4. schôdza

17.5.2016 - 25.5.2016
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

25.5.2016 o 9:15 hod.

Ing.

Erika Jurinová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:15

Erika Jurinová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Predrečník mi celkom nahodil, pretože sám povedal, záškoláctvo je problém rodiča, a počula som teda v príspevkoch, ktoré boli, v obidvoch príspevkoch, to, že pani kolegyňa Nicholsonová hovorí, že zákon, ako je postavený, alebo novela, ako je postavená, má naozaj spôsobiť, že deti, ktoré nechodia do školy, potom rodičia nebudú dostávať za to prídavky ani spätne a to je podľa mňa veľmi dobrá filozofia. 
A pán kolega Burian, ktorý hovorí, že, že je ten zákon koncipovaný zle, mi je len veľmi ľúto, že nepovedal konkrétne, v čom je zlý, aký paragraf, iba stále dookola sa točí okolo toho, že niečo je zlé a treba to urobiť inak. Možnože by bolo dobré, keby kolega, a, pani kolegyňa Nicholsonová, keby vám poradil, ktorý konkrétne paragraf mu vadí a ktorý by bolo treba upraviť. Ja som o tom presvedčená, že dôležité je, že hovoríme o správnej idei zákona. Osobne si myslím, že aj paragrafy, ktoré sú upravené, sú upravené správne. Len ma zaráža, že teda kolega len hovorí, že je niečo zlé, ale sám nepovie ako.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

25.5.2016 o 9:15 hod.

Ing.

Erika Jurinová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:16

Jozef Mihál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Takisto ako kolegyňa predrečníčka a kolegyňa navrhovateľka súhlasím s vecným zámerom zákona, ktorý bol predložený, a to nevyplatiť spätne zadržané prídavky na dieťa v prípade, že ide o záškoláctvo. Ak tam niekto vidí, ako sa hovorí, legislatívno-technické nedostatky, tak nech na ne upozorní, ale to nie je dôvod, aby sa tento vecný zámer spochybnil. Ak tam niekto vidí legislatívno-technické nedostatky, nech zahlasuje v prvom čítaní za tento zákon, a máme 30 dní na to, aby sme sa o tom na pôde parlamentu bavili.
My sme opoziční poslanci, to znamená pre nás podľa všetkých pravidiel začína oficiálna časť legislatívnej práce predložením návrhu zákona do prvého čítania. Čiže nejaké tie kuloárne debatky a podobne, to je síce možné, ale o tom nenájdeme v žiadnom predpise ani slovo, že by to bola povinnosť absolvovať predtým, ako opozičný poslanec návrh zákona predloží.
A ešte si dovolím jednu poznámku, ktorá nepriamo súvisí s problematikou, kde som sám v konflikte záujmov, pretože poberáme prídavky na dieťa. Hovorím o úžasnej veci, ktorú predošlá vláda schválila, a má v tom prsty aj bývalý štátny tajomník Burian, § 14 ods. 2, podľa ktorého je rodič v čase, kedy dieťa dosiahne tri roky, je povinný byrokratickou povinnosťou nahlasovať nezmyselne na úrad práce, akým spôsobom sa ďalej bude o dieťa starať. Ťuk, ťuk, ťuk, priznám sa, že máme 3,5-ročné dieťa, túto povinnosť sme si nesplnili. Úrad práce nám prídavky vydáva naďalej, takže nechápem, na čo to celé je dobré.
Len šikanujete a buzerujete rodičov!
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

25.5.2016 o 9:16 hod.

RNDr.

Jozef Mihál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:18

Miroslav Sopko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Priznávam, že keď som si to prvýkrát prečítal, tento návrh zákona, aj mne sa vynorili v hlave otázky, napríklad keďže pochádzam, teda prišiel som zo školskej praxe a vieme, že, hneď sa mi vynoril takýto príbeh, že v prípade, že nedôjde k vyplácaniu tých prídavkov, tak tí ľudia najprv pôjdu na poštu, z pošty ich pošlú na úrad a z úradu si to pôjdu vybavovať do školy, lebo sa dozvedeli, že vlastne škola nahlásila tých záškolákov, že jednoducho do tej školy nechodia. Viem si to predstaviť.
Samozrejme, viem si predstaviť aj to, že na úradoch máme často ľudí, ktorí by vedeli takéto opatrenia využiť na to, aby išli po určitých ľuďoch, ktorí jednoducho nemajú tú právnu úroveň vzdelania takú, akú by sme očakávali. Každopádne si uvedomme, že toto je problém, pretože pokiaľ okamžite nezačneme riešiť problém záškoláctva týmito spôsobmi, že tá zodpovednosť tu prichádza na tých rodičov, začnú sa stále silnieť hlasy po razantnejších, výraznejších riešeniach. My už často strácame veľmi veľa času, a preto ak sa dá o tomto zákone, na ňom ďalej pracovať, veľmi pekne prosím, tak ako mi písali a rozprávali ľudia, ktorí sa pohybujú v týchto komunitách a pracujú s týmito ľuďmi, prosím všetkých, podporme ho, dajme ho druhého čítania, upravme ho spoločnými silami, nech sa tento problém začne riešiť.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

25.5.2016 o 9:18 hod.

Mgr.

Miroslav Sopko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:20

Lucia Nicholsonová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Začnem pri pani poslankyni Jurinovej. Ďakujem za vašu faktickú a presne, ako ste povedali, mne sa zdá, že pán Burian to vôbec nečítal, pretože je veľmi ľahké niečo skritizovať a ešte štýlom, ako to urobil on, a nepovedať konkrétne, o čom v tom návrhu zákona ide. Takže pre mňa to bola len bohapustá kritika.
Pán Burian, ja by som vás chcela poprosiť, keby ste si naozaj prečítali ten návrh zákona. Ak máte čokoľvek, tak v druhom čítaní môžete navrhnúť, rada sa pod dobré veci podpíšem. Ja sa vás chcem opýtať, či je podľa vás v poriadku, že reštriktívne opatrenia, ako sú tieto, v praxi jednoducho zlyhávajú a neriešia to, na čo sa odkazovali pri tom, keď sme konkrétne aj tento paragraf v príslušnom predmetnom zákone prijímali. Vy sa stále odvolávate na nejaké chyby úradníkov na úradoch práce. Tak, prosím vás pekne, koľko je tých chýb úradníkov na úradoch práce? Je to systémová chyba? Ak je to systémová chyba, tak je to vaša chyba v prvom rade. Ja primárne riešim veľký fenomén, ktorý sa objavuje predovšetkým v rómskych osadách, a to je záškoláctvo, presne ako povedal pán Sopko.
A áno, pán Sopko, máte úplnú pravdu, dochádza k šikane. Dochádza k šikane aj vo vzťahu k učiteľom, aj vo vzťahu k lekárom napríklad, ale to len preto, lebo tam chýbajú systémové opatrenia, ako sú napríklad naštartovanie skutočnej terénnej sociálnej práce, ktoré sa tejto vláde ani za 8 rokov nepodarilo urobiť, čo mi je úprimne ľúto, lebo ak by terénna sociálna práca fungovala tak, ako by mala, tak by to bremeno tej zodpovednosti bolo rozložené a nespočívalo by iba na pleciach učiteľa, ktorý nahlási záškoláctvo alebo lekára.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

25.5.2016 o 9:20 hod.

Lucia Nicholsonová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9:22

Jozef Mihál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci, zopakujem a zdôrazním to, čo som povedal v rámci faktickej poznámky a o čom sme sa v tej krátkej diskusii bavili. Nerozumiem tomu, prečo tu vzniká akýsi konflikt medzi koaličným poslancom a opozičnými poslancami. Jednoducho bavme sa o vecnom zámere zákona a nehľadajme zbytočné zádrapky a dôvody, prečo to odmietnuť, lebo formálne niečo. Skrátka dobre. Ľudia, ktorí sú z praxe, napr. pán kolega Sopko, ďalej dovolím si povedať, že takisto my s pani navrhovateľkou sme si ten terén doslova prešli. Vieme, o čom hovoríme, a ten vecný záver, zámer zákona je, ak je raz prídavok na dieťa odňatý kvôli záškoláctvu, nech je teda odňatý a nech neexistuje finta, ako sa k nemu dostať naspäť v súlade s platným zákonom. Skrátka, urobme to tak, aby tá sankcia bola sankciou, a nie výsmechom. Ak chceme, aby deti chodili poriadne do školy, a toto má byť nejaký nástroj, tak ten nástroj urobme poriadne. Pokiaľ aplikačná prax, že použijem takýto úradnícky pojem, ukazuje, že to v praxi nefunguje, tak ten zákon treba zmeniť, pretože ten systém daný zákonom je jednoducho zlý.
Ak to nechcete vidieť, je mi vás ľúto.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

25.5.2016 o 9:22 hod.

RNDr.

Jozef Mihál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9:28

Jozef Mihál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážený pán predsedajúci, vážená pani navrhovateľka, vážené kolegynky poslankyne, vážení kolegovia poslanci, ctení prítomní, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre sociálne veci za spravodajcu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 93. V menovanom súvise si dovoľujem predložiť informáciu k tomuto návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho aj legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 92 z 2. mája 2016 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, ďakujem, skončil som, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

25.5.2016 o 9:28 hod.

RNDr.

Jozef Mihál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 9:30

Natália Grausová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Chcem len povedať, že v plnom rozsahu podporujem ja ako osoba návrh pani poslankyne Nicholsonovej v oboch prípadoch, aj čo sa týka spätného, zamedzenie spätného vyplácania prídavku na dieťa a aj čo sa týka tlačiva č. 93, zabránenie zneužívania príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa.
Viem, že som, určite bude treba možno tieto zákony nejako ošetriť. To, čo spomínal kolega, ktorý hovoril, že môže dôjsť k nejakému omylu, ja verím, že to sa dá nejakým spôsobom ošetriť tak, aby sa ten omyl dal napraviť ale vo svojej podstate naozaj dochádza k veľkému zneužívaniu týchto prídavkov, takže si myslím, že toto by sme v každom prípade mali podporiť. Aspoň toto. Nie je to úplne systémové riešenie, ale k tomu môžme postupne dôjsť, ale ja si myslím, že toto je veľmi dôležité, a preto ja za seba podporujem oba tieto návrhy.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie

25.5.2016 o 9:30 hod.

MUDr.

Natália Grausová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:31

Jozef Burian
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, len na úvod chcem povedať, že to je zase jeden z tých zmätočných zákonov, aby si predkladateľ prečítal zákon o rodine, ktorý bol prijatý pred 2 rokmi, už tam je napísané, v tomto zákone, že do pestúnskej starostlivosti nemôže byť, nemôže byť dané dieťa v prípade, ak tomuto človeku bolo odobrané dieťa alebo bolo zverené do náhradnej starostlivosti. Čiže tento, tento návrh zákona je len, vlastne len kabinetnou ukážkou toho, že vlastne zase sa tu dá nejaký návrh zákona, ktorý vôbec už nemá logiku, lebo v zákone o rodine máme to ošetrené. A ešte, pokiaľ sa týka prídavkov na dieťa, lebo som sa nemal šancu ďalej vysvetliť, rozumieme, rozumiete tomu tak, rozumieme tak, počkajte sekundu, rozumieme to tak, ak je záškoláctvo, tak nastupuje osobitný príjemca, ak v tom trojmesačnom... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Hrnčiar, Andrej, podpredseda NR SR
Pán poslanec, poprosím vás, aby ste k téme...

Burian, Jozef, poslanec NR SR
Ale je to výborné, ale myslím si, že aj pani predrečníčka tiež hovorila o prídavku na dieťa, tak len sa chcem akože dať do pozornosti. Ak teda je odobrané na tri mesiace, odobrané za záškoláctvo niekomu rodinné prídavky, tak je zverený osobitnému príjemcovi. Ak v tom období znovu je záškoláctvo, zase je osobitný príjemca, čiže nič... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Hrnčiar, Andrej, podpredseda NR SR
Pán poslanec, znovu...

Burian, Jozef, poslanec NR SR
Nič so spätnou platnosťou sa nevracia, žiadne peniaze sa nevracajú, upozorňujem všetkých. Žiadne a už vôbec nie na tom, keby tu mi niekto rozprával o tom, keby som mohol tu rozprávať za roky, ktoré boli niektorí páni a dámy na ministerstve od rôznych ťuki-ťuki a tak ďalej. Toto je pre mňa ťuki-ťuki, keď niekto si neprečíta zákon a dáva zákon, ktorý už je platný, a niekto tu hovorí o tom, akým spôsobom rieši náhradnú starostlivosť. To proste je, pre mňa je úžas na tom, že si niekto nedá odborne niečo vysvetliť, dá návrh zákona, príde pred plénum a hovorí o tom, vyvaľuje, vyvaľuje už otvorené dvere. To nerozumiem tomu, ale možno to je princíp. Zase opakujem, ukazovať, ako my pomáhame ľuďom.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

25.5.2016 o 9:31 hod.

Ing.

Jozef Burian

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 9:34

Alojz Baránik
Skontrolovaný text
Ja som chcel len navrhnúť, aby ste trvali na tom, sa hovorilo k téme.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

25.5.2016 o 9:34 hod.

JUDr.

Alojz Baránik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:34

Lucia Nicholsonová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Pán Burian, vaše vystúpenia sú osobné, nie sú odborné, pretože vy jednoducho nemáte ten odborný potenciál na to, aby ste si veci prečítali a potom sa vyjadrovali k veci. Ja v tomto, pri tomto návrhu zákona, a nech to počujú všetci, ako tu sedia, robím robotu za vás. Vy hovoríte o tom, že ja som sedela ako štátna tajomníčka na ministerstve práce. Hovoríte o tom roku a štyroch mesiacoch? Ako dlho ste tam boli vy? Osem rokov nepretržite, teraz ťaháte deviaty rok, ste vláda kontinuity. Ja tu naprávam veci na vás, za vás, pretože to, že to máte v zákone... (Reakcia z pléna.) Nech mi neskáče do reči!

Hrnčiar, Andrej, podpredseda NR SR
Poprosím vás, kľud.

Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR
To, že to, to, že ste to upravili v zákone o rodine, ešte neznamená, že ste to upravili v tomto návrhu zákona, a ja nerobím nič iné, iba to, že to dávam do súladu, pán Burian. A keby ste si to prečítali, tak by ste to tam našli, lenže vaším cieľom je nerobiť nič iné, iba hlúpym spôsobom, arogantným a prízemným útočiť.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

25.5.2016 o 9:34 hod.

Lucia Nicholsonová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video