51. schôdza

15.10.2019 - 29.10.2019
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

22.10.2019 o 18:50 hod.

Mgr.

Miroslav Sopko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 18:50

Miroslav Sopko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, ctení páni kolegovia, ktorí sme tu zostali, ako možnože cítite trošku takú skrytú iróniu v mojom hlase, nehovoriac o tom, túto komornú atmosféru, v ktorej sa tu nachádzame, ale myslím si, že netreba podceňovať dôležitosť práve takto predloženej novelizácie ústavy, na ktorú nadväzuje potom aj zmena rokovacieho poriadku, pretože napriek všetkým výhradám, ktoré by mohli mať prípadní oponenti, čo by som bol rád, keby sme niekedy aj počuli nejakú tú oponentúru, že prečo nie, prečo by sme nemohli mať tie vyšetrovacie výbory, a mohli by namietať, veď nie je to bežná prax, stav, v akom momentálne sa nachádza Slovenská republika a celá naša spoločnosť.
Žijeme momentálne v období, kedy bolo nastavené zrkadlo tomu, čo sa tu v minulosti dialo, a preto je nevyhnutné, aby práve aj Národná rada Slovenskej republiky sa aktívne zapojila i týmto spôsobom zriadenia takéhoto typu výboru k tomu, čo je potrebné spraviť, k tej očiste spoločnosti, ktorá je pre nás nevyhnutná, pretože to, kam sme dospeli, je výsledkom aj toho, čo sme neurobili. Nielen toho, čo sa urobilo, ale naozaj tieto veci sa často stali aj preto, čo sme neurobili, čo sa zanedbalo, na čo sa pozabudlo, aké krehké je právo, aká krehká je spravodlivosť a ako je vôbec možné, že Slovensko dospelo do súčasného stavu, kedy sa dozvedáme o tom, ako sa prepojil biznis s podsvetím, aké je prepojenie na politiku, aké je prepojenie na súdnictvo, prokuratúru a všetko, čo s tým súvisí.
Samotný vyšetrovací výbor by bol iba jedným z opatrení, ktoré môže, opakujem, môže pomôcť k zmene tohto stavu, do ktorého sme sa dostali, a preto je dôležité, aby v tomto zázname a pri každej jednej vete, ktorú budeme o tomto hovoriť, vždy zaznievalo, že tento návrh nepozerá na to, z akého politického tábora vychádza, pretože je v ňom explicitne dané, že zástupcovia tohto výboru by mali byť naprieč politickým spektrom všetkých zástupcov politických strán i hnutí, ktoré tu v parlamente sú, že sú skrátka tu dodržané zásady, aby nikto nebol opomenutý a aby bola zabezpečená rovnováha a nezvrhlo sa to k využívaniu takéhoto inštitútu. Pretože tento inštitút, ono niekto by mohol namietať, by sa dal aj zneužívať. Ale to nie je možné, ak je práve zabezpečená rovnováha. A to v tomto návrhu zmeny ústavy je uvedené.
Ale keďže sme pragmatici, vieme zhruba, ako vyzerá rozloženie síl v tomto parlamente, tak nemusíme ani hádať, ako asi dopadne hlasovanie aj o tomto pokuse zaviesť túto zmenu v ústave i následnej ďalšej úprave rokovacieho poriadku. Čo si ale neuvedomujú tí, ktorí keď proti tomuto zahlasujú, resp. sa zdržia, že sa späť postavia do polohy toho, čo sme neurobili, pretože sme dospeli do stavu krajiny, že tou nečinnosťou a častokrát aj znefunkčnením mnohých orgánov, ktoré by mohli vykonávať kontrolnú funkciu, veď pán navrhovateľ by vedel napríklad hovoriť aj o tom, akým spôsobom a prečo je znefunkčnená komisia na kontrolu odposluchov, kam a aké sú vlastne tam tie dôvody, ktoré síce boli neustále postavené na stôl a neustále sa o nich komunikovalo, ale v konečnom dôsledku výsledkom je, že nemáme nad týmito vecami kontrolu. A že sa zabudlo na to, že tá politika v určitých oblastiach, ktoré sa týkajú bezpečnosti štátu, musí ísť bokom, pretože bezpečnosť štátu má byť pre nás všetkých prvoradá. A Slovenská republika je v ohrození bezpečnosti, keď sa potvrdili tieto informácie, ktoré sú už dnes na verejnosti. Keď sa stali tie udalosti, ktoré tak traumatizujú súčasnú slovenskú spoločnosť. V normálnom stave krajiny by možno nebolo potrebné, aby sme pristúpili k takejto úprave, ale my nie sme momentálne normálnou krajinou.
My sme dospeli do stavu, kedy nieže je nám nastavené zrkadlo, ale to zrkadlo, v ktorom sa krajina vidí, je celé krivé. A kroky, ktoré sa prijímajú, sú pokrivené tým, ako tá nečinnosť spôsobila skazu, ktorá prechádza nielen právom, ale už vstupuje do morálky. Ľudia už strácajú vieru v to, že sa môžu dovolať určitej spravodlivosti. A preto je dôležité, aby tu došlo k zapojeniu aj Národnej rady práve prostredníctvom týchto výborov a tým spôsobom sme začali ozdravný proces a krajinu vyliečili.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

22.10.2019 o 18:50 hod.

Mgr.

Miroslav Sopko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:56

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán poslanec Sopko, s drvivou väčšinou toho, čo si povedal, by sa dalo súhlasiť, len jednu polemickú poznámku si dovolím povedať, ja si myslím, že tento, tento návrh by bol úplne v poriadku, aj keby sme tu žili v normálnych, normálnych pomeroch. Samozrejme, že jeho, jeho naliehavosť je oveľa väčšia zoči-voči tomu marazmu, ktorý okolo seba vidíme a ktorý, ktorý sa dennodenne dozvedáme nové a nové kauzy o tom, ktorý sudca, ktorý prokurátor, ktorý vysoko postavený politik komunikoval s ktorým mafiánom a na akej nekalej alebo dokonca rovno trestnej činnosti sa podieľali. A ja si myslím, že vyšetrovacie výbory sú úplne v poriadku aj v prípade, že by sme tu mali normálne politické pomery, je to normálny nástroj kontroly výkonnej moci zákonodarnou mocou, čiže, čiže predpokladám, že to nie je myslené iba ako, ako návrh na výnimočnú situáciu, a teda ak by to náhodou prešlo, ak nie teraz, tak v budúcom parlamente, tak sa k tomu môžme vrátiť, aj keď tie pomery budú snáď už raz normálnejšie.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

22.10.2019 o 18:56 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 18:59

Gábor Grendel
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Aj v tomto prípade cieľom návrhu zákona je posilniť kontrolnú právomoc Národnej rady Slovenskej republiky. V tomto zákone sa podrobne ustanovuje, že na vyšetrenie vecí verejného záujmu môže Národná rada zriadiť vyšetrovací výbor.
Návrh na zriadenie takéhoto výboru obsahuje presné vymedzenie vecí verejného záujmu, to znamená, že nie je to nejaké všeobecné diskusné fórum. Môže vyšetrovací výbor na vykonanie jednotlivých úkonov uvedených v odsekoch 1 až 3 a pre dokumentáciu svojej činnosti pribrať aj potrebný počet odborných pracovníkov, najmä vyšetrovateľov a administratívno-technických pracovníkov a tak ďalej a tak ďalej, nebudem vás zahlcovať podrobnosťami.
Len jedna poznámka ešte na záver. Toto isté navrhoval pán predseda SMER-u Fico v roku 2004, presne podľa týchto istých princípov, takže aby som nadviazal na slová kolegu Sopka, v tomto prípade naozaj nie je dôvod, aby tento návrh nebol podporený.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

22.10.2019 o 18:59 hod.

Mgr.

Gábor Grendel

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 19:00

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Kolegovia, dovoľte, aby som konštatoval ako spravodajca, že návrh z formálnoprávnej stránky spĺňa náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh zákona prerokoval ústavnoprávny výbor, ktorý navrhol aj ako gestorský výbor s tým, aby prerokoval návrh zákona v druhom čítaní v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
Odporúčam zároveň návrh zákona prideliť výborom vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výboroch v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie

22.10.2019 o 19:00 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
51. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia
 

8:55

Denisa Saková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, medzi najdôležitejšie zmeny v pravidlách cestnej premávky možno zaradiť spresnenie zákazu používania mobilných telefónov a podobných zariadení za volantom vrátane sprísnenia postihov za ich používanie. (Ruch v sále a zaznievanie gongu.)
V oblasti vodičských oprávnení a preukazov sa transponuje smernica Európskej únie dvetisíc..., z roku 2018 pod č. 645, ktorou sa znižuje minimálny vek na udelenie vodičského oprávnenia skupiny C na 18 rokov a skupiny D na 21 rokov, avšak za podmienky absolvovania základnej kvalifikácie. Táto úprava už dnes platí takmer vo všetkých členských štátoch EÚ a máme ju povinnosť transponovať do našej legislatívy do 23. mája 2020. Okrem toho sa zavádza obdoba skúšobnej doby pre mladých držiteľov vodičského oprávnenia skupiny B, ktorá bude spočívať z absolvovania doškolovacieho kurzu v autoškole, preskúšania z pravidiel na polícii a rehabilitačného programu u dopravného psychológa, po spáchaní dvoch závažných priestupkov počas dvoch rokov od udelenia vodičského oprávnenia skupiny B.
Pri evidovaní vozidiel sa zavádza možnosť úplného dokončenia evidenčného úkonu elektronicky, teda bez potreby osobnej návštevy dopravného inšpektorátu, z čoho vyplýva aj zasielanie tabuliek s evidenčným číslom a dokladov vozidla priamo na adresu držiteľa vozidla. Všetky pripomienky, ktoré vzišli z rokovaní výborov Národnej rady odporúčam schváliť.
Vážený pán predsedajúci, vážené dámy, vážené páni, záverom si dovoľujem požiadať o podporu predloženého návrhu zákona.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

23.10.2019 o 8:55 hod.

Ing. PhD.

Denisa Saková

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

9:02

Peter Šuca
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Prajem pekný deň, ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážená pani ministerka, dovoľte mi predniesť spravodajskú informáciu k predmetnému bodu rokovania.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorými sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1555), druhé čítanie.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor k návrhu zákona podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 2065 z 19. septembra 2019 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1555) na rokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorskému. Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenej lehote.
II. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona, § 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
III. Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 716 z 8. októbra 2019 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť uznesením č. 219 z 3. októbra 2019 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
IV. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe.
Gestorský výbor určil spoločného spravodajcu výborov Petra ŠUCU vystúpiť na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky k uvedenému návrhu zákona v druhom a treťom čítaní, predniesť spoločnú správu výborov a odôvodniť návrh a stanovisko gestorského výboru a predložiť Národnej rade Slovenskej republiky návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1555) v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť č. 224 na svojej 82. schôdzi.
Pán predsedajúci, skončil som, otvorte prosím, rozpravu k predmetnému bodu rokovania.
Skryt prepis

23.10.2019 o 9:02 hod.

PaedDr.

Peter Šuca

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:06

Peter Pamula
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Vážený pán predsedajúci, vážená pani ministerka, kolegyne, kolegovia, vypúšťajú sa pôvodné, pôvodné navrhované ustanovenia o znížení veku na udelenie vodičského oprávnenia skupiny C a CE, 18 rokov, a skupiny D a DE na 21 rokov za podmienky absolvovania základnej kvalifikácie.
V nadväznosti na smernicu 2006/126/ES o vodičských preukazoch, navrhujeme, aby vodičské oprávnenie skupiny C a D získané pred dovŕšením štandardného veku 18, resp. 21 rokov bolo znížené využiť len v rámci územia Slovenskej republiky na vedenie motorových vozidiel, pričom žiadateľom na takéto vodičské oprávnenie môže byť len príslušník Policajného zboru, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Hasičského a záchranného zboru, colník alebo profesionálny vojak.
Nás k tomuto pozmeňovaciemu návrhu viedla vlastne skutočnosť, že ľudia, alebo mladí ľudia, ktorí majú 18 rokov, resp. 21 rokov, nie sú ešte dostatočne zrelí na to, aby viedli takéto, takéto vozidlá, pretože ešte nemajú žiadnu prax, nemajú žiadnu skúsenosť, nemajú, nemajú žiadne, žiadne návyky, tie v pozitívnom slova zmysle, to znamená, že dohodli sme sa aj s pani ministerkou, že, že prídeme k takému kompromisu, že dáme výnimku ozbrojeným silám. To znamená ozbrojené sily preto, pretože už keď mladý človek vchádza do nejakého ozbrojeného zboru alebo do Hasičského zboru, alebo do Vojenskej polície, tak prechádza určitými skúškami, určitými testami, či už sú to psychotesty, alebo sú to rôzne fyzické testy, a naše ozbrojené sily sú, si myslím, že v celkom dobrom stave. To znamená, že neprijímame tam ľudí, ktorí, ktorí nie sú morálne alebo nejak psychicky, alebo fyzicky nejak narušení. To znamená, že je tam predpoklad, že títo ľudia budú, budú oveľa viacej preverovaní a oveľa viacej vlastne sa bude zisťovať ich psychický aj, aj, aj nejaký iný, iný stav. To znamená, že kvôli tomu sme vlastne pristúpili k tomu, k tomu kompromisu, že vyňali sme, vyňali sme z tohoto zákona týchto, týchto príslušníkov ozbrojených síl. Takže prečítam pozmeňujúci a doplňujúci návrh.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Pamulu a Tibora Bernaťáka k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1555).
V čl. 1 bod 77 znie:
V § 76 ods. 11 sa konci pripája táto veta:
„Vodičské oprávnenie skupiny C udelené podľa § 78 ods. 5 oprávňuje do dovŕšenia veku 21 rokov viesť len motorové vozidlá skupiny C používané ozbrojenými silami, ozbrojeným bezpečnostným zborom, ozbrojeným zborom, Vojenskou políciou, Vojenským spravodajstvom alebo Hasičským a záchranným zborom.“
V čl. I bod 78 § 76 ods. 12 sa vypúšťa druhá veta.
V čl. I bod 79 znie:
79. V § 76 ods. 15 sa na konci pripája táto veta:
„Vodičské oprávnenie skupiny D udelené podľa § 78 ods. 6 oprávňuje do dovŕšenia veku 24 rokov viesť len motorové vozidlá skupiny D používané ozbrojenými silami, ozbrojeným bezpečnostným zborom, ozbrojeným zborom, Vojenskou políciou, Vojenským spravodajstvom alebo Hasičským a záchranným zborom.“
V čl. I sa vypúšťajú bod 80, 83, 87 a 189.
Ostatné body sa primerane prečíslujú, čo sa premietne do ustanovenia o účinnosti zákona v čl. VII.
V čl. I bod 85 znie:
85. § 78 sa dopĺňa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:
„(5) Vodičské oprávnenie skupiny C možno udeliť aj žiadateľovi, ktorý dovŕšil vek 18 rokov a je príslušníkom ozbrojeného bezpečnostného zboru, ozbrojeného zboru, Hasičského a záchranného zboru alebo profesionálnym vojakom.
(6) Vodičské oprávnenie skupiny D možno udeliť aj žiadateľovi, ktorý dovŕšil vek 21 rokov a je príslušníkom vojenského bezpečnostného zboru, ozbrojeného zboru, Hasičského
a záchranného zboru alebo profesionálnym vojakom.“
Ďalej žiadam vyňať bod 18, informácie a na samostatné hlasovanie.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

23.10.2019 o 9:06 hod.

Bc.

Peter Pamula

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:12

Miroslav Ivan
Skontrolovaný text
Ďakujem. Ja mám len procedurálnu otázku. Ja keď som sem vchádzal, zobral som si všetky pozmeňujúce návrhy, ktoré tam boli predložené, a tento som tam nenašiel. Takže neviem, ako sa k nemu môžem dopracovať, pán kolega, kedy bol predložený do podateľne alebo na webe, na, na Národnej rade som to tiež nenašiel, tento pozmeňujúci návrh. Takže mám faktickú otázku na toto.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

23.10.2019 o 9:12 hod.

Ing.

Miroslav Ivan

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 9:12

Peter Pamula
Skontrolovaný text
Ďakujem za slovo.
Pán kolega, dával som tesne predtým, ako som vstupoval do sály priamo na organizačný odbor.
Skryt prepis

Vystúpenie

23.10.2019 o 9:12 hod.

Bc.

Peter Pamula

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:13

Ľubomír Petrák
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážená pani ministerka, vážené kolegyne, kolegovia, aj moje vystúpenie sa bude týkať predloženia pozmeňujúceho návrhu, ale tak, ako káže rokovací poriadok, najskôr odôvodnenie.
Predložený pozmeňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o cestnej premávke nadväzuje na jeho úpravu v oblasti zefektívňovania elektronických služieb evidencie vozidiel, sprísnenie parkovania na chodníkoch, ale aj zlepšenia ukladania sankcií v rámci objektívnej zodpovednosti doplnením Centrálneho informačného systému pre parkovanie osôb s ťažkým zdravotným postihnutím.
Inteligentné zariadenia vo vyhradených parkovacích miestach po celej republike sa prepoja s novým elektronickým čipom v parkovacom preukaze, čím výrazne uľahčia parkovanie osobám s ťažkým zdravotným postihnutím. Zámerom je v kombinácii s ďalšími opatreniami postupne zabezpečiť účinnú kontrolu a vymožiteľnosť práva zo strany polície a taktiež zabezpečenie štatistických informácií o obsadenosti parkovísk určených pre osoby so zdravotným postihnutím pre účely lepšej regulácie povinností vytvárať tieto parkovacie miesta.
Pozmeňujúci návrh legislatívne upravuje centrálny informačný systém parkovania a ďalšie nevyhnutné náležitosti. Správcom tohto systému bude DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska, ktoré je založené Ministerstvom financií Slovenskej republiky a Združením miest a obcí Slovenska, ktoré aktuálne zabezpečuje programové a hardverové prostriedky na výkon verejnej moci elektronicky pre viac ako 2 100 obcí a miest Slovenskej republiky.
Vďaka národnému projektu spolufinancovanému zo štrukturálnych fondov už onedlho doteraz marginalizované skupiny osôb s ťažkým zdravotným postihnutím môžu získať inteligentné parkovacie preukazy, ktoré im vďaka senzorom osadeným vo vyhradených parkovacích miestach na celom území Slovenskej republiky výrazne uľahčia každodenné parkovanie. Projekt je pripravený v spolupráci so zástupcami reprezentatívnych organizácií združujúcich desaťtisíce osôb s ťažkým zdravotným postihnutím, ako napríklad Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Slovenský zväz telesne postihnutých, Organizácia muskulárnych dystrofikov v Slovenskej republike a ďalšie organizácie.
K tomuto projektu vyslovil podporu aj Výbor pre osoby so zdravotným postihnutím Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a chcem povedať, že tento pozmeňujúci návrh bol pripravovaný v širokej spolupráci s dotknutými organizáciami a DataCentrum miest a obcí, ako aj Ministerstvom práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky.
Myslím si, že z tohto odôvodnenia je úplne jasné, že je to dobrý systém, ktorý na jednej strane zabezpečí doplnenie existujúcich preukazov ťažko zdravotne postihnutých osôb o elektronický čip, zabezpečí osadenie senzorov do parkovacích miest pre tieto osoby a vo chvíli, keď zaparkuje takéto vozidlo s držiteľom preukazu, ktorý má tento čip, dôjde k ich spárovaniu a odoslaniu informácie centru. A na druhej strane, ak zaparkuje na takomto mieste osoba, ktorá nemá na to oprávnenie, dôjde takisto k upovedomeniu buď mestskej polície, alebo polície o tom, že toto miesto je obsadené neoprávnenou osobou, a bude môcť byť zjednaná v reálnom čase náprava, ktorá, ktorá zabezpečí využívanie týchto miest len pre osoby, ktorým jej toto miesto určené, a nie jeho zneužívania občanom, ktorí si uľahčujú život a nemajú na to oprávnenie.
Teraz poprosím už len text zákona, ktorý znie:
Za čl. IV sa vkladá nový článok V, ktorý znie:
Čl. V Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 551/2010 Z. z., zákona č. 180/2011 Z. z., zákona č. 468/2011 Z. z., zákona č. 136/2013 Z. z., zákona č. 219/2014 Z. z., zákona č. 263/2014 Z. z., zákona č. 375/2014 Z. z., zákona č. 353/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 355/2016 Z. z., zákona č. 191/2018 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z. a zákona č. 223/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. Za § 64 sa vkladá § 64a, ktorý vrátane nadpisu znie:
„§ 64a Informačný systém systému parkovania
(1) Informačný systém parkovania je nadrezortný informačný systém, ktorý obciam poskytuje technické a programové prostriedky k správe vyhradených parkovacích miest, kontrole ich obsadenia a plánovaniu umiestňovania vyhradených parkovacích miest. Správcom informačného systému parkovania je DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska.
(2) Na základe písomnej dohody so správcom informačného systému parkovania, a ak tomu nebránia technické dôvody, sú obce a iné osoby oprávnené využívať informačný systém parkovania.
(3) Na účely využívania informačného systému parkovania je správca informačného systému parkovania oprávnený získavať údaje z iných informačných systémov verejnej správy.
(4) Správa a prevádzka informačného systému parkovania a plnenie úloh správcu informačného systému parkovania sú výkonom verejnej správy. Správca informačného systému parkovania je na tento účel oprávnený o držiteľovi parkovacieho preukazu spracúvať osobné údaje podľa § 64 ods. 4 písm. a) až g), h) až j), l), o) a o čísle vyhotoveného parkovacieho preukazu.
(5) Na financovaní informačného systému parkovania sa ministerstvo podieľa v rozsahu a spôsobom dohodnutým písomnou zmluvou uzavretou so správcom informačného systému parkovania.“
Ostatné novelizačné články sa primerane prečíslujú.
Myslím si, že toto je krok, ktorý aj v rámci elektronizácie verejnej správy môže opäť aj v tejto problematickej oblasti posunúť kvalitu osôb s ťažkým zdravotným postihnutím výrazne ďalej, preto prosím o jeho podporu.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

23.10.2019 o 9:13 hod.

Ing. CSc.

Ľubomír Petrák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video