12. schôdza

16.9.2020 - 30.9.2020
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

16.9.2020 o 15:42 hod.

RNDr. Ing.

Marián Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 15:42

Marián Viskupič
Skontrolovaný text
Len technicky, hlasovať budeme zajtra o 17.00.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

16.9.2020 o 15:42 hod.

RNDr. Ing.

Marián Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:43

Richard Sulík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Dámy a páni, dobrý deň prajem, to, čo teraz budem hovoriť, je suchá úradníčtina. Ide o transpozíciu, o implementáciu nariadenia Európskeho parlamentu, a preto mi to dovoľte od slova do slova prečítať, je to stručné a aspoň nič nepokazím.
Vládny návrh zákona bol vypracovaný z dôvodu potreby implementácie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 2017/821 zo 17. mája 2017, ktorým sa ustanovujú povinnosti náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci dovozcov Únie dovážajúcich cín, tantal a volfrám, ich rudy a ešte aj zlato s pôvodom v oblastiach zasiahnutých konfliktom a vo vysiko... vysoko rizikových oblastiach.
Predmetné nariadenie EÚ č. 2017/821 je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch EÚ. Jeho čiastočná účinnosť je od 9. júna 2017 a úplnú účinnosť nadobudne od 1. januára 2021, samozrejme, ak schválite tento návrh zákona.
Návrh zákona určuje orgány zodpovedné za primerané a účinné presadzovanie ustanovení nariadenia EÚ č. 2017/821 v podmienkach Slovenskej republiky a tiež sankcie uložené za porušenie povinností vyplývajúcich z nariadenia EÚ ako primárneho aktu komunitárneho práva.
Materiál nemá vplyv na rozpočet verejnej správy ani podnikateľské prostredie, nemá sociálne vplyvy ani vplyvy na životné prostredie, ani na informatizáciu spoločnosti, ani na služby verejnej správy pre občana a nemá ani vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu. Takže toto je ukážka bezkonfliktného zákona.
Návrh nebol predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania.
No poprosím, vážený predsedajúci, o pod... teda poprosím vás, vážení poslanci, o podporu tohto zákona a predsedajúceho poprosím o otvorenie rozpravy.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

16.9.2020 o 15:43 hod.

Ing.

Richard Sulík

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:46

Radovan Kazda
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona o dohľade nad uplatňovaním náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci dovozcov dovážajúcich cín, tantal a volfrám, ich rudy a zlato s pôvodom v oblastiach zasiahnutých konfliktom a vo vysoko rizikových oblastiach (tlač 200). V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený zákon spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu je za... je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla sa na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbor, výbory: ústavnoprávny, výbor pre financie a rozpočet a výbor pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

16.9.2020 o 15:46 hod.

Ing.

Radovan Kazda

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:49

Milan Krajniak
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda, vážené dámy a páni, návrh zákona o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov bol posledného pol roka široko diskutovaným návrhom nielen legislatívnym, ale aj vecným od mnohých zasadnutí ekonomického krízového štábu až po rokovania na predsedníctvach tripartity, ako aj na plenárnom zasadnutí Hospodárskej a sociálnej rady Slovenskej republiky. Do 15. júla mali sociálni partneri, to znamená zástupcovia zamestnávateľov a zástupcovia zamestnancov, čas dohodnúť sa na minimálnej mzde. K tomu nedošlo, preto som 15. júla zadal do legislatívneho procesu novelu zákona o minimálnej mzde, aby bolo možné ešte do prvého novembra tohto roku pripraviť zákon o minimálnej mzde, ktorý bude zodpovedať ekonomickej situácii a najväčšej ekonomickej kríze od druhej svetovej vojny, v ktorej sa nielen Slovensko, ale celý svet vďaka COVID pandémii nachá... nachádza.
Tie rokovania boli veľmi ťažké. Som rád, že od prvotných stanovísk väčšiny ekonomických analytikov, rôznych analytických útvarov aj mnohých vládnych inštitúcií, ktoré požadovali zmrazenie minimálnej mzdy, sa podarilo nakoniec presadiť, aby minimálna mzda napriek ekonomickej kríze stúpla medziročne o tretiu najvyššiu sumu v histórii, a to o 43 eur.
Rovnako platí, že zvyšujú sa aj príplatky, to znamená, či už je to nočná práca, sviatky, nedele a tak ďalej, a zvyšuje sa aj minimálna mzda podľa stupňa náročnosti minimálnej mzdy o paušálny príplatok 43 eur, to znamená o rovnakú sumu, ako sa zvyšuje celková minimálna mzda na tej najnižšej úrovni.
Samozrejme, že by som si prial, aby minimálna mzda ako sociálne opatrenie, ktoré chráni tých najmenej zarábajúcich, bola čo najvyššia, ale som presvedčený, že v súčasnej ekonomickej situácii zvýšenie minimálnej mzdy o 43 eur je veľmi dobrý výsledok, ktorý súčasne umožní pomôcť tým najmenej zarábajúcim a oceniť to, že napriek nízkej mzde pracujú a starajú sa o svoje rodiny; to by som chcel veľmi oceniť; a súčasne to neohrozí zamestnanecké miesta ďalších zamestnancov v slovenskej ekonomike, ktoré by prípadným veľmi vysokým zvýšením minimálnej mzdy boli ohrozené.
Toľko na úvod, rád zareagujem v rozprave na pripomienky, podnety, argumenty. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

16.9.2020 o 15:49 hod.

Bc.

Milan Krajniak

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:52

Peter Cmorej
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol výborom určený za spravodajcu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 201. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada vo všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 192 z 31. augusta 2020 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, výbor pre financie a rozpočet, výbor pre hospodárske záležitosti a výbor pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v prvom čítaní.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

16.9.2020 o 15:52 hod.

Mgr. Ing.

Peter Cmorej

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:54

Ján Richter
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán podpredseda Národnej rady, vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, čím začať. Verili sme do poslednej chvíli, že k takejto novele zákona nedôjde. Je na stole a myslím si, že je na opozícii v tomto prípade, aby poukázala na niektoré dôsledky, niektoré vyjadrenia predtým a povedala vlastne, čo sa mení. Pretože predkladateľ, a to nielen pán minister, ale aj stranu, ktorú tu reprezentuje, mení rapídne svoje názory, pre nás prekvapujúco.
Priznám sa, že som v plnej miere veril, keď som počul vyjadrenia pána ministra aj pána predsedu Kollára, že s trinástym dôchodkom a minimálnou mzdou sa nebude hýbať, no ale máme ich na stole, sú tu, a to aj napriek tomu, že sa urobili z toho opatrenia, možno aj mediálne z vašej strany, ale o tom budeme hovoriť možno pri zákone, ktorý sa týka trinásteho dôchodku.
Vláda sa rozhodla pre tento krok pozastaviť automat a znovu vrátiť do hry možno čiastočne aj politické rozhodovanie, každopádne zrušiť návrh zákona, ktorý mal navždy vyriešiť percentuálnu mieru a navždy naplniť všetky odporúčania, ktoré voči Slovenskej republike sme prevzali od Medzinárodnej organizácie práce a od európskeho sociálneho výboru vrátane napĺňania Európskej sociálnej charty. Všetky tieto inštitúcie odporúčajú dospieť ku každej jednej krajine v rámci Európskej únie k 60-percentnej minimálnej mzde, ktorá by sa automaticky potom riešila a posúvala podľa celkového vývoja ekonomiky a rastu priemernej mzdy.
No, týmto návrhom zákona dostáva toto riešenie veľkú stopku, pretože namiesto 656 eur hovoríme dneska o úplne inej sume, menšej, ďaleko menšej, ktorá si myslím, že aj vzhľadom na pandémiu, ktorá tu je, aj postavenie ekonomiky by v žiadnom prípade nebola ohrozovala, skôr opačne.
Dávam do pozornosti nemecký príklad, pretože sme v prvom čítaní a skôr budem hovoriť politicky. Nemci postupujú úplne opačne. Zvyšujú, a rapídne zvyšujú, pretože tvrdia, že zvýšiť minimálnu mzdu rapídne treba v čase krízy. To je motivačný faktor. No, možno rozdiel je v tom, že na strane Nemecka sedí na mieste práce, ministra práce, sociálnych vecí a rodiny sociálny demokrat. Ale ten rozmer ekonomický vníma a našiel plnú podporu aj kresťanských demokratov pri presadzovaní tejto myšlienky. Veľmi dobre ju rozviedol, dávam ju do pozornosti, pretože nie vždy všetko, čo je lacné, je efektívnejšie aj v takýchto časoch ako momentálne.
Veľmi prekvapujúca bola pre mňa skutočnosť, že pán minister išiel zavádzať aj tzv. štartovaciu minimálnu mzdu. Chvalabohu, nechal sa presvedčiť od sociálnych partnerov, už dnes nie je na stole, ale viackrát som to tu už naznačil a mám obavu, že aj v týchto dňoch budeme často opakovať slová pokus – omyl. Ale takto sa nedá riadiť. Pokus – omyl v rezorte práce a sociálnych vecí znamená zneistenie, znamená problém, neznamená absolútne efektívnejší spôsob riadenia a, naopak, zneisťuje ľudí.
V programovom vyhlásení vlády máte uvedené, že je potrebné urobiť všetko pre to, aby sa minimálna mzda zvyšovala, to je hneď v prvej časti. Prijal som to v maximálnej miere, i keď som neveril tomu, že v plnej miere všetko dodržíte, ale treba povedať, že táto vec sa diametrálne, a opakujem ešte raz, diametrálne líši. Čo to je štartovacia mzda?
Ďalšia úloha, ktorá je v programovom vyhlásení vlády, hovorí o záujme vyrovnávať regionálne rozdiely. No ale veď týmto sa navyšujú regionálne rozdiely. Pýtam sa, prečo by mali ľudia na východe republiky zarábať ako štartovaciu mzdu menej ako niekde na západe? Kto bude robiť za štartovaciu mzdu, keď plus-mínus rozdiel medzi sociálnymi dávkami a nejakou štartovacou mzdou je nič?! Načo by sa oplatilo niekomu robiť? Absolútne zlé riešenie. Nepripravené. Možno to bol taký ústupový variant pána ministra, jak keď sa ide na oný, na vietnamský trh, že je tu jeden záujem, druhý a niekde v strede sa stretneme. Ale toto bolo úplne zlé riešenie. Nakoniec som rád, že z tohto, z tohto omylu sa jednoducho v maximálnej miere ustúpilo.
Veľmi ma zaujímalo a vracal som sa často do toho nášho minulého volebného obdobia, keď sa tento návrh schvaľoval, lebo to nebolo dva dni pred voľbami, to bolo skoro rok pred voľbami, niekde v lete, bol čas a priestor, a veľmi ma potešilo, že to neboli len vládne strany vtedy, ale že to bola aj strana SME RODINA, ktorá podporila tento návrh. Som rád, že aj pán minister to potvrdil. Len čo to je za schizofrénia, že v čase, keď sa to má realizovať, sa z tohto jednoducho ustúpi? Veď vy ste oklamali vašich voličov! Zaslúžia si to? Prečo?
A teraz, ak dovolíte, vrátim sa ešte k jednej veci. Písal sa rok 2017, strana SME RODINA robila veľkú konferenciu, z ktorej som mal príjemné pocity: "Starostlivý štát pre dolných päť miliónov." Nádherné pomenovanie a veľmi dobré závery: "Každý, kto pracuje, musí mať istotu slušného života a nie iba prežívania. Sme presvedčení, že Slovensko sa stará o každého človeka. Každý by mal preto dostať nielen prácu, ale aj spravodlivú mzdu a šancu na dôstojný život. Je pre nás neprijateľné, že na Slovensku narástla pracovná chudoba. Zásadne nesúhlasíme, aby na Slovensku stúpal naďalej počet ľudí, ktorí pracujú a ich životné podmienky sa nezlepšujú. Čo majú slovenské rodiny zo života? Iba prežívanie zo dňa na deň."
Citujem z materiálov a z podkladov z tejto konferencie: "Dobrým príkladom zvyšovania platov o pevnú sumu je minimálna mzda. Vzhľadom na výkonnosť ekonomiky je slovenská minimálna mzda výrazne podhodnotená. Slovensko má najväčšiu produktivitu práce spomedzi všetkých stredoeurópskych a východoeurópskych štátov Európskej únie. Ako minimálnu mzdu máme momentálne iba na úrovni 435."
To sa píše rok ´17/´18. V Estónsku je toľko, v Slovinsku je raz toľko. Skrátka, veľmi pekné myšlienky, presné pomenovania.
Moja poznámočka, ak dovolíte, k tým záverom, ktoré ste vtedy prijali. Ak ste chceli v roku 2017 za štyri roky zvýšiť minimálnu mzdu na 650, čo bol jeden zo záverov tejto konferencie, znamenalo by to každoročne zvýšenie o necelých 54 eur. Teraz sa zvyšuje o 43, no skutok utek, pretože práve v roku ´21, o ktorom sa bavíme, by ste boli na základe realizácie tohto vášho zámeru dosiahli to, čo dneska odmietate. To je ďalší fakt toho, že tie čísla neboli nejak vymyslené, že vy ste na nich vážne jednoducho robili. Vyjadrenie pána Kollára k zvyšovaniu minimálnej mzdy pre rok 1919 (pozn. red.: správne malo byť "pre rok 2019"), keď sa zvýšila o 40 eur na 520, sám šéf strany SME RODINA Kollár uviedol, že podľa nich je budúcnosť, budúcoročná minimálna mzda ne-dos-ta-toč-ná. "Ak by sa spravodlivo prerozdeľovali financie z DPH medzi zamestnancov, štát a kapitál, tak by to malo byť podstatne viac. Za nás budeme tlačiť na rast minimálnej mzdy." Ako keby som čítal Kapitál Marxa. Perfektne pomenované veci. No ale skutek je niekde úplne inde.
Preto si dovolím povedať, pán minister, z politického hľadiska pri prvom čítaní, podviedli ste ľudí. Veril som tomu, že tento sľub dodržíte. No a nehovoriac o tom, budeme asi hovoriť, keď budete predkladať zákon ohľadom, novelu zákona ohľadom tripartity, vy ste vlastne narušil sociálny zmier aj s odborármi, tí dnes štartujú do ulíc, aby zákonným spôsobom, pretože majú právo aj na takýto, na takéto vyjadrenie svojho postoja, poukázali na to, že boli oklamaní. A boli oklamaní človekom a stranou, ktorá im sľúbila a ktorá na základe toho dostala aj, predpokladám, reálny počet hlasov. O to je to závažnejšie, o to je to nebezpečnejšie, pretože prestávate byť dôveryhodní. A akékoľvek riešenia pokus – omyl, musia skončiť, pretože zavádzate nielen seba, ale v týchto ťažkých časoch aj celú slovenskú, slovenskú verejnosť.
Preto by som vás chcel požiadať bez nejakých návrhov na riešenie alebo doplnky do toho vášho návrhu, ponechajte to, čo tu bolo, čo je v súčasnosti platné. Všetci budú spokojní. Som presvedčený, že prostriedky na to sú. Zamestnávateľom sa pomáha iným spôsobom a treba si uvedomiť, že koľko je dnes na Slovensku ľudí, ktorí sú na hranici minimálnej mzdy.
Ja viem, čo v tomto prípade zamestnávateľom hlavne vadí, a to sú príplatky. No ale, pán minister, musíme mať spoločný záujem urobiť všetko pre to, aby sme neboli hanbou Európy vzhľadom na pozíciu, v ktorej sa Slovenská republika nachádza, čo sa týka počtu odpracovaných nadčasových hodín. Veď to nemôže byť hlavný prostriedok, aby si ten zamestnanec na seba zarobil, že bude robiť od nemlátom do nemlátom. Znova omyl – pokus. Prvá novela Zákonníka práce, ktorú ste predložil, štyristo hodín navyše aby robili. Čo to je za riešenie?! Kde sa dostávame?! Toto je sprostý kapitalizmus 19. storočia! To nikto hádam nechceme, aby sme sa dostávali do takýchto pozícií. To znamená, že áno, je treba pomôcť v maximálnej miere zamestnávateľom, čo sa do istej miery aj deje, ale oni to musia vrátiť iným spôsobom. Zdvihnúť.
Na Slovensku musí byť záujem pracovať. Záujem pracovať bude vtedy, keď rozdiel medzi minimálnou mzdou a sociálnymi dávkami bude čo najväčší, a to aj na tom východe Slovenskej republiky, možno aj pre tých ľudí z tých osád. Aj tí si vedia veľmi dobre zrátať, keď zoberú jeden, druhý, tretí príspevok, čo im to dá a koľko im prinesie výška minimálnej mzdy. To znamená, riešime aj osvetu ľudí, aby záujem pracovať mali. Toto je dôležité si uvedomiť.
No a potom ten ďalší, to ďalšie obmedzenie, ktoré sa týka minimálnych pracovných tried, to znamená nie násobky, ale len istá suma pravidelná. Treba si uvedomiť jednu vec, že za minimálnu mzdu môže nastúpiť absolvent rôznej kvalifikácie, rôzneho vzdelania. Je celkom logické, že by mal mať úplne inú nástupnú mzdu ten, kto ide pracovať so základným vzdelaním na adekvátnu prácu, a ten, kto má vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a adekvátne k tomu sa zaraďuje na minimálnu prácu, samozrejmá vec, že s úplne inou zodpovednosťou. To nie je výmysel Slovenska, to je bežná prax, ktorá v Európskej únii beží, funguje a je v plnej miere osvedčená.
Pán minister, ešte raz vás chcem poprosiť, skúste tieto veci kompletne zvážiť, možno ešte raz vyvolať stretnutie aj s tými, koho ste, nechcem povedať, že vyhnal, minimálne odignoroval z toho sociálneho dialógu, lebo sociálny dialóg, to je a bude základná metóda práce počas celých štyroch rokov alebo koľko budete minister a z toho sa nedá odísť. To treba akceptovať a akceptovať aj toho na tej druhej strane. Tripartita, to sú traja rovnocenní partneri: zamestnanci, zamestnávatelia a štát. Nikto nie je prvý, druhý ani tretí. Pokiaľ bude medzi nimi zmier, pokiaľ sa bude robiť tá politika tak, že sa budú prijímať aj kompromisy, tak bude aj sociálny zmier a na tom by nám malo v maximálnej miere záležať.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

16.9.2020 o 15:54 hod.

JUDr.

Ján Richter

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:08

Milan Mazurek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán poslanec Richter, musím kvitovať to, že ste zhodnotili sľuby hnutia SME RODINA, ktoré tu reprezentuje minister práce, sociálnych vecí a rodiny pán Krajniak, ktoré sa vždy stavalo do pozície ochrancu sociálneho zabezpečenia všetkých ľudí na Slovensku a zároveň ochrancu všetkých tých, ktorí naozaj pracujú za tie najnižšie mzdy, a práve tým vždy chceli pridávať. Preto aj v minulom volebnom období hlasovali za najrozličnejšie, mnohé aj absolútne populistické návrhy zákonov práve z vašej dielne. Dnes, keď je pán Krajniak minister, tak sa správa úplne inak. Na jednej strane hovorí o tom, že pracoval a rokoval o tomto návrhu zákona tak, ako bolo potrebné, a urobil všetko pre to, ale odborové zväzy tvrdia, samozrejme, niečo iné a v uliciach aktuálne prebiehajú v krajských mestách protesty aj proti tejto novele zákona.
Čo ste ale nespomenuli a čo je podľa mňa dôležité a môže to pomôcť v tom dialógu so zamestnávateľmi, je odvodové zaťaženie minimálnej mzdy. Vy môžete ľuďom stále sľubovať a hovoriť o tom, ako im tú minimálnu mzdu chcete navýšiť, a zároveň zamestnávateľ vidí, o koľko mu stúpajú odvody a celková cena práce, a na druhej strane nehovoríte o tom, čo je reálne potrebné povedať, a to je to, že ľudia potrebujú mať v peňaženkách čo najviac peňazí. A preto je debata o odvodovom zaťažení minimálnej mzdy podľa mňa úplne namieste a toto odvodové zaťaženie by malo byť jednoducho znižované. Pretože ak chceme nakopnúť ekonomiku, ak sa chceme naštartovať po tej kríze, tak na jednej strane musíme prestať s tými nezmyselnými opatreniami, ktoré túto ekonomiku dusia, no na druhej strane potrebujeme predsa, aby ľudia mali v peňaženkách čo najviac peňazí, pretože inak spotreba nenarastie a stále budeme ekonomiku dusiť a prinesie to ešte väčšie a väčšie problémy do budúcnosti. Čiže okrem samotného zvyšovania minimálnej mzdy, hrubej minimálnej mzdy, čo sa vždy zabudne dodať, je potrebné hovoriť aj o znižovaní odvodového zaťaženia minimálnej mzdy.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

16.9.2020 o 16:08 hod.

Milan Mazurek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:10

Robert Fico
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. K vystúpeniu pána poslanca Richtera by som rád zvýraznil tri momenty. Prvý moment je obrovský politický podvod. A pripomína mi to roky 2002, 2003, kedy krátko pred voľbami vláda Mikuláša Dzurindu schválila 21 sociálnych zákonov, ktoré potom hneď po nástupe do druhej vlády táto vláda aj zrušila. Je to podvod na ľuďoch, ktorý sa nedá odpustiť, pretože nie je možné naháňať hlasy tým, že hlasujem za všetko a potom, keď som pri vládnej moci, tak začínam ľuďom tieto peniaze brať.
Druhý moment, pán minister, konečne je tu jasný rozdiel medzi liberalizmom, neoliberalizmom a štandardným sociálnodemokratickým vnímaním. My si stále myslíme a všetko nám to potvrdzuje, že kvalitné postavenie človeka a jeho pracovnoprávna úprava, ako aj rast minimálnej mzdy je veľmi vysoký a prudký. Nemá žiadny negatívny vplyv na hospodársky rast a v žiadnom prípade nemá žiadny vplyv na vývoj zamestnanosti alebo nezamestnanosti, naopak, všetky tieto peniaze skončia v spotrebe a výrazne to pomáha ekonomickému rastu. Čiže veľmi sa mýlite, ak tvrdíte, že zastavením rastu minimálnej mzdy niekomu pomáhate.
Tretí moment, veľmi jednoduchý, odkazujeme každému občanovi Slovenskej republiky, ktorý poberá minimálnu mzdu, že vláda Igora Matoviča ho okradne na budúci rok o 360 eur. Opakujem, okradne o 360 eur za rok, ktoré by inak dostali, keby platil mechanizmus automatický, že minimálna mzda má predstavovať 60 % priemerného zárobku. Ja som rád, že som bol autorom tohto zákona, a ma mrzí, že sme svedkami takéhoto konca.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

16.9.2020 o 16:10 hod.

doc. JUDr. CSc.

Robert Fico

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:12

Peter Kremský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ja naozaj nechápem, že tento príspevok predviedol alebo predniesol bývalý minister práce a sociálnych vecí, ktorý dlhé roky bojoval proti tomu, aby minimálna mzda rástla jasným vzorcom, dopredu stanoveným, pravidelne, ale spoľahol sa na to, že vždy vláda stanoví výšku minimálnej mzdy a, samozrejme, veľmi účinne marketingovo ho v tom podporoval jeho stranícky šéf Robert Fico, ktorý tu práve teraz predal niečo, čo ani nikdy nemal, ako dobrý marketér.
Chcel by som pripomenúť jednu veľmi dôležitú vec, že minimálna mzda sa nestanovuje len pre štátne podniky a pre štátne inštitúcie, ale pre státisíce súkromných firiem, ktoré zamestnávajú ľudí a vytvárajú pracovné miesta. Štát nikdy žiadne pracovné miesto nevytvoril. Pracovné miesta vytvárajú súkromné firmy a, pán exminister a pán expremiér, ak si myslíte, že výška minimálnej mzdy nemá vplyv na ekonomiku, tak popierate základné piliere ekonomiky. Veľmi sa tomu nečudujem, pán Richter, ak sa odvolávate na Marxa, ak jeho Kapitál považujete za niečo vzorové, no žiaľ, je to niečo, čo prinieslo svetu veľmi veľa zlého a ešte aj prináša a ja by som bol naozaj veľmi nerád, aby sa Slovensko týmto niekedy riadilo.
Ja si myslím, že minimálna mzda by sa v budúcom roku vôbec nemala zvýšiť, pretože ekonomika klesla v tomto roku. Ak chcete z niečoho, čo kleslo, vyrobiť niečo, čo rastie, je to nezmysel, ako keby ste z vody vyrobili kokakolu. Ale niektorí to asi dokážu.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

16.9.2020 o 16:12 hod.

Mgr.

Peter Kremský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:14

Marián Kéry
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán poslanec Richter, veľmi správne ste demaskovali správanie poslancov SME RODINA. Pretože keď sme na konci minulého volebného obdobia tu v Národnej rade Slovenskej republiky schvaľovali zákony o 13. dôchodku či minimálnej mzde, tak poslanci SME RODINA hlasovali za. Dokonca v predvolebnej kampani sa tým pri každej príležitosti chválili a Boris Kollár povedal, že v prípade účasti jeho strany vo vláde oni budú tým garantom, ktorý bude zabezpečovať to, že sociálne výdobytky budú zachované. Ale aká je realita? Už pár mesiacov po voľbách vidíme, že je úplne iná.
A čo sa týka minimálnej mzdy, tak vám chcem pripomenúť, že minimálna mzda vždy počas vládnutia SMER-u – sociálna demokracia rástla, a to je jedno, že či sme mali zákon, alebo sme nemali. A mňa veľmi teší, že sa nám podarilo schváliť zákon, ktorý hovorí o tom, že minimálna mzda má byť 60 % priemernej mzdy, pretože minimálna mzda na jednej strane garantuje zamestnancovi, že jeho mzda nemôže klesnúť pod stanovenú hranicu minimálnej mzdy, a na druhej strane, keď minimálna mzda bude rásť, bude sa vzďaľovať pásmu, rôznym sociálnym dávkam či dávkam v hmotnej núdzi. Tak to je to, čo ste hovorili, pán poslanec, a, žiaľ, mnohí na druhej strane nepočúvajú, pretože to je to motivujúce pre zamestnancov, aby mali záujem pracovať.
A, žiaľ, minister Kaník bral palice dôchodcom a, žiaľ, minister Krajniak a jeho vláda závidí pracujúcim ľuďom, aby si mohli privyrobiť, pretože od minimálnej mzdy sú závislé rôzne príplatky.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

16.9.2020 o 16:14 hod.

Mgr.

Marián Kéry

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video