53. schôdza

26.11.2019 - 5.12.2019
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

28.11.2019 o 16:45 hod.

PhDr.

Soňa Gaborčáková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:36

Jana Cigániková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Mňa to mrzí, ale keby som mala normálny zákon nedávam to sem. Naozaj ma to mrzí aj voči predkladateľom. Bohužiaľ, nemala som inú možnosť.
Ďakujem veľmi pekne, Ondro, že ma v tomto podporuješ. Od teba si to zvlášť vážim. Bola by to aj škoda nepodporiť to, nakoľko naozaj tento návrh zákona alebo pozmeňujúci návrh v tomto prípade zakazuje platiť si zisk z peňazí určených na zdravotnú starostlivosť poisťovniam, určuje rozšírenie technických rezerv určené práve na najdôležitejšie veci, ako sú preventívne prehliadky a ďalšiu liečbu a určuje takzvané parametre efektívnosti, ktoré keď poisťovňa nesplní, následne je možné povedať jej, že teda nemá nárok na žiadny zisk.
Je to prediskutované s poisťovňami, komunikovala som s ľuďmi na ministerstve zdravotníctva, je to v prospech občanov, je to naozaj veľmi dobrý návrh zákona. Mrzí ma, že ho podávam ako prílepok. Inú šancu som naozaj nemala. Mrzí ma, že nemôžem s vami o tom diskutovať. Som k dispozícii komukoľvek, kto bude chcieť, ale chcem vás veľmi pekne poprosiť, na konci schválenia tohto návrhu zákona je lepšia zdravotná starostlivosť, viac peňazí pre ľudí a konkrétne požiadavky na poisťovne. To sme tu doteraz nemali. Chcem vás v tom preto poprosiť ešte raz všetkých o podporu.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

28.11.2019 o 16:36 hod.

Mgr.

Jana Cigániková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 16:38

Maroš Kondrót
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, ctená snemovňa, dňa 4. septembra 2019 sa skončilo funkčné obdobie Ing. Jánovi Horkovičovi, členovi Regulačnej rady, ktorého na návrh Národnej rady Slovenskej republiky vymenoval prezident Slovenskej republiky na obdobie 6 rokov.
Podľa § 7 ods. 4 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach na uvoľnené miesto člena Regulačnej rady navrhuje nového kandidáta ten, kto navrhol člena Rady, ktorého členstvo zaniklo. Na každé miesto člena Rady sa navrhujú dvaja kandidáti. Za člena Regulačnej rady môže byť vymenovaný občan Slovenskej republiky, ktorý spĺňa zákonom ustanovené podmienky.
Na 49. schôdzi Národnej rady dňa 25. septembra 2019 nebol v riadnej voľbe ani v opakovanej voľbe zvolený žiadny z navrhovaných kandidátov. Na 51. schôdzi Národnej rady sa dňa 17. októbra vykonala nová voľba. V nej Národná rada zvolila jednu z piatich uchádzačov, ktorí spĺňali predpoklady ustanovené zákonom, pani Sylviu Beňovú. Opakovaná nová voľba, ktorá sa konala 22. októbra 2019, v ktorej Národná rada nezvolila žiadneho ďalšieho kandidáta z ostávajúcich štyroch uchádzačov. Na prebiehajúcej 53. schôdzi sa preto musí uskutočniť nová voľba č. II.
Výboru Národnej rady pre hospodárske záležitosti boli v stanovenej lehote predložené dva návrhy kandidátov do novej voľby II, a to, po prvé, František Janíček, návrh poslanca Borisa Kollára, a po druhé, pán František Pecho, návrh poslanca Tibora Bastrnáka.
Výbor na 94. schôdzi 26. novembra 2019 posúdil predložené návrhy a konštatoval, že obidvaja kandidáti spĺňajú predpoklady ustanovené v § 7 ods. 5, 7, 9 a 10 citovaného zákona. Výbor odporučil vykonať akt voľby podľa príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky a Volebného poriadku o voľbe a odvolávaní funkcionárov a v súlade s nimi navrhol ďalší postup, a to zvoliť ostávajúceho jedného kandidáta na člena Regulačnej rady verejným hlasovaním. Avšak vieme, že už bol podaný návrh na tajné hlasovanie. Ak nebude kandidát zvolený, vykonať podľa čl. 15 Volebného poriadku opakovanú novú voľbu II. Do opakovanej voľby postupujú všetci nezvolení kandidáti. A ak ani v opakovanej voľbe II nebude zvolený ostávajúci jeden kandidát, navrhujem vykonať novú voľbu III podľa čl. 16 Volebného poriadku na ďalšej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Takže ak dovolíte, zhrniem to. V tajnej voľbe budeme z dvoch kandidátov voliť jedného.
Ďakujem. Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

28.11.2019 o 16:38 hod.

Ing.

Maroš Kondrót

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:41

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán poslanec Kondrót, ja len by som si chcel ujasniť, by som mal inak faktickú, ale teda mali ste iba úvodné slovo, povedali ste, že keď teda nebude zvolený kandidát, tak tú ďalšiu voľbu navrhujete vykonať na ďalšej schôdzi Národnej rady. Teda či, aby to bolo jasné, že myslíte na tej, na ktorej budú prerokované tie opozičné návrhy zákonov, ktoré boli vyradené z programu tejto schôdze a presunuté na tú nasledujúcu. Čiže na tejto bude, ak nebude zvolený kandidát. (Reakcia z pléna.) Áno. No, ale ak nebude? Až na tej ďalšej, kde budú tie opozičné návrhy?
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

28.11.2019 o 16:41 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 16:43

Radovan Baláž
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Iba krátko k tomu, čo tu odznelo pred pár minútami. Som rád, že sme sa zhodli, pán kolega Dostál, na tom, že to bol prílepok a čiže došlo k porušeniu rokovacieho poriadku, konkrétne § 94 ods. 3, ktorý znemožňuje dávať prílepky. A som rád, že ako človek, ktorý nás tu viac ako tri a pol roka cvičí o rokovacom poriadku, dokonca môžte alebo dokonca ste umožnili dať tomuto výnimku. Preto nechcem síce kaziť tú radosť pani Cigánikovej, ale chcem využiť § 94 ods. 2, ako navrhovateľ nesúhlasím s jej návrhom, ktorý odznel pri našom návrhu, pretože je zjavné, že to spoločne nesúvisí a bol porušený rokovací poriadok. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

28.11.2019 o 16:43 hod.

Ing.

Radovan Baláž

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:44

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán poslanec Baláž, ja som teraz úprimne šokovaný. Vy naozaj že nesúhlasíte s prílepkom, lebo teda pokiaľ si prílepky robíte sami v rámci koalície, tak za ne veselo hlasujete. (Reakcia z pléna.) Ste dávali, ste dávali prílepky k zákonu o podmienkach výkonu volebného právu, dali ste prílepok 50-dňové moratórium v zákone o volebnej kampani a to vám nevadilo, za to ste hlasovali. Úplne bežne, úplne bežne táto vládna koalícia, asi nebola schôdza, na ktorej by nebol nejaký prílepok, a vy si to vždycky odhlasujete, a teraz zrazu vám záleží na legislatívnej čistote. No, ja som úplne šokovaný a teda verím, že tento taký zdravý prístup a rešpekt k legislatívnym pravidlám si nielen vy, ale aj zvyšok súčasných koaličných strán zachová aj v zbytku volebného obdobia.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

28.11.2019 o 16:44 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:45

Soňa Gaborčáková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Dobrý deň. Kolegovia, kolegyne, pán predkladateľ, pán predsedajúci. Ja si len tak v skratke poviem. Ja som sa v podstate bavila s dvoma predkladateľmi, čiže v podstate len zopakujem to, čo som povedala obom, ale aj verejne, aby teda bol o tom záznam. SNS má v druhom čítaní novelu zákona o dani z príjmov a prezentujete to ako podporu podnikových bytov. Reálne skôr umožnia veľkým firmám stavať robotnícke ubytovne a odpisovať si viac za ubytovne pre robotníkov. V zákone nie je žiadna garancia, že to bude pre mladé rodiny, a to vlastne Slovensko potrebuje, lebo pre mladé rodiny nemáme nájomné byty. Ak by to boli naozaj byty, zamestnanec sa aj tak stane viac-menej vazalom zamestnávateľa.
Novela by bola akceptovateľná aj pre KDH v prípade, že by vo vašom pozmeňováku, keďže mne by neprešiel, aj ste sa ma pýtali, že prečo nedávam, ale tak viem, že je to tak, že keď som opozičná, tak mi neprejde. Ak by ste zakomponovali do pozmeňováku podmienky, ktoré zacielia na mladé rodiny, napríklad podpora sa bude týkať len bytov, v ktorých budú bývať manželia alebo rodič s nezaopatreným dieťaťom, tak by sme mohli vlastne sa vyhnúť tomu, aby sa naozaj z toho stali ubytovne. Taktiež, aby bol tam záväzok len pre občanov Európskej únie s trvalým pobytom na Slovensku, aby sme vedeli, že riešime našich občanov a občanov, ktorí naozaj majú záujem o nájomné byty. Alebo zakomponovať iné podmienky, ktoré podporu zacielia na mladé rodiny, napríklad spomínala som odkúpenie podnikových bytov po tých desiatich rokov, dovtedy sa nesmie teda predávať a po desiatich rokoch by si to mohli odkúpiť tie mladé rodiny. Vtedy by vlastne táto koncepcia spĺňala účel naozaj nájomných bytov tak ako v minulosti, že tí ľudia sa reálne dostávali k práci a zároveň k bytu.
Čo sa týka takých alternatív, môžeme uvažovať aj nad alternatívou podpory nájomného bývania. V súčasnosti je možné za určitých podmienok uplatniť daňový bonus na hypotéku. Ale teda my navrhujeme, aby sa dal tento daňový bonus uplatniť aj na nájomné. Stále by sme vlastne ostali v kontexte zákona a bolo by možné vlastne tie nájomné byty využívať v rámci celého Slovenska a nielen tie, ktoré sa budú následne stavať ako ubytovne.
Takže ja len v krátkosti, ja som to vlastne s vami oboma preberala a naozaj si myslím, že ak má štát investovať nemalé finančné prostriedky, tak mal by ich fokusovať pre tých, ktorí to potrebujú a naozaj sú to tie mladé rodiny s deťmi, a teda viazať to na rodinu ako takú. Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

28.11.2019 o 16:45 hod.

PhDr.

Soňa Gaborčáková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:49

Elena Červeňáková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem ti, kolegyňa, za tvoj príspevok. Ja ešte k tomu by som chcela podotknúť, že prečo neriešime otázku nájomných bytov ako už si povedala pre mladé rodiny. Ale takisto prečo neriešime otázku nájomných bytov pre sestry a pôrodné asistentky, aby nám prišli do povolania a pre nastupujúcich lekárov, lebo je to veľmi dôležité hlavne pre tých mladých, lebo nemajú kde bývať v prvom rade. Takže keď si zakladajú už aj rodinu, aby ten nájomný byt bol pre nich lacnejší a aby, ako už som povedala, nám vstupovali do povolania, aby nám neodchádzali preč. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

28.11.2019 o 16:49 hod.

Mgr.

Elena Červeňáková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:50

Natália Grausová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážení prítomní, ja by som chcela k mladej kolegynke Cigánikovej, že ja som si ten jej návrh preštudovala, ktorý pôvodne plánovala podať, a bola som rozhodnutá, že to podporím a že zaň zahlasujem. Žiaľ, vzhľadom na to, že to podala takouto formou, ako to podala, a ešte k tomu, keby aspoň v zdravotníckom zákone, ale do takéhoto zákona, tak, žiaľ, musím povedať, že napriek tomu, že sa mi páčil ten jej návrh pôvodný, napriek tomu to nemôžem podporiť. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

28.11.2019 o 16:50 hod.

MUDr.

Natália Grausová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 16:52

Ján Senko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Cieľom navrhovanej úpravy je zabezpečenie efektívnejšej realizácie obnovy a reštaurovanie národných kultúrnych pamiatok a zbierkových predmetov vo vlastníctve Slovenskej republiky prostredníctvom novozriadenej štátnej rozpočtovej organizácie. Zhoršujúci sa stav nášho kultúrneho dedičstva nevyhnutne vyžaduje zásahy v podobe rekonštrukčných stavebných a reštaurátorských prác. Existujúce legislatívne možnosti štátu zabezpečiť nevyhnutné stavebné a reštaurátorské práce na obnove národných kultúrnych pamiatok a zbierkových predmetov nie sú dostatočné. Správcovia národných kultúrnych pamiatok častokrát nemajú skúsenosti s prípravou tak rozsiahlych projektov, ich manažovaním a zabezpečením verejného obstarávania dodávateľov.
Návrhom zákona sa preto upravuje pôsobenie novej rozpočtovej organizácie ministerstva kultúry zriadenej rozhodnutím ministerstva s názvom Štátne reštaurátorské a projekčné ateliéry. Rozpočtová organizácia prevezme časť úloh správcov národných kultúrnych pamiatok pri zabezpečení ich obnovy, najmä v prípravnej a projektovej fáze. Návrh zákona doplňuje novozriadenú organizáciu ministerstva Štátne reštaurátorské a projekčné ateliéry medzi subjekty oprávnené vykonávať reštaurovanie národných kultúrnych pamiatok, ako aj medzi subjekty oprávnené vykonávať reštaurovanie zbierkových predmetov.
Návrh zákona bol pripravený tak, aby zohľadňoval závery aj nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky upravujúce kompetencie v oblasti reštaurovania národných kultúrnych pamiatok a zbierkových predmetov zamestnancami Pamiatkového úradu Slovenskej republiky. Prosil by som o podporu tohto návrh zákona.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

28.11.2019 o 16:52 hod.

PhDr.

Ján Senko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 16:53

Peter Náhlik
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána Senka a Dušana Jarjabka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ďalšie zákony, tlač 1675a, v druhom čítaní.
Výbor Národnej rady pre kultúru a médiá ako gestorský výbor podáva Národnej rade spoločnú správu výborov. Národná rada uznesením č. 2163 z 18. októbra 2019 pridelila návrh poslancov Národnej rady na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet a Výboru Národnej rady pre kultúru a médiá. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko.
Návrh poslancov Národnej rady Jána Senka a Dušana Jarjabka výbory prerokovali a odporučili schváliť, ústavnoprávny výbor uznesením č. 787 z 19. novembra 2019 so zmenami a doplnkami a výbor pre financie a rozpočet uznesením č. 510 z 19. novembra 2019 s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Výbor pre kultúru a médiá neprijal uznesenie, keďže návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v ich uzneseniach a v stanoviskách poslancov odporúča Národnej rade návrh zákona v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov schváliť. O pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch uvedených v IV. časti tejto spoločnej správy gestorský výbor odporúča hlasovať spoločne o bodoch 1 až 4 s odporúčaním schváliť. Spoločná správa výborov bola schválená uznesením výboru pre kultúru a médiá č. 196 z 26. novembra 2019. Gestorský výbor ma určil za spoločného spravodajcu výborov a poveril ma, aby som predniesol spoločnú správu o výsledku prerokovania predmetného návrhu zákona na schôdzi Národnej rady.
Pán predsedajúci, ďakujem, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu, do ktorej sa zároveň hlásim ako prvý. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

28.11.2019 o 16:53 hod.

PhDr. PhD.

Peter Náhlik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video