21. schôdza

10.10.2017 - 19.10.2017
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

17.10.2017 o 11:42 hod.

Ing.

Jozef Burian

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

11:42

Jozef Burian
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené dámy a páni, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte, aby som predložil spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona 455/1991 o živnostenskom podnikaní.
Národná rada svojím uznesením č. 812 z pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výboru Národnej rady pre sociálne veci. Určila zároveň gestorský výbor, výbor pre sociálne veci. Predmetný návrh zákona prerokovali a odporúčali Národnej rade všetky určené výbory uznesením, máme 25 pozmeňujúcich návrhov, s odporúčaním gestorského výboru schváliť.
Gestorský výbor odporúčal hlasovať o návrhu 1 až 25 tak, ako som hovoril, spoločne a s odporúčaním schváliť. Spoločná správa bola schválená uznesením výboru pre sociálne veci a bývanie č. 81 z 10. októbra 2017 a týmto uznesením zároveň poveril mňa ako spoločného spravodajcu, aby som predložil predmetný návrh zákona v pléne Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem, pán predsedajúci, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

17.10.2017 o 11:42 hod.

Ing.

Jozef Burian

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 11:44

Lucia Ďuriš Nicholsonová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, nebudem tu detailne opakovať všetky výhrady k návrhu zákona o sociálnych službách, väčšinu som uviedla už v prvom čítaní a myslím, že naprieč celou opozíciou, ktorá k tomu vystupovala v prvom čítaní, sa všetci zhodujeme. Myslím, že sa nám budú prekrývať pomerne dosť aj pozmeňujúce návrhy, ktoré predložíme k vášmu návrhu zákona.
Pán minister, vy ste prijali, aspoň dúfam, dve zmeny a aj to len na tlaky, ktoré boli do neba volajúcou nespravodlivosťou a zaviedli by protiprávny stav v sociálnych službách natoľko, že sme plánovali sa obrátiť až na Ústavný súd. Hovorím o poskytovaní finančného príspevku len do vyčerpania finančných prostriedkov v rozpočte ministerstva práce a o poradí a postupnosti uspokojovania žiadateľov o príspevok vrátane zavedenia minimálnej siete. Pri tomto návrhu ja som mala vtedy taký pocit, že ste si to trochu pomýlili s Lidlom alebo s Kauflandom, že ten tovar je tu, kým sa nedopredajú zásoby. Ale teda som rada, že aspoň tieto pripomienky z tých, množstva pripomienok, ktoré sa zosypali na novelu sociálnych služieb, ste akceptovali.
Faktom ale je, že ani po tom ostatnom rokovaní so zástupcami Platformy za spravodlivé financovanie a inými aktérmi sociálnych služieb na vašom ministerstve ste neustúpili ani o krôčik, pokiaľ ide o návrhy súvisiace s financovaním, a neprijali ste ich zásadné požiadavky. Pritom celkový dopad mnou, ale aj nimi navrhovaných legislatívnych zmien je naozaj v tom našom meraní, by som povedala, len úbohých 9 mil. eur, ktoré máte k dispozícii priamo na vašom ministerstve vo svojej rozpočtovej kapitole. A teraz mám na mysli predovšetkým sumu 1 802 428 eur, ktorú ušetríte tým, že budete finančný príspevok poskytovať podľa stupňa odkázanosti a nie jednotnou nediferencovanou paušálnou sumou 320 eur. Už tam sú takéto peniaze. Tie ďalšie financie máte priamo na ministerstve práce a to vo forme každoročne vrátených alebo teda zúčtovaných finančných príspevkov hlavne na neobsadené miesta, ktoré sa aj tento rok pohybujú vo výške 6 miliónov aj nejaké drobné, a z toho do 31. 12. 2016 bolo vrátených na ministerstvo práce okolo 3 700 000 eur a po 1. januári to bude ďalšie, 2 343 253 eur celkom presne vyčíslené.
Na margo nedostatku zdrojov, ktorými sa, teda týmto argumentom sa radi oháňate, alebo, respektíve rád o tom hovorí váš pán minister financií, vás chcem upozorniť na to, čo ste verejne vyhlásili 7. januára 2017. Vtedy ste tvrdili, že ste do sociálnych služieb tento rok, by ste chceli investovať 100 mil. eur. A sa pýtam, kde je čiastka 55 mil. eur, keď dopad vašej novely je len približne 45 miliónov? A zároveň ste skonštatovali, že sociálne služby by potrebovali spolu 200 miliónov eur. No tak s tým sa samozrejme dá súhlasiť, ale keď ste teda hovorili o tých 100 miliónoch, ktoré tento rok investujete do sociálnych služieb, tak chcem sa naozaj opýtať, že kde je ten zvyšok.
Sám ste na to upozornili, že sociálne služby by sa mohli dofinancovať aj z úspor, ktoré štát získal napríklad vďaka prijatým opatreniam v oblasti hmotnej núdze. Vieme o tom, lebo to sú veci, ktoré sú často medializované, že dávky v hmotnej núdzi sa pred tým vyplácali pre 187-tisíc poberateľov a dnes sa vyplácajú len okolo, myslím, 95-tisíc, ak sa nemýlim.
Ja som dosť v takom teda živom kontakte so zástupcami poskytovateľov sociálnych služieb a aj s tými, ktorí sedia teda na tých pracovných skupinách aj pri kreovaní tohto zákona, aj pri rozporových konaniach, aj proste v rôznych komisiách, do ktorých ich voláte, a oni naozaj začínajú mať taký pocit, že ich síce voláte na tie pracovné stretnutia, aby ste si mohli vytvoriť proste nejaký alibistický štít a mohli tvrdiť, že rokujete s občianskou spoločnosťou pri príprave zákonov, ale v skutočnosti zástupcovia rôznych klientov a poskytovateľov nie sú pre vás partnermi, lebo v konečnom dôsledku naozaj z toho množstva tých zásadných pripomienok ste toho veľa neakceptovali. A skutočne aj z tých čísel, ktoré, o ktorých som tu hovorila, jednoznačne vyplýva, že sú tam rezervy. Tam sú rezervy, ktoré, tých 9 miliónov by sa bezpochyby našlo a obidve strany by boli spokojné.
Čo teda mám silný pocit, to je ten, že vlastne tie zásadné pripomienky, ale aj nie zásadné pripomienky, neprijímate, pretože prijímate jedine pripomienky od ZMOS-u alebo od VÚC-iek. Tam naozaj sme to videli aj na tom sociálnom výbore, že s nimi ste naozaj jedna ruka, dá sa povedať, a veľmi veľa vecí si ZMOS alebo VÚC-ky presadili aj do tohto návrhu zákona. A nie je to úplne fér voči poskytovateľom sociálnych služieb, hlavne teda voči neverejným poskytovateľom sociálnych služieb, ale aj voči klientom.
Častokrát argumentujete tým, že mestá a obce a samosprávne kraje majú dostatok finančných zdrojov a tak majú neverejní poskytovatelia chodiť kričať pred ich úrady a nežiadať financie od štátu. Ale nie je to náhodou tak, pán minister, že štát má vytvoriť právne záruky, kde inde, ako v legislatíve, aby sa každý občan dostal rovnakým spôsobom k sociálnej službe, ak je na ňu odkázaný?
Naozaj stále tu delíme proste klientov zariadení na tých, ktorí dostanú, to sú tí klienti verejných zariadení sociálnych služieb, a tí klienti neverejných, vytvárame z nich občanov druhej kategórie, by som povedala. A to už nehovorím o situácii v opatrovateľskej službe, ktorej sa novela ani nedotkla. A tu by som sa chcela zastaviť, že, veľmi na vás apelovať, pán minister, že ak sú nejaké rezervy, ktoré máte vo vašom rozpočte, a ja som ukázala, kde tie rezervy sú skryté, ja myslím, že akútne by sme mali začať riešiť opatrovateľky. To, že na Slovensku nemáme prakticky opatrovateľskú službu, že nefunguje, z toho množstva, z 3-tisíc obcí, tuším, funguje v 900 obciach iba opatrovateľská služba, tak to už je, že niekde si to obec plní a niekde si to neplní, to je, jednoducho ten systém je nastavený zle a štát si to musí priznať proste. Tá decentralizácia akože, to sa ukazuje, že nakoľko veľmi zlyháva a mala by byť proste nejakým spôsobom buď dotiahnutá do konca, alebo proste si povedzme, že to zlyhalo a vráťme niektoré veci na štát. A pri opatrovateľkách to, že máme tisíce, desaťtisíce opatrovateliek v Rakúsku, to nie je to, že si to slobodne, úplne slobodne vybrali, pretože ja viem, že tento argument zaznieva často, ale nie je na mieste, pretože ony nepracujú proste pre našich ľudí odkázaných na sociálne služby, pretože nie sú zaplatené. Pretože z toho, čo tu dostávajú, tú almužnu, by jednoducho neuživili svoje rodiny. To nie je úplne slobodné rozhodnutie. A my sa rozprávame, o koľko opatrovateľkách, o 60-tisíc? Koľko ich máme momentálne vonku?
Ja som sa 9. mája som mala na túto tému našich opatrovateliek v Rakúsku, 9. mája tohto roku spolu s pánom Mihálom a myslím s Erikou Jurinovou sme stáli aj so zástupkyňami našich opatrovateliek v Rakúsku na tlačovej konferencii tu o poschodie nižšie a sme upozorňovali na to, za akých podmienok tieto ženy pracujú. My sa k nim nemôžme správať macošsky, že: však ty pracuješ v Rakúsku a tam opatruješ rakúskych dôchodcov. Pretože, hovorím, to je len dôsledkom niečoho a my musíme začať riešiť tú príčinu. Ale vtedy sme vás vyzývali ani nie tak proste k tomu, k nejakému systémovému veľkému kroku, ale k tomu, aby ste sa spolu s ministerstvom vnútra pozreli na podmienky, za ktorých pracujú naše opatrovateľky v Rakúsku, na to, akým spôsobom s nimi jednajú agentúry, že jednoducho treba upraviť tie podmienky pre agentúry. A úplne konkrétne sme hovorili o tom, ako je to s tou dopravou, ako ich prevážajú tými mikrobusmi. Upozorňovali sme na to, že sú nútené si objednať tú prepravu, ktorú poskytuje tá agentúra, a že šofér, ktorý s nimi ide niekoľko stoviek kilometrov, nespí a v kuse šoféruje aj 30 hodín. To bolo 9. mája. A dnes to tu máme. Obrovskú hromadnú dopravu. Ja sa teraz na tom nechcem proste nijakým spôsobom ani priživovať. Len ma viete, čo zamrzelo? Že teraz sa ministerstvo vnútro vyjadrilo, teraz, keď to vybuchlo, keď už teda došlo k takejto tragédii, že oni robia na úprave tých podmienok. No nie je to pravda, lebo ja tu mám email z 9. októbra, kde jedna z tých zástupkýň, pani Kudziová sa obracia na vášho štátneho tajomníka a žiada ho opätovne aspoň o kontakt na niekoho z ministerstva vnútra, ktorý by sa ich situáciou začal zaoberať. Z 9. októbra je tento email. To znamená, to svedčí o tom, že nikto si proste nevšimol tie ich požiadavky a nezačal s nimi seriózne aspoň rokovať, keď už nič iné.
Zaujímavé na vašej novele je to, že si napríklad, teda pokiaľ hovorím o tom vzťahu so ZMOS-om a s VÚC-kami, že ste potichu súhlasili s tým, to bol pozmeňujúci návrh, ktorí budú predkladať vaši vládni poslanci, pokiaľ mám správne informácie, že obce, ktoré prevádzkujú zariadenia pre seniorov, v ktorých majú neodkázaných seniorov, to sú tzv. tí tancujúci seniori, to ide o prežitok z čias socializmu, kedy si ľudia vo veku päťdesiat až šesťdesiat rokov riešili svoju bytovú situáciu tak, že sa umiestnili do domova sociálnych služieb, takže títo občania, ktorí ani dnes nie sú odkázaní, budú dostávať finančný príspevok zo štátu v stupni štyri, ak budú v zariadení pre seniorov. Tak tomuto ja vôbec teda nerozumiem, že tí, ktorí to potrebujú a sú napr. u neverejných poskytovateľov, tak nedostávajú, a tí, ktorí nie sú v stupni odkázanosti, ale umiestnia sa do zariadenia pre seniorov, tak budú dostávať finančný príspevok zo štátu v stupni štyri. Neviem, možno mi to vysvetlíte, pán minister. Ale ak by to takto malo byť, že toto bude predložené teraz od vašich poslancov v rámci druhého čítania, tak ani neviem, že čo mám na to povedať. Možno by ste mi mohli povedať, že či to je nejakým spôsobom vyčíslené, že koľko to bude stáť a aký to bude mať dopad.
Už minulý rok som navrhovala a žiadala som vás priamo v parlamente cez pozmeňujúce návrhy, aby ste do systému financovania zahrnuli aj vybrané služby krízovej intervencie. Dnes tu máme ďalšiu obrovskú novelu a zase to neriešite. Štát nie je ochotný prispieť ani len malou čiastkou na financovanie základných služieb krízovej intervencie, ktoré v rámci Slovenska poskytujú a zabezpečujú práve neverejní poskytovatelia týchto sociálnych služieb. Však tam sa stačí pozrieť na register poskytovateľov krízovej intervencie. Sú to práve neverejní poskytovatelia, ktorí sa v našej spoločnosti starajú o tých, ktorí to naozaj potrebujú. Ja viem, že to nastavenie spoločnosti voči narkomanovi v Pentagone alebo voči nejakému bezdomovcovi, ktorý je na ulici, nie je také isté ako voči seniorovi, ktorý je odkázaný v najvyššom stupni na sociálnu službu, ale toto je vec, ktorú zodpovedná krajina jednoducho musí zodpovedne riešiť.
Ešte stále máte šancu a možnosť prijať a zapracovať do vašej novely viaceré zmeny, ktoré aspoň čiastočne a dočasne vyriešia niektoré aktuálne problémy v sociálnych službách. Budú to tu predkladať, budem to tu predkladať ja a budú to predkladať kolegyne, určite z OĽANO, pokiaľ viem. A veľmi pekne by som vás chcela poprosiť, že aby ste nad tým porozmýšľali, lebo mnohé z tých našich pozmeňujúcich návrhov neznamenajú žiadny dopad na štátny rozpočet. Predovšetkým mám na mysli vypustenie podmienky objednávania alebo zabezpečovania sociálnej služby zo strany obcí pri službách krízovej intervencie. Je fakt nemysliteľné, aby si obec alebo VÚC-ka službu objednávali, nakoľko charakter klientelity týchto sociálnych služieb to nedovoľuje. To, neviem si to proste v praxi predstaviť. Viete si vy predstaviť, ako človek bez domova alebo týraná žena budú čakať na úradné hodiny, aby požiadali o príslušnú sociálnu službu na obecnom alebo mestskom úrade? Veď ja naozaj neviem, že ako sa toto tam vôbec mohlo dostať, ale to by som vás chcela veľmi pekne poprosiť, keby ste to zrušili.
Naďalej by som chcela, aby ste začali riešiť výšku finančného príspevku pre zariadenia s odkázanosťou, aby ste to valorizovali a určili ju percentom zo sumy minimálnej mzdy a nie pevne. Táto zmena predsa neznamená absolútne žiadny dopad na štátny rozpočet v roku 2018, nakoľko aj pri paušálnej sume vychádzate z toho času platnej minimálnej mzdy vo výške 435 eur a nie zo sumy minimálnej mzdy, ktorá bude platiť v roku 2018. Tam fakt chcem upozorniť na to, že neustále sa nám budú tie nožnice otvárať. Veď vy o tom asi viete a nerozumiem celkom, že prečo je to takýmto spôsobom riešené.
A v neposlednom rade vás žiadam, aby sa štát začal finančne podieľať aj na nízkoprahových službách pre rodiny s deťmi a pre ľudí bez domova so zanedbateľným dopadom 706 800 eur, lebo ani v tomto ste nevyhoveli poskytovateľom.
A žiadame navyše finančný príspevok pre zariadenia krízovej intervencie, ako je útulok, zariadenie núdzového bývania, domov na polceste, ale to tak pre verejných poskytovateľov, ako aj pre neverejných poskytovateľov tejto sociálnej služby, pretože to si musíme fakt povedať, že toto sú dôležité sociálne služby, ktoré, neviem, prečo sú opomínané, lebo však každý z nás žije proste v nejakom meste, v obci a vidí to tam dennodenne, že čo sa deje s ľuďmi, ktorí to jednoducho potrebujú, či už sú to matky s deťmi a matky s deťmi na ulici, matky s deťmi proste v zlých, fakt krízových situáciách, bezdomovci a podobne.
Takže to je všetko z mojej strany, vlastne to je aj také odôvodnenie mojich pozmeňujúcich návrhov, ktoré predkladám, ktoré, teraz sa dám na ten maratón toho, že ich prečítam. Tak vás poprosím, aby ste mi časomieru zastavili. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

17.10.2017 o 11:44 hod.

Lucia Ďuriš Nicholsonová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
21. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní
 

Vystúpenie v rozprave 14:00

Lucia Ďuriš Nicholsonová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Veľmi pekne ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Len chcem upozorniť, že vlastne ja som už vystúpenie ukončila, teraz vám budem len čítať pozmeňujúce návrhy bez časomiery.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Lucie Ďuriš Nicholsonovej k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (tlač 663).
V čl. I bode 108 § 78a ods. 5 sa za slovo "sebaobsluhe" vkladá čiarka a slová "veku prijímateľov sociálnej služby".
V čl. I v bode 108 § 78 ods. 6 písmeno b) znie – chcem upozorniť, prosím vás pekne, že tam došlo k preklepu, pôvodne tam bolo ods. č. 7, ale je to ods. č. 6 – písmeno b) znie: "b) na mieste podľa písm. c) považuje za prijímateľa sociálnej služby s najnižším stupňom odkázanosti podľa prílohy č. 3, ktorý je ustanovený týmto zákonom ako podmienka na vznik odkázanosti pre zariadenie pre seniorov, domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie, a za prijímateľa sociálnej služby so stupňom odkázanosti IV podľa prílohy č. 3 v zariadení podporovaného bývania, zariadení opatrovateľskej služby, rehabilitačnom stredisku a v dennom stacionári,".
V čl. I v bode 204 príloha č. 6 vrátane nadpisu znie: "Príloha č. 6 k zákonu č. 448/2008 Z. z.
V čl. I v bode 204 prílohe č. 7 v časti poznámky tretia poznámka znie: "Žiadateľ uvedie najnižší stupeň odkázanosti podľa prílohy č. 3, ktorý je ustanovený týmto zákonom ako podmienka na vznik odkázanosti pre zariadenie pre seniorov, domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie, a stupeň odkázanosti IV podľa prílohy č. 3 v zariadení podporovaného bývania, zariadení opatrovateľskej služby, rehabilitačnom stredisku a v dennom stacionári."
Ďalší pozmeňujúci a doplňujúci návrh. V čl. I bode 112 § 78d ods. 1 znie: "(1) Ak sú splnené podmienky pre poskytnutie finančného príspevku podľa § 71 ods. 6 a 7, § 78a a 78aa, ministerstvo poskytne žiadateľom na príslušný rozpočtový rok finančný príspevok.".
2. V čl. I v bode 112 § 78d sa vypúšťa odsek 2. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.
Tretí pozmeňujúci a doplňujúci návrh.
1. V čl. I sa za bod 201 vkladá nový bod 202, ktorý znie:
,,202. V prílohe č. 3 písm. a) v bode 12 sa slová "nepretržitý dohľad" nahrádzajú slovami "zvýšenú mieru náležitého dohľadu".
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
2. V čl. I sa za bod 202 vkladá nový bod 203, ktorý znie:
,,203. V prílohe č. 4 časť IV písm. b) sa slová "nepretržitého dohľadu" nahrádzajú slovami "zvýšenej miery náležitého dohľadu.".".
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Ďalší pozmeňujúci návrh. V čl. I v bode 107 § 77 ods. 8 znie:
"(8) Ak neverejný poskytovateľ sociálnej služby poskytuje sociálnu službu, ktorú obec alebo vyšší územný celok v predchádzajúcom rozpočtovom roku neposkytovali alebo nezabezpečovali prostredníctvom právnickej osoby, ktorú zriadili alebo založili, za priemerné bežné výdavky a za priemerné skutočne dosiahnuté príjmy sa považujú a) skutočné bežné výdavky a skutočne dosiahnuté príjmy neverejného poskytovateľa sociálnej služby za predchádzajúci rozpočtový rok, alebo b) predpokladané bežné výdavky a predpokladané príjmy neverejného poskytovateľa sociálnej služby na príslušný rozpočtový rok, ak neverejný poskytovateľ sociálnej služby neposkytoval túto sociálnu službu v predchádzajúcom rozpočtovom roku.".
Ďalší pozmeňujúci a doplňujúci návrh. V čl. I v bode 105 § 77 sa za ods. 4 vkladá nový ods. 5, ktorý znie:
"(5) Odseky 1 až 3 sa neuplatňujú, ak ide o sociálnu službu včasnej intervencie. Výška finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby, ak ide o službu včasnej intervencie, sa určí v prepočte na počet hodín poskytovanej včasnej intervencie minimálne tromi odbornými zamestnancami, pričom minimálna výška hodinovej sadzby je 16,70 eur.".
V nadväznosti na vloženie nového odseku sa upraví úvodná veta novelizačného bodu 106 a veta o úprave doterajších odsekov v § 77.
Ďalší pozmeňujúci a doplňujúci návrh. V čl. I sa za bod 92 vkladá nový bod 93, ktorý znie:
"93. V § 75 ods. 3 písm. a) sa vypúšťa prvý bod. Doterajšie body 2 až 8 sa označujú ako body 1 až 7.".
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
V čl. I v bode 105 § 77 sa ods. 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
"e) sumou finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby podľa § 78a, ak ide o sociálne služby uvedené v § 24b a 28.".
V čl. I bode 109 § 78aa ods. 1 sa za slová "v nocľahárni" vkladajú slová "v útulku, v nízkoprahovom dennom centre a nízkoprahovej sociálnej službe pre deti a rodinu,".
V čl. I bode 109 § 78aa ods. 2 sa za slovo "v nocľahárni" vkladajú slová "v útulku, v nízkoprahovom dennom centre a nízkoprahovej sociálnej službe pre deti a rodinu,".
V čl. I bode 109 § 78aa ods. 3 sa za slovo "v nocľahárni" vkladajú slová "v útulku, v nízkoprahovom dennom centre a nízkoprahovej sociálnej službe pre deti a rodinu,".
V čl. I bode 109 § 78aa ods. 4 sa za slová "v nocľahárni" vkladajú slová "v útulku, v nízkoprahovom dennom centre a nízkoprahovej sociálnej službe pre deti a rodinu,".
V čl. I bode 109 § 78aa ods. 5 znie:
"(5) Finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v nocľahárni a útulku sa poskytuje vo výške násobku zo sumy mesačnej minimálnej mzdy na predchádzajúci rozpočtový rok uvedeného v prílohe č. 4 a pre tento druh sociálnych služieb a podľa počtu miest zapísaných v registri. Finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v nízkoprahovom dennom centre a nízkoprahovej sociálnej službe pre deti a rodinu sa poskytujú vo výške podľa prílohy č. 4b pre tento druh sociálnej služby a podľa počtu miest v nízkoprahovom dennom centre a nízkoprahovej sociálnej službe pre deti a rodinu zapísaného v registri.".
V čl. I bode 109 § 78aa ods. 6 prvej a druhej vete sa za slová "v nocľahárni" vkladajú slová "v nízkoprahovom dennom centre a nízkoprahovej sociálnej službe pre deti a rodinu,".
V čl. I bod 302 znie: "Príloha č. 4a vrátane nadpisu znie: "Príloha č. 4a k zákonu č. 448/2008 Z. z.
Finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach krízovej intervencie podľa § 71 ods. 7 a § 78aa.
V čl. I sa za bod 203 vkladá nový bod 204, ktorý znie:
"204. Za prílohu č. 4a sa vkladá príloha č. 4aa, ktorá znie: Príloha č. 4aa k zákonu č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby podľa § 78a.".
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
V čl. I bode 207 názov prílohy č. 8a znie: "Žiadosť o finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v nocľahárni, útulku, v nízkoprahovom dennom centre a nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu, § 78aa.
Ďalší pozmeňujúci a doplňujúci návrh. V čl. I sa za bod 101 vkladá nový bod 102, ktorý znie:
"102. V § 75 sa za ods. 11 vkladá nový ods. 12, ktorý znie:
"(12) Za poskytovanie sociálnej služby neverejným poskytovateľom sociálnej služby vo verejnom záujme sa považuje aj poskytovanie sociálnej služby prijímateľovi sociálnej služby, ktorý je na sociálnu službu odkázaný, ak neverejný poskytovateľ sociálnej služby nevie preukázať, že poskytovanie sociálnej služby je v súlade s komunitným plánom sociálnych služieb príslušnej obce z dôvodu, že príslušná obec nemá komunitný plán.".".
Doterajšie odseky 12 až 16 sa označujú ako odseky 13 až 17.". Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
V čl. I bode 102 sa slová "ods. 12" nahrádzajú slovami "ods. 13".
Ďalší pozmeňujúci a doplňujúci návrh. V čl. I bode 91 § 75 ods. 1 sa písm. a) dopĺňa piatym bodom, ktorý znie:
"5. komunitné centrum,".
Ďalší pozmeňujúci a doplňujúci návrh. V čl. I sa za bod 90 vkladá nový bod 91, ktorý znie:
"91. V § 75 ods. 1 úvodnej vete sa za slová "neverejného poskytovateľa sociálnej služby" vkladajú slová "okrem neverejného poskytovateľa sociálnej služby krízovej intervencie,".".
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
To je všetko. Viem, že toto je veľa, a viem, že toto patrí teda aspoň, chcela som povedať, že divákov, ale poslancov teda v pléne medzi tú nezáživnú časť, ale aj tak by som vás veľmi pekne chcela poprosiť o podporu.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

17.10.2017 o 14:00 hod.

Lucia Ďuriš Nicholsonová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:12

Vladimír Sloboda
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja len chcem pripomenúť, doplniť, že teda nie úplne všetky pripomienky VÚC-iek boli akceptované. Minimálne spomeniem žilinskú VÚC-ku, kde naozaj tie pripomienky akceptované neboli. A dôležitá poznámka bola, najmä čo sa týka opatrovateľskej služby, nakoľko ak naozaj podporujeme to najrozumnejšie riešenie, to znamená, že aby naši seniori boli opatrovaní normálne doma v domácom prostredí, jednak je to aj pre nich rozumnejšie a jednak je to koniec koncov aj pre nás ekonomickejšie, lebo vždy tá domáca starostlivosť vyjde lacnejšie ako starostlivosť v zariadení. Tak je potom z našej strany minimálne nerozumné, aby sme túto možnosť nevyužili a nepodporovali opatrovateľskú službu takisto príspevkom. To znamená, že namiesto toho, aby sme naozaj postupne zo zariadení upúšťali a ostávali v domácom opatrovaní.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.10.2017 o 14:12 hod.

Ing.

Vladimír Sloboda

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:13

Alena Bašistová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja by som sa chcela vyjadriť k tomu, čo bolo povedané ku krízovej intervencii a stupňom odkázanosti. Krízová intervencia bola vyriešená minulý týždeň v stredu, keď bolo stretnutie na pôde ministerstva práce a boli tam aj zástupcovia ZMOS-u, vyšších územných celkov, neverejných poskytovateľov a hlavne teda zastúpení platformou Pre spravodlivé financovanie. Bola som pri tom, keď sa dohodli na tom, že sa vlastne vypustí podmienka požiadania obcou poskytovanie sociálnej služby krízovej intervencii konkrétneho neverejného poskytovateľa v súvislosti s nárokom neverejného poskytovateľa na finančný príspevok. Čiže som rada, že tuná došlo k zhode a že sa na tom zhodneme teda spoločne.
A potom tá ďalšia moja poznámka sa týka stupňom odkázanosti. Vy ste spomínali, pani podpredsedníčka, že občania, ktorí ani dnes nie sú odkázaní, budú dostávať finančný príspevok zo štátu v stupni IV. To, čo my navrhujeme v tom pozmeňovacom návrhu, je prípad, kedy by prijímateľ sociálnej služby nemal priznaný stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby alebo by bol tento stupeň nižší, ako si to vyžaduje konkrétny druh sociálnej služby, tak v takomto prípade sa prijímateľovi priznáva najnižší stupeň pre príslušný druh sociálnej služby.
Ja som to konzultovala aj s pani Brichtovou, ukazovala som jej ten pozmeňujúci návrh, takže tam došlo asi k nejakému nedorozumeniu, ale je to nastavené takto.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.10.2017 o 14:13 hod.

doc. PhDr. PhD.

Alena Bašistová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:15

Soňa Gaborčáková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. V prvom rade mi nedá povedať, že teda naozaj som dala plno energie do toho, aby sme sa pozerali na túto problematiku nie koalične a opozične, ale tak, aby sme pomohli ľuďom vonku.
Už v júni som vlastne žiadala pána štátneho tajomníka, aby sa stretol na pracovnej skupine k dlhodobej starostlivosti, kde boli zástupcovia ministerstva zdravotníctva, a teda náš zákon, teda vládny zákon, aj vždy tak rezortovo hovorím, bol teda alebo išiel teda do pripomienkového konania a vtedy vlastne pán štátny tajomník sa zo stretnutia ospravedlnil, že má pracovné povinnosti. Keďže to prišlo už do pléna po pripomienkovaní, tak aby to malo legitimitu, tak zvolala som kolokvium, kde zasadalo viacero odborníkov práve na problematiku sociálnych služieb a na problémy, ktoré sa týkajú práve dlhodobej starostlivosti a odkázaných, kde boli prijaté určité závery. S týmito závermi som požiadala o stretnutie pána ministra. Pán minister ma odkázal na štátneho tajomníka a štátny tajomník sa so mnou nakratučko stretol, ale keďže mal odprezentovať zákon na výbore, tak sme si neprešli ani závery vlastne v plnom znení.
Neskôr som vlastne svoje pripomienky hovorila na výbore pánovi ministrovi. Pán minister bol ústretový a povedal, že teda, je teda ochotný ďalej rozprávať o tých pozmeňujúcich návrhoch, že sa mám stretnúť v stredu, keď bude vytvorená pracovná skupina, kde som sa teda opäť nedostala, keďže bolo povedané, že je uzatvorená skupina a tam nemôžem ísť, čo ma aj tak neodradilo, lebo som si povedala, že predsa len napíšem tomu pánovi ministrovi a že mne ide vlastne o tú vec, že jednoducho tých ľudí pribúda a tých ľudí chudobných tiež, ktorí poberajú hmotnú núdzu, a teda napísala som mu zase nejaké veci, ktoré by som chcela prejsť. Ozval sa mi pán štátny tajomník, ktorý teda, to bolo včera, no a v podstate sme si len povedali, že teda, aha, ide o tie pozmeňujúce návrhy. A nestretla som sa od júna vlastne s nikým.
Je mi to ľúto, lebo dala som do toho strašne veľa energie. Pán minister, viete dobre, že ide mi o vec. Ja netvrdím, ako z vašej strany a vždy zo sekretariátu to bolo dosť promptné, že ste to posunuli teda ďalej, ale efekt je taký, že v podstate napriek tomu, že som tomu dala veľa úsilia, mám pocit, že len tu z tejto lavice sa odkazujeme, že je opozícia deštruktívna a nie konštruktívna. Ale v podstate, keď počúvate celú tú moju genézu, čo sa dialo, tak ja sa ani nečudujem mojim kolegom, ktorí sú tu možno dlhšie, že v podstate už neprichádzajú s konštruktívnymi vecami, ale niečo, čo vystrelí a médiá to zoberú. Lebo ak človek ide slušne a konštruktívne a naozaj mu ide o vec, tak len preto, že je opozičný, sa nedostane ten priestor diskutovať napriek tomu, že koaličné poslankyne tento priestor v stredu dostali.
To som mala potrebu povedať na začiatku, že naozaj ľudia vonku od nás očakávajú spoluprácu. A ja sa aj tak nevzdávam. Aj keď ste to urobili, ja som si povedala, že napriek tomu chcem urobiť všetko pre to, aby keď som v tom parlamente, aby som urobila pre tých ľudí, čo ja môžem, a efekt možno sa dostaví v podobe, že niečo prevezmete, ale mňa to určite neodradí. Celý život sa mi snažili povedať, že sa nedá, jak še nedá na východe. A ja som si povedala, že sa to dá, len treba k tomu sa dostať možno väčším úsilím.
Čo sa týka tej novely zákona o sociálnych službách z dielne vášho ministerstva, nie je systémovým riešením v oblasti dlhodobej starostlivosti odkázaného občana ani pre občana v kríze. Po prvé, nezavádza jednotný posudkový systém, naďalej posúdenie odkázanosti budú vykonávať štyri inštitúcie. Čiže človek, ktorý dnes je odkázaný, sa štyroma rôznymi inštitúciami posudzuje, aby mal v tej konkrétnej nárok na to, čo potrebuje.
Neuznávajú si posudky navzájom. V rámci legislatívy je možné, aby sme posudok odkázanosti, aby mohol posudok odkázanosti, ktorý je schvaľovaný úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, akceptoval vyšší územný celok, ale v aplikačnej praxi sa to stáva tak, že tí ľudia darmo sú posúdení na úrade práce, musia byť opäť posúdení na vyššom územnom celku, lebo hoci je tam možnosť, vyššie územné celky si to preposúdenie robia samé. Preto som vlastne vypracovala aj pozmeňujúci návrh, kde hovorím o tom, že bude povinnosť pre občana, aby keď je raz posúdený, aby bolo to posúdenie odkázanosti platné pre konkrétnu sociálnu službu. Rozhodnutie už nech si vydáva každá inštitúcia samostatne, ale jednoducho nechať to na možnosť, kde sa to komplikuje vlastne tým konkrétnym ľuďom z vonku, je nespravodlivé. Dnes pripadá na jedného úradníka tridsať občanov. Čo si tí občania vonku myslia, keď chodia z inštitúcie do inštitúcie a všade ich len posudzujú a všade treba iný papier a vždy to isté posudzujú? Čiže tú odkázanosť toho človeka. Takže minimálne, čo môžme urobiť, cez ten môj pozmeňujúci návrh, dať, že teda ten človek bude mať navrch na tými úradníkmi a jednoducho, keď je raz posúdené na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, bude mu platiť odkázanosť aj pre obec alebo mesto.
Po druhé, novela nezavádza viaczdrojové financovanie. Aby sa mohlo financovanie považovať za viaczdrojové, muselo by pozostávať z verejných zdrojov a súkromných zdrojov. Novela by musela priniesť do systému nové mechanizmy pre udržateľnosť financovania sociálnych služieb.
Ak vychádzame z demografickej hrozby, dnes na jedného občana nad 65 rokov pripadá 5,2 pracujúceho človeka. V roku 2060 prognosticky to bude už len 1,5 pracujúceho. Dnes obce dostávajú podielové dane alebo teda príplatok k podielovým daniam za občana nad 62 rokov, v priemere 12 eur na takéhoto človeka a sami si financujú napríklad opatrovateľskú službu.
Čo hovorím? Ak jednoducho bude menej ľudí v produktívnom veku, samozrejme, aj menej podielových daní a všetko sa nám jednoducho začne kriviť. Čiže my, ak robíme nejakú novelu, my ju musíme urobiť s akceptom na udržateľnosť tých financií, a toto novela absolútne neberie do úvahy. Dnes napríklad obce financujú 4 % podielu financií na sociálnych službách a 17 % vyššie územné celky. Do budúcnosti bude obrovský problém práve pre obce, kde nebudete mať mladých, ktorí sa vysťahujú, a ostanú tam len starí, hej. To znamená, služby bude potrebné dávať pre odkázaných občanov, ale podielové dane budete mať nízke. To znamená, je to neudržateľné. Preto hovorím, že ak prijímame novelu, musíme ju prijímať s akceptom udržateľnosti financovania a nastaviť to úplne s iným rozsahom.
Po tretie, peniaze na sociálne služby pôjdu naďalej nie za človekom, ale za inštitúciou. Tvrdím, že ak zavádzame príspevok na opatrovanie pri určitých typoch sociálnych služieb, hovorím o tom, že nie do všetkých sa ten príspevok za opatrovanie, príspevok na odkázanosť dostane. A to napríklad domáce opatrovateľské služby práve na základe tej argumentácie, ktorú som vám hovorila pred chvíľočkou, čo sa týka tých prestarnutých obcí, kde by práve príspevok v odkázanosti pri domácej opatrovateľskej službe bol ako keby trošku viac do mecha toho starostu.
Ďalej tam vôbec nie je služba včasnej intervencie. Tá tiež pracuje vlastne s odkázaným človekom. To znamená, s týmto dieťaťom do siedmich rokov. Čiže ak robíme príspevok na odkázanosť a zavádzame ho len v určitých typoch sociálnych služieb, pýtam sa, prečo nie práve v takej, ktoré sa poskytujú v domácom prostredí? Lebo služba včasnej intervencie sa robí v domácom prostredí, aby sa sanovala tá rodina, a taktiež domáca opatrovateľská služba, ktorá je priorita pre to, aby sa nám ľudia nedostávali do pobytových služieb.
Ak hovoríme, že teda peniaze idú nie za človekom, ale za inštitúciou, súvisí to vlastne aj s tou domácou opatrovateľskou službou v tom, že hovoríte, že urobíte ochranu teda príjmu. Ale čo to spôsobí v praxi? Už teraz sa ľudia vzdávajú ochrany príjmu len preto, lebo majú nízke dôchodky, napríklad na východnom Slovensku, aby mali nárok vôbec na opatrovateľskú službu. Lebo pokiaľ máte nízky dôchodok a musí vám ostať určitá suma, čiže tá ochrana, ktorú pán minister teraz ešte zvýši, tak jednoducho tí ľudia nemajú na úhradu tej opatrovateľskej služby. V praxi to bude znamenať to, že tak či tak sa budú vzdávať toho príjmu, len aby tú domácu opatrovateľskú službu dostali. To znamená, že je úplne bezpredmetné, keď vy poviete, že zvyšujete ochranu príjmu. Lebo ak to urobíte v takej výške, ako to chcete, chrániť ten príjem toho človeka, tak na východnom Slovensku by človek musel mať 480 eur dôchodok. A pokiaľ sa spolu posudzuje s niekým iným, mal by ho mať až 530 eur, hej. To znamená, že zavádzame veci, ktorá jedna negujú druhú. A už nehovorím, že úplne zabíjame domácu opatrovateľskú službu.
Po štvrté. Služby poskytujúce človeku v kríze. Chýba nám zákon, ktorý by vlastne koordinoval a zabezpečoval, aby sa rodina neocitla na ulici. Je potrebné zaviesť väčšiu zodpovednosť a koordináciu v službách krízovej intervencie. Dnes nikto nemá zodpovednosť za ľudí v kríze. Útulok, kde, patrí pod vyššie územné celky, zariadenie núdzového bývania pod vyššie územné celky, nocľahárne pod mestá, domovy na polceste pod VÚC-ku. Ak sa žena ocitne, že nemá bývanie s deťmi, tak teraz, ak nie je v tom meste vúckarské zariadenie, lebo oni majú kompetenciu aj financovať, aj zriaďovať tieto služby, tak nemá sa kam podieť. Takto funguje dneska ako pomoc v kríze. Mnoho žien nedostáva náhradné bývanie z miest a obcí, lebo nemajú dostatočné, dostatočné nájomné byty na to, aby to mohli uskutočniť, a tým pádom sa nám chudoba a kríza tej rodiny prehlbuje. Dnes je v kríze a teda je veľké riziko, že títo ľudia naozaj nám budú sa cyklovať v ich problémoch, lebo 100-tisíc ľudí poberá dávku v hmotnej núdzi. Je to na základe toho, že sa to vypočíta. To znamená, nie je to vec vymyslená. Je to vec, ktorá je realitou na Slovensku, a dávam si a aspoň si myslím, že ministerstvo si dáva pozor, aby sa nezneužívala táto dávka, a preto naozaj si myslím, že sú to naozaj chudobní ľudia, ktorí tieto peniaze dostávajú. A je veľké riziko, že tí ľudia sa nám dostávajú na ulicu z ktorej veľmi ťažko sa dostať, veľmi ťažko dostať.
Nie je zavedená obligatórne terénna sociálna služba. To znamená, depistáž tých rodín, ktoré majú problémy a ktoré sa potencionálne môžu ocitnúť na ulici. Napríklad muž stratí prácu, začne piť, stane sa alkoholik, sú zadlžení, stratia bývanie a už sa to cykluje, hej. Proste až keď už je tá rodina na ulici alebo je v nejakej chajde, vtedy tam idú média a vtedy to riešime.
Chýba tiež bývanie na 24 hodín. Ak vy chcete tú rodinu nejakým spôsobom podchytiť, mal by sa urobiť nový typ sociálnej služby, ktorý by teda tú rodinu naozaj nastavil na 24-hodinový dozor, kde by ich učili gazdovať a tak ďalej a tak ďalej, aby sa nám spätne nedostávali do siete, do tej krízy a do tej chudoby.
Ďalej podpora samostatného bývania. Je to odborná činnosť, ktorú je možné teda akreditovať, ale ktorá sa reálne vyššími územnými celkami neprepláca, a práve to môže byť nástroj pre rodiny v núdzi, ktoré nevedia fungovať s financiami. Dnes to funguje na základe osobitného prijímateľa, to znamená, príspevok, kde dostane človek hmotnú núdzu a obec určuje na to, na to, na to alebo na to použijeme prvé peniaze a ten zbytok ti dáme. Lebo nevedia gazdovať. Z toho ministerstvo prispieva na mzdu takého človeka 15 eur 77 centov, ostatné všetko hradí mesto alebo teda obec. Práve podpora samostatného bývania ako akreditovaná odborná činnosť a typ sociálnej služby by mohol byť ten, ktorý by ten osobitný, ten príspevok vlastne nahradil tým. Lebo mám obavu, že ak to chcete zrušiť, tak nám padnú ešte viac do siete tí ľudia, ktorí absolútne nevedia narábať s financiami.
Čo sa týka vlastne možno hlavného problému, ktorý vidím a ktorý vy nejako neriešite ďalej v novele, sú ekonomicky oprávnené náklady, kde dnes napríklad neverejný poskytovateľ, sa mu nezarátava do ekonomicky oprávnených nákladov daň z nehnuteľnosti, daň z motorového vozidla, jednorazové výdavky. Teraz Spišská katolícka charita, im praskol kotol a robia zbierku cez kostoly, aby vlastne zaplatili ten kotol a normálne si to do nákladov nemôžu dať. To je úplne nonsens! Ako tie, ktoré bežne používajú, tak tieto si môžu dať. Ale ak im rafne nejaký kotol, tak je to problém, hej.
Čo sa týka pozmeňujúcich návrhov, na ktorých sa vlastne uznieslo kolokvium a teda aj poskytovatelia sociálnych služieb, tak bolo, zvyšovanie finančných príspevkov na odkázanosť je potrebné viazať na zvyšovanie minimálnej mzdy. Ak si zobereme, že príspevok na odkázanosť sa nemenil od roku 1998 a minimálna mzda v roku 1998 bola ´98 eur a teraz je 435 a pán minister nahlásil ďalšie zvyšovanie minimálnej mzdy, musíme si v pravde povedať, že nie je inej cesty, ako viazať to teda na minimálnu mzdu. A ja vás naozaj vyzývam, aby ste bojovali za to a prešlo to, lebo tie peniaze, ktoré vy dostanete ako príspevok za odkázanosť, musíte použiť na mzdy. Čiže nemôžme to viazať, že koľko stoja potraviny v našej krajine, ale koľko zaplatím opatrovateľke alebo inému personálu. Čiže je to zvyšovanie finančných príspevkov na odkázanosť viazať na minimálnu mzdu.
Taktiež navrhujeme stopercentný príspevok v odkázanosti okrem pobytových služieb aj pre ambulantné služby, ktoré pracujú s deťmi do 18 rokov. Je to úplne iné a finančne náročnejšie, ako keď pracujete s inou cieľovou skupinou ako s dieťaťom a vy z toho dieťaťa do teda 18 rokov môžte vydupať čo najviac. A preto tie terapie sú drahé, opäť si ich nemôžte, tie školenia a tak ďalej, dávať do ekonomicky, nie je to ekonomicky oprávnený náklad. Čiže všetky PEX a všetko, čo robíte s autistami, jednoducho nemáte uhradené a neviete ani, z čoho to máte uhradiť. A potom tie deti naozaj len baby sitting, prídu do stacionára, odídu zo stacionára. Ak to naozaj nebudeme rozlišovať podľa veku, bude obrovský problém v nekvalite poskytovanej služby. Nie z toho, že štát to bude veľa stáť, ale kvalita ide úplne mimo.
Ďalej pre osoby s postihnutím na 80 percent a seniorom na 60 percent. To je v ambulantných službách. Ambulantné služby sú veľmi podstatné, ak chceme toho človeka nechať čo najdlhšie v domácom prostredí. Lebo pokiaľ má tú odkázanosť, nejaký piaty stupeň, tak rok, dva, tri, štyri tá rodina vydrží. Ale čím sa zhoršuje vlastne ten stav a prichádzajú tie demencie, tak jednoducho oni psychicky už nezvládajú ten stav a potrebujú na nejaké štyri hodiny, aby ho nedali na pobytovku, lebo nikto tam nespí pri tom človeku, potrebujú ho dať na ambulantnú službu. My ich likvidujeme, tie ambulantné služby.
Po tretie, je to zvýšiť príspevky pre krízové zariadenia a naviazať ich na minimálnu mzdu. To znamená, dnes napríklad domov na polceste, ktorý pracuje s odchovancami z detských domovov, v roku 2004 dostal príspevok 95-tisíc a teraz ho má 78-tisíc slovenských korún, hej. Hovorím na slovenské koruny, to znamená 2 600. To znamená, ešte sme išli dole, nie že hore, ale dole. A proste robíme robotu s tými ľuďmi, ktorí nikdy nezažili rodinu, a ešte tam dávame úplne iné podmienky, ktoré sú úplne nezmyselné, ale nemám na to čas.
Ďalej je to výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby a ide o službu včasnej intervencie, sa určí v prepočte na počet hodín poskytovanej včasnej intervencie minimálne troma odbornými zamestnancami, pričom minimálna výška hodinovej sadzby je 16,7 eur, aby bola jednota vo všetkých vyšších územných celkov, aby neboli rozpory. A tým, že pán minister tam dal, čo ja aj súhlasím s tým, že ak sa to má robiť kvalitne, tak nech tam je ten personál odborný, ale ten personál, ten tím, ktorý vchádza do tej rodiny, musí byť aj zaplatený. A preto je to odôvodnené od toho personálu, ktorý tam má ísť, aj tá cena.
Ďalej je to skrátenie lehôt na preposúdenie odkázanosti a vydania rozhodnutia, ktoré sú podľa súčasnej novely zbytočne dlhé. To znamená, my navrhujeme 30 na posudok a 10 na rozhodnutie. Ak majú posúdenú odkázanosť, tak nevidím problém, aby do desiatich dní urobili rozhodnutie. Ak máme na jedného zamestnanca 30 občanov, tak ten človek to musí vonku pocítiť. Nemôžme ustupovať do nekonečna len úradníkom.
Čo sa týka stanovenia finančného príspevku podľa reálnych nákladov na poskytovanie služby, tam naozaj treba upraviť ekonomicky oprávnené náklady a zreálniť tie náklady, ktoré teda naozaj, skutočne ten poskytovateľ má. Na tom treba popracovať.
Po siedme, je zrušenie princípu do vyčerpania finančných zdrojov ministerstva a zrušenie postupnosti poradia žiadateľov o príspevok, čo bolo absurdné z môjho pohľadu, absurdné. Na to, že zavádzame akože, že verejní a neverejní budú zrovnoprávnení, hneď im povieme, že do výšky rozpočtu a vlastne to, čo ideme zrovnoprávniť, na druhej strane povieme, že kto skôr prídete, vy dostanete skôr príspevok. Úplne, úplne zle. Úplne sa to tam nemalo nachádzať a ja absolútne nerozumiem filozofii, ako sa to tam dostalo. No a teda určite dávame aj pozmeňovák na posúdenie odkázanosti.
Ak mám sa vyjadriť vlastne k ambulantným sociálnym službám, tak tam by som rada sa opýtala aj vás, aj vás, čo sa týka tých ambulantných služieb, ktoré sú veľmi dôležité pre koordináciu, aby ten človek, aj keď dostane príspevok za opatrovanie na výšku minimálnej mzdy, ale keďže sa aj tak v tej rodine stratí, stratí ten vyšší príjem, lebo predpokladáme, že človek by chcel mať priemernú mzdu a nie minimálnu, tak aby vydržal ten človek v domácom prostredí, určite na pár hodín potrebuje niekde ísť, aby tá rodina to psychicky zvládla.
No a idem hovoriť o tých ambulantných službách. Je jasné, že systém ešte viac komplikuje práve poskytovanie ambulantných služieb. Ani dnes v tomto návrhu nie sú všetky otázniky zodpovedané. Napríklad budú si môcť zariadenia zazmluvniť tak ako tento rok nad rámec celkových hodín v stacionári klientov? Teraz to nie je ničím obmedzené. Koľko a ako ich zazmluvníme? Pýtam sa, budú zariadenia dávať do zoznamu klientov na ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, teda všetkých, aj tých nad rámec hodín stacionára zazmluvnených? Budú sa môcť hodiny klientov vzájomne napĺňať medzi rôznymi stupňami odkázanosti? Hej, vypadne vám šestka, môžte ju nahradiť štvorkou a tak ďalej. Ak zariadenia nebudú môcť mať klientov zazmluvnených nad rámec hodín stacionára, ako budú v jeho prevádzke nahradzovať tých, ktorí ochorejú? Teraz to vedia ihneď ďalšími, ktorí sú zazmluvnení.
Ak sa spustí nová služba a zariadenie dostane financie na klientov v treťom stupni odkázanosti, ale potom počas roka bude mať klientov najmä v piatom a šiestom stupni odkázanosti a bude musieť napĺňať personálny rámec traja klienti na jedného zamestnanca, dostane na to ďalšie peniaze? Myslíme na to?
Ak budete pri týchto nezodpovedaných otázkach stále požadovať 80 hodín na klienta v každom stupni odkázanosti, aby to miesto bolo zaplnené, potom veľmi reálne hrozí pri klientoch, ktorí sú chorľaví, psychicky nestabilní a podobne, že keď nenabijú požadovaný počet hodín a klientov z iných stupňov im nebudú môcť nabiť tieto hodiny, že zariadenia, aj keď budú mať klientov, financie nebudú stačiť a tým pádom sa nebudú poskytovať ani služby. To je podľa mňa nonsens a potom nech sa radšej tieto služby jednoducho zlikvidujú a nerobia sa, nech nerobia zo zriaďovateľov otrokov systému.
Teraz to bolo oveľa jednoduchšie v tom, že sa spočítali hodiny všetkých klientov v stacionári a vydelili sa 80-timi a vyšiel príspevok na počet klientov. Môže sa stať podľa nového systému, že v zariadení nabijú hodiny v jednotlivých stupňoch tesne pod normu a zariadenie tak nedostane vôbec nič, lebo ostanú pri strope?
Toto sú všetky otázky v ambulantných službách, ktoré nie sú zodpovedané pre poskytovateľov, a ktorí čestne vykonávajú svoju službu. Ja som hovorila, ak sme urobili ťažké zásahy do ambulantných služieb, lebo sa zneužívajú, tak som hovorila, mali sme vyjsť s tým monitoringom, čo to prinieslo, komu, koľko bolo zatvorených, v akých problémoch sme mali jednoducho tie problémy, a nie en bloc, hlava-nehlava bijeme. A proste v konečnom dôsledku tej rodine, ktorá toho človeka má doma, ubližujeme. Ja som za to, pán minister, ja som za to, ja nemám rada nekvalitných poskytovateľov, ale jednoducho toto sú otázky, ktoré treba zodpovedať, lebo tá demografická hrozba je tu a jednoducho vy či po vás neviem ktorý minister jednoducho s tým bude bojovať. Preto som sa chcela stretnúť, chcela som rozprávať o tých veciach, aby sme veci posúvali ďalej.
Ďalej pri, pozmeňováky pani Bašistovej, ktoré dávala teda na výbore, ona hovorila o tom, ako sa bude finančný príspevok na odkázanosť viazať na odchodené hodiny, a nie teda na kapacitu. Ja sa pýtam, ako sa bude príspevok viazať, či na odchodené hodiny, alebo na počet osôb práve pri prevádzkovom príspevku, ktorý má dostať, lebo to jednoducho nie je známe a nevieme, že teda či to bude naozaj na fyzické osoby, reálne tam môžte mať napríklad 14, ale kapacita je 10, a teraz vy dostanete prevádzkový na 14 alebo dostanete prevádzkový ako na odkázanosť, toto by som rada vedieť teda.
A určite hovorím o tom, že limit rozpočtu nesmie byť súčasťou návrhu zákona, pretože my radšej musíme zracionalizovať, na čo máme, na čo nemáme a musíme zaviesť teda viaczdrojové financovanie a nové mechanizmy udržateľnosti týchto služieb. A práve preto si myslím, že len ste odstránili veci, ktoré tam vôbec nemali byť a nič vlastne také, aby sme sa zhodli, že to pomôže, či už tomu volebnému obdobiu alebo ďalšiemu, tam v pozmeňujúcich návrhoch nie je padnuté. To je len vlastne na vyrovnanie tej anomálie, ktorá teda nastala.
Ja som tu ďalej, ja naďalej určite budem aj cez poslanecké návrhy bojovať za tieto veci a ja verím, že raz ma prijmete. Pozmeňovacie návrhy by som rada teraz prečítala. Už nemám (rečníčka reaguje na poznámku spravodajcu), ale idem mimo času pozmeňováky. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.)

Ďuriš Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR
To je úplne v poriadku, pani poslankyňa, môžte pokračovať bez časomiery.

Gaborčáková, Soňa, poslankyňa NR SR
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších, sa mení a dopĺňa takto:
Po prvé. V čl. I doterajšieho bodu 61 sa za, slová "odseku 11" nahrádzajú slovami "odseku 10".
Odôvodnenie: Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorá bezprostredne súvisí s bodom 3 toho pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu vypustením odseku 8 v § 71 vládneho návrhu zákona.
Po druhé. V čl. I doterajšom bode 64 v § 71 ods. 6 sa slová "§ 78a odseku 2 až 8 a odseku 11 až 13" nahrádzajú slovami "§ 78a odsek 2 až 7".
Odôvodnenie: Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorá bezprostredne súvisí s bodmi 11 a 16 tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu s vypustením § 78a ods. 2 a § 78a ods. 11 až 13 vládneho návrhu zákona.
Po tretie. V čl. I... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.)

Ďuriš Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR
Pani poslankyňa, prepáčte, len vás chcem upozorniť, že odôvodnenia už nečítajte, lebo odôvodnenia majú byť vlastne v tej prvej časti. Tak nešťastne je sformulovaný rokovací poriadok, že vy teraz čítajte už iba pozmeňujúce návrhy.

Gaborčáková, Soňa, poslankyňa NR SR
Dobre, takže v čl. I doterajší bod 65 znie:
"65. V § 71 sa za ods. 6 vkladajú nové odseky 7 až 9, ktoré znejú:
"(7) Obci, ktorá zriadila alebo založila zariadenie uvedené v § 25 až 27 a § 29, alebo obci, ktorá poskytuje sociálnu službu v týchto zariadeniach, ministerstvo poskytuje finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach krízovej intervencie, ak obec ministerstvo o poskytnutie tohto finančného príspevku písomne požiada.
(8) Účelom poskytovania finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach krízovej intervencie je spolufinancovanie bežných výdavkov v rozsahu ekonomicky oprávnených nákladov uvedených v § 72 ods. 5 na odborné činnosti, obslužné činnosti a ďalšie činnosti v rozsahu ustanovenom týmto zákonom pre jednotlivé zariadenia, pre ktoré je tento finančný príspevok určený.
(9) Finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach krízovej intervencie sa poskytuje vo výške násobku zo sumy mesačnej minimálnej mzdy na predchádzajúci rozpočtový rok podľa prílohy č. 4a, podľa druhu sociálnej služby a počtu miest v zariadení zapísaného v registri."."
Doterajšie odseky 7 a 8 sa označujú ako odseky 10 a 11.
Po štvrté. V čl. I doterajšom bode 65 v § 71 ods. 10 sa za slovo "výške" vkladajú slová "násobku zo sumy mesačnej minimálnej mzdy na predchádzajúci rozpočtový rok".
Po piate. V čl. I doterajší bod 66 znie: "66. V § 71 ods. 11 sa slová "odseku 7" nahrádzajú slovami "odseku 10".
Po šieste. V čl. I doterajšieho bodu 68 v § 72 odseku 2 písm. b) sa slová "podľa § 71 odseku 11" nahrádzajú slovami "§ 71 odseku 10".
Po siedme. V čl. I sa vypúšťa doterajší bod 105. Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
Po ôsme. V čl. I sa vypúšťa doterajší bod 106. Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
Po deviate. V čl. I sa za doterajší bod 105 vkladá nový bod 106, ktorý znie: "106. V § 77 sa za ods. 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie: "(4) Odseky 1 až 3 sa neuplatňujú, ak ide o službu včasnej intervencie. Výška finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby, ak ide o službu včasnej intervencie, sa určí v prepočte na počet hodín poskytovanej služby včasnej intervencie minimálne troma odbornými zamestnancami, pričom výška hodinovej sadzby je minimálne 16,70 eur."
Doterajšie odseky 4 až 11 sa označujú ako odseky 5 až 12. Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
Po desiate. V čl. I doterajšieho bode 107 v § 77 ods. 8 sa písm. a) až d) vypúšťajú. Doterajšie písm. e) a f) sa označujú ako písm. a) a b).
Po jedenáste. V čl. I doterajšieho bodu 108 v § 78a sa vypúšťa odsek 2. Doterajšie odseky 3 až 13 sa označujú ako odseky 2 až 12.
Po dvanáste. V čl. I doterajšieho bodu 108 v § 78a ods. 5 sa slovo "ustanovenej" uhrádza slovami "násobku zo sumy mesačnej minimálnej mzdy na predchádzajúci rozpočtový rok uvedeného".
Po trináste. V čl. I doterajšieho bodu 108 v § 78a odsek 6 sa slová "odseku 7" nahrádzajú slovami "odseku 6".
Po štrnáste. V čl. I doterajšieho bodu 108 v § 78 odseku 9 sa za slovo "výške" vkladajú slová "násobku zo sumy mesačnej minimálnej mzdy na predchádzajúci rozpočtový rok".
Po pätnáste. V čl. I doterajšieho bodu 108 v § 78a odseku 10 sa slová "odseku 9" nahrádzajú slovami "odseku 8".
Po šestnáste. V čl. I doterajšieho bodu 108 v § 78a sa vypúšťajú odseky 11 až 13.
Po sedemnáste. V čl. I doterajšieho bodu 109 v § 78a sa vypúšťa odsek 2. Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 2 až 5.
Po osemnáste. V čl. I doterajšieho bodu 109 v § 78a odsek 5 sa za slovo "výške" vkladajú slová "násobku zo sumy mesačnej minimálnej mzdy na predchádzajúci rozpočtový rok".
Po devätnáste. V čl. I doterajšieho bodu 109 v § 78a ods. 6 druhej vete sa za slovo "výške" vkladajú slová "násobku zo sumy mesačnej minimálnej mzdy na predchádzajúci rozpočtový rok".
Po dvadsiate. V čl. I doterajšom bode 112 v § 78c ods. 3 sa vypúšťa druhá veta a v doterajšej štvrtej vete sa slovo "tretej" nahrádza slovom "druhej".
Po dvadsiate prvé. V čl. I doterajšieho bodu 112 § 78d znie:
"§ 78d
Ak sú splnené podmienky pre poskytovanie finančného príspevku podľa § 71 odseku 6 a 7, § 78a a 78aa, ministerstvo poskytne žiadateľovi finančný príspevok na príslušný rozpočtový rok."
Po dvadsiate druhé. V čl. I doterajšieho bodu 120 sa slová "§ 78a ods. 9 písm. a) a § 78a ods. 6" nahrádzajú slovami "§ 78a ods. 8 písm. a) a § 78aa ods. 5."
Po dvadsiate tretie. V čl. I doterajšom bode 131 sa slová "§ 78a ods. 9 písm. b)" nahrádzajú slovami "§ 78a ods. 8 písm. b)".
Po dvadsiate štvrté. V čl. I doterajšieho bodu 170 v § 92 ods. 9 sa v novej druhej vete slová "30 dní" nahrádzajú slovami "30 dní" a slová "30 dní" sa nahrádzajú slovami "10 dní".
Po dvadsiate piate. V čl. I doterajšom bode 195 v § 100 ods. 1 sa slová "ods. 9 a § 78a ods. 6" nahrádzajú slovami "ods. 8 a § 78a ods. 5".
Po dvadsiate šieste. V čl. I doterajšom bode 198 v § 110ag ods. 3 sa slová "§ 78a ods. 6 až 8" nahrádzajú slovami "§ 78a ods. 5 až 7".
Po dvadsiate siedme. V čl. I v doterajšom bode 198 v § 110ag ods. 5 sa za slová "§ 78a ods. 6 až 8" nahrádzajú slovami "§ 78a ods. 5 a 7".
Po dvadsiate ôsme. V čl. I v doterajšom bode 198 v § 110ag sa vypúšťa ods. 7. Doterajšie odseky 8 až 10 sa označujú ako odseky 7 až 9.
Po dvadsiate deviate. V čl. I v doterajšom bode 198 v § 110ag sa vypúšťajú odseky 9 až 10.
Po tridsiate. V čl. I doterajší bod 203 znie: "203. Príloha č. 4a vrátane nadpisu znie: "Príloha č. 4a k zákonu 448/2008 Finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby, zariadenie krízovej intervencie podľa § 71 ods. 7, § 78aa", kde je tabuľka, ktorá hovorí o druhu sociálnej služby, násobku mesačnej minimálnej mzdy pre určenie výšky finančného príspevku pri poskytovaní sociálnej služby v zariadení, mesiac, mesto. Druh sociálnej služby: nocľaháreň – násobok 0,35, útulok – násobok 0,55, domov na polceste – násobok 0,55, zariadenie núdzového bývania – násobok 0,55. Suma finančného príspevku pre príslušné zariadenie krízovej intervencie v eurách sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta na najbližší eurocent nahor podľa matematických pravidiel do 0,05 eura nadol a do 0,05 eura vrátane nahor."."
31. V čl. I v doterajšom bode 204 príloha č. 6 vrátane nadpisu znie: "Príloha č. 6 zákon 448/2008 Z. z. Finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou, kde tabuľka hovorí o stupni odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, násobok mesačnej minimálnej mzdy pre určenie výšky finančného príspevku pri poskytovaní pobytovej služby, mesiac, miesto, a násobok mesačnej minimálnej mzdy pre určenie výšky finančného príspevku pri poskytovaní ambulantnej služby, mesiac, miesto obsadené prijímateľom v rozsahu 8 hodín. Stupeň odkázanosti 2 – násobok mesačnej minimálnej mzdy 0,2, násobok minimálnej mzdy pre určenie výšky finančného príspevku 0,1.
Stupeň odkázanosti 3 – násobok mesačnej minimálnej mzdy pre určenie výšky finančného príspevku 0,45 násobok mesačnej minimálnej mzdy pre určenie výšky finančného príspevku pre poskytovanie ambulantnej služby 0,225. Štvrtý stupeň odkázanosti – násobok mesačne minimálnej mzdy 0,6, násobok mesačnej minimálnej mzdy pre určenie výšky finančného príspevku pre poskytovanie ambulantnej 0,3. Päť stupeň – 0,85 násobok mesačnej minimálnej mzdy a násobok mesačnej minimálnej mzdy pre určenie výšky finančného príspevku pri poskytovaní ambulantnej služby 0,425. Šiesty stupeň – 1,05 a násobok mesačnej minimálnej mzdy pre určenie výšky finančného príspevku pri poskytovaní ambulantnej služby 0,525 určený ako 100 % zo sumy pre pobytovú sociálnu službu pre príslušný stupeň odkázanosti, ak ide o dieťa vo veku od 3 do 18 rokov veku, ako 80 % zo sumy pre pobytovú sociálnu službu pre príslušný stupeň odkázanosti, ak ide o plnoletú osobu do dovŕšenia dôchodkového veku, ako 60 % sumy pre pobytovú sociálnu službu pre príslušný stupeň odkázanosti, ak ide o fyzickú osobu, ktorá dovŕšila dôchodkový vek."
Druhý pozmeňujúci návrh poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Soni Gaborčákovej, Eriky Jurinovej k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších, sa mení takto:
Po prvé. V čl. I sa za doterajší bod 170 vkladá nový bod 171, ktorý znie: "171. V § 92 ods. 9 v predposlednej vete sa slová "môže obec alebo vyšší územný celok použiť" nahrádzajú slovami "obec alebo vyšší územný celok použije". Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
Po druhé. V čl. I sa za doterajší bod 170 vkladá nový bod 171, ktorý znie: "171. V § 92 ods. 9 v poslednej vete sa za slová "môže obec alebo vyšší územný celok použiť" nahrádzajú slovami "obec alebo vyšší územný celok použije" a na konci sa bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: "ak ho žiadateľ podľa ods. 1 pripojil k písomnej žiadosti; v ostatných prípadoch ho môže použiť."."
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
Žiadam teda zo spoločnej správy vyňať bod 6 na osobitné hlasovanie. Taktiež žiadam, aby sa o bodoch 12, 31, 14, 16 hlasovalo samostatne. Taktiež žiadam, aby sa o bode 31 hlasovalo samostatne. Tiež žiadam, aby sa o bode 3 hlasovalo samostatne, aby sa o bode 4 hlasovalo samostatne, aby sa o bode 30, 18 a 19 hlasovalo samostatne, aby sa o bode 9 hlasovalo samostatne, aby sa o bode 24 hlasovalo samostatne, aby sa o bode 10, 7 a 8 hlasovalo samostatne, aby sa o bodoch 21, 1, 2, 3, 5, 6, 11, 13, 15, 17, 20, 22, 23, 25, 26, 27 a 28 hlasovalo samostatne.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

17.10.2017 o 14:15 hod.

PhDr.

Soňa Gaborčáková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:03

Alena Bašistová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja musím povedať, že do istej miery súhlasím s kolegyňou a niektoré záležitosti z toho, čo boli povedané, sa podarilo aj pretaviť do pozmeňujúcich návrhov, ku ktorým teda rokovali dlhú dobu sociálni partneri. Musím ja sama za seba povedať, že to nie je niekedy jednoduché, pretože sami sociálni partneri sa nedokážu medzi sebou dohodnúť. Takže úloha na strane ministerstva nie je jednoduchá, pretože to musí nejakým spôsobom skoordinovať a dať vonku také pozmeňujúce návrhy, ktoré by zohľadnili všetky požiadavky.
Pokiaľ ide o tú poznámku ku stretnutiu, tam neboli koaliční partneri, len ja ako predsedníčka výboru a bola som tam z toho dôvodu, aby sme rýchlo to, na čom sme sa dohodli so sociálnymi partnermi, aby sme to vedeli premeniť do paragrafovej podoby aj na ministerstve a potom aj v Národnej rade, aby sme to dokázali potom predložiť.
Mňa osobne, rovnako ako aj kolegyňu, trápi valorizačný mechanizmus, ale držím sa toho, čo je napísané v programovom vyhlásení vlády, to bolo aj zahrnuté v rámci danej novely. Ide o zefektívnenie viaczdrojového financovania sociálnych služieb a tak ďalej. A pevne verím, že to, čo bolo povedané, že každý rok sa bude tento stav prehodnocovať, že sa budeme držať toho, čo je v programovom vyhlásení vlády.
Taktiež mám poznámku k zjednoteniu posudkovej činnosti. S tým súhlasím. Dnes na úradoch práce sa posudzuje podľa diagnózy, na vyšších územných celkov nie, ale tiež je to v programovom vyhlásení vlády a pevne verím, posudková činnosť momentálne sa nachádza, pokiaľ mám dobré informácie, na strane ministerstva zdravotníctva a budú prebiehať rokovania, takže verím, že dôjde k naplneniu aj tohto bodu programového vyhlásenia vlády.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.10.2017 o 15:03 hod.

doc. PhDr. PhD.

Alena Bašistová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:05

Jana Vaľová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Soňa, vidno, že naozaj pracuješ v sociálnych službách a že mnoho vecí tu prinášaš z praxe. Samozrejme, pred chvíľou kolegyňa rozprávala, Alena Bašistová, o posudkovej službe. Ja mám také skúsenosti, že jeden lekár vydá aj dva posudky, lebo robí aj na úrade práce, aj na meste, a vydá dva rôzne posudky na jedného človeka. Ale myslím si, že to už vie aj pán minister z aplikačnej praxe a že sa tým budeme zaoberať.
Samozrejme, že mestá, obce by chceli viac peňazí. Kto by nechcel? Aj ja, ale momentálne nám štát pomáha aj tým, že vykrývame tie opatrovateľky cez peniaze z európskych fondov. Čiže aj to je dôležité, že takéto projekty vôbec existujú. A zase ti musím povedať, že nemôže všetko riešiť štát. Prečo potom máme samosprávu, prečo niektoré kompetencie prešli na samosprávu, na mestá, obce? Také príklady napríklad, že otec ostane bez práce, ostane na ulici. No s tým nebudem súhlasiť, lebo príde na mesto, požiada o sociálny byt. Je tam komisia, ktorá určí, či ten človek má pravdu alebo nemá. Preto je tá samospráva bližšie k tomu občanovi.
Ja keď som nastúpila do praxe ako primátorka, tak mi prišla druhý deň JOJ-ka, pretože sme dali výpoveď matke, ktorá 6 rokov neplatila byt, lebo má postihnuté dieťa, a povedala, že ho nikdy platiť nebude, a pritom mala vynikajúci príjem, mala všetko. Veď potom to platia ostatní občania. Veď načo je samospráva? Samospráva je na to, že ju volili občania, majú tam svojich zástupcov a tí riešia určité krízové situácie tak isto v mestách, obciach. A nemôžem povedať, že všetko dáme zákonom.
A čo sa týka životného minima. Aj to som zažila, že deti predajú rodičom byt a dávajú im 6 euro mesačne. Veď ten občan musí mať... Zažila som pani, ktorá bola rada, že má to životné minimum, lebo si raz za mesiac išla ku kaderníkovi, mohla si kúpiť niečo na seba, lebo inak by všetko vynaložila na sociálnu službu a nezostalo by jej na jej vlastné potreby. Takže naozaj niekedy sa na to treba pozerať, že štát neni palica. Je samospráva, máme volených zástupcov, máme mestá a obce, máme vyššie územné celky a to je najvyššia forma demokracie, že tam volíme ľudí, ktorí nás majú zastupovať a ktorí majú tieto zákony, resp. aj služby pre občanov dodržiavať. Veď práve preto tam poslanci sú. Čiže nemôže naozaj za všetko štát a všetko riadiť štát.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.10.2017 o 15:05 hod.

PhDr.

Jana Vaľová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:07

Erika Jurinová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Som zhodná v myšlienkach s tým, čo hovorila kolegyňa Gaborčáková. Jednoznačne mám pocit z tejto novely aj z upravenej novely a teda aj s tým, aké pozmeňováky ešte prídu, že pán minister a jeho úradníci sa snažili zahojiť poskytovateľov pobytových služieb. Chvalabohu, že aspoň im sa vyšlo čiastočne v ústrety. Len ma naozaj srdce bolí nad tým, že sa tvárime, že tie ambulantné služby, jak keby nepatrili do systému sociálnej pomoci našim občanom. Je mi ľúto z toho, že žiadne z požiadaviek, lebo minimum požiadaviek práve poskytovateľov ambulantných služieb, krízovej intervencie, včasnej intervencie boli prijaté ministerstvom. Takže mám taký pocit, akoby sa ministerstvo snažilo možno aj priniesť taký klin medzi jednotu, ktorú už spomínala aj pani Bašistová, medzi jednotu poskytovateľov sociálnych služieb ako takých. Rozdelila ich na poskytovateľov pobytových služieb a ambulantných služieb a toto je nebezpečná situácia. Naozaj treba rovnako pristupovať práve k obidvom druhom služieb. Obzvlášť, ak vieme, že Európska únia sama preferuje inklúziu ľudí, a teda aj náš štát by sa mal snažiť o to, aby bola preferovaná možno aj práve tá domáca starostlivosť, poskytovanie intervencie, krízovej intervencie a snaha o zaradenie ľudí do spoločnosti.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.10.2017 o 15:07 hod.

Ing.

Erika Jurinová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:08

Anna Verešová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Plne podporujem kolegyňu Soňu Gaborčákovú, celý klub aj ďalší poslanci sa podpísali za tieto pozmeňovacie návrhy. Kolegyni Soni Gaborčákovej naozaj, myslím, nemôžete vyčitovať to, že by tu politikárčila. Skutočne sa zasadzuje celou svojou silou za to, aby jej návrhy a jej pripomienky boli konštruktívne. Prichádza na ministerstvo a za vami tak, ako nám často aj vyčitujete, že to nerobíme. Ona sa o to usiluje, má za sebou odbornú obec. Takže predkladá len to, čo hovoria odborníci. Ona sama je odborníkom, takže naozaj tu nejde o žiadne politikárčenie. Opozícia prináša veľa konštruktívnych návrhov, ktoré niekedy často ani nestoja nič, a predsa nie sú podporené. A to ma mrzí, lebo aj v tomto prípade vidím, že sú uprednostnení tí alebo podporovaní tí, ktorí majú moc, ktorí si môžu niečo vydobyť,. A to určite v našej krajine nie je občan. Ten nemá žiadnu moc, z toho je zrejmé. A ani neverejní poskytovatelia sociálnych služieb, ani tí nemajú moc. A je vidieť, že práve títo ľudia neboli vypočutí, a to ma veľmi, veľmi mrzí.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.10.2017 o 15:08 hod.

Mgr.

Anna Verešová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video