53. schôdza

26.11.2019 - 5.12.2019
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

29.11.2019 o 13:25 hod.

Ing. JUDr.

Irén Sárközy

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13:24

Veronika Remišová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne kolegom, aj Edovi, aj Ondrejovi Dostálovi.
Áno, božechráň, ja by som nechcela takto krivdiť SMER-u (povedané s úsmevom). Kauza emisie bola kauzou tuto kolegov zo SNS, ktorú kolegovia zo SMER-u aktívne kryli. Kauza mýtny tender, kauza Lemikon sú zas kauzy SMER-u. Každý má, samozrejme, svoj diel a hovorím, táto nahrávka je škandalózna a my by sme konečne už mali urobiť, skončiť s politikou hrubých čiar.
Pretože darmo nám tu bude pán minister Kamenický vykladať o tom, že čo všetko sa snažia, ako rozpočet a čo, keď nám zároveň budú unikať obrovské stámilióny eur na takýchto nevýhodných zmluvách.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

29.11.2019 o 13:24 hod.

Mgr. art. M.A. ArtD.

Veronika Remišová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 13:25

Irén Sárközy
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Veľmi pekne ďakujem. Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, v prvom rade chcela by som vyzdvihnúť to, že tvoria sa hodnoty a že dneska tu môžme rozprávať o rozpočte a hodnotíme rozpočet v zmysle, že máme hospodársky rast. Za to vďaka pracujúcim, podnikateľom, fyzickým, právnickým osobám. A som rada, že aj na budúci rok máme naplánovaný rozpočet, ktorý hovorí o hospodárskom raste. Takže vďaka pracujúcim.
Vnímam tú diskusiu ohľadne rozpočtu a aj upozornenia analytikov na jeho riziká. Tiež sa môžu, ale ani nemusia naplniť, ako tomu pravidelne býva. Som však rada, že tento rozpočet potvrdzuje zníženie daní a zvýšenie čistých príjmov pracujúcich.
Dovoľte mi, aby som citovala z rozpočtu: „S platnosťou od 1. 1. 2020 sa zvyšuje výška nezdaniteľnej časti základu dane pre daňovníka zvýšením koeficientu 19,2-násobku životného minima na 21-násobok životného minima. Zmena sa týka zamestnancov aj živnostníkov. Okrem uvedeného sa mení aj úroveň, odkedy začína klesať nezdaniteľná časť základu dane zo 100-násobku životného minima na 92,8-násobok životného minima. Novela má pozitívny vplyv na disponibilné príjmy zamestnancov.
Ak si dobre pamätáte, tak zvýšenie, dostali sme za to ale kritiku, ako prepieralo sa aj v novinách a nás, ako aj stranu MOST – HÍD, pána predsedu, nás ako predkladateľov stále kritizovali. Ale ak si dobre pamätáte, tak zvýšenie nezdaniteľnej časti bolo jedným z opatrení vlády proti dôsledkom finančnej a hospodárskej krízy v rokoch 2009 aj 2010. Vtedy bola dočasne zvýšená z 19,2 % na 22,5-násobok životného minima.
Je prirodzené, že ekonomika sa vyvíja cyklicky, a teda po rokoch oživenia prichádza útlm. Z daňovej prognózy aj z rozpočtu, aj z vyjadrení pána ministra ale cítiť, že si prichádzajúce spomalenie plne uvedomujú a reaguje na to aj rozpočet.
Naše opatrenia v rámci balíčka, ktoré znamená zníženie daní zamestnancom a živnostníkom, teda pomôže v kontexte aj očakávaného ekonomického spomalenia. Väčšina pracujúcich a živnostníkov si prilepší o 90 eur ročne. V prípade, že v rámci domácnosti pracujú dvaja, tak je to už 180 eur, čo už nie je zanedbateľné. Tieto peniaze môžu zmierniť očakávané zníženie spotreby domácností, na ktoré upozorňujú analytici v aktuálnych prognózach.
Na ďalšom mieste rozpočet uvádza, teda že táto zmena bude znamenať 136 mil. eur pre zamestnancov a pre živnostníkov navyše. O tieto peniaze si prilepšia oni a ich rodiny. A som rada, že táto dobrá správa je vďaka politickej iniciatíve strany MOST – HÍD a vďaka poslancom, teda vám, naprieč politickým spektrom, ktorí za to hlasovali.
Viacerí primátori a župani nás neprávom obviňovali, že kvôli zníženiu daní pracujúcim im klesnú príjmy do rozpočtu. Návrh rozpočtu však dokazuje, že to tak nemá byť a že im majú financie z dane z príjmu fyzických osôb naďalej rásť. Príjmy obcí majú byť v roku 2019 na úrovni 2 212 mil. eur, v roku 2020 sú rozpočtované na 2 265 mil. eur, čo je teda plus 53 mil. eur. V roku 2021 sú rozpočtované na 2 370 mil. eur, čo je ďalší nárast o 105 mil. eur. Ak sa niektorí z primátorov rozhodnú zvyšovať zdanenie bytov, domov či pozemkov, je to v ich kompetencii. Ale nemôžu sa vyhovárať na to, že je to kvôli poklesu daňových príjmov poukazovaných od štátu.
Rovnako majú rásť aj príjmy vyšších územných celkov. V roku 2019 majú byť 948 mil. eur. V roku 2020 971 mil. eur a v roku 2021 už to bude 1 015 mil. eur.
Ďalším opatrením a ďalším zákonom, ktorý sme priniesli my ako strana MOST – HÍD, je opatrenie, ktoré pomôže zmierniť ekonomické spomalenie, a je to zvýšenie daňového bonusu na deti, ktoré sa nám podarilo presadiť ešte v minulom roku. Ale aj z tohto rozpočtu vyplýva, že bude to mať vplyv na rozpočet. Je to na úrovni 79 mil. eur. Pri deťoch do 6 rokov veku sa nám podarilo od apríla tohto roku zdvojnásobiť. Čo znamená, že je to na jedno dieťa 266 eur navyše. Budúci rok to už bude 272,76 eur navyše. Pracujúcich rodičia si tak prilepšia. Mladé rodiny s deťmi pritom patria medzi sociálne najzraniteľnejšie skupiny, a preto sme veľmi radi, že im takto pomôžeme lepšie zvládnuť ekonomické spomalenie. Zvýšenie daňového bonusu sa týka viac ako 153-tisíc poberateľov a približne 250-tisíc detí na Slovensku.
A to ešte chcem vyzdvihnúť aj to, keď som už hovorila, že aj to opatrenie zníženie daní, aj opatrenie zdvojnásobenie daňového bonusu pre deti, prečo je nástrojom na očakávané zníženie, teda pomôže zmierniť očakávané zníženie spotreby domácností. Ľudia budú mať v peňaženke viac prostriedkov. Ešte raz zopakujem, v prípade rodiny dvoch pracujúcich 180 eur, keď obidvaja pracujú kvôli zníženiu daní. Ak majú dajme tomu dve deti do veku 6 rokov, ďalších 533 eur. Ale navyše toto opatrenie nebude kriviť trh, lebo o použití týchto 150 mil. eur a ďalších 76 mil., á, 6 mil. eur nebude rozhodovať jeden človek, ale vyše 2 mil. pracujúcich ľudí po všetkých regiónoch Slovenska. A v konečnom dôsledku tieto peniaze pomôžu miestnym obchodom, poľnohospodárom, pekárom a ďalším, u ktorých ľudia vo svojom meste či obci nakupujú.
Ešte by som sa chcela venovať v mojom príspevku súdnictvu. Pretože ministerstvo spravodlivosti patrí, je to naším rezortom, a tu by som chcela vyzdvihnúť v rozpočte v rámci súdnictva výrazný rast osobných výdavkov, čo sa podarilo pánovi ministrovi presadiť. V roku 2020 sú zabezpečené výdavky na investičné akcie aj menšieho rozsahu, ako stavebné a investičné akcie, nadstavby, prístavby, rekonštrukcie na okresných súdoch, ako napríklad Levice, Lučenec, Brezno atď.
Ale to, čo ja vnímam ako veľmi podstatné, je to, že sú zabezpečené výdavky na dotácie subjektom poskytujúcim pomoc obetiam trestných činov a výdavky na činnosť Centra právnej pomoci, ktoré poskytuje pomoc osobám v materiálnej núdzi. Osobný bankrot a pomoc ľuďom inštitútom osobného bankrotu bolo presadené naším pánom ministrom. A tu by som vás chcela informovať, že koľko žiadostí, koľko ľuďom sa nám podarilo pomôcť a, samozrejme, kvôli tomu došlo aj k zvýšeniu finančných prostriedkov.
V tomto roku dokonca októbra na centrum sa obrátilo a dopytovalo viac ako 98 537 ľudí, ktorých sa týka osobný bankrot. Centrum právnej pomoci podalo 14 263 podaní, teda rozhodnutí, a na základe ktorých priznalo nárok na právnu pomoc vo veci osobného bankrotu v 14-tisíc prípadoch a v 13 413 prípadoch podali návrh aj na súd. To znamená, že na súde je 13 413 prípadov. To je toľko ľudí, ktorým cez tento inštitút vieme pomôcť.
Chcem ešte povedať za našu stranu, vnímate to za tri a pol roka pôsobenia v parlamente, že pre nás národnostné menšiny, podpora kultúry národnostných menšín vždycky bolo prioritou. A v minulom roku sa nám podarilo veľmi podstatne navýšiť Fond na podporu kultúry národnostných menšín. Čerpajú sa odtiaľ finančné prostriedky. Pomáhame nielen maďarským národnostiam, ale aj ostatným národnostiam, Rusínom a Rómom atď., pretože my podporujeme všetky národnosti.
Okrem tohto ešte vláda má v jednom balíku finančné prostriedky na rôzne stratégie a na tvorbu stratégií. A tiež je tam možné čerpať finančné prostriedky aj na podporu kultúry národnostných menšín.
Určite, keď sa ktokoľvek pozrie a na akýkoľvek rozpočet sa pozrie, tak nájde, čo by sa dalo urobiť inak. Jedni hovoria, že by mali byť výdavky nižšie, iní zase že vyššie. Je to otázkou uhla pohľadu aj osobných preferencií. S väčšinou sa však dá zhodnúť na tom, že mať rozpočet je lepšie, ako rozpočet nemať.
Preto za stranu MOST – HÍD rozpočet podporíme.
Ďakujem pekne za slovo.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

29.11.2019 o 13:25 hod.

Ing. JUDr.

Irén Sárközy

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13:37

Eduard Heger
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Kolegyňa, citovala si z rozpočtu. To je niekedy problém. Treba na to dávať pozor, pretože v rozpočte je napísané, že budeme mať vyrovnané hospodárenie v roku 2021, 2022, ale nikto iný tomu neverí. Takže trošku s tými citátmi opatrne.
Čo sa týka návrhov, ktoré si vymenovala, napríklad tú nezdaniteľnú časť základu dane, tam si tak pekne vymenovala, ako vlastne narastajú príjmy samosprávam a podobne. Myslím si, že bolo by dobré, keby si ten odpočet doplnila aj o nárast nádavkov, to je že nádavkov, pardon, výdavkov, o nárast výdavkov spojených vlastne, za ktoré nemôžu tie samotné samosprávy, aby sme si to tak dali do páru, že teda o koľko im porastú príjmy a o koľko také vynútené, dá sa povedať, výdavky narástli. Aby sme teda videli, že koľko v čistom budú mať viac peňazí a či teda budú mať v čistom viac peňazí, lebo to je asi podľa mňa korektné takto doplniť.
Daňový bonus. No, však áno, hlasovali sme zaňho, aj za to prvé opatrenie sme hlasovali, lebo myslíme si, že to je dobrá filozofia, ale zle pripravený zákon. A tento daňový bonus do 6 rokov. No tak, ak si počúvala tú rozpravu, tak si mohla počuť, že naozaj, keby táto vláda hospodárila dobre, a to súčasťou tej vlády je aj vaša strana, tak by nemusel byť ten daňový bonus iba pre deti do 6 rokov. Kľudne by ten daňový bonus mohol byť aj pre deti staršie.
A to je tá tragédia toho, že práve to zlé hospodárenie tejto vlády, napriek tomu, že boli úrodné roky, napriek tomu, že naozaj sa darilo najlepšie hospodárenie, alebo teda najlepšie, pardon, najlepšie príjmy boli práve v tomto volebnom období, tak napriek tomu ste to nedokázali pretaviť do opatrení, ktoré by boli naozaj dobré pre ľudí, a nielen daňový bonus pre deti do 6 rokov. Lebo tie deti rastú ďalej a ostávajú deťmi a tie výdavky sa na nich viažu aj po veku 6 rokov.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

29.11.2019 o 13:37 hod.

Ing.

Eduard Heger

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13:39

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pani poslankyňa Sárközy, chcem sa vám poďakovať za vaše vystúpenie, aj keď teda ja vidím rozpočet úplne opačne ako vy. Považujem ho za zlý a nebudem zaňho hlasovať. Budem hlasovať proti nemu.
Ale teda oceňujem, že ste ako jediná z tých 73 poslancov, ktorí hlasovali za vyradenie opozičných návrhov z programu tejto schôdze, 60 opozičných návrhov, na návrh Roberta Fica, aby bol dostatočný priestor pre diskusiu o štátnom rozpočte, že ste ako jediná z tých 73 poslancov využili ten dostatočný priestor, ktorý teraz máme na, na diskusiu o zákone roka, a vystúpili v rozprave. Predpokladám, že ešte niekde tu sa skrýva Robert Fico a prihlási sa do ústnej rozpravy, aby aj on využil ten, ten priestor, ktorý sme vytvorili na diskusiu o štátnom rozpočte tým, že sme vyradili z programu opozičné návrhy zákonov.
Ale teda chcem sa spýtať, čo tí zvyšní, čo tých zvyšných 71 poslancov, ktorí hlasovali? Lebo iba pani poslankyňa Sárközy, ktorá vystúpila, a pán poslanec Robert Fico, ktorý, predpokladám, že ešte vystúpi, tak máme tu dostatočný priestor. Tak ak ste niekde na chodbách, páni poslanci, tak príďte, lebo o chvíľu budete mať možnosť prihlásiť sa do ústnej rozpravy a využiť dostatočný priestor na diskusiu.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

29.11.2019 o 13:39 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13:41

Gábor Grendel
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Reagujúc na pani poslankyňu Sárközy, ale plynulo nadväzujúc na kolegu Dostála, by som chcel oceniť aj pána predsedu výboru Puciho, pretože nielen Robert Fico nechal vyradiť tie body, ale pán Puci vlastne včera navrhol, aby sme dnešné hlasovanie, ktoré malo byť o jedenástej, odložili na budúci týždeň takisto s týmto istým odôvodnením, aby bol dostatočný časový priestor na rokovanie o štátnom rozpočte. Takže... (Reakcia z pléna.)
Počúval som veľmi pozorne, takže vďaka patrí aj vám a, áno, mal som pocit, že, že pani poslankyňa Sárközy sa snaží využiť práve tento dostatočný časový priestor, až na to, že som mal miestami pocit, že sa jej pomiešali papiere medzi vyjadrením k štátnemu rozpočtu a kampaňovým mítingom strany MOST – HÍD. Pretože sme si naozaj mohli vypočuť nielen to, čo je v rozpočte navrhnuté na budúci rok, ale aj úspechy strany MOST – HÍD za uplynulé tri roky.
Áno, napríklad kolega Baránik sa určite bude takisto tešiť z toho, že rekonštruujú sa okresné súdy po celom Slovensku, ale teda bolo by fajn, keby aj po personálnej stránke došlo k rekonštrukcii týchto súdov, pretože nielen tie budovy hnijú, ale, bohužiaľ, v niektorých okresoch aj funkcionári týchto sudcov, súdov.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

29.11.2019 o 13:41 hod.

Mgr.

Gábor Grendel

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13:42

Irén Sárközy
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za všetky reakcie. Začnem odzadu.
Pán poslanec Grendel, našťastie máme úspechy a môžme o tých úspechoch rozprávať a tie úspechy sú nemalé, čo sa týka aj finančných prostriedkov. Takže ja som naozaj rada. Ale chcem ešte raz zdôrazniť, že tie návrhy, ktoré sme podávali a teraz už sú zahrnuté do rozpočtu, a budú peniaze pribúdať rodinám, tak tá podpora bola nielen zo strany koalície, aj zo strany opozície.
A, áno, vyzdvihla som to, pretože je to pohľad MOST-u – HÍD na rozpočet.
Čo sa týka reakcie, ďakujem veľmi pekne za, za, za pripomienku pánovi poslancovi Dostálovi.
A, pán poslanec Heger, áno, aj staršie deti by si to zaslúžili. My to máme v programe, vrátim sa k nášmu programu (povedané s úsmevom) a možnože bude to také, také programové. Ale, samozrejme, treba na to mať prostriedky v tom zmysle, že treba vyrokovať a sa pozrieť na rozpočty obcí, miest a na ich kompetencie, tak ako ste vraveli.
A čo sa týka, my sme mali pripravené, ale už sme to nepodali, chceli sme prísť s automatom na výpočet nezdaniteľnej časti základu dane. Máme to vypracované, ale zistili sme, že keby sme na rok 2021 len prepočítali to, čo máme teraz, teda 21-násobok, tak bolo by to ďalších 128 mil. na rok 2021 mínus z rozpočtu obcí a miest, a práve preto sme neprišli s touto iniciatívou, pretože si uvedomujeme, že treba sa pozrieť na kompetencie, ak chceme prijať ďalšie takéto návrhy.
Takže ďakujem každému za príspevok.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

29.11.2019 o 13:42 hod.

Ing. JUDr.

Irén Sárközy

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 13:45

Elena Červeňáková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Príjemné popoludnie. Vážený predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, vážený pán minister, návrh rozpočtu kapitoly pre zdravotníctvo je, žiaľbohu, nedostatočný z hľadiska rozsahu, nakoľko už teraz vieme, že v ňom budú chýbať finančné zdroje.
Slovensko dlhodobo zaostáva za priemerom HDP vynakladaných na zdravotníctvo v iných členských krajinách Európskej únie. Návrh rozpočtu pre zdravotníctvo je neefektívny, pretože univerzitné a fakultné nemocnice sú každoročne v strate a tie sa oddlžujú, samozrejme, každoročne. Ak by zdravotné poisťovne hradili reálne náklady za výkony poskytovania zdravotnej starostlivosti, ktoré sú vykonané alebo ktoré, ktoré nie sú preplácané adekvátne, žiaľbohu, je to na škodu veci, poskytovatelia by mali oveľa väčšie príjmy a nevytvárali by taký veľký dlh. Samozrejme, počet zamestnancov vo všeobecnej poisťovni rastie, náklady na mzdy rastú aj napriek tomu, že klesol im počet poistencov štátu.
Ak by štátne nemocnice mali dostatok financií, boli by schopné efektívne plánovať výdavky na zdravotnú starostlivosť, investičné a kapitálové výdavky alebo mzdový fond. Chceme, aby naše zdravotníctvo bolo konkurencieschopný (konkurencieschopné, pozn. red.)? Ak áno, musíme dať dostatok finančných zdrojov a čo najefektívnejšie ich využiť.
V nadväznosti na tieto zdroje, ktoré sa týkajú aj pracovných podmienok, môžeme zastaviť odliv sestier, samozrejme, lekárov do zdrav ..., do cudzích krajín, do zahraničia. Alebo, samozrejme, ich vrátiť naspäť zo zahraničia domov. Dlhodobo tu dochádza k migrácii ľudských zdrojov v zdravotníctve. Plne súhlasím s názorom, že ak má zdravotníctvo skutočne napredovať, predvídateľnosť výdavkov štátu do zdravotného systému musí byť samozrejmosťou.
Výška poistencov štátu za svojich poistencov nemôže kolísať z roka na rok a nemala by byť korigovaná v priebehu roka. Štát platí menej za svojich poistencov, ak priemerne pracujúci človek za rok na zdravotných odvodoch zaplatí 1 829 eur, nie je možné, aby štát za ekonomicky neaktívnych, na neaktívneho občana platil ročne len 400 eur. Aj národný (Najvyšší, pozn. red.) kontrolný úrad konštatoval, že príjmy zdravotných poisťovní od ekonomicky aktívnych občanov rastú medziročne od roku 2013, na poistné za poistencov štátu, žiaľbohu, však stagnuje.
Škoda, že vláda nemyslela na to, aby sme mali štátnu národnú nemocnicu vystavanú, veľká škoda, aby mohlo konečne zdravotníctvo konkurovať nielen Pente, ale aj nemocniciam štátnym napríklad v Českej republike. Škoda, že v rozpočte nemáme peniaze vyčlenené na výstavbu štátnej národnej nemocnice.
Populácia nám starne. Potvrdzuje to aj tohoročná správa Štatistického úradu, ktorá ukázala, že vlani počet seniorov prvýkrát prevýšil počet narodených detí. Problém narastajúceho počtu starých, chorých, bezvládnych osôb bol vládou Roberta Fica dvanásť rokov odsúvaný a nedostatočne riešený. Je treba výrazne navýšiť finančné zdroje do poskytovania následnej starostlivosti o dlhodobo chorých ľudí a seniorov, a to v domácom prostredí agentúrami domácej ošetrovateľskej starostlivosti, v domoch ošetrovateľskej starostlivosti, navýšiť výrazne ošetrovateľské lôžka, ktoré sú finančne oveľa lacnejšie ako akútne lôžka v nemocniciach. A, samozrejme, navýšiť peniaze na paliatívnu starostlivosť hospicom a paliatívnym tímom, ktoré poskytujú zdravotnú starostlivosť v domácom prostredí.
Dlhodobá starostlivosť mimo nemocníc nám výrazne šetrí finančné zdroje pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti o našich chronicky chorých občanov. Štrnásť miliónov, ktoré sú vyčlenené v rozpočte na následnú zdravotnú starostlivosť, a to pre agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti, domy ošetrovateľskej starostlivosti, hospice, je žalostne málo, dovolím si tvrdiť, lebo, žiaľbohu, v skutočnosti je realita úplne iná. Len za posledné dva týždne sme riešili s kolegyňou Gaborčákovou, volali nám príbuzní, nemajú kde vlastne umiestniť chorých, chronicky chorých ľudí, chronicky chorých pacientov a paliatikov. Je to v našej spoločnosti v 21. storočí normálne? Žiaľbohu, je to tak.
Kresťanskí demokrati chceme sa zaoberať, aj sa venujeme dlhodobej starostlivosti a v prvom rade na prvom mieste je pre nás občan, človek, človek ako pacient alebo klient a človek ako zdravotník, ktorý má takisto svoje potreby a ktoré, žiaľbohu, vláda Roberta Fica ich odsúva.
Zodpovedná politika je taká, ktorá v čase rekordných príjmov do Štátnej pokladnice neškrtí zdroje v zdravotníctve, ale využíva ich tak, aby sme dlhodobo podfinancované zdravotníctvo pozdvihli.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie

29.11.2019 o 13:45 hod.

Mgr.

Elena Červeňáková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13:52

Eduard Heger
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Ďakujem pekne, kolegyňa Červeňáková, za vnesenie hlbšieho vhľadu do zdravotníctva. Áno, to je veľmi dobré pomenovať práve ten stav, v akom sa to zdravotníctvo nachádza.
Ja by som len pripomenul, že v roku 2016 po tom, čo vláda SMER-u vládla sama, to, že prišiel na post ministra zdravotníctva krízový manažér, čiže po samostatnom vládnutí strany SMER zdravotníctvo sa dostalo do krízy a na začiatku tohto volebného obdobia musel prísť krízový manažér, ten tam, žiaľ, teda nevydržal dlho a výsledky, výsledkov sme sa nedočkali. Takže sme v takom stave, ako si hovorila, odliv sestier, naozaj nedostatok personálu.
A ja by som chcel poukázať na jednu dôležitú vec, lebo hovoríme často aj o hodnote za peniaze a práve tento útvar v zdravotníctve urobil analýzu a vyzeralo, že zdravotníctvo bude takým tým ukážkovým. Ono svojím spôsobom aj je, lebo to je asi jediný rezort, ktorý niečo aplikoval z týchto opatrení Útvaru hodnoty za peniaze. Ale ten zaujímavý paradox je, že aj keď teda aplikoval nejakú tú sumu, myslím, že radovo okolo 118 mil. eur z tých opatrení, tak paradoxne sa v zdravotníctve zhoršila efektivita, čo znamenalo výpadok, alebo teda odliv peňazí 138 mil. Takže tá bilancia je vlastne ešte horšia, čo je, čo je ďalšou vizitkou, zlou vizitkou zdravotníctva.
A to samotné financovanie, na ktoré si poukázala, že sa nedofinancuje ministerstvo financií alebo, pardon, zdravotníctvo v rozpočte a potom sa dolieva, v skutočnosti len nabieha a naháňa vyššie zisky súkromným zdravotným poisťovniam. Čiže nie všeobecnej, ale súkromným, ktoré dostanú na konci roka peniaze, už za ne nevedia dať výkon, a tým pádom majú lepší zisk. Veľmi, veľmi smutné, opäť musím poznamenať, a veľmi zlý manažment toku peňazí.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

29.11.2019 o 13:52 hod.

Ing.

Eduard Heger

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13:54

Soňa Gaborčáková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pani kolegyňa, spomínala si naozaj, že obrovský problém bude práve s populáciou, ktorá nám prudko starne, a v rámci Európy patríme medzi krajiny, ktoré naozaj budú starnutím ohrozené.
Áno, správne si vymenovala ľudí, ktorí za posledné dva týždne vlastne vôbec riešime, aby boli umiestnení v nejakom type buď zdravotníckeho zariadenia, alebo sociálnych služieb, čo je už neúnosné.
A ja chcem upozorniť ešte na jednu kategóriu ľudí a sú to ľudia v bdelej kóme, ktorých nechcú prijímať hospice, ale ani zdravotnícke zariadenia, keďže ak nie sú vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni poistení, tak ostatné prispievajú na takéhoto kómatika, vigílika oveľa nižšiu sumu a rodinní príbuzní sa nemôžu dovolať nejakého umiestnenia buď v hospice (hospici, pozn. red.), alebo v DOS-e, alebo v inom type zdravotníckeho zariadenia. Je to neprípustné hlavne kvôli tomu, že nám populácia starne. Je to, je to nedôstojné umieranie tých ľudí, ktorí naozaj sa ocitli vo veľmi kritickom stave, čo sa týka zdravotníctva, ale teda aj v sociálnych službách, kde patria chronické stavy.
Práve preto ja budúci rok chcem presunúť finančné prostriedky z aktívnych opatrení trhu práce na práve sociálne služby, kde by naozaj boli umiestňovaní ľudia aj v chronickom stave, kde by mohla sa im poskytovať aj 24-hodinová starostlivosť a jednoducho by to pomohlo ľuďom, ktorí trpia, aj rodinám, ktoré trpia.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

29.11.2019 o 13:54 hod.

PhDr.

Soňa Gaborčáková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13:56

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pani poslankyňa Červeňáková, no s tým zdravotníctvom je to podobne ako s viacerými inými sektormi, nielen teda že problém je v tom, že koľko je peňazí, ale to, akým spôsobom sa vynakladajú. Je dosť dobre možné, že tak, ako sme si dnes mohli vypočuť rozhovor Dobroslava Trnku s Jánom Počiatkom, tak čoskoro si vypočujeme nejaký podobný rozhovor nejakého iného predstaviteľa SMER-u alebo SNS s Dobroslavom Trnkom, tam toho ešte zrejme je nahraté dosť, ktorý sa bude týkať zdravotníctva, ktorý sa bude týkať niektorej z tých zdravotníckych káuz, kde tiež tých peňazí bokom utieklo teda požehnane.
Ale druhá vec, ktorú by som chcel teda poznamenať alebo vyzdvihnúť, je, že o zdravotníctve tu už hovorila moja kolegyňa z poslaneckého klubu SaS, teda ste sa vy vyjadrili k, a opäť je to, opäť je to hlas z opozície.
Mne teda chýba, že tu, že tento dostatočný priestor, ktorý sme vytvorili na diskusiu o štátnom rozpočte, teda ktorý si vytvorili kolegovia z vládnej koalície, nikto z kolegov z vládnej koalície nevyužíva, lebo teda pani poslankyňa Sárközy tiež nehovorila o zdravotníctve, no neviem, či pán poslanec Baláž, ktorý je jediný ďalší prihlásený z koaličných poslancov, teda druhý je. Robert Fico to nestihol, lebo bol na nejakej prechádzke, tak, tak sa nestihol prihlásiť, možno aspoň s faktickou v utorok sa prihlási.
Nerozumiem tomu, prečo iba opoziční poslanci diskutujú o rozpočte a koaliční nie, no. Tak možno je to taký spomienkový optimizmus, že aspoň pán minister Kažimír sa zapájal do rozpravy, keď bol, kým bol ministrom.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

29.11.2019 o 13:56 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video