53. schôdza

26.11.2019 - 5.12.2019
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

3.12.2019 o 10:07 hod.

Ing.

Róbert Puci

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10:07

Róbert Puci
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, vážený pán predsedajúci, pán minister, kolegyne, kolegovia, nevystupujem len preto, aby pán Dostál dostal priestor ešte na jednu faktickú poznámku v rámci rozpravy o rozpočte, ale vystupujem preto, aby som tento návrh rozpočtu tuná v pléne pred vami obhájil, aspoň dúfam, čiastočne.
Dovoľte mi teda, aby som predniesol zopár slov k práve prerokovanému najdôležitejšiemu zákonu roka. Začnem teda tým, že zopakujem a zdôrazním slová pána predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Mitríka, ktoré predniesol na finančnom výbore minulý týždeň, kde aj napriek rizikám, ktoré NKÚ v návrhu rozpočtu vidí, vyzval na jeho schválenie. Taktiež uviedol, že neschválenie rozpočtu a teda následné rozpočtové provizórium je pre Slovensko najhoršia možná prognóza, nakoľko by sa zastavil rozvoj a vývoj ďalších investícií v štáte. S týmto tvrdením sa stotožňujem aj ja. Prípadné neschválenie rozpočtu a následné rozpočtové provizórium vnímam ako najhoršie možné riešenie, preto chcem všetkých vás kolegyne a kolegovia vyzvať na schválenie rozpočtu aj napriek tomu, že máte k nemu výhrady. Za hlasovanie za návrh rozpočtu je akýmsi prejavom zodpovednosti voči ľuďom a voči tomu, ako sa bude spoločnosť v roku 2020 vyvíjať a napredovať. Znova teda zopakujem slová NKÚ, že rozpočtové provizórium by bolo možno najhorším možným riešením, pretože by zastavilo rozvoj a vývoj ďalších investícií v štáte. Tiež si treba uvedomiť, že množstvo zákonov, ktoré majú negatívny vplyv na rozpočet, ale zároveň pomáhajú najrizikovejším skupinám v spoločnosti, čo je našou najväčšou prioritou, bolo v parlamentne schválených aj hlasmi opozície. Napríklad taký minimálny dôchodok 82 za a väčšina z týchto zákonov dokonca ústavnou väčšinou, to znamená, že určite za to museli hlasovať aj poslanci z opozície.
Ako povedal pán minister, výdavková strana rozpočtu je taktiež významne ovplyvnená aj opatreniami v oblasti odmeňovania vo verejnej správe, v ktorej od januára od 2020 dôjde v súlade s kolektívnymi zmluvami a nadväzujúcou legislatívou k valorizácii na úrovni 10 % pre štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v sume celkovo 488,6 milióna eur, pričom je zabezpečený aj vplyv nového zákona o pedagogických zamestnancoch v sume 6,8 milióna eur a finančné prostriedky na zlepšenie odmeňovania učiteľov a odborných zamestnancov vrátane výskumných a vývojových zamestnancov na začiatku kariéry v sume 33,1 milióna eur. Myslím, že sa všetci zhodneme, že chceme kvalitné školstvo, teda pedagogických zamestnancov ale aj vedeckých a odborných pracovníkov. Že ide o záslužnú činnosť, ktorá musí byť aj finančne ohodnotená. Nechceme predsa, aby nám mladí učitelia a učiteľky odchádzali pracovať do iných sektorov, prípadne do zahraničia. Taktiež nechceme, aby skúsení učitelia a učiteľky patrili medzi nízko príjmové skupiny obyvateľstva. Verím, že všetci sa zhodneme, že ich
===== ... nechce predsa, aby nám mladí učitelia, učiteľky odchádzali pracovať do iných sektorov, prípadne do zahraničia. Taktiež nechceme, aby skúsený učitelia, učiteľky patrili medzi nízko príjmové skupiny obyvateľstva. Verím, že všetci sa zhodneme, že ich platy musia rásť, no musíme si tiež priznať, že to zákonite bude mať vplyv aj na rozpočet. Kolegovia, nevidím tu kolegu Hegera z opozície často kritizujú výber DPH. Faktom však je, že efektívna daňová sadzba DPH, ktorá je indikátorom úspešnosti výberu rastie nepretržite od roku 2012. Prognóza na budúce roky taktiež predpokladá stabilnú efektívnu daňovú sadzbu z posledných dvoch kvartálov na úrovni 15,52 %. Vyššia efektivita výberu DPH kumulatívne priniesla za roky 2013 - 18 dodatočné daňové príjmy vo výške 4,7 miliardy eur to je 5,2 % HDP. Aj podľa inštitútu finančnej politiky má pozitívny vplyv na vývoj daní vyššia efektívna daňová sadzba a to najmä v prípade korporátnej dane a DPH. Plnenie DPH kopíruje ekonomický vývoj pri pokračujúcom raste výberu. V tejto súvislosti je tiež potrebné vyzdvihnúť aj zavedenie kontrolného výkazu DPH. Na druhej strane si musíme tiež priznať, že posunutím projektu e-kasa rozpočet prišiel o nemalé príjmy. Zavedenie e-kasy znížiť daňovú medzeru na DPH v sektoroch ubytovania a služieb v maloobchode, ktorá dosahuje výšku takmer 500 miliónov eur. Vráťme sa ale k rozpočtu. Samotný pán minister priznal, že zostavenie tohto rozpočtu považuje za najťažšie za posledné roky. Tiež, že predložený návrh rozpočtu je nastavený v maximálnom limite, ktorý povoľuje zákon o rozpočtových pravidlách a je na hrane. Na druhej strane, keď sa pozrieme na hodnotenie európskej komisie, ktorá každoročne hodnotí návrhy rozpočtových plánov jednotlivých krajín eurozóny, tak je nutné konštatovať a zdôrazniť, že ministrom predložený návrh rozpočtu neohodnotila ako najhorší aj napriek tomu, že opozícia, pán kolega Heger, často krát takéto vnímanie rozpočtu sa snaží verejnosti predostrieť. Najhoršie spomedzi všetkých komisia zhodnotila rozpočty Francúzska, Španielska, Belgicka a Talianska. Pokiaľ ide o Slovensko, tak konštatovala, že existuje možnosť, že nenaplní požadované kritériá na 100 % rovnako ako napríklad Fínsko, Slovinsko, či Portugalsko. Dôležité teda ostáva, že aj napriek určitej kritike Európska komisia návrh rozpočtu akceptovala a dala mu zelenú. Preto by sme mali mu dať tu zelenú aj my. Dôležité je tiež spomenúť to, že komisia vyzdvihla, že dlh Slovenskej republiky je bezpečne pod hranicou 60 % DPH. Pozitívnou informáciou je tiež fakt, že po očistení o úrokové náklady na verejný dlh by mali byť verejné financie opätovne v primárnom prebytku aj v roku 2019. Podľa odhadov sa taktiež predpokladá, že mimo sankčné pásma dlhovej brzdy sa hrubý dlh dostane už v tomto roku napriek zvoleniu ekonomického rastu. Aj v roku 2020 sa pri dodržaní schváleného rozpočtu udrží pod sankčnými pásmami a klesne na úroveň 46,8 DPH. Hrubý dlh teda klesne v tomto roku aj v nasledujúcom roku pod najnižšie sankčné pásmo. Pokles hrubého dlhu pod sankčné pásma pramení najmä zo spomínaného dosahovaného primárneho prebytku hospodárenia verejných financií a stále solídneho ekonomického rastu. Opätovne preto opakujem, že by bolo od nás poslancov a poslankýň Národnej rady rozumné a zodpovedné, aby rozpočet na budúci rok bol prijatý. Zdôrazňujem, že rozpočtové provizórium je niečo s čím nemáme na Slovensku veľké skúsenosti. Ak by takáto situácia nastala znamená to, že výdavky štátu zostali zmrazené na úrovni predchádzajúceho roka. Nemohli by sa napríklad realizovať ani niektoré opatrenia vo viacerých oblastiach by mohli chýbať peniaze. Musím súhlasiť so slovami ministra financií, že rozpočtové provizórium je model, v ktorom nikto nebude spokojní. Taktiež aj v piatok odznelo z úst pána podpredsedu NKÚ Šulaja, že aj napriek rizikám, ktoré sú v rozpočte najvyšší kontrolný úrad dal kladné stanovisko. To znamená, že ho odporúča schváliť. Je pravdou, že naša ekonomika spomaľuje. Aj septembrová makroekonomická prognóza ministerstva financií predpokladá, že sa rast slovenskej ekonomiky v roku 2019 spomalí na 2,4 % HDP a to najmä kvôli nižšiemu výkonu eurozóny. Čiže vlažnejší, ale aj tak solídny výkon ekonomiky by mal pokračovať aj v roku 2020. Pričom rast HDP dosiahne 2,3 %. Preto je nesmierne dôležité, že žiadna grécka cesta nehrozí. Slovenská ekonomika si s úrovňou nášho dlhu a deficitu poradí aj v časoch, keď spomaľuje. Je nutné preto ostro odmietnuť hlasy, ktoré označujú deficit rozpočtu za extrémny. Ako som už skôr povedal, tak Slovensko svojim rozpočtovaním ani svojou ekonomikou nekomplikuje život nikomu v Európe, ani nevzbudzuje vážne pohoršenie. Naopak skúsme sa pozrieť aj na pozitíva, ktoré by nám rok 2020 mal priniesť. Miera nezamestnanosti zopakuje svoje historické tohtoročné minimum na úrovni 5,8 % a je veľmi veľký predpoklad, že ostane stabilná aj po zvyšok prognózovaného obdobia. Tento fakt je potrebné vyzdvihnúť, takúto nízku nezamestnanosť sme ešte na Slovensku nemali a dosiahli sme ju práve my. Táto vláda a táto koalícia. Ako povedal pán minister dnes a aj na finančnom výbore resp. piatok, pardon aj na finančnom výbore, tak priemerná nominálna mzda v roku 2020 do konca stúpne a dosiahne hodnotu 1139 eur. Takže aj napriek tomu, že sa nachádzame v období poklesu ekonomickej aktivity v rámci Európy, mám hlasného kolegu, a globálne ekonomické aktivity napriek poklesu HDP na budúci rok tá nominálna mzda stále rastie. Preto si myslím, že ako táto koalícia, tak aj vláda urobila pre ľudí veľa a snažila sa dosiahnuť určitý sociálny zmier. Týmto konštatovaním by som svoje vystúpenie rád skončil a všetkých ubezpečil, že schválenie tohto rozpočtu je pre Slovensko naozaj najlepším možným riešením. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

3.12.2019 o 10:07 hod.

Ing.

Róbert Puci

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:17

Eduard Heger
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne pán predsedajúci. Pán kolega, ešte som nezažil také doprosovanie Národnej rady hlasov opozície k akémukoľvek zákonu. Aké provizórium prosím vás? Však máte 76 hlasov. Vidíme to na zákonoch, ktoré hlasujete spolu s pánom Marčekom, Holúbkom a Šimkovičovou. Aké provizórium? Ja tu žiadne riziko provizória nevidím. Ak máte vy jednotu v rámci koalície, ktorú tak deklarujete, že máte, tak žiadne provizórium nehrozí a mne tam z toho vyplýva iba jedna vec, že zrejme poslanci SMER-u nie sú spokojní so svojim umiestnením na kandidátke a preto sa vám vyhrážajú, že nezahlasujú za rozpočet. To môže byť jediné riziko, prečo by rozpočet nemal prejsť, čo znamená v tom prípade dve veci. Jednak neviete zostaviť ani poriadny rozpočet, aby mal podporu tejto Národnej rady a po druhé neviete v SMER-e ani zostaviť kandidátku, pretože to má vplyv na hlasovanie o rozpočte. Takže nielenže vydierate občanov formou rôznej korupcie ako sme počuli z úst pána premiéra na kongrese policajných zväzov, ale teraz vlastne sa snažíte vydierať aj samotných opozičných poslancov, aby tu vstúpili si do nejakej zodpovednosti, podobne. Kolegovia, my sme vás vyzývali my v hnutí OĽANO ja osobne som vás vyzýval od júla, aby ste prepracovali rozpočet, aby ste urobili kvalitný rozpočet. Potom som vás v septembri som vás vyzýval, v októbri. prepracujte rozpočet, prepracujte rozpočet. Kašlali ste na to, toto bola vaša odpoveď. Napľuli ste nám do tváre a teraz nás prosíte o nejaké hlasy? Prepáčte toto, čo má znamenať? Toto je zodpovedný prístup? Ja nevidím žiadne riziko provizória, ak vy máte dostatok hlasov. Absolútne tam nevidím žiadne riziko provizória. Jedine, že by ste vy sami neboli ochotní za to zahlasovať. Tuto pán kolega Puci, vy ste poslanec, čiže jedine, že by niekto z vašich hlasov. Ako som povedal riziko môže byť jedine to, že nespokojní kolegovia zo SMER-u so svojim umiestnením na kandidátke nebudú ochotní za to hlasovať. Jediné to vidím ako riziko.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

3.12.2019 o 10:17 hod.

Ing.

Eduard Heger

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:19

Marián Viskupič
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán kolega, prečo sa stále porovnáme pri rozpočte s krajinami, ktoré sú horšie. Jasné, že sú krajiny, ktoré majú ešte, ešte väčšie problémy. Skúsme pozerať vždy na tie lepšie. Veď pozerajme na prvú skupinu, druhú skupinu krajín, toto chcime, aby sme boli v tej lepšej skupine. Druhá vec k výberu DPH. Áno súhlasím efektivita sa zvyšuje, daňová medzera sa za posledné roky teda znížila, ale zasa v porovnaní s ostatnými krajinami V4 sa znižuje tá daňová medzera najpomalšie a to tie krajiny začínali s podstatne nižšou medzerou takže, takže je pre nich ťažšie sa zlepšovať. Takže máme aj tu ešte rezervy, aj keď teda nejaká práca sa spravila. Hrubý dlh bude klesať. Strašne rád by som bol, aby to tak bolo samozrejme, veď nechceme žiť, čím horšie tým lepšie, ale obávam sa, že to nebude, nebude také ružové, ale len pripomínam, že zasa aj korekcia Európskej, Európskej komisie aj celkovo v posledných mesiacoch sa hospodársky rast znižuje najviac na Slovensku zasa zo všetkých krajín V4. Takže budeme to mať ťažké a ešte možno k tomu rozpočtu alebo provizóriu, no ako aj kolega Heger povedal samozrejme, asi ho prijmete, ale ja sa tak trošku bojím, aby nová vláda nech bude akákoľvek prišla, aby nenašla práve opačne, že nájde ďaleko viac minutých peňazí, než by tej danej časti roka, kedy sa posadí niekto do kresla, no proste rozpočtové provizórium zabezpečuje jednu dvanástinu. Dúfajme, že to nejak tak porovnateľne bude aj s rozpočtom. No ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

3.12.2019 o 10:19 hod.

RNDr. Ing.

Marián Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:21

Ondrej Dostál
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Pán poslanec Puci, ďakujem, že ste mi poskytli priestor na ďalšiu faktickú poznámku, aj keď to ste naozaj nemuseli, ja som tých faktických poznámok mal dosť. Mal som dostatočný priestor aj bez vyraďovania 60 opozičných návrhov. Naozaj som si myslel, že ste chceli vytvoriť priestor pre to, aby sa aspoň s jednou faktickou poznámkou prihlásil pán poslanec Fico, ktorý sa dožadoval dostatočného priestoru pre diskusiu o štátnom rozpočte a ešte stále tu ani nepáchol, tak dúfam, že ešte vystúpi pán minister v rozprave ako vystupoval jeho predchodca pán Kažimír a teda dá Robertovi Ficovi poslednú šancu aspoň na tú jednu faktickú poznámku, keď už sme tu vytvorili takýto dostatočný priestor pre rozpravu o zákone roka. No ja som sa tiež pozastavoval nad tým pán poslanec Puci, keď ste hovorili o tom provizóriu, že aká by to bola katastrofa. To je taká dosť slabá argumentácia obhajovať rozpočet tým, že preboha, ak nebude schválený, no tak bude provizórium. To platí o každom rozpočte aj o tom najhoršom rozpočte, že keď nebude schválený, tak bude provizórium a provizórium samozrejme, že nie je dobré. To nie je dôkaz toho, že rozpočet je dobre pripravený, že rozpočet je kvalitný. To je dôkaz iba toho, že keď sa rozpočet neschváli no tak je provizórium. To je povedal by som tautológia. Tvrdíte, že to nie je extrémne zadlžovanie a čo iné ako zadlžovanie je tento rozpočet? V etickej rovine za podstatné považujem, že sme skončili so zadlžovaním našich mladších generácií. Viete, kto to povedal? Predseda vašej vlády Peter Pellegrini takto pred rokom, že ste skončili so zadlžovaním mladších generácií. No neskončili ste, neskončili ste ani tento rok so zadlžovaním a neplánujete skončiť ani budúci rok so zadlžovaním. Opäť tu budeme mať deficitný rozpočet a pretože ste neboli schopní zodpovedne vládnuť, tak aj ten posledný rozpočet bude nezodpovedný.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

3.12.2019 o 10:21 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:23

Róbert Puci
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne kolegom za faktické poznámky. Nič iné som ani neočakával. Pán kolega Heger. Toto nebolo doprosovanie. To bola reakcia na vaše vystúpenia a reakcia na tie reči o rozpočtovom provizóriu, resp. vo vyzývaní poslancov, aby nezahlasovali za rozpočet, lebo podľa vás je rozpočtové provizórium to najlepšie možné riešenie s čím ja úplne nesúhlasím. Čo sa týka našej kandidátky, tak s tým nemajte problém. Naši poslanci prídu a budú hlasovať za tento navrhovaný štátny rozpočet a skôr sa pozrite na svoju kandidátku, akú ste ju zverejnili, akú ste ju zostavovali. A čo sa týka vydierania. Neviem, ako môžem ja zo svojej pozície vydierať opozičných poslancov, aby hlasovali za rozpočet, to fakt neviem. Pán kolega Viskupič porovnávanie s horšími. Vy neustále porovnávate Slovensko s tými najlepšími. Ja som ukázal, že existuje aj protipól. Sú dve strany mince pravá a ľavá, rub a líce. To znamená, že treba porovnávať všetky hranice aj z jednej aj z druhej strany a potom niekde v strede možno nájdeme ten spoločný konsenzus. A pán kolega Dostál, mne to vyzeralo z vašich vystúpení, že sa sťažujete a resp. z toho posledného, že ešte jedna faktická tam chýbala. Tak dostali ste priestor, ďakujem za ňu a chcem vám poďakovať aj v mene nášho šéfa Roberta Fica za ten dnešný mediálny priestor, ktorý mu tu v pléne dávate. Ďakujem pekne kolegovia.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

3.12.2019 o 10:23 hod.

Ing.

Róbert Puci

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 10:25

Ladislav Kamenický
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ja vysvetlím pán poslanec
===== Ja vysvetlím pán poslanec. Nemusíme kričať po sebe. Vážené dámy, vážení páni, vážení páni poslanci, vážené panie poslankyne, musím konštatovať, že keď som prišiel v piatok ráno do tejto sály tak som očakával, že tu strávim niekoľko dní. Čo sa týka tej rozpravy musím povedať, bola to najkratšia rozprava vôbec v histórii to čo povedal predsedajúci 385 minút. V podstate sme sa zmestili do jedného pracovného dňa obyčajného človeka, ktorý pracuje na svoj chlieb a ja musím povedať, že som prekvapený lebo sme pred voľbami a čakal som, že tu strávim možno 4 - 5 dní a budeme môcť konštruktívne debatovať. Chcem povedať, že mnohí z vás sa snažia z tejto rozpravy si urobiť politickú kampaň ale mali sme tu aj poslancov, ktorých musím kvitovať a chcem sa poďakovať za debatu pani poslankyňa Milanová, poslanec Viskupič viacerí. Ja som nie na to, a by som negoval nejaké aj kritické názory na tento rozpočet ale ale musím povedať, že vniesol sa aj v duchu predvolebnej rétoriky. Bohužiaľ je to obraz dnešnej doby a politickej kultúry. Nemám problém s vami debatovať, bol som na výbore kde sme strávili dve hodiny kde sme si vysvetľovali svoje postoje a všetky vaše argumenty aj to čo ste chceli povedať som tu už počul a som presvedčený, že akákoľvek reakcia, ja som sa dohodol s pánom predsedom výbory, aby vám umožnil reagovať na mnohé veci, ktoré budem hovoriť v podstate aj ja. Budem sa snažiť neopakovať ale myslím si, že táto debata aj vzhľadom na to aká je krátka myslím, že asi ten záujem je veľmi malý a treba ju dôstojne ukončiť.
Rozpočet na rok 2020 je vážna téma a myslím si, že je to hlavne odborná téma a mňa mrzí ak tu boli vystúpenia niektoré, ktoré skutočne nemali nič dočinenia s tým čo je napísané v rozpočte. Na rok 2020 sme si naplánovali príjmy vo výške 38 miliárd 866 miliónov a výdavky 39 miliárd 349 miliónov pričom by sme mali dosiahnuť deficit vo výške 0,49 %. Je to deficit, ktorý nám umožňuje, umožňuje zákon o rozpočtových pravidlách a tak ako som to už avizoval ja sa budem riadiť zákonom a taký rozpočet som aj predložil. Tak ako tu bolo spomínané nebolo to vôbec jednoduché ale robil som to s odborníkmi na ministerstve financií, sú to ľudia, ktorí už niekoľko volebných období tento rozpočet pripravujú a myslí si, že nemali by sme znevažovať prácu týchto ľudí a hovoriť tu o nejakých o nejakých fiktívnych číslach a podobne. Nie je to tak, ja so stojím za týmto rozpočtom, samozrejme je dôležité aká bude jeho realizácia kto ako sa bude tohto rozpočtu držať a myslím tým aj aké budú priority tohto štátu. Aj počas tohto roku sme museli robiť niektoré, niektoré výdavky, ktoré sme museli urobiť nakoľko sme chceli, aby tu bol sociálny zmier. Bavíme sa tu napríklad o peniazoch do zdravotníctva, dávali sme 90 miliónov keď som nastúpil a 90 miliónov keď som keď sme riešili práve sťažnosti zo strany poskytovateľov a snažili sme sa to uchovať určitý sociálny zmier. Na druhej strane zase musíte niekedy minister financií musí robiť aj niektoré rozpočtové opatrenia keď vzniknú nejaké nepredvídateľné situácie prípadne ak sú nejaké priority vlády, ktorá chce splniť svoje programové vyhlásenie vlády.
Napriek tomu, že som povedal, že tento rozpočet je na hrane, musím povedať, že víťazom tohto rozpočtu sú ľudia. V tomto predvolebnom chaose sme predložili množstvo zákonov, ktoré sú v prospech ľudí, hovorím napríklad o príspevku na školské potreby pre deti nastupujúce do školy, zvyšovanie rodičovského príspevku či zdvojnásobením vianočného príspevku a ďalšie sociálne opatrenia, ktoré myslím ľudia o nás očakávali a my sme ich doručili. Áno, ekonomika sa ochladzuje, tento rok sme mali naplánovaný rast vo výške 4,5 %, realita je 2,4 % a budúci rok to bude ešte o 0,1 % horšie. Čiže v týchto podmienkach zostavovať rozpočet v podmienkach kedy ja na rozdiel od môjho predchodcu som nemal žiadne nad príjmy, mám nižšie príjmy ako som očakával, zostaviť rozpočet nebolo vôbec jednoduché. Na druhej strane, kritika z vašich radov čo sa týka dlhu. Verejný dlh, Slovenská republika sa nachádza medzi tretinou krajín, ktoré majú najnižší verejný dlh. Hovorili sme tu o tom, že sa, že vy budete dodržiavať zákon som tu počul budete dodržiavať zákon o dlhovej brzde, ja sa pýtam kto ho nedodržiava. Máme verejný dlh, ktorý sa nachádza pod všetkými sankčnými pásmami dlhovej brzdy a musím pripomenúť, že náš zákon o rozpočtovej zodpovednosti je jeden z najprísnejších vôbec v rámci Európskej únie. Čo sa týka deficitu, deficit na úrovni 0,49 % nie je žiadna katastrofa pre ekonomiku a potvrdil to aj Ivan Šramko z Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. Samozrejme Rada vidí rôzne riziká a bavíme sa tu o rôznych číslach aj medzi odhadmi Rady pre rozpočtovú zodpovednosť a Európskou komisiou sú rozdiely 500 - 600 miliónov. Od nás chcete, aby sme všetko vysvetľovali, ja som stále hovoril sú tu aj pozitívne aj negatívne riziká keď vyjdete zajtra na ulicu máte riziko, že sa vám pokazí auto resp., že havarujete, ale je dôležité tieto riziká riadiť a to je účelom aj úlohou aj ministra financií ale aj ostatných ministrov budúcej vlády.
Chcem pripomenúť, že Slovenská republika od roku 2017 má primárny prebytok to znamená, keď očistíte keď očistíte deficit o dlhovú teda dlhovú splátky teda úrokov na náš dlh, tak sa dostávame do prebytku, netvrdím, že je to vysnívaný cieľ ale treba ďalej pracovať na tom, aby sme sa dopracovali aj k vyrovnanému rozpočtu. Vyrovnaný alebo deficit, ktorý sme nakreslili je niečím vyvážený, vždycky v tom rozpočte máte, máte aj výdavky aj príjmy a samozrejme boli prijaté rôzne sociálne opatrenia v tomto, v tomto parlamente a ja som ich bol povinný zapracovať a niektorými a s mnohými z ich súhlasím samozrejme, niektoré majú väčší alebo menší vplyv na rozpočet a musel som s tým rátať. A tak ako povedal pán Viskupič, keď raz budete vy tu všetci alebo niekto z vás bude ministrom financií tak pochopí v čom spočíva moja práca. Pán poslanec Heger, vy máte svoj volebný program tak skúste si ho prepočítať čo všetko ste nasľubovali ľuďom, čoby ste všetko rozdali a čoby ste všetko dali a kde by ste všetko všetky tie príjmy urobili na to, aby ste vyrovnali rozpočet. Možno to viete urobiť ale ja by som sa rád raz dopracoval k tomu, že budeme mať tak ako v Holandsku napríklad, že každá politická strana si preráta svoje opatrenia, ktoré navrhuje a potom urob odpočet toho či im to vychádza. Lebo populisticky nasľubovať áno my sme za toto, za toto, toto by sme nezrušili, na druhej strane budete, budete rozdávať všetkým, ktorým b y ste len chceli ale musíte dosiahnuť napríklad vyrovnaný rozpočet o ktorom tu toľko hovoríte.
Hovoríte o tom, že DPH stagnuje, výber DPH. Áno, Slovenská republika od roku 2012 kedy bola daňová medzera okolo 40 % sa zlepšila znížila daňovú medzeru na 23 %. A bolo to práve v roku 2012 keď sa rozpadla verejná, finančná správa a výbery sa a vratky sa robili na, na chodbách finančnej správy. A musím povedať odvtedy sme napríklad prijali opatrenie čo sa týka výkazov DPH, to bolo najväčšie opatrenie vo výbere nato, aby sme zlepšili boj s daňovými únikmi a zvýšili výber DPH. Teraz chcem povedať, hovoríte o tom, že poďme vyberať DPH, no tak áno, ja sa pýtam prečo sme posunuli zákon o e-kase. Druhé najvýznamnejšie opatrenie, ktoré je nato, aby sme vybrali viac DPH je práve e-kasa. Rezerva na výbere iba v oblasti horeka, hotely, reštaurácie, kaviarne je asi pol miliardy a my sme tu v tomto, v tomto pléne sme posunuli účinnosť e-kasy. Ja som súhlasil s tým viem, že 1. 7. sme neboli na to nachystaní, hovoril som o tom, že posuňme to o tri mesiace ale dajme podmienku, aby bola povinnosť si túto kasu objednať. Kto z vás zato nezahlasoval, pýtam sa. Hovoril som o tom na výbore pre financie a rozpočet. Ak chceme vyberať DPH tak nehádžme polená projektu e-kasa pod nohy ale podporme ho. To je, to sú peniaze, ktoré ak vy budete budúcimi ministrami lebo ja som tu možno posledný krát s posledným prvý a posledným rozpočtom. Budete tak isto potrebovať a ja ako minister financií tiež potrebujem vyberať dane a bojovať s daňovými únikmi. Žiadne vlády neurobili toľko v boji s daňovými únikmi ako ako práve posledné vlády a ja, ja budem v tomto boji pokračovať ak budem mať možnosť.
Čo sa týka zapracovania ÚHP v rozpočte. Pán poslanec, Útvar hodnoty za peniaze vznikol za našej vlády, nie za vašej a my máme veľkú snahu na tom, aby sa efektívnejšie vynakladali prostriedky a robíme komu kroky. Samozrejme tie všetky projekty, ktoré sa začínajú majú nejaký postup a ja netvrdím, že výsledky sú uspokojujúce. Ja sám som povedal, že bolo by dobré, aby, aby všetci ministri brali ÚHP vážne a aby sa tieto opatrenia zapracovávali. Mnohé z nich sa podarilo ale ,máme ešte obrovské rezervy a treba na tom ďalej pracovať. Chcel, by som povedať, že víťazom tohto rozpočtu sú ľudia spomenul by som napríklad rozpočet ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Na rok 2019 rastie rastú jeho výdavky o 413 miliónov eur. To znamená, že napriek tomu, že som musel škrtať v budúcom roku výdavky asi vo výške 475 miliónov eur, tak práve na posilnenie sociálnych funkcií a sociálnych opatrení sme dali najviac peňazí. Spomeniem napríklad rodičovský príspevok, toto opatrenie stojí 169 miliónov eur kde od 1. januára 2020 rodičovský príspevok stúpne až na 370 eur mesačne. Budem hovoriť o zavedení jednorazového zvýšenia príplatku prídavku na dieťa za mesiac, hovoríme o podpore dieťaťa, ktoré nastupuje do základnej školy o 100 eur. Ďalej príspevok na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia oproti schválenému rozpočtu stúpal 48 miliónov eur. Tak isto na poskytovanie sociálnej služby zariadenia k ... odkázanosťou stúpa rozpočet cca o 9 miliónov eur a v neposlednom rade je to aj dvojnásobný vianočný príspevok, ktoré toto opatrenie bude stáť 92 miliónov eur. Tak isto sme zaviedli opatrenie na vymáhanie výšky náhradného výživného, je to práve pre tie matky, ktoré sa nevedia domôcť, domôcť svojich práv.
Chcel by som spomenúť ministerstvo zdravotníctva, celkovo rastie o 99,1 milióna eur. Hovorilo sa tu o tom, že dávame málo peňazí na zdravotníctvo. Do zdravotníctva do sektoru verejné výdavky v sektore zdravotníctva sú vo výške asi 5,6 miliardy eur. čo je najvyššie číslo, ktoré sme doteraz alebo najvyššia hodnota, ktorú sme do zdravotníctva dali. Ja sa ešte budem vyjadrovať aj k niektorým vyjadreniam pánov poslancov samozrejme takže tam spomeniem aj to, že Slovenská republika v pomere k HDP vôbec nezaostáva za krajinami V3 to znamená, že v pomere k HDP dávame možno v niektorých príjmy sme tuším druhý naj, druhý, ktorý dáme najviac prostriedkov do zdravotníctva. Ja skôr volám po tom, aby sa tieto prostriedky efektívnejšie využívali, aby sa aplikovali
=====
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

3.12.2019 o 10:25 hod.

Ing.

Ladislav Kamenický

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:40

Ladislav Kamenický
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
... pomere k HDP vôbec nezaostáva za krajinami V3, to znamená, že pomere k HDP dávame možno niektorí my sme tuším druhí naj, druhí, ktorí dáme najviac prostriedkov do zdravotníctva. Ja skôr volám potom, aby sa tieto prostriedky efektívnejšie využívali, aby sa aplikovalo, aplikovali opatrenia Útvaru hodnoty za peniaze a aby tie peniaze boli efektívnejšie využívané. Na nemocnice dávame do kapitálových výdavkov, zo zdrojov verejného poistenia bude sa investovať asi 69 miliónov euro aj v budúcom roku. Celkovo za oblasť verejného zdravotného poistenia v roku 2020 budú rásť celkové výdavky o 432 miliónov eur a bude tomu tak aj v nasledujúcich rokoch cirka o 260 miliónov eur. Teraz by som sa vyjadril niektorým pánom poslancom, ktorí vystúpili v rozprave a niektorým faktom, ktoré zazneli. Najprv by som sa vyjadril k správe NKÚ, kde teda sa dopytovala NKÚ prečo rastú výdavky na Slovenskú akadémiu vied o 23 %, tak chcem povedať, že zvýšenie, ide hlavne o zvýšenie osobných výdavkov a takisto čo je známe v roku 2016 až 18 bola podpísaná takzvaná stabilizačná dohoda medzi ministerstvom financií a ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu na mechanizme každoročného zvyšovania výdavkov o infláciu. Takže toto sa prejavilo v rozpočte Slovenskej akadémie vied. Mestá a obce ich príjmy, daň z príjmu fyzických osôb. Rástla kontinuálne od roku 2014 priemerným tempom presahujúcich 10 % ročný výnos sa zvýšil o 700 miliónov eur. Napriek spomaleniu ekonomiky v budúcom roku počíta sa so zvýšením príjmov samospráv z podielových daní a to takmer o 4 %, čo je viac ako 85 miliónov eur. Subjekty územnej samosprávy sú v dobrej finančnej kondícii, čo potvrdzujú aj rastúce zostatky na ich účtoch. V roku 2016 mali obce na účtoch okolo 640 miliónov eur, pričom v roku septembri tohto roka to bola miliarda 120 miliónov eur a vyššie územné celky cirka 100 miliónov v roku 2015 a dnes je to okolo 450 miliónov eur. Chcel by som sa najskôr vyjadriť k vyjadreniam pána poslanca Hegera. Hovoril tu o tom a nebol sám, že ideme gréckou cestou. To snáď nemyslíte vážne pán poslanec. Chcem pripomenúť, aké parametre malo Grécko pred krízou a treba podľa mňa vážiť slová a neznižovať sa na úroveň ekonomického nováčika, nakoľko ja by som rád počul najskôr fakty, aby sme sa mohli konkrétne a odborne baviť. Grécko prijalo, muselo akceptovať vzhľadom na svoj dlh, ktorý je vo výške, bol vo výške 2018 roku vo výške 181,2 % HDP, muselo akceptovať tri prísne záchranné programy. Je v pazúroch veriteľov a musí plniť tie podmienky, ktoré veritelia im dávajú. Opýtajte sa gréckych ľudí ako sa im dnes žije, keď museli akceptovať znižovanie dôchodkov, znižovanie platov a zvyšovanie nezamestnanosti. Je to dopad na grécke obyvateľstvo je veľmi, veľmi tvrdý a verte tomu a z toho plynú aj tie mnohé nepokoje, ktoré sú v Grécku. Je to asi vaša obľúbená destinácia pán poslanec, keď to takto hovoríte, ale, ale ja si dovolím povedať, že Slovensko zďaleka nie je na, na gréckej ceste a náš dlh, ktorý sa patrí medzi, je v tretine najnižších zo všetkých krajín EÚ to potvrdzuje. Nie sme zadĺžení, tak ako to tvrdíte, plníme prísnejšie kritéria ako nám stanovuje Európska únia. Mnohí z vás ste tu hovorili o tom, že bolo by lepšie provizórium a poviem otvorene ja od vás nežiadam hlasy, tí, ktorí nechcete hlasovať za tento rozpočet, tak zaňho nehlasujte. Ale potom poviem jednu vec. Pán poslanec Heger. Keď je provizórium lepšia alternatíva ako schválenie rozpočtu, tak vás poprosím, aby ste vysvetlili policajtom, hasičom, Zboru väzenskej a justičnej správe prečo im nemôžete valorizovať ich platy o 10 % na budúci rok. Toto je rozpočtové provizórium napríklad, to som povedal len o jednom, o jednom z dopadov, ktoré má rozpočtové provizórium. Budem o tom ešte hovoriť v závere svojej reči. Je to veľmi zlý signál pre okolie a finančné trhy a takisto môže to mať negatívny dopad na splácanie nášho dlhu, samozrejme na úrokové náklady a celkovo aj na rating krajiny. Pani poslankyňa Shahzad, nevidím ju tu, hovorila o debarierizácii. Ja samozrejme hovorila o prvom milióne, ak budem môcť, tak samozrejme čo sa týka debarierizácie pomôžem ako sa bude dať, dobrý deň pani poslankyňa. Vládou schválený Národný program rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na rok 2014 až 2020 obsahuje práva aj opatrenia na zabezpečenie debarierizácie, ja neviem presne, kde sa teda debarierizácia už uskutočnila, ale môžem prisľúbiť, že ak bude nejaká požiadavka, tak ja, ak nebude samozrejme provizórium, lebo ak bude provizórium, tak bohužiaľ nie som oprávnený robiť napríklad rozpočtové opatrenie hej. Čiže keby som chcel pomôcť debarierizácii, tak v prípade rozpočtového provizória to bohužiaľ urobiť nebudem vedieť. Chcem ešte pripomenúť pri daňovej medzere DPH v Slovenskej republike, že zaplátavanie to, čo hovoril pán Viskupič, nie sme na tom, čo sa týka rýchlosti znižovania medzery sme v podstate druhá krajina po Malte, ktorá má najrýchlejšie zaplátané tieto medzery a chcem ešte pripomenúť, že samozrejme každá krajina, bavil som sa o tom s niekoľkými ministrami financií, má absolútne rozdielnu metodiku na výpočet v podstate dlhovej medzery alebo daňovej medzery a neviem ako je možné, že napríklad v Chorvátsku, kde, kde chodíte asi niekedy na dovolenku, kde je obrovská šedá ekonomika takisto ako aj na Slovensku, že majú medzeru daňovú na DPH 4 %. Tak potom mi vysvetlite, ako to je. Nie je jednotná metodika, my sme krajina, ktorá sa správa zodpovedne a snažíme sa to vypočítavať nie tak, aby to pekne vyzeralo, ale aby sme dosiahli požadovaný výsledok. Od roku 2013 až do 2018 boli stanovené, sme vybrali dodatočne daňové príjmy vo výške 4,7 miliardy eur, čo je v celkovej výške okolo 5,2 milióna, 5,2 % HDP. Pán poslanec Rajtár tu hovoril o tom, že nepomáhame ľuďom ohrozených chudobou. Dovolím si povedať, že keď prídete vy ako nová vláda, ak prídete, tak som zvedavý koľko bude tých sociálnych oparení, ktoré urobíte. Ja si dovolím povedať, že za posledných vlád sa znížila nezamestnanosť na historicky najnižšiu úroveň a to je prvý predpoklad na to, aby sa ľudia mali trochu lepšie. Minimálna mzda stúpla zo 405 eur v roku 2016 na 580 eur v budúcom, ktorá bude v budúcom roku, čo predstavuje zvýšenie o 43 %. Zaviedli sme odvodovú odpočítateľnú položku pre nízkopríjmových zamestnancov, ktorá im znižuje zdravotné odvody. Sfunkčnili sme osobný bankrot, ktorý využilo viac ľudí, ktorí boli v pasci a potrebovali sa z tejto pasce dostať. Zvýšili sme hranicu nezdaniteľnej časti základu dane takmer o 10 %, čo opäť dáva viac peňazí ľuďom do ich vrecák. Pani poslankyňa Gaborčáková nie je, nevidím ju tu, navrhovala presun výdavkov v rámci programu Ľudské zdroje do podpory sociálnych služieb v sume 20 miliónov eur. Samozrejme toto sú programy, ktoré sú financované z Európskej únie a potrebujú revíziu operačného programu a schválenie Európskou komisiou. Takže ak takáto, takéto schválenie prebehne, tak samozrejme a po súhlase, ak bude minister práce sociálnych vecí súhlasiť s takýmto opatrením, tak dá sa to spraviť. Chcem len pripomenúť, že výdavky štátneho rozpočtu na financovanie sociálnych služieb na rok 2020 predstavujú oproti roku 2016, kedy bola na sociálne služby vynaložených 82,2 milióna eur nárast o 89,8 %. Toto sú opatrenia, ktoré robíme. Pani poslankyňa Zemanová hovorila o výdavkoch na environmentá na financovanie ekologické financovanie. Takisto výdavky Environmentálneho fondu sú rozpočtované na rok 2020 v celkovej výške 119 miliónov eur medziročne rastú o 36,8 %, čo prestavuje 45 % a chcem pripomenúť, že minimálne 30 % ročného výnosu z dražieb kvót bude odteraz už použitých automaticky na financovanie ekologických projektov. Hovorili sme tu o koncepte čistého bohatstva. Myslím, ja ho podporujem, ale stále je teoreticky atraktívne, ale prakticky zatiaľ ťažko realizovateľné. Problém je dostupnosť údajov, metodické otázky nie sú vyriešené a kvantifikácia aktív a pasív. Takže toľko na okraj. Pani poslankyňa Červeňáková hovorila o podfinancovaní zdravotníctva. Chcem pripomenúť opäť, že dávame 5,6 miliardy eur, čo je za posledných desať rokov nárast o 44 %. Slovenské verejné výdavky sú, tvoria 5,7 % HDP, vo V3 je to 5,1 % a priemer európskej pätnástky je 7,2 %. Chcem pripomenúť ešte, že dávame dlhodobé ošetrovné. Dostane blízka osoba, ktorá sa o ňu stará po dobu viac ako 90 dní v rozsahu 55 % zo svojej doterajšej mzdy. Zámerom je, aby ten, kto sa dlhodobo, sa o dlhodobo chorého stará, mal pokryté náklady počas obdobia, kedy poskytujeme blízkemu starostlivosť. Chcel by som ešte spomenúť pani poslankyňu Cigánikovú, ktorá roztrhala rozpočet, považujem to za nedôstojné a považujem to za cirkusové vystúpenie, ktoré nepatrí do Národnej rady Slovenskej republiky. Myslím si, že pani poslankyňa by mala viac času venovať príprave svojho nového bilbordu do novej kampane do Národnej rady. Dámy a páni, chcel by som ešte povedať pár slov, ešte mám pár minút k rozpočtovému provizóriu. Čo to bude znamenať. Výdavky štátneho rozpočtu v každom mesiaci počas provizória nesmú prekročiť jednu dvanástinu celkových výdavkov štátneho rozpočtu. Minister financií určí záväzné ukazovatele, takzvané tie výdavkové limity, ktoré nebude môcť minister meniť. Nebude môcť robiť presuny v rámci kapitol, ani medzi jednotlivými kapitolami. V prípade platov úradníkov, úradníkov sa to nedotkne, valorizácia im bude poskytnutá, ale čo sa týka platov policajtov, príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej správy, príslušníkov finančnej správy, profesionálnym vojakom sa neuplatní valorizácia na rok 2020, pretože zvýšenie tejto skupine zamestnancov o 10 % definuje zákon o štátnom rozpočte na príslušný rok, ktorý v čase provizória nie je prijatý. Výdavky ostatných subjektov nebudú limitované, to sa týka verejnej správy. Dá sa jednoducho povedať, že budeme viac menej kanibalizovať štátny rozpočet a verejná správa, bude, bude hospodáriť tak ako doteraz, tým pádom nie je ani zaručené to, že dosiahneme požadovaný deficit, ktorý som už, o ktorom som už dnes hovoril. Dámy a páni, chcem povedať, že potrebujeme schváliť rozpočet na rok 2020 až 2022. Je to potrebné z pohľadu ekonomiky aj z pohľadu politiky. Chcem všetkých poprosiť, aby zahodili za hlavu politické nezhody, vrátili sme sa na zem a postavili sme sa k rozpočtu zodpovedne. Chcem poďakovať všetkým, ktorí vystúpili v rozprave, ďakujem za všetky pripomienky a chcel by som vás požiadať o podporu pri hlasovaní o tomto zákone roka. Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

3.12.2019 o 10:40 hod.

Ing.

Ladislav Kamenický

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:40

Róbert Puci
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Ďakujem pekne. Hlasovanie bude dnes o jedenástej ako prvé hlasovanie.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

3.12.2019 o 10:40 hod.

Ing.

Róbert Puci

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:26

Ondrej Dostál
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Pán predseda, v mene troch poslaneckých klubov SaS, OĽANO a SME RODINA navrhujem zaradiť do programu schôdze tri návrhy zákonov, parlamentné tlače č. 1776, 1783 a 1784. Ide o návrhy zákonov, ktoré sa týkajú situácie v súdnictve. Dva návrhy novely zákona o sudcoch a prísediacich, jeden návrh novely ústavy, ktoré sme predložili s kolegom Alojzom Baránikom. Teraz bol zaradený do programu návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu novely zákona o sudcoch a prísediacich. Teda predpokladám, že tomuto parlamentu záleží na očiste súdnictve, presne k tomu smerujú aj naše návrhy, ktoré boli vyradené kvôli rozpočtu. Rozpočet je už prerokovaný a schválený, tak pevne verím, že Národná rada má záujem a o tomto môžme rokovať aj v nie skrátenom legislatívnom konaní.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

3.12.2019 o 11:26 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:28

Alena Bašistová
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Pripomínam členom výboru pre sociálne veci, že dnes o 13.30 bude rokovanie výboru k návrhu na skrátené legislatívne konanie, tlač 1824. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

3.12.2019 o 11:28 hod.

doc. PhDr. PhD.

Alena Bašistová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video