34. schôdza

11.9.2018 - 20.9.2018
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

11.9.2018 o 13:06 hod.

Ing. PhD.

Martin Beluský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:05

Veronika Remišová
Skontrolovaný text
Žiadame, aby sa hlasovanie o novele zákona o vysokých školách č. 131/2002, ktorú vrátil prezident Slovenskej republiky, odložilo až na záver schôdze Národnej rady, kým sa ministerka školstva nestretne so zástupcami Slovenskej akadémie vied a pokiaľ neprebehne mimoriadny výbor, ktorý sme iniciovali a ktorý sa uskutoční tento piatok o ôsmej ráno. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

11.9.2018 o 13:05 hod.

Mgr. art. M.A. ArtD.

Veronika Remišová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:05

Zsolt Simon
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, dávam návrh, aby podpredseda vlády Slovenskej republiky pre investíciu a informatizáciu predložil na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky správu o všetkých projektoch podľa jednotlivých operačných programov, ktoré Európska únia odmietla preplatiť pre Slovenskú republiku, za finančné obdobie 2007 - 2014, a teda budú hradené na úkor daňových poplatníkov Slovenskej republiky.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

11.9.2018 o 13:05 hod.

Ing.

Zsolt Simon

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:06

Martin Beluský
Skontrolovaný text
Ďakujem za slovo. Navrhujem zlúčiť rozpravu k bodom 76 a 77, t. j. tlače 1079 a 1080, nakoľko sa jedná o rovnakú, rovnakú tému, jeden je ústavný a druhý je vykonávací zákon. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

11.9.2018 o 13:06 hod.

Ing. PhD.

Martin Beluský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:06

Anna Zemanová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, podávam týmto procedurálny návrh, aby sa ako posledný bod programu 34. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky zaradil tento nový bod: Voľba členov Rady Slovenského pozemkového fondu.
Odôvodnenie: Národná rada Slovenskej republiky si k dnešnému dňu nesplnila svoju zákonnú povinnosť zvoliť členov Rady SPF, ktorých do zákona, zo zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. volí na základe návrhu výboru. K dnešnému dňu sú tieto posty neobsadené.
Mám ešte druhý procedurálny návrh, ktorý s týmto súvisí, a síce, že, vážený pán predseda, podávam týmto svoj druhý procedurálny návrh v nasledovnom znení: Národná rada Slovenskej republiky ukladá predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky prideliť výboru Národnej rady Slovenskej republiky úlohu predložiť Národnej rade Slovenskej republiky návrh na voľbu členov Rady Slovenského pozemkového fondu.
Odôvodnenie: K dnešnému dňu sú neobsadené posty... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

11.9.2018 o 13:06 hod.

RNDr.

Anna Zemanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:07

Anna Zemanová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Takže by som chcela dokončiť odôvodnenie druhého procedurálneho návrhu, a síce, neobsadené posty členov Rady SPF, ktorých volí Národná rada Slovenskej republiky na základe návrhu príslušného výboru Národnej rady, pričom doteraz nebol podľa mojich informácií vykonaný ani len prvotný úkon, ktorým je pridelenie tejto úlohy príslušnému výboru predsedom Národnej rady Slovenskej republiky. Chcela by som poprosiť vážených poslancov, aby schválili tieto návrhy vzhľadom na to, že rada fondu je od 3. augusta nefunkčná. To znamená, nefungujú kontrolné orgány, nemôžu fungovať žiadne schvaľovania kúpnych, nájomných a iných zmlúv. To znamená, Slovenský pozemkový fond je v tomto duchu celkom paralyzovaný. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

11.9.2018 o 13:07 hod.

RNDr.

Anna Zemanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:08

Gábor Grendel
Skontrolovaný text
Ďakujem za slovo. Žiadam predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, aby na 34. schôdzu Národnej rady zaradil prerokovanie novej bezpečnostnej a obrannej stratégie Slovenskej republiky.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

11.9.2018 o 13:08 hod.

Mgr.

Gábor Grendel

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:08

Karol Galek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ako mám dva procedurálne, preto poprosím o dve minúty. Vážený pán predseda, podávam týmto procedurálny návrh, aby sa do programu 34. schôdze Národnej rady zaradil tento nový bod: Zriadenie dočasnej komisie pre dohľad nad dostavbou Atómovej elektrárne Mochovce, ktorej činnosť bude ukončená uvedením štvrtého bloku Atómovej elektrárne v Mochovciach do komerčnej prevádzky.
Odôvodnenie: Zriadenie komisie predkladám v súlade s § 61 rokovacieho poriadku Národnej rady. Členmi komisie by boli poslanci, zástupcovia ministerstva, zástupcovia spoločnosti Slovenské elektrárne, Úradu jadrového dozoru a odbornej verejnosti. Úlohou tejto komisie by bolo komunikovať so zástupcami investorov, dohliadať a vytvárať tlak na čo najvyššiu efektívnosť tak vynaložených peňazí, ako i dodržiavanie termínov dostavby a najmä otázok bezpečnosti. V prípade atómovej elektrárne ide o otázku národnej bezpečnosti. Preto som presvedčený, že Národná rada sa týmito otázkami môže, nielenže môže, ale dokonca musí zaoberať. Tento návrh som dával aj na výbore, vtedy, žiaľ, neprešiel, ale odvtedy sa objavili nové skutočnosti.
Druhý. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Danko, Andrej, predseda NR SR
Poprosím ešte, pán poslanec, odôvodnenie.

Galek, Karol, poslanec NR SR
Prvý som prečítal. Mám druhý návrh. (Reakcia predsedajúceho: "Áno.")
Súčasne tak isto v nadväznosti na Mochovce by som chcel podať procedurálny návrh, aby sa do programu 34. schôdze Národnej rady zaradil tento nový bod: Vykonanie poslaneckého prieskumu v Atómovej elektrárni Mochovce, blok 3 a 4.
Odôvodnenie: Investorom blokov, tretieho a štvrtého, v Atómovej elektrárni v Mochovciach je štát ako 34-percentný vlastník akcií v spoločnosti Slovenské elektrárne. Dostavba tretieho a štvrtého bloku v Atómovej elektrárni v Mochovciach vyvoláva množstvo otáznikov ohľadom financovania, harmonogramu, ako aj bezpečnosti. A rozpočet tejto stavby bol do dnešného dňa prekročený dvojnásobne. Rovnako je to aj v prípade termínu uvedenia do prevádzky. Do štátneho rozpočtu nebolo vďaka tomu vyplatených takmer pol miliardy eur a samotná spoločnosť Slovenské elektrárne má založený všetok svoj majetok. Otázkou je aj bezpečnosť a kvalita vykonaných prác, ktoré môžu predstavovať ohrozenie zdravia a majetku ľudí.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

11.9.2018 o 13:08 hod.

RNDr. MSc.

Karol Galek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:09

Andrej Danko
Skontrolovaný text
Ďakujem. Pán poslanec Fecko.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

11.9.2018 o 13:09 hod.

JUDr.

Andrej Danko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:10

Martin Fecko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Žiadam predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, aby do programu tejto 34. schôdze zaradil bod, v ktorom vláda Slovenskej republiky predloží Národnej rade Slovenskej republiky zoznam všetkých opatrení od 7. 3. 2018, to znamená od dátumu, kedy bol publikovaný článok novinára Andreja Bána, ktoré prijala na ochranu farmárov pred šikanou proti zneužívaniu eurofondov a na ochranu pôdy pred špekulantmi.
Odôvodnenie: Na tieto nekalé praktiky v agrorezorte už upozornili ako nespokojní farmári svojím protestom pred letom, tak aj generálny prokurátor. Myslím, že občania Slovenskej republiky si zaslúžia vedieť, aké opatrenia prijala vláda. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

11.9.2018 o 13:10 hod.

Ing.

Martin Fecko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 13:21

Juraj Blanár
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážená snemovňa, na základe poverenia Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky zo dňa 11. septembra tohto roku predkladám Národnej rade Slovenskej republiky informáciu o nastúpení náhradníka na neuplatňovaný mandát poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky.
Vláda Slovenskej republiky vymenovala poslankyňu Národnej rady Slovenskej republiky Editu Pfundtner dňom 23. augusta 2018 za štátnu tajomníčku Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. Jej mandát poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky sa podľa čl. 5 ods. 8 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. uvedeným dňom neuplatňuje.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 1173 z 3. septembra 2018 uvedenú skutočnosť zobral na vedomie. Súčasne zobral na vedomie vyhlásenie náhradníka Gabriela Csicsaia a vyhlásenia náhradníka Petra Krajňáka, že sa vzdávajú práva nastúpiť na neuplatňovaný mandát poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky ako náhradníci za stranu MOST - HÍD, pretože vykonávajú funkciu štátnych tajomníkov.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil nastúpenie náhradníka podľa § 71 ods. 1 a 4 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 10 ods. 1 a 2 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, nastúpenie náhradníka:
Na neuplatňovaný mandát poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Edity Pfundtner nastupuje dňom 3. septembra 2018 za stranu MOST - HÍD podľa poradia uvedeného v zápisnici Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán o výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 5. marca 2016 náhradník Štefan Vavrek, narodený 23. septembra 1982, bytom Hubovo.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1174 z 3. septembra 2018 požiadal Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky o preskúmanie dodržania podmienok nastúpenia náhradníka na neuplatňovaný mandát poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky a predložiť Národnej rade Slovenskej republiky informáciu o nastúpení náhradníka spolu so svojím návrhom.
Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky sa oboznámil s rozhodnutiami predsedu Národnej rady Slovenskej republiky a s vyhláseniami o vzdaní sa práva nastúpenia náhradníkov na neuplatňovaný mandát poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky. Výbor preskúmal dodržanie podmienok nastúpenia náhradníčky podľa § 71 ods. 1 až 4 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o znení (pozn. red.: správne "a o zmene") a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podáva Národnej rade Slovenskej republiky informáciu výboru spolu s návrhom uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky.
Teraz mi dovoľte, aby som predniesol návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky z 11. septembra 2018 k informácii Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o nastúpení náhradníka na neuplatňovaný mandát poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky.
Národná rada Slovenskej republiky berie na vedomie:
1. podľa § 2 ods. 3 písm. e) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, že poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky Edita Pfundtner bola dňom 23. augusta 2018 vymenovaná za štátnu tajomníčku Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. Jej mandát poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky podľa čl. 5 ods. 8 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona 545/2005 Z. z. sa uvedeným dňom neuplatňuje,
2. že podľa § 71 ods. 1 a 4 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 10 ods. 1 a 2 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1173 z 3. septembra 2018 vyhlásil nastúpenie náhradníka nasledovne:
Na neuplatňovaný mandát poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Edity Pfundtner nastupuje dňom 3. septembra 2018 za stranu MOST - HÍD podľa poradia uvedeného v zápisnici Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán o výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 5. marca 2016 náhradník Štefan Vavrek, narodený 23. septembra 1982, bytom Hubovo.
3. Informáciu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o nastúpení náhradníka na neuplatňovaný mandát poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky.
Toľko, pán predseda, skončil som.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

11.9.2018 o 13:21 hod.

Ing.

Juraj Blanár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video