4. schôdza

17.5.2016 - 25.5.2016
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

18.5.2016 o 11:21 hod.

JUDr.

Miroslav Číž

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11:21

Miroslav Číž
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
No, pán poslanec Klus, netajím sa tým, že mám veľmi rešpekt k vám aj k vašim politologickým úvahám, ktoré ste sprostredkovávali verejnosti predtým, jak ste vstúpili do politiky, ale k tomuto, čo ste predložili, rešpekt nemám. Nemôžte predsa nevidieť, že o tomto probléme sme strávili pred necelým polrokom v tejto sále najmenej tri hodiny a dospeli sme k veľmi zložitému kompromisu, kde sme dramaticky znížili ľuďom, ktorí majú dve funkcie, odmeny na minimálnu mzdu za druhú prácu. A ani si nemyslím, že by ste nevedeli o tom, že ten problém zastupiteľnosti, kde je treba skĺbiť spoločenský rozmer zastupovania verejnosti s odborným, je tiež veľmi zložitý. A viete aj tom, že napríklad vo Francúzsku boli časy, keď až 70 % francúzskeho parlamentu boli zástupcovia obcí a miest? A, samozrejme, poznáte a ste spomínali sám, ten fenomén, že úvahy, aj keď teda dramaticky menšinové, o tom, že štát je obcou obcí, a teda že zvýšená legitimita zástupcov na miestnej úrovni by mohla vytvoriť aj zastupovanie na celoštátnej úrovni. Samozrejme, že ani ja s takýmto niečím nesúhlasím, ale proste spochybňovať obrovský zástoj ľudí, ktorí majú zvýšenú dvojitú legitimitu, ktorí sú opakovane volení aj ako poslanci, a v danom prípade obmedzovať voličov formálnymi ustanoveniami a v podstate jednostranným pohľadom, by bola škoda.
A čo ma ešte viacej mrzí, je to ústavný zákon. Ak má byť mechanizmus ústavy, rokovanie o ústave takýto, a pritom má ústava naozaj veľmi dôležitý moment, budeme pokračovať v tradícii, ktorá tento parlament neozdobovala v žiadnom prípade, pretože naozaj rozpory o tom, že predložíte sem 50, nabudúce 200 zákonov a máme o nich rozprávať v prvom čítaní, naznačuje to len, bohužiaľ, prvoplánový populizmus a zneužívanie parlamentného priestoru na politickú agitáciu v čase, keď sme ani nie dva mesiace po voľbách. Je to škoda. Pristúpme skôr ku konštruktívnym veciam a bavme sa o plnení programového vyhlásenia vlády, ktorý sa stal schvále... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

18.5.2016 o 11:21 hod.

JUDr.

Miroslav Číž

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11:30

Gábor Gál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda.
Pán poslanec, dve poznámky. Jednak citovali ste z programového vyhlásenia vlády, čo sa týka spolupráce s opozíciou na dobrých legislatívnych návrhoch. Jednak najprv by muselo ísť o dobrý návrh a po druhé, neviem, ako si vy predstavujete spoluprácu, tak, že máme ísť za vami, že či budete ochotní nám vysvetliť váš zámer, pobaviť sa o vašom zámere, alebo to vyslovene dávate ako teraz, ultimátum, že keď nebudete teraz hlasovať za naše návrhy, tak spravíte bububu? Takto to nebude fungovať, tá spolupráca nie je o tomto.
A druhá poznámka, to je ten obsah. Sám vnímam ten konflikt záujmov, ktorý ste tu predostreli, už niekoľko rokov. Ale toto musíme riešiť nielen formálne, ale aj skutkami, napríklad tak, že ten poslanec, lebo to už máme teraz uzákonené, ktorý je v konflikte záujmu, keď vystupuje, tak to musí oznámiť plénu. Robia to niektorí poslanci vrátane mňa, ale drvivá väčšina poslancov toto nerobí. Čiže načo je nám zákon, keď to zostane niekde v Zbierke zákonov a tu sa to neaplikuje?
A keď sa už, viackrát ste prízvukovali, že pozeráte sa naľavo, tak pozrite sa kľudne aj napravo, aj v radoch opozície je nie jeden primátor alebo aj z vyššieho územného celku, čiže netreba sa pozerať len naľavo, ale aj doprava. A, pán poslanec, aj do zrkadla, aj do zrkadla, lebo vy tiež zastávate ešte nejakú inú funkciu.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

18.5.2016 o 11:30 hod.

Mgr.

Gábor Gál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 11:30

Andrej Danko
Skontrolovaný text
Ďakujem.
Pán poslanec Martin Fecko.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

18.5.2016 o 11:30 hod.

JUDr.

Andrej Danko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11:32

Martin Fecko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Pán kolega, to, čo sme aj my dávali, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti, už niekoľkokrát tu v tomto parlamente prakticky a stále nie a nie dojsť k tomu konca. Keď som tu asi v roku dvetisíc, teraz ma neberte za slovo, ´12 – ´13 to isté predkladal, tak tá kolegyňa ma okamžite ako mladého a začínajúceho poslanca usmernila, že, pán kolega, áno; z toho východného Slovenska, čo ste ju spomínali; ma okamžite usmernila, že vy tomu ešte nerozumiete, vy ste mladý, vy tu iba, budete sa učiť, ako sa má tá politika robiť. A viete, čo mi povedala? Viete, o čom to je? To je o manažeringu predsa, páni kolegovia, kolegyne. Veď ja predsa môžem robiť, čo chcem, keď to viem super manažovať, tak môžem byť na 20 miestach.
No nehnevajte sa, sme homo sapiens, ľudia boží, sme homo sapiens, máte jeden čas, jednu schránku telesnú a s tou máte nakladať v reálnom čase. A keď mi chcete povedať, že môžte byť na deviatich miestach, máme aj takých, resp. ôsmich miestach, tak to sú už experti u mňa par exellence, ale myslím si, že každý sme furt iba obyčajný s malým o a nemôžme si tu hovoriť, že sme nadľudia. Takže myslím si, že tento zákon, keď niekto tomu nechápe, tak ja tomu tiež nechápem, že prečo to nechápe. Ja ako štátny zamestnanec som musel sa vzdať štátnozamestnaneckej funkcie, teda uvoľnenie na výkon mandátu, ale primátori nemusia, tak nehnevajte sa, neberiem.
A ďalšia vec, to, čo ste povedali, my nie sme NR ani Žilina, ani Žiar nad Hronom, ani Prešov, ani Sečovce, sme NR SR. A poslanec, ktorý tu príde, keď si nevie uvedomiť, že má rozvíjať celé Slovensko, celé Slovensko, aby bolo rovnocenné, tak nepochopil, čo je mandát poslanca Národnej rady. A veľa som povedal, keď má Bratislava 154 % a východ iba 54 % životnej úrovne Európskej únie, tak sa peniaze nemôžu dávať tam, kde je tá životná úroveň ešte nadhodnotená.
Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

18.5.2016 o 11:32 hod.

Ing.

Martin Fecko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11:35

Peter Kresák
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda Národnej rady.
Pán kolega Klus, vyjadrím svoj osobný názor právnika na vami predložený ústavný zákon. Musím povedať, že s ním nesúhlasím, pretože mám s ním veľa, veľa problémov. Začnem veľmi otvorene tým, v čom je to jadro toho problému asi najväčšie.
Asi poznáte teóriu, ktorá hovorí niečo o materiálnom jadre ústavy. Tá teória hovorí o tom, že sú ustanovenia ústavy, ktoré sa nesmú meniť v demokratickom a právnom štáte. A, samozrejme, rešpektovanie základných práv a slobôd je základnou súčasťou tohto materiálneho jadra ústavy a to sa nedá prelomiť ani ústavným zákonom. Preto som ja taký smutný, keď sa človek snaží niečo dosiahnuť, čo sa nedá dosiahnuť normálnou cestou, tak to chce urobiť cez ústavný zákon. Nie ste prvý a nie ste asi ani posledný, ale ako právnik to musím brániť a musím sa voči tomu vyjadriť. Nesúditeľnosť, nezrušiteľnosť základných práv je, samozrejme, súčasťou základných práv, tak ako je súčasťou základných práv všeobecnosť, rovnosť, priamosť volebného práva a tak isto aj rovnaký prístup, rovnaký prístup všetkých občanov k voleným funkciám. A preto som presvedčený, že tento rovnaký prístup nemožno diskriminačne odňať jednej kategórii občanov.
Nie ste totižto ani dôsledný v tom vašom návrhu. Hovoríte o starostoch, hovoríte o predsedoch VÚC, ale, kriste bože, tá vaša argumentácia o poslancoch, prečo tam nie sú, tá stojí strašne na hlinených nohách. Poslanci sú tak isto legitímni zástupcovia, sú volení občanmi a majú právo prezentovať aj názor trebárs svojej obce, tak isto ako to môže robiť aj starosta. Je na Národnej rade, aby rozhodla, či je ten názor objektívny alebo nie. Nechápem túto selekciu a nepokladám ju za správnu.
Ale mohol by som ísť aj ďalej. Zmieňujete sa o týchto volených funkcionároch, bavme sa napríklad aj potom o akademických funkcionároch, rektor, prorektor je tak isto volený akademickou obcou, je volený senátom na takú istú zastupiteľskú funkciu. A takíto funkcionári nám nevadia v Národnej rade? Samozrejme, tých otázok by som mohol... (Prerušenie vystúpenia časomerom, potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

18.5.2016 o 11:35 hod.

doc. JUDr. CSc.

Peter Kresák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11:40

Milan Laurenčík

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11:41

Milan Krajniak
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Páni poslanci Laurenčík a Klus, myslím si, že váš návrh ústavného zákona je chybný. Chybný, pretože je v rozpore s tradíciou viacerých demokratických krajín aj našou tradíciou v tom, že ľudia majú právo zvoliť si za svojho starostu a primátora takého človeka, ktorého uznajú za vhodné, prípadne za župana. Myslím si, že ľudia sú dostatočne rozumní na to, aby si zvážili, či chcú takýmto spôsobom podporiť svojho kandidáta bez ohľadu na to, či je aj poslancom Národnej rady alebo nie.
Chcel by som upozorniť, že v Českej republike funguje dlhodobo klub starostovia a TOP 09, kde je úplne bežné, že starostovia sú súčasne poslancami českého parlamentu. Chcel by som upozorniť na jeden fakt, že v niektorých krajinách rešpektovaných a demokratických je bežné, že dokonca členovia vlády sú súčasne starostami alebo primátormi. Chcel by som uviesť len jeden príklad známeho politika, ktorým je bývalý francúzsky premiér Alain Juppé, ktorý bol starostom Bordeaux a dodnes je starostom Bordeaux, aj v čase, keď bol predsedom vlády. Bol starostom Bordeaux aj v čase, keď bol ministrom zahraničných vecí, ministrom obrany, ministrom životného prostredia, a občania Bordeaux ho opakovane do tejto funkcie volili, pretože ho jednoducho považujú za dobrého starostu svojho mesta.
Tak si myslím, že pokiaľ je možná a bežná aj takáto prax, tak nevidím dôvod, prečo by mali byť takýmto spôsobom voliči obmedzovaní v tom, aby si za svojho poslanca Národnej rady zvolili svojho starostu alebo opačne. Navyše, ak už je schválená úprava, že títo ľudia za to nebudú dostávať násobky jednotlivých platov, ale proste budú dostávať iba jeden plat, to považujem za v poriadku.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

18.5.2016 o 11:41 hod.

Bc.

Milan Krajniak

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11:43

Ján Senko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Pán poslanec, dávali ste nám za vzor pána poslanca Laurenčíka, ktorý uvádzal tento návrh zákona. Hovoril o neodôvodnených výhodách poslanca a zároveň starostu. Pán poslanec Laurenčík v rokoch 2010 až 2012 bol starostom obce Terchová a zároveň bol poslancom Národnej rady, bol poslancom Národnej rady a vykonával tieto funkcie. V tom období sa pán Andrej Slafkovský, tuším, vzdal funkcie primátora mesta Liptovský Mikuláš, takže neviem, či hovorím, ale myslím si, že ste boli vtedy starostom v Terchovej. (Reakcia z pléna.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

18.5.2016 o 11:43 hod.

PhDr.

Ján Senko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 11:45

Martin Klus
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
... a teda máme aj nejaký nepísaný duch zákonov, a to je možno tak trošku aj odpoveď pre pána Krajniaka, a pýtam sa potom, prečo máme spočívajúci mandát v Národnej rade Slovenskej republiky, prečo členovia vlády nie sú zároveň poslancami Národnej rady. No preto, lebo to asi bolo potrebné upraviť. Ak by takáto úprava nebola, tak som presvedčený o tom, že by sa tu našlo pár kamikadze, ktorí by do toho išli. A ja to rozhodne nepovažujem ani za morálne správne, preto aj tento návrh ústavného zákona.
No a k tým ďalším niektorým návrhom alebo teda poznámkam, ktoré tu odzneli, potom veľmi rád aj prípadne osobne s ostatnými.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie

18.5.2016 o 11:45 hod.

doc. PhDr. PhD. MBA

Martin Klus

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 11:46

Milan Laurenčík
Skontrolovaný text
Ďakujem za slovo.
Nebudem dlho, len by som chcel na pána poslanca Senka zareagovať, že ja som v tom období, keď som bol poslancom Národnej rady, 2010 – 2012, nebol starostom obce Terchová. Starostom obce Terchová som sa stal v roku 2014. K ostatným potom zareagujem v záverečnom vystúpení.
Ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

18.5.2016 o 11:46 hod.

Ing.

Milan Laurenčík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video