38. schôdza

27.11.2018 - 7.12.2018
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

3.12.2018 o 12:39 hod.

Mgr.

Erik Tomáš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12:39

Erik Tomáš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán kolega, na rozdiel od pána Budaja budem v zmysle rokovacieho poriadku reagovať na vás, tak ako sa to má. Tiež som absolútne proti plytvaniu potravinami a obedmi a som za kvalitu. Čo sa týka toho plytvania, rozhodli sme sa to neriešiť v zákone a ponechať na zriaďovateľov, že pevne veríme, že ten mechanizmus nahlasovania a odhlasovania obedov zvládnu tak, aby sa stravou neplytvalo. Dokonca myslím si, že potom je vhodné zaviesť aj nejaký sankčný mechanizmus, pretože naozaj keď tie doplatky budeme hradiť, tak aby aj rodičia niesli určitú zodpovednosť za tie obedy zadarmo.
Čo sa týka kvality stravy, už teraz podľa zákona existuje viacero pásiem potravinových, jednak z hľadiska výživnej hodnoty, jednak z hľadiska veku detí, to dobre viete. Ale áno, vieme dobre, že niektorým, mnohým deťom v škole nechutí, potom ich vidíme na fastfoodoch a asi najradšej by sme ich, však treba si dať aj hamburger, aj hranolky niekedy, ale nie vždy, takže ja som pripravený aj na diskusiu o kvalite stravy. Ak štát vie do toho vstúpiť, lebo aj toto je v prvom rade zodpovednosť zriaďovateľov, ale vie do toho štát vstúpiť, prečo nie.
Čo sa týka toho, nevyriešených tých 10 %, kde tie stravy, kde to teplé jedlo nie je, no tak, bohužiaľ, tak tie málotriedky nútiť, aby zriaďovali teraz jedálne, neviem, či je úplne vhodné, ale opäť je to zodpovednosť zriaďovateľov. My dávame dotáciu aj pre tieto deti, aj pre tieto deti, na každé jedno dieťa.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

3.12.2018 o 12:39 hod.

Mgr.

Erik Tomáš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12:41

Soňa Gaborčáková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem ti, pán kolega, že v podstate takou nosnou myšlienkou, ktorú si spomenul, bolo, že to školstvo potrebuje komplexnejšie nástroje na to, aby sa skvalitnilo, ale aj, aby sa aj posunul vlastne ten vzdelávací proces, čiže nie je možné len z jedného nástroja vydedukovať, že tým deťom bude v tom školskom systéme dobre. Čiže vítam, že to vidíš v takom komplexnom meradle.
No a čo sa týka tej stravy, tak hovoril si vlastne o tom, že to skončí v koši. Ja naozaj tiež sa nemôžem pozerať na to, ako strava končí v koši a pritom vonku je množstvo ľudí odkázaných na to, že sú hladní. Takže naozaj myslím si, že aj ten mechanizmus tých sankcií asi by bolo vhodné zaviesť aj pri tomto návrhu zákona. Teplé jedlo patrí do oblasti v hmotnej núdzi a teda pretože ide z tej kapitoly, malo by ísť len teplé jedlo denne. Ak by sme to robili zo školského systému, tam nevidím problém aj s tým, že to ide ako iné jedlo, pretože keď deti by ostávali na poobedňajšiu činnosť mimoškolskú, tak v podstate by mohli dostávať olovrant aj suchý. Ale keďže to ide z hmotnej núdze, tam tiež trvám na tom, aby to bolo teplé jedlo denne, lebo to patrí medzi základné podmienky hmotnej núdze. No a určite by teplá strava, ak je hradená z verejných financií a rozhodneme sa, že to bude verejný výdavok, by malo nahradiť tzv. potravinové balíčky.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

3.12.2018 o 12:41 hod.

PhDr.

Soňa Gaborčáková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12:43

Stanislav Mizík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán Sopko, trošku ma zarazil výraz, ktorý ste použili pri konci svojej rozpravy. Povedali ste, že nie sú medzi nami až také rozdiely. No ja si myslím, že veru, že sú. Medzi deťmi, ktorých rodičia pracujú za minimálku, medzi deťmi, ktorých rodičia vôbec nikdy nepracovali, a medzi deťmi, ktorých rodičia pracujú za normálnu mzdu, z ktorej sa dá úplne v pohode vyžiť. No a pre mnohé deti je reálny život taký, že keď nemajú dotovaný obed v školskej jedálni, mäso vidia raz za mesiac. Je to bežné v mnohých regiónoch, aj v takom regióne, ako ja žijem.
Viete, viete, aké je bežné menu v chudobných viacdetných rodinách v niektorých regiónoch Slovenska? Aj keď rodičia pracujú, ale pracujú za minimálku, prípadne za menej. Fazuľa sa u nás volá "buab". Tak teraz vám predstavím menučko domácej stravy pre deti z chudobných rodín, ktoré nechodia do školských jedální, lebo nemajú dotovanú stravu. Pondelok – "buab" na kyslo. V utorok – "buab" na sladko. Streda – "buabový" prívarok, štvrtok – bôbová fašírka a bôb na kyslo. Piatok – bôb na zeleno. A nie je to anekdotálna evidencia, že to jeden prípad vyťahujem. To je v mnohých, mnohých rodinách.
A trošku ma zaujala vaša úvaha, hej, to už len tak nezáväzne pri tej vašej reči, že čo je chutné pre deti, že sa má variť tak, aby to bolo pre deti chutné. No k tomu by som, žiaľ, povedal, že súčasná mladá generácia, hlavne z miest je nastavená na pizzu, bagety a hamburgery.
Ďakujem za slovo.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

3.12.2018 o 12:43 hod.

Mgr.

Stanislav Mizík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12:45

Miroslav Sopko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za komentáre. De facto v podstate už len doplním jednu vec, ktorú som zabudol, viac-menej aj súvisí s tým, o čom sme tu všetci hovorili. Tá efektivita, sa jednoducho na ňu musí prihliadať najmä preto, aj z toho pohľadu, že už dnes máme školy, ktoré nám hlásia, aký majú problém zohnať kvalifikované kuchárky do svojich jedální. To znamená, je to celý komplex problémov a je vlastne dobré, že tu o tom hovoríme, pretože tým sme otvorili podstatnú tému, veľmi dôležitú tému, ktorou práve je strava. A myslím si, že v tejto debate treba ďalej pokračovať, pretože tá strava je častokrát kľúčom aj k výsledkom. A o tom hovoria zahraničné štúdie, nielen konkrétne aj v obedoch, ale napríklad v Spojenom kráľovstve začínajú už aj so školskými raňajkami, takže je to naozaj na širokú debatu a poďme do nej. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

3.12.2018 o 12:45 hod.

Mgr.

Miroslav Sopko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 12:46

Igor Janckulík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážená pani podpredsedníčka, kolegyne, kolegovia, vyzerá to tak, že obedy sa stávajú stále drahšími a drahšími. Koncom novembra ohlásené 2 milióny eur pre oblasti, ktoré sa s týmto opatrením musia vyrovnať, dotované pracovné miesta pre chýbajúcich zamestnancov v sume 8 a pol milióna eur, plus samotných odhadovaných 80 až 117 miliónov nás bude všetkých stáť toto niekoho politické rozhodnutie.
V mojom vystúpení by som chcel predniesť argumenty proti tomuto opatreniu z jednotlivých združení miest a obcí z regiónu Orava. Ide o Združenie miest a obcí Horná Orava, Združenie miest a obcí Dolná Orava a Združenie miest a obcí Biela Orava. Ide o 60 obcí a 4 mestá.
V prvom rade sa stotožňujem s výhradou Združenia miest a obcí Dolnej Oravy, že naše školstvo má množstvo systémových a oveľa významnejších a vážnejších problémov, ako napríklad nedostatok a slabá kvalita učebníc, zlé vybavenie škôl, zlý stav budov, kvalita vzdelávania. Preto je smutné, že v takomto stave strana SMER príde práve s takýmto návrhom. Okrem jasných výhrad, v ktorých sa zhodli všetky spomínané združenia, že momentálna situácia mnohým školám vyslovne bráni zavedeniu tohto opatrenia, či už po technickej, personálnej či organizačnej stránke, majú nedostatok priestorových kapacít, kuchýň a jedální, nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily, zastarané technologické vybavenie kuchýň. Okrem týchto najvypuklejších prekážok poukazuje napríklad Združenie miest a obcí Dolná Orava aj na iné negatívne dôsledky, ako napríklad na plytvanie jedlom. Ak v súčasnosti totiž deti často obedy v jedálňach nedojedia a teraz pocit, že ho budú mať zadarmo, skôr podporí deti v plytvaní a neúcte k jedlu.
Združenie miest a obcí Biela Orava rovnako poukazuje na problém plytvania jedlom, ktoré tento návrh určite zásobí. Rodičia totiž nebudú motivovaní k tomu, aby odhlasovali svoje deti z obedov v prípade, keď z rôznych dôvodov dieťa v daný deň nenavštívi školu. Taktiež upozorňujú, že nie je vyriešený spôsob likvidácie odpadu a kto bude znášať náklady na uvarené a neodhlásené obedy.
Najostrejšie sa asi vyjadrilo Združenie miest a obcí Horná Orava, ktoré označilo návrh za silne populistický, nedomyslený, celoplošne nerealizovateľný, nesystémový a majúci ťažko vyčísliteľný dopad na rozpočty miest a obcí. Nevedie rodičov ani deti k zodpovednému a šetrnému zaobchádzaniu s potravinami, ktoré nie sú svete samozrejmosťou a nie sú zadarmo.
Všetky tri združenia sa zhodli na tom, že ak strana SMER a vládna koalícia naozaj chcú úprimne pomôcť rodinám s deťmi, oveľa prospešnejším a systémovým riešením by bolo plošné zvýšenie rodinných prídavkov na deti. Takto by boli rodičia tí, ktorí budú priamo rozhodovať o najvhodnejšom využití týchto financií pre svoje deti, a nie politici, často bez znalosti reálií a praxe. Takto by tých avizovaných 90 až 127 miliónov eur predstavovalo náhradu nákladov na stravovanie tak pre deti, ktoré sa stravujú v školských jedálňach, ako aj pre deti, ktoré túto možnosť jednoducho nemajú. Výstižne to obsiahli mestá a obce Hornej Oravy. "Nedovoľme, aby sa jedna krivda s peknou nálepkou "vlaky zadarmo", na ktorú roky poukazujeme, no stále trvá, nielenže naďalej páchala, ale sa ešte aj navyšovala druhou krivdou s rovnakou peknou nálepkou "obedy zadarmo"!"
Chcem poukázať na to, že sa plne stotožňujem s výhradami starostov a primátorov k tomuto nesystémovému návrhu a len dodám, že človek by čakal, že sa v tomto stave, v akom sa slovenské školstvo nachádza, začnú riešiť základné a oveľa pálčivejšie problémy, a keď sme začali práve so stravovaním detí, tak obnovou a rekonštrukciou školských kuchýň a ich technického vybavenia a nezačneme práve od konca.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

3.12.2018 o 12:46 hod.

Igor Janckulík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12:51

Ján Budaj
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Chcem oceniť pána Janckulíka, že si povšimol túto analógiu, pretože keby ma nebol neúprosný čas obmedzil, tak by som bol v nej aj ja pokračoval. Je to totiž veľmi očividné. Železničná spoločnosť na Slovensku mala problém. Bola technicky zaostalá, zanedbaná. Viete, aké boli spory so súkromnými prevádzkovateľmi, viete, aké požiare a nehody sa občas stávajú. Ubúdalo cestujúcich, efektivita tej dopravy sa čoraz ťažšie udržiavala aj preto, lebo bola odtrhnutá od osobnej dopravy nákladná, ktorá kedysi v minulosti dotovala tú osobnú. Tam sa to vyrovnávalo. Teraz tá nákladná je mimo a osobná nebola schopná sa udržať.
Znovu, riešenie bolo podobne ťažké, ako je ťažké riešenie sociálne zaostalých skupín. A núka sa jednoduché, populistické, ľuďom ľúbivé riešenie. Nech sa nahrnú cestujúci zadarmo, radšej zadarmo, potom nebudú frflať na to, že vlaky sú špinavé, zanedbané alebo staré, hlavne, že ešte chodia.
V podstate ani sa na to nemožno sťažovať, lebo je to východisko, ale je to východisko z núdze a má podobne, ako tie obedy, jednu vlastnosť, že problém nerieši, iba ho odsúva do budúcnosti. Aj tuná sa nerieši samozrejme problém sociálne slabých rodín, ale rieši sa to, aby sa aspoň v jedálňach najedli. A keď ich je málo, alebo nefunguje to, tak, tak dajme, skúsme to dať všetkým deťom. Inak oceňujem, že predkladateľ si uchováva vecný k tomu pohľad. Držím vám palce, aby ste tú kvalitu ustrážili, lebo tie... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

3.12.2018 o 12:51 hod.

Ján Budaj

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12:53

Erik Tomáš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Takže rešpektujem názor regionálnych zväzov ZMOS-u, ale zároveň im chcem opäť pripomenúť, že toto opatrenie sa realizuje po dohode s vrcholnými predstaviteľmi ZMOS-u a výkonnou radou ZMOS-u a v rámci tej dohody je prísľub pomoci zo štátu aj v prípade personálnych a technických kapacít. Ja si, na rozdiel od regionálnych zväzov Oravy, nemyslím, že ide o opatrenie, ktoré nie je dobré. To, aby sa neplytvalo jedlom, musia zabezpečiť oni, oni sú zriaďovatelia škôl, už sme tu o tom hovorili.
A k vlakom zadarmo, chcem povedať toľko, že ich využíva v súčasnosti milión dvesto tisíc ľudí, a to fakt nesignalizuje žiadnu nespokojnosť.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

3.12.2018 o 12:53 hod.

Mgr.

Erik Tomáš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12:54

Igor Janckulík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Ja len chcem povedať, že tieto regionálne združenia miest a obcí preto aj tak reagujú, lebo napr. keď si zoberieme na výstavbu rýchlostnej cesty, na projektovú prípravu úsekov Nižná – Dlhá nad Oravou a Dlhá nad Oravou – Sedliacka Dubová chýbajú 3 milióny eur, 3 milióny eur, ktoré štát nevie nikde nájsť. Takže ja sa ani nečudujem, že tieto regionálne združenia miest a obcí reagujú tak, ako reagujú, lebo je to smutné, keď nevieme nájsť 3 milióny, ale niekde ideme vyhodiť toľkéto milióny na nesystémové riešenie. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

3.12.2018 o 12:54 hod.

Igor Janckulík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

12:55

Erik Tomáš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Už je čas obeda a asi sme všetci hladní, ja teda som, ale my obedy zadarmo mať nebudeme, my si ich pekne zaplatíme.
Chcem vám poďakovať, kolegovia, kolegyne, za vecnú diskusiu k tomuto návrhu. Možno poprosiť o menej škodoradosti, pretože aj toto opatrenie si určite na úvod vyžiada alebo môže mať nejaké problémy. Chcem poprosiť, aby sme odhodili možno aspoň v tomto prípade politikárčenie a politiku a požiadať vás o podporu tohto opatrenia. Ide o deti, takže dúfam, pevne verím v čo najviac hlasov za tento návrh. Ďakujem ešte raz veľmi pekne.
Skryt prepis

3.12.2018 o 12:55 hod.

Mgr.

Erik Tomáš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
38 schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní
 

Uvádzajúci uvádza bod 14:01

Ľubomír Petrák
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážení kolegovia, nakoľko kolegyne tu v tejto chvíle nemáme, dovoľte, aby som v krátkosti predložil návrh zákona, ako ho uviedol pán podpredseda.
Účelom predloženého návrhu zákona je posilniť napĺňanie kompetencií štátnej školskej inšpekcie a na pomoc reforme systému výchovného poradenstva a prevencie. V praxi boli pri výkone inšpekčnej činnosti identifikované viaceré problémy s tým, že kontrolované subjekty nevytvárajú podmienky pre výkon kontroly. Zámerom návrhu zákona je zvýšiť právnu istotu kontrolovaných subjektov nastavením jednoznačných pravidiel aj pre úpravu prístupných materiálov.
Sa mi žiada povedať, že kým v predchádzajúcich rokoch, to znamená 2015 a skôr sme nemali žiadne takéto prípady, v školskom roku 2016 – 2017 sme mali jeden prípad nepustenia štátnej školskej inšpekcie na výkon kontroly a v školskom roku 2017 – 2018 už sme mali štyri takéto prípady. To znamená, je to jav, ktorý nám geometrickým spôsobom narastá a je neprípustný, aby vnášal do systému slovenského školstva anarchiu.
Ďalší bod, ktorým sa zaoberá tento zákon, je úprava problematiky spracúvania osobných údajov, predovšetkým v súvislosti s organizovaním predmetových olympiád, školských súťaží a podobných záležitostí.
A tretia problematika, ktorá je uvedená v tomto zákone a ktorú tento zákon má za cieľ riešiť, je problematika rušenia spoločných školských obvodov, kde sa zavádza dlhšia výpovedná lehota tak, aby bola dostatočná a časová rezerva na vytvorenie nových spoločných školských obvodov, na vyriešenie kapacitných problémov pri výuke v základných školách, teda plnení povinnej školskej dochádzky.
Myslím, že na krátky úvod zákona by to stačilo. A avizujem, že v rozprave bude predložený ďalší pozmeňujúci návrh, ktorý sa pokúsim predložiť, a preto, pán predsedajúci, sa hlásim do rozpravy ako prvý.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

3.12.2018 o 14:01 hod.

Ing. CSc.

Ľubomír Petrák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video