4. schôdza

17.5.2016 - 25.5.2016
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.5.2016 o 15:44 hod.

doc. JUDr. CSc.

Peter Kresák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:44

Peter Kresák
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja iba veľmi stručne chcem troška zareagovať na predrečníčku. Nie celkom totižto môžem súhlasiť s jej požiadavkou alebo tvrdením, že pani verejná ochrankyňa práv sa vo svojej činnosti dostatočne venuje právom obetí.
Kto je obeť? Je obeť iba ten, voči ktorému sa vedie trestné konanie a prokurátor alebo súd porušuje jeho základné právo? Alebo je obeť ten, ku ktorého porušeniu základného práva a slobody dôjde v konaní orgánu verejnej moci alebo vyčleneného orgánu verejnej správy? Som presvedčený, že to sú práve obete, ktoré sleduje a ktorým sa venuje pani verejná ochrankyňa práv. Nebudem opakovať a vymenúvať tie prípady detí, seniorov, Rómov alebo iných kategórií ľudí, ktoré sú obete. Sú obete zlého konania, zlého rozhodovania orgánov verejnej správy.
Čiže bol by som veľmi nerád, keby sme tlačili verejnú ochrankyňu práv do činnosti, na ktorú ani nemá zákonné opodstatnenie.
Takže ja som presvedčený, že venuje sa obetiam. A vlastne každé porušenie práva má svoju obeť. A tieto obete treba hájiť a treba upozorňovať na ich porušenia práv. A myslím si, že to tá správa obsahuje.
Ale veľmi by som chcel sa stotožniť s vaším upozornením na obsah správy práve v súvislosti s financiami, ktoré má kancelária k dispozícii. Ja osobitne citlivo vnímam jednu skutočnosť, že verejný ochranca práv je jediný ústavný orgán, ktorý skutočne nemá vlastnú kapitolu v štátnom rozpočte. A je to na Národnej rade Slovenskej republiky, aby túto vec zmenila. A nejedná sa iba o samostatnú kapitolu, pretože to má, samozrejme, svoje následky ďalšie právne, ale jedná sa o ten dostatočný počet finančných prostriedkov. Od počtu finančných prostriedkov sa odvíja počet pracovníkov kancelárie a ich kvalita. Povedzme si to aj tak. Čiže ak niekedy vyčíta... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.5.2016 o 15:44 hod.

doc. JUDr. CSc.

Peter Kresák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:47

Erika Jurinová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne všetkým za reakcie.
Pán kolega Dostál, samozrejme, mala som na mysli štatistiku, ktorá by bola možno len v úvode a slúžila by naozaj na porovnanie so stavom z minulého roku. A tým som nemala na mysli, že by sa mali tie podnety, ktoré sú veľmi dobre rozpísané, utlmiť alebo zmenšiť. To vôbec nie. Len kvôli prehľadnosti. Veď koniec koncov sme si povedali aj na výbore, že tá štatistika je v istej miere v závere správy, len je to v riadkoch písané, kvôli prehľadnosti, myslím, a tej štruktúre by to bolo vhodnejšie. Ale ďakujem.
Pán, hm... Ochrana pred neoprávneným zasah..., aha, pani kolegyňa Anka Verešová. Súhlasím, že v tejto časti sa zhodnem s tebou takisto, že mala som pocit takej istej zaujatosti alebo jednostrannosti v posudzovaní referenda.
Pán kolega Kresák, ďakujem za pripomienky. Možnože aj práve preto, že ste z diania alebo z toho kotla, kde sa to všetko varilo, viete o všetkých podrobnostiach a peripetiách, ktorými ste prechádzali. Áno, každý človek, ktorý vlastne podá podnet ombudsmanke, tiež ho beriem ako obeť, ale teda tým, že nie som právnik, nevyjadrujem sa dostatočne presne, mala som na mysli obete trestných činov. A vychádzala som naozaj z toho, že ak som tú správu prechádzala, tak rozprávalo sa o právach obetí, o právach zaistených viac ako o právach obetí. Ale naozaj mala som na mysli obete trestných činov. Pretože tak ako vidím, ako legislatíva postupuje, stále vidím, že aj v Trestnom zákone sa viac dbá na tie práva páchateľov, ako na práva obetí. Tak v tomto by som si dovolila nesúhlasiť celkom s vami, alebo doplniť to, o čom ste hovorili.
No a čo sa týka tej samostatnej kapitoly, budem rada, ak sa vám to podarí presadiť.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.5.2016 o 15:47 hod.

Ing.

Erika Jurinová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:49

Miroslav Číž
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, vážený pán podpredseda. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte aj mne teda, a len dúfam, že v krátkosti, zaujať stanovisko k dnešnému vystúpeniu pani ochrankyne verejných práv, pretože požiadala a predložila nám správu o činnosti, tak len niekoľko úvah.
Postavenie ombudsmana v našej krajine ako politického inštitútu je relatívne nové. Je to veľmi zložité, pretože má pôsobiť vo veľkej miere v širokých nešpecifikovaných prípadoch. Má, samozrejme, primerané nástroje tak materiálne, samozrejme, aj zákonné, ale či chceme, alebo nechceme, veľmi výrazne činnosť takéhoto funkcionára ovplyvňuje aj osobnostné vnímanie reálií, osobné preferencie a podobne.
Je nesmierne dôležité v danom prípade, aby výkon tejto funkcie bol spätný naozaj nielen s tým, že preferujem pohľady istej skupiny spoločnosti, ale je nesmierne dôležité, aby došlo k vyváženiu všetkých dôležitých okolností, ktoré pre výkon takejto funkcie význam majú. Je naozaj, možno by stálo a hodiny diskusií by možno potrebovala téma, keď tzv. politické korektnosti tak hrozne dneska pertraktovaných minimálne na európskych, keď nie na svetových fórach, o hľadaní primeranej miery pri ochrane práv postihnutých, na druhej strane minimálne vzťah, že teda ochrana práv menšinových spravidla vyžaduje aj istý rešpekt aj k právam väčšinovým. Že je potrebné hľadať vyvážený pomer a je potrebné v tej rozhodovacej činnosti v podstate sa snažiť obsiahnuť čo možno najviac morálnych systémov, ktorých, ako vieme, v spoločnosti funguje viacej. Majú rôzny význam. Sú predsa morálne systémy, ktoré preferujú konzervatívne prístupy. Sú morálne systémy, ktoré liberálne prístupy preferujú maximálnym spôsobom, absolútne môžu preferovať v otázkach tzv. série ľudských práv so všetkými zložitosťami. Možno existujú sociálne princípy, ktoré povedzme i sociálne práva možno nadraďujú nad niektoré politické a podobne, a vedieme na túto tému spor.
Je nesmierne dôležité ale, že tá spoločnosť tých viacerých normatívnych, teda morálnych systémov, s ktorými pracuje, ona musí nájsť jeden normatívny systém. A tým normatívnym systémom je právo. Čiže je logické, aj orgán, ktorý aplikuje právo, musí čo možno najviac upúšťať od vlastných preferencií a musí sa snažiť postihnúť ducha zákona a ducha spoločnosti takpovediac. Je to nepochybne zložité a aj nemám problém rešpektovať nevyhnutnú mieru subjektivity.
V danom prípade ale, pani ombudsmanka, odpustite mi jednu jedinú osobnú poznámku, že zúfalo sa snažím nájsť paralelu medzi vaším pôsobením ako poslankyne, predsa len ako politicky činnej osoby, a medzi ombudsmankou. A tam predsa len ten nejaký rozdiel som túžil zaregistrovať, že teda ten pohľad už zástupcu celej spoločnosti a nie reprezentanta politickej strany istého skupinového názoru spoločnosti, že ho treba istým spôsobom aj v tej práci vyjadriť. A je to nesmierne dôležité totiž, lebo vtedy možno očakávať aj vysokú mieru akceptácie takejto práce spoločenskej, nie iba istých skupín, nie iba tretieho sektoru a nie iba opozície.
To si myslím, že by malo byť krédo pre každého a možno aj pre budúceho ombudsmana, pretože v opačnom prípade buď sa zmení potom vzájomný kontakt buď na nejakú konfrontáciu politickú, nejakú inú, alebo odmietnutie diskutovať. A je to pritom obrovská chyba, lebo naozaj celá sféra otázok, ktoré sú v našej spoločnosti, potrebuje tento osobitný inštitút, kde to štandardné pôsobenie štátnych orgánov s klasickou vertikálnou štruktúrou dvojitého stupňového konania, že ešte potrebuje aj sui generis orgán, ktorý istým špecifickým spôsobom vie do veci zasiahnuť.
Viete, prečo som vystúpil? Preto, lebo je tu celý rad otázok, o ktorých sme nehovorili. Jedna z nich je, že čl. 19 našej ústavy hovorí o tom, že každý z nás má právo na zachovanie osobnej dôstojnosti, na česť svojho mena atď. Čiže logicky by sa mi zdalo, že aj toto je predmetom práce verejného ochrancu práv, zvlášť vtedy, že máme k dispozícii v demokratickej spoločnosti napríklad mechanizmy, že ak vás niekto chce, nejakého občana, zničiť, znechutiť, pomstiť sa mu, čokoľvek iné urobiť, tak stačí využívať demokratické inštitúty, zamerať sa na jednu osobu a ten život mu dokonale strpčíte. Dokonale strpčíte. A pravdepodobne tu je potrebný ten hlas, ktorý jednoducho v danom prípade aj demokratické práva, ktoré tu sú, na druhej strane vie povedať, aj kde sú hranice uplatňovania demokratických práv a že existuje aj nejaká etika uplatňovania práv.
Ja by som v tejto súvislosti, pani ombudsmanka, spomenul jeden príklad. Kedysi bola našou kolegyňou ešte nedávno pani Viera Tomanová, ktorá je dneska ombudsmanka pre ochranu práv dieťaťa. Pani bývalá ministerka má dcéru a tá má detský domov. A v tom detskom domove vychováva deti jednoročné, štvorročné, šesťročné atď. Chcem tu povedať, pani ombudsmanka, jednu vetu, že jednak je to vaša kolegyňa, ale jednak jednu vetu, že keby som v živote mal deti a nevedel by som sa o ne postarať a keby som vedel, že sa o ich starosť ujme pani poslankyňa Tomanová, bol by som absolútne spokojný. Je to jeden z ľudí, ktorých poznám, ktorý má neuveriteľný vzťah k deťom, a neviem si predstaviť, aby v jej okolí mohol nastať prípad, že ona by dovolila akýmkoľvek spôsobom narušiť práva akéhokoľvek dieťaťa.
U nás sa stalo to, že pani podpredsedníčka Nicholsonová aj pani poslankyňa Blahová usúdili, že pani poslankyňa, teda pani ombudsmanka Tomanová a jej dcéra teda trpia zásadnými charakterovými deficitmi, hrubo a nekompromisne porušujú zákon a dochádza k tomu, že teda má tam dôjsť k tomu, že sú tam umiestnené, v tom ich detskom domove, bábätká do jedného roku a päť detí do štyri, do osem rokov a to znamená porušovanie zákonov, pretože je to proti najlepšiemu záujmu dieťaťa, keďže z platných zákonov vyplýva, že deti mladšie ako šesť rokov musia vyrastať v rodinách. Nič proti tomu, znenie zákona, súhlasím s tým.
Tieto dve pani poslankyne, aj pani podpredsedníčka, aj pani Blahová, samozrejme, ale sa zdanlivo teda dajú prešetriť príslušnému orgánu veci, či sa majú, ako sa veci majú, ako to s nimi vyzerá, no a medzitým ony oslovujú najmenej sedem orgánov. Oslovili ministerstvo práce, oslovili prokuratúru, oslovili políciu, oslovili šesť odvetvových územných orgánov práce a ešte neviem koho všetkého a vrátane, pravda, aj verejnej ochrankyne práv.
Pani Blahová, samozrejme, v Denníku N a v iných médiách veľmi aktívne popisuje tento stav, a teda skúsme sa pozrieť, čo pani Blahová hovorí o výsledkoch kontroly v svojom článku. Ministerstvo práce a sociálnych vecí. Záver kontroly teda vyznieva ako zlý vtip. Citujem: "Kontrolná skupina" - kontrolná skupina - "v čase kontroly nezistila porušovanie práv dieťaťa ani žiadne nedostatky starostlivosti o deti." Na záver však kontrola uvádza, že mali porušiť povinnosti, a čo pani poslankyňa Blahová odsudzuje, že zásadný moment pre odobratie akreditácie je, že neoznámili prijatie do pracovného pomeru ďalšieho zamestnanca a neoznámili, že zmenil pracovné zaradenie ďalších dvoch zamestnancov. Ďalej, ale sa potvrdenie podozrení a tak ďalej. Ale aj pani poslankyne absolútne nechápu, že nepoznajú na ministerstve práce príslušné zákony a že teda nekonajú tak, ako by konať mali. Takže požiadali o preverenie prokuratúru. Prokuratúra preverila, preverila, no ale čo o tom hovorí pani poslankyňa Blahová. Tvrdí, že pani okresná prokurátorka píše: "V rámci vykonávanej previerky prokurátorom nie je možné objektívne posúdiť, po akú dobu sa dieťa fyzicky zdržiava v domácnosti" a tak ďalej, "z čoho vyplýva, že počas previerky prokurátorka zrejme sa stretla v objekte detského domova a deti zverené do rodiny" a tak ďalej. A zároveň hovorí, úrad tiež prokurátorka upozorňuje na to, že podľa § 93 písm. f), citujem: "Ak má orgán o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kurately informácie nasvedčujúce tomu", že, citujem, "dieťa je vystavené ohrozeniu života, zdravia, neľudskému alebo zlému zaobchádzaniu, môže podať súdu návrh na povolenie vstupu do obydlia a na účel preverenia dieťaťa. A z toho zároveň vyplýva, že prokurátorka žiada zodpovedné orgány o dôsledné námatkové kontroly zamerané práve na to, či sú deti skutočne v starosti profesionálnych rodičov."
Sic, človek sa aj na chvíľočku znepokojí, len úplnou náhodou, keďže som sa pýtal pani Tomanovej, o čo vlastne ide, dala mi k dispozícii protokol z prokurátorského preverenia veci. A tu sa dočítavam nasledovné: "Na základe zistených skutočností", píše Mgr. Eva Valová, prokurátorka, za prítomnosti prokurátora JUDr. Petra Tichého, "dospela som k záveru, že nie je odôvodnený záver, že by dochádzalo k porušovaniu práv detí v Detskom domove PEŤO, n. o., Prokopova 5 v Bratislave. V zariadení umiestneným deťom je poskytovaná dostatočná starostlivosť." V záujme tejto previerky píše: "Nie je možné priamo kontrolovať činnosť" a tak ďalej, "nie je možno objektívne posúdiť." Ale posledná veta je: "Nakoľko vykonanou previerkou neboli zaznamenané nedostatky ani sťažnosti, nebolo pri prerokovaní výsledkov previerky doporučené vykonanie žiadnych opatrení prokurátorského dozoru."
Lož vo vašom článku, pani poslankyňa Blahová, ako výklad na najväčšou bratislavskom obchode. Tu hovoríte, že prokurátorka žiada o preverenie neviem čoho a tak ďalej a že čokoľvek tvrdí. Tu nežiadam žiadne opatrenia, prokurátorka.
Tento prípad by bol banálny a možno ani nepatril by sem na túto pôdu, len na základe tohto celého ďalším orgánom, ktorý bol určený, vyzvaný na to touto skupinou dvoch paní poslankýň našich na to, aby teda išli k pani Tomanovej dcére do detského domova a vykonávali previerku, bol práve úrad všeobecného ochrancu práv.
Verejkyňa ochranných práv na základe ich podnetov podala okresným súdom podnety, aby začali konania vo veci starostlivosti a tak ďalej a tak ďalej, že by mali v prípade potreby podľa ombudsmanky rozhodnúť o zmene zariadenia a podobne. A zároveň sa verejný ochranca práv vyjadril nasledovne: "Súkromný detský domov neposkytol súčinnosť verejnému ochrancovi práv v potrebnom rozsahu. Za týchto okolností nemožno s určitosťou potvrdiť, že základné práva detí sú v tomto zariadení dodržiavané. Nemožno s určitosťou potvrdiť." Zaujímavé! "Preto je potrebné, aby pochybnosti o dodržiavaní základných práv preskúmal súd."
Zaujímavé by bolo k takémuto pôsobeniu pani ombudsmanky stanovisko aj pani Tomanovej, ako zase ombudsmanky pre detské práva. Hovorila mi a mám aj o tom záznam.
"Prišli ľudia vraj od ombudsmanky pani Dubovcovej, prišli s novinárom, ktorý fotil dvere, schránku, vstup do domu. Preukaz mal iba jeden z troch ľudí, ktorí sa snažili dostať dnu. Poverenie nemali žiadne, tvrdili, že prišli prešetrovať podnet", pani ombudsmanka. "Na moje upozornenie, že nemajú na základe čoho ku mne prísť, lebo kompetencia pani Dubovcovej sa týka len verejnej správy, pritom sa dobýjali dnu a dožadovali sa vstupu, že oni idú kontrolovať. Tiež neviem, kde v zákone majú určenú kompetenciu kontrolovať práva detí."
Ale ďalej. "Napriek tomu, že sa domnievam, že ombudsmanka pani Dubovcová prekročila svoje právomoci, pretože moje zariadenie nie je orgánom verejnej správy, som umožnila jej zamestnancom vstup a sprístupnila k nahliadnutiu spisov, dokumentáciu detí, ako aj pracovné zmluvy zamestnancov a ukázala som im aj priestory detského domova. Nedovolila som fotiť pracovné zmluvy. Jediným cieľom týchto ľudí však bolo, aby som im umožnila vstup do súkromnej časti môjho domu, najlepšie do mojej spálne. Voči tomu som sa ohradila. Neviem, na základe čoho by títo ľudia chceli robiť domovú prehliadku. Považujem to zo strany pani ombudsmanky za porušenie domovej slobody a prekročenie právomoci verejného činiteľa. Deti, ktoré som mala v čase návštevy pod oknom, si ani nevšimli."
Kolegyne, kolegovia, ja nechcem z tohto vyvoďovať žiadne zásadné závery. Možno bola pani ombudsmanka nedobre informovaná, možno na ňu zapôsobila autorita navrhovateliek, veď jedna je podpredsedníčkou Národnej rady, druhá je poslankyňa. Napriek tomu, pani ombudsmanka, som presvedčený, že objektívne zhodnotenie stavu, objektívne preskúmanie veci vo vašej kompetencii je naozaj orgánmi verejnej správy. Viem si predstaviť, že by ste žiadala, aby príslušné orgány, ktoré môžu možno vykonávať dozor v detskom domove, aby konali. Ale priamy vstup, priamy vstup do domova za týchto okolností by znamenal buď hlbokú neznalosť práva, čo u vás nepredpokladám ako bývalej dlhoročnej sudkyne, ale potom zas zostáva a zostávate dlžná vysvetlenie, ako sa takéto niečo mohlo stať.
A ide hlavne o to, že naozaj, kolegyne, kolegovia, môžu byť, môžu byť v spoločnosti zložité javy, musíme vedieť rozlišovať, ktoré potrebujú diskusiu, kde je potrebné doriešiť prípadné medzery v zákone, kde možno zlepšovať stav, ale v každom prípade treba aj rešpektovať ale elementárne právo na dôstojný život, na česť a na ochranu dobrého mena z toho článku 19 Ústavy Slovenskej republiky, a som presvedčený, aj pri konaniach, kde treba dokonca aj rázne konať, že by sa tak diať malo.
V danom prípade konať rázne, keď som čítal závery troch zásadných orgánov, a to ministerstva práce, sociálnych vecí a prokuratúry, a by som povedal, so zásadnými, so zásadnými stanoviskami, že v domove nedochádza k akémukoľvek ohrozeniu práv dieťaťa a že starostlivosť je na primeranej a dostatočnej úrovni, nemohlo to ujsť vašej pozornosti, pani poslankyňa.
Takže buď u paní poslankýň, dvoch, ktoré sú iniciátorom tohto konania, nebudem hádať, prečo to tak je. Možno aj to, že sa s pani Tomanovou striedali na ministerstve a bolo už známe, že nemajú, že majú dramatické pohľady rozdielne na mnohé otázky, ktoré súvisia s ministerstvom práce, ale na druhej strane je tu celý rad znakov, vážené pani poslankyne, ale nemohlo vám to ujsť, pani poslankyňa, aj akejsi, osobného konania, ktorý ani zďaleka nesleduje iba oné dobročinné účely, za ktoré sa skrýva.
A v danom prípade, pani ombudsmanka, ak hovorím o niečom, hovorím len preto, že ochranu si zasluhuje každý. Šikana, neodôvodnená šikana, neodôvodnené kontrolovanie je rovnako niečo, čo musí byť predmetom dozoru zo strany, zo strany ombudsmana.
Takže nech je tento prípad len momentom, ktorý možno umožní, aby sa naozaj takéto veci v budúcnosti nestávali a aby sme v danom prípade naozaj sledovali len cieľ, ktorý je naozaj spoločensky prospešný a neexistuje na tejto úrovni, aby vstupovali osobné alebo iné zištné ciele do konania nás všetkých.
A k tomu vám držím, aby sa vám to darilo, pani ombudsmanka, sledovať a primeraným spôsobom v rámci možností ochraňovať, vám budem držať palce.
Ďakujem za pozornosť. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

17.5.2016 o 15:49 hod.

JUDr.

Miroslav Číž

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:05

Dušan Jarjabek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci. Ja som veľmi vďačný pánovi poslancovi Čížovi za tieto, tieto slová a myslím si, že si ich uvedomí aj pani poslankyňa a pani ombudsmanka, bývalá pani poslankyňa, teda pani exposlankyňa. A že teda zabudne na prostredie, z ktorého vyšla vtedy, keď bola zvolená, že to bolo prostredie čisto opozičné a my sme ju aj tak vnímali a vnímali sme ju takto aj počas celého volebného obdobia. Pretože sa tak chovala, jednoducho.
A ja som veľmi rád, že vznikla táto koalícia, ktorá vznikla, preto, lebo zrazu, pani ombudsmanka, to neplatí.
A ja by som chcel, aby som aj ja vás mohol považovať za svoju ombudsmanku, lebo vy ste aj moja ombudsmanka. Len ako si to zatiaľ málo cítim, lebo vo svojej funkcii sa prejavujete niekedy veľmi politicky opozične, a dnes je situácia iná. Dnes je súčasťou koalície aj bývalá opozícia, to znamená, vy keby ste boli v parlamente, tiež by ste boli možno súčasťou tejto koalície, lebo tento parlament už nie je o opozícii a o koalícii, ale o existencii a možno existencii Slovenska.
Takže ďakujem veľmi pekne ešte raz, pán poslanec Číž, a ja vám, pani ombudsmanka, držím v tom nasledujúcom volebnom období, samozrejme, prsty a chcel by som, aby naozaj sme mali všetci pocit, že ste ombudsmanka nás všetkých.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.5.2016 o 16:05 hod.

doc. Mgr. art.

Dušan Jarjabek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:07

Veronika Remišová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán poslanec Číž, spomenuli ste prípad pani ombudsmanky, detskej ombudsmanky Tomanovej. Vaše vystúpenie neviem nazvať ináč ako, toto môže povedať len človek bez srdca. Vy ste pravdepodobne neboli v detskom domove, pravdepodobne ste nikdy neboli v dojčenskom ústave, pravdepodobne ste nikdy nevideli, ako vyzerajú tieto detičky, ktoré boli naukladané jedno vedľa druhého, pri ktorých sa striedajú opatrovatelia, ktorí im dávajú v určených intervaloch fľašu, a pravdepodobne ste si vôbec neni vedomý toho, aké škody na týchto deťoch doživotne môžu byť napáchané.
Mýlite sa ohľadom toho, čo bolo zistené. Skutkový stav ohľadom starostlivosti o deti mladšie ako šesť rokov popísala vychovávateľka, ktorá uviedla, že je v detskom domove zamestnaná ako profesionálny rodič, pričom svoju prácu vykonáva osem hodín denne v priestoroch detského domova a po ukončení pracovnej zmeny opúšťa pracovisko bez dieťaťa. Toto je v priamom rozpore s tým, ako má vyzerať práca profesionálneho rodiča. Profesionálny, keď je dieťa v profesionálnej rodine, znamená to, že tam je 24 hodín, že je v bezpečnom prostredí rodiny a ten profesionálny rodič sa oňho stará tak, ako, akoby to bola normálna rodina, 24 hodín denne. Opúšťať pracovisko po ôsmich, po pracovnej šichte, kde sa potom o to dieťa stará niekto iný, to neni profesionálny rodič. Za prvé.
Za druhé. To, čo dieťaťu nedáte v prvých mesiacoch života, to dieťa tým bude trpeť celý svoj ďalší život. Je dokázané, to vám povedia všetci psychológovia a odborníci, že tieto deti majú problém vytvárať si väzby v neskoršom veku, majú problém s dosahovaním výsledkov v škole, nedokážu si nájsť stáleho partnera, a to len preto, že týmto deťom bola v mladom veku odoprená, nadviazanie a pevná citová väzba na jedného človeka.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.5.2016 o 16:07 hod.

Mgr. art. M.A.ArtD.

Veronika Remišová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:09

Erika Jurinová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja som častokrát sa strácala, pán kolega Číž, v tom, že či hovoríte o pani Tomanovej mladšej, alebo pani Tomanovej staršej. Naozaj, mám pocit niekedy, že ste hovorili možno v jednej osobe a možnože aj preto je, je tá celá situácia, ktorá vznikla okolo novej komisárky, naozaj v mnohom nejasná.
Kolegyňa tunák popísala, aké je dôležité, aby dieťa bolo naozaj v rodine, v skutočnej rodine. Ak hovoríme o detskom domove a sú tam deti do šesť rokov, tak je to jednoznačne nezákonné konanie.
Ak hovoríme o pani komisárke, ona sa správa k tým deťom ako zamestnanec, toto neviem, alebo teda ako stará mama? Neni mi to jasné.
Vo svojom príspevku som ešte zabudla uviesť, že aj samotná rezolúcia OSN hovorí o tom, že ak už je zriadený, myslím, že to aj pani ombudsmanka spomínala, že ak už je zriadený inštitút verejného ochrancu práv alebo proste nejaký inštitút, ktorý chráni ľudské práva, nemal by byť trieštený inými organizáciami. Ale napriek tomuto doporučeniu minulý rok vznikli dva nové orgány, dve nové inštitúcie: inštitút pre ochranu detí, ombudsmanský akoby, a pre zdravotne postihnutých. Dobre, majú svojich ľudí.
Ale teda sa mi zdá úplne vrcholne, možno až neprofesionálne snažiť sa obviňovať ombudsmanku z toho, že vnáša politiku. Vy ste boli ten, ktorý ste tuná vnášali politiku. Ten váš príspevok bol celý politický, pán kolega.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.5.2016 o 16:09 hod.

Ing.

Erika Jurinová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:10

Anna Verešová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán poslanec Číž, tu je hrubé porušenie zákona, aby deti do troch rokov, následne teda aj deti do šesť rokov, ale hlavne deti do troch rokov boli v detskom domove a tam je, tam bolo v tom čase šesť bábätok do troch rokov, to je hrubé porušenie zákona. To je jedno, či je to zariadenie, ktoré zriadila dcéra pani Tomanovej, alebo ktokoľvek iný. To je úplne jedno! Profesionálny rodič neodchádza o 16. hod. po odpracovaní šichty z detského domova, hoci je jeho zamestnancom. Profesionálny rodič má dieťa doma a je plne mu k dispozícii 24 hodín denne. To je hrubé porušenie zákona.
A my nemôžeme byť, vy ste boli naozaj politický, nemôžeme sa teraz rozprávať o tom, kto zriadil tento detský domov. To je úplne jedno! Je to porušenie zákona. Deti nesmú byť v detskom domove do troch rokov.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.5.2016 o 16:10 hod.

Mgr.

Anna Verešová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:11

Natália Blahová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán poslanec Číž, vy ste nám teraz predviedli v priamom prenose, že pani komisárka pre deti Viera Tomanová je v takom konflikte záujmov, že nie je spôsobilá, aby zastávala túto funkciu. Je nemysliteľné, aby pani Tomanová vašimi ústami odkazovala pred rečníckym pultom niečo v tom zmysle "v mojom detskom domove", "ja som im neotvorila". Ja sa pýtam, kto ten detský domov, preboha živého, spravuje? Je pani Tomanová teda vôbec schopná riešiť akýmkoľvek spôsobom, zásadným, to, čo sa v detskom domove jej dcéry deje, keďže ho má evidentne skrz vaše ústa, čo nám tu odkázala, privlastnený?! To je absurdné!
K veciam, ktoré ste spomínali, výtky správy prokurátorky. No prokurátorka nemôže urobiť žiadne prokurátorské opatrenia. Preto sa ona odvoláva na to, aby úrady práce robili tieto opatrenia a na pravidelnej báze detský domov kontrolovali a zisťovali, že či tie námatkové kontroly a pobyt detí v detskom domove je náhodný, alebo naozaj sa tu niekto hrá a finguje profesionálnu rodinu. Preto prokurátorka obosiela úrady práce s takouto, s takouto výzvou.
Ďalej, ministerská kontrola. Vy hovoríte, že nejakým spôsobom zavádzam. Ale nie, § 93 ods. 5 písm. b) zákona č. 305/2005 Z. z. je jednou zo základných podmienok udelenia akreditácie detskému domovu. Ak toto konštatuje ministerská kontrola, že detský domov fabrikoval zmluvy tesne pred kontrolou, tak ja si myslím, že nie je dôvod na to, aby sa vôbec niekto zamýšľal, či tento detský domov má mať akreditáciu. Tento detský domov akreditáciu nemá mať! (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.5.2016 o 16:11 hod.

Mgr.

Natália Blahová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:13

Ľubomír Petrák
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán kolega, ja nadviažem na to, na tú časť vášho vystúpenia, kde ste upozorňovali na rešpekt k menšinovým i väčšinovým právam. Ja si myslím, že tieto práva majú byť absolútne vyvážené a práve preto sme občianskou spoločnosťou a snažíme sa budovať občiansku spoločnosť.
Hovorili ste o tom, že je potrebné zachovať vyvážený pomer a posudzovať veci v takto citlivých veciach predovšetkým s ohľadom na duch zákona. Tam, kde dochádza k jasnému porušovaniu zákonov, treba mať aj gramatický výklad zákona, ale pokiaľ ide o upozorňovanie na tendencie, tak myslím si, že je dôležitejší výklad ducha zákona.
Ja sa pokúsim nadviazať na to, čo sme hovorili dnes aj na výbore, a to je otázka inkluzívneho vzdelávania a zamedzenia vytvárania segregovaných školských obvodov, to je jedno, či pri materských, alebo základných školách. Tu treba povedať zásadnú vec. Ak budeme robiť akúkoľvek pozitívnu diskrimináciu menšín, to znamená, že sa budeme snažiť o inkluzívne vzdelávanie, prax je taká, že majorita to v drvivej väčšine prípadov považuje za svoju vlastnú diskrimináciu. Tam, kde sa snažíme o inkluzívne vzdelávanie mechanickým princípom, podotýkam, mechanickým princípom bez zohľadnenia všetkých miestnych špecifík, v ktorých sa tí ľudia nachádzajú, tak dochádza k tomu, že majorita berie svoje deti do susedných dedín a má s tým akurát zvýšené náklady, pričom dobre vybudované zariadenia za chvíľočku zostávajú obsadené len minoritným obyvateľstvom s tým, že častokrát bez akéhokoľvek efektu.
Sú tam aj veci, ktoré, s ktorými sa dá súhlasiť, a to je diagnostika a rediagnostika a myslím si, že v tejto oblasti budeme hľadať nápravu riešenia, lebo je potrebná.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.5.2016 o 16:13 hod.

Ing. CSc.

Ľubomír Petrák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:15

Oľga Nachtmannová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán poslanec Číž, ja vám ďakujem za vaše vystúpenie. Pred necelou hodinou sme sa zhodli s kolegyňou z opozície, že politika do problematiky, ktorá sa týka detí, vyslovene nepatrí. Vy ste vo svojom vystúpení veľmi názorne ilustrovali, že určitým politikom, a tuná, žiaľbohu, musím konštatovať, že v tomto prípade to boli političky, toto nič nehovorí, nič im nie je sväté a za každú cenu sa proste potrebovali zviditeľniť. A je im jedno, že tým niekomu ublížia, niekoho pošpinia.
Pán poslanec Číž, ja sa pripájam k vašim úvodným slovám, že by mala okrem ochrany práv existovať aj etika uplatňovania práv.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.5.2016 o 16:15 hod.

Mgr. PhD.

Oľga Nachtmannová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video