17. schôdza

12.11.2020 - 12.11.2020
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

12.11.2020 o 9:18 hod.

JUDr. PhDr. PhD.

Ján Podmanický

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 9:18

Ján Podmanický
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán podpredseda, dávam návrh, aby Národná rada Slovenskej republiky požiadala vládu Slovenskej republiky o okamžité zrušenie núdzového stavu na území Slovenskej republiky.
Svoj návrh odôvodňujem tým, že výsledky plošného testovania ukázali, že nie je potrebné predlžovať núdzový stav na celom území štátu. Vláda by sa mala sústrediť na prijímanie opatrení v tých oblastiach, ktoré sú identifikované ako ohniská. Núdzový stav na celom území Slovenskej republiky po plošnom testovaní je zničujúci pre ekonomiku štátu, nehovoriac o pochybnom ústavnom rámci tohto opatrenia. Neprimerané ochromenie slovenskej ekonomiky v konečnom dôsledku poškodzuje aj slovenské zdravotníctvo.
Pán podpredseda, mám ešte jeden procedurálny návrh, takže by som chcel poprosiť o čas, aby som ho mohol predniesť.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

12.11.2020 o 9:18 hod.

JUDr. PhDr. PhD.

Ján Podmanický

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 9:19

Ján Podmanický
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Dávam ďalší návrh, aby Národná rada Slovenskej republiky požiadala vládu Slovenskej republiky o urýchlené zavedenie rovnakého režimu vo fitnescentrách, reštauráciách a kostoloch, aký platí v obchodom a nákupných centrách.
Odôvodnenie: Výrazná diskriminácia reštaurácií, fitnescentier a kostolov oproti obchodom a nákupným centrám je jednak v rozpore s ústavným princípom rovných podmienok, jednak úplne neodôvodnene poškodzuje jeden sektor verejných služieb oproti inému sektoru.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

12.11.2020 o 9:19 hod.

JUDr. PhDr. PhD.

Ján Podmanický

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 9:19

Anna Mierna

Uvádzajúci uvádza bod 9:22

Marek Krajčí
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, ctené panie poslankyne, páni poslanci, vládny návrh zákona sa predkladá ako iniciatívny materiál, ktorého cieľom je reagovať na aktuálne okolnosti spôsobené pandémiou ochorenia COVID-19 a systematicky vytvárať podmienky a priestor pre testovanie osôb na zistenie ochorenia COVID-19 na území Slovenskej republiky.
Účelom návrhu zákona je rýchla diagnostika a identifikácia osôb potenciálne šíriacich nákazlivé ochorenie s cieľom ochrany zdravia obyvateľstva a predchádzania škodám, ktoré by hrozili pri markantnom zhoršení epidemiologickej situácie.
Návrhom zákona sa ustanovuje kompetencia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zabezpečiť testovanie obyvateľstva. Samotná realizácia bude prebiehať prostredníctvom uzatvárania zmlúv s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a predpokladá sa aj spolupráca so Slovenským Červeným krížom.
Návrhom zákona sa ďalej rozširuje definícia zdravotníckeho pracovníka aj o niektorých ďalších študentov v zdravotníckych študijných odboroch a žiakov strednej zdravotníckej školy v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra.
Na účel zabezpečenia personálnych kapacít pri testovaní sa tiež umožňuje, aby jednotlivé úkony pri spracovávaní vzoriek biologického materiálu mohli vykonávať aj osoby, ktoré nie sú zdravotníckymi pracovníkmi. Tieto osoby môžu vykonávať iba úkony, pri ktorých nedochádza k priamemu kontaktu s testovanou osobou. Táto úprava má byť využitá výlučne počas mimoriadnej situácie núdzového alebo výnimočného stavu na doplnenie chýbajúceho zdravotníckeho personálu pre testovanie na ochorenie COVID-19.
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľujem si vás požiadať o podporu predloženého návrhu zákona.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

12.11.2020 o 9:22 hod.

MUDr.

Marek Krajčí

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9:25

Monika Kavecká
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 327 z 11. novembra 2020 pridelil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 333, na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo v termíne ihneď. (Rečníčka sa odmlčala. Zaznenie gongu.)

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Pokračujte, prosím, pani spravodajkyňa.

Kavecká, Monika, poslankyňa NR SR
Mňa to tak ruší celkom, ten, ten vlastne rozhovor.
Výbor prerokoval návrh vlády na skrátené legislatívne konanie na 19. schôdzi dňa 12. novembra 2020. Uznesením č. 65 z 12. novembra 2020 súhlasil s návrhom vlády na skrátené legislatívne konanie a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky s návrhom vlády na skrátené legislatívne konanie vysloviť súhlas s tým, že prvé, druhé a tretie čítanie k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač č. 334, sa uskutoční na 17. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Vážený pán predsedajúci, skončila som, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

12.11.2020 o 9:25 hod.

Mgr. MHA, MPH

Monika Kavecká

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:27

Marian Kotleba
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda, kolegyne, kolegovia, máme tu ďalší, ďalší návrh vlády na ďalšie skrátené legislatívne konanie. Ja si na začiatok dovolím zacitovať trošku zo zákona, a síce § 89 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky: "Skrátené legislatívne konanie. Za mimoriadnych okolností, keď môže dôjsť k ohrozeniu základných ľudských práv a slobôd alebo bezpečnosti alebo ak hrozia štátu značné hospodárske škody, národná rada sa môže na návrh vlády uzniesť na skrátenom legislatívnom konaní."
Priamo v tomto citovanom znení rokovacieho poriadku Národnej rady je jasne napísané, že dnes je táto koaličná snaha o skrátené legislatívne konanie absolútne nezákonná. Absolútne nezákonná. A je dôležité v tejto chvíli povedať, vážená koalícia, že vy dnešnou schôdzou parlamentu nerobíte nič iné, len sa snažíte vytvoriť zákonný rámec pre to plošné testovanie, ktoré už, ktoré sa už vykonalo. Vy ste totiž pochopili, že procesy, ktoré boli spojené s plošným testovaním, ktoré váš premiér Matovič tak silou-mocou nariadil a donútil všetkých občanov Slovenska alebo veľkú časť občanov Slovenska sa tam podriadiť tomu testovaniu a ísť tam jednoducho dobrovoľne nasilu bohapustým vydieraním, nátlakom a vyhrážkami, takže napriek tomu všetkému v tom boli zákonné nedostatky. Že boli zákonné nedostatky v tom, ako prebiehali procesy v pozadí, že boli zákonné nedostatky v tom, akým spôsobom sa narábalo s tým materiálom, ktorý bol získaný od ľudí, že jednoducho pri plošnom testovaní ste porušovali platné zákony Slovenskej republiky.
Ale ja vám chcem povedať, že skrátené legislatívne konanie tu nie je na to, aby sme pomocou neho zachraňovali nezákonné konanie vlády, aby sme pomocou neho vytvárali nejaké zákonné rámce pre niečo, čo ste proste úplne nezákonnou cestou spackali.
Nedá sa predsa štát riadiť takým spôsobom, že sa ráno zobudím, niečo si vymyslím, vláda to odhlasuje, ľudia sú k tomu donútení a potom zistíte, že to nebolo v súlade so zákonom. A aby ste sa vyhli v budúcnosti možno trestnému stíhaniu alebo aby ste si vytvorili rámec na ďalšie a ďalšie takéto akcie, tak urýchlene dáte mimoriadnu schôdzu parlamentu, kde dokonca ako prvý bod dáte návrh na skrátené legislatívne konanie.
Toto, vážená koalícia, toto už nie je amatérska forma vlády, čo tu predvádzate, toto je totálne ohýbanie zákona a výsmech, výsmech už nie občanom, lebo tých ste zotročili, tých ste položili na kolená, toto je už výsmech parlamentnej demokracii, Národnej rade ako takej a jednoducho parlamentarizmu. Vy si vďaka tomu, že máte ústavnú väčšinu, vy si myslíte, že môžte robiť čokoľvek. Ale to tak nie je, to tak nie je.
A dnes na tejto schôdzi naozaj nie je dôvod na to, aby ste tu používali na nápravu svojich chýb ešte aj skrátené legislatívne konanie.
Viete veľmi dobre, že na začiatku sme aj v opozícii, ale budem hovoriť za náš klub, sme vám tie skrátené legislatívne konania podporovali, pretože ste sľubovali, že prinesiete adresnú, účinnú a výraznú pomoc všetkým, ktorých sa koronakríza dotkla. Ľudia na tú pomoc čakajú už pol roka. Neprišlo nič, alebo keď, tak len omrvinky. Stále sme vám v dobrej viere schvaľovali skrátené legislatívne konania, naozaj, lebo sme nechceli, aby ste vraveli, že je to tu rozdelené, opozícia, koalícia. Ale vy to už úplne nechutne zneužívate. Vláda na čele s vaším premiérom šikanuje ľudí a z parlamentu aj z vás poslancov si spravila iba hlasovacie automaty. Hlasovacie automaty, ktoré budú poslušne hlasovať, lebo sa to tak od nich očakáva.
Ale, vážení poslanci, vážené poslankyne koalície, to, že máte ústavnú väčšinu, to neznamená, že si z ústavy môžte robiť trhací kalendár. To, že máte ústavnú väčšinu, neznamená, že si tie zákony môžte ohýbať, ako sa vám chce, ako sa váš premiér vyspí alebo ako vám to práve sa hodí.
Na jednej strane kritizujete ľudí, že nerešpektujú vaše podzákonné normy, kadejaké pozliepané vyhlášky, nariadenia, usmernenia, proste papieriky a legislatívne akty, ktoré sú nielen amatérske, ale ktoré nemajú ani mnohokrát vykonateľnosť a žiadny právny základ. A na druhej strane vy dávate príklad svojím správaním, že vlastne zákony sa dajú ohýbať, ako chcem. Zákony sa dajú ohýbať, ako chcem, lebo pre vás nie je účelné, alebo teda podstatné to, aby bol dodržaný zákon, ale aby ste za každú cenu zakryli túto amatérsku protislovenskú vládu.
A ja sa pýtam, že ako ďaleko chcete zájsť, ako ďaleko chcete zájsť? Ústava stratila akékoľvek opodstatnenie v Slovenskej republike. Zákony, sa pýtam, načo, načo? Načo, keď ani samotný rokovací poriadok, zákon o rokovacom poriadku, ktorý má riadiť rokovanie Národnej rady, pre vás je už proste nič. Nič.
Ja viem, že by bolo veľmi ťažké priznať teraz do kamier ľuďom, že narábanie s ich vzorkami, ktoré ste odobrali počas plošného testovania, bolo porušením zákona. Nehovoriac o tom, že mnohí ľudia, ktorí sa prišli testovať, ale žiadali, aby boli poučení o zdravotníckom zákroku tak, ako zákon vyžaduje, boli poslaní preč.
A vy dnes prídete s takýmto návrhom, pán minister, s takýmto návrhom, amatérskym, retrospektívnym a jednoducho zakrývajúcim, zakrývajúcim to, čo sa všetko počas tých dvoch etáp plošného testovania zle spravilo a spravilo v rozpore so zákonom.
Takže za našu stranu, za náš klub vám môžem povedať, že nielenže to nepodporíme, ale že to považujeme za úplne už absolútnu, absolútnu nejakú ukážku toho, že vy vďaka ústavnej väčšine proste budete porušovať zákony. Budete porušovať zákony. Tak ako, keď - sa mi zdá, že včera - váš minister obrany povedal, že Vojenská polícia má 17. novembra byť pripravená na zásahy proti ľuďom. Prosím vás, to čo je?! Kde už chcete zájsť?! Kde už chcete zájsť, vy, čo ste tu mnohí, možno, štrngali 17. novembra, mnohí ste na tom dvadsať, tridsať rokov proste stavali svoju nejakú osobnosť, kde vy chcete zájsť pri takejto vláde, keď minister nemá hanbu?! V Maďarsku by ho vyfackali na ulici za to. Nemá hanbu povedať, že na výročie tejto, tohto sviatku tu bude vojenská polícia pripravená stáť proti ľuďom.
No ale prečo by to nepovedal, keď vidí, že v parlamente jeho kolegovia poslanci idú odobriť ministrovi nielenže vyslovene, vyslovene nejaký nezmyselný zákon, ale ešte aj v skrátenom legislatívnom konaní. Naozaj, tí poslanci, ktorí máte trošku svedomia ešte, tak pouvažujte nad tým, že kde sa to celé zastaví. Kde sa to celé zastaví, keď to budeme takýmto spôsobom siliť, hnať za cenu porušenia už úplne všetkých zákonov? To nemá obdobu. To nemá obdobu.
Na jednej strane hovoríte o tom, že v Bielorusku aký je totalitný režim, na ulici ľudia sú proste zatýkaní, neviem čo, a na druhej strane sa pozrite, kde sa pod vašou vládou blížime, kde sa pod vašou vládou blížime.
Ja si nerobím ilúzie, že tento môj prejav tu niečo zmení na dnešnom hlasovaní, ale chcel som, aby ste to počuli, lebo verím, že možno v celom tom klube sa nájde päť ľudí, ktorí ešte majú nejaké svedomie, ktorí ešte majú nejakú, nejaký zmysel pre realitu a chápu tie veci a chápu to, že ideme veľmi, veľmi zlým smerom. Veľmi zlým proste, veľmi zlou cestou. Ani som nechcel povedať, že smerom, lebo vy si už aj s nimi robíte, čo chcete. Ale veľmi zlou cestou, veľmi zlou cestou.
Ďakujem pekne za všetkých občanov Slovenska.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

12.11.2020 o 9:27 hod.

Ing. Mgr.

Marian Kotleba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:38

Martin Beluský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Nuž, treba len konštatovať, že amaterizmus tejto vlády pokračuje ďalej. Veď dobre si pamätáme, že od začiatku vypuknutia tejto pandémie, v úvodzovkách, tu niekoľko mesiacov hlavný hygienik a Úrad verejného zdravotníctva prijímal opatrenia v rozpore so zákonom, že sa tu zatvárali prevádzky a pokutovali ľudia, a pred dvoma mesiacmi sme ešte len pridali tie kompetencie hlavnému hygienikovi, ktoré mu pred tým chýbali. Dnes stále platí, že Úrad na ochranu osobných údajov vydal predbežné opatrenie proti preukazovaniu sa tými certifikátmi. Vláda sa s tým snažila vysporiadať vyhláškou, k tomu zase úrad zareagoval, že to stále neplatí. Dodnes vlastne je úplne právne vákuum. Proste nevieme, že čo vlastne je. A dneska pokračujeme ďalej a zase tu ideme zaplátavať ďalšie veci. Amaterizmus pokračuje.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

12.11.2020 o 9:38 hod.

Ing. PhD.

Martin Beluský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:39

Kristián Čekovský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán Kotleba, čo slovo, to klamstvo. Do dvoch, teda dve minúty by mi nestačili na to, aby som vám tu teraz robil factcheking. Vy to viete, preto sa sem postavíte, vychrlíte znôšku nezmyslov, zamoríte priestor bludmi, to je vaša úloha. Vy nie ste iba klamár a populista, vy ste v prvom rade nebezpečný človek. Podľa vás choroba raz neexistuje, potom už áno, pri výteroch sa čipuje iba do momentu, kým nejdete na výter vy sám. A symbolika v číslach neexistuje iba do chvíle, dokým nenapočítate na kresbe koronavírusu tri šestky.
Ak vás niekto chce počúvať, nech sa páči, počúvať človeka, ktorý by krajinu liečil Bromhexinom s vodkou.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

12.11.2020 o 9:39 hod.

Mgr.

Kristián Čekovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:40

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán poslanec Kotleba, vy ste si zrejme pomýlili bod programu. Teraz sme v bode programu návrh na skrátené legislatívne konanie a vy ste tu hovorili svoje nejaké fóbie z testovania. Samozrejme, že môžme sa baviť o tom, že ako je testovanie účinné, ako je presné, aké, aké má výsledky, ale nie sme v tom bode. Teraz sme v bode návrh na skrátené legislatívne konanie.
Predchádzajúca vláda často robila to, že napísala do návrhu na skrátené legislatívne konanie citát zo zákona o rokovacom poriadku a vôbec z toho nebolo jasné, že ako to súvisí s návrhom na skrátené legislatívne konanie. Vy ste teraz pri kritike návrhu vlády spravili v podstate do isté. Zacitovali ste zo zákona o rokovacom poriadku a vôbec ste nevysvetlili, v čom by nemali byť naplnené podmienky zákona § 89 ods. 1: "Za mimoriadnych okolností, keď môže dôjsť k ohrozeniu základných ľudských práv a slobôd alebo bezpečnosti štátu alebo ak hrozia štátu značné hospodárske škody Národná rada sa môže na návrh vlády uzniesť na skrátenom legislatívnom konaní o návrhu zákona."
Asi sa zhodneme, že tu máme mimoriadne okolnosti. Pre vás sú mimoriadne v tom, že je tu tak úspešne rozbehnutý projekt COVID-19, ako to nazývate. Pre nás ostatných sú mimoriadne okolnosti v tom, že tu máme pandémiu a že tá situácia je vážna. Ústava, ak neviete, obsahuje aj právo na ochranu zdravia, ktoré je v súčasnej situácii vážne ohrozené, a v dôsledku pandémie a v dôsledku protipandemických opatrení, ktoré sú prijímané v záujme ochrany tohto ústavného práva ochrany, ochrany, práva na ochranu zdravia, hrozia značné hospodárske škody štátu aj ďalším subjektom.
Čiže málokedy sú tak jasne naplnené podmienky pre skrátené legislatívne konanie ako teraz. A vy ste vo svojom vystúpení nepovedali nič, čím by ste to spochybnili. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

12.11.2020 o 9:40 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:42

Miriam Šuteková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán kolega, mne by sa páčil váš prejav, len on bol vymenený. Vymenili ste si strany. Vlastne ste hovorili o sebe. Lebo ak tu niekto nedodržiava veci, ak sa tu niekto správa ako nadčlovek, tak to ste v prvom rade vy. Robíte si čokoľvek. Nedodržujete zákony, nedodržujete nariadenia. Navádzate ľudí na anarchiu. Manipulujete s verejnou mienkou. Hazardujete s verejným zdravím. Nemáte ani toľko ohľaduplnosti, aby ste nehazardovali aj so zdravím nás kolegov, keď sme od vás chceli len základnú vec, aby ste nosili rúška, aby ste nás neohrozovali. Nakoniec vidíte, ako ste viacerí z vás dopadli a... (Reakcie z pléna.) Jasné. (Zaznievanie gongu.)
Takže ak pre niekoho zákony neplatia v tejto krajine, tak podľa mňa ste to vy a je to veľmi nebezpečné a arogantné voči tomuto národu a voči nám. Nedodržujete zákony, porušujete karanténu a liečite sa smiešnym spôsobom. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

12.11.2020 o 9:42 hod.

Miriam Šuteková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video