51. schôdza

15.10.2019 - 29.10.2019
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

23.10.2019 o 9:21 hod.

Mgr.

Silvia Shahzad

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:21

Silvia Shahzad
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Ja som rada, že sa tento návrh do parlamentu dostal konečne, pretože v poslednej dobe sa opäť zvýšil počet prípadov, kedy sa zneužívajú parkovacie preukazy a kedy sa medializujú prípady, ktoré, ktoré naozaj nevrhajú dobré svetlo ani na ľudí so zdravotným postihnutím, ani na celý systém. Takže tento systém a tento návrh by mal tomu pomôcť.
Trošku ma mrzí, že sa dostalo zase do..., niekam, kam vôbec nepatrí, a že to nerieši samotné ministerstvo práce. Rovnako je paradox, pán Petrák, nehnevajte sa (povedané so smiechom), ale viete veľmi dobre, že vy boli práve ten, ktorý ste parkoval takisto na vyhradenom mieste, čiže, že je to, sú to paradoxy, ktoré niekedy sú úsmevné, ale, bohužiaľ, aj toto svedčí o tom, že ľudia so zdravotným postihnutím sa neriešia adekvátnym spôsobom tam, kde by mali byť a samostatne. Čiže aj napriek tomu, že, že tento návrh máme tu a že bude sa to riešiť tu, chcela by som vás požiadať, aby ste tento konkrétny návrh podporili.
Ja myslím, že ja ešte poviem pár slov aj v rozprave.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

23.10.2019 o 9:21 hod.

Mgr.

Silvia Shahzad

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:22

Ľubomír Petrák
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne za podporu tohto, tohto návrhu. A, pani kolegyňa, áno, parkoval som na vašom parkovacom mieste na začiatku funkčného obdobia, riadne som sa za to ospravedlnil, lebo som si nevšimol tabuľu, ktorá tam roky predtým nebola. A ak treba, ospravedlním sa ešte raz za tento, za tento čin. Ale na druhej strane musím povedať, že aj to parkovacie miesto je 90 % času prázdne.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

23.10.2019 o 9:22 hod.

Ing. CSc.

Ľubomír Petrák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:23

Alena Bašistová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, pani ministerka, pán spravodajca, vážení prítomní, dovoľte mi, aby som predložila pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Aleny Bašistovej, Jozefa Buriana, Tibora Bastnáka a Antona Hrnka k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Rada by som do rozpravy o predkladanom pozmeňovacom návrhu prispela faktami, ktoré ma primäli nielen zamyslieť sa nad statusom povolania obecný a mestský policajt v našom sociálnom systéme, ako aj konať.
Pozmeňujúci návrh, ktorý spolu s kolegami predkladám, je reálnym výsledkom rozhovorov zainteresovaných strán a dúfam, že sa pretaví aj do praxe. Jeho cieľom je, jednoducho povedané, umožniť obecným a mestským policajtom sporiť si na akýsi výsluhový dôchodok, nakoľko im tento benefit, ako aj iné, ďalšie na rozdiel od štátnych policajtov zo zákona neprislúcha.
Táto téma bola už niekoľkokrát na stole zákonodarcov, no úspechy v podobe schválených rozumných návrhov nezožala, skôr sa zbierali politické body. Téma o policajtoch je vždy pre médiá zaujímavá, či už zákony v pléne prejdú, alebo nie. Tak prečo ju nerozvíriť, keď je treba? O pomoc, dá sa povedať, na poslednú chvíľu, v hodine dvanástej ma poprosilo Združenie náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenska. Horúci zemiak, ktorý si rezorty medzi sebou prehadzovali, pristál napokon u nás na výbore pre sociálne veci. Obecní a mestskí policajti sú témou aj dnes. Nezbieram politické body, chcem im s kolegami pomôcť.
Vrátim sa do obdobia tesne po Nežnej revolúcii, do roku 1990, kedy Slovenská národná rada prijala zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v ktorom presunula časť kompetencií bývalej Verejnej bezpečnosti na samosprávy, a to tak, že verejný poriadok v mestách a obciach si začali zabezpečovať samotné samosprávy, ktoré si zároveň uvedené aj riadili sami. Následne v roku 1991 Slovenská národná rada schválila samostatný zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii, ktorý upravuje okrem iného práva a povinnosti mestských a obecných polícií na úseku verejného poriadku.
Tento zákon po niekoľkých novelizáciách dospel do štádia, že na úseku verejnej, verejného poriadku v mestách a obciach vykonávajú príslušníci mestských a obecných polícií rovnakú činnosť ako poriadková polícia Slovenskej republiky, ktorá ostala stále riadená orgánom štátu. Od tej doby prešlo už zhruba 29 rokov. Mestskí a obecní policajti zostarli, majú viac ako 60 rokov a okrem povinností, ktoré zo strany štátu prechádzali na túto poriadkovú zložku im nepribudli žiadne sociálne práva, teda práva v sociálnej oblasti. Naopak, tieto pribúdajú poriadkovému útvaru štátu, ktorému paradoxne na úseku verejného poriadku povinnosti ubúdali.
Pripomínam, že benefity v sociálnej oblasti dostávajú dokonca hovorcovia a učitelia na policajných a vojenských školách, vodiči v armáde, ako aj lekári vo vojenských nemocniciach, skladníci, policajti, ktorí vydávajú dopravné značky, a množstvo ďalších úradníkov v uniformách.
Na základe uvedeného sa mestskí a obecní policajti obrátili na Ústavný súd Slovenskej republiky vo veci diskriminácie, ktorý konštatoval, že v tejto veci nie je kompetentný rozhodnúť z dôvodu medzery v zákone a on, rozumej Ústavný súd Slovenskej republiky, nemá kompetenciu rozhodovať o medzerách v zákone. Podľa neho jedine, kto môže rozhodnúť, sú poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, teda my.
Mestskí a obecní policajti sa preto obrátili na Úrad vlády Slovenskej republiky, ktorý ich žiadosť zaslal na priame vybavenie Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky síce chápe požiadavky mestských a obecných policajtov, ale tvrdí, že v uvedenej veci má konať Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky sa vyjadrilo v tom zmysle, že taktiež chápe požiadavky mestských a obecných policajtov, no táto agenda podľa nich patrí Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky a ZMOS-u.
Tento postup a vyjadrenia sa niekoľkokrát zopakovali a k riešeniu stále nedošlo. Ako sa dostať z tohto začarovaného kruhu von? Mestskí a obecní policajti na základe uvedených skutočností požiadali Trnavskú univerzitu v Trnave, Právnickú fakultu, o odborné stanovisko k posúdeniu právneho postavenia príslušníkov mestských a obecných polícií v komparácii na právne postavenie ostatných zložiek polície v Slovenskej republike. Záver analýzy je taký, že je opodstatnené vyvinúť potrebné legislatívne aktivity vedúce k riešeniu sociálneho postavenia príslušníkov obecných a mestských polícií v osobitnej právnej úprave.
Zrejme najvhodnejšie by bolo:
1. novú úpravu osobitosti včleniť do štruktúry zákona o obecnej polícii,
2. pre osoby nachádzajúce sa na území Slovenskej republiky je v podstate irelevantná miera decentralizácie policajnej správy.
Pre nich je podstatné, aby tu bol stav bezpečia a zabezpečený verejný poriadok. Úlohy ochrany by mali byť kvalitne plnené všetkými vykonávateľmi policajnej správy.
Za významný faktor pre legislatívne riešenie sa považuje aj ústavný princíp rovnosti, z ktorého vyplýva, že v porovnateľne rovnakých podmienkach by mali mať subjekty rovnaké právne postavenie, v detailoch môže byť diferencované, odlišné, ale v základných črtách by mali byť rovnaké.
Uvedené stanovisko spracoval pán doktor Pavol Zloch, kandidát vied, ktorý pred tzv. Nežnou revolúciou vyučoval na Vysokej škole ZNB v Prahe, potom spoluzakladal Policajnú akadémiu v Bratislave, na ktorej učil. Taktiel ešte, pardon, taktiež učil poslucháčov rôznych vysokých škôl v Českej republike a Slovenskej republike a je aj školiteľom pre sudcov a prokurátorov.
Kolegyne a kolegovia, na vyplácanie výsluhových dôchodkov pre policajtov na rok 2019 bola zo štátneho rozpočtu vyčlenená suma 163 520 000 eur. Policajti si z toho našporia 2 až 3 mil. eur, teda viac ako 150 mil. eur ide z verejných financií. Obdobná suma je aj pri armáde, a to nespomíname finančné prostriedky na ostatné benefity, prídavky a príplatky, náhrady a príspevky.
Podľa štatistickej kvalifikácie zamestnaní SK ISCO-08 sú príslušníci mestských a obecných polícií priradení k príslušnému povolaniu, a to k príslušníkom Policajného zboru, a to na prvom mieste pod číselným kódom 5412002 príslušník PZ poriadková polícia.
Mestskí a obecní policajti nepožadujú všetky benefity, ktoré vyplývajú zo zákona o služobnom pomere a ostatných právnych noriem. Mestskí a obecní policajti žiadajú len to, aby si každý mesiac mohli odvádzať na osobitný účet v Sociálnej poisťovne 3 % zo svojho príjmu a po dovŕšení fyzického veku 56 rokov mohli začať poberať osobitnú dávku z tohto účtu do doby dosiahnutia riadneho dôchodkového veku, aby sa nám nestávalo, že nám verejný poriadok budú zabezpečovať starci a stareny. Túto požiadavku podporili svojím listom Marián Magdoško, prezident Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky, a Ľudovít Budzák, prezident Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky.
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, pani ministerka, vážení prítomní, pevne verím, že po vypočutí všetkých argumentov sa pohnú ľady pod temer 30 rokoch aj v prospech tých, ktorí často nasadzujú svoje životy pri povodniach alebo protestoch, či v uliciach našich miest a obcí. Myslím, že je skutočne najvyšší čas vytvoriť priestor v legislatíve aj pre nich. Preto vás chcem podporiť o podporu tohto pozmeňujúceho návrhu.
Teraz, pán predsedajúci, prejdem k doslovnému predneseniu pozmeňujúceho návrhu. Čiže poprosím zastaviť čas.
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony sa mení a dopĺňa takto:
1. Doterajší text čl. IV sa označuje ako bod 1 a dopĺňa sa bodom 2, ktorý znie:
2. Za § 26c sa vkladajú § 26d až 26i, ktoré vrátane nadpisov znejú:
„Osobitné sociálne poistenie príslušníkov obecnej polície“ - to bol bod 2.
㤠26d
Príspevok za prácu v obecnej polícii
(1) Príspevok za prácu v obecnej polícii (ďalej len „príspevok") je dávka osobitného sociálneho poistenia.
(2) Oprávnenou osobou na uplatnenie nároku na príspevok je príslušník obecnej polície, ktorého pracovný pomer v obecnej polícii sa skončil, ak spĺňa podmienky nároku na príspevok uvedené v § 26e ods. 1.
(3) Pod pojmom pracovný pomer v obecnej polícii sa na účely tohto zákona rozumie pracovný pomer fyzickej osoby s obcou so zaradením na výkon práce v obecnej polícii.
§ 26e
Nárok na príspevok
(1) Nárok na príspevok vzniká, ak oprávnená osoba
a) dovŕšila vek najmenej 56 rokov a
b) jej pracovný pomer v obecnej polícii trval najmenej 25 rokov.
(2) Za dobu trvania pracovného pomeru v obecnej polícii rozhodujúcu na vznik nároku na príspevok sa považuje i doba výkonu základnej vojenskej služby, náhradnej vojenskej služby alebo prípravnej vojenskej služby v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom platným v dobe jej výkonu.
(3) Nárok na príspevok zaniká:
a) dovŕšením dôchodkového veku oprávnenej osoby podľa všeobecného predpisu o sociálnom poistení,
b) dňom smrti oprávnenej osoby,
c) vznikom pracovného pomeru v obecnej polícii,
d) priznaním predčasného starobného dôchodku.
§ 26f
Výška príspevku
(1) Výška príspevku je 60 % priemernej mzdy oprávnenej osoby podľa ods. 2.
(2) Na priemernú mzdu oprávnenej osoby sa považuje priemerná mzda oprávnenej osoby v príjmovo najlepšom ukončenom kalendárnom roku v období posledných desiatich ukončených kalendárnych rokov odpracovaných v obecnej polícii pred dňom posledného skončenia pracovného pomeru v obecnej polícii.
(3) Príspevok sa nekráti v prípade súbehu s príjmom zo zárobkovej činnosti alebo iným príjmom.
§ 26g
Poistné
(1) Poistné na príspevok platí príslušník obecnej polície, ktorého pracovný pomer v obecnej polícii trvá.
(2) Sadzba poistného na príspevok pre príslušníka obecnej polície, ktorého pracovný pomer v obecnej polícii trvá, je 3 % z vymeriavacieho základu určeného všeobecným predpisom o sociálnom poistení.
(3) Poistné sa platí na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici.
(4) Na poistné na príspevok sa primerane vzťahujú ustanovenia všeobecného predpisu o sociálnom poistení upravujúce poistné na dôchodkové poistenie.
§ 26h
Konanie o príspevku
(1) Nárok na príspevok vzniká splnením podmienok ustanovených týmto zákonom.
(2) Konanie o priznanie príspevku sa začína na základe písomnej žiadosti oprávnenej osoby (ďalej len „žiadateľ“).
(3) O príspevku rozhoduje zamestnávateľ, ktorý zriadil obecnú políciu, ktorej príslušníkom bol žiadateľ naposledy. Na konanie o príspevku sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní, pokiaľ tento zákon neustanovuje inak.
(4) Proti rozhodnutiu o príspevku možno podať odvolanie. Odvolanie sa podáva u zamestnávateľa, ktorý rozhodnutie vydal v lehote 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Ak zamestnávateľ podanému odvolaniu nevyhovie v celom rozsahu, o odvolaní rozhodne Sociálna poisťovňa.
(5) Príspevok vypláca na základe rozhodnutia podľa ods. 3 Sociálna poisťovňa.
(6) Príspevok sa zvýši alebo prizná odo dňa, od ktorého naňho vznikol nárok alebo nárok na jeho zvýšenie, najviac však tri roky spätne odo dňa zistenia alebo uplatnenia nároku na príspevok alebo na jeho zvýšenie, ak sa dostatočne zistí, že sa príspevok
a) priznal v nižšej sume ako tá, na ktorú vznikol nárok,
b) neprávom odoprel,
c) priznal od neskoršieho dátumu, ako od ktorého naňho vznikol nárok.
(7) Ak sa zistí, že príspevok sa priznal vo vyššej sume ako tá, na ktorú vznikol nárok, príspevok sa zníži. Ak zanikol nárok na príspevok alebo ak sa zistí, že príspevok sa priznal neprávom, príspevok sa odníme. Príspevok sa odníme alebo zníži, alebo jeho výplata sa zastaví odo dňa nasledujúceho po dni, ktorým uplynulo obdobie, za ktoré sa už vyplatil. Poberateľ príspevku je povinný vrátiť príspevok alebo jeho časť, ak sa zistí, že príspevok bol priznaný neprávom alebo vo vyššej výmere, najviac však tri roky spätne odo dňa zistenia.
(8) Ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce pre nárok na výplatu príspevku, jeho výplata sa zastaví alebo obnoví alebo sa príspevok vypláca v nižšej alebo vyššej sume.
(9) Nárok na príspevok uplynutím času nezaniká. Nárok na výplatu príspevku alebo jeho časti sa premlčí uplynutím troch rokov odo dňa, za ktorý príspevok alebo jeho časť patrí.
§ 26i
Spoločné ustanovenia
Na výplatu príspevku, jeho termín a spôsob výplaty, zaokrúhľovanie a zvyšovanie sa primerane vzťahujú ustanovenia všeobecného predpisu o sociálnom poistení upravujúce dôchodkové dávky.“
Poznámky pod čiarou k odkazom 20) až 23) znejú:
„20) § 65 ods. 2 zákona č. 461/ 2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
21) § 138 zákona č. 461/ 2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
22) Zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov .
23) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov."
V novom bode 2 § 26d, § 26g a § 26i nadobudnú účinnosť 1. apríla 2020 a v novom bode 2 § 26e, § 26f a § 26h nadobudnú účinnosť 1. januára 2024, čo sa premietne do ustanovenia o účinnosti (čl. VII).
2. Za článok IV sa vkladajú nové články V a VI, ktoré znejú:
„Čl. V Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z, zákona č. 43/2004 Z. z, zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z, zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 460/2006 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 529/2006 Z. z., zákona č. 566/2006 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 204/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 599/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 200/2009 Z. z., zákona č. 285/2009 Z. z., zákona č. 571/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 125/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 334/2011 Z. z., zákona č. 334/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 521/2011 Z. z., zákona č. 521/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 240/2014 Z. z., zákona č. 298/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 32/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 112/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 336/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 407/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 285/2016 Z. z., zákona č. 310/2016 Z. z., zákona č. 355/2016 Z. z., zákona č. 2/2017 Z. z., zákona č. 2/2017 Z. z., zákona č. 2/2017 Z. z., zákona č. 85/2017 Z. z., zákona č. 184/2017 Z. z., zákona č. 184/2017 Z. z., zákona č.184/2017 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 266/2017 Z. z., zákona č. 266/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 191/2018 Z. z., zákona č. 282/2018 Z. z., zákona č. 282/2018 Z. z., zákona č. 282/2018 Z. z., zákona č. 314/2018 Z. z., zákona č. 317/2018 Z. z., zákona č. 317/2018 Z. z., zákona č. 366/2018 Z. z., zákona č. 368/2018 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z., zákona č. 105/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 225/2019 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z. a zákona č. 321/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. § 158 sa dopĺňa písmenom i), ktoré znie: „i) osobitný fond“.
2. V § 159 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „a poistné podľa osobitného predpisu 89a)“
Poznámka pod čiarou k odkazu 89a znie:
„89a) Zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“
3. V § 160 písm. a) sa za slovom „poistenia“ vypúšťa čiarka a na konci sa pripájajú tieto slová: „a úhrada dávok osobitného sociálneho poistenia, 89a)“.
4. Za § 168c sa vkladá § 168d, ktorý znie:
„§ 168d Osobitný fond
(1) Osobitný fond je určený na výplatu dávok osobitného sociálneho poistenia podľa osobitného zákona. 89a)
(2) Osobitný fond sa tvorí
a) z poistného na osobitné sociálne poistenia podľa osobitného zákona, 89a)
b) z úrokov,
c) z darov, ak spôsob ich využitia darca neurčil inak,
d) z ostatných príjmov.“
5. V § 172 ods. 2 sa na konci pripája táto veta:
„V konaní vo veciach osobitného sociálneho poistenia rozhoduje Sociálna poisťovňa v rozsahu podľa osobitného predpisu. 89a)“
6. § 179 sa odsek 1 dopĺňa písmenami r) a s), ktoré znejú:
„r) rozhodovať v druhom stupni vo veciach podľa osobitného predpisu, 89a)
s) vyplácať dávky osobitného sociálneho poistenia podľa osobitného predpisu. 89a)“
Čl. VI
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 538/2004 Z. z., zákona č. 539/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 659/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 659/2004 Z. z., zákona č. 314/2005 Z. z., zákona č. 314/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 659/2004 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č. 76/2007 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 621/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č.168/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 563/2008 Z. z., zákona č. 567/2008 Z. z., zákona č. 60/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 185/2009 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z. zákona č. 563/2009 Z. z., zákona č. 374/2010 Z. z., zákona č. 548/2010 Z. z., zákona č. 129/2011 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 548/2011 Z. z. , zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 188/2012 Z. z., zákona č. 189/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 288/2012 Z. z., zákona č. 395/2012 Z. z., zákona č. 70/2013 Z. z., zákona č. 185/2013 Z. z., zákona č. 318/2013 Z. z. zákona č. 463/2013 Z. z., zákona č. 463/2013 Z. z., zákona č. 180/2014 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 364/2014 Z. z., zákona č. 371/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 61/32015 Z. z., zákona č. 62/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 361/2015 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 389/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 341/2016 Z. z., zákona č. 341/2016 Z. z., zákona č. 341/2016 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 332/2017 Z. z., zákona č. 334/2017 Z. z., zákona č. 57/2018 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z ., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 209/2018 Z. z., zákona č. 213/2018 Z. z., zákona č. 347/2018 Z. z., zákona č. 368/2018 Z. z., zákona č. 385/2018 Z. z., zákona č. 4/2019 Z. z., zákona č. 10/2019 Z. z., zákona č. 54/2019 Z. z., zákona č. 88/219 Z. z., zákona č. 155/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 223/2019 Z. z., zákona č. 228/2019 Z. z., zákona č. 233/2013 Z. z., zákona č. 301/2019 Z. z., zákona č. 315/2019 Z. z. a zákona č. 319/2019 Z. z. sa mení takto:
V § 9 ods. 2 písm. a) sa slová „sociálneho poistenia, 21)“ nahrádzajú slovami „sociálneho poistenia, 21a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 21a) znie:
„21a) zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.
Zákon č. 564/2001 Z. z. o všeobecnej polícii v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“
Doterajšie články 5 až 7 sa primerane prečíslujú. Nové články 5 a 6 nadobudnú účinnosť 1. apríla 2020, čo sa premietne do ustanovenia o účinnosti (čl. VII).
Ďakujem za pozornosť. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

23.10.2019 o 9:23 hod.

doc. PhDr. PhD.

Alena Bašistová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:01

Stanislav Drobný
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pani kolegyňa Bašistová, ďakujem vám za predloženie tohto pozmeňujúceho návrhu, ktorý ako návrh zákona o obecnej polícii minulú schôdzu stiahli z rokovania Národnej rady predkladatelia, poslanci vládnej koalície. Chcem vám poďakovať v mene nás všetkých obecných a mestských policajtov na Slovensku, že po 27 rokoch odmietania a ignorovania zo strany doterajších vlád sa táto problematika dostala na pôdu Národnej rady Slovenskej republiky aspoň formou pozmeňovacieho návrhu.
Za poslanecký klub Ľudovej strany naše Slovensko môžem povedať, že váš pozmeňujúci návrh podporíme.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

23.10.2019 o 10:01 hod.

Bc.

Stanislav Drobný

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:02

Magdaléna Kuciaňová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážená pani predsedníčka sociálneho výboru, kolegyňa, ja som nesmierne rada a potešená, že sa práve tento návrh zákona opäť dostal do pléna. To, že sme museli stiahnuť, to bolo na hranici politikárčenia, pohadzovania si, tak ako si spomenula, horúceho zemiaka z jednej ruky do druhej, len aby sme nemuseli riešiť, ako keby práve títo obecní policajti neboli ani občania nášho štátu. Pre mňa je to veľkým potešením.
Ja chcem z tohto miesta aj poďakovať jednak náčelníkovi mesta Prešov obecnej polície za to, že tak vytrvalo a nevzdával a mal nádej, že má to opodstatnenie a že je treba túto situáciu riešiť. Musím ťa poopraviť, ja nehľadám za tým politické body, lebo si spomenula, že mnohí sa snažili riešiť, a len aby získavali nejaké politické body, nebolo to o politických bodoch. Ja, keď som si našla v emaili túto výzvu a prosbu, nezaváhala som ani na minútu a snažili sme sa riešiť a dokonca spoločne aj s kolegom. Ja verím, že dnešný deň sa zapíše do histórie obecnej polície zlatými písmenami. Držme si palce a verím, že tak sa stane aj naprieč politickému spektru tohto pléna.
Ďakujem ešte raz veľmi pekne za to, čo si urobila v tomto momente pre všetkých obecných policajtov v našej Slovenskej republike.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

23.10.2019 o 10:02 hod.

JUDr.

Magdaléna Kuciaňová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:04

Alena Bašistová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem v prvom rade za trpezlivosť. Trošku som vyčerpaná z čítania toľkých paragrafov. Ja v každom prípade chcem poďakovať aj pani poslankyni Kuciaňovej, lebo predložila pôvodne návrh zákona ona s pánom poslancom Antalom. Došlo tam k nejakým vyjednávaniam. Tie politické body, som povedala v úvode, že predkladatelia, že si nezbierame tie politické body, ale že v minulosti naozaj 30 rokov sa tento problém neriešil, a naozaj musí fungovať nejaká miera solidarity a mali by tam byť zahrnuté hlavné, hlavne zložky, ktoré chránia našu bezpečnosť, tejto krajiny a je to veľmi, veľmi dôležité.
Takže ja ďakujem naozaj všetkým aj koaličným, aj opozičným poslancom, aj pani ministerke, pánovi ministrovi a ostatným, že sme pristúpili ku konštruktívnej debate, a pevne verím, že tento zákon nájde podporu u všetkých poslancov naprieč politickým spektrom.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

23.10.2019 o 10:04 hod.

doc. PhDr. PhD.

Alena Bašistová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:05

Martin Fecko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Pani ministerka, pán spravodajca, kolegyne, kolegovia, vážení hostia na balkóne aj v kinosále, dovoľte, aby aj ja som sa vyjadril k tomuto zákonu, ktorý predkladá pani ministerka, a hlavne k jeho časti týkajúcej sa obecnej polícii.
Ako to už bolo spomenuté mojou predsedníčkou pani Bašistovou, stav riešenia obecných policajtov bol aj na Ústavnom súde, ktorý konštatoval, že je tam právna medzera, a som rád, že pani Kuciaňová, áno, aj s kolektívom v minulom, na minulej schôdzi dala tento zákon, resp. pozmeňujúci návrh za obecných policajtov. Musím povedať za svoju osobu, že my sme to iniciovali aj v minulom volebnom období ako opoziční poslanci, keď SMER tu vládol sám, a, samozrejme, ten zákon nám neprešiel.
Takže aby sme vysvetlili aj občanom Slovenskej republiky, že čo vlastne tí mestskí a obecní policajti robia, v akých akciách zasahujú, tak ja to zhruba takto ako budem tlmočiť, čo je totožné aj s Policajným zborom Slovenskej republiky. To znamená, vystupujú pri výkone povolania, majú postavenie verejného činiteľa takisto ako policajti, klasickí štátni. Zadržiavajú páchateľov pri trestnom čine aj mestskí aj štátni. Áno. Ochraňujú život a zdravie občanov. Chránia majetok občanov, zabezpečujú verejný poriadok. V blokovom konaní, samozrejme, za priestupky dávajú pokuty a objasňujú ich, používajú aj donucovacie prostriedky, ochraňujú životné prostredie, vykonávajú všeobecné záväzné nariadenia, plnia úlohy na úseku prevencie a, samozrejme, iné. Takže, vážení, tu sa prelínajú tieto oblasti činnosti, a keď si pozrieme, akým spôsobom sú sociálne zabezpečení, tak keď si vezmeme, že máme verejnú správu, tú verejnú správu, ktorá sa nám skladá zo štátnej správy a samosprávy, a nejaké tie verejnoprávne inštitúcie, tak, samozrejme, štátna správa má nejakú ústrednú štátnu správu, ktorá ide cez ministerstvá, a máme tu ministerstvo vnútra, obrany, financií, spravodlivosti Slovenskej republiky, pod ktoré spadajú určité zložky policajné, a konkrétne majú svoje sociálne zabezpečenie pokryté v zákone č. 328/2002 o sociálnom zabezpečením policajtov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Patria tam príslušníci policajného zboru Slovenskej republiky, príslušníci hasičského a záchranárskeho zboru, príslušníci horskej záchrannej služby, príslušníci SIS-ky, príslušníci NBÚ, príslušníci Zboru vojenskej a justičnej stráže, colníci, armáda Slovenskej republiky, mýtna polícia na úseku dopravy a príslušníci železničnej polície. Tieto všetky zložky sú pokryté pod sociálnym zákonom o zabezpečení policajtov.
Ako sú pokrytí obecní a mestskí policajti? No patria pod samosprávu. To znamená obce, mestá a veľký otáznik, nič, čo sa týka sociálnych vecí.
Takže, vážení, myslím si, že konečne nastáva, dúfam, že prelom, ako tu bolo spomínané, že dnešným dňom by sa mal zapísať do histórie aj mestských policajtov, a som veľmi rád, že môžem aj ja k tomu prispieť svojím dielom počas môjho pôsobenia v Národnej rade. To, že zákon o policajných zboroch sa kladú na príslušníkov vysoké nároky na ich psychickú odolnosť, fyzickú zdatnosť, profesionálnu odbornosť, bezúhonnosť a takmer permanentnú pripravenosť splniť tieto úlohy, dúfam, že nikto nepochybuje. Sú to vysoké nároky a nepredpokladá sa zlyhanie ani v záťažových situáciách.
Citoval som pána Zlocha, ako tu už bol spomenutý u kolegyni Bašistovej, právnika z Trnavskej univerzity, Právnickej fakulty. Keď si pozrieme, akým spôsobom sa tí štátni policajti, pretože aj jedni sú policajti, aj druhí sú policajti, keď si pozrieme okrem tých výsluhových dôchodkov, aké ešte berú rôzne príplatky a prídavky, tak mnoho občanov ani nevie. A ja by som bol rád, keby sme dávali svedectvo o tom, ako sa veci majú, nie ako sa veci teda nechcú mať alebo nemali by mať, tak keď si pozrieme, že aké majú náhrady podľa § 114 o tom zabezpečení, tak majú náhrady pri presťahovaní. Za každú obytnú miestnosť 43 euro. Za kuchyňu 43 euro, za úplné príslušenstvo 43 eurá, za neúplné príslušenstvo 28 eur. Príspevok, príspevok na bývanie u štátnych policajtov a ďalší, príspevok na rekreáciu, na rehabilitáciu, ktorý, o ktorých môžu mestskí policajti iba snívať a pozerať, že fíha! Toto nepožadujú v tomto pozmeňujúcom návrhu, ktorý tu hovorila pani Bašistová, a vlastne prebrala ho pani Kuciaňovej a budem dávať aj ja viacmenej v tom istom duchu. Musím povedať, že keď si takto na to pozrieme, tak je to diametrálny rozdiel. Pýtam sa, čo by malo byť zmyslom práce, aby tá práca sa nestala iba zamestnaním, ale povolaním. To znamená, že ideš do práce s radosťou, že, pani ministerka, že rád to vykonávam, pretože mám možnože danosť robiť policajta, a pýtam sa, prečo tí mestskí sú takýmto spôsobom hendikepovaní.
Budem citovať znovu z vyjadrenia pána JUDr. Zlochu, pretože mnoho nejakých protiargumentoch hovorí aj o tom, že napríklad, že obecnej polícii v zákone sa neukladá príslušníkom povinnosť, v dobe mimo službu si nemusia svoje úlohy vykonávať s nasadením vlastného života, ako je to napríklad u príslušníkov Policajného zboru.
Takže ako na to reaguje Právnická fakulta Trnavskej univerzity? Keď si niekto myslí, že v praxi by bolo pozitívne hodnotené, ak by pri bezprostrednom ohrození alebo pri porušovaní chránených objektoch, to znamená života, zdravia, práv a slobôd, majetku, na mieste príslušník obecnej polícii ostal nečinný, a že povie, a teraz nie som v pracovnom, akože v pracovnej dobe, tak tu rozkradnite, rozbite, zdevastujte, tak asi povieme, že asi to nemá všetko v poriadku. A, samozrejme, že tí občania miestni, či už obecní, alebo mestskí, no poznajú tých policajtov mestských. To si nehovorme, že ich nepoznajú, vedia, skade fúka vietor, a pokiaľ sa tam objaví aj čase svojej, by som povedal, že v inej činnosti ako v tom pracovnom čase od nejakej ôsmej alebo neviem, do akej to majú tam, tak samozrejme, že vieš, pozri, je tu policajt, takže nemôžem tu robiť klasické vylomeniny, veď vlastne toto chceme, aby to bolo dosiahnutý verejný poriadok, aby sa tu ľudia cítili bezpečne. Takže prakticky on pri svojom zákroku len ťažko môže posúdiť, či bude, alebo nebude ohrozený jeho život a jeho zdravie. A to je jedno, či je v pracovnom, v pracovnej dobe, alebo mimo pracovnú dobu, a prehľad o útokoch na príslušníkoch obecných polícií pri výkone služby, ale aj pre výkon služby poukazuje na stovky prípadov hrubého verbálneho a fyzického napadnutia týchto obecných a mestských policajtov. Nie sú to zriedkavé prípady ani vyhrážok a napadnutia rodinných príslušníkov týchto pracovníkov obecných a mestských polícií.
Vážení, myslím si, že pre osoby nachádzajúce sa na území Slovenskej republiky je podstatne jedno, že akú máme decentralizáciu politickej správy, rozdelenie pôsobnosti medzi štátne a neštátne subjekty. Pre nich je podstatné, aby tu bol stav bezpečia a verejného poriadku. Myslím, že s tým, pani ministerka, nemáme problém, lebo sme na jednej lodi, takže v takomto duchu ja si predstavujem, že aby prišli ľudia, áno, aj z tej turistiky, o ktorej hovoríme, že nemáme, máme slabú, lebo bezpečnosť a neviem čo všetko možné. Áno, aby sme to zabezpečili, ten verejný poriadok a stav bezpečia. „Úlohy musia byť preto plnené“, citujem pána Zlocha: „všetkými vykonávateľmi policajnej správy.“ Všetkými vykonávateľmi! Za významný faktor pre legislatívne riešenie považuje pán Zloch i ústavný princíp rovnosti, z ktorého vyplýva, že v porovnateľných rovnakých podmienkach by mali mať subjekty, subjekty rovnaké právne postavenie. V detailoch môže byť diferencované, odlišné, ale v základných črtách to musí byť rovnaké a vyrovnané.
Tak preto si myslím, že táto anomália, ktorá momentálne akože vznikla po tých rokoch, môže byť aj týmto pozmeňujúcim návrhom, ktorý bol tu už citovaný, a ja prednesiem znovu, pretože dáme to tak, aby niekto sa nevyhováral, že neboli sme oboznámení, zlyhalo im hlasovacie zariadenie a neviem, čo je. Takže chcem veriť, že prvý prejde a nebudeme musieť hlasovať o mojom, keď neprejde, dobre, tak budete aj o mojom hlasovať, páni kolegovia, pretože, myslím si, že keď sme už na tom pracovali a sme to rozbehli, tak aj nech to má aj poradnú úroveň, aby nehovorili, že opoziční hlasujú za koaličný, koaliční za opozičný, neviem jako, pretože by to malo byť naprieč politickým spektrom, pretože žijeme na Slovensku, žijeme v obciach a mestách a každý policajt sa stará aj o vašu bezpečnosť, páni kolegovia a kolegyne, a to je jedno, či ste modrí, bieli, fialoví, opoziční, koaliční.
Takže v takomto duche, duchu berte, že predložím aj môj pozmeňujú návrh, a chcel by som, samozrejme, požiadať napriek politickým spektrom aj, samozrejme, s prispením pani ministerky, aby ten ping-pong, ktorý tu už bol spomínaný, ako sa jednalo o ministerstvo na druhé a na tretie, na piate a na ôsme a neviem kde, aby sme ho konečne rozlúskli v parlamente Národnej rady pretože my sme zákonodarci.
Ministerstvo skladá nám odpočet svojej práce, takže, vážené kolegyne, kolegovia, chcel by som vás ešte pred tým ako prečítam ten pozmeňujúci návrh požiadať a poprosiť, aby ste odstránili politické tričká, a jednohlasne keby to bolo, bolo by to super, ale aspoň tým väčšinovým balíkom, lebo to neni, nehovoríme o ústave hovoríme o klasickom zákone, aby sme to naprieč politickým spektrom presadili, a potom môžme si povedať, že sme urobili kus dobrej práce, ktorá má nejaký zmysel pre jednu našu zložku, ktorá sa volá mestská a obecná polícia, ktorá nám funguje, a chceme, aby tých 2 500 policajtov, ktorí tam nasadzujú dennodenne a v mnohých prípadoch sú na prvom kontakte pri tých bitkách a iných priestupkoch, ktoré sú v obci alebo v meste, sú prví a oni vystavujú svoj nejaký aj život, aj svojich rodinných príslušníkov, aj svoje zdravie za to, aby chránili a ochraňovali všetkých občanov Slovenskej republiky.
Takže dovoľte, aby som prečítal pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Martina Fecka k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zaznievanie gongu) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1555).
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, sa mení a dopĺňa takto:
1. Doterajší text čl. IV sa označuje ako bod 1 a dopĺňa sa bodom 2, ktorý znie:
2. Za § 26c sa vkladajú § 26d až 26i, ktoré vrátane nadpisov znejú:
„Osobitné sociálne poistenie príslušníkov obecnej polície
§ 26d
Príspevok za prácu v obecnej polícii
(1) Príspevok za prácu v obecnej polícii (ďalej len „príspevok“) je dávka osobitného sociálneho poistenia.
(2) Oprávnenou osobou na uplatnenie nároku na príspevok je príslušník obecnej polície, ktorého pracovný pomer v obecnej polícii sa skončil, ak spĺňa podmienky nároku na príspevok uvedené v § 26e odseku 1.
(3) Pod pojmom pracovný pomer v obecnej polícii sa na účely tohto zákona rozumie pracovný pomer fyzickej osoby s obcou so zaradením na výkon práce v obecnej polícii.
§ 26e
Nárok na príspevok
(1) Nárok na príspevok vzniká, ak oprávnená osoba
a) dovŕši najmenej vek 56 rokov a
b) jej pracovný pomer v obecnej polícii trval najmenej 25 rokov.
(2) Za dobu trvania pracovného pomeru v obecnej polícii rozhodujúcu na vznik nároku na príspevok sa považuje i doba výkonu základnej vojenskej služby, náhradnej vojenskej služby alebo prípravnej vojenskej služby v rozsahu stanovenej osobitným predpisom platným v dobe jej výkonu.
(3) Nárok na príspevok zaniká:
a) dovŕšením dôchodkového veku oprávnenej osoby podľa všeobecného predpisu o sociálnom poistení, 20)
b) dňom smrti oprávnenej osoby,
c) vznikom pracovného pomeru v obecnej polícii,
d) priznaním predčasného starobného dôchodku.
§ 26f
Výška príspevku
(1) Výška príspevku je 60 % priemernej mzdy oprávnenej osoby podľa odseku 2.
(2) Za priemernú mzdu oprávnenej osoby sa považuje priemerná mzda oprávnenej osoby v príjmovo najlepšom ukončenom kalendárnom roku v období posledných desiatich ukončených kalendárnych rokov odpracovaných v obecnej polícii pred dňom posledného skončenia pracovného pomeru v obecnej polícii.
(3) Príspevok sa nekráti v prípade súbehu s príjmom zo zárobkovej činnosti alebo iným príjmom.
§ 26g Poistné
(1) Poistné na príspevok platí príslušník obecnej polície, ktorého pracovný pomer v obecnej polícii trvá.
(2) Sadzba poistného na príspevok pre príslušníka obecnej polície, ktorého pracovný pomer v obecnej polícii trvá, je 3 % z vymeriavacieho základu určeného všeobecným predpisom o sociálnom poistení. 21)
(3) Poistné sa platí na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici.
(4) Na poistné na príspevok sa primerane vzťahujú ustanovenia všeobecného predpisu o sociálnom poistení upravujúce poistné na dôchodkové poistenie. 22)
§ 26h
Konanie o príspevku
(1) Nárok na príspevok vzniká splnením podmienok ustanovených týmto zákonom.
(2) Konanie o priznanie príspevku sa začína na základe písomnej žiadosti oprávnenej osoby.
(3) O príspevku rozhoduje zamestnávateľ, ktorý zriadil obecnú políciu, ktorej príslušníkom bol žiadateľ naposledy. Na konanie o príspevku sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní, 23) pokiaľ tento zákon neustanovuje inak.
(4) Proti rozhodnutiu o príspevku možno podať odvolanie. Odvolanie sa podáva u zamestnávateľa, ktorý rozhodnutie vydal, v lehote 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Ak zamestnávateľ podanému odvolaniu nevyhovie v celom rozsahu, o odvolaní rozhodne Sociálna poisťovňa.
(5) Príspevok vypláca na základe rozhodnutia podľa odseku 3 Sociálna poisťovňa.
(6) Príspevok sa zvýši alebo prizná odo dňa, od ktorého naňho vznikol nárok alebo nárok na jeho zvýšenie, najviac však tri roky spätne odo dňa zistenia alebo uplatnenia nároku na príspevok, alebo na jeho zvýšenie, ak sa dodatočne zistí, že sa príspevok
a) priznal v nižšej sume ako tá, na ktorú vznikol nárok,
b) neprávom odoprel,
c) priznal od neskoršieho dátumu, ako od ktorého naňho vznikol nárok.
(7) Ak sa zistí, že príspevok sa priznal vo vyššej sume ako tá, na ktorú vznikol nárok, príspevok sa zníži. Ak zanikol nárok na príspevok alebo ak sa zistí, že príspevok sa priznal neprávom, príspevok sa odníme. Príspevok sa odníme alebo zníži, alebo jeho výplata sa zastaví odo dňa nasledujúceho po dni, ktorým uplynulo obdobie, za ktoré sa už vyplatil. Poberateľ príspevku je povinný vrátiť príspevok alebo jeho časť, ak sa zistí, že príspevok bol priznaný neprávom alebo vo vyššej výmere, najviac však tri roky spätne odo dňa zistenia.
(8) Ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce pre nárok na výplatu príspevku, jeho výplata sa zastaví alebo obnoví, alebo sa príspevok vypláca v nižšej alebo vyššej sume.
(9) Nárok na príspevok uplynutím času nezaniká. Nárok na výplatu príspevku alebo jeho časti sa premlčí uplynutím troch rokov odo dňa, za ktorý príspevok alebo jeho časť patrí.
§ 26i
Spoločné ustanovenia
Na výplatu príspevku, jeho termín a spôsob výplaty, zaokrúhľovanie a zvyšovanie sa primerane vzťahujú ustanovenia všeobecného predpisu o sociálnom poistení upravujúce dôchodkové dávky. 22)“
Poznámky pod čiarou k odkazom 20) až 23) znejú:
„20) § 65 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
21) § 138 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
22) Zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
23) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.“
2. Za doterajší čl. IV sa vkladajú nové články V a VI, ktoré znejú:
Čl. V
Zákon č. 461/ 2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 365/ 2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 460/2006 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 529/2006 Z. z., zákona č. 566/2006 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 204/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 599/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 200/2009 Z. z., zákona č. 285/2009 Z. z., zákona č. 571/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 125/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 z. z., zákona č. 334/2011 Z. z., zákona č. 334/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 521/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona
č. 252/2012 Z. z., zákona č. 414/2012 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 298/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 32/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 112/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 140/ 2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 336/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 407/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 285/2016 Z. z., zákona č. 310/2016 Z. z., zákona č. 355/2016 Z. z., zákona č. 2/2017 Z. z., zákona č. 85/2017 Z. z., zákona č. 184/2017 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 266/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 z. z., zákona, č. 63/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 191/2018 Z. z., zákona č. 282/2018 Z. z., zákona č. 314/2018 Z. z., zákona č. 317/2018 Z. z., zákona č. 366/2018 Z. z., zákona č. 368/2018 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z., zákona č. 105/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 225/2019 Z. z. a zákona č. 231/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. § 158 sa dopĺňa písmenom i), ktoré znie: „i) osobitný fond“.
2. V § 159 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „a poistné podľa osobitného predpisu, 89a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 89a znie:
„89a) Zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“
3. V § 160 písm. a) sa za slovom „poistenia“ vypúšťa čiarka a na konci sa pripájajú tieto slová: „a úhrada dávok osobitného sociálneho poistenia, 89a)“.
4. Za § 168c sa vkladá § 168d, ktorý znie:
„§ 168d Osobitný fond
(1) Osobitný fond je určený na výplatu dávok osobitného sociálneho poistenia podľa osobitného zákona, 89a).
(2) Osobitný fond sa tvorí
a) z poistného na osobitné sociálne poistenia podľa osobitného zákona, 89a)
b) z úrokov,
c) z darov, ak spôsob ich využitia darca neurčil inak,
d) z ostatných príjmov.“
5. V § 172 ods. 2 sa na konci pripája táto veta:
„V konaní vo veciach osobitného sociálneho poistenia rozhoduje Sociálna poisťovňa v rozsahu podľa osobitného predpisu. 89a)“
6. V § 179 sa odsek 1 dopĺňa písmenami r) a s), ktoré znejú:
„r) rozhodovať v druhom stupni vo veciach podľa osobitného predpisu, 89a)
s) vyplácať dávky osobitného sociálneho poistenia podľa osobitného predpisu. 89a)“.
Čl. VI
Zákon č. 595/ 2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 191/2004 z. z., zákona č. 177/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 538/2004 Z. z., zákona č. 539/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 659/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 659/2004 Z. z., zákona č. 314/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 659/2004 Z. z., zákona, č. 688/2006 Z. z., zákona č. 76/ 2007 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 621/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 168/2008 Z. z., zákona č.465/2008 Z. z., zákona č. 514/ 2008 Z. z., zákona č. 563/2008 Z. z., zákona č. 567/2008 Z. z., zákona č. 60/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 185/2009 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 563/2009 Z. z., zákona č. 374/2010 Z. z., zákona č. 548/2010 Z. z., zákona č. 129/2011 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 547/ 2011 Z. z., zákona č. 548/ 2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 188/2012 Z. z., zákona č. 189/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z z., zákona č. 288/ 2012 Z. z., zákona č. 395/2012 Z. z., zákona č. 70/2013 Z. z., zákona č. 135/2013 Z. z., zákona č. 318/2013 Z. z., zákona č. 463/2013 Z. z., zákona č. 180/2014 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona
č. 364/ 2014 Z. z., zákona č. 371/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 61/ 2015 Z. z., zákona č. 62/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 361/2015 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 378/ 2015 Z. z., zákona č. 389/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 341/2016 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 335/2017 Z. z., zákona č. 344/2017 Z. z., zákona č. 57/2018 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 209/2018 Z. z., zákona č. 213/2018 Z. z., zákona č. 347/2018 Z. z., zákona č. 368/2018 Z. z., zákona č. 385/2018 Z. z., zákona č. 4/2019 Z. z., zákona č. 10/2019 Z. z., zákona č. 54/2019 Z. z., zákona č. 88/2019 Z. z., zákona č. 155/2019 Z. z., zákona č. 221/20019 Z. z., zákona č. 223/2019 Z. z., zákona č. 228/2019 Z. z. a zákona č. 233/2019 Z. z. sa mení takto:
V § 9 ods. 2 písm. a) sa slová „sociálneho poistenia, 21)“ nahrádzajú slovami „sociálneho poistenia, 21a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 21a znie:
„21a) Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.
Zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“
Doterajšie články V až VII sa primerane prečíslujú.
3. V doterajšom čl. VII sa na konci pripájajú tieto slová:
„a čl. IV bodu 2 § 26e, § 26f a § 26h, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2024“.
Koniec pozmeňujúceho návrhu.
Chcem poprosiť ešte raz o podporu naprieč politickým spektrom a končím stále tak, ako zvyknem, že naši predkovia nám odkazujú, žime tak, aby bolo aj chleba, aj neba.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

23.10.2019 o 10:05 hod.

Ing.

Martin Fecko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:38

Gábor Grendel
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Za poslanecký klub OĽANO asi netreba opakovať, že teda našu podporu tento pozmeňujúci návrh, samozrejme, že má.
Ja by som chcel využiť túto príležitosť aj prítomnosť pani ministerky na inú otázku, ktorá viac súvisí zo štátnou políciou než mestskou, ale možnože aj pánov z mestskej polície to bude zaujímať, takže týmto by som to chcel tak premostiť, pani ministerka.
Včera bola zverejnená informácia o rozpustení vyšetrovacieho tímu vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, zostalo to tak visieť vo vzduchu nevysvetlené, vyvoláva to mnohé otázniky, napr. kto bude vyšetrovať veci, ktoré vyplynuli z doterajšieho vyšetrovania, ak ten tím bol rozpustený, takže by som bol veľmi rád, keby ste verejn..., verejnosti vysvetlili, ako to teraz bude. (Reakcie z pléna.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

23.10.2019 o 10:38 hod.

Mgr.

Gábor Grendel

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:39

Soňa Gaborčáková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, ďakujem za slovo. Ja chcem upozorniť na problémy s valorizáciou výsluhových dôchodkov pri tomto pozmeňovacom návrhu, vo veci zvyšovania výsluhových dôchodkov totiž už dnes panuje zmätok, a teda to hovorí aj o stabilite udržania dôchodkového zabezpečenia pre silové zložky aj teda vo väzbe na zvyšovanie starobných dôchodkov priznaných podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení, ktoré boli prijaté teda aj na tejto schôdzi. Je preto nevyhnutné nanovo pripraviť koncepciu valorizácie výsluhových dôchodkov o to viac, že nám pribudne do silových zložiek práve aj ďalšia cieľová skupina, ktorou sú mestskí policajti.
Ak teda neurobíme poriadok v tomto systéme, môže to ohroziť nielen výsluhové dôchodky mestských policajtov, ale aj štátnych policajtov, čiže naozaj je potrebné nanovo koncipovať systém valorizácie dôchodkov silových zložiek.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

23.10.2019 o 10:39 hod.

PhDr.

Soňa Gaborčáková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:40

Maroš Kondrót
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážený pán kolega Fecko, chcem sa opýtať, tento váš rozsiahly návrh, ktorý zasahuje do obrovského množstva zákonov, takisto ako aj predtým bol podaný, máte prejdené s legislatívou ministerstva vnútra? Či o tom vedia, či s tým súhlasia, či to je vykonateľné, lebo zasahujeme do obrovského množstva zákonov, aby tam vznikol galimatiáš. To je prvá otázka.
Druhá, či to máte prejdené s legislatívou Národnej rady, s našimi ľuďmi z OLAP-u.
A tretia vec, či ste to nejak koordinovali, lebo sa mi zdalo, že presahujete navzájom do vecí, takže bude mať trošku väčšiu robotu s tým asi, ja asi nemôžem ani rýchlo hlasovať, bude mať robotu spravodajca, aby vedel, čo bude dávať na hlasovanie. Tak poprosím odpoveď na tie otázky a prípadne aj pani ministerku, nech sa vyjadrí.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

23.10.2019 o 10:40 hod.

Ing.

Maroš Kondrót

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video