38. schôdza

27.11.2018 - 7.12.2018
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

3.12.2018 o 11:57 hod.

Mgr.

Boris Kollár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11:57

Boris Kollár
Skontrolovaný text
Hovoríte o povinnosti, ale vy váš sociálny balíček prenášate na obce a mestá. Oni budú musieť a oni budú mať s tým ten kritický problém.
No a kritický postoj mojich kolegov neznamená, že odmietajú zákon ako celok. A ja pevne stojím za svojimi kolegami a ja si nikoho upratávať nemusím. To skôr vy si môžete upratať svojich ministrov, aby razili jednotnú líniu so stranou. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

3.12.2018 o 11:57 hod.

Mgr.

Boris Kollár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 11:58

Soňa Gaborčáková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Dobrý deň. Kolegovia, kolegyne, pomerne živá debata, ja sa chcem vrátiť na začiatok. Otvorili sme zákon o dotáciách ministerstva práce, sociálnych vecí, rodiny v hmotnej núdzi. Čiže ak chceme rozprávať problémy dotačnej formy ministerstva práce, je to jeden okruh problémov, a druhý okruh problémov je, že či chceme teda súčasťou vzdelávacieho systému mať aj stravovanie detí zadarmo. Sú to odlišné veci, ale zlievajú sa nám do jedného lievika preto, čo som aj ja vlastne na výbore hovorila, že podľa mňa by obedy zadarmo nemali ísť cez kapitolu hmotnej núdze.
Dnes hmotná núdza znamená základné podmienky. Zabezpečiť jedno teplé jedlo denne, strechu nad hlavou a primerané oblečenie. Do tohto systému sme dali v podstate stravovanie en bloc plošne všetkých detí. To je podľa mňa problém, kedy sa teraz naťahujeme, či to tam malo byť, alebo nemalo byť. Áno, môžme sa dohodnúť, že obedy zadarmo bude verejný výdavok, ale ja mám za to, že malo by si to riadiť ministerstvo školstva, ktoré pracuje s deťmi od útleho detstva až po vysoké školy. A myslím si, že najsprávnejšie by vedelo zaradiť do systému práve to, či súčasťou vzdelávacieho procesu bude aj stravovanie detí zadarmo.
Čo sa týka vlastne dotačného fondu z ministerstva práce, tak už dnes v podstate z tejto kapitoly je možné uhrádzať dotáciu stravovania detí v hmotnej núdzi. Ale aké máme reálne problémy v tomto systéme? Nie všetky deti dostávajú teplé jedlo denne. A ak zoberiem do úvahy, že sú to naozaj deti, ktorých rodičia a ony samotné nemajú dostatočný príjem, tak suchá strava je veľkým problémom, že to dieťa nemá teplú stravu v žalúdku počas dňa. To znamená, mali sme poriešiť prvé tento problém, aby všetky tie deti v hmotnej núdzi dostávali teplý obed denne. Ak by sme vedeli zabezpečiť vlastne tých 56-tisíc detí tak, že by všetky dostávali tú teplú stravu denne, odskúšali by sme si malú vzorku, ktorú by sme vedeli preniesť na celý štát, kde by tie deti, plošne dostávali všetky obedy zadarmo. Dnes hovoriť o tom, že deti dostávajú vlastne dotáciu, aby si zlepšili stravovacie návyky, nie je celkom stopercentne napĺňané, a to práve preto, že ak dostanú Bambino, jogurt alebo nejaký rožok, tak nemôžme hovoriť o výchove k stravovacím návykom, to uznáte všetci. Čiže ak by nám naozaj išlo o vec, tak by sme museli v prvom rade poriešiť tie problémy, ktoré už v súčasnosti sú veľkým problémom, a že tie deti nemajú teplú stravu denne a že teda nemáme jedálne, kde by sme vedeli zabezpečiť stravu.
Ak sme chceli naozaj vyriešiť problém, tak sme mali začať s tým, aby všetky deti mali vydanú teplú stravu. A tak by sme sa posúvali ďalej. Naozaj pre mňa je problémom to, že to ide z dotácie v hmotnej núdzi, kde sa nachádza množstvo ľudí, ktorí si pre zdravotný stav alebo aj preto, že sú len poberateľmi dôchodkovej dávky, nedokážu zabezpečiť jedno teplé jedno denne. Dnes máme na Slovensku 6500 ľudí v hmotnej núdzi, ktorí sú buď poberateľmi starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku a ktorí si pre zdravotný stav alebo preto, že už majú vysoký fyzický vek, nedokážu zabezpečiť stravovanie. Aj pre týchto ľudí, ak hovoríme o dotačnej schéme ministerstva práce v hmotnej núdzi, je potrebné vyriešiť stravovanie.
Preto môj pozmeňujúci návrh nezasahuje do filozofie obedov zadarmo ako takých, skôr rozširuje okruh, že dnes mohli byť poberateľom tej dotácie na stravovanie iba deti, ja navrhujem úplne nový odsek, kde by v podstate to stravovanie malo byť zamerané aj na starých ľudí, ktorí majú len dôchodkovú dávku a sú v hmotnej núdzi, a invalidi, ktorí sú pre zdravotný stav vlastne umiestniteľní na trhu práce a poberajú len invalidný dôchodok, ale opäť nachádzajú sa v hmotnej núdzi. Čiže riešim vždy len to, kto pod hmotnú núdzu, aký okruh ľudí má sa zaradiť. Keďže naozaj nám pribudlo posledných desať rokov 140-tisíc ľudí v starobným dôchodkoch, musíme očakávať to, že aj zvýšenie cien alebo energií bude mať dosah práve na túto zraniteľnú skupinu obyvateľstva. A ak otvárame zákon o dotáciách o hmotnej núdzi, tak mám za to, že máme ošetriť aj ľudí, ktorí to naozaj potrebujú a sú rovnako vlastne závislí od toho, či im štát pomôže a či to bude verejným výdavkom, ako je to v prípade detí, ktoré tiež nemôžu zarábať.
Tretím bodom je, že v podstate by to stálo len 2 milióny, a keďže tam v podstate je pripravená medzera od 80 až do 120 miliónov, čo sa týka aj súčasného návrhu zákona, 2 milióny eur by pokryli naozaj stravovanie pre ľudí, ktorí to práve z titulu toho, že sa ocitli v tej hmotnej núdzi, potrebujú. Nie je to také číslo, ktoré by ovplyvnili aj teda obedy zadarmo u detí. Avšak naozaj tí starí ľudia, ak sa nenajedia, tak ten zdravotný stav ide dole vodou a dostávajú sa často do nemocníc a presúvajú sa medzi zariadeniami a nemocnicami, atď., pretože sami od seba si nevaria, pretože hľadajú tie peniaze, ako môžu, len aby buď zaplatili elektriku, aby ich nevypli, alebo si dali nejaké jedlo.
Čiže v prvom rade ak to ide z dotačnej schémy hmotnej núdze, musíme pozerať na to, že sa nám tam nachádza aj cieľová skupina, ktorá je zraniteľná. Nehovorím o ľuďoch, ktorí sú v produktívnom veku. Vedia si to zarobiť nejakou brigádou, dohodou, pracovnou činnosťou. Hovorím o ľuďoch, ktorí sú pre zdravotný stav alebo fyzický vek naozaj strápení a sú odkázaní na to, že nemajú čo jesť. Doslova nemajú čo jesť. Sú v hmotnej núdzi. Takže môj pozmeňujúci návrh by smeroval k týmto ľuďom.
A možno ešte by som upozornila práve na dotácie pre deti s diétnym stravovaním. Ak to pôjde cez preddavkový systém, tak už v podstate teraz by to malo fungovať, že tí rodičia dajú tú žiadosť o tom, že sú tie deti posúdené vzhľadom na svoj zdravotný stav a aby už tie dotácie dostali hneď v tom januári. Čiže opäť sa to nebude stíhať.
Čo sa týka tých materských škôl, viete dobre, že ak dáte dieťa do škôlky, nemôže zobrať len obed. Musí zobrať desiatu a obed alebo desiatu, obed a olovrant. A v súčasnosti už tá stravná jednotka je viac ako 1,20 eur, hej. Čiže 1,40 eur. Takže aj keď od januára tie materské školy vlastne spustíme, tak možno bude otázka pre materské školy, či a akým spôsobom budú uhrádzať, či len to, obedy, lebo ak to budú deti v núdzi, ktoré pôjdu do tej predškolskej výchovy, tak, samozrejme, ten poplatok za prevádzku za škôlku nebudú platiť, ale za stravu áno. Ale tam vznikne ten rozdiel, že oni musia odobrať aj desiatu alebo aj olovrant. Čiže tam budú ďalšie problémy práve s tým prefakturovaním, že to nebude len konkrétny obed, lebo v škôlkach sa tak nestravujeme, alebo teda deti, my už vôbec nie.
Takže to sú vlastne riziká, ktoré ja okrem tých, ktoré som už povedala, ja som to hovorila aj na výbore, nebudem sa opakovať. V prvom rade mi ide o to, že ak to naozaj máme z kapitoly hmotnej núdze, musíme sa pozrieť, akých ešte zraniteľných ľudí tam máme. A preto ja teda navrhujem pozmeňujúci návrh, ktorý predpokladám, že pretože som opozičná, nie preto, že je zlý, ale preto, že som opozičná, nebude schválený. Ale ja naozaj v januári alebo vo februári budem prekladať návrh zákona, kde opäť rozšírim tie dotácie na túto formu.
Prečítam pozmeňujúci návrh. Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Sone Gaborčákovej, Anny Verešovej k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách z pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 1160. Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení to isté, čo som prečítala:
1. V čl. I sa za bod 1 vkladá bod 2, ktorý znie: "2. Paragraf 2 sa dopĺňa písmenom k), ktoré znie: "k) dotáciu na zabezpečenie stravy pre poberateľov starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku nachádzajúcich sa v hmotnej núdzi).".".
Poznámky pod čiarou k odkazom 1a až 1c znejú:
"1a) § 65 až 69a zákona Č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
1b) § 70 až 73 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
1c) Zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.".
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
2. V čl. I sa za bod 12 vkladajú nové body 13 a 14, ktoré znejú:
"13. Za § 9a sa vkladá § 9b, ktorý vrátane nadpisu znie:
"§ 9b
Dotácia na zabezpečenie stravy pre poberateľov starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku nachádzajúcich sa v hmotnej núdzi
(1) Dotáciu na zabezpečenie stravy pre poberateľov starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku nachádzajúcich sa v hmotnej núdzi možno poskytnúť na zabezpečenie obeda alebo iného jedla pre každú fyzickú osobu, ktorá je poberateľom starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku a ktorej sa poskytuje dávka a príspevky podľa osobitného predpisu.
(2) Dotáciu na zabezpečenie stravy pre dôchodcov možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je fyzická osoba podľa odseku 1.
(3) Dotácia na zabezpečenie stravy pre dôchodcov sa poskytuje v sume 1,20 eura za každý deň, v ktorom si osoba podľa odseku 2 odobrala stravu a toto odobratie hodnoverne preukáže pri vyúčtovaní dotácie.
(4) Dotácia na zabezpečenie stravy pre dôchodcov sa poskytuje preddavkovo na každý kalendárny mesiac do 25. dňa predchádzajúceho mesiaca; na mesiac, v ktorom sa podala žiadosť, sa dotácia poskytuje preddavkovo do 25. dňa tohto mesiaca.
Po 14. V § 10 ods. 1 prvej vete sa za slovom "pomoci" spojka "a" nahrádza čiarkou a za slovami "dotáciu na podporu rodovej rovnosti" sa vkladajú tieto slová: "a dotáciu na zabezpečenie stravy pre dôchodcov".". Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
3. V čl. I sa za bod 16 vkladá nový bod 17, ktorý znie: "17. V § 10 sa za odsek 8 vkladá nový odsek 9, ktorý znie: "(9) Prílohou o dotáciu na zabezpečenie stravy pre dôchodcov je doklad preukazujúci splnenie podmienok podľa osobitných predpisov 1a), 1b), 31). Žiadosť o dotáciu na zabezpečenie stravy pre dôchodcov a prílohy k nej môže podať aj iná osoba ako žiadateľ, ktorá koná v rámci zastúpenia 42d) fyzickej osoby uvedenej v § 9b ods. 1 (ďalej len "splnomocnený zástupca dôchodcu").".".
Poznámka pod čiarou k odkazu 42d znie:
,,42d) § 22 až 33b Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.".
Doterajšie odseky 9 a 10 sa označujú ako odseky 10 a 11. Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
4. V čl. I v bode 17 sa slová "ods. 10" nahrádzajú slovami "ods. 11".
5. V čl. I za bod 17 vkladajú nové body 18 až 20, ktoré znejú:
"18. V § 11 ods. 2 prvej vete sa spojka "a" nahrádza čiarkou, slová "žiadosť o dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa" sa nahrádzajú slovami "žiadosť o dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa a žiadosť o dotáciu na zabezpečenie stravy pre dôchodcov" a slová "má sídlo žiadateľ" sa nahrádzajú slovami "má žiadateľ trvalý pobyt alebo sídlo".
19. V § 11 ods. 2 poslednej vete sa za slovom "dieťaťa" vkladajú slová "a žiadosť o dotáciu na zabezpečenie stravy pre dôchodcov".
20. V § 12 ods. 5 prvá veta znie: "Úrad posudzuje žiadosť o dotáciu na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením, žiadosť o dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením, žiadosť o dotáciu na zabezpečenie osobitného príjemcu a žiadosť o dotáciu na zabezpečenie stravy pre dôchodcov, schvaľuje poskytovanie tejto dotácie a jej sumu.".".
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
6. V čl. I sa za bod 18 vkladajú nové body 19 a 20, ktoré znejú:
"19. V § 12 ods. 8 prvej vete sa za slovo "žiadateľa" vkladajú slová "alebo splnomocneného zástupcu dôchodcu".
20. V § 12 ods. 8 druhej vete sa za slovo "žiadateľ" vkladajú slová "alebo
splnomocnený zástupca dôchodcu".".
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
7. V čl. I doterajší bod 20 znie: "20. V § 14a odsek 1 znie: ,,(1) Ministerstvo a úrad na účely posúdenia a schvaľovania žiadosti o dotáciu podľa § 4, § 5, § 9 ods. 1 a 2 a § 9b, na účely kontroly dodržiavania podmienok poskytnutia dotácie podľa § 4, § 5, § 9 ods. 1 a 2 a § 9b, na účely posúdenia príjmu podľa § 12 ods. 6 a na analytické a štatistické účely spracúvajú osobné údaje uvedené v § 10 ods. 1, 4 a 5 a ďalšie údaje, ktoré sú nevyhnutné na účel posúdenia a schvaľovania týchto žiadostí o dotáciu v súlade s osobitným predpisom. 44a)"."
Poznámka pod čiarou k odkazu 44a znie:
"44a) Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.".
Zároveň žiadam bod 1 spoločnej správy vyňať na osobitné hlasovanie.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

3.12.2018 o 11:58 hod.

PhDr.

Soňa Gaborčáková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12:16

Alan Suchánek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Soňka, veľmi dobrý príspevok so znalosťou problematiky. Vidieť, že v tom pracuješ roky. Môj názor je totožný s tvojím prednesením, že by sa nemala miešať problematika hmotnej núdze a obedov pre všetkých zadarmo. Pretože tie obedy budú pre všetky deti, aj pre tie deti, ktoré to absolútne nepotrebujú. A dotovanie z prostriedkov hmotnej núdze plošne je chybné. Malo by byť určite adresné, teda len pre tých, ktorí sú na to odkázaní, a nemrhať týmito prostriedkami. Pre mňa je to také komunistické a populistické. Všetkým rovnako, všetkým zadarmo na úkor tých, ktorí to skutočne potrebujú.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

3.12.2018 o 12:16 hod.

MUDr.

Alan Suchánek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12:17

Miroslav Sopko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Oceňujem naozaj vecný príspevok mojej poslaneckej kolegyni Soni Gaborčákovej. A myslím si, že práve to, že sme tu už mali od roku 2010 tento zákon o dotáciách v pôsobnosti ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, kde sa už nachádzala tá formulácia, o ktorej sme sa tu už bavili, o "inom jedle". Práve ten čas nám ukázal aj v praxi, akým spôsobom sa to často v mnohých školách deje a akým spôsobom sa teda, dochádza k tomu, že deti, ktoré v tom čase boli v tej kategórii sociálneho ohrozenia, sociálneho vylúčenia, boli odbité tými suchými obedmi, tými balíčkami. Práve ten čas nám ukázal, ako formulácia, ktorá nemá presné vymedzenie a nie je jasne stanovená, sa potom môže v praxi ukazovať. Teda je to pre nás aj príklad toho, aby sme vždy pozerali aj na negatívne príklady, ktoré nám ukazuje prax, keď sa nejaké opatrenie uplatňuje a aby sme sa z toho v budúcnosti vyvarovali, a nie, aby sme to obhajovali.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

3.12.2018 o 12:17 hod.

Mgr.

Miroslav Sopko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12:19

Erik Tomáš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pani kolegyňa, už sme sa o tom rozprávali na sociálnom výbore. Preto to ide z tohto zákona, resp. podľa tohto zákona, lebo my už rozširujeme v podstate existujúcu, nie v podstate, ale existujúcu dotáciu na stravovacie návyky detí pre deti z chudobných rodín. A keďže sa to rozširuje, tak ide to podľa tohto zákona.
Čo sa týka tej teplej, neteplej stravy, už som to viackrát uviedol, asi 10 – 11 % škôl nemá jedáleň. Ale toto nie je kompetencia, resp. zodpovednosť štátu, ale zriaďovateľov, teda obcí a miest. Ide najmä o tie málotriedky. A napriek tomu myslíme aj na tie deti, pretože aj im, aj im priznávame tú dotáciu 1,20 eur.
Čo sa týka toho vášho pozmeňujúceho návrhu, rovno poviem a vy ma už dobre poznáte, že ja som pripravený diskutovať na túto tému. Myslím si, že sme sa podobne zhodli pri kompenzáciách zdravotne ťažko postihnutých. Sadnime si a diskutujme. Ale tu riešime stravovacie návyky detí. Detí. Toto je duch toho zákona. A navyše už teraz podľa zákona o sociálnych službách môžu samosprávy nielen formou jedální, ale aj formou donášky do domácností zabezpečovať dôchodcov. Čiže som pripravený na túto diskusiu, len tento zákon je o stravovacích návykoch detí.
A keď sme pri dôchodcoch, viete dobre, že myslíme na nich a urobili sme už veľa opatrení, zaviedli sme vianočný príspevok, ideme ho teraz zdvojnásobiť. Prepočítali sa dôchodky. To boli tie disproporcie medzi starodôchodcami a novodôchodcami, 135-tisíc dôchodcov dostalo počas tohto roka vyšší dôchodok. A tých zvyšných 15-tisíc, ktorých sa to týkalo, sme nechali tak, ako je, aby nemali nižší. Nakoniec zaviedli sme minimálny dôchodok a vlaky zadarmo, sme tiež pomohli dôchodcom.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

3.12.2018 o 12:19 hod.

Mgr.

Erik Tomáš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12:21

Zuzana Zimenová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pani kolegyňa Soňa Gaborčáková, súhlasím s tým, čo si povedala, že riešenie súčasných problémov by mala byť naozaj priorita, a preto ma tak trochu zarazilo, čo si navrhovala, to rozšírenie v podstate tohto návrhu smerom ďalej a zabŕdla si až do úplne iných sociálnych skupín.
Ja chcem len pripomenúť v tejto faktickej poznámke, že veľmi vážnym problémom vo vzdelávaní je nedostatok a nízka kvalita učebníc, ktoré nie je schopné ministerstvo zabezpečiť ani zaplatiť. Chýbajú nám aj pracovné zošity, ďalšie učebné pomôcky. Náš návrh, ktorý sme podávali s Luciou Nicholsonovou, rozšíriť dávku na zakúpenie aspoň tých základných pomôcok aj pre tzv. pracujúcu chudobu, napríklad pre osamelé matky s viacerými deťmi žijúce z príliš nízkej mzdy, ste vôbec nepodporili, vážení predkladatelia návrhu zákona. Pritom všetky vzdelávacie výstupy upozorňujú na to, že v školách máme oveľa väčší problém, ako prezentujete, a konkrétne to je to, že práve chudobné deti v nich slabo prospievajú a často ich ani nedokončia najmä preto, že si nemôžu dovoliť kúpiť všetko potrebné, a nie sú peniaze ani na celoplošnú ponuku celodenného systému alebo na popoludňajšie vyučovanie tam, kde je to potrebné. A začleňovanie detí so zdravotným znevýhodnením nie je do základných škôl absolútne možné, pretože nemáme ani bezbariérové vstupy, ani bezbariérové priestory, nemáme asistentov, špeciálnych pedagógov. A čo ja považujem za tragédiu, to je, že toto nemáme ani v špeciálnych školách.
Takže v žiadnom prípade nepovažujem tento návrh za dobrú vizitku tzv. prosociálnej koaličnej vlády a považujem to skutočne za veľmi arogantný prístup, keďže ste si za celý tento kalendárny rok nesplnili povinnosti tam, kde som to práve vymenovala.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

3.12.2018 o 12:21 hod.

Mgr.

Zuzana Zimenová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12:22

Silvia Shahzad
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Ja by som sa aj na základe toho, čo kolegyňa Gaborčáková prečítala, aký pozmeňovací návrh, aj s tým celým postupom v podstate, čo z toho vyplýva, akým spôsobom sa tie dotácie budú poskytovať, by som chcela naozaj upozorniť, akým spôsobom sa u nás prijímajú zákony. A to teda samotné ministerstvo práce a zdá sa, že strana SMER - SD si tento spôsob osvojila. A to tak, že sa zase prijímajú na poslednú chvíľu, aj napriek tomu, že ste časť toho zákona oddialili, tak stále niektoré dotácie majú byť poskytnuté v podstate už od 1. januára. Ako sa to reálne bude zvládať, keď aj v minulosti príspevky, ktoré sa poskytovali na stravu detí, ktoré do toho spadali, sa poskytovali dopredu. To znamená preddavkovo. Dnes máme december, preddavkovo sa to v žiadnom prípade nestíha a zase sa to bude látať. A z toho môže vzniknúť zase kopec problémov, ktoré nebudú doriešené, a tak celý nápad, ktorý možnože aj niekedy v niektorých, v niektorom zmysle je myslený dobre, realizovaný dobre nebude, práve preto, že tam vznikne plno zmätkov.
Ešte by som chcela upozorniť, že toto sú, to sú naozaj zákony z ministerstva práce, ktoré sa týkajú naozaj veľkého počtu ľudí a veľkej administratívy. A keď to nebudete zvládať, tak ako to bolo naposledy pri zákone o kompenzáciách, znovu, kto sa bude vyhovárať, že, žiaľ, nepočítali sme s takým návalom, nepočítali sme s takým množstvom práce? Takže aj ja by som chcela upozorniť aj na to, aby sa takéto zákony určite predkladali dostatočne zavčasu.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

3.12.2018 o 12:22 hod.

Mgr.

Silvia Shahzad

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12:24

Soňa Gaborčáková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za pripomienky. Ja chcem povedať jednu vec. Pre mňa je kľúčové, aby trpiaci ľudia, ktorí sa naozaj ocitli v hmotnej núdzi, v prvom rade boli poriešení, ak niečo ide z tejto kapitoly. Preto som, som si povedala, že ten dotačný systém, ak má byť niekomu vedený, tak je to v prvom rade tým, ktorí sú tam. To znamená, tí naozaj starí a chorí, ktorí si nevedia zabezpečiť príjem iným spôsobom ako cez invalidnú alebo dôchodkovú dávku. To znamená, ak rieši dotačný systém, lebo tento zákon otvára dotačný systém, tak pridávam ďalšiu cieľovú skupinu. Ja sa neprihováram k nejakým obedom zadarmo v školských jedálňach, deťom, atď., ja vytváram úplne nový nástroj na podporu ľudí, ktorí sa ocitli v hmotnej núdzi a sú invalidnými alebo starobnými dôchodcami.
Čo sa týka tých jedální, tak naozaj pán minister si mohol dať tú prácu a keď videl v rámci štatistík, že sa vydáva iné jedlo denne, on by mal vlastne prehľad, či to boli obedy alebo iné jedlo denne, mal tlačiť vlastne na ZMOS, aby si upravili tie jedálne. Lebo naozaj, keby mu záležalo na tom, aby tie deti mali teplú stravu, tak by si povedal, áno, dostávate odo mňa dotáciu, ale, prosím vás, plňte si aj vy svoje podmienky, aby tie deti nejedli bagety. Čiže toto je aj problém ministerstva, že tá spätná väzba tam niekedy nie je.
Čo sa týka toho rozšírenia, už som povedala vlastne o tých dôchodcoch, prečo ak otvárame dotačnú formu hmotná núdza, musíme riešiť tých, ktorí to potrebujú.
A čo sa týka tých starodôchodcov, no komu sme pomohli, tomu sme pomohli, ale naozaj niektorí sú veľmi sklamaní a tí práve, čo mali nízke dôchodky, tí práve mnohokrát nemajú ani na to teplé jedlo denne. Takže ja naozaj nehovorím populisticky, ja poznám tých ľudí. A ja im chcem pomôcť. A ja som tu na to, aby som to povedala.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

3.12.2018 o 12:24 hod.

PhDr.

Soňa Gaborčáková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 12:27

Miroslav Sopko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážená pani predsedajúca, ctené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán navrhovateľ, milí hostia, veľmi krátko sa vyjadrím aj ja. Hneď v úvode poviem, že dobre, že sa o tejto téme hovorí a diskutujeme, nech už zaznejú viac-menej aj častokrát politické stanoviská, prevažovať by mala ale odborná, odbornosť a odborný charakter tejto debaty.
Totižto ak by som mal urobiť taký malý posun dozadu v čase, častokrát si pamätám v tých debatách, ktoré bývali o tom, že potrebujeme viac peňazí do školstva, častokrát sme počúvali, že jednoducho sa to nedá, pretože máme tu nejaký, nejaký stav udržateľnosti verejných financií, jednoducho treba počkať, pokiaľ financie a celková situácia sa neukáže, že tieto veci konkrétne, či už sa týkalo platov, vybavenia do škôl atď., že jednoducho príde ten čas, kedy sa dočkáme. A zároveň sa vždy aj argumentovalo, podľa mňa správne, tým, že pozrite sa na efektivitu toho všetkého. Áno, súhlasím.
A pozrime sa teda na efektivitu, aká je v súčasnosti zabezpečenia stravovania v školských jedálňach. Totižto v súčasnosti máme cca tých vyše 4-tisíc školských jedální a ak sa pozrieme na čísla, 28 % z nich má iba do 50 stravníkov a ďalších 21 % do 100 stravníkov. To znamená, ak si to premeníme na drobné, zistíme fakt alebo potvrdí sa nám fakt, ktorý si možno zasluhuje aj hlbšiu analýzu, že pri takomto veľkom množstve školských jedální, kde je taký nízky počet stravníkov, pri súčasných cifrách je naozaj problém zabezpečiť to, o čom by sme tu mali predovšetkým hovoriť, a to je tá kvalitná strava. Pretože každé jedno opatrenie, ktoré bude prijímané celoplošne, by malo pozerať aj na kvalitu. Ináč sa dočkáme, žiaľ, neblahého javu, ktorý pociťujeme i dnes, že tá vydaná strava bude končiť tam, kam nechceme, aby končila. (Rečník si odkašľal.) Pardon.
Preto je dôležité, preto je veľmi dôležité celú túto diskusiu posunúť práve do vôd, kedy budeme nielen vyčleňovať peniaze, ktoré my chceme, ktorými chceme zadotovať určité nástroje, ktoré majú určite, ich myšlienky sú vznešené a kto by nechcel podporiť deti, samozrejme, ale každopádne ak v minulosti sme vedeli prijať výtku, že naliať peniaze do akéhokoľvek systému musí byť spojené aj s efektívnymi opatreniami, tak by to malo platiť aj v tomto prípade.
To znamená, že moja výzva k predkladateľom, aby v rámci potom aplikácie tohto konkrétneho opatrenia nezabúdali na to, že pokiaľ nebudeme riešiť najmä kontrolou kvalitu stravy a samozrejme aj to, že dnes máme zistené, že vieme zabezpečiť dovoz tejto stravy, už dnes sa to, bohužiaľ, aj deje, nieže bohužiaľ, ale vďakabohu, deje, kedy sú školy, ktoré pochopili, že predsa len je pre nich výhodnejšie mať iba výdajňu stravy a nie mať samotnú kuchyňu, a nebudeme tieto, a nebudeme pomáhať zriaďovateľom v tom, aby sa išlo touto cestou, tak veľmi sa nepohneme ani v súvislosti s tým, že budeme chcieť zvyšovať túto kvalitu.
A navyše, keď sa zameriame na ďalší dôležitý aspekt, a to je zdravá strava. To znamená, nielen pomocou podpory projektov, kde sa vykonávajú besedy a hovorí sa to v priebehu niektorých týždňov. Veľmi oceňujem aktivitu napríklad Hovorme o jedle, ktorá bola teraz v októbri. Sú to chvályhodné aktivity, treba ich robiť, ale potrebujeme systémovejší prístup, aby sme dostali do, na stoly našich detí zdravú, kvalitnú, vyváženú stravu, ktorá jednoducho bude viesť k tomu, že na tie obedy by sa nahlásili, či by bola alebo nebola dotovaná. Jednoducho, že sa tam varí chutne a jednoducho ony tú stravu majú rady.
Videli sme predsa aj v relácii ešte pár rokov dozadu, áno, šéf, v relácii "Áno, šéfe", kde bol taký exkurz do hlbín školských kuchýň, a naozaj sa tí ľudia tam snažia, ale z toho, čo majú momentálne k dispozícii aj v rámci toho, koľko financií do toho dávame, sa jednoducho málokedy darí uvariť stravu, ktorá tie deti priláka. A strava je veľmi dôležitá. To je nielen o tom, že sa tam odstraňujú tie rozdiely, to súvisí s ďalším, množstvom ďalších vecí, ktoré proste k tomu prináležia. Spomínali sa tu škandinávske krajiny. Áno, tohto roku vo Fínsku konkrétne už oslavujú také okrúhle 70. výročie, kedy toto opatrenie zaviedli, ale spolu s ostatnými opatreniami. To znamená, s opatreniami, ktoré súvisia na zabezpečenie pomôcok na vyučovanie, ktoré súvisia so školskými autobusmi a ďalšími a ďalšími, ako celým komplexom opatrení. To znamená, nemôžeme ísť neustále cestou, že si vyberieme niečo ľúbivé a ideme o tom hovoriť. Robme veci komplexnejšie a naraz.
Preto z mojej pozície by som uvítal v budúcnosti takéto zmeny, aby prichádzali vládnymi návrhmi zákonov, aby bolo k tomu dostatočne dlhé medzirezortné pripomienkové konanie, kde by došlo k tej odbornej diskusii, aby sa veci robili komplexnejšie k prospechu všetkých. Tak len môžeme dospieť k stavu, že sa podarí tá chvályhodná myšlienka, ktorá v tom návrhu je, aby sme zotierali rozdiely, sociálne rozdiely medzi deťmi a zároveň aby nedochádzalo k plytvaniu. Najhoršie, čo sa môže stať, je, keď to plytvanie sa začne zvyšovať a naše deti budú vlastne vidieť, že tá strava, na ktorú predtým nechodili a teraz už môžu, neni nič extra. Preto je podstatné sústrediť sa aj na tento moment. A taktiež robiť opatrenia, ktoré dostanú a pomôžu našim dodávateľom, aby viacej mohli umiestňovať svoje produkty v ponuke, ktorá sa bude odzrkadľovať potom v tých školských jedálňach na tých stoloch konkrétne. Musí tam nastať väčšia kooperácia a tým pádom nebude hroziť, že tá strava skončí tam v tom koši, čo osobne považujem za veľmi vážne riziko a treba o ňom hovoriť.
Takže a ešte na záver taká malá poznámka. Nie sú medzi nami až také veľké rozdiely. Snáď iba v tom, že v princípe sa môžeme na to pozerať vždy, lebo tá minca má vždy dve strany, tak, že chceme pomáhať tým ľuďom a chceme pomáhať najmä tým deťom v tom, aby sa im život uľahčil a pomohlo sa im v tom, v čom chceme podporovať. A druhý pohľad, ktorý s tým priamo súvisí, je, že ich naučíme vážiť si to, čo dostávajú, a naučíme ich tak edukačne, že nič nebýva v živote zadarmo a všetko si často, treba, krát aj nielen zaslúžiť, ale treba sa o to aj snažiť. My sme navrhovali v septembri formuláciu, ktorou sme chceli dať do zákona, aby strava bola teplá.
A ja osobne začínam byť pomaly optimistom po včerajšku, keď som počul v relácii V politike pána predsedu vlády, konkrétne v 48. minúte a 54. sekunde, že áno, bude zabezpečená tá strava teplá, dostane teda ten teplý obed ten žiak základnej školy a dieťa v materskej škole. Takže pevne dúfam, že práve prax prinesie, aby sa dosiahol stav, ktorý chceme. Aby to bola naozaj výchova k stravovacím návykom, a ja podotýkam a podčiarkujem, zdravým stravovacím návykom.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie

3.12.2018 o 12:27 hod.

Mgr.

Miroslav Sopko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12:37

Ján Budaj
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Skúsim to veľmi stručne v takejto poznámke. Strana SMER by mala byť priam predurčená na Slovensku na riešenie sociálne hendikepovaných skupín, nech už sú to rómske osady alebo iné. Toto sa jej nedarí. Preto prichádza s balíčkami alebo rôznymi pinzetovými riešeniami. Takým riešením pred rokmi bolo jedlá zadarmo pre sociálne odkázané rodiny. Čo sa stalo potom? No stalo sa to, že mnohé, mnohé tie vývarovne, tie školské kuchyne melú iba na jednu tretinu, tak ako to poslanec práve pred chvíľou pripomenul. Tak isto kvalita zodpovedá tomu, že je to tak trochu z donútenia a je to pre tie sociálne odkázané rodiny. Mnohé decká sa tam nechcú stravovať, potom si nakúpia v bufete to, čo vidia.
Riešenie, opäť ďalší krok, v zásade logický, sú poloprázdne školské jedálne, dáme všetky obedy zadarmo. Tento model vedie k tomu, že sa markantne zvýši zamestnanosť týchto kádrov, kuchárky, obsluha a tak ďalej, im aj príde viac peňazí o 20 %, do dvoch rokov sa zväčšia ich príjmy. Vzniká teda úplne osobitný sociálny systém na vývarovne, kde budú viazaní ľudia, kde budú čakať platy od štátu, hoci by všetko mohlo prebiehať na voľnom trhu a hoci zárodkom celého tohoto reťazca, ktorý bude stáť milióny a desiatky miliónov a ťažko ho bude meniť, ťažko ho bude meniť, začiatkom toho reťazca je neschopnosť vyriešiť, nehovorím, že len strany SMER, ale strana SMER je na to svojím teda údajným zameraním... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

3.12.2018 o 12:37 hod.

Ján Budaj

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video