46. schôdza

18.6.2019 - 28.6.2019
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

18.6.2019 o 13:06 hod.

Mgr.

Martin Poliačik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:06

Martin Poliačik
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán podpredseda. Navrhujem, aby Národná rada prerokovala a schválila Bezpečnostnú a obrannú stratégiu Slovenskej republiky, ktorá bola vládou Slovenskej republiky schválená ešte v roku 2017. A z tohto dôvodu je potrebné bezpečnostnú aj obrannú stratégiu v podobe, ako ju schválila vláda, zaradiť ako bod rokovania tejto schôdze.
Odôvodňujem to tým, že aj v súvislosti s nepovolením pristátia a dotankovania spojeneckých vrtuľníkov môžu byť pochybnosti o zahraničnopolitickom a obrannom smerovaní Slovenskej republiky. Boli by sme na tom oveľa lepšie, keby tieto dve stratégie boli schválené parlamentom, a tým pádom o našom smerovaní a lojalite k spojencom by neboli žiadne pochybnosti.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

18.6.2019 o 13:06 hod.

Mgr.

Martin Poliačik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:07

Ján Marosz
Skontrolovaný text
Ďakujem za slovo. Žiadam Národnú radu Slovenskej republiky, aby zaviazala ministra dopravy pána Érseka informovať poslancov Národnej rady o výsledkoch štátneho stavebného dohľadu na výstavbe D4, R7.
Dôvod: Násypy pod diaľnicou obsahujú škodlivé materiály. Obyvatelia Bratislavy a Žitného ostrova musia vedieť pravdu o stave a rozsahu znečistenia pri ich príbytkoch.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

18.6.2019 o 13:07 hod.

Mgr.

Ján Marosz

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:08

Igor Matovič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Dávam návrh na odvolanie Martina Glváča z funkcie podpredsedu parlamentu, Národnej rady, takisto aj z príslušného výboru Národnej rady.
Zdôvodnenie: Človek, ktorý si s vedomím, že si dopisuje so ženou, ktorá bola vyšetrovaná ako podozrivá z objednávky vraždy primátora Hurbanova, ktorý si s ňou dopisuje oplzlé esemesky o tom, ako si zaslúži hýčkanie a maznanie, a po tom, ako sa dozvie, že táto žena je podozrivá z objednávky de facto piatich vrážd, dvoch dokonaných a ďalších dvoch vrážd prokurátora, bývalého vysokého politika a ďalšieho prokurátora vysokopostaveného na Generálnej prokuratúre, takýto človek nemá čo robiť v Národnej rade, nemá čo robiť na slobode, nemá čo robiť vo vedení Národnej rady.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

18.6.2019 o 13:08 hod.

Mgr.

Igor Matovič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:09

Miroslav Sopko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Žiadam o zaradenie nového bodu programu na prijatie Vyhlásenia Národnej rady Slovenskej republiky k stavu klimatickej núdze.
Odôvodnenie: Žiadam všetkých poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, aby sme sa pridali k parlamentom Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, Írskej republiky i výzve Svätého Otca Františka o okamžitej akcii proti zmene klímy pre budúcnosť nás i našich detí.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

18.6.2019 o 13:09 hod.

Mgr.

Miroslav Sopko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:09

Eva Smolíková
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne. V mene troch poslaneckých klubov Slovenskej národnej strany, SMERU - sociálnej demokracie, MOST-u - HÍD vás žiadam o preloženie 50. bodu, tlač 1468, na termínovaný čas a dátum a konkrétne 26. 6. 2019 o 9. hodine.
Ako dôvod udávam ešte neustále rozhovory so ZMOS-om.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

18.6.2019 o 13:09 hod.

Mgr.

Eva Smolíková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:10

Natália Grausová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Žiadam, aby parlament Slovenskej republiky odsúdil aspoň morálne pomenovanie, resp. premenovanie Vajanského nábrežia v Bratislave po T. G. Masarykovi, vierolomnom a nečestnom človeku, ktorý nenávidel Slovákov, porušil Pittsburskú dohodu a vyhlásil verejne, že slovenský národ neexistuje.
Toto pomenovanie po tomto nečestnom a vierolomnom človeku je fackou, je to verejné zaucho slovenskému národu a Slovenskej republike.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

18.6.2019 o 13:10 hod.

MUDr.

Natália Grausová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:10

Ján Budaj
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Mám dva návrhy.
Jeden návrh je, aby Národná rada odsúhlasila bod, ktorý sa nazýva Situácia v štátnom podniku Lesy Slovenskej republiky a v ochrane lesov na Slovensku.
Popritom si dovolím predložiť aj procedurálny návrh, ako tradične dúfam, že raz kolegovia odhlasujú, že hlasovať sa bude po každom prerokovanom bode tak, aby naša diskusia udržala pozornosť a aby mala vôbec zmysel.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

18.6.2019 o 13:10 hod.

Ján Budaj

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:11

Eduard Heger
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Žiadam zaradiť do programu bod, v ktorom by pán minister financií predniesol informáciu, ako chce dosiahnuť vyrovnaný rozpočet, o ktorom samotný tvorca pán Kažimír, súčasný guvernér, povedal, že vyrovnaný nebude a je potrebné prijať dodatočné opatrenia vo výške 700 mil. eur. Je to enormná diera, ktorá je na míle vzdialená od cieľa, a preto by pán minister mal, pán minister financií mal vysvetliť, ako chce počas nasledujúcich šiestich mesiacov tento nereálny cieľ dosiahnuť. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

18.6.2019 o 13:11 hod.

Ing.

Eduard Heger

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 13:11

Ladislav Kamenický
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážený pán predseda Národnej rady, vážené pani poslankyne, páni poslanci, predkladám na rokovanie Národnej rady návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice v znení neskorších predpisov, ktorý vypracovalo Ministerstvo financií Slovenskej republiky. Nadväzne na vzniknutú situáciu nedostatku pokrytia trhu registračnými pokladnicami, ktoré majú zabezpečiť online prepojenie so systémami Finančnej správy, sa navrhuje ustanoviť liberačný nástroj pre tých podnikateľov, ktorí vykonali všetky nevyhnutné kroky, avšak s ohľadom na objektívnu skutočnosť nedostatku technických riešení si svoju povinnosť evidovať tržbu nemôžu splniť.
Návrh zákona obsahuje propodnikateľské opatrenia, ktorých cieľom je zabezpečenie dostatočného časového priestoru na implementáciu online registračných pokladníc a ochrana podnikateľov pred sankciami z dôvodov, ktoré neboli spôsobené ich vlastným pričinením. Navrhuje sa, aby podnikateľom nebola uložená pokuta, ak spĺňa zákonom ustanovené požiadavky, ktorými sa žiadosť o pridelenie kódu pokladnice eKasa klient a záväzná objednávka u výrobcu, dovozcu, distribútora, ktorý má certifikované technické riešenie.
K dnešnému dňu si podnikatelia môžu vybrať z 31 certifikovaných technických riešení od 21 dodávateľov. Kvantifikácia vplyvu na rozpočet verejnej správy predpokladá, že umožnenie používania elektronických registračných pokladníc do 30. septembra 2019 spôsobí výpadok 19,1 mil. eur.
Dovoľujem si požiadať o prerokovanie návrhu zákona v skrátenom legislatívnom konaní.
Toľko na úvod, ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

18.6.2019 o 13:11 hod.

Ing.

Ladislav Kamenický

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 13:24

Radovan Baláž
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, predseda Národnej rady rozhodnutím č. 1643 z 13. júna 2019 pridelil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov (tlač 1551), na prerokovanie Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet s tým, že o výsledku prerokovania uvedeného návrhu bude informovať Národnú radu.
Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet prerokoval návrh vlády na skrátené legislatívne konanie na svojej 71. schôdzi dňa 18. júna 2019 a prijal uznesenie č. 446, ktorým odporúča Národnej rade vysloviť súhlas s prerokovaním vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov (tlač 1552), v skrátenom legislatívnom konaní na 46. schôdzi Národnej rady.
Vážený pán predseda, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie

18.6.2019 o 13:24 hod.

Ing.

Radovan Baláž

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video