40. schôdza

29.1.2019 - 14.2.2019
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

29.1.2019 o 13:15 hod.

JUDr.

Miroslav Číž

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:15

Miroslav Číž
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, no, sme svedkom neuveriteľne bezcharakterných urážok a neuveriteľnej dehonestácie tohto parlamentu, to, ak dovolíte, pán predseda,... (Reakcie z pléna. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Danko, Andrej, predseda NR SR
Poprosím, pán poslanec, procedurálny návrh prosím.

Číž, Miroslav, poslanec NR SR
Procedurálny návrh je, pán predseda, aby ste požiadali predsedu mandátového a imunitného výboru, aby zvolal zasadnutie, v rámci ktorého posúdi, posúdi konanie poslancov v zmysle príslušného paragrafu rokovacieho poriadku o urážkach medzi poslancami. A s tým, že zaujme k tomu stanovisko a, samozrejme, urobí aspoň minimálnu prietrž takémuto nehanebnému spochybňovaniu Národnej rady a vôbec, hanbu pre nás všetkých. Tí ľudia, ktorí toto robia,... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Danko, Andrej, predseda NR SR
Pán poslanec, skúsim...

Číž, Miroslav, poslanec NR SR
... ako konajú spôsobom, pán predseda, ktorý celý môj život, ktorý som poznal, sa nazýval obyčajným chrapúnstvom. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

29.1.2019 o 13:15 hod.

JUDr.

Miroslav Číž

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 13:27

Juraj Blanár
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážená Národná rada, dovoľte, aby som predniesol informáciu mandátového a imunitného výboru Národnej rady o nastúpení náhradníkov na zaniknutý a neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady.
Na základe poverenia Mandátového a imunitného výboru Národnej rady zo dňa 29. januára 2019 predkladám Národnej rade Slovenskej republiky informáciu o nastúpení náhradníkov na zaniknutý a neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky. (Zaznievanie gongu.)
Poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Robert Kaliňák podľa čl. 81 Ústavy Slovenskej republiky doručil predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky písomné rozhodnutie o vzdaní sa mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1312 z 31. decembra 2018 uvedenú skutočnosť zobral na vedomie. Mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky zaniká dňom doručenia písomného rozhodnutia o vzdaní sa mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, teda dňom 31. decembra 2018.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1322 z 10. januára 2019 zobral na vedomie vyhlásenie náhradníkov za stranu SMER - sociálna demokracia Borisa Suska a Rastislava Chovanca o ich vzdaní sa práva nastúpiť na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky za stranu SMER - sociálna demokracia v poradí podľa výsledkov volieb do Národnej rady Slovenskej republiky uvedených v zápisnici štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán o výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 5. marca 2016, pretože vykonávajú funkciu štátnych tajomníkov.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky podľa § 71 ods. 1 až 4 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 10 ods. 1 a 2 písm. b) a c) a ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1966 Z. z. (pozn. red.: správne "č. 350/1996 Z. z.") o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov rozhodnutím č. 1323 vyhlásil dňom 10. januára 2019 nastúpenie náhradníkov za stranu SMER - sociálna demokracia, a to nasledovne: za zaniknutý mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Roberta Kaliňáka nastupuje poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky Mária Janíková, ktorá od 22. marca 2018 vykonáva mandát poslankyne ako náhradníčka na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Richarda Rašiho.
Ďalej. Na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Richarda Rašiho nastupuje podľa poradia uvedeného v zápisnici Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán o výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 5. marca 2016 náhradník Peter Náhlik, narodený 18. augusta 1981, bytom Trnava.
Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky na základe rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 1324 z 10. januára 2019 preskúmal dodržanie podmienok nastúpenia náhradníkov na zaniknutý a neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky podľa § 71 ods. 1 a 4 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a predkladá informáciu o nastúpení náhradníkov spolu s návrhom na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.
Vážený pán predseda, ctená snemovňa, dovoľte, aby som predniesol návrh uznesenia. Uznesenie Národnej rady z 29. januára 2019 k informácii Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o nastúpení náhradníkov na zaniknutý a neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky. Národná rada Slovenskej republiky berie na vedomie
1. podľa § 2 ods. 3 písm. e) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, že mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Roberta Kaliňáka zaniká podľa čl. 81 Ústavy Slovenskej republiky doručením písomného rozhodnutia predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky o vzdaní sa mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky dňom 31. decembra 2018.
2. že podľa § 71 ods. 1 až 4 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 10 ods. 1 a 2 písm. b) a c) a ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1323 vyhlásil dňom 10. januára 2019 nastúpenie náhradníkov za stranu SMER - sociálna demokracia nasledovne:
Za zaniknutý mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Roberta Kaliňáka nastupuje poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky Mária Janíková, ktorá od 22. marca 2018 vykonáva mandát poslankyne ako náhradníčka na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Richarda Rašiho.
Ďalej na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Richarda Rašiho nastupuje podľa poradia uvedeného v zápisnici Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán o výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 5. marca 2016, náhradník Peter Náhlik, narodený 18. augusta 1981, bytom Trnava.
3. informáciu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o nastúpení náhradníkov na zaniknutý a neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predseda, skončil som. Ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

29.1.2019 o 13:27 hod.

Ing.

Juraj Blanár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

13:41

Radovan Baláž
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predseda. Dovoľte mi ako určenému spravodajcovi predniesť informáciu o prerokovaní zákona zo 4. decembra z roku 2018 o hazardných hrách, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky, tlač 1254.
Prezident Slovenskej republiky v zmysle čl. 102 ods. 1 písm. o) Ústavy Slovenskej republiky vrátil zákon zo 4. decembra z roku 2018 o hazardných hrách na opätovné prerokovanie Národnou radou. Na základe toho predseda Národnej rady rozhodnutím č. 1311 z 21. decembra 2018 podľa § 8 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady pridelil zákon na opätovné prerokovanie týmto výborom Národnej rady, a to ústavnoprávnemu výboru a výboru pre financie a rozpočet. Ako gestorský výbor určil výbor pre financie a rozpočet a súčasne určil lehotu na jeho prerokovanie. Výbory Národnej rady prerokovali uvedený zákon v lehote určenej predsedom Národnej rady.

Danko, Andrej, predseda NR SR
Pán poslanec, poprosím. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, prosím vás o kľud v sále.
Nech sa páči.

Baláž, Radovan, poslanec NR SR
Ďakujem. Prezident Slovenskej republiky vo svojom rozhodnutí č. 4512-2018 z 21. decembra 2018 v časti 2 a 3 uviedol dôvody na vrátenie zákona a v časti 4 navrhol, aby Národná rada Slovenskej republiky po opätovnom prerokovaní zákon neprijala ako celok. Určené výbory zaujali k návrhu prezidenta uvedeného v časti 4 rozhodnutia prezidenta nasledovné stanovisko.
Ústavnoprávny výbor odporučil Národnej rade zákon schváliť v pôvodnom znení. Výbor pre financie a rozpočet na návrh spravodajcu Radovana Baláža hlasoval o návrhu uznesenia, ktorým výbor odporúčal, aby Národná rada pri opätovnom prerokovaní schválila zákon vrátený prezidentom Slovenskej republiky v pôvodnom znení. Z celkového počtu 11 poslancov výboru pre financie a rozpočet bolo prítomných 9 poslancov. Za návrh predneseného uznesenia hlasovali 5 poslanci, 2 poslanci boli proti a 2 poslanci sa hlasovania zdržali. Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet neprijal uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Návrh správy vrátane stanoviska gestorského výboru prerokoval výbor pre financie a rozpočet na 62. schôdzi 28. januára 2019. Stanovisko gestorského výboru nebolo schválené, keďže návrh stanoviska nezískal súhlas potrebnej väčšiny. Predseda výboru na základe príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku ma určil za spoločného spravodajcu, ktorý predkladá predmetnú informáciu, a budem taktiež predkladať návrhy na ďalší postup.
Ďakujem, pán predseda. Prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

29.1.2019 o 13:41 hod.

Ing.

Radovan Baláž

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 13:44

Anna Verešová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda, vážené kolegyne a kolegovia, oceňujem prezidenta Slovenskej republiky, ktorý vrátil zákon o hazardných hrách naspäť do parlamentu na opätovné prerokovanie.
Prijatý zákon o hazarde odmietajú občania a potvrdilo sa to. Odmietajú ho občania, ktorí húfne v tisícoch podpisujú petíciu proti tomuto zákonu a teraz pred chvíľou tu pred parlamentom opätovne nás vyzývali poslancov, aby sme tento zákon neschválili. Odmietajú ho aj komunálni poslanci, primátori, starostovia, poslanci a poslankyne, komunálni, ktorí nám všetkým poslali výzvu, určite ste ju všetci čítali, aby sme neprelomili veto prezidenta a pri opätovnom hlasovaní tento zákon neschválili. A ako som už povedala, občanov vypočul aj prezident, ktorý vo svojom odôvodnení poukazuje na nedostatočnú ochranu detí a rodiny. O tom všetkom sme tu hovorili aj v prvom, aj v druhom čítaní, poslanci hnutia OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti.
Naozaj aj v parlamente, aj vonku bolo dosť slov aj odborných prejavov a rečí, prečo je tento zákon proti rodinám, proti deťom. Prečo je to zákon vlastne za hazard a nie za ozajstnú reguláciu hazardu a ozajstnú zároveň aj ochranu rodiny. Musím to povedať, vláda sa ulakomila na peniaze z rodín, ulakomila sa na peniaze, ktoré pochádzajú z nešťastia rodín. A toto naozaj nie je znakom sociálneho štátu, ale znakom zlyhávajúceho štátu. Musím povedať, že veľmi ma zamrzelo, keď som videla hlasovanie po druhom a treťom čítaní. Ja jednoducho som nemohla pochopiť, ako napríklad poslanci Slovenskej národnej strany ste mohli hlasovať za prijatie zákona o hazardných hrách. Pretože vy ste boli práve tí, ktorí v minulom roku priniesli do tohto pléna návrh na doložku, aby každý jeden zákon, ktorý tu bude predložený, zároveň sa kontroloval, alebo aby sa, aby sa vlastne skúmal jeho vplyv na rodinu.
Tak aká je to integrita slov a skutkov, pán predseda? Akurát ste tu a som rada, že ste tu a že to počujete. A je to tak správne, že ste tu predložili návrh zákona o skúmaní vplyvov na rodinu, takúto novelu, a že každý zákon to bude musieť robiť, budeme to musieť my robiť pri predložení každého zákona od 1. marca. Ale to je falošné, však to nie je žiadna integrita slov a skutkov. A ja vás predsa teraz naozaj chcem tak znova poprosiť, ani nie požiadať, ale poprosiť, aby ste, aby ste využili túto príležitosť a ukázali, že ste to s tou doložkou skúmania vplyvov na rodinu, manželstvo a deti mysleli vážne. Občania vás pozorujú a počúvajú a sledujú teraz práve, čo budete robiť.
A vyzývam aj vás, poslancov strany SMER. Váš premiér v poslednej dobe veľa hovorí o prorodinnej politike, o posilnení prorodinnej politiky, ale hlasovali ste všetci za tento zákon o hazardných hrách, ktorý absolútne nechráni maloleté deti a absolútne nechráni tých, ktorí sú obeťami hazardu. A žiadam aj vás zo strany MOST - HÍD, aby ste načúvali, nie počúvali, ale načúvali občanom.
Bohužiaľ, aj poslanci opozície, ktorí tiež hovoria o ochrane rodiny a detí, hlasovali za a tak chcem poprosiť aj kolegov zo SME RODINA, aby ste tentokrát zahlasovali za tento, za vrátený zákon, aby ste neprelomili veto prezidenta, pretože hovoríte o podpore rodiny. Aj poslancov a kolegov zo strany SaS, ktorí sa zdržali aj v druhom, aj v treťom čítaní. A máme tu aj kolegov zo strany ĽSNS, ktorí sa za zákon ako celok zdržali úplne všetci.
Naozaj tento môj prejav a teraz toto miesto a tento môj čas chcem využiť na to, aby som apelovala na vaše svedomie a vedomie. Odborné bolo povedané všetko. Aktivisti, občania vám odkazujú, všetko bolo napísané, aj prerokované, aj odkázané. Vy viete všetci dobre, my vieme všetci dobre, aké následky má gamblerstvo v rodinách. Každý z vás sa s tým stretol určite u kolegov, priateľov, známych, či rodiny. Má to zničujúci vplyv na deti a znižuje to ich šance na, na úspech v ich budúcom živote. Oni si jednoducho tieto vzorce správania odnášajú do dospelosti a vzniká tak prenos týchto patológií v ďalších generáciách. Také sú a budú účinky tohto zákona na rodinu.
Oceňujem zvlášť, aj dnes som sa stretla aj vonku pred parlamentom, aj tuná so starostami a primátormi, ktorí, predstavte si, sa radšej vzdávajú príjmu do rozpočtu obcí a miest a uprednostňujú zákaz hazardu v ich obciach a mestách, pretože vedia, aké majú obrovské náklady na sanovanie rodín gamblerov. Sú to statoční starostovia a primátori, ktorí sami iniciujú mnohé aktivity proti hazardu. A ako chcem ešte zopakovať opäť, ani vláda sa nemôže ulakomiť na peniaze, ktoré pochádzajú z nešťastia rodín. A tak vás chcem vyzvať, panie poslankyne, páni poslanci, dokonca prosiť aj ako poslankyňa, ako žena, ako mama, ako stará mama, máme jedinečnú šancu posunúť tento zákon opätovne na ďalšie rokovanie. Veď sa môže kedykoľvek vrátiť sem do tohto pléna, ošetriť všetky tieto následky, ktoré bude mať. My nehovoríme, že nie sme za, za, za takýto zákon, ale prosím vás, je potrebné ošetriť maloletých. Je potrebné ošetriť obete hazardu, je potrebné ošetriť rodiny.
Takže zvážte dnes tú možnosť, keď sa bude opätovne hlasovať za tento zákon a nezahlasujte zaň.
Ďakujem vám pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

29.1.2019 o 13:44 hod.

Mgr.

Anna Verešová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13:53

Soňa Gaborčáková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pani kolegyňa, tak stotožňujem sa s tým, čo si povedala, že vláda sa ulakomila na peniaze nešťastných rodín. Koľko peňazí bude stáť vlastne liečenie tých ľudí? Koľko stojí prevencia gamblerstva? Koľko ľudí sa nám dostane do hmotnej núdze, ktoré potom musíme zaplatiť? To sú všetko biedaci, ktorí si nedokážu pomôcť sami. Jednoducho, ja som dnes už aj na výbore k hmotnej núdzi hovorila o tom, že my si myslíme, že ponúkneme rekvalifikáciu dlhodobo nezamestnanému človeku a on jednoducho hneď pôjde na tú rekvalifikáciu. No nie. S tým človekom treba pracovať. A keď my podporujeme hazard, tých ľudí dostávame na samé dno, a to je presne cyklenie chudoby a veľmi zlá spolupráca s tými ľuďmi, ako ďalej. Potom jasné, že sú na dávkach, že znivočia deti, znivočia ich rodiny, lebo naozaj hazard toto prináša. A my sa potom tešíme, že máme nejaké peniaze, ktoré dáme do športu. Ale veď, prepánajána, veď v konečnom dôsledku je to vždy len náklad štátu. Len, len tí, ktorí hazard prevádzkujú, majú z toho peniaze. Lebo to, čo prináša hazard, je vždy len trápenie a utrpenie samotných rodín a choroba. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

29.1.2019 o 13:53 hod.

PhDr.

Soňa Gaborčáková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 13:55

Eduard Heger
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda. Vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi nadviazať na kolegyňu Verešovú. Tento zákon aj tým, že ho vetoval pán prezident, ukazuje, že je nedokončený. A to je to, na čo chcem ja najviac apelovať a čo chcem povedať.
Pretože často sa pri hazarde argumentuje tým, že veď hazard, alebo teda výťažok z hazardu prináša nemalé zdroje do štátneho rozpočtu. Áno, to je pravda, ale musíme si povedať, a myslím si, že ak ktokoľvek, kto zodpovedne chce vládnuť, nechce mať vo svojom rozpočte peniaze, ktoré sú z nešťastia ľudí. A hovorím to preto, pretože my naozaj pri tomto zákone potrebujeme oddeliť dve skupiny. A tie skupiny sú: jedna skupina, ktorá chce hrať, chce sa zabávať, má na to peniaze, k tejto skupine nemáme žiadne námietky a nech sa tak deje, ale je tu iná skupina, ktorá je tiež súčasťou tohto vreca, a to sú ľudia, ako hovorila aj kolegyňa Verešová, to sú ľudia, ktorí sú obeťou tohto systému, sú patologickí hráči, sú závislí, pretože áno, toto podnikanie dokáže v človeku vyvolať závislosť a potom je takýto človek zajatcom tejto závislosti. A o tomto celý čas rozprávame. Toto je úloha vlády, aby oddelila tieto dva, tieto dve skupiny ľudí, aby tí, ktorí chcú hrať, nech si hrajú, nech sa zabávajú, ak ich to nejako nepoškodzuje, ani ich rodinu, ani ich deti.
Ale veľmi podrobne a pozorne sa pozrime na tú skupinu, ktorú to poškodzuje. Pretože my sme tu hovorili aj pri druhom, aj prvom čítaní, že my vystupujeme k tomuto zákonu z pohľadu ochrany rodiny, detí a verejného zdravia. Potvrdil to pán prezident vo svojom vete. A o tom tu, o tom tá celá reč je. Čiže áno, výťažok z hrania, zo zábavy do štátneho rozpočtu patrí, ale výťažok z nešťastia ľudí do štátneho rozpočtu nepatrí.
A hovorím to preto, pretože dá sa tento sektor, toto odvetvie regulovať tak, aby sme obmedzili čo najviac prístup týchto ľudí, ktorí s tým majú problém. A nemusím nikomu z vás, verím, že vysvetľovať, aký druh nešťastia táto závislosť prináša. Veď ste všetko dospelí ľudia. A ak ste, takto, nemáte v okruhu svojim známych, tak ste určite o tom počuli. Čiže o tom tu nemusíme polemizovať. Ale tá závislosť je naozaj zákerná a doplácajú na ňu nielen samotní hráči, doplácajú na to partneri, či už manželky, manželia, alebo partneri, partnerky, ale doplácajú na to deti. Doplácajú na to aj širšia rodina.
A dobre vieme, že táto závislosť spôsobuje to, že tí ľudia už nerozmýšľajú triezvo. Čiže preto pre nich musíme vytvoriť nejaký rámec a uspokojiť sa s tým, že na Slovensku je 350 registrovaných patologických hráčov. Máme súdnosť a dobre vieme, že nie je ich 350. Áno, to sú tí, ktorí sa priznali. Ale dobre vieme, že s touto závislosťou zápasí omnoho viacej ľudí. Tí, ktorí sa z vás pohybujú v týchto kruhoch, alebo niekedy mali kontakt, či už s anonymným alkoholikom, alebo anonymným abstinujúcim akejkoľvek takejto, takéhoto druhu závislosti, tak keď sa rozprávate s týmito ľuďmi, tak zistíte, že títo ľudia, že trvá roky, kým ten človek vôbec pripustí, že môže mať problém. Roky, a to sú roky, ktoré už zotročuje jeho život a spôsobujú ťažké následky v jeho živote a v živote jeho blízkych. Čiže trvá roky, kým to pripustí. Keď to pripustí, potom trvá roky, kým s tým zápasí. A nie každému sa podarí z toho vyjsť von. A preto štát potrebuje urobiť také opatrenia, aby chránil týchto ľudí od toho najviac, ako sa len dá, aby nemali prístup k niečomu, čo im ubližuje. A to je celá pointa, o ktorej hovoríme.
Kolegovia, vám nemusím hovoriť, pretože sme strávili prvé aj druhé čítanie pri tomto zákone. Čiže nemusím vám hovoriť o tých jednotlivých opatreniach, lebo sme tu diskutovali, tí, ktorí ste boli toho súčasťou. Áno, v tom zákone sú aj opatrenia, ktoré zlepšujú niektoré veci. Ale sú tam opatrenia, ktoré aj zhoršujú veci. A preto ja to nazývam, že ten zákon je nedokončený, že naozaj dalo sa ešte popracovať, chýbala odvaha urobiť ešte možno, by som povedal, niektoré ráznejšie kroky a aj ich pomenujem, aby sme sa rozumeli. A naozaj viesť tú diskusiu medzi tými tábormi, ktorí zastávajú tých poškodených alebo tých závislých a medzi tou skupinou ľudí, ktorí podnikajú v tejto oblasti. A presne, a oni majú argumenty, však pozrite sa, my sa snažíme čestne podnikať. Okej, v poriadku, tak potom to poďme nastaviť tak, aby ste vy mohli podnikať, aby ste mohli zarábať na zábave, ale nie na závislosti. To sú dve odlišné, dve odlišné skutočnosti, dva odlišné segmenty.
A takže, aby som pomenoval, aby som pomenoval teraz pár tých vecí, ktoré vidíme ako problematické, prečo hovoríme, že ten zákon nie je pripravený na to, aby vstúpil do platnosti a stačilo naozaj ešte popracovať na tom, aby sa tieto veci vyladili a mohlo by niektoré aj ľahšie, niektoré ťažšie, ale do zákona sme ich mohli, mohli dať.
Jednou z nich je napríklad, že prechádzame teda na online. A teraz nechcem filozofovať o tom, lebo tá debata sa tu zviedla, či online áno, nie a tak ďalej. Ale vieme, že teraz keď online začne, tak prirodzene ktokoľvek, kto podniká v nejakom podnikaní, tak chce oznámiť verejnosti, že to podnikanie tu je, tak bude robiť reklamu. Prirodzene bude robiť reklamu najviac, ako sa dá. Bude sa snažiť dostať do pozornosti ľudí. Online existuje kde? Na online. Prirodzene koho bude sa snažiť osloviť? No ľudí, ktorí sú na online. To sú kde tí ľudia? Predsa na telefónoch, na tabletoch, na počítačoch. Ako sa to robí? No otvoríte si Youtube, otvoríte si Facebook a podobne, tam, kde chodíte, tam vás potrebujú informovať. Je tu online hra.
Ako rozlíšite, že ten telefón, ktorý dnes, smartfóny majú deti na základnej škole. Ako rozlíšite, že ten človek, že to dieťa nebude vystavené tejto reklame od rána do večera, od večera do rána? To je niečo, o čom sme veľmi konkrétne hovorili. Takže toto sú veci, ktoré sa dali doladiť na to, aby sme, aby sme vedeli tomuto zabrániť.
My sme poukazovali na takú obyčajnú maličkosť pri registrácii online, a to bolo to, že zaregistrovať sa do online by malo byť formou, že príde list do vlastných rúk tomu, kto sa zaregistroval, aby mal istotu ten človek, ktorý sa zaregistroval, že sa zaregistroval. Prečo to hovorím? Pretože ľahko sa môže stať, že 16, 17-ročné dieťa dokáže rodičovi potajomky zobrať občiansky preukaz, zaregistrovať sa, zostrihnúť si poštu a byť zaregistrovaný pod falošným menom rodiča. (Reakcia z pléna.) Áno, peniaze. Chceš povedať, že 16, 17-roční nemajú peniaze? Tak sa prejdi. Možno niekedy viac ako rodičia.
Ale tým chcem povedať, tým chcem povedať, že stačilo tak málo, aby, a ja teraz nehovorím o dokonalých riešeniach, hovorím o lepších riešeniach, pretože stále hovoríme o ochrane. Dokonalý svet neexistuje tu na zemi, ale čo chcem povedať, je, že stačilo tak málo, aby si to musel prebrať do vlastných rúk. A už takéto prípady by sme minimálne odrušili. Vyberám len pár vecí, lebo naozaj tá debata sa tu zviedla, čiže ja ju nechcem otvárať, len chcem ukázať na to, že tento zákon sa dá priniesť späť aj v priebehu nasledujúcich mesiacov dopracovaný tak, aby keď vstúpi do platnosti, aby na jednej strane dovolil tým, ktorí hrať chcú, nech hrajú, nech sa zabávajú, ale tí, ktorí sú závislí, budú ochránení. Mohol by som hovoriť viacej, ale však by som sa len opakoval z toho, z toho, čo sme hovorili.
Čiže preto aj tá naša výzva na vás, kolegovia, je, že pripravujme veci tu v Národnej rade kvalitne. A my sme svedkami v tomto zákonodarnom zbore zákonov, ktoré nie sú kvalitne pripravené a schvália sa a idú do praxe z dielne koalície primárne, pretože z dielne opozície bolo schválených len pár zákonov, aj to predpokladám, že nejakým omylom, ale kiež by som sa mýlil. To teraz nie je podstatné.
Čiže ja len chcem poukázať na to, že naozaj pripravujme tu zákony kvalitné. Keď sa niečo otvorí, tak nech sa to kvalitne dopracuje. Nech tam naozaj splní ten cieľ, alebo sa posunieme k tomu cieľu výrazne bližšie a nieže urobíme, nacápeme veci dokopy, a je to, ja preto som tak povedal ľudovo, možnože nazval som, že toto ako keby taký nedokvasený chlieb, ktorý proste nechutí. Keď ho upečiete, nechutí, nebude chutiť nikomu. A stačilo tak málo, aby sa dalo tomu čas, aby sa na tom popracovalo a mohol byť, mohol byť kvalitný a mohol pomôcť obidvom skupinám ľudí.
Posledné zamyslenie, keďže mám ešte pár minút, by som chcel možno využiť aj ten mandát prezidentského veta, pretože teraz prebieha prezidentská kampaň a prezidentskí kandidáti, nevidím, či tu nejakí sedia, ale máme ich tu v pléne, tak hovoria o tom, aké má kompetencie prezident. Prezidentské veto je jedna z kompetencií výrazných, ktorú poznáme, ale paradoxne, keď som rozmýšľal nad tým za tieto tri roky a opravte ma, ak sa mýlim, nepamätám si, že by sa neprelomilo prezidentské veto v tejto, v tejto sále. (Reakcia z pléna.) Áno? Prepáč, pri akom zákone? (Reakcia z pléna.) Pri psoch sa prelomilo, či neprelomilo. Jeden zákon. Pri psoch sa neprelomilo prezidentské veto. Som rád, že psy to dostali a bol by som rád, aby sa neprelomilo aj pri ľuďoch, ktorí sú závislí na tak ťažkej závislosti, ktorá zotročuje rodičov detí, príbuzných a podobne.
Ale tým chcem povedať, že naozaj toto je nástroj a my sa musíme zamyslieť nad tým z dlhodobého hľadiska, že či je toto demokratická spoločnosť, keď nevyužívame tento inštitút a teraz odhliadnuc od prezidenta, toto nie je nič osobné. Pozrime sa naozaj iba na ten inštitút ako taký. Ja som si zámerne pozrel, koľko občanov volilo prezidenta v posledných voľbách. A teraz naozaj nič osobné, 1,3 milióna ľudí zveril tento mandát aj s touto právomocou, ktorú má. Tu teraz nejde o osobu človeka, tu ide o mandát, ktorý ten človek dostal a on s týmto mandátom vetuje isté zákony. Môžme súdiť, či to robí múdro, zodpovedne a tak ďalej, vysvedčenie sú vždycky voľby, ale tým chcem povedať, že toto je dôležitý nástroj, ale tu v Národnej rade sa nejako nevyužíva a prelamuje sa úplne, úplne bežne.
Takže, kolegovia, snažil som sa dať dokopy pár faktov na to, aby ste mohli sa naozaj zamyslieť nad tým, že či má význam takouto horúcou ihlou, keď to tak poviem, šiť tento zákon, ktorý bude mať takéto enormné dopady, pričom naozaj stačilo málo na to, aby sa to, aby sa to zlepšilo. A ja chápem, že skupina podnikania alebo podnikateľov, ktorí na tomto podnikajú, áno, vždy no siahne sa na určitý čas z tržieb, keď siahnete na tržby ľudí, ktorí sú závislí. Ale opäť, zodpovedný štát, zodpovedná vláda by nemala chcieť vo svojom rozpočte peniaze, ktoré sú generované z takejto závislosti. Jednak preto z ekonomických dôvodov, že ho to bude stáť omnoho viac na to, aby sa s touto závislosťou, s týmito ľuďmi vysporiadal, ak ich nechce hodiť na smetisko. A po druhé, načo vôbec do toho vstupovať? Že omnoho dôležitejšia je tu tá ochrana občanov a všetkých občanov, pretože naozaj robíme zákony pre všetkých občanov.
Takže tento faktor by sa tu mal zohľadňovať, a preto aj ten náš apel, aby ste sa zamysleli nad tým, že či to stojí za to a či naozaj radšej nedať tomu ešte pár mesiacov kvalitnej práce a vyladiť to tak, aby sa takémuto, takémuto niečomu, negatívnym javom, na ktoré poukazuje aj pán prezident vo svojom dokumente, ale hovorili sme o ňom aj my, ale to teraz nie je podstatné. Dôležité sú tie fakty, aby sa im zamedzilo.
Takže veľmi pekne ďakujem za vašu pozornosť a skončil som.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

29.1.2019 o 13:55 hod.

Ing.

Eduard Heger

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:08

Anna Verešová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem kolegovi Edovi Hegerovi za to, že opäť predstavil aj naše konkrétne výhrady. Ja som skôr tak emočne hovorila o tom, ale v pravde o tom, aby sme si vstúpili do svedomia a prehodnotili náš postoj a náš postup pri hlasovaní. Všetky tieto výhrady my sme pretlmočili do viac ako desať pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Takže konkrétne sa dá veľmi ľahučko nájsť, čo všetko ešte vyžadujeme a čo ešte všetko vyžadujú občania, aby mali teda ten nieže pocit, ale faktický pocit z toho, že táto vláda myslí na rodiny.
Veď už to som tu viackrát povedala pri prvom a druhom čítaní, že vláda si nedala žiadnu prácu, aké vplyvy sociálne má na rodinu. Veď sociálne vplyvy v dôvodovej správe boli skutočne len prekopírované, Ctrl C a Ctrl V, z roku 2016 a tam práve bolo vidieť aj taký ten laxný prístup k takémuto obrovskému problému, ktoré gamblerstvo prináša našej spoločnosti a našim rodinám.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

29.1.2019 o 14:08 hod.

Mgr.

Anna Verešová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:10

Ján Budaj
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pri dlhom príbehu, ktorý má zápas s hazardom na Slovensku, mnohí poslanci, určite aj mnohí poslanci Národnej rady, v každom prípade poslanci mesta Bratislavy zažili pôsobenie lobistickej organizácie, snažiacej sa dosiahnuť ústup od plánu zastaviť hazard v Bratislave. Lobistická legislatíva, lebo ja mám obavu, že toto je dôsledok, čo tu máme pred sebou, máva vždy tieto podobné známky, o ktorých hovoril pán poslanec Heger, že niečo tam je dobré, akurát, že to nie je to podstatné. To je príznak. On to teda eufemisticky nazýva nedokončenej legislatívy. No nedokončenej v tom zmysle, že ten podstatný cieľ, čiže zastaviť hazard, ona nedosahuje.
Placebo, vážení kolegovia, to nie je liek, ktorý by mal zobrať ten, kto má vážny problém, kto má rakovinu, a ak ho bude užívať, tak na tú chorobu potom skončí. To je dôvod, pre ktorý prezident vzniesol požiadavky a ja by som apeloval, aby ste tie návrhy prijali, aby sa z placeba stal účinný liek proti hazardu.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

29.1.2019 o 14:10 hod.

Ján Budaj

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:11

Peter Pčolinský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Edo, odpusť, ale my sme mali taký pozmeňovací návrh k rozpočtu, aby sa z kapitoly obrany zrušila jedna stíhačka a tie peniaze za 4,5 milióna euro, aby sa dali na asistentov pre deti, ktoré potrebujú tých asistentov. Ty si povedal, že ty s tým nesúhlasíš, že tie stíhačky sú potrebné. Ja sa pýtam, či 14 stíhačiek je potrebných. Sa bavíme o 4,5 milióna euro, vtedy to nebol problém, hej, keď išlo o stíhačky.
Hovoríte, že nemorálne peniaze, neviem čo, a súhlasím, nie sú to práve najmorálnejšie peniaze. Moja otázka je, čiže štát tieto peniaze nemá chcieť, tak ich necháme organizovaným skupinám, úžerníkom a tak ďalej? Lebo ten čierny hazard tu bude. Hovoril si o online, že začne tu nejaký online. Ale ja mám pocit, že ten online tu funguje aj teraz, len je neregulovaný, je načierno, neodvádza dane a bez registrácie sa tam ktokoľvek môže nalogovať, bez registrácie. Tu sa zavádza registrácia a vďaka môjmu pozmeňováku sa vyžadujú dva doklady totožnosti. A keď si hovoril o tých deťoch, chceš mi povedať, že 15, 16-ročné deti budú robiť bankové prevody na hráčske kontá? No asi ťažko, asi ťažko. Lebo tieto účty zakladajú rodičia a majú ich pod kontrolou rodičia. Dieťa je len disponent. To si treba uvedomiť.
Čiže to je trošku taká, taká divná formulácia. A ja sa pýtam, že ako inak chceš zamedziť, aby tieto deti tam nemohli chodiť? Jedna vec. A tá online reklama. Veď teraz je v kuse zaplavený Facebook, Instagram tými reklamami. Ja sa pýtam, ako chcete zakázať Facebook a Instagram? Ideme tu, ideme tu teraz cenzurovať sociálne siete ako v Číne alebo... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

29.1.2019 o 14:11 hod.

Mgr.

Peter Pčolinský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:13

Karol Farkašovský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Myslím si, že sme tu všetci dospelí ľudia, ktorí nemôžu a ani nechceme spochybňovať význam a potrebu boja proti hazardu a význam ochrany či už rodín, maloletých alebo závislých ľudí, ktorých to postihuje. Čiže v tomto sme určite za jedno. Myslím si však, že diskusia potrebuje obidve strany, aby spolu komunikovali a aby sa počúvali. Ale mám taký dojem z toho všetkého už aj v nadväznosti na rokovania o probléme hazardu v jednotlivých mestách, že tie skupiny sú natoľko polarizované, že sa nedokážu počúvať, že nedokážu vnímať argumenty jednej ani druhej strany.
Súhlasím s tým, čo si povedal, že online prostredie potrebuje reguláciu. Reguláciu potrebujú aj sociálne siete. Nakoniec k tomu vyvíjame aj určité aktivity, parlamentné. Pravdou je aj to, že dokonalé riešenie neexistuje a je veľmi jednoduché obviňovať, ale je dôležité posudzovať. Na to však treba komunikovať spolu, sedieť nad argumentami, treba menej emócií a viac racia do toho, aby to bolo konštruktívne, aby to nebolo len zdrojom nejakých pochybných informácií alebo prostriedkov na vytĺkanie politického kapitálu.
Mám však jednu závažnú otázku. K tejto téme sa vyjadrila inštitúcia, ktorá požíva v našej spoločnosti pomerne vysoký stupeň autority, a to je Združenie miest a obcí Slovenska. Vyše tritisíc primátorov, starostov je združených v tomto združení a ústami svojho predsedu sa táto organizácia vyjadrila, že návrh zákona v pôvodnej podobe vyhovuje. Tak by som bol rád, keby sme si zjednotili pohľady na vec a rešpektovali... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

29.1.2019 o 14:13 hod.

Mgr. PhD.

Karol Farkašovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video