43. schôdza

26.3.2019 - 4.4.2019
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

29.3.2019 o 10:49 hod.

Ing.

Jana Kiššová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:49

Jana Kiššová

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:51

Lucia Ďuriš Nicholsonová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Chcem sa veľmi pekne poďakovať väčšine tých, ktorí na mňa reagovali, najmä osobitne by som sa poďakovala pani poslankyni Zimenovej, ktorú, žiaľ, vypli, lebo vymenovala celkom slušnú plejádu naozaj primitívnych vtipov o ženách, o bitých ženách, ktorými SMER na oslavách MDŽ baví publikum s červenými karafiátmi. To je strašná hanba. Keby náš predseda takéto niečo povedal, tak naozaj demonštratívne, to tu normálne vyhlasujem, keby sa Sulík niekedy dopustil na nejakom verejnom fóre takých hlúpych vtipov ako váš predseda, tak demonštratívne opustím SaS. To je jedna vec.
Druhá vec. Veľmi ma zarazilo, keď pán poslanec Marček hovorí, že on je galantným zástancom práv žien. On bol poslancom Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý si zvolal v tejto budove tlačovú konferenciu po, po tom, ako začala tá špinavá diskreditačná kampaň, o ktorej hovoril Alino Baránik, ktorá falzifikátom hovorila o tom, že som bola zadržaná za to, že som obchodovala detí na prostitúciu a ja sama som sa dopustila prostitúcie v Kanade, tak tento človek si tu zvolal tlačovú konferenciu v budove Národnej rady, kde o mne hovoril, že som psychiatricky chorá a prostitútka, a preto mám okamžite odísť z pozície podpredsedníčky Národnej rady. Vy ste veľmi galantný zástanca žien, s vami si to dorozprávam pred súdom, pán Marček. O tom už viete, predvolanie vám prišlo.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

29.3.2019 o 10:51 hod.

Lucia Ďuriš Nicholsonová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 10:53

Jaroslav Paška
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Milé dámy, vážení páni, očakával som, že diskusia bude naozaj viacej k téme, ktorú sme nastolili, to znamená, že k téme súladu (reakcie z pléna), súladu Istanbulského dohovoru s tým, ako vplýva či už na naše, naše právo, vnútorné právo, alebo, povedal by som, na spoločnosť odvtedy, čo na Slovensku platí.
Opakovane sa tu opakovali výzvy, že treba zdôvodniť toto, tento návrh, pretože údajne zdôvodnenie ste nepočuli. Nuž je chyba, keď sme začínali rokovanie o deviatej ráno, tak ste tu asi neboli, pretože zdôvodnenie som prečítal, máte ho jednak písomne a druhé, rozšírené zdôvodnenie som vyslovil a povedal počas rokovania, možno bude treba zopakovať to zdôvodnenie, aby ste vedeli, že mnohá alebo veľká časť tej diskusie, ktorá sa venovala postaveniu žien, bola mimo rámca nášho odôvodnenia. Pretože keď hovoríme o tom, že naším problémom je definícia rodu v Istanbulskom dohovore, ktorý stavia rod do inej pozície, ako bol doposiaľ v práve zaužívaný, takže to asi nie je dobré a že sa to, povedal by som, premietne istým spôsobom a môže premietnuť aj do Ústavy a výkladu Ústavy a pôsobenia Ústavy Slovenskej republiky. Také tvrdenie, že by niekto chcel nejakým spôsobom eliminovať pozitívne ustanovenia tohto dohovoru na politiku voči ochrane žien, sú absolútne scestné. A už som aj uviedol v mojom predchádzajúcom vstupe, že ochrana žien je garantovaná aj ďalšími medzinárodnými záväzkami Slovenskej republiky. Ak bude treba, vymenujem vám ich, ale myslím, že to nie je potrebné, pretože nikto nespochybnil ochranu žien v Slovenskej republike pred násilím, ako to hovoríte vy.
Vy ste si nastavili inú tému a ja tomu nerozumiem, prečo ste nastolili inú tému, keď máme hovoriť o podstate a o tom článku ustanovení v Parlamentnom zhromaždení Rady Európy, ktoré hovorí o tom, že je rod možné meniť na základe návykov alebo osobného rozhodnutia človeka, pokiaľ ten rod má byť súčasťou jeho fyzickej výbavy, tá definícia rodu. Takže to je, povedal by som, základný problém, s ktorým sa musíme vysporiadať. A jako tu už bolo povedané, však my máme v rámci Európskej únie mnohí podobné problémy, bolo tu spomínané Bulharsko, ktoré proste tento problém už riešilo a kde naozaj bolo skonštatované, že je to v súlade, teda v zásadnom rozpore s ich definíciou podobného zväzku, ako máme definovaný na Slovensku.
Takže iba teda k tomu, že neodznelo odôvodnenie, o čom má byť diskusia a prečo chceme sa dištancovať od tohto dohovoru alebo jeho ustanovení tohto dohovoru, aby sme nehovorili o dohovore ako takom, ale musíme sa dištancovať od celého dohovoru, keďže ustanovenia sú problémom pre našu ústavu.
Hneď v úvode som povedal, k dohovoru Rady Európy pristúpila v roku 2001 vláda, existujú však pochybnosti pri výklade viacerých ustanovení tohto dohovoru, že je v rozpore s ústavou. Sú pochybnosti, pán Dostál, nie že je v rozpore, pretože o rozpore prípadne rozhodne Ústavný súd. My máme pochybnosti, my máme pochybnosti reálne na základe toho, ako bol presne tento dohovor aplikovaný a ustanovenie, konkrétne ustanovenie čl. 3 písm. c) Istanbulského dohovoru v medzinárodnom práve, pán Dostál. V medzinárodnom práve. (Reakcia z pléna.)
Ale veď ja s vami nechcem diskutovať, ja s vami nemám o čom diskutovať. Národná rada (reakcie z pléna), Národná rada rozhoduje ako politický orgán. Tie expertízy, ktoré máte vy, sú vyvrátené inými expertízami, ktoré hovoria opačne, ktoré sa vyjadrili. (Ruch v sále. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Hrnčiar, Andrej, podpredseda NR SR
Poprosím vás, páni poslanci, záverečné slovo pred hlasovaním. (Reakcie z pléna.) Môžte si to v bufete prebrať.

Paška, Jaroslav, poslanec NR SR
Takže vám teda dopoviem, teda to, čo som v úvode alebo pri predstavovaní tohto návrhu hovoril, že v terminológii Istanbulského dohovoru ide predovšetkým o významné posunutie termínu gender rod, ktorý je od roku 1998 obsiahnutý v medzinárodnom práve, konkrétne v Rímskom štatúte Medzinárodného trestného súdu ako synonymum pojmu sex (pohlavie) a charakterizovaný významným poukazom na dve rozdielne biologické pohlavia človeka, t. j. muža a ženu. Pre potreby formulovania definícií Istanbulského dohovoru autori dokumentujú totiž posunuli pôvodnú významnú charakteristiku pojmu rod od zaužívanej biologickej väzby k fiktívnej charakteristike podľa súboru spoločnosťou vytvorených rolí správaní, činností, atribútov, možností, kombinácií biologickej podstaty pohlavia osobnostnej výbavy sebaurčenia, odvodzovaný doposiaľ s označením muž a žena na iné charakterizované. Ten významový posun od biologickej podstaty k väzbám na mentálny status vnímania svojej osobnosti je tým významovým posunom, ktorý nám môže robiť a môže teda robiť aj v našej ústave problémy, ak budú takúto aplikáciu a takýto výklad používať súdy.
Keďže táto zmluva je medzinárodná zmluva, ktorá je nadradená nášmu právu a, ako už tu bolo povedané, má záujem, proste implementuje Európska únia, tak je veľká pravdepodobnosť, že takýto výklad môžu používať aj naše súdy, to znamená, nie čo chce spoločnosť, ale ako budú súdy rozhodovať. To je dôležité.
Takže z tohto, z tohto dôvodu myslím, že sme mali sa venovať tomuto, tejto otázke a možno menej hovoriť o tom, ako Istanbulský dohovor ovplyvňuje náš život vo vzťahu k ženám. Viete, bolo tu uvádzaných mnoho príkladov o tom, že proste nemáme vzťah voči ženám, voči ich, povedal by som, spôsobu života vysporiadaný tak, aby to bolo žiaduce. Mrzí ma to, možno aj vás, ale ja sa pýtam, čo Istanbulský dohovor priniesol za 7 rokov tejto spoločnosti, v čom zlepšil postavenie žien? A pomohol naozaj vytvoriť podmienky na to, aby sa niečo zmenilo? Nie. Priniesol vážne problémy.
Takže z pohľadu prínosu Istanbulského dohovoru pre túto spoločnosť je dôležité to, že nepriniesol, povedal by som, zlepšenie postavenia žien, ale priniesol vážne problémy vo fungovaní spoločnosti, pretože rozdelil spoločnosť.
Ak dnes hovoríme o tom, že je potrebné, pokiaľ to bude možné a pokiaľ to odsúhlasia poslanci, Istanbulský dohovor stiahnuť z procesu ratifikácie, tak hovorím o tom, že chceme, aby isté riziká, ktoré vo vzťahu k Slovenskej republike a k jej fungovaniu pretrvávajú, a preto stojím za týmto návrhom a myslím si, že je potrebné o tomto hlasovať.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

29.3.2019 o 10:53 hod.

akad. arch. Ing. arch.

Jaroslav Paška

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

11:12

Eva Antošová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Dobrý deň prajem, vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia, na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky predkladá skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva a pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov.
Dôvodom predloženia tohto návrhu zákona je zvýšiť počet členov rady pozemkového fondu ako jedného z orgánov Slovenského pozemkového fondu o ďalších dvoch členov, a to jedného na základe návrhov organizácií združujúcich mestá a obce a druhého na návrh Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.
Predkladaný návrh zákona má negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy z dôvodu vzniku nároku na odmeny uvedených dvoch nových členov rady. Návrh zákona nemá vplyvy na podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie ani vplyvy na informatizáciu spoločnosti.
Predkladaný návrh zákona má pozitívny vplyv na služby verejnej správy pre občana vzhľadom na zrýchlenie rozhodovacích procesov rady a riešenie niektorých vyššie spomenutých aplikačných problémov. Návrh zákona je v súlade s právom Európskej únie.
Pán predseda, prosím, otvorte rozpravu. Ďakujem.
Skryt prepis

29.3.2019 o 11:12 hod.

Ing.

Eva Antošová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

11:14

Ján Kvorka
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Národná rada Slovenskej republiky uznesením pridelila návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách. Na prerokovanie pridelila tento zákon týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor určila výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Výbory prerokovali predmetný poslanecký návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol poslanecký návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému poslaneckému návrhu zákona. Výbory Národnej rady, ktorým bol poslanecký návrh pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská: ústavnoprávny výbor uznesením 585 z 19. marca 2019 s poslaneckým návrhom súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkami; výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie neprijal platné uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal podporu potrebnej nadpolovičnej väčšiny prítomných členov.
Gestorský výbor prerokoval návrh spoločnej správy o predmetnom návrhu zákona. Výbor neprijal platné uznesenie v zmysle § 52 ods. 4 zákona o rokovacom poriadku.
Uznesením výboru z 23. januára 2019 som bol poverený v súlade s § 80 zákona o rokovacom poriadku za spoločného spravodajcu, ktorý predkladá predmetnú informáciu a bude predkladať návrh na ďalší postup.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

29.3.2019 o 11:14 hod.

Ján Kvorka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 11:17

Maroš Kondrót
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán predseda, pani predkladateľka, pán spravodajca, kolegyne, kolegovia, od 1. januára je platný nový zákon, teda novelizovaný zákon, ktorý sme prijali koncom roku, a je to zákon o zájazdoch, o turizme, o cestovnom ruchu. Dôvodom prijatia novely tohoto zákona bolo, že sme implementovali smernicu Európskej komisie do nášho právneho poriadku. Smernica uvádza povinnosť, keď si kúpite zájazd a dostanete kontrakt, zmluvu s cestovnou kanceláriou, aby k tým piatim stranám textu, kde je v podstate všetko potrebné napísané, bola priložená ešte jedna strana textu, kde sú zosumarizované všetky práva, ktoré ako zákazník máte mať.
Pri implementovaní tejto smernice akosi úradníci ministerskí to poňali svojským spôsobom, urobili tzv. gold plating, čiže naváľali tam toľko povinností, že cestovné kancelárie to zistili od januára, že to nie sú schopné splniť. Sú veci, ktoré sú nevykonateľné v tej prílohe, ktorá má byť ku kontraktu, a sú tam duplicitne, triplicitne, ba dokonca kvadriplicitne opakované veci.
Čiže rozhodli sme sa, aby sme a, samozrejme, k tým päť stranám kontraktu dostanete šesť strán zbytočných duplicitných informácií, ktoré hodíte do koša, preto sme sa rozhodli, že pokúsime sa zjednodušiť podnikateľské prostredie a pomôcť cestovným kanceláriám v rozbehnutej sezóne, aby sa netrápili s nevykonateľným zákonom a nevypisovali zbytočné štósy papiera, lebo nejde asi o 1 800 000 kusov papiera, ktoré treba potlačiť a vyhodiť, ale tie strany musí niekto za tým počítačom vyplniť.
Preto si dovolím predložiť pozmeňujúci návrh. Áno, je to nepriama novela, hlboko sa za ňu ospravedlňujem, kritizujeme to zľava, sprava, nemá sa to robiť, ale nenašli sme efektívnejšie riešenie, ako k zákonu, ktorý je predložený predkladateľkou, dať takúto novelu, ktorá sa bude dotýkať prílohy jednostranovej k zmluve o zájazde.
Vážení kolegovia, vážené kolegyne, v súlade s ustanoveniami zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predkladám pozmeňujúci návrh k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov.
Po prvé. Za čl. I sa vkladá nový čl. II, ktorý znie:
Čl. II
Zákon č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, v niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, sa mení takto:
V prílohe č. 1 v časti A, B a C sa text za vetou "Základné práva podľa zákona č. 170/2018 Z. z." nahrádza textom, ktorý znie:
"- cestujúci dostane všetky podstatné informácie o zájazde pred uzavretím zmluvy o zájazde v zmysle § 14 zákona č. 170/2018 Z. z., napr. miesto pobytu, spôsob dopravy, základné znaky ubytovacieho zariadenia,
- cestovná kancelária nesie zodpovednosť za riadne poskytnutie všetkých služieb cestovného ruchu zahrnutých v zmluve o zájazde,
- cestujúci dostane telefónne číslo pre núdzové situácie alebo údaje o kontaktnom mieste, prostredníctvom ktorých sa môže spojiť s cestovnou kanceláriou alebo s cestovnou agentúrou, prostredníctvom ktorej si zájazd zakúpil,
- cestujúci je oprávnený postúpiť zmluvu o zájazde inej osobe v primeranej lehote a s ďalšími primeranými nákladmi,
- cena zájazdu sa môže zvýšiť, len ak sa zvýšia osobitné náklady (napr. zmena cien pohonných látok) a ak je to výslovne stanovené v zmluve o zájazde, v žiadnom prípade nie neskôr ako 20 dní pred začatím zájazdu. Ak zvýšenie ceny zájazdu presiahne 8 % ceny zájazdu, cestujúci je oprávnený od zmluvy o zájazde odstúpiť. Ak si cestovná kancelária vyhradí právo na zvýšenie ceny zájazdu, cestujúci má nárok na zníženie ceny zájazdu, ak sa znížili príslušné náklady.
- cestujúci je oprávnený od zmluvy o zájazde odstúpiť bez zaplatenia odstupného a dostať úplnú refundáciu všetkých platieb, ak sa podstatným spôsobom zmení niektorý zo základných znakov služieb cestovného ruchu okrem ceny zájazdu. Ak cestovná kancelária zruší zájazd pred začatím zájazdu, cestujúci je v zmysle zákona č. 170/2018 Z. z. oprávnený na vrátenie zaplatenej ceny zájazdu a prípadnú náhradu škody.
- cestujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy o zájazde pred začatím zájazdu bez zaplatenia odstupného, ak v cieľovom mieste alebo v jeho bezprostrednej blízkosti nastanú neodvrátiteľné a mimoriadne okolnosti, ktoré významne ovplyvnia poskytovanie zájazdu alebo prepravu cestujúcich do cieľového miesta,
- cestujúci je oprávnený okrem toho kedykoľvek pred začatím zájazdu odstúpiť od zmluvy o zájazde za primerané a odôvodnené odstupné,
- ak po začatí zájazdu nie je možné niektoré podstatné prvky služieb cestovného ruchu poskytnúť, v súlade so zmluvou o zájazde je cestovná kancelária ponúknuť vhodné náhradné riešenie bez dodatočných nákladov. Cestujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy o zájazde bez zaplatenia odstupného v prípade, ak služby cestovného ruchu nie sú poskytnuté v súlade so zmluvou o zájazde, táto je porušená podstatným spôsobom a cestovná kancelária nevykoná nápravné kroky v zmysle zákona č. 170/2018 Z. z.
- cestujúci má v zmysle zákona č. 170/2018 Z. z. právo na zníženie ceny zájazdu alebo na náhradu škody, alebo na oba tieto nároky, ak služby cestovného ruchu neboli poskytnuté alebo neboli poskytnuté riadne,
- cestovná kancelária je povinná poskytnúť pomoc, ak sa cestujúci ocitne v ťažkostiach,
- ak sa cestovná kancelária dostane do úpadku, platby cestujúceho budú refundované,
- ak sa cestovná kancelária dostane do úpadku po začatí poskytovania zájazdu a ak zájazd zahŕňa prepravu, zabezpečená je repatriácia cestujúceho,
- cestovná kancelária uzatvorila zmluvu zabezpečujúcu ochranu pre prípad úpadku s poskytovateľom ochrany pre prípad úpadku, v zátvorke je [obchodné meno, identifikačné číslo organizácie, sídlo, telefónne číslo a adresa elektronickej pošty] (ďalej len "poskytovateľ ochrany pre prípad úpadku"),
- cestujúci sa môže obrátiť na poskytovateľa ochrany pre prípad úpadku, ak sú služby cestovného ruchu odmietnuté z dôvodu úpadku cestovnej kancelárie.
Zákon č. 170/2018 Z. z. (hypertextový odkaz)."
Doterajší článok II sa v čistopise schváleného návrhu zákona primerane prečísluje a zároveň sa v súvislosti s vložením nového článku primerane upraví aj názov zákona.
Vážené kolegyne, kolegovia, toto je znenie prílohy, ktorá sa bude prikladať ku zájazdom. Poprosím o podporu a chcem sa veľmi pekne poďakovať naprieč celým politickým spektrom za podporu od kolegov, či koaličných, alebo opozičných, tohoto návrhu.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

29.3.2019 o 11:17 hod.

Ing.

Maroš Kondrót

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11:26

Anna Zemanová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán kolega poslanec Kondrót, nuž nevideli ste inú možnosť, ako predložiť takýto pozmeňujúci návrh nepriamou novelou. No, ja vám poviem, aké ste mali možnosti: pripraviť riadny zákon. Tento zákon je vládny návrh, ktorý už nenadobudol pred pár týždňami účinnosť a už teraz, dnes dávate 15 bodov, ktorému sa musia meniť v tomto zákone, lebo je zlý. A toto poukazuje na to, akú kvalitu tuná predkladaných, poukazuje to na kvalitu predkladaných materiálov zo strany vlády, ale, povedzme si, aj zo strany poslaneckých, mnohých poslaneckých návrhov. Je to, tak akože chápem, že to chcete zlepšiť, aj rozumieme tomu, čo sa tam píše a celý ten zákon je jedna mačka vo vreci.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

29.3.2019 o 11:26 hod.

RNDr.

Anna Zemanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11:27

Milan Laurenčík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán poslanec Kondrót, nestíhal som sa čudovať, keď som vás počúval, že o čom to vlastne idete rozprávať. Lebo rokujeme o návrhu skupiny poslancov na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách. A toto, čo, čo tam predkladáš, vôbec nemá žiaden súvis. Ja si myslím, že takto sa dobrá legislatíva nerobí. Už len preto, že sme nemali ani dopredu možnosť sa nejako zoznámiť s týmto tvojím pozmeňujúcim návrhom alebo s niečím takým, že vôbec takto ako prídeš do pléna. Myslím si, že to ozaj svedčí o neodbornosti tých, ktorí ten pôvodný zákon predkladali, a napraviť to ďalšou neodbornosťou, pretože takto sa ozaj legislatíva neupravuje.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

29.3.2019 o 11:27 hod.

Ing.

Milan Laurenčík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11:28

Eva Antošová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Faktická. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcela poďakovať pánovi poslancovi Kondrótovi za to, že predložil túto tzv. nepriamu novelu, a poďakovať hlavne za to, že vysvetlil, prečo ju predložil. Chcela by som na začiatok ešte povedať, že predkladatelia súhlasili s tým, že bude táto nepriama novela predložená.
A ja si myslím, že z toho netreba robiť nejaké veľké cirkusy, ako opozícia rada zo všetkého robí veľké cirkusy, pretože to poviem ináč. Keď nastane nejaké pochybenie, a v tomto prípade nenastalo pochybenie, akurát, ak ste dobre počúvali, ten zákon, ktorý bol minulý rok prijatý, je dlhosiahly, rozsiahly a vytvára zbytočné náklady pre cestovné kancelárie, ale ako aj pre občanov, ktorí si kupujú zájazdy. Vy to všetci dobre viete. Tak čo je lepšie, nechať to tak, čakať zase na normálny legislatívny proces, ktorý by nám možno vyšiel, prijatie zákona v októbri, v novembri, alebo sa pokúsiť o schválenie tzv. nepriamej novely s tým, že týmto ľuďom, či už sú to cestovky, alebo sú to občania, ktorí cestujú, aby sme im takto pomohli?
To znamená, že ja som za to, aby sme podporili potom tento pozmeňujúci návrh. Horšie by bolo, keby sme nechceli zlepšiť veci.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

29.3.2019 o 11:28 hod.

Ing.

Eva Antošová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11:29

Martin Fecko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Takže ja asi zopakujem to, čo som povedal aj na výbore, že, samozrejme, tiež vnímam, že to je neskutočne nepriama novela k pozemkovým úpravám a cestovné agentúry. Keď hovoríte, že to nebolo kde umiestniť, tak napríklad ja by som to umiestnil pod bod č. 14 programu tejto schôdze, kde hovoríme o Obchodnom zákonníku, ktorý má niečo súvis s nejakými preplácaniami a ďalšími refundáciami finančnými.
A, vážení, nepredkladajú to náhodou koaliční poslanci? To je opozičný návrh? Ako my môžme prijať v Národnej rade zákony, do koľkých dní? No do troch, že, alebo do dvoch? Veď dáme to v zrýchlenom konaní, že? Veď predsa ste koaliční! A ešte keď predpokladám, že pán Kondrót ešte stále je poslancom SMER-u, nie SNS, tak sa pýtam, prečo ste neurobili túto, by som povedal, že cestu, aby ste to v zrýchlenom konaní ukončili a bolo by to čisté. Pretože tak si predstavujem, už nie také sme tu mali zrýchlené konanie aj pre kadejaké iné zákony.
A chcel by som ešte vyzvať, že keď raz by ste boli v opozícii a koalícia by také niečo robila, teraz sa pozrite na nás, aby sme nereagovali, aby sme to prijali a všetko, tak chcem veriť, že nebudete mať krátku pamäť, keď raz sa to otočí a budete v opozícii a my budeme náhodou v koalícii.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

29.3.2019 o 11:29 hod.

Ing.

Martin Fecko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video