21. schôdza

10.10.2017 - 19.10.2017
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.10.2017 o 15:10 hod.

PhDr.

Soňa Gaborčáková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:10

Soňa Gaborčáková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za všetky pripomienky. Čo sa týka posudkového systému, musím povedať, že teda ja mám veľkú obavu z toho, že práve pri pozmeňujúcich návrhoch, kde hovoríte, že nie je určený stupeň alebo ten stupeň je nižší, bude tendencia ho dať vyššie, aby teda si prilepšili práve tí, ktorí aj rozhodujú a v ktorých zriaďovateľskej pôsobnosti sú práve konkrétne zariadenia, a to sú obce a mestá, resp. vyššie územné celky. Práve preto hovorím, že bolo by fajn, ak by ten občan mal platný ten posudok, aj keď je posúdený na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, a len rozhodnutie by teda dala obec alebo mesto a tým pádom by aspoň zatiaľ, pokiaľ nie je jednotná posudková činnosť, tak sme umožnili tým ľuďom nelietať z jedného úradu na druhý, ale aby sa akceptovali medzi sebou posudky odkázanosti.
Čo sa týka opatrovateľskej služby, ja úplne súhlasím s pani poslankyňou Vaľovou, že všetko nemôže štát na seba prebrať, že na to sú aj samosprávy. Ja len poukazujem na to, keď opatrovateľská služba má odkázanosť, teda pracuje s odkázanými ľuďmi, urobili sme sociálne služby, kde hovoríme o odkázanosti, a za nimi ide príspevok a máme aj sociálne služby, ktoré sa poskytujú odkázaným ľuďom, a za nimi príspevok nejde.
Hovorím len o tom, že na základe čoho sme vlastne vychádzali, možno by sa, bolo potrebné to vlastne všetko prekopať aj tými kompetenciami nastaviť ináč. Čo sa týka tých chudobných rodín tiež vidím priestor práve pre samosprávu, ale koordinovať to musí štát. Musí dozerať na to, aby tie ženy nežili v maringotkách a podobne, čiže musí byť ten gazda tej pomoci v kríze, nemôže... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.10.2017 o 15:10 hod.

PhDr.

Soňa Gaborčáková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:13

Jana Cigániková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pardon, nemám to kam dať. Pán minister, pozor, aby som, to na vás nepadlo. Ďakujem veľmi pekne. Ospravedlňujem sa, ale pochopíte, takto jednoducho, inak to nejde, je problém to už doniesť a nie ešte celé obísť.
Takže, pán minister, asi viete, že sa budem vyjadrovať k inej časti zákona ako moje kolegynky, ktoré teda naozaj hovorili veľmi trefne, ale to, k čomu ja sa dokážem podľa mňa kompetentne vyjadriť, sú jasle a tá časť, ktorej hovoríme jasličkový zákon, a to, čo znamená reálne pre zriaďovateľov a hlavne pre deti a ich rodičov. Ja som dnes ani nechcela vystúpiť, priznávam sa, ale prečítala som si hneď ráno príspevok svojej kolegyni, ktorá jednoducho po štrnástich rokoch zatvára jasle, práve z toho dôvodu, že takto nastavený zákon jej hrozí pokutou. A povedala som si, že sa zastavím u svojej sestry, ktorá je teda konateľkou vo firme, ktorú som založila, a ktorá sa mne o tie jasle a škôlky stará. A poprosila som ju o podklady čo musela absolvovať, aby teda sme mohli mať jasle otvorené. To, čo tu vidíte, je teda časť tých podkladov, ale je to iba tá časť, z ktorej budem čítať, nestihla som si to vypísať, keďže hovorím, dnes ráno som si teda povedala, že vám k tomu, že vám to názorne ukážem a poviem vám k tomu, ako to v praxi vyzerá.
Pre toto aj hneď na začiatku hovorím a teda dala som aj procedurálny návrh, aby naozaj tento návrh zákona, tlač 663, aby jednoducho bola vrátená predkladateľovi na prepracovanie. Myslím si, že tam je tak veľa vecí zlých a tak veľa vecí tam chýba, že jednoducho naozaj na tom treba zamakať, týka sa to života ľudí a nedá sa, aby v takejto forme ten zákon platil. Takže žiadam o to, aby bolo, aby bol tento zákon vrátený na prepracovanie.
Čo sa týka teda tej praxe. Rozhodla som sa, že vám teda donesiem ukázať, čo to znamená zriadiť jasličky. Začnem čítať. V jednom zariadení bolo potrebné, toto zariadenie musím povedať, že sme zohnali, našťastie, také, kde už predtým bolo takéto zariadenie, takže neboli potrebné, našťastie, nejaké extra prerábky. Bolo potrebné, teda žiadosť o uvedenie do priestorov podať na hygienu, tá stála 50 euro. K žiadosti doklad zo stavebného úradu o užívaní stavby na posudzovaný účel, prevádzkový poriadok, zabezpečenie stravy, to znamená, zmluvu so stravným zariadením, ktoré je teda náležité poskytovať stravu jasličkám. Kontrola, na toto po týchto papieroch, náhodou nastala kontrola na podnet niekoho zo stavebného úradu. Hľadali sme teda, začali sme robiť nové kolaudačné rozhodnutie, hrozila pokuta jasliam, hrozila pokuta majiteľom stavby, nakoniec po dvoch mesiacoch sa kolaudácia, ktorú, sme hovorili, že existuje, ktorú sme ale nemali v ruke, lebo teda majiteľ ju nemal, tak sa po dvoch mesiacoch našla, našťastie, hrozba pokuty teda padla, ale bolo to celkom úporné hľadanie. Bola podaná žiadosť, ktorá musela byť späťvzatá, boli podané poplatky, atď., jednoducho obrovská, obrovská legislatíva. Toto už bolo v prípade, kedy už sme prevzali zariadenie, ktoré predtým fungovalo ako zariadenie starostlivosti o deti.
Sú aj však iné, máme aj iné zariadenia v sieti, kde teda to bolo komplikovanejšie, kde okrem teda žiadosti o zmenu užívania na hygienu, ktorá obsahuje zmluvu, výpis, teda táto žiadosť, za ňu musíte zaplatiť 50 euro, musíte doložiť zmluvu, výpis z listu vlastníctva, 8 euro, pôvodné kolaudačné rozhodnutie, výpis z registra trestov a plus zmluvu s výdajňou stravy. Splnomocnenie od majiteľa stavby, tak isto potrebujete zjednodušenú projektovú dokumentáciu. Nám ale, bohužiaľ, sa stalo to, že toto nám bolo povedané, ale keď konateľka vypracovala technickú správu a pôdorys okótovala, jednoducho to nestačilo, museli sme to dať vypracovať architektom, toto nás stálo 600 euro. Museli sme zadovážiť detské ihrisko, to stálo 8 400 euro, urobiť akustickú štúdiu, 500 euro. Táto ale môže byť vykonávaná len pri prirodzenom vetraní alebo teda pri zavretých oknách vzduchotechnikou, táto vzduchotechnika stojí 5- až 10-tisíc euro. Bohužiaľ, tu zatiaľ je naozaj otázne, či je až takto potrebné ísť dopodrobna. Ja som teda ešte nevidela štátne zariadenie, ktoré by až takéto, až takéto nároky boli naňho kladené. To bol príklad druhého zariadenia, len tak v skratke, také tie najdôležitejšie veci.
Pozrime sa na ďalšie zariadenie. Začali sme inšpektorátom práce, ktorý nám nariadil, a hygienou a ich stanoviskom. Predstavte si, že si prenajmete teda ten nejaký priestor, pozvete sem samozrejme hygienu, inšpektorát práce a tí vám nakážu prerábky. Tieto prerábky stáli 3 800 euro. Vyžiadali sme si teda stanoviská, kópiu zasa z katastrálnej mapy. Tuto bolo dôležité, aj statická doprava. Prosím, všimnite si, že toto je tretia prevádzka a pri tretej prevádzke iné doklady, ktoré potrebujeme. Bolo treba tak isto statickú dopravu... (Prerušenie vstúpenia predsedajúcim.)

Glváč, Martin, podpredseda NR SR
Pani poslankyňa Vaľová, poprosím o kľud v sále.

Cigániková, Jana, poslankyňa NR SR
Rozhodnutie o prípustnosti stavby, pôvodne kolaudačné rozhodnutie, živnostenské oprávnenie, žiadosť o zmenu v užívaní, zasa 50 euro, technická správa, pôdorysné nákresy. Projekt umelého osvetlenia akreditovanou organizáciou stal 800 euro, splnomocnenie 5 euro, živnostenský list, výpis z Obchodného registra 8 euro. Doložili sme stanovisko hasičského zboru, žiadosť o predĺženie lehoty, lebo všetky tieto úrady, kým nám dali svoje stanoviská, tak bolo znova teda treba žiadať. Tak isto predbežné súhlasné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. V tomto momente, čuduj sa svete, hygiena žiada kolaudáciu. Takže žiadosť na stavebný úrad, 30 euro, technická správa vypracovaná architektom, 500 euro, súhlasné stanovisko hasičov, súhlasné stanovisko regionálneho úradu, súhlasné stanovisko inšpektorátu, kópia katastrálnej mapy, list vlastníctva, 8 euro, projektové osvetlenie, 700 euro, teda projekt dokumentácie osvetlenia, 700 euro, dokumentácia zmerania osvetlenia, súhlas vlastníka stavby, v tejto konkrétnej nehnuteľnosti aj súhlas susedov, ktorý, si viete predstaviť, že asi nie je úplne jednoduchý, pôvodné kolaudačné rozhodnutie, nájomnú zmluvu. Nato sme museli na hygienu zase doložiť, lebo bolo zastavené konanie, keďže sme podľa nich po tomto všetkom nedoložili doklady a nedoložili sme ich podľa nich preto, lebo sme nemali zmluvu so stravným zariadením.
Tu vám chcem povedať na rovinu, ako to je. V Bratislave ako viete, sú vyťažené škôlky a predškolské zariadenia. Keď si chcú zriaďovatelia jaslí objednávať stravu u niekoho takéhoto, je to veľký problém, lebo jednoducho sú tie zariadenia predimenzované. Neexistuje alebo je veľmi málo zariadení, ktoré, ktoré varia zdravo a pre deti a ktoré varia podľa noriem tak, ako by to malo byť, preto si objednajú z kdejakých reštaurácií. Čiže toto bol veľký problém a my sme si z tohto dôvodu dlho varili sami, čo nám dlho bolo, aj nejak prižmúrené oči, povolené lebo varíme naozaj od roku 2009 varíme zdravo.
Bohužiaľ, v tomto prípade po tých rokoch nastal problém, zhodou okolností, už keď som bola tu, a museli sme si zabezpečiť dodávateľa stravy. Keďže sme takého nenašili, tak museli sme si takúto, takéhoto dodávateľa vytvoriť a dnes my máme jedáleň, v ktorej si, normálne prenajatú v školskej, v škole, kde si varíme pre deti. Akože toto už je podľa mňa naozaj, že trochu prehnané. Zriadenie tejto jedálne nás stálo 15-tisíc euro a 2-tisíc euro mesačne platíme na nájom, aby sme mohli nakŕmiť tie naše deti. Pritom varíme to isté jedlo, len ho varíme teda v priestoroch školskej jedálne, čo je dobré, vieme teda aspoň pomôcť niektorým kolegom.
Takže sme požiadali o otvorenie konania, znovu 50 euro. Zase stavebný úrad, 30 euro, doplnenie regionálneho úradu, doklad na oprávnenie na podnikanie s predmetom činnosti na prevádzkovanie výdajnej kuchyne. Podali sme žiadosť o doplnenie na okresnom súde, pretože toto sme predtým samozrejme v živnosti nemali, 66 euro. A nikto to predtým ani od nás nežiadal, hej. Prevádzkový poriadok jaslí, prevádzkový poriadok výdajnej kuchyne, zmluva so stravovacím zariadením. Toto bola ďalšia prevádzka.
No ďalšia prevádzka. Znova žiadosť na regionálny úrad, 50 euro, k žiadosti sme potrebovali doložiť inšpektorát práce k tomu, aby sme dostali súhlasné stanovisko, sme museli robiť prerábky za 2 980 euro, stanovisko hasičov, projekt stál 400 euro, samozrejme, klasika – legenda, pôdorys, súčasný, pôvodný, pôvodný výmer, kolaudačné rozhodnutie, súhlasné stanovisko regionálneho úradu s predbežnou projektovou dokumentáciou, opis nájomnej zmluvy, prevádzkový poriadok škôlky, výdajne stravy a prišlo prerušenie zo strany regionálneho úradu verejného zdravotníctva, pretože požadujú zmenu kolaudácie.
Pamätáte sa, pán minister, na výbore, keď som sa vás pýtala na túto kolaudáciu, povedali ste, alebo teda pardon, pán Ondruš povedal, je to protizákonné. Ak ste si všimli, v každej jednej prevádzke zmenu kolaudácie požadovali. (Reakcia predkladateľa: "Náš zákon to nevyžaduje.") Ja vám poviem, že vyžaduje, lebo na základe neho to vyžadujú potom aj ďalšie úrady. A teda táto zmena kolaudácie bola, je zaujímavé, že bola žiadaná v zariadení, kde nebolo nikdy nič iné ako detská škôlka. Len toto zariadenie vzniklo v roku 1940, vtedy sme ešte nemali ani kolaudačné úrady, ani kolaudačné rozhodnutia, ani stavebné úrady. Jednoducho nikto sa s vami nebaví: nedá sa, potrebujeme kolaudačné rozhodnutie. To vám hovorím úplne vážne, hej. Dokladali sme odôvodnenie s doložením miestopisu s vysvetlením, zasa bolo konanie zastavené regionálnym úradom. Podali sme odvolanie na zastavenie, čestné prehlásenie od majiteľa stavby, vyžiadali aj potvrdenie zo stavebného úradu o existencii a užívaní stavby na posudzovaný účel. Priložili zmluvu o prenájme, súhlasné stanovisko pôvodné, lebo to sa odohralo tak, že pôvodne tam príde hygiena, povie vám, čo máte urobiť, príde inšpektorát, povie vám, čo máte urobiť, investujete tisíce eur, prerobíte a potom vám povedia: sorry, nedáme. Takto to v praxi funguje, hej.
Pôvodná výmera, kolaudačné rozhodnutie, pôvodný a súčasný pôdorys, originál listu vlastníctva a znova 16-eurový poplatok. Na toto sa čaká. Ja si myslím, že, že zas bude treba otvoriť konanie, zas 50-eurový kolok a jednoducho stále dokola. A podotýkam, že tu sa naozaj bavíme o zariadení, ktoré teda už bolo škôlkou predtým.
Ja si to tu zložím, ak dovolíte, lebo uznáte, že je toho dosť.
A ak sa vám to zdá veľa, kolegovia, tak si predstavte, že toto reálne musíte fyzicky obísť. Problém je to už len doniesť a prečítať, ale keď to musíte ešte fyzicky každý jeden úrad obísť a každý jeden papier obhájiť, pán minister, veľmi nám to neuľahčujete. No, nevadí, poďme ďalej.
Tieto zmeny, ktoré som vám čítala, tu som si to vyrátala, sme si teda so sestrou sadli a zrátali sme si ich, toto, čo od nás žiadali úrady, nás stálo doteraz 50 005 eur, pán minister. Zmeny, ktoré sme museli robiť na základe požiadaviek úradov. A teraz prichádzate vy s vaším zákonom a hovoríte, a všetko odznova, poďme ešte raz. Pretože teraz musíme prekolaudovávať. Vy tvrdíte, že nie, ja vám tvrdím, že včera bola konateľka našej firmy na VÚC-ke a povedali jej, že vraj boli na ministerstve, že ste im povedali iba toľko, že majú byť miernejší, ale jednoducho realita je taká, že oni podľa zákona musia pýtať kolaudačné rozhodnutie. Takže to, čo sa týka VÚC-ky, k tomu, čo tu teraz mám, tak pribúdajú ďalšie povinnosti. Musíme sa zaregistrovať, potrebujeme doklady od poisťovne, Union, všeobecky, Dôvery, potrebujeme zo Sociálnej poisťovne, potrebujeme doklad pre konateľa, žiadosť, samozrejme, podať, potrebujeme doložiť cenník na VÚC-ku, kde rozdelíme zvlášť stravu, bežné činnosti, výchovu a dokonca ešte aj každý jeden krúžok musíme zvlášť zazmluvniť, zvlášť vytvoriť cenník a s každým jedným rodičom každý jeden krúžok osobitne zazmluvniť. Prevádzkový poriadok podľa teda nového predpisu so zameraním na zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa. Toto je aj názov, ktorý musíme mať v kolaudačných rozhodnutiach podľa VÚC, nie je tam samozrejme, lebo doteraz takýto zákon neplatil. Takisto musíme dodať údaje o finančných podmienkach, predpokladanú kalkuláciu, personálne podmienky, kde teda, ako sme sa dohodli, bude päť detí na jednu osobu, tá musí byť už úplne kompletná.
Zoznam materiálneho vybavenia. Tuto sa len pozastavím. Preboha, prečo vám máme dávať takéto informácie, keď súkromní zriaďovatelia žijú zo súkromných peňazí súkromných osôb a my nemáme nárok na žiadnu štátnu dotáciu, ani o ňu nežiadame, tak prečo táto byrokracia?! Ja chápem, že tie zariadenia musia byť kontrolované a absolútne s tým súhlasím. Nemôže si predsa každý jeden v obývačke otvoriť jasle. Ale naozaj toto?! Potrebujeme rozhodnutie VÚC, potrebujeme kolaudačné rozhodnutie, ktoré som už teda spomínala niekoľkokrát a ktoré sa stáva najväčším problémom, pretože samozrejme logicky je veľký problém získať kolaudačné rozhodnutie, keď si prenajmete priestor. Predstavte si, že prenajmete niekomu rodinný dom, no budete súhlasiť s tým, aby si tam skolaudoval takýto účel? A keď aj áno, je to naozaj veľmi, ako som vám teraz prečítala, naozaj veľmi obsiahle a nákladné a myslím si teda, že zbytočné. Pretože my máme kolaudačné rozhodnutie, alebo teda zriaďovatelia majú, ale tie sa volajú rôzne, volajú sa súkromné detské jasle, detské denné rekreačné centrum, súkromná materská škola, zariadenia starostlivosti o deti, deti do troch rokov. Toto boli len názvy, ktoré máme my v našej sieti, alebo teda v mojej firme sieti, ale sú aj iné názvy, ktoré majú iní zriaďovatelia, čo som sa pýtala na aliancii, poznáme detské centrá, zariadenia pre deti od jedného do tri a polroka s režimom materskej školy, jasle, súkromné detské centrá, opatrovateľské detské centrá. Toto všetko neplatí podľa VÚC-ky, pretože budeme musieť prekolaudovať.
Vy ste sa kvôli tomuto stretli s Luciou Gomez, čo je šéfka aliancie, ktorá naozaj kvôli vám odložila prácu a rodinu a prišla sa s vami porozprávať za všetkých zriaďovateľov v dobrej viere, že ju vypočujete. Vy ste jej vtedy na tom stretnutí, a boli ste tam viacerí, sľúbili dve veci, odklad registrácie, pretože úrady, ja viem, že nie všetko ste vy, štát, hej, VÚC-ka nie je ministerstvo, tomu rozumiem, ale určite rozumiete aj vy tomu, že pre toho zriaďovateľa je úrad ako úrad a že pravá ruka v štáte by asi mala vedieť, čo robí ľavá, a mala by vedieť možno aj komunikovať so samosprávou.
Preto žiadala Lucia Gomez odklad registrácie, pretože je – aký to máme mesiac? – október, a naozaj, čo viem, v Bratislave je registrované jedno zariadenie a na Slovensku celkovo ďalšie jedno, to je všetko. Nikto iný nebol schopný sa zaregistrovať. Moja konateľka bola už v marci, hneď ako zákon prišiel do platnosti, na VÚC-ke, poslali ju preč s tým, že, preboha, len sa neregistrujte, pretože budete musieť okamžite spĺňať všetko, čo platí, a neoplatí sa vám to a počkajte, či sa zmení. Čiže teraz prichádza k tomu, že všetky tie zariadenia, a vy viete, pán minister, že tu sa bavíme o stovkách zariadení po celom Slovensku, všetky tie zariadenia buď budú kriminálnikmi, alebo za týchto pár mesiacov sa budú musieť zaregistrovať a splniť všetky podmienky, ktoré som čítala, plus tie, ktoré ešte prečítam. A ešte chcem povedať, že vy ste Lucii Gomez vtedy ten odklad sľúbili na tom stretnutí, dali ste jej slovo, že odklad registrácie bude.
Druhá vec, ktorú ste jej sľúbili, bola akceptácia existujúcich kolaudačných zariadení práve preto, že každé jedno zariadenie si prešlo týmto peklom cez tie úrady a má už nejaké kolaudačné rozhodnutie, aj keď neznie presne tak, ako by malo. Vy ste mi, Lucii ste sľúbili, že to dáte, na výbore mi pán Ondruš povedal, že toto VÚC-ky žiadajú protizákonne. Vy teraz ste mi to takisto zopakovali, že toto by žiadať nemali. Mala som informáciu, že si ich zavoláte a budete ich teda nejakým spôsobom mentorovať, dáte im vedieť, že toto nemajú žiadať. Toto stretnutie sa odohralo a teda dostala som informácie, najprv od vás na výbore, že odklad nie je v pláne, čo bolo na druhý deň po tom, ako Lucia odložila rodinnú prácu, išla za vami. Tak povedzte mi, prosím vás, načo ju potom trénujete, načo behá hore, dole, keď niečo jej sľúbite a úplne bez mihnutia okna na druhý deň poviete úplný opak? Odklad, ste povedali doslova, nie je v pláne a teda tie kolaudácie, oni konajú protizákonne.
Včera ráno sa konateľka mojej firmy pýtala na VÚC-ke, § 64 tohoto zákona ods. 4, ktorý sa odvoláva na ods. 3 písm. c), a tam sa píše, že údaje o priestorových podmienkach sa preukazujú listom vlastníctva, nájomnou zmluvou a to všetko, čo som vám čítala, a ak sa má sociálna služba poskytovať v zariadení aj kópiou kolaudačného rozhodnutia. Veľmi radi by nám na VÚC vyšli v ústrety, bohužiaľ, nevedia, musia ísť podľa zákona a zákon im hovorí toto. A my sme vám hovorili, že im to ten zákon hovorí a že tu bude veľký problém.
Na VÚC potrebujú možnosť odvolať sa na prevádzkový poriadok, ktorý už bol schválený s hygienou, alebo prípadne doplniť vetu "s výnimkou pre zariadenia tohto typu". Zákon je jednoducho napísaný pre poskytovateľov sociálnych služieb, preto potrebujeme cenník, evidenciu dochádzku napríklad detí, čo musíme posielať kvartálne. Opäť sa pýtam, načo? Načo, keď my neberieme žiadne dotácie na tie deti, musíme takúto administratívu? My, samozrejme, si dochádzku robíme pre seba, ale prečo ja mám komunikovať s nejakým úradníkom a má mi to strážiť? Musíme spĺňať, ako viete, bezbariérovosť. Povedali ste mi, že ste nedostali ešte žiadnu žiadosť o nejakú dotáciu pri bezbariérovosti. No, viete, naozaj, čo komunikujeme v aliancii, všetci dúfali, že dostanete rozum, preto ste nedostali tú žiadosť, lebo nikto neverí tomu, že toto myslíte vážne.
Takisto treba tú kolaudáciu a ak toto všetko nesplnia, hrozí im od 1. 1. 2018 pokuta 35-tisíc eur, 35-tisíc po tom, čo absolvovali toto všetko, čo som tu čítala, a to som ešte polovicu vynechala, lebo už sa mi to zdalo priveľa.
Keďže jasle sa stávajú podľa § 32 zariadením poskytujúcim sociálnu službu ambulantnou formou, musia takisto poskytovať napríklad raňajky. Pracovníci VÚC žiadajú, aby sme podávali aj raňajky. Ja sa pýtam po tomto všetkom, naozaj nastali tie všetky úpravy 50-tisíc, bude to stáť ďalšie peniaze, ďalšie zmeny potrebujeme, kto to všetko zaplatí, pán minister? Lebo ja vám poviem, kto to zaplatí. Zaplatia to rodičia tých detí. Všetky tie náklady, jednoducho tie nespadnú z neba, zaplatia to tí rodičia. V našom prípade napríklad, keby sme nemuseli zaplatiť 50-tisíc eur, tak každému dieťaťu by sme mohli za vyše 600 euro, každému jednému kúpiť nejaké hračky, kúpiť nejaké vybavenie do zariadenia, prípadne sme mohli o túto sumu znížiť cenu poskytovanej služby, ale nemôžme, pretože vy tie náklady vytvárate. A plus k tomu máme náklady bežné, máme 30-tisíc mesačne.
A chcem k tomu povedať len toľko, že myslím si, že vy sa spoliehate na to, že toto sa netýka v podstate všetkých, že sa to týka len tých rodičov, ktorí sú lepšie situovaní, ktorí si môžu dovoliť tieto zariadenia. Ale vy viete, že teda máme ten príspevok na starostlivosť o dieťa, ktorý jednak ťahá do tejto skupiny aj tých ľudí, ktorí naozaj potrebujú tento príspevok, a ten sme aj navrhovali, aby bol vyšší, s čím ste nesúhlasili, to by sa potom žilo ľahšie aj nám, aj rodičom. Ale hlavne chcem povedať, ak od 1. 1. 2018 sa bude pokračovať v tom zatváraní týchto jaslí alebo predškolských zariadení alebo detských opatrovateľských centier, jednoducho tých, ktorí tu 25 rokov suplovali štát a robili to tak dobre, že existujú dodnes v hojnom počte, a tí rodičia, veď oni nie sú na hlavu padnutí a nechcú tým deťom zle, oni teda do toho zariadenia to dieťa dávajú preto, lebo sú spokojní s týmto zariadením. Štát im nevie poskytnúť alternatívu. Ja sa vás pýtam, čo budete robiť s tými deťmi? V prípade, že napríklad my by sme zatvorili našu firmu, tak sa bavíme o vyše 90 deťoch. Kam ich umiestnite, pán minister? Vy neviete prijať do škôlky deti a tu sa bavíme o deťoch, ktoré sú mladšie ako tri roky, dvojročné deti, jeden a polročné deti, teraz sa bavíme o jednej firme. Predstavte si, že týchto zariadení je niekoľko stoviek, podľa mňa vyše tisíc na Slovensku a vy všetky tieto zariadenia ohrozujete. Ja som si istá po diskusii v aliancii, že viac ako polovica zariadení bude zatvorených. Čo urobíte s tými deťmi, kam ich dáte?
Je to v rozpore aj s barcelonských cieľom, ktorý stanovila Európska únia, kde vyslovene v roku 2002 si dala za cieľ do roku 2010 vybudovať pre 33 % detí mladších ako tri roky zariadenie na starostlivosť, pretože toto bola najvážnejšia prekážka vstupu žien na pracovný trh. A máme tu rok 2017 a vy idete takýmto spôsobom obmedzovať zariadenia.
Ja ešte raz opakujem, z jednej strany chápem, pretože tomuto celému predchádzali veľmi nešťastné udalosti v niektorých zariadeniach, ale tie nešťastné udalosti boli spôsobené naozaj niečím, čo vy vôbec v tejto novele neriešite. Neriešite tam jednoducho napríklad také veci, akú úroveň vzdelania musia v jednotlivom veku detičky dosahovať, čo musia robiť, aby to nebolo len o tom, že tam deti sa položia a pozerajú celý deň telku. Neriešite vôbec ani to, čo budú jesť. Vy síce riešite, že musia mať zmluvu so stravným zariadením, so stravovacím zariadením na to uspôsobeným. Ale viete čo, pán minister? Poviem vám novinku. Po tom, ako som si teda takéto zariadenia zaobstarala, zabezpečila, kúpila firmu, najala ľudí, naštudovala teda, alebo ľudia so mnou, kolegovia so mnou, nebola som to úplne ja, tak viete, čo sme zistili? Predstavte si, neexistujú normy, neexistujú žiadne normy pre detí mladšie ako tri roky. Čiže my naozaj síce máme kuchyňu, s ktorou sú všetci spokojní, ale nikto nevie, ako máme variť. Toto napríklad novela zákona nerieši. Sú tam veci, ktoré sú fajn, je tam obmedzenie počtu detí na osobu, je tam nejaká vzdelanosť tých učiteliek, toto všetko je super.
Pán minister, prečo s nami nerozprávate? Nemusí prísť k tomu, aby tie zariadenia boli pozatvárané, pretože keď sa pozatvárajú, všetky tie deti budú stáť pred dverami tých materských škôlok, ktoré už dnes máte preplnené. A padá to na vašu hlavu. Idete proti, proti tým rodinám, proti ženám, preto deťom a proti, naozaj, aj proti Európskej únii, aj proti tomu, že zákon vám vrátil, tento zákon vám vrátil pán prezident. Mali ste tu petíciu, hovoríme vám to na každej jednej schôdzi, chodím na výbor, ponúkla som pánovi Ondrušovi, že prídem, porozprávam sa s ním. Odmietol to, lebo ho urazilo, ako som sa vyjadrovala o členoch vašej strany, čo sa týka kauzy Čistý deň, ale to tu nebudeme ťahať. Ale ako naozaj, toto má byť kvalitne vypracovaný zákon?
Takže ešte raz, ja vás prosím, zamyslite sa, využite tú možnosť, do konca roka ešte je, aby sme tu nemali rodiny, ktoré buď budú platiť predraženú službu len na základe nejakých rozhodnutí od stola, alebo nebudú mať kam dať deti, a bude to padať naozaj na vašu hlavu. A je to úplne zbytočné, dá sa to urobiť lepšie. A my vám vieme povedať, ako to je lepšie.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

17.10.2017 o 15:13 hod.

Mgr.

Jana Cigániková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:39

Jana Vaľová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Pokiaľ viem, tak pán štátny tajomník Ondruš poslal usmernenie, lebo v tejto jedinej veci možno budem s vami súhlasiť, poslal usmernenie na vyššie územné celky, aby tieto veci nežiadali.
Pani poslankyňa, koľko máte tých firiem, koľko tam máte šanónov? Osem, deväť máte súkromných firiem svojich? Nekričte po mne, nekričte po mne, buďte taká láskavá... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Glváč, Martin, podpredseda NR SR
Pani poslankyňa!

Vaľová, Jana, poslankyňa NR SR
Koľko máte tých súkromných firiem?
Viete, ja som ešte toto nezažila, aby sa postavila poslankyňa v pléne a obhajovala svoju súkromnú firmu. To som nezažila za štyri volebné obdobia, kde som tu bola.
A nerozprávajte, že nerozprávate. Prišla ste aj na výbor a na výbore ste normálne riešila, a všetci sme sa dívali dookola, čo to je, svoju súkromnú firmu. A začnete tu ministrovi rozprávať, aké vy máte mať stavebné povolenia, čo dostávate z hygieny. Už keď o to, tak stavebné povolenie má na starosti pán primátor, neviem, v ktorej ste časti Bratislavy, tak si to vyriešte s ním. Veď vy ste taká istá občianka ako všetci iní. Čiže vy chcete výnimky? Veď vy musíte mať rovnako stavebné povolenia! A už ma úplne zaráža, že poviete: súhlas susedov. Veď samozrejme, veď kto má mať ten súhlas susedov?! Pán minister je váš kmotor alebo ja neviem, či krstil vaše firmy alebo čo? Aký súhlas susedov? Veď ja viem, že sa znehodnocujú ľudia a starší rozprávajú, sa robia jasličky rovno nad bytmi hore a že nemôžu títo ľudia tam normálne, tak musia dať súhlas, či to chcú, nechcú a tak ďalej. Veď to je normálna vec pri stavebnom konaní a na to nemôžte mať výnimku.
Úrad hygiena patrí pod Úrad pre verejné zdravotníctvo. Ak by ste dneska dostali výnimky, tak zajtra odvolávate Richtera, ako to bolo pri iných zariadeniach, lebo by ste povedali, že zanedbal to, to, to a to a to. Veď Richter neni úrady. Veď si vyriešte! Však máte niekde problém, tak choďte za primátorom a tak ďalej. Ale obhajovať svoje firmy a nepovedať, že, vážení kolegovia, kolegyne, som v konflikte záujmov, lebo teraz tu rozprávam hodinu o svojej firme, tak toto som ešte nezažila. Na mestskom zastupiteľstve, keď niekto ide hlasovať, tak povie, že nehlasuje alebo nebude o tom sa baviť, lebo je v konflikte záujmov, ale vám to nič nehovorí. Vám zodpovednosť nehovorí nič, pretože jednoducho si poviete, že... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.10.2017 o 15:39 hod.

PhDr.

Jana Vaľová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:41

Anna Zemanová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Janka, veľmi pekne ti ďakujem za toto vystúpenie. Bolo to skvelé, vecné a pravdivé. A ohľadom tých kolaudačných konaní, áno, je to tak. Mám konkrétnu skúsenosť na samosprávnom kraji, kde komunitné centrum chcelo zriadiť svoju činnosť v bývalom zdravotníckom zariadení a VÚC-ka nemohla s ním podpísať zatiaľ zmluvu, pretože nemá prekolaudovaný ten objekt bývalého zdravotného strediska na to, že sa tam môže poskytovať sociálna služba. Jednoducho zo zákona je to jeden z dokumentov, je to jeden z dokumentov, ktorý musí mať, že na liste vlastníctva musí byť účel využitia – poskytovanie sociálnych služieb. Že nestačí, že teda bolo to bývalé zdravotné stredisko a musí sa postúpiť celá tá tortúra zmeny účelu využitia, to znamená, v podstate stavebné konanie k tomu, aby tam mohlo byť v jednej z miestností bývalého zdravotného strediska poskytovaná sociálna služba nízkoprahového strediska, ktoré poskytuje občianske združenie. VÚC-ka tú službu potrebuje, chce uzavrieť tú zmluvu, ale jednoducho ju nemôže, lebo toto kolaudačné konanie, rozhodnutie musí, musí mať... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Glváč, Martin, podpredseda NR SR
Pán poslanec Hambálek.

Zemanová, Anna, poslankyňa NR SR
Takže je to, je to pravda a týka sa to aj iných zariadení. Ja nehovorím, že sociálne zariadenia by mali byť v hocijakých priestoroch, ale zase budovy, ktoré boli postavené mnohokrát za akcie "Zet", tak jednoducho ani nemajú niektoré tie dokumenty. A naozaj zákon v tomto smere by mohol byť trošičku uvoľnenejší.
Čo sa týka aj toho, čo bolo povedané, že nad rámec zákona, v stavebnom konaní, sused priamy v nejakom objekte nie je zo zákona, keď neni, má vlastníctvo vedľa, hneď účastníkom konania. Ak sa... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.10.2017 o 15:41 hod.

RNDr.

Anna Zemanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:43

Martin Klus
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Janka, ja takisto patrím k tým, ktorí ti chcú poďakovať. Podľa mňa si vo svojom príspevku veľmi stručne, jasne a podľa mňa aj šarmantne poznamenala, čo to znamená štátna byrokracia v praxi a prečo je aj integrálnou súčasťou nášho programu systém takzvaného štíhleho štátu a prečo by bol potrebný pre zlepšenie kondície našej republiky. Mňa veľmi mrzí, že aj ty si úplne jasne dokázala vo svojom vystúpení, že v našich podmienkach ešte stále je súkromný podnikateľ nepriateľom štátu. A práve na tomto konkrétnom príklade jasličkového zákona a zriaďovateľov jasličiek, súkromných jasličiek je úplne jasne dokázateľné, že v prípade, že by sme tohto nepriateľa štátu, samozrejme v úvodzovkách, nemali, tak tu máme desiatky tisíc detí, o ktoré sa nemá zrazu kto postarať, a som veľmi rád, že si na to poukázala.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.10.2017 o 15:43 hod.

doc. PhDr. PhD. MBA

Martin Klus

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:44

Jana Cigániková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, samozrejme hlavne svojim kolegom, Anka, Martin, za podporu a, Anka, tebe špeciálne za potvrdenie, že takéto podmienky nemusí spĺňať teda len súkromník, ale že sa to stáva aj inak.
A pani Vaľová, no vy ste ma neprekvapila, vy vždy perlíte. A čo k tomu povedať? No koľko mám tých firiem? Akože aj keby som ich mala 28, viete, my v SaS-ke, keď vstupujeme do strany, musíme preukazovať svoj príjem a musíme sa nejako o seba starať. A my sa staráme inak o seba ako tak, že poslúchame šéfa a za odmenu, že hlasujeme za hocičo, ani nevieme, čo to je, sme na kandidátke na dobrom mieste. My si musíme na svoje životy zarobiť. Prepáčte, pani Vaľová, ja sa vôbec nehanbím za to, že som zriadila jasle a že som sa roky pred tým, ako som bola tu, starala o deti a že som bola tak úspešná, že tých jasličiek mám dneska viacej. A dokonca si myslím, že bolo úplne jasné, keď som začala tým, že moja firma a konateľka v mojej firme, ktorá sa dnes o ňu stará, keďže ja som tu a nemôžem a venujem sa poslancovaniu, tak je logické, že som teda povedala o tom, že som v konflikte záujmov. Ale tento konflikt záujmov sa dá nazvať aj inak, dá sa nazvať skúsenosťou alebo praxou. Je kolegyňa Gaborčáková v konflikte záujmov, keď hovorí o tom, čo roky predtým robila? Ja sa pýtam, že či to tak je? Lebo potom ja sa nemôžem vyjadrovať k niečomu, o čom viem, čo hovorím.
Prečítala som vám tu naozaj požiadavky od štátu, je jedno či VÚC-ka, či hygiena, či stavebný úrad, či ministerstvo, ja vám hovorím, že sú tu ženy, ktoré suplovali štát a starali sa o deti, boli tak dobré, že dodnes fungujú a že napríklad v našom prípade nás to stálo 50-tisíc eur, ktoré mohli zostať vo vačku tých rodičov, že o túto sumu sa zvyšuje poplatok za starostlivosť, ktorý neni schopný štát zabezpečiť, a vy ju ešte násobíte. A vy sa tu idete oháňať nejakou súkromnou firmou.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.10.2017 o 15:44 hod.

Mgr.

Jana Cigániková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:46

Ján Richter
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Z úcty k pani poslankyni, pretože do istej miery otvorila problematiku, ktorá nie je súčasťou novely zákona, ktorú riešime.
My sme sa len vrátili niekde. Áno, ja som sa ako zúčastnil stretnutia aj s pánom prezidentom, ja som mu dal prísľub, že budem mať maximálny záujem riešiť otázku, ktorá súvisí so spresnením takzvaného jasličkového zákona. Hlavná myšlienka mala spočívať v tom, ak kapacity dovolia, aby sme nebránili aj matkám, ktoré nepracujú a takto sa chceli nejakým spôsobom pripravovať, dajme tomu, na prácu, aby do tohto zariadenia mohli deti, deti umiestniť. To znamená, toto je tam hlavne explicitne riešené úplne flagrantne, aby to bolo každému jasné.
Zároveň sa uskutočnili nejaké rozhovory. No, viete, pani poslankyňa, to, čo vy momentálne pripomienkujete, ten zákon je účinný. Všetky nové zariadenia, ktoré vznikajú teraz, musia fungovať podľa toho účinného zákona. To nie je niečo, čo príde, len je tu istá účinnosť, ktorá je odložená a bude platiť až od 1. 1. budúceho roku.
Len ak to môžem odľahčiť a ja zabudnem na tú jednu vašu myšlienku o tom, kto tu má kedy ako zmúdrieť. Viete, trošku mi to pripomína taký jeden vtip, keď chlapec niekde na ulici hľadá kľúčik, ktorý stratil, stretne ho policajt a pýta sa ho: ´Prečo plačeš chlapec? No hľadám kľúčik, ktorý som stratil. No a kde si ho stratil? No tam vedľa, kde je tá tma. No a prečo ho hľadáš tu? Lebo tu je svetlo.´ No ale tam ho nenájde.
To znamená, to ministerstvo je to svetlo a my sa pomôžeme teraz dopracovať k tomu, aby sa to svetlo zapálilo aj v tých ostatných inštitúciách, od ktorých potrebujete nejaké potvrdenia, aby sme splnili tú literu zákona. Preto štátny tajomník sa stretol s VÚC-kami a bude mať záujem ďalej tie veci kontrolovať.
S pani Gomez som ja nerokoval, rokoval on, chceme ďalej komunikovať a rokovať, pretože máme spoločný záujem, a to je najlepší záujem tých detí. A ja si vážim, že zabezpečujete tú starostlivosť o tie deti aj do tých troch rokov, a za to si vás vysoko vážim, aj chcem v tom ďalšom období, a preto tu komunikáciu a spoluprácu potvrdzujem. Len neriešme niečo tu, čo sem nepatrí. Vy ste niečo navrhla stiahnuť, čo vlastne nie je predmetom rokovania tejto snemovne. Veď to je účinný ten zákon, ten už dávno platí.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

17.10.2017 o 15:46 hod.

JUDr.

Ján Richter

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:49

Simona Petrík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán minister. Ani neviem, či mohla som ísť s faktickou, ale skúsila som to, takže ďakujem. Ja si práve, naopak, myslím, že Janka rieši presne to, čo táto novela už od začiatku, predsa vy ste hovorili o tom, že poďme úplne teda na začiatok, hej, že zariadenia starostlivosti o deti sa majú preregistrovať, majú sa registrovať do nového registra sociálnych služieb, hej. No a my im to vlastne neumožňujeme teraz. My im neumožňujeme sa registrovať. Čiže to je úplný ten základ, ten úplný základ, o ktorom sa bavíme v tej časti jasličkovej tejto novely, že my im práve tým, že ten zákon je napísaný zle a chaoticky, neumožňujeme sa registrovať, neumožňujeme im dodržať ten zákon. A potom sa môžme baviť o VÚC-kach a o stavebných úradoch, o hygienach, ale skrátka realita je tá, že tí, ktorí ten zákon chcú dodržať, ho nemôžu dodržať, lebo sa nemôžu registrovať. A ja mám pocit, že to je úplný, úplný základ toho, o čom sa tu stále bavíme.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.10.2017 o 15:49 hod.

Mgr.

Simona Petrík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:50

Jana Cigániková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne a máte to u mňa, pán predsedajúci, som trochu neskôr stlačila. Ďakujem veľmi pekne.
Pán minister, naozaj máte pravdu, ja toto chápem, aj som vám dala najavo, že ja rozumiem, že teraz sa bavíme o inom, ale jednoducho tento zákon, súčasťou tohto zákona sú jasličky a aj sa volá jasličkový zákon, je to o tom. Je to o tých tisíckach detí, ktoré do tých zariadení chodia a naozaj už dnes sa zatvárajú tie zariadenia. Ja tu, ja tu naozaj, veď doteraz som sa naozaj držala bokom, snažila som sa do toho nezasahovať kvôli tomu, aby som to nepokazila. Ale je najvyšší čas, lebo už teraz sa tie zariadenia zatvárajú. Naozaj ma dnes ráno motivovalo práve to, že jedna žena po štrnástich rokoch, že po štrnástich rokoch, čo to robí, zavrie to zariadenie kvôli tomu, lebo sa bojí, že 1.1. dostane pokutu 35-tisíc a to na základe tých vecí, ktoré som vám tu z praxe pomenovala.
Tak, ako povedala pani Vaľová, ja som naozaj taká istá občianka ako každý iný. Preto verte tomu, toto si prechádza každý jeden. To neni že ja, nikto voči mne nijak, vtedy som ešte nebola známa, nebolo to naschvál, takto to normálne chodí. A teraz si predstavte, že toto absolvovali a musia znova. A vy hovoríte, že nemáme, že teraz akože zbytočne som to vrátila na prepracovanie. Ale veď uznajte, keď sa to prepracuje a dajú sa tam tie konkrétne zmeny, ktoré som vám navrhla, napríklad, že by to kolaudačné rozhodnutie mala tá VÚC-ka možnosť nežiadať, vyslovene by sme to vyškrtli z toho zákona. Veď už to povoľuje hygiena, stavebný úrad nejakým spôsobom, načo ešte aj VÚC-ka? Tak, tak by sme pomohli tým zariadeniam v prvom momente. A potom áno, máte pravdu, komunikujme ďalej, ja veľmi rada budem nápomocná. V niektorých veciach sa nezhodneme, ale zhodneme sa v tom, že toto naozaj je o tých deckách. A ja verím tomu, že je to aj vaším, aj vo vašom dobrom úmysle, aby to dopadlo lepšie. Takže prosím vás o zváženie, že či to takto má vyzerať.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.10.2017 o 15:50 hod.

Mgr.

Jana Cigániková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:52

Jozef Burian
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja veľmi krátko budem. Ja som sa nestihol prihlásiť do tej faktickej, tak sa ospravedlňujem. Ale je veľmi dôležité povedať, tam, kde sa nemení účel, kde sa nemení účel toho, tam sa nemôže vyžadovať, a to bez ohľadu na to, či tej, či je to a to každej stavbe, a to v zásade to, či teda tá VÚC-ka má alebo nemá právo a či je v tom zákone uvedená alebo nie. To bol celý zmysel hry. Proste nemôže byť v nejakom elektrospotrebičskom, nejakej budove odrazu vznikne škôlka a my budeme na to pozerať, ako samozrejmú vec. Alebo niekde, kde bola výroba jednoducho. Alebo zaregistrovať nejaký stacionár v rodinnom dome. Pochopte, že za, v tej istej situácii sa bude nachádzať a to nie minister, ale každý orgán, každý orgán verejnej aj štátnej správy bude pod drobnohľadom a budeme znovu tu robiť cirkus, že nejaké dieťa utrpelo nejaký úraz, lebo to bolo v nejakom zariadení, ktoré napríklad nemalo kolaudáciu, a niekto šikovný, teraz nechcem znehodnocovať tých ľudí, ktorí to robia fakt poctivo, dobre, a ja verím, že aj to, čo vy ste tu vysvetľovali, tá verba z vás vychádzala, že bolo to ako, bolo to úprimné. Ale hovorím, toľko špekulácií, ktoré dnes vznikajú, a napríklad ten prípad, povedzme, aj s tým stacionárom v rodinnom dome. Ale keby sme nerobili alebo keby to ministerstvo nerobilo alebo nedalo do zákona a ten účel by jednoducho sa nezmenil a zmenil, tak jednoducho nemôže, to len prehliadnuť a nemôžme to prehliadnuť a brať to ako samozrejmú vec. Čiže rozumiem tomu, ale znovu opakujem, zmysel hry bolo to, tam, kde sa len mení účel. Tam sa musí fakt realizovať to kolaudačné. Či to malo byť na začiatku pred "x" rokmi alebo keď je to nové zariadenie do budúcna. Takže toľko iba ja som chcel vysvetliť.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

17.10.2017 o 15:52 hod.

Ing.

Jozef Burian

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video