26. schôdza

30.1.2018 - 15.2.2018
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

31.1.2018 o 10:39 hod.

Mgr.

Gábor Grendel

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:39

Gábor Grendel
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Trošku sa mi zdá, pán poslanec, že nám krivdíte. Nikto nehovorí, že jeden je dobrý a druhý je zlý, že zlí sú starostovia a primátori a dobrí sú poslanci zastupiteľstiev. Naopak, proste sú aj dobrí, aj dobrí poslanci, aj zlí poslanci a sú aj dobrí starostovia, aj zlí starostovia. To je, to je úplne normálne. Nám práveže ide o tú rovnováhu, po ktorej voláte aj vy. Napríklad aj o rovnováhu pri príprave novely tohto zákona. Tam tá rovnováha podľa nášho názoru nebola, lebo cítime z tej novely, že prevažoval názor primátorov a starostov. A zdá sa mi, že vy nám v tom dávate za pravdu, dôkazom čoho je váš pozmeňujúci návrh, v ktorom meníte niektoré veci, s ktorým pôvodne táto novela počítala.
Takže podľa mňa aj vy uznávate, že tá rovnováha tam chýba, a preto tam niektoré veci vypúšťate vaším pozmeňujúcim návrhom.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

31.1.2018 o 10:39 hod.

Mgr.

Gábor Grendel

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:41

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán poslanec Antal, chcem sa vyjadriť v podstate k tomu istému, k čomu sa vyjadril pán poslanec Grendel. A prišlo mi trochu paradoxné, že ste najprv nám vyčítali, že to podávame tak, že, že starostovia sú tí zlí a poslanci a kontrolóri sú tí dobrí, a o chvíľku ste povedali, že sú to oba orgány samosprávy, ale jeden z nich je zodpovedný a tí druhí sú nezodpovední. No, neviem, či toto je najlepšie vyjadrenie, aj keď tuším, že ste to asi mysleli inak, ako to vyznelo. A áno, je to práve o tej, o tej rovnováhe medzi, medzi orgánmi samosprávy, teda medzi starostom ako výkonným orgánom na jednej strane a zastupiteľstvom, ale aj kontrolórmi na strane druhej má byť rovnováha.
Táto novela sa pripravovala tak, že tú rovnováhu nerešpektovala, pripravovala sa iba v spolupráci so ZMOS-om, a dokonca napriek tomu, že bola zo strany verejnosti výzva, aby boli prizvaní k príprave návrhu novely aj ďalšie subjekty alebo odborníci, bolo to ignorované. Bolo pripomienkové konanie, tieto pripomienky, niektoré z nich idú tým smerom, ako vy hovoríte, alebo ktoré ste prezentovali, tiež boli v drvivej väčšine všetky tie pripomienky ignorované. A áno, má byť vyvážený vzťah medzi, medzi starostom a zastupiteľstvom. Problém je, že sa aj v legislatíve od začiatku stále posilňujú právomoci starostov na úkor zastupiteľstiev.
A tam, kde ten vzťah je dobrý, kooperatívny, kde sú starosta a zastupiteľstvo partneri, no, samozrejme, tam by možno ani žiadny zákon nemusel byť a veci by fungovali. Ale zákony sú tu práve preto, ak nastane nejaký problém, aby sme vedeli, ako máme postupovať.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

31.1.2018 o 10:41 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:43

Jana Vaľová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ja si myslím, že zákon je dostatočne vyvážený. Budem oponovať opozícii, že zlí a dobrí. Neexistujú zlí a dobrí, existujú iba zvolení. A existujú iba zvolení poslanci. Všetci rozprávate, že ideme posilovať starostov a primátorov. Ja dám jednu otázku. Kto sa podpisuje pod všetky uznesenia? Kto sa podpisuje pod všetky zmluvy do banky? Mne sa bežne stáva, že mi chce zastupiteľstvo odsúhlasiť zmluvu do banky! Ak sa 24 podpíšu, nech tá zmluva tam ide, nech ju banka akceptuje.
Veď kto je stíhaný? Starosta. Veď vy si oponujete. Veď ste pred chvíľou chceli, keď ste vstupovali ako, myslím, že to bola Sieť, aby starostovia boli stíhaní, aby ich rodiny platili všetko, za čo, čo sa stalo na tom úrade. Však ten starosta to vidí na konci. A teraz rozprávate, prečo starosta má byť posilený. No, veď to je úplne logické. Ak má mať zodpovednosť, ak nesie trestnoprávnu zodpovednosť, ak podpisuje zmluvy, veď tí poslanci tam sedia, rozprávajú niektorí hajlam-tajlam a zodpovednosť žiadna. Veď ja viem, čo podpisujem. Viem, aké podpisujem uznesenia. A viem, že za každé jedno uznesenie, aj teraz, keď idú voľby, tak, tak sa nič nerobí, len opozícia zhora-dole dáva trestné oznámenia na primátorov a na starostov. Videli ste tam už mi povedať niektorého poslanca, ktorý to odsúhlasil? No, nie, tak tam zavolajú len primátora a starostu. Videli ste na kriminálke poslancov? No nie, len primátorov a starostov.
Pán Grendel, kývete s hlavou, ale to robíte, pretože už, už teda dochádza tu k tomu, že je to ako na tých primátorov a starostov ako hon na líšky. Takže povedzme si na rovinu, kto má zodpovednosť, kto je tam podpísaný, a prečo môže starosta uznesenie nepodpísať. Pretože ak ho nepodpíše, tak ho nemusí vykonať. Ak je nezmyselné, tak ho nepodpíše, pretože si myslí, že je nezmyselné, lebo sa môže stretnúť skupinka, ktorá niečo urobí aj voči tomu starostovi a voči tej obci. Tak si treba naozaj povedať, kto tam dáva svoj podpis, kto chodí na kriminálky, ak udávate, opozícia, lebo u mňa sa to stáva bežne, Transparency a podobne, tí, tí, čo sú tam, nech povedia, od koho sú financovaní, ako všetci tu sedia v politických laviciach z opozičných strán... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

31.1.2018 o 10:43 hod.

PhDr.

Jana Vaľová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:45

Peter Antal
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán kolega Grendel, nie, určite som to nehovoril, že toto. Dva body z celého som povedal, že si myslím, že môžu byť inak, a to neznamená, že som povedal, že novela je celá zlá. Tá novela je o mnohom inom, ďalšom. Čiže nezužujme to len skutočne na tieto dva body, a preto je to starostovská novela a niečo podobné.
Pán kolega Dostál, už stojí tam, áno, ja som nepovedal, že zodpovední a nezodpovední, že jedni sú tí zodpovední, ale každý to, dúfam, pochopil, že starosta má zodpovednosť. To neznamená, že, že to, čo ste vy povedali. Tak len na opravenie, ak by si to niekto myslel tak.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

31.1.2018 o 10:45 hod.

Mgr.

Peter Antal

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:45

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Opäť v súlade s ústavným zákonom o ochrane verejného záujmu upozorňujem, že som mestským a miestnym poslancom, a teda tiež som nemal pôvodne v pláne vystúpiť v ústnej rozprave, ale, ale teda pán kolega Antal ma inšpiroval, a teda hneď by som aj zareagoval na pani poslankyňu Vaľovú.
Ak tu kritizovala nejaké návrhy, s ktorými v minulosti prišla strana Sieť, tak ja si dovolím upozorniť, že strana Sieť sa stala súčasťou vašej vládnej koalície, tak si to riešte v rámci, v rámci vládnej koalície.
To, že má právo starosta nepodpísať uznesenie, to nikto nespochybňuje. Ide o to, akým spôsobom sa to má stať. Dnes to musí aspoň prerokovať v obecnej alebo mestskej rade. Podľa návrhu, s ktorým prišlo ministerstvo a na ktorom sa asi nič nezmení, ani toto nebude musieť urobiť. Pritom žiadúca by bola zmena úplne opačným smerom, teda zmena, ktorá by, ktorá by zabezpečila, že poslanci budú vždy informovaní o tom, že starosta nepodpísal uznesenie, že o tom bude informovaná verejnosť, že to bude zverejnené na webe, na úradnej tabuli a že to bude odôvodnené. Lebo dnes stačí, že starosta sa domnieva, že uznesenie je nevýhodné pre obec, no tak ho nepodpíše a nemusí povedať, prečo je nevýhodné, prečo sa domnieva, že je nevýhodné.
Čiže nespochybňujeme právo starostu nepodpísať uznesenie a tým pozastaviť jeho účinnosť. To, čo namietame, je, že ešte sa zníži informovanosť poslancov o tom, že nepodpísal uznesenie, ak ho nebude musieť prerokovať ani na obecnej rade. A tá informovanosť poslancov by sa mala zvýšiť, naopak, a verejnosti tiež a miera zdôvodnenia by mala byť, by mala byť vyššia.
Ďalšia otázka, myslím, že aj pán poslanec Antal sa toho dotkol, odmeňovanie poslancov, že sa odmení, teda obmedzí, že dnes je napísané v zákone, že poslancovi možno poskytnúť odmenu najmä vzhľadom na úlohy a časovú náročnosť výkonu funkcie podľa zásad odmeňovania poslancov. Má sa doplniť "najviac však v kalendárnom roku jeden mesačný plat starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platovej, platovej skupiny".
Ale čo tým, preboha, obmedzíte? Napríklad nijako sa nedotýka, nedotýka novela účasti poslancov v orgánoch mestských firiem, v dozorných radách, v predstavenstvách dokonca. Čiže na jednej strane tí poslanci, ktorí nie sú v mestských firmách, tak tí budú mať v dôsledku tohoto limitované odmeny a tí poslanci, ktorí, a väčšinou je to také, že sa vytvorí nejaká starostovská alebo primátorská väčšina, ktorá, ktorá, ktorá sa potom nasáčkuje aj do, aj do orgánov firiem mestských, tak tam tie odmeny nie sú limitované. Tak keď ste to už chceli obmedziť, tak ste to mali obmedziť aj vo vzťahu, aj vo vzťahu k mestských firmám, lebo tie príjmy z dozornej rady mestskej firmy môžu byť vyššie, možno niekedy niekoľkonásobne vyššie ako, ako odmeny poslanca, za činnosť poslanca v zastupiteľstve.
No ale naviac ma zaujala tá téma, o ktorej hovoril aj pán poslanec Antal, ktorá sa týka postavenia hlavných kontrolórov, a teda trošku by som sa k nej rád vyjadril, keďže aj toto bolo predmetom našej hromadnej pripomienky, ktorú sme dávali ešte v rámci pripomienkového konania.
Vyčítal súčasnej úprave, že, že hlavný kontrolór je v postavení zamestnanca. Presne to sme vyčítali aj my. Navrhli sme, aby nebol zamestnancom obce, iba aby, ak zákon neustanovuje, neustanovuje inak, aby sa naňho nahliadalo na účely sociálneho, zdravotného poistenia, a tak, aby poberal odmenu, tak ako ju poberá za výkon funkcie starosta, zástupca starostu, poslanci Národnej rady a nakoniec aj, aj poslanci zastupiteľstva. Nemal by byť hlavný kontrolór v zamestnaneckom pomere s obcou. Ako dopadla naša hromadná pripomienka v tomto bode? Ministerstvo ju odmietlo.
Navrhli sme aj to, aby bol zabezpečený výkon kontroly v situácii, keď hlavný kontrolór nie je zvolený. Navrhli sme, aby zastupiteľstvo mohlo poveriť jedného zo svojich poslancov výkonom kontroly, nie v tom rozsahu, ako má, ako má hlavný kontrolór, ale aspoň nejako aby bol zabezpečený výkon, výkon kontroly a aby bolo zabezpečené, že znova a znova sa sa bude zastupiteľstvo snažiť zvoliť hlavného kontrolóra, keď nie je zvolený. Ako dopadol tento bod našej hromadnej pripomienky v pripomienkovom konaní? No bol odmietnutý.
Potom sme navrhli rozšíriť rozsah kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra, aby mohol efektívnejšie kontrolovať. Napríklad dnes môže kontrolovať vo vzťahu k právnickým osobám, v ktorých má majetkovú účasť obec, a iným osobám iba to, ako nakladajú s majetkom obce, alebo ktorým bol majetok obce prenechaný do užívania. Ale prečo vo vzťahu, vo vzťahu k mestským firmám sa máme obmedzovať iba na majetok obce a nemá byť komplexne kontrolované ich hospodárenie? Ako dopadol tento bod našej hromadnej pripomienky? Bol odmietnutý, samozrejme.
Navrhli sme zverejňovanie, úplné zverejňovanie výsledkov kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra. Keď sa niečo zverejňuje, niečo, niečo nie. Mám sa pýtať, ako dopadol tento bod hromadnej pripomienky? No, samozrejme, že bol odmietnutý.
Navrhli sme, aby mal hlavný kontrolór silnejšie postavenie vo vzťahu k útvaru hlavného kontrolóra, ktorý by nemal byť iba jedným z oddelení na, na miestnom úrade. Ak má byť podriadený hlavnému kontrolórovi, tak to sa má premietnuť aj do znenia zákona a nemá to byť bežné oddelenie, ako je sekretariát starostu. Ako dopadol tento bod hromadnej pripomienky? Bol odmietnutý.
Takže ja vítam, že aspoň v radoch poslancov vládnej koalície je vôľa zaoberať sa aj potrebou nejako inak, lepšie upraviť postavenie, postavenie hlavných kontrolórov. Škoda, že tá vôľa nebola skôr na strane ministerstva, a teraz nemyslím iba na pripomienkové konanie, tak lebo mi je jasné, že v rámci pripomienkového konania sa nemôže, nemôže z toho návrhu vyrobiť úplne nový návrh. Ale práve preto sme žiadali, aby celá novela nebola pripravovaná iba za účasti ZMOS-u, ale aby tam boli prizvaní aj zástupcovia poslancov, zástupcovia mimovládnych organizácií a napríklad Združenia hlavných kontrolórov, lebo keby Združenie hlavných kontrolórov mohlo sa podieľať na príprave tejto novely, tak aj tieto body v nej mohli byť riešené.
Takže láskavo tu nehovorme o tom, že my tvrdíme, že starostovia sú zlí a dobrí sú len poslanci a kontrolóri. Pri príprave tejto novely poslanci zastupiteľstiev a kontrolóri boli ignorovaní a táto novela odráža iba potreby starostov. A nie je zlé, že odráža aj pohľad starostov, zlé je, že odráža iba pohľad starostov.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

31.1.2018 o 10:45 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:54

Jana Vaľová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán Dostál, neviem, kde ste k tomu prišli, že odráža to iba pohľad starostov. Ako ste na to prišli? Samozrejme, osobnou dedukciou.
Ja by som chcela ohľadom toho nepodpísania uznesenia. Ak starosta nepodpíše uznesenie, presne si to tak predstavujete, ako ste to vysvetlili. Starosta nepodpíše uznesenie, lebo si sám vymyslí, že je nevhodné alebo zlé pre obec, ide ho prerokovať do mestského zastupiteľstva, ide ho prerokovať do mestskej rady. Viete, do koľko dní starosta nemôže, má, má termín nepodpísať uznesenie? Desať dní. To znamená, že medzitým musí zvolať mestskú radu, medzitým musí zvolať zastupiteľstvo, musí pripraviť materiály do zastupiteľstva, čiže to je nejakých tri až päť dní, potom kým zvolá mestskú radu, kým zvolá všetkých. Ja sa pýtam, kedy ten starosta má čas si premyslieť so svojím odborným tímom, či to uznesenie je výhodné pre obec, alebo nie. Veď predsa musí aj nejakú analýzu urobiť, a práve preto má desať dní na to, aj to je veľmi krátka doba, aby zanalyzoval to uznesenie. Ale on nebude analyzovať, lebo vy si to presne tak predstavujete, že starosta príde a povie, no toto nechcem, tak má naozaj, ak takto si povie že od brucha, tak má desať dní na to, aby zvolal zastupiteľstvo, mestskú radu, aby všetkých informoval. Veď predsa keď starosta nepodpíše uznesenie, ide do zastupiteľstva a tam tri štvrtiny zastupiteľstva môže prelomiť jeho veto. A už potom starosta nemá inú možnosť, ak ho nepodpíše, tak ho nevykoná, tak tam už ide potom prokurátor a prokurátor zdôvodňuje, mu prečo ho nepodpísal. Tak, tak ja neviem, prečo vy tak zmýšľate, že každý starosta sadne a nepodpíše, čo nechce. A veď má predsa nejakú zodpovednosť, veď ho hodnotia ľudia, poslanci a tak ďalej. A tých desať dní je podľa mňa úplne normálne, aby si dal nejakú odbornú analýzu, aby sa s niekým poradil, a nie aby zvolával mestské zastupiteľstvá, aby zvolával mestskú radu. Aj keď na mestskej rade prerokuje, že nepodpíše. Áno, poinformuje. Čo to mení na tom mestská rada? Povedzte. No nič. Oboznámil ich a mestská rada o tom ani nemôže hlasovať, lebo on to nepodpísal.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

31.1.2018 o 10:54 hod.

PhDr.

Jana Vaľová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:56

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pani poslankyňa Vaľová, to bolo veľmi vtipné, že ako som prišiel na to, že táto novela zohľadňuje iba pohľad starostov.
No prišiel som na to tak, že bola vylobovaná Združením miest a obcí Slovenska, ZMOS-om, ktoré reprezentuje predovšetkým starostov a primátorov. V jeho orgánoch nemáte poslancov zastupiteľstiev, nemáte hlavných kontrolórov, máte tam starostov. Prišiel som na to tak, že som bol iniciátorom alebo spoluiniciátorom výzvy, aby boli prizvané aj ďalšie subjekty samosprávy, neboli.
Prišiel som na to tak, že som bol spoluiniciátorom hromadnej pripomienky, ktorá odrážala pohľad poslancov, verejnosti, kontrolórov a ktorá bola ignorovaná, ktorej drvivá väčšina bodov bola odmietnutá.
A k tomu nepodpisovaniu. Ešte raz, ja neviem či vy ste nepočúvali. Nikto tu nehovorí o tom, že by starosta nemal mať právo nepodpísať. To, o čom sa vedie spor, je, že keď niečo nepodpíše, tak nemá stačiť, že si starosta povie, no domnievam sa, že je v rozpore so zákonom, alebo domnievam sa, že je to, že je to nevýhodné pre obec. Môže sa to domnievať, ale malo by to byť zdôvodnené. Keď prezident republiky vráti Národnej rade zákon na prerokovanie, tak vždy odôvodní, prečo chce, aby zákon nebol znovu prijatý, alebo prečo chce, aby tam nejaké zmeny boli vykonané. Toto starosta dnes nemusí robiť. A nie je pravda, že to vždy ide do zastupiteľstva. Zákon nehovorí nič o tom, že zastupiteľstvo sa tým musí znovu zaoberať. Jednoducho nepodpíše a v niektorých prípadoch sa poslanci o dva roky dozvedia, že to uznesenie nebolo podpísané.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

31.1.2018 o 10:56 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:06

Tibor Bernaťák
Skontrolovaný text
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, keďže dnes sa dožíva 63 rokov náš kolega Anton Hrnko, z tohto miesta mu gratulujeme a blahoželáme. A prajeme všetko dobré. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

31.1.2018 o 11:06 hod.

JUDr.

Tibor Bernaťák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:06

Štefan Zelník
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne za slovo. Chcem len pripomenúť členom výboru pre zdravotníctvo, že dnes je výbor pre zdravotníctvo o 12.00 hod. v miestnosti č. 143. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

31.1.2018 o 11:06 hod.

MUDr. PhD.

Štefan Zelník

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:07

Jana Kiššová
Skontrolovaný text
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, tiež chcem oznámiť, že mi nefungovalo hlasovacie zariadenie a v hlasovaní o bode č. 9, zákon č. 404 (tlač 816) som hlasovala zdrž, ale nedalo sa mi to stlačiť. Tak pre záznam. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

31.1.2018 o 11:07 hod.

Ing.

Jana Kiššová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video