34. schôdza

11.9.2018 - 20.9.2018
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

20.9.2018 o 17:14 hod.

Mgr.

Jana Cigániková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

16:44

Natália Grausová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Áno, ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, v súlade s § 80 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku som bola určená Výborom Národnej rady pre zdravotníctvo za spravodajkyňu k návrhu uvedeného zákona pod tlačou 1116. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý cieľ navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z paragrafu, podľa § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

20.9.2018 o 16:44 hod.

MUDr.

Natália Grausová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 16:47

Jana Cigániková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Kolegovia, máme tu stav, kedy ešte stále platí zákon, ktorý umožňuje doplnkové ordinačné hodiny od 1. januára, teda plnú platbu za výkony, ktoré ste v podstate vy vládna koalícia v prevažnej miere zaviedli v množstve 92 pozmeňovákov vtedy. Myslím, že to bol zákon o radiačnej ochrane, ak si dobre pamätám, 92 pozmeňovákov ako súčasť hlavného balíka ministra Druckera. Všetky sa teda odvtedy už opravili, ale to už je iný príbeh.
Vtedy ste nastavili, obchádzajúc opäť riadny legislatívny proces, priamu platbu za liečenie. Bolo to narušenie základných konceptov slovenského zdravotníctva, pretože ste umožnili, aby výkony spojené s balíkom prioritných chorôb, kam patria aj také diagnózy ako napr. cukrovka alebo karcinómy, si pacient naplno zaplatil zo svojho vrecka.
Tak ako sú dnes nastavené priame platby v doplnkových hodinách, sa pokojne totiž môže stať, že aj keď zákon jasne hovorí, že v tomto prípade plne hradí zdravotná poisťovňa, pacient, ktorý chce mať istotu vybavenia v konkrétnom čase, by musel za ošetrenie platiť. Teda nie za nejaké služby okolo, za manažment, ale priamo za ošetrenie. Neplatí to jeho zdravotná poisťovňa, ale platí za prioritný balík priamo občan, priamo pacient. Vy ste vtedy hlasovali za priamu platbu z peňaženiek za zdravotnú starostlivosť aj za choroby zahrnuté v prioritnom balíku. 92 pozmeňovákov, pozmeňováky pozmeňovákov a bum, hneď sme hlasovali.
My sa nebojíme riadneho legislatívneho procesu a myslím si, že sa snažíme hrať s občanmi naozaj fér. Dnes predkladáme do riadneho procesu návrh na jasnú reguláciu poplatkov spojených s obslužnými službami okolo medicíny. Dokonca sme tento návrh už prezentovali aj verejnosti, môžte to vziať ako akési medzirezortné pripomienkové konanie. Snažili sme sa získať reakcie, tie sme si aj prešli, analyzovali sme aj, čo hovoria občania, následne sme sa snažili s občanmi diskutovať, hlavne na sociálnych sieťach, vysvetľovať, vyvracať mýty a legendy, a teda v spoločnosti ich koluje veľmi veľa k tejto téme.
Dnes vstupuje tento návrh do prvého čítania a ja verím, že je to dobré riešenie, preto sa nebojíme diskusie s ľuďmi ani s vami, ani diskusie tu v parlamente a už vôbec nie teda vo výbore a v druhom čítaní to môže návrh len vylepšiť. Sme pripravení za obdobie od prvého do druhého čítania s vami férovo diskutovať a hľadať politický kompromis tohto dobrého a lepšieho riešenia.
Dnes je totiž stav taký, že ako mnohí z vás vedia, som matkou dvoch synov a potrebovala som ich objednať na vyšetrenie k špecialistom. Keďže obaja sú školopovinní, nechcela som, aby museli namiesto toho štúdia stráviť deň niekde v čakárni u lekára, tak som sa pokúsila dohodnúť im vyšetrenie v konkrétnom čase. Dopadlo to tak, že toto nebolo možné. Využila som služby portálov, ktoré teda tvrdia, že túto možnosť ponúkajú. Nie je to tak. Za každý, za každé objednanie bolo treba platiť, minimálne 15 euro to bolo, v jednom prípade 25 a vyššie platby, ale čo je zarážajúce, dokonca boli lekári, ku ktorým sa nebolo vôbec možné objednať alebo prísť si vôbec počkať do tej ambulancie bez toho, aby ste zaplatili. Čiže žiadne také, že veď dobre, tak nechcem byť na čas a prídem si počkať do tej ordinácie, existujú lekári, ktorí túto možnosť vôbec nepripúšťajú a ja som o tom aj dala video. Dnes dám celý blog von, práve s dôkazom toho, že takéto, takíto poskytovatelia naozaj existujú.
V podstate vždy teda bolo nutné uhradiť nejaký poplatok. A to, čo som ešte chcela k tomu povedať, ja som v lete stážovala teda okrem nemocnice aj na Úrade Bratislavského samosprávneho kraja, kde som sa vyslovene pýtala k sťažnostiam, lebo som chcela vidieť ten problém aj z pohľadu tých pacientov, a najčastejšie som sa stretla so sťažnosťami na poplatky od pacientov a veľmi často, veľmi často to boli takéto prípady, že nevedeli sa dostať k lekárovi inak, ako si zaplatia. Dokonca napríklad som sa stretla s prípadom mamičky, ktorá s dvoma deťmi potrebovali ísť k špecialistovi a za každé jedno musela zaplatiť 60 euro, lebo jednoducho nejaká vstupná prehliadka a bez toho to nebolo možné. Zhodou okolností to bola špecializácia, ktorej je veľmi málo, a mamička dopadla tak, že nič iné jej nezostalo, pokiaľ teda chcela sa starať o zdravie svojich detí.
Takže ja si myslím, že teda toto nie je šťastné riešenie. Určite poviete, že okej, však porušujú zákon, tak treba ich potrestať. Ten, kto ich má trestať, je práve kraj, práve VÚC-ka, kde som teda strávila leto, a poviem vám, že dokázať takúto vec, to je na tak dlhé lakte, toľko úradníkov sa tým musí zaoberať, pretože tu ide o čisté slovíčkarenie, to akože, to je tak zdĺhavé, zdĺhavé dokazovanie. Tí previnilci, ak ich tak môžme nazvať, si to zariadili tak, že jednoducho objednávate sa ako pacient cez portál, portál; vy platíte, pacient platí portálu vlastne za objednanie a neplatí to tomu lekárovi. Čiže platíte za akési akože obslužné, technické činnosti a, samozrejme, následne má portál zmluvu s lekárom a platí mu z toho nejakú časť. Čiže veľmi ťažko to viete dokázať a keď aj, tak vám lekár povie, že teda objednáva iba na také výkony, ktoré sú mimo zdravotného poistenia. Jednoducho tak či onak, chcem tým povedať, že je to naozaj zdĺhavé a že míňame čas úradníkov, ktorých aj my platíme z našich peňazí na to, aby dokázali takéto akože teda obrovské previnenia. A zamyslela som sa nad tým, ako to riešiť.
Iste, môžme to riešiť tak ako doteraz. Môžme, môžme naháňať lekárov, sankcionovať aj do basy ich zavrime, však ich máme dosť. Jednoducho môžme takýmto spôsobom fungovať ďalej, môžme míňať čas úradníkov na naháňanie kvôli takýmto poplatkom a že je teda toho hojne, lebo hovorím, že to bol veľmi častý problém, môžme rozčuľovať ďalej pacientov a kriminalizovať v podstate obidve strany, pretože niekto si myslí, že takto svet má vyzerať a takto je to správne. Alebo môžeme umožniť pacientom platiť a lekárom vyberať poplatky za objednanie na termín, pričom ale dokážeme v tomto prípade strážiť ich výšku.
Ide totiž o to, že ak úplne zákonom zakážeme niečo, o čo majú ľudia evidentný záujem, donútime lekárov hľadať si rafinované cestičky, ako pacientovi vyhovieť a sebe finančne vypomôcť. Ale presúvame tak celú poplatkovú politiku do šedej zóny, kde ju nevieme nijak regulovať alebo strážiť. Naproti tomu, ak umožníme legálne vyberanie poplatkov do znesiteľnej hranice, načo by lekári riskovali a ešte aj platili nejakému portálu, že? Treba si uvedomiť, že dnes tak robia, pretože je to ich jediná možnosť, v podstate nemajú žiadnu inú. A ak nevyužívajú portály, objednávanie funguje často na poplatkoch pod stolom, bonboniérach, známostiach, myslím si, že toto nie je ani správne a ani spravodlivé.
O to, že o túto službu je veľký záujem, o tom svedčí aj to, že toto vyberanie poplatkov je naozaj rozbehnuté vo veľkom. Keď som pozerala tie portály, to boli desiatky, desiatky lekárov v každej jednej špecializácii, čiže myslím si, že vec je jasná, a naozaj bolo aj mnoho takýchto sťažností na úrade.
To, čo je podstatné, je, že ten záujem dokazuje aj prieskum z roku 2016, ktoré robilo Národné centrum zdravotníckych informácií, kde teda zistili, že až 72 % pacientov má záujem o túto službu, 41 % z toho určite áno a 31 % skôr áno. Čiže tento prieskum sám osebe hovorí, že ľudia o toto majú záujem. Ja teda osobne aj za seba musím povedať, ako matka školopovinných detí už len z tohto dôvodu by som určite túto službu využila. Ale prišla za mnou napríklad aj dôchodkyňa, ktorá má manžela dôchodcu, ktorá mi ďakovala za tento návrh zákona preto, lebo si popri dôchodku privyrába, a povedala mi teda, že veľmi rada by zaplatila poplatok, keby nemusela celý deň stráviť u lekára, že s manželom veľmi často k lekárovi chodia a trávia tam naozaj veľa času. Tento čas teda môžu tráviť aj inak, či už oddychom, alebo teda radšej by pracovala, ako takto míňať, míňať svoj čas.
Čiže to, čo tým chcem povedať, je, že, a hovorí to aj tento prieskum, že ten záujem, nie je vôbec pravda, že je iba u mladých a pracujúcich a aktívnych, ale napríklad aj u dôchodcov. Je to naprieč celému vekovému spektru.
Takže si myslíme, že toto dobré riešenie je, aj keď treba povedať, že áno, objednávanie by malo byť súčasťou vyšetreni, hej? Sme v 21. storočí, no ťažko nesúhlasiť. Myslíme si, že na to ani nepotrebujeme zákon. Veď stačilo by, aby dominantná štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa začala odmeňovať poskytovateľov za objednávanie na presný termín. Toto sme už niekoľkokrát povedali, a teda byť ja vo vláde, takýmto spôsobom by som to riešila. Nech Všeobecná zdravotná poisťovňa, dominantný hráč na trhu, začne odmeňovať poskytovateľov za manažment pacienta. Následne možno aj sankcionovať neskôr tých, ktorí nejakým spôsobom nevyhovejú. A pokiaľ by to začala robiť najväčšia poisťovňa na trhu, logicky donútila by aj menších hráčov vyrovnať sa s touto situáciou, pretože ak by sa neprispôsobili, samozrejme, by o svojich poistencov pri takomto záujme prišli. Čiže myslím si, že bola by tu cesta bez tohto návrhu zákona, ale ako vidíte, napriek tomu, že na to naozaj mesiace upozorňujeme, stále sa nič nedeje a jednoducho si myslíme, že táto zmena asi počká až na nás. Takže dovtedy predkladáme tento návrh zákona, aby ľudia nemuseli ešte niekoľko mesiacov, rokov zbytočne čeliť takejto situácii.
Podľa tohto, podľa nášho návrhu zákona teda vznikne priestor vymedzený na jednu hodinu, na jednu hodinu denne alebo päť hodín týždenne na objednávanie termínových pacientov za poplatok u špecialistov v maximálnej výške 10 eur. Tieto hodiny budú môcť byť iba na začiatku alebo na konci ordinačných hodín lekára a budú jasne vyznačené. Tu sme práve mysleli na to, aby sa nestalo, že neobjednaní pacienti budú predbiehaní. Lebo naozaj je nepríjemné, keď teda som v nejakej, s nejakou chorobou prídem a čakám poctivo a potom príde nejaká hodina, kedy už sú iba objednaní a musíte tam zasa o hodinu dlhšie čakať. Celé zbytočné, preto sme, preto vravíme, nech to nie je v strede, nech je to na začiatku alebo na konci ordinačných hodín, ktoré budú jasne vyznačené. Preto pacient, ktorý nechce využívať objednávanie na čas, nebude musieť vôbec čakať a nebude ani predbiehaný, bude presne vedieť, kedy teda sú ordinačné hodiny určené preňho.
Prečo práve maximálne 10 eur? No, snažili sme sa stanoviť poplatok vo výške, ktorý lekárom pomôže a pacientov nezruinuje. Táto suma je maximálna, ak lekár chce mať konkurenčnú výhodu, môže dať nižšiu sumu, samozrejme, poprípade žiadnu. Lebo aj dnes sú takí lekári, ktorí majú manažment pacienta, fungujú bez problémov, bez poplatku. To je pre nich len dobre. Pretože takíto budú mať, samozrejme, o to viac pacientov. A keď budú mať viac pacientov, budú mať, samozrejme, viac platieb od poisťovní. Čiže takýto návrh zákona túto konkurenčnú súťaž nijakým spôsobom neruší.
Je potrebné ale povedať, že aj plná suma je výrazne nižšia ako súčasne platných smeráckych 30 eur za takzvané doplnkové hodiny, ktoré budeme platiť od januára, ak tento návrh neprejde. Čiže pozor, keď sa bavíme o maximálne 10 eur, hovoríme o tom, že to zlepšuje súčasnú situáciu, ktorá je dnes platná a hovorí, že od januára to bude maximálne 30 eur, ale pozor, mimo platieb zdravotnej poisťovne. Čiže ľudia, ktorí si celý život platia odvody, tak; a budú chcieť zároveň, napríklad pracujú alebo majú školopovinné deti, alebo títo dôchodci, ktorí nechcú príliš často tráviť čas u lekára, všetci títo ľudia za trest, že sú ochotní si zaplatiť za objednanie na termín, budú ešte platiť kompletnú zdravotnú starostlivosť. A tí, ktorí nebudú chcieť platiť za termín za objednanie na čas, tak tí budú mať hradenú zdravotnú starostlivosť z verejného zdravotného poistenia toho, z ktorého nedostane platbu ten, ktorý sa chce objednať na čas. Je to vysoko nespravodlivé, vysoko nespravodlivé, ako je to teraz nastavené.
Tento náš návrh túto situáciu vylepšuje, pretože či pred alebo, či počas alebo mimo objednávacích hodín, samozrejme, zdravotná starostlivosť má byť hradená z verejného poistenia, ktoré si všetci platíme, na to ho máme. Takže myslíme si, že je to naozaj win, win a ešte raz win situácia, pretože je výhodou nielen pre lekárov a ambulancie, tie ak ošetria za tú hodinu denne len štyroch pacientov, tak naozaj sme, keď som to, keď sme to rátali, tak to vychádza okolo 10-tisíc eur ročne príjem do ambulancie. No a týchto 10-tisíc eur príjem do ambulancie vášho lekára je rovnako výhrou aj pre vás bez ohľadu na to, či sa objednávate na termín alebo nie. Vy za týchto 10-tisíc eur máte krajšiu čakáreň, lepšie vybavenú ambulanciu, lepšie zaplateného lekára alebo sestru spokojnejšiu. Jednoducho je to, je to výhra aj pre tých, ktorí sa rozhodnú nevyužívať túto možnosť. A nehovoriac teda o tom, že časť pacientov, ktorá je ochotná si priplatiť za objednávanie na termín, sa vlastne presunie do toho termínu ráno alebo poobede, ako si to lekár zvolí, a teda zmiznú z čakárne. A tí, ktorí nebudú chcieť platiť, budú čakať o to kratšie.
Ešte by som na záver zdôraznila, lebo veľmi často sa v diskusiách opakuje táto výhrada, že ide o možnosť platiť si, nie povinnosť. Teda ak sa vám to nepáči, tak sa jednoducho neobjednávate a čakáte ďalej tak ako doteraz. Nič sa nedeje. Vôbec, vôbec nemáte povinnosť takúto službu využívať. Hovorila som ale o výhodách, ktoré bude mať pre vás to, že to môže využívať niekto iný. A ešte si myslím, že pokiaľ tu máme prieskumy, ktoré hovoria, že 72 % ľudí má záujem o túto službu, iste aj vy ste stretli vo svojej blízkosti ľudí, ktorí by veľmi radi toto využili. Ja si nemyslím, že je fér brániť iným, aby tak urobili, lebo vy o takúto službu nestojíte. Nemyslím si, že je správne brániť ľuďom investovať, keď chcú, do služieb a priestorov, ktoré sa vlastne týmto skvalitnia aj pre tých, ktorí túto službu nebudú využívať. Ale čo je podstatné, bude to určite transparentnejšie, spravodlivejšie, bude to plne legálne a zvýši to príjmy do zdravotníctva. Nebude nám to kriminalizovať ani lekárov, ani pacientov. A je to lepšia varianta, ako je dnes platná a od 1. januára bude platná.
Ešte by som veľmi rada doplnila, aby som bola korektná, návrh zákona, ktorý podávame, úprimne poviem, som sa inšpirovala návrhom strán SNS a MOST-u, ktorý bol pred nejakým časom na zdravotníckom výbore a ktorý mne teda osobne sa páčil. Jediné, čo by som na ňom ja zmenila, je ten podiel tých hodín na celkovom čase. Ja si myslím, že päť hodín za týždeň je málo, ale, na takúto službu pri takomto záujme, ale nechala som to tak práve preto, aby mal tento návrh zákona šancu prejsť aspoň do druhého čítania, kde následne, priznávam dopredu, sa pokúsim rozšíriť potom ten počet hodín na dlhší čas, napríklad dve hodiny denne, prípadne 33 % z ošetrených pacientov, to už je na diskusiu s kolegami. V každom prípade, ak by to do druhého čítania prešlo, ja by som sa rada pokúsila ešte o rozšírenie toho času vyhradeného na objednávanie pacientov, čo je ale už potom na vás, či to tak chcete alebo nechcete. V každom prípade, toto je určite lepšie ako nič. Súhlasím s tým, že by to malo byť dnes súčasťou, súčasťou zdravotnej starostlivosti, ale vidíte, že to hovoríme roky a nič sa nedeje. A myslím si, že sa veľmi dlho nič diať nebude. Ľudia nám tu od štvrtej ráno čakajú v šórach, jak kedysi za komunizmu v obchodoch, tak teraz nám takto čakajú na lekára, pretože ich je málo. A ja si myslím, že aj toto im môže čiastočne pomôcť. A ako som teda hovorila, nielen im, ale aj lekárom.
No a ešte dôležitá taká celkom zaujímavá informácia z dnešného dňa. Bola som dnes na zdravotníckej konferencii, kde som pozorne sledovala prednášajúcich a dozvedela som sa takú zaujímavosť, že máme obrovský alebo najväčší v rámci krajín OECD, máme najväčšiu návštevnosť urgentov, že ďaleko. To bol taký graf a tam sme mali akože ďaleko najvyššiu návštevnosť urgentov oproti iným krajinám. A zisťovalo sa teda, v roku 2016 to, myslím, bolo, že prečo máme túto návštevnosť vyššiu. Dôvodom, ktorý uvádzali vlastne pacienti, bolo, že nemáme dostatočne zabezpečenú primárnu sféru. Čiže to, že my máme rady a čakanie a že tí ľudia nie sú, nemajú možnosť sa objednať na termín, spôsobuje to, že oni si tých 10 eur dnes, ak si dobre pamätáte, sme to schvaľovali v tomto parlamente nedávno, dnes si tých 10 eur zaplatia na urgente, pretože sme im to zlegalizovali. A bez mihnutia oka, bez akýchkoľvek výčitiek, samozrejme, využijú túto možnosť a urgentní pacienti, ktorí majú naozaj vážny problém, kvôli tomu musia čakať. Preto si myslím, aj preto si myslím, veľmi dôležité je, aby sme im túto možnosť dali cez deň a uľahčili tak život aj teda nielen personálu na urgente, ale aj pacientom, ktorí majú vážne urgentné problémy a stavy a potrebujú okamžite ošetriť.
Ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

20.9.2018 o 16:47 hod.

Mgr.

Jana Cigániková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17:07

Juraj Blanár
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pani poslankyňa, zjednodušene povedané, je to opäť pokus o zavedenie Zajacových dvadsaťkorunáčok, lebo ako vieme všetci, pán exminister Zajac je vaším poradcom a určite to veľmi privíta. Ja sa pýtam veľmi jednoducho, prečo nemôžu tí lekári objednávať bez toho, aby im ľudia platili tých 10 eur? Prečo zrazu to budú vedieť objednávať, keď im ľudia zaplatia 10 eur, a keď im nezaplatia, to nevedia? Je to nič iné, len vytváranie dvoch kategórií ľudí, ktorí počas ordinačných hodín majú dostať zdravotné ošetrenie, ktoré si platia zo zdravotných poisťovní. Čiže toto je len snaha opäť, nič iné len zaviesť poplatky na ľuďoch. To je absolútne mimo toho, čo sa snažíme v zdravotníctve, a vy to veľmi dobre viete, zavádzanie e-zdravia, e-kariet, e-predpisov a e-objednávania.
A nemáte pravdu, pani poslankyňa, že nejaké prieskumy hovoria, áno, ja mám prieskumy relevantné, ktoré hovoria o tom, že 92 % ľudí chcú bezplatné elektronické objednávanie, bezplatné elektronické objednávanie, nie, aby za to platili. A na tomto všetkom sa už pracuje a je to súčasťou aj doplnkových ordinačných hodín, pani poslankyňa. Nie je to tak, ako to vy hovoríte. Ten váš návrh vôbec nerieši bezplatné elektronické obstarávanie; objednávanie, ospravedlňujem sa. Pretože vy len chcete od ľudí vytiahnuť 10 eur a dokonca ste stanovili tých 10 eur tak, že budú prospešné pre lekára aj pre pacienta. Ja sa pýtam, ako budú pre pacienta prospešné. Prečo ten lekár nevie objednať toho pacienta bez toho, aby dostal 10 eur? Však nech to urobí. Toto je naša snaha, tam by sme sa mali spoločne všetci spojiť, pani poslankyňa, aby lekári objednávali bezplatne svojich pacientov a platil to štát, presnejšie zdravotné poisťovne, a organizoval to NCZI, tento... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

20.9.2018 o 17:07 hod.

Ing.

Juraj Blanár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17:09

Zuzana Šebová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán Blanár mi už zobral skoro všetky moje tromfy. Na začiatok, Janka, ja by som to tiež uvítala, ale sú ľudia, ktorí nemajú ani tých 10 euro, takže to je zase, opäť sme tam, kde sme boli. Na druhej strane si povedala, že treba motivovať lekárov, aby si manažovali pacienta zadarmo. Dobre, poďme touto cestou, ale toto nie je tá cesta, keď si majú platiť 10 euro za objednanie.
Ďalšia vec je, stanovili sa tam hodiny, si hovorila hodina buď pred, alebo po ordinačných hodinách, alebo, respektíve v rámci ordinačných hodín. Ako sa to dá ukontrolovať? Ja si to neviem reálne predstaviť, ako to dokážeš ukontrolovať, pretože ten lekár vyšetruje a povie, to je stále ešte objednaný pacient. Dobre, ďalšia vec. Hovoríš, že budú mať viacej pacientov, tým pádom budú mať väčšie platby z poisťovne. Ja si to nemyslím, lebo už dneska špecialisti, nechcem povedať, že plačú, ale sťažujú sa, že za dva týždne si vyčerpajú svoje limity a ďalšie dva týždne môžu v mesiaci robiť zadarmo. Takže neviem si predstaviť, ako by viacej pacientov obslúžili a ako by viacej peňazí od poisťovne dostali.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

20.9.2018 o 17:09 hod.

Ing.

Zuzana Šebová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17:11

Jana Nehézová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja teda s týmto návrhom nesúhlasím, ako aj celý náš klub, pretože neviem, ktorých dôchodcov ste sa pýtali. Možno nemeckých, ktorí začnú ku nám chodiť lekárovi, keď budú za 10 euro ošetrení, ale slovenskí dôchodcovia určite nebudú nadšení tým, že od rána budú sedieť u lekára a určitú hodinu sa tam budú premávať len zbohatlíci a možno ľudia takí ako vy, ktorí na to majú. Pretože z 350- až 400-eurových dôchodkov nebude mať naozaj chorý dôchodca 10 euro, aby v každej ambulancii, aby nemusel čakať, dal 10 euro. Je to totálna hlúposť.
Ďalšia vec, ako povedala aj kolegyňa, kontrola. Ja by som teda chcela vidieť nástroj kontroly. Keď vravíte, že VÚC-ka je už teraz zahataná sťažnosťami a podaniami, ako chcete toto ukontrolovať? To sa jednoducho nedá. Ja si to teda ako sestra predstaviť neviem.
A ako chcete ďalej zabezpečiť, hovorili ste, že tie financie, ktoré sa teda vyberú, pôjdu do vybavenia ambulancie. Ako to chcete zabezpečiť? Podľa mňa to pôjde na vybavenie lekárovho auta, na jeho mercedes nový, najnovší model a takéto veci. Určite nie na ambulanciu, pretože lekár, ktorý zodpovedne robí svoju prácu, má ambulanciu vybavenú, už keď ju otvára. Zodpovedne, riadne a podľa materiálno-technického vybavenia, ktoré je v zákone. Takže toto sú len vaše bludné predstavy a my tento návrh určite nepodporíme.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

20.9.2018 o 17:11 hod.

Ing.

Jana Nehézová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17:12

Eugen Jurzyca
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Podľa mňa v rozprave odzneli všetky kľúčové informácie od pani predkladateľky Janky Cigánikovej. Možno by som dodal to, že ten súčasný stav, respektíve ten navrhovaný stav možno sa niekomu zdá ako vytvorenie dvoch kategórií na bohatších a chudobnejších pacientov, ale aj ten dnešný stav, ten rozdeľuje ľudí na dve kategórie. A je to kľúčové rozdelenie. Na tých, ktorí nemajú problém zapojiť sa do sivej ekonomiky a platiť pololegálne alebo nelegálne poplatky alebo ich prijímať, a na tých, ktoré ten problém majú a nechcú to. A ten návrh práve dostáva celú hru do legálneho priestoru. A je mnoho ľudí, ktorí proste nechcú žiť v takom svete, kde spravidla platia len tak nejako naoko a nechcú v takom svete ani deti vychovávať. Proste chcú žiť vo svete, kde biele je biele a čierne je čierne. Ten dnešný stav, a všetci to vieme, umožňuje platenie poplatkov, ktoré sú akousi džungľou pololegálu a nelegálu.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

20.9.2018 o 17:12 hod.

Ing.

Eugen Jurzyca

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17:14

Jana Cigániková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za reakcie. Eugen, vytiahol si mi to teda doslova z úst, presne takto by som reagovala na veľkú časť pripomienok. Dôkazom toho sú teda naozaj príklady, ktoré som vám spomínala a nie sú vymyslené. Bola som na tom Bratislavskom samosprávnom kraji, chodia tam najčastejšie takéto sťažnosti. Bežne ľudia musia platiť oveľa viac, ako je 10 alebo 30 euro, ak chcú teda reálne sa k lekárovi dostať, pretože inú možnosť nemajú. Súčasný stav je taký a teda áno, môžme ich aj zatvárať do basy, okej, aj to je cesta, len ja si nemyslím, že je správna. Táto by bola správnejšia.
Pán Blanár, no, keď toto sú Zajacove dvadsaťkorunáčky, tak sa chcem spýtať, čo sú to potom tých vašich 30 euro, ktorý dnes platí, lebo je teda násobne viacej. A hovoríte o poplatkoch na ľuďoch. Tak áno, presne to hovorím ja. Váš prípad je presne, vy chcete vyberať 30 euro bez toho, aby na vyšetrenie prispela, prispelo poistenie, na ktoré si ten človek celý život platí. Čiže naozaj váš prípad je absolútne nekorektný, pretože štát v tomto prípade alebo solidárne poistenie v tomto prípade nebude nijako solidárne s tým, ktorý si celý život poistenie platí. On si to bude musieť platiť celé zvlášť.
Hovoríte o prieskume, ktorý hovorí, 92 % ľudí má záujem o bezplatné elektronické objednávanie. Áno, videla som ten váš systém, využíva sa v Trenčíne a myslím, že ešte, už si ani nepamätám kde, Martin, neviem, ale viem, že teda je využívaný na 1 %, pretože sa doňho nikto nehlási.
Čo sa týka kontroly, tak kontrolovať budú priamo tí pacienti, bude tam presne napísané odkedy dokedy a keď teda toto bude porušené, veď ten pacient sa vie obrátiť na VÚC-ku, je to úplne jasné.
No a čo sa týka dôchodcov, Fico povedal alebo pán Blanár povedal tej babičke, že milá babka, neboj sa, teba tu nikto nebude predbiehať, ale čo jej už povedať zabudol, je, že milá babka, znamená to, že všetci, ktorí doteraz prispievali do tvojej ambulancie, všetky tieto peniaze bereme, aj tebe, milá babka, a budeš mať o to horšiu ambulanciu.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

20.9.2018 o 17:14 hod.

Mgr.

Jana Cigániková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video