, kontrolné zistenia. "Resocializačný program. Kontrolná skupina zistila, že tento program neobsahoval zákonom stanovené povinné informácie o profesijnom zabezpečení a právach a povinnostiach klientov, čím kontrolovaný subjekt použil § 63 ods. 5 zákona o sociálnoprávnej ochrane. Kontrolou bolo zistené, že kontrolovaný subjekt v rozpore so svojím vyjadrením využíval tzv. averzívne intervencie aj u klientov nachádzajúcich sa v nultej fáze resocializačného procesu." Hovoríme o tých hrozných trestoch, ktoré sme spomínali. Je to kontrola ministerstva práce. Je to jej kontrolné zistenie.
Ďalej: "Kontrolný subjekt uvedeným konaním porušil zákon o sociálnoprávnej ochrane, § 63 ods. 2 písm. b) a c), nakoľko od premiestnenia maloletého do resocializačného strediska nevykonával rozhodnutia súdu, ktorým bol maloletý zverený do starostlivosti kontrolovanému subjektu." To bolo to, že zariadenie si vymieňalo deti mirnix-dirnix navzdory rozhodnutiam súdu.
"Kontrolovaný subjekt porušil § 63 ods. 7 zákona o sociálnoprávnej ochrane, nakoľko povinnosť vypracovať s maloletými individuálny resocializačný plán má resocializačné stredisko, v ktorom dieťa vykonáva rozhodnutie súdu, a túto činnosť nemôže vzhľadom k vyššie uvedeným skutočnostiam presúvať na iné orgány. Čl. II zmluvy porušil, keď si tieto deti, ktoré tam boli na súdne rozhodnutie, medzi sebou vymieňal.
Kontrolovaný subjekt uvedeným konaním porušil § 63 ods. 2 písm. b) zákona o sociálnoprávnej kuratele, nakoľko od premiestnenia maloletého do iného resocializačného strediska nevykonával rozhodnutie súdu. Kontrolovaný subjekt porušil § 63 ods. 7 zákona, nakoľko povinnosť vypracovať s maloletým individuálny resocializačný plán a túto činnosť môže vykonávať len resocializačné stredisko, nie iné osoby.
Kontrolovaný subjekt porušil čl. II zmluvy o poskytnutí finančného príspevku.
Kontrolovaný subjekt porušil § 63 ods. 2 zákona o sociálnoprávnej ochrane, nakoľko poskytoval odbornú pomoc maloletému dieťaťu na základe zmluvy, ktorá bola v rozpore s platným znením zákona o sociálnoprávnej ochrane, t. j. poskytoval odbornú pomoc dieťaťu bez právneho dôvodu.
Kontrolovaný subjekt porušil § 63 ods. 2 zákona o sociálnoprávnej ochrane, nakoľko poskytoval odbornú pomoc maloletému na základe zmluvy, ktorá bola v rozpore s platným znením zákona o sociálnoprávnej ochrane. Kontrolou predmetnej spisovej dokumentácie kontrolná skupina zistila, že spisová dokumentácia v čase výkonu kontroly neobsahovala sociálnu správu o osobných pomeroch dieťaťa a rodinných pomeroch dieťaťa, čím kontrolovaný subjekt porušil § 63 ods. 9 písm. c) zákona o sociálnoprávnej ochrane."
Neoznamovanie zmien rozhodujúcich skutočností. "Podľa § 83 ods. 5 písm. b) zákona o sociálnoprávnej ochrane je akreditovaný subjekt povinný do ôsmich dní písomne oznámiť všetky zmeny rozhodujúcich skutočností, najmä zmeny rozhodujúcich podmienok. Z pracovných pozícií a opisov pracovných činností vyššie uvedených zamestnancov vyplýva, že uvedení zamestnanci vykonávali svoje povolanie v kontakte s klientmi. Kontrolovaný subjekt vyššie uvedených zamestnancov v kontrolovanom období nenahlásil a nepreukázal ich odbornú spôsobilosť a bezúhonnosť, čím kontrolovaný subjekt porušil § 83 ods. 5 písm. b) zákona o sociálnoprávnej ochrane, nakoľko do ôsmich dní písomne neoznámil zmeny rozhodujúcich skutočností." Protokol je z 23. novembra 2016.
Záverom ďalší dôkaz, výrok akreditačnej komisie: "Akreditačná komisia ministerstva práce odporučila zrušiť akreditáciu stredisku Čistý deň v Galante. Komisia sa na zasadaní zaoberala novými skutočnosťami a zhodla sa, že existuje odôvodnená hrozba, že môže byť ohrozený život, zdravie a vývin dieťaťa, ale i obava, že resocializačný program v Čistom dni neplní zákonný účel."
Zdá sa vám to, pán minister, nie dosť argumentov? To nie sú naše argumenty, to sú argumenty vašeho ústredia práce a vašeho ministerstva práce, na ktoré prišiel na základe kontrolných zistení. Mne je naozaj veľmi ľúto, že na vás sa naozaj nedá ísť ani pragmatickým spôsobom, ale ani apelom na svedomie, empatiu, apelom na morálku a na to, aby ste sa zamysleli nad tým, že za týmito paragrafmi a za týmito nálezmi sú deti, ktoré naozaj trpia a potrebujú vašu pomoc, ktorej sa im doteraz nedostalo.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

7.9.2017 o 17:01 hod.

Mgr.

Natália Blahová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17:10

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pani poslankyňa Blahová, je len výrečné, že počas tvojho vecného a faktami nabitého vystúpenia tu pán minister Richter nebol. Naďalej sa bude môcť tváriť, že sme žiadne fakty neuviedli, že len hystericky a konfrontačne tu niečo robíme. Ale teda verím, že aspoň niekde v zákulisí, kde teraz sedí alebo stojí nerád, tak si to vypočul, ale nepochybne sa naďalej bude tváriť, že nič sme nepovedali miesto toho, aby vecne zareagoval na vecne vyslovené výhrady.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

7.9.2017 o 17:10 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 17:11

Martin Glváč
Skontrolovaný text
Reakcia nie je. Ďalšia v rozprave vystúpi pani poslankyňa Remišová.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

7.9.2017 o 17:11 hod.

JUDr.

Martin Glváč

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 17:11

Veronika Remišová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážené dámy poslankyne, vážení páni, v prvom rade by som chcela ešte raz poprosiť pána predsedajúceho, aby zavolal pána Richtera. Neodvolávam sa na žiadny paragraf, skrátka si myslím jednoducho, že to je slušné, keď my sme tu mohli sedieť a hodinu počúvať nezmysly a niektoré zavádzajúce informácie, ktoré tu hovoril pán Richter, myslím, že aj on by tu mohol a mal sedieť a počúvať výčitky a prešľapy, ktoré urobil za svoje obdobie.
Ešte poznámka k pánu Kotlebovi, ktorý tu taktiež nie je. Chcem ho len upozorniť, že hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti v zahraničnom výbore nemá ani jedného člena, teda nemohli sme zahlasovať, pretože tam nikoho nemáme, a boli by sme radi, keby neočierňoval naše hnutie.
Celá táto kauza a roztržka v koalícii začala škandálom s eurofondami a obrovskou sumou, o ktorú reálne hrozí, že prídeme. Andrej Danko sa urazil, prečo práve jeho minister by mal trpieť za škandál, keď škandály predsa vyrábajú všetci v tejto vláde. Pán minister Kaliňák, ktorý napriek dobe kešu a kontaktom s daňovým podvodníkom stále sedí na svojej stoličke, pán minister Richter, ktorý sa snažil zakryť mimoriadne odpudivé skutočnosti v jednom zo sociálnych zariadení, ale aj Robert Fico, ktorý spokojne naďalej býva u Ladislava Bašternáka, ktorý bol z daňových podvodov nielen obvinený, ale dokonca vyjadril aj účinnú ľútosť, čím sa k podvodom v podstate priznal. Nečudujem sa Andrejovi Dankovi, že sa nahneval. Je mrzuté, keď maslo na hlave majú všetci, no potrestaný je len jeden.
Nezávisle od politického rozmeru kauzy minister Richter by odvolaný mal byť, teda lepšie povedané, mal by odstúpiť. Minister Richter však odvolaný nebude a ani neodstúpi. Prečo? Pretože Robert Fico dlhodobo na Slovensku robí politiku spálenej zeme. Robert Fico páli akékoľvek mantinely politickej slušnosti, ktoré sme sa po komunizme a mečiarizme snažili na Slovensku s námahou budovať. Snažili sme sa tvoriť základy demokracie, tehličku po tehličke namáhavo sme stavali princípy právneho štátu a silných inštitúcií.
Robert Fico bezočivo rúca všetko, čo sa jemu a skupinám v pozadí SMER-u postaví do cesty. Na čelo nezávislých inštitúcií nominuje svojich ľudí, často fušerov, ktorí dostávajú tieto miesta za odmenu. Súdy sa snaží ovládnuť politickými nomináciami, políciu drží pod kontrolou cez svojho ministra Kaliňáka. Páli snahu o očistu spoločnosti od korupčných návykov, ak ničím iným, tak tým, že sám býva u daňového podvodníka. Čo iné demonštruje bezočivosť a pohŕdanie ľuďmi ako to, že premiér dá prednosť pohodliu u daňového podvodníka pred princípmi?
Necháva za sebou spálenú zem, rozbíja súdržnosť našej spoločnosti, rozdeľuje a stavia skupiny obyvateľov proti sebe. Opozícii nadáva do psychopatov alebo šialencov, učiteľom vyčíta, že cez leto nič nerobia, novinárom, keď sa mu znepáči, čo píšu, hovorí, že sú špinavé prostitútky alebo záchodoví pavúci, občanom hovorí, že sú pošahanci, klame a ponižuje občanov, ktorí boli pietne klásť vence na oslavách SNP.
Politika spálenej zeme znamená nechať pána Richtera na svojom poste, hoci v tejto kauze ide o to najcennejšie, čo máme, ide v nej o ľudské životy. Žiaľ, táto vládna koalícia ešte pár mesiacov vydrží. Minister Richter odvolaný nebude, predsa len sú miliardy z eurofondov a štátnych nákupov silným lepidlom. Ja však verím, že po tejto vládnej koalícii, po rokoch hrubých a bezcharakterných kompromisov so svedomím Slovensko spálenou zemou nebude. Máme tu dosť šikovných ľudí, ktorí tvrdo pracujú a neschopnosť tejto vlády, neschopnosť pána ministra Richtera a celej koalície vyvažujú. S ministrom Richterom a s jemu podobnými budeme tu musieť, žiaľ, ešte chvíľu vydržať. No o to väčšiu nádej mám, že sa nám po voľbách podarí zostaviť vládu zmeny, ktorá bude Slovensko spravovať dobre, čestne a v prvom rade s úctou ku všetkým obyvateľom tejto krajiny.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

7.9.2017 o 17:11 hod.

Mgr. art. M.A. ArtD.

Veronika Remišová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 17:11

Lucia Ďuriš Nicholsonová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Veľká škoda, že tu nie je pán minister, ale už sme si tak nejako zvykli. Ja sa nebudem vyjadrovať k Čistému dňu, lebo tam všetko, čo malo byť povedané, povedala Natália Blahová, vďaka ktorej tu tak trochu – povedzme si na rovinu – sedíme. Ja budem hovoriť o sociálny; to bolo pozitívne, že tu kvôli tebe sedíme, lebo ja veľmi rada odvolávam Richtera zas a znovu. Takže to je úplne v poriadku, milá Natália.
Budem hovoriť o sociálnych službách. Sociálne služby, to je niečo, čo nefunguje v tejto krajine a je to len stále horšie a horšie napriek tomu, že sociálne služby sú služby, ktoré občanom v tejto krajine garantujeme v zákone. Najvyššie stupne odkázanosti, teda ľudia, ktorí majú najvyššie stupne odkázanosti na sociálnu službu, majú zabezpečenú 24-hodinovú starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb, teda v tých kamenných domoch.
Pán minister, vy nám nosíte do parlamentu novely, čiastkové aj komplexnejšie, meníte zbytočnosti, ale nemáte na to, aby ste zastavili skutočný prepad sociálnych služieb na Slovensku. Pretože vy vôbec netušíte o tom, že o čom sú tie sociálne služby na Slovensku! Ako v skutočnosti fungujú. A to preto, že vy ste na míle vzdialený od akejkoľvek reality. A ja vám teraz poviem, o čom tá realita je, lebo na rozdiel od vás a asi vašich príbuzných, tí moji príbuzní žijú v realite a zomierajú v tej realite.
A ja vám to budem ilustrovať, ako fungujú vaše sociálne služby, na prípade mojej babičky, ktorá zomrela len veľmi nedávno, pár týždňov dozadu, mala 88 rokov. Zomrela v nemocnici, do ktorej ju previezli z verejného zariadenia sociálnych služieb. To zariadenie je považované za jedno z najlepších v Bratislave. Tak vám poviem, čím všetkým sme museli prejsť, akými absurdnými situáciami, a nakoniec sa dostaneme k tomu, že to, čo nám sem opakovane nosí minister Richter, sú len písmenká v zákone, ktoré v praxi vôbec, ale vôbec neplatia, a prídete na to, ako veľmi my klameme občanov, tých najzraniteľnejších a najodkázanejších v tejto krajine.
Čestné vyhlásenie o majetku je jednou z podmienok pre poskytnutie sociálnej služby, na základe ktorého vám vypočítajú vlastne úhradu. To je kus papiera, ktorý musí, zákon to tak hovorí, vlastnoručne podpísať ten chudák starý človek a ten podpis musí overiť matrikár alebo notár. Je tak, pani kolegyňa? Tak, keďže to zákon hovorí, tak to, samozrejme, všetci sa snažia splniť. Teraz si predstavte, že máte 88-ročnú babičku, ktorá je úplne ochrnutá, k tomu všetkému je ešte aj hluchá a dokáže hýbať iba hlavou. Ale vy musíte od nej vymámiť ten podpis, lebo inak ju nemáte kam umiestniť. Takže matrikárka sa pozerala von oknom, aby ja som mohla v tej bezvládnej skrehnutej ruke 88-ročnej stareny držať pero a prakticky podvádzať. Pretože inak sa to čestné prehlásenie podpísať nedalo. A tá moja babka sa pozerala na mňa pohľadom, ktorý hovoril za všetko. Čo to, preboha, podpisujem? Prečo mi tlačíš... Ja som jej to nemala ako vysvetliť, pretože bola hluchá, slepá, paralyzovaná. A takto sme čarbali spolu za pomoci teda pani matrikárky, ktorá sa pozerala von oknom, podpis na hárok papiera o tom, aký majetok má moja babička, aby mohla ísť do zariadenia, čo si, povedzme si úprimne, vlastne celý život platila. A zákon pána ministra, ktorý nám sem nosí, jej to garantuje, že tento štát sa na sklonku, keď jej dá niekto posudok, že je plne odkázaná na sociálnu službu, že tento štát sa o ňu postará.
Matrikárky dlhodobo upozorňujú Richtera na to, že to treba zmeniť v tom zákone, že to je nedôstojné, aby sme takýmto spôsobom nútili tých starých ľudí podpisovať jedno smiešne vyhlásenie. Nič také sa nestalo.
Teraz ďalšia vec. Naša babka poberala penziu v hotovosti, proste nemala účet. A tak sa stalo kvôli zákonu, že na finále sme sa nevedeli dostať k jej dôchodku. Nijakým spôsobom. Lebo keď to poberáte v hotovosti, neexistuje spôsob, akým sa rodinný príslušník dopracuje k tej penzii. Bolo treba platiť za byt, všetky energie, plyn, aby o ten byt neprišli, bolo treba zaplatiť úhradu za pobyt v sociálnom zariadení. Dobre, my sme to prežili, hej? My nie sme úplne akože štandardná situácia, ale čo tie chudobné rodiny? Čo tí ľudia, ktorí žijú doslova že z centov každý mesiac? Odkiaľ oni majú zobrať peniaze na nájomné, odkiaľ majú zaplatiť ceny energií? Potom takýmto spôsobom vznikajú exekúcie. A potom sa sem postaví Richter alebo Fico alebo ktokoľvek a bude sa tváriť, že ide chrániť občanov, ktorí sú exekvovaní. Ale v dôsledku ich nečinnosti! Toto je jednoduchá zmena v zákone, ktorej minister Richter nebol po celé tie roky, čo šéfuje tomu rezortu, schopný.
Ústava sociálneho štátu; ste tu dva dni, tak nevykrikujte! Ústava tohto sociálneho štátu garantuje bezplatnú zdravotnú starostlivosť. Ja sa pýtam, ako je potom možné, že verejné zdravotnícke zariadenie si v čase akútnej hospitalizácie bezvládneho človeka pýtalo poplatok 50 eur na deň. Trochu sa prerátali. Prišli za našimi rodinnými teda príslušníkmi a chceli napríklad konkrétne od mojej mamy 50 eur na deň, že tak to je, že tak to je v zákone. Človek neznalý zákona, ktorý je šťastný, že sa vôbec našlo hospicové zariadenie, ktoré sa stará o bezvládnu babku, by vytiahol peniaze a snažil by sa to zaplatiť. Keby nemal, tak by si zobral úver. Toto je realita. Tí ľudia chodia a berú si úvery, aby mohli verejnému zdravotníckemu zariadeniu zaplatiť 50 eur na deň napriek tomu, že zákon hovorí, že 21 dní to má mať bezplatné a garantuje mu to Ústava Slovenskej republiky, na ktorú sa tak radi odvolávajú naši sociálni ministri. A 300 eur si pýtali vopred, hej, aby bolo jasné.
Napokon sa teda dostala naša babička do verejného zariadenia, do toho najlepšieho v Bratislave vraj, kde ale prijatie úplne nekompetentná riaditeľka podmieňovala právoplatným rozhodnutím o odkázanosti. Kolegyne a kolegovia, ktorí ste ešte neprešli, čo nie ste tie sendvičové generácie, ktorí ste ešte neprešli týmto, to posúdenie trvá mesiac. Nekompetentná riaditeľka žiadala rozhodnutie o posúdení napriek tomu, že zákon hovorí, že v akútnych prípadoch vy musíte umiestniť toho človeka a dodatočne donesiete posúdenie. Tvárila sa, že mesiac bude na ulici alebo kdekoľvek inde bez akejkoľvek starostlivosti, pretože chcela posúdenie. No a teraz si predstavte, že už sme si tak trochu akože vydýchli. Našli sme to, samozrejme, kvalitné zariadenie, síce s nekvalitnou pani riaditeľkou, ale čo už, takto to chodí v tejto krajine. Z nemocnice babičku prepúšťali v stabilizovanom stave. Za dva týždne ju rozložili v tom zariadení na súčiastky. Úplne na súčiastky! Tým, že bola paralyzovaná a nemohla sa hýbať a mali jej zabezpečovať v tom zariadení 24-hodinovú starostlivosť, čo znamená, samozrejme, aj pitie, tekutiny, hlavne preto, že bolo leto tropické, tak si predstavte, ako si to v zariadeniach nášho pána ministra predstavujú, tú starostlivosť. Paralyzovanému človeku priniesli vodu, pohár vody, ktorý položili na vedľajší nočný stolík a babka sa na tú vodu pozerala. To bolo všetko, na čo sa zmohla. Za pár dní došlo k absolútnemu kolapsu organizmu, hej? Zo stabilizovaného stavu absolútny kolaps po ťažkej dehydratácii. Dostala sa do nemocnice, odkiaľ nám zavolali, že zomrela.
Viete, ono je to tak, že keď vám zavolajú, že vám zomrel 88-ročný starček alebo starenka, no kto to pôjde vyšetrovať? Pôjdete niečo riešiť? Nie, nepôjdete riešiť nič, lebo ono je to také prirodzené, že ľudia umierajú, keď majú 88 rokov. Lenže ja som si dala tú námahu a išla som do tej nemocnice a pýtala som sa, ako je možné, že človeka, ktorého pred chvíľou prepustili zo zdravotníckeho zariadenia v stabilizovanom stave, rozložili takýmto spôsobom na súčiastky. Tak mi pani lekárky začali rozprávať, že toto je systémové asistované zabíjanie starých ľudí, bezvládnych, ktorí aj niekoho majú, aj nikoho nemajú, v zariadeniach sociálnych služieb. Na dennom programe mali takýchto ľudí dovezených zo zariadení sociálnych služieb, ktorí boli dehydratovaní, s preležaninami, plávali vo vlastnom moči a vo vlastných výkaloch! A takýmto spôsobom zomierajú aj vaši príbuzní v zariadeniach sociálnych služieb! To sú ľudia, ktorí to už možno nevedia povedať, lebo trpia ťažkou demenciou, sú paralyzovaní, onemeli po mŕtvici, možno sú hluchí, neviem. Oni to nemajú ako povedať.
Ale takto nejako vyzerá starostlivosť v našich sociálnych zariadeniach, hej, ktorú my garantujeme našim starým ľuďom zákonom, s ktorým sem chodí jak na hodiny klavíra minister, sociálny minister Richter! Lenže on nevie, že čo sa v tých zariadeniach deje. Ja sa ho pýtam, že kam chodia zomierať jeho príbuzní. Kde má on umiestnených svojich bezvládnych, odkázaných príbuzných? V tých zariadeniach, v tých verejných zariadeniach sociálnych služieb? Je to absolútna hanba, pretože ja som tu teraz pomenovala rad vecí, ktoré by mohol takto, takto, takto (rečníčka luskla opakovane prstami) vyriešiť jedno po druhom. A my by sme sa tu nemuseli pozerať proste na to, ako bezvládnemu človeku vtískate pero a píšete zaňho proste nejaké hieroglyfy, na čo sa nedokáže pozerať ani matrikárka, ani notár, aby to nakoniec mohli dať, že to bol overený podpis.
Takže, pán minister, pre mňa vy nie ste minister. Vy ste jeden klamár, ktorý podhadzuje dôchodcom almužny v podobe vianočných dôchodkov, a pritom dovolí, aby ich tento štát zavádzal a klamal a namiesto sľubovanej starostlivosti umožňoval asistované vraždy starých ľudí v zariadeniach. Hanba vám! A toto nie sú moje slová. Toto sú slová lekárov, ktorí tých ľudí sa potom snažia dať dokopy. Toľko k ministrovi Richterovi.
A teraz pár slov k vám a ku všetkým, čo tu sedia. Že minister Richter nemá čo robiť tam, kde je, toho sme si všetci vedomí, ale je to adept, ktorý bol ako keby druhý v poradí, nie? Kto mal najviac prestrelené krídla? No čierny anjel Kaliňák. Všetci sme tak trochu čakali, že keď začne táto kríza, keď sa Danko postaví proste na zadné, tak koho hlavu žiadať bolo také najlogickejšie? Podľa mňa hlavu Kaliňáka. Nie? Vybral si hlavu Richtera.
No, ja som dnes dostala do schránky na moju súkromnú poštovú adresu zložený papier, mám ho tu, a ten zložený papier je kriminálna informácia. A tá kriminálna informácia je z NAKA. A je z 19. 8. 2016. Tá kriminálna informácia je celá v utajenom režime, takže preto vám z nej teraz nemôžem čítať, pretože kolega Baránik mi to určite potvrdí, že by som sa dopustila ťažkého zločinu a na ťažké zločiny tu máme iných. Ide o informáciu od zdroja, ktorý polícia vyhodnotila najvyšším stupňom dôveryhodnosti A1. To znamená, že ten zdroj už v minulosti musel poskytnúť polícii informácie, ktoré sa ukázali ako pravdivé. Podľa kriminálnej informácie by mal byť predseda parlamentu Slovenskej republiky Andrej Danko zapletený do korupčného škandálu v súvislosti s eurofondami pod ministerstvom školstva.
Teraz sú dve možnosti, ako tento dokument, ktorý spĺňa všetky formálne náležitosti, všetky formálne náležitosti, mám to odkomunikované s vyšetrovateľmi, a ktorý sa formálne aj obsahovo javí ako pravý, vznikol. Sú dve možnosti. Buď ide o fabrikát informácií, ktorý vznikol na politickú objednávku účelovo, a to s cieľom použiť to v budúcnosti na vydieranie a zastrašovanie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, alebo ide o štandardný postup operatívneho pracovníka NAKA, ktorý sa dopracoval štandardnou cestou od svojho prevereného zdroja k informácii o možnom korupčnom správaní pána Danka v spolupráci s ďalšou osobou, ktorú keď som si preverila, tak je dlhodobo spájaná – povedzme jemne – s asistenciou pri prerozdeľovaní eurofondov a ktorý podniká s rôznymi podozrivými osobami a aj s osobami, ktoré stoja v pozadí, v tom finančnom pozadí predsedu parlamentu Andreja Danka. Ak je to B správne, že teda naozaj existuje ten zdroj, ktorý to naozaj povedal tomu operatívcovi, ten to spísal tak, ako mu káže litera zákona a jeho náplň práce a neviem čo všetko, tak potom sa pýtam, čo polícia za ten rok od toho 19. 8. 2016 urobila, či podnikla všetky kroky, či založila spis, či preverila tie informácie, ktoré sú napísané v tej kriminálnej informácii. A viete, čo ma najviac zaujíma, že či zadovážila nejaké dôkazy, či podnikla všetky kroky k tomu, aby zadovážila dôkazy o tom, čo sa píše v tej kriminálnej informácii.
Tak sa teda pýtam aj predsedu parlamentu, či je tento dokument dôvodom, pre ktorý Danko nemal odvahu žiadať koniec Kaliňáka, ktorý bol po Bašternákovi pripravený vyslovene na tácke, on bol úplne, on bol naservírovaný, proste všetka logika, všetko malo smerovať k tomu, aby Danko žiadal Kaliňákovu hlavu. Celé Slovensko, to si povedzme na rovinu, očakáva, že padne ten Kaliňák, a predsa to ten Danko neurobil. A ja sa pýtam, že či je tento dokument dôvodom, pre ktorý Danko nenašiel tú odvahu. A potom je namieste takáto otázka, že vlastne v akej krajine my to tu žijeme? Aká vláda nám to tu vládne? Je tá vláda vôbec svojprávna? Keď okrem toho, že je pravidelne vydieraná oligarchami, ktorí napchali do nich peniaze, hej, a pre nich tu pripravujú zákony a pre nich tu pripravujú všelijaké portfóliá, tak ešte sa vydierajú aj jeden druhého navzájom?
Vznikla taká pekná situácia, ja už som vedela, ja už som mala tú informáciu v rukách, keď som v kancelárii pozerala, ako si pán Kaliňák sadol vedľa Danka, teraz pri tom, videli ste to, jak skláňali tie hlávky? Čo sa ho pýtal ten Kaliňák, čo mu hovoril? Povedal mu, že, Andrej, ty si rozmysli, že ako vy zahlasujete, pretože ja to mám, ale u mňa to je v bezpečí?
Pýtam sa, že koľko, viete, to tu behá proste kade-tade, však mne to pristane ako podpredsedníčke parlamentu v schránke len tak zložené, hej, niekto musel prísť a niekto mi to tam musel hodiť. Kadiaľ to behá, aké všelijaké kriminálne informácie na koho všetkého tu ešte behajú? Jaké má zamknuté Kaliňák rôzne takéto dokumenty vo svojom pracovnom stole? A o tomto to všetko je, o tomto je táto vláda? Keď si to predstavíte, že by to naozaj takto malo fungovať, tak nám vzniká úplne absurdná situácia, absurdná situácia, absurdná krajina s absurdnou vládou, ktorá nemá za takýchto okolností, proste nemá žiaden mandát vládnuť. Ani Richter, ani nikto z nich.
Ďakujem pekne. Možno ešte maličkosť, kolegyne, kolegovia, ja som podala trestné oznámenie, aby ste vedeli, ja som si splnila svoju povinnosť. Poslala som to na Generálnu prokuratúru, muselo sa to písať na nejakom šifrovacom stroji tuto v budove parlamentu, ale všetky tieto povinnosti, keby sa chcel náhodou niekto pýtať, či som si splnila, tak som si splnila do poslednej bodky.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

7.9.2017 o 17:11 hod.

Lucia Ďuriš Nicholsonová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17:26

Alojz Baránik
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Tak musím na základe toho, čo bolo v závere tvojho vystúpenia uvedené, trochu modifikovať to, čo som pôvodne chcel povedať. Ale poviem aspoň čiastočne to, že na tomto vystúpení bola len jedna drobná chybička a to je tá, že si v ňom, teda v tej úvodnej časti naznačovala, že ako keby to, čo sa deje v tých hospicoch alebo v tých zariadeniach, ako keby to bol dôsledok nejakej chyby alebo nejakého prehliadnutia pána ministra. Nie, pán minister o tomto všetkom veľmi dobre vie, ale predpokladom na to, aby niekto mohol byť minister tejto vlády, je to, že nemá svedomie. To sú všetko psychopati, inak by tam nemohli byť. A to, že pán minister náhodou je minister pre oblasť sociálnych vecí, no tak vyzerá to blbo, samozrejme, ale je to tak, pretože ten základný predpoklad na to, aby mohol byť minister tejto vlády, musí spĺňať, a to je to, že nemá svedomie.
A pokiaľ ide o tú druhú časť, samozrejme, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky má indemnitu, čiže môže v pléne, tu alebo v orgáne povedať, čo len chce. A naopak, existujú právne názory, že je povinný povedať, čo chce povedať, pretože tak by to malo byť v súlade s ústavným výkonom jeho mandátu a v súlade, to znamená v súlade s jeho vedomím a svedomím. Čiže na jednej strane platí toto, ale na druhej strane vidíme tu pokusy vládnej garnitúry a ľudí okolo pohlavárov... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

7.9.2017 o 17:26 hod.

JUDr.

Alojz Baránik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video