38. schôdza

27.11.2018 - 7.12.2018
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

6.12.2018 o 16:04 hod.

JUDr.

Miroslav Číž

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:50

Peter Antal
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca.
Pán kolega, súhlasím, súhlasím s tým slovom spolupráca. Tá by mala byť prvá. A teraz vysvetlím, ako funguje spolupráca zahraničný obchodný reťazec – naši potravinári. Vo vajíčkach sme 100 % sebestační, v jedinej jednej komodite asi dnes. Viete, čo urobili oni? Prišli, v roku 2012 sme boli povinní zaviesť klietkové chovy s obohatenými klietkami. Všetci do nohy to splnili do 1. 1. 2012, všetci vymenili za ťažké peniaze. Prišiel obchodný reťazec tento rok a povedal, my od vás nebudeme brať z klietkového chovu, hoci sú to s obohatených klietkami, chceme z podstielkového chovu. Prečo? Odôvodnenie: lebo si to žiada spotrebiteľ. To je tak do neba volajúca hlúposť, lebo jednoducho to vajce je drahšie. A nevravím, že, a dovolím si tvrdiť, že neni ani kvalitnejšie, na to sú štúdie vypracované, ale oni potrebujú sem dovážať, lebo vedia, že na Slovensku sa nedajú zo dňa na deň vyrobiť podstielkové chovy, resp. dajú, za pár mesiacov s obrovskými investíciami, ktoré, štyrikrát väčšie haly by museli mať, ako majú dnes, aby produkovali to, čo produkujú. A toto je tá spolupráca, ktorá tu, potravinár – obchodný reťazec, absolútne nefunguje, zlyháva. Nedokážu vôbec spolu komunikovať ako partner s partnerom. A tam, kde obchodujú dvaja, by mala byť korektná spolupráca. Toto je k tej spolupráci.
Po tomto pozmeňováku, ja som strašne zvedavý, akým spôsobom bude cenotvorba v tých obchodných reťazcoch, či tam, kde sú tie menej rozvinuté regióny a kde je ten obchodný reťazec, či budú lacnejšie tie produkty. Viete, čo si dovolím dneska tvrdiť? Že tam budú ešte drahšie. Lebo tam neni konkurencia a tam si dovolia ísť s tými cenami ešte vyššie bez ohľadu na nejaký odvod. Toto je tragédia toho, čo sa tu stalo.
A okolité krajiny? Mali sme robiť to, čo robili Rakúšania. Že nepúšťajú tam jednoducho cudzie obchodné reťazce. Tam, keď Slovák chce doviezť kura, tak... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

6.12.2018 o 15:50 hod.

Mgr.

Peter Antal

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:53

Tibor Bernaťák
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Ja zareagujem len na jednu poznámku, ktorá tu bola spomenutá. Myslím, že dobre celkom povedal pán kolega Heger, že v dedinách teda nevidí žiadny dôvod na zvyšovanie cien, pretože to je v pozmeňováku teda vyňaté, nemalo by sa to preniesť teda do cien. A že sa na to vyzbierajú ľudia z miest. Ja som si schválne pozrel ešte, aby som sa nepomýlil, včera tá relácia, to nebol len taký nejaký obchodníček, ktorý hovoril, že sa to neprenesie do cien a nemalo by sa to teda preniesť do cien. To bol Martin Katriak, prezident Zväzu obchodu Slovenskej republiky. Čiže to nebol nejaký obchodníček. Ten povedal, že nevidia, v prípade ak prejde tento návrh zákona, dôvod, aby sa zvyšovali ceny potravín a aby sa rušili ich predajne, prevádzky. Takže – a predpokladám, že tento zväz obchodu, ktorý zastupuje tento pán, má zrejme asi aj obchody v mestách – takže keď nemá jeden reťazec nejaký dôvod na zmenu cien a druhý to zvýši, tak logicky ľudia z tohto drahšieho, do tohto drahšieho nebudú chodiť, ale budú chodiť do toho, kde sa ceny nezvýšili. Logika. A ja naozaj predpokladám, že tieto reťazce, ktoré oni zastupujú, že majú aj obchody v mestách. Takže táto logika tu neplatí.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

6.12.2018 o 15:53 hod.

JUDr.

Tibor Bernaťák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:54

Eduard Heger
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Začnem odzadu. Ďakujem, že ste doplnili to meno. Áno, pán Katriak je, určite má veľký kredit, a to, čo povedal, určite si za tým stojí a má to podľa mňa z jeho pohľadu hlavu a pätu, ale.
Pred chvíľkou, pán Antal, úplne súhlasím, to, čo ste povedali, tie príklady. A tá cenotvorba. Vy sám hovoríte, že tá cenotvorba, že to nemusí nijako pomôcť tým cenám, že nepôjdu dole, pôjdu ešte aj na dedinách, môžu ísť ešte vyššie a podobne. Takže vidíme, že tie reťazce naozaj si robia, ako cítia trh a ako cítia svoje možnosti a zneužívajú. Ale to je práve o tom. Vojnou, neviem, akému dialógu chceme prispieť, lebo to bude sa len vyostrovať. Angela Merkelová to urobila veľmi zaujímavo, keď chcela doniesť peniaze z týchto reťazcov do svojej domovskej krajiny, tak im ponúkla nejaké riešenia. Vždy je to o dialógu a o tom, na čom sa vieme dohodnúť. Čiže tento dialóg sa tu musí viesť.
A čo sa týka tých cien. Viete, áno, pán Bernaťák, môže sa ľahko stať, že pôjdu pomalšie s tým zvyšovaním cien, lebo tie iné reťazce v mestách, možno, neviem teraz, nechcem zbytočne hovoriť značky, tak nebudú zaťažené týmto odvodom. Ale tieto reťazce, ako ste povedali vy sami, že používajú nekalé praktiky. Čiže začnú tlačiť na dodávateľov ešte viacej. Povedia, dobre, my nemôžme až tak prudko zvyšovať ceny, tak viete čo, moji drahí, keď vy budete chcieť u nás predávať a my máme v mestách omnoho väčší podiel ako tieto, ktoré budú vyňaté, tak tam ešte sa rozpúta ešte väčší boj. Vy ešte môžete byť veľmi prekvapení, aké rôzne boje toto môže na trhu vyvolať a čo ešte tu budeme musieť hamovať.
Takže ja preto si myslím, že však aj vaša strana stále razí takúto cestu, že zmierlivo, spolupráca, komunikácia a pod., a zrazu používate úplne iný nástroj. Preto si myslím, že tento nástroj nezafunguje. Naozaj sa prenesie do cien a nakoniec na to môžu doplatiť ešte aj tí dodávatelia do tých miest, ktorí budú chcieť dodávať, a stratia ten trh. To je ďalšia vec. Keď stratia títo naši farmári mestské trhy... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

6.12.2018 o 15:54 hod.

Ing.

Eduard Heger

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 16:04

Miroslav Číž
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som vám v mene skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky predložil návrh na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona (tlač 1234). Je to prvé čítanie.
Na úvod mi dovoľte uviesť dôvody, prečo skupina poslancov predkladá tento návrh na novelizáciu ústavného zákona. Od prijatia pôvodného ústavného zákona uplynulo už viac ako 14 rokov a vývoj v spoločnosti priniesol veľa zmien v slovenskom právnom poriadku, ktoré si vyžiadali nespornú potrebu novelizovať doterajší text. Ide už o ôsmy pokus riešiť potrebné zmeny. Doteraz však boli tieto pokusy, bez ohľadu na to, kto ich predkladal, neúspešné. Hlavným zmyslom tejto novely je riešiť vady a nejednoznačné ustanovenia tak, ako si ich vyžiadala doterajšia prax, a to aj v kontexte s rozhodovacou praxou Ústavného súdu.
Ďalej je potrebné reagovať na požiadavky odbornej, ale aj laickej verejnosti riešiť niektoré problémy, ktoré spoločnosť považuje za dôležité. Ťažiskom tohto návrhu preto je hľadať spoločné riešenia na oboch póloch politického zloženia parlamentu s vylúčením krajných politických riešení. Pokúšame sa preto predkladať predovšetkým bezkonfliktné a pozitívne riešenia, samozrejme, sme pripravení na ďalšiu diskusiu v rámci prípadného druhého čítania.
Ďalej prečo predkladáme tento návrh zákona. Je potrebné reagovať na niektoré požiadavky GRECO z rokov 2014, 2017. GRECO, iste vieme, je organizácia krajín bojujúcich proti korupcii v rámci Rady Európy, a to preto, že Slovenská republika sa ako signatár tejto organizácie zaviazala na plnenie týchto opatrení. Opatrenie GRECO, podrobnejšie si môžete pozrieť vo všeobecnej časti dôvodovej správy, prijala vláda Slovenskej republiky a požiadala v roku 2016 až 2017 poslancov Národnej rady o ich splnenie. Medzi hlavné požiadavky, ktoré sú tam uvedené, patrí transparentnosť majetkových oznámení, regulácia darov a dočasných prenájmov majetkov tretích osôb verejnými funkcionármi a aj prijatie etického kódexu poslancov. V tejto súvislosti návrh počíta s riešením problémov najmä v ústavnom zákone, ale aj etický kódex, o ktorom všetci vieme, že zatiaľ sa nám nedarí postúpiť ďalej, by bol dobrým doplňujúcim nástrojom. Riešenie si tiež vyžaduje reakcia na európsku legislatívu v oblasti ochrany osobných údajov, to tzv. GPDR s ohľadom na ochranu záujmov tretích osôb, a to vylúčením zverejňovania údajov o ich majetkovom vzťahu k verejným funkcionárom bez ich súhlasu. Súčasne si vyžiada úpravu aj nová úroveň elektronizácie verejnej správy, a to najmä vo forme elektronizácie oznámení a aj samotného konania.
Ďalej je vhodné prezentovať cestou tohto návrhu aj výsledky pracovnej skupiny na prípravu novely ústavného zákona o konflikte záujmov, ktorá vznikla rozhodnutím predsedu Národnej rady pána Danka v júni tohto roku, a to v rozsahu, kde boli prijaté konsenzuálne riešenia. Je pravdou, že prekladaný text nebol prijatý bez výhrady alebo že by sa o tomto návrhu hlasovalo. Ale na záver jej práce bolo predsedom pracovnej skupiny pánom podpredsedom Glváčom umožnené členom komisie pripojiť sa k tomuto návrhu. I keď sa tak nestalo, som v mene predkladateľov oprávnený vysloviť aktívnym členom komisie za ich prácu a úsilie aj poďakovanie. Domnievam sa spolu s ďalšími predkladateľmi, že by bola škoda nevyužiť výsledky práce komisie a predložiť aspoň toto znenie návrhu.
Ďalej dovoľte krátku informáciu o tom, aké sú hlavné zmeny, ktoré sú obsiahnuté v návrhu tejto novely. Iste v texte zistíte, že je tam 64 novelizačných bodov. Čiže najprv ide po a) rozšírenie osobnej pôsobnosti ústavného zákona, teda návrh dopĺňa sa o nové funkcie, ktoré v čase prijatie ústavného zákona ešte neexistovali, napríklad funkcionári pozemkového fondu, Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, špeciálny prokurátor, ombudsman pre deti a pre osoby so zdravotným postihnutím a samozrejme aj niektorí ďalší. Za verejných funkcionárov sa budú považovať tiež aj ďalší funkcionári rozhodujúci o veľkých finančných hodnotách, ako sú vedúci kancelárií prezidenta Slovenskej republiky, Národnej rady, ombudsmana Slovenskej republiky, ako aj Ústavného súdu Slovenskej republiky, generálni tajomníci služobných úradov ústredných úradov štátnej správy.
Ďalej sa mení postavenie štátnych manažérov, kde za verejných funkcionárov sa budú považovať aj funkcionári právnických osôb, v ktorých má majoritnú účasť štát. Ako viete, doteraz to boli iba funkcionári, ktorí boli v 100-percentných spoločnostiach v majetku štátu. Ústavný zákon zaraďuje tiež medzi verejných funkcionárov aj ďalších funkcionárov menovaných a odvolávaných prezidentom Slovenskej republiky, vládou Slovenskej republiky, ako aj Národnou radou, aby v budúcnosti nebolo treba pri vzniku novej funkcie vždy novelizovať ústavný zákon, čo, ako viete, nie je jednoduché.
Ďalej sú to spresnenia ustanovení upravujúcich nezlučiteľnosť niektorých funkcií, zamestnaní a samozrejme aj činností. Teda dochádza k sprehľadneniu cestou legislatívno-technických zmien doterajších ustanovení ústavného zákona tak, aby z neho bol zrejmý všeobecný zákon podnikania pre verejných funkcionárov s výnimkou starostov obcí, ďalej poslancov mestských zastupiteľstiev, vrátane poslancov mestských častí v Bratislave a v Košiciach, ako aj poslancov zastupiteľstiev vyšších územných celkov. Súčasne sa zavádza zákaz podnikania aj u primátorov miest, ktorí sa navrhujú spolu s predsedami vyšších územných celkov zaradiť do pôsobnosti, na rozdiel od doterajšieho stavu, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií, keďže z titulu svojich funkcií tiež pracujú s majetkom veľkej hodnoty.
Naviac pri výnimke v rámci zastupovania štátu, obce a vyšších územných celkov v orgánoch právnických osôb s majetkovou účasťou štátu, obce a VÚC títo verejní funkcionári nesmú poberať finančnú odmenu okrem preukázaných výdavkov na výkon funkcie. Je to vlastne, zavádzame nový inštitút refundácie.
Ďalej spresnenie ustanovení o oznámení verejných funkcionárov o potencionálnom konflikte záujmov. Takže uvádza sa v návrhu, komu sa takéto oznámenie podľa čl. VI podáva a kedy.
Ďalej úprava ustanovení ústavného zákona o podávaní majetkových oznámení a postzamestnaneckých oznámení. Upravuje sa tu forma podávania oznámení cestou novozavedených tlačív pre všetky orgány, ktorými sú verejní funkcionári povinní takéto oznámenia podávať. Tieto oznámenia sú v návrhu ústavného zákona. V súčasnosti verejní funkcionári podávajú oznámenia dotknutým orgánom na rôznych tlačivách, ktoré nemajú žiadny právny základ, a preto je potrebné zjednotiť formu ich podávania.
Ďalej, čo je dosť dôležité, mení sa dátum podania oznámenia z 31. marca na 30. apríl, a to z dôvodu zosúladenia s termínom podávania daňových priznaní. Navrhované tlačivo sa tiež zosúlaďuje s požiadavkami na ochranu osobných údajov, ono už spomínané GPDR. Ďalej s požiadavkami GRECO sa stanovuje obsah takéhoto tlačiva a zavádza sa povinnosť oznamovať v ňom prijaté dary do určitej hodnoty, ako aj užívanie nehnuteľnej veci, ako aj hnuteľnej veci od určitej hodnoty a po istú dobu, ktoré sú určené v ústavnom zákone. Stanovuje sa ďalej postup pri začatí konania pri nedostatočnom vysvetlení verejného funkcionára, čo reprezentuje nový inštitút kontroly pre orgány verejného záujmu. Stanovuje sa mechanizmus elektronizácie oznámení, ako aj postup pri ich zverejňovaní. No a cestou viacerých legislatívno-technických zmien sa spresňujú aj doterajšie nejednoznačné ustanovenia v tejto oblasti.
Ďalej sa navrhovatelia usilujú o úpravu procesných ustanovení ústavného zákona pri konaniach o konflikte záujmov. Predovšetkým sa v tomto subgeneris konaní vytvára možnosť subsidiárne využiť ustanovenie zákona o správnom konaní, čím sa vlastne umožní konajúcemu orgánu lepšie zistiť skutkový stav s tým, že môže využívať príslušné ustanovenia zákona o rokovacom poriadku. Zavádza sa nová poriadková lehota pre prijatie rozhodnutia v konaní, rieši sa otázka opakovaného porušenia ústavného zákona a spresňuje sa postup pri strate funkcie verejného funkcionára a precizuje sa postup pri opakovanom uložení pokuty. Spresňuje sa tiež postup pri zastavení konania ex lege a pri ukladaní opakovaných sankcií. No a ešte v tejto súvislosti sa precizuje aj procesný postup Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií a Národnej rady Slovenskej republiky ako pléna pri schvaľovaní rozhodnutia Výboru Národnej rady pre nezlučiteľnosť funkcií o strate verejnej funkcie poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďalej sa ešte stanovuje nová sankcia v prípade, že orgány verejnej moci a ďalšie osoby neposkytujú konajúcemu orgánu potrebnú súčinnosť. Navrhuje sa nanovo výklad pojmu majetkový prírastok verejného funkcionára. Rieši sa tiež celý rad ďalších legislatívno-technických zmien vyplývajúcich z iných nových vecných riešení.
No a ešte dôležitá poznámka snáď k záveru. Pokiaľ ide o navrhovanú účinnosť, samozrejme text tohto znenia bude treba upraviť a v prípade, že návrh získa vašu podporu, sú možné dve riešenia. Jednak účinnosť od 1. mája s tým, že doterajší verejní funkcionári podajú majetkové oznámenia k 31. marcu podľa doterajšieho ústavného zákona, alebo účinnosť od 1. januára 2020. Túto otázku bude treba vyriešiť na základe atmosféry pri rokovaní, ktorá bude v Národnej rade v druhom čítaní.
Takže na záver mi dovoľte, vážené kolegyne, kolegovia, aby som vás požiadal o podporu tohto návrhu. Chcem deklarovať, že navrhovatelia sú pripravení na otvorenú a konštruktívnu diskusiu zahŕňajúcu celú sféru pôsobnosti tohto ústavného zákona. A tiež vám ďakujem za trpezlivosť, že ste si ma vypočuli.
Pán podpredseda, skončil som.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

6.12.2018 o 16:04 hod.

JUDr.

Miroslav Číž

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 16:08

Martin Nemky
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán predkladateľ, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu ústavného zákona. Návrh ústavného zákona spĺňa z formálno-právnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh ústavného zákona prerokovali ústavnoprávny výbor, výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj a výbor pre nezlučiteľnosť funkcií. Za gestorský výbor navrhol ústavnoprávny výbor s tým, aby výbory prerokovali návrh ústavného zákona v druhom čítaní do 25. januára 2019 a v gestorskom výbore do 28. januára 2019.
Zo znenia návrhu ústavného zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh ústavného zákona prerokuje v druhom čítaní. Odporúčam zároveň návrh ústavného zákona prideliť výborom, vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu ústavného zákona vo výboroch v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

6.12.2018 o 16:08 hod.

Ing. MBA

Martin Nemky

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:09

Martin Glváč
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážené kolegyne, kolegovia, aj vzhľadom na čas musím povedať, že keby sa dalo reagovať na navrhovateľa faktickou, tak mi to asi stačí, pretože povedal všetko, čo som vám chcel povedať ja ako predseda tej komisie, ktorá bola zriadená predsedom Národnej rady Andrejom Dankom.
Tak možno snáď len trošku o tom priebehu, ako bol ten zákon tvorený. Chcem v prvom rade poďakovať všetkým poslancom a poslankyniam, ktorí sa aktívne podieľali na zasadnutiach komisie a na predkladaní návrhov, najmä tým, ktorí naozaj to brali vážne a nielen politicky. Pretože boli i takí, ktorí sa nezúčastnili, ale vždy mali veľmi veľa zaujímavých odpovedí pre médiá, keď sa postavili pred kamery, vlastne vedeli, čo sa deje a čo sa nedeje.
Chcem povedať, že je to prvé čítanie a tých komisií, ako povedal pán navrhovateľ, bolo v minulosti veľa. Našou ambíciou je, aby sme prijali ústavný zákon. A tak sme už trošku ďalej, sme v prvom čítaní, sme v pléne. Samozrejme, nikdy ten, keďže ide o ústavný zákon, nikdy nebudú uspokojené predstavy všetkých, všetkých poslancov, či už opozície, alebo koalície. Naozaj sme sa snažili rokovať s väčšinou poslancov, či už opozičných alebo koaličných, a vyzývam aj z tohto miesta, aby sme využili priestor do januárovej schôdze, aby sme rokovali o prípadných ďalších zmenách. Dávam vám slovo, že ambícia, ambícia koalície tu je.
My ako, keď teraz budem hovoriť za SMER – sociálnu demokraciu, a naše stanovisko poznáte, či už tí, čo boli v komisii alebo či už z médií, máme ambíciu dostať do návrhu zákona ako konflikt záujmov, keď niekto je poslanec alebo teda osoba, ktorá spadá pod tento zákon, je zároveň majiteľom médií alebo v mediálnej agentúre alebo teda konečný užívateľ, užívateľ výhod, a to z dôvodu a môžme sa o tom baviť potom pri tom vyjednávaní pred druhým čítaním, pretože si myslíme, že médium, ktoré je, je vlastnené politikom a je zároveň platené či už z európskych peňazí, z technickej asistencie alebo z prirodzených monopolov štátu alebo z ministerstiev, dáva určitú výhodu, výhodu tomu-ktorému funkcionárovi. Ale keďže zatiaľ nemáme, nemáme zhodu na tomto, preto to nie je ani obsiahnuté v tomto návrhu. Podotýkam a v minulosti som to niekoľkokrát povedal a je tu Boris Kollár, že to nie je lex Kollár, je to aj do budúcnosti, je to do budúcnosti a poznáme asi všetci to prostredie, v akom sa, v akom sa pohybujeme. Ale samozrejme, je to veľmi náročné aj na štylizáciu takýchto ustanovení, ale tá ambícia tu je.
Všetko to, čo sa mení, pán navrhovateľ povedal. Ešte raz chcem len z tohto miesta zopakovať, že sme pripravení rokovať, či individuálne alebo spoločne. Gro tých zmien a ak je záujem, môžem to jednotlivým poslancom aj doručiť, ktorí budú mať záujem, farebne vyznačené, ktoré zmeny boli prijaté od ktorých opozičných klubov, od ktorého boli ktoré zmeny a ktoré rozšírenia zákonov a ktoré ustanovenia dali koaliční poslanci. Aké bolo pôvodné znenie a máme tu 40 - 50 dní na to, aby sme prípadne ešte tento zákon vylepšili.
Chcem však podotknúť, že toto je forma, akou sa dá prijať ústavný zákon, a teraz budem naozaj politický a nie to, čo predviedol pán poslanec Beblavý, ktorý teda bol na jednej komisii, hoci sa tam dal menovať, predložil svoj návrh zákona a tým to skončilo. Samozrejme, pani poslankyňa Remišová tá sa nezúčastnila vôbec, ale mala niekoľko vyjadrení. A pán poslanec Beblavý dokonca aj ten návrh svoj dal na rokovanie Národnej rady, teraz ho síce stiahol. Takže ja dúfam, že niektoré veci, niektoré veci, budeme môcť ešte o nich rozprávať. Niektoré návrhy aj od pána poslanca Beblavého sa prekrývali s inými poslancami. Je to všetko vidieť aj v tej, v tej farebnej verzii.
A vrátim sa k tomu, že nikdy nikto nebude na 100 % spokojný, ale myslím si, že táto novela ústavného zákona je o niekoľko krokov dopredu, aj vzhľadom na to, čo povedal pán navrhovateľ. Prijalo sa GDPR. My sme mali niekoľko rokovaní s vedením Úradu pre ochranu osobných údajov, pretože síce sa niečo pekne vymyslí, dá sa to aj pred médiami odkomunikovať, ale veci, ktoré nemôžme dať do zákona vzhľadom na GDPR, proste sú nerealizovateľné. A to všetko, čo bolo možné, čo bolo možné dať do tohoto návrhu zákona, sme dali. Podotýkam a všetci to hovoríme, ktorí to naozaj myslíme s týmto návrhom zákona vážne, to nie je zákon o majetkových priznaniach. V prvom rade je to zákon o konflikte záujmov. O preukazovaní pôvodu majetku máme iný špeciálny zákon, podľa ktorého môžme postupovať. Ide v prvom rade o to, ktoré funkcie sú s ktorými v konflikte záujmov. Toto si treba uvedomiť.
Ďakujem za pozornosť a teším sa na prípadné stretnutia ohľadne konečnej verzie a prípadne pozmeňovacích návrhov do druhého čítania. Dvere na druhom poschodí sú všetkým otvorené. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

6.12.2018 o 16:09 hod.

JUDr.

Martin Glváč

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:15

Vladimír Sloboda
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Tú výzvu na tú, na to predloženie prípadných ďalších návrhov určite využijeme, rovnako, ako sme to využili pri práci v rámci komisie na prípravu tejto novely. Mňa len mrzí, že chýba aspoň jeden krok medzi tým, ako sme sa stretli naposledy nad všetkými návrhmi, ktoré dali jednotlivé poslanecké kluby, a tým, čo bolo predložené do pléna. Minimálne tam to jedno stretnutie, na ktorom by sme sa rozprávali o tom, že aké kompromisné riešenia sa môžu dostať do tohto návrhu, tak to vôbec nezaznelo. Na tom poslednom stretnutí naozaj len bolo poznamenané toto, s týmto súhlasíme, s týmto nesúhlasíme a presne v takomto znení bol aj odovzdaný tento návrh novely zákona. Ale v prípade, že naozaj to, čo tu pred chvíľou zaznelo, budú súčasťou novely aj nejaké ďalšie vsuvky typu zákaz vlastnenia médií, čo je teda dosť rozporuplná zložka, tak neviem si predstaviť, že by tento návrh získal dostatočnú podporu v tomto pléne a ohrozí to vôbec prijatie aj takých úplne jednoduchých administratívnych vecí, ktoré sú naozaj nevyhnutné, aby sa zmenili v tomto zákone. Takže dúfam, že sa to nestane, aby sme zbytočne si neurobili hanbu, pretože opakovane keď prišli hodnotiace, hodnotiaci tím keď prišiel za krajiny GRECO, tak opäť sme im len sľúbili, že niečo prijmeme, a dúfam, že tentokrát konečne aj naozaj môžu dostať tú odozvu, že niečo, nejaký zákon prijmeme, pretože doteraz opakovane len dostali sľub, ale žiadny nebol splnený.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

6.12.2018 o 16:15 hod.

Ing.

Vladimír Sloboda

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:17

Boris Kollár
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Budem tunák určite rozhodne proti tomuto, lebo je to protiústavné, čo tunák hovoril pán podpredseda Glváč. Vadia tuná médiá. Ale médium je rovnaké podnikanie ako čokoľvek iné. Vadí nám tunák vlastníctvo médií? Lebo čo? Môžeme čerpať nejaké fondy? Štátne? No, fajn. To znamená, že keď vadí toto, tak potom by mali vadiť poľnohospodári, lebo berú dotácie na kosenie. Tak to by sme mali tiež tam za to, do toho zaradiť, nie, pán podpredseda? Lebo potom by sme mohli zakázať lekárom liečiť, lebo tiež môžu nejaké fondy brať. Ale mám pocit, že aj právnici by mali skončiť s právom, lebo okrem toho, že sú poslanci, aj právnici sú tuná, ktorí by mohli čerpať nejaké takéto fondy. Veď to je úplný nezmysel, pán podpredseda, čo hovoríte. Koniec koncov médiá, lebo by mohli čerpať fondy, som vysvetlil.
A teraz médiá, lebo by mohli ovplyvňovať mediálne nejaké, nejaké hry tam hrať, tak na to tu máme predsa už dávno orgán, radu pre retransmisiu, ktorá okamžite pri nevyváženom spravodajstve začína konať. Najprv sú pokuty až do odobratia licencie a vám zruší také médium, ktoré proste môžete týmto spôsobom zneužívať. To znamená, že ja to stále vidím ako lex Kollár, preto lebo jednak mám Fun Rádio, ktoré doteraz nebolo ani raz zneužité našou politickou stranou. Nedali sme doňho ani jednu našu reklamu za celé tri roky a rada pre retransmisiu nás ani raz neriešila kvôli tomu, že by sme nejakým spôsobom politicky toto médium zneužili.
To znamená, že tu nevidím nikoho iného. Ale vidím tuná právnikov, lekárov, poľnohospodárov, to vám nevadí, pán podpredseda, a vadí vám toto, že náhodou to médium by mohlo dostať nejaké fondy. Ale že poľnohospodári berú tie fondy, to vám nevadí, že lekári berú, že právnici môžu čerpať nejaké fondy, to vám nevadí. Tak buď všetci, okej, alebo nikto. To znamená, že z nášho pohľadu to vidíme ako protiústavné, tento návrh. Určite, keď toto sa tam dovnútra dostane, nepodporíme a dáme to na Ústavný súd. Howgh.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

6.12.2018 o 16:17 hod.

Mgr.

Boris Kollár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 16:19

Martin Glváč
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Takže v prvom rade chcem povedať, stihnem to, v prvom rade chcem povedať, že bola povedaná veta, že sme dali to, čo, na čom sme sa zhodli. Tým pádom odpovedám aj pánovi Slobodovi, keďže máme ambíciu získať deväťdesiat hlasov. To znamená, nielen to, že vyhovieme vo všetkom opozícii, a naozaj tie farby, ktorú ste priniesli vy, v tom je, je tam gro tých ustanovení a naozaj sme sa snažili byť konštruktívni a ústretoví. To znamená, 2/3 možno vašich návrhov prešli, ale na to, aby bolo deväťdesiat hlasov, je treba aj zástupcov strán vládnej koalície. Takže aj vládna koalícia, aj poslanci vládnej koalície majú nárok na svoje presadenie svojich záujmov.
Tá veta ohľadne médií, preto to tam nie je, Boris, pretože nie je na tom zhoda. Ja som povedal, že strana SMER – SD má ambíciu v druhom čítaní, tak ako som to hovoril na komisii, tak to hovorím aj tu. V prípade, že budeme vedieť, že tá zhoda nie je možná, tak budeme uvažovať, uvažovať čo s tým. A príklady o tom, či poľnohospodár, ktorý dostáva dotáciu a dostáva v celej Európe, je v rovnakom postavení ako majiteľ média, ktorý dostáva či už zo štátnych monopolov, eurofondov, z technickej asistencie alebo od ministerstiev financie na reklamu, je myslím si, že absolútne neadekvátne to porovnanie. A ovplyvňovanie médiami nemusí byť len také, ktoré sa rieši na rade pre retransmisiu. Lebo myslím si, že v minulosti neprišlo ani k jednému odňatiu, a myslím si, že všetci si vieme z minulosti spomenúť na prípady, kedy boli aj takého očividné prípady, ale aj tí zástupcovia v tých radách sú nejakým spôsobom volení a môžu byť ovplyvniteľní. Ale hovorím, ten príklad je, je neadekvátny, neadekvátny, ale zatiaľ to v tom návrhu vôbec neni.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

6.12.2018 o 16:19 hod.

JUDr.

Martin Glváč

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 16:22

Richard Raši
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Príjemné popoludnie, vážený pán predsedajúci, ctené dámy poslankyne, vážení páni poslanci.
Dovoľte, aby som predložil prvý návrh. Je to návrh na vymenovanie guvernéra Národnej banky Slovenska. Podľa § 7 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov má mať Banková rada Národnej banky Slovenska šesť členov, pritom členmi Bankovej rady sú guvernér, dvaja viceguvernéri a traja ďalší členovia. Guvernéra a viceguvernérov podľa § 7 ods. 2 uvedeného zákona vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky na návrh vlády Slovenskej republiky, ktorý je schválený Národnou radou Slovenskej republiky.
Vzhľadom na skutočnosť, že listom č. 10113/2018 zo dňa 27. 11. 2018, ktorým bolo predsedovi vlády Slovenskej republiky Petrovi Pellegrinimu písomne doručené oznámenie o vzdaní sa funkcie guvernéra Národnej banky Slovenska Jozefa Makúcha uplynutím dňa 1. 3. 2019, a vzhľadom na to, že je nevyhnutné plynule zabezpečovať plnenie všetkých funkcií a úloh Národnej banky Slovenska, ktoré jej vyplývajú zo zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov, predkladám návrh na vymenovanie Petra Kažimíra za guvernéra Národnej banky Slovenska. Z uvedených dôvodov v zmysle § 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov vláda Slovenskej republiky schválila návrh na vymenovanie Petra Kažimíra za guvernéra Národnej banky Slovenska. Menovaný spĺňa všetky kritériá a podmienky na úspešný výkon funkcie guvernéra Národnej banky Slovenska.
Vážený pán predsedajúci, ctené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte, aby som predložil aj návrh na vymenovanie viceguvernéra Národnej banky Slovenska.
Takisto podľa § 7 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov má mať teda Banková rada šesť členov v zostave, ako som ich spomenul pri uvádzaní návrhu na vymenovanie guvernéra slovenskej, Národnej banky Slovenska.
Vzhľadom na to, že je nevyhnutné takisto zabezpečovať plnenie úloh všetkých funkcií národnej banky, vyplýva podľa tohto zákona potreba doplniť neúplný počet členov Bankovej rady. V súčasnosti nie je obsadené jedno miesto viceguvernéra Národnej banky Slovenska. Z uvedených dôvodov v zmysle zákona o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov odporúčam, aby, teda vláda Slovenskej republiky schválila a odsúhlasila návrh na vymenovanie Jozefa Hudáka za viceguvernéra Národnej banky Slovenska. Menovaný takisto spĺňa všetky kritériá a podmienky na úspešný výkon funkcie viceguvernéra Národnej banky Slovenska.
Vážený pán predsedajúci, ďakujem pekne, skončil som.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

6.12.2018 o 16:22 hod.

MUDr. PhD. MPH

Richard Raši

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video