23. schôdza

26.1.2021 - 5.2.2021
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

26.1.2021 o 18:34 hod.

RNDr.

Anna Zemanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 18:34

Anna Zemanová
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Aj mojim predrečníkom vrátane pána ministra Budaja, ktorý mal nielen úvodné slovo, ale aj v rozprave venoval problematike klímy, klimatickej zmeny a v jeho ponímaní a vyjadrovaní až klimatickej krízy možno tým by som začala s takou prosbou, že možno práve pri tejto problematike by sme mali byť veľmi opatrní s týmito pojmami a vyjadrovaním sa. Nikto nespochybňuje, že klimatická zmena tu je. Je to nejaký jav, ktorý je aj prirodzený, ale nikto nespochybňuje, že človek svojou činnosťou výrazným spôsobom prispieva k urýchľovaniu prejavov klimatickej zmeny.
Avšak hovoriť o klimatickej kríze, resp. až o klimatickej núdzi ako sa hovorí v petícii občanov si myslím, že na pôde parlamentu alebo ľudí, ktorí sú zodpovední za stav krajiny si vyžaduje istú takú väčšiu obozretnosť. Pretože aj také vyjadrenia ako klimatická núdza alebo klimatická kríza môže spôsobovať beznádej ľudí skutočne pocity toho stratenej generácie. Už sa hovorí aj o diagnózach, ktoré hovoria o tom, že naši mladí ľudia sa boja budúcnosti, nechcú si zakladať rodiny, nechcú mať deti, aby neprivádzali svoje deti do beznádejnej budúcnosti, ktorá môže byť spôsobená s tým, že nebude tu vzduch, nebudeme mať vodu, že tu bude nejaká apokalypsia, proste tie fakty fatalistické vízie.
Preto by som chcela, aby sme naozaj hovorili o tom, že je tu klimatická zmena ako nejaký prírodný jav, ktorý je umocňovaný činnosťou človeka, a to sa dá povedať naozaj od prvej priemyselnej revolúcie, kedy sa začali vo veľkom spaľovať fosílne palivá. Avšak aj človek svojou činnosťou, keď si včas uvedomí, dokáže aj zabrániť niektorým tým negatívnym prejavom. A príkladom toho je tzv. možno pred 15 rokmi, že sa hovorilo o tom o ozónovej diere, ktorá bola aj nad Slovenskom a bolo preukázané, že je spôsobená niektorými a používaním niektorých látok, najmä freónu, ktorý bol zakázaný. A v súčasnosti sa hovorí, že tá ozónová diera sa zatvorila. Čiže naozaj, keď človek identifikuje správnym spôsobom ten svoj príspevok, tak a urobí opatrenia výrazným spôsobom vie zamedziť tým nepriaznivým javom.
To sa týka aj vrátane emisií do ovzdušia z našej činnosti nielen priemyselnej, ale aj z dopravy, alebo z poľnohospodárstva a podobne. A musíme si byť vedomí, je nás čoraz viacej. Už len za našu generáciu fakticky dvojnásobok ľudí na zemi pribudlo, to znamená, ľudia potrebujú viac jesť, ľudia chcú žiť čoraz v lepších podmienkach a nielen výstavba, ale aj naša každodenná existencia je veľmi náročná na suroviny a s tým je spôsobená aj istá exploatácia prírodných zdrojov, a to nielen vody ako pitnej vody, ktorú potrebujeme pre svoj život, pretože bez vody nieto života. Ale sú to aj nerastné suroviny. Je to aj drevo ako prírodná surovina, ktorá sa používa na výstavbu alebo na ako ďalší úžitkový materiál. A práve to sú činnosti, ktoré odoberajú schopnosti našej planéty. Keď budeme hovoriť o Zemi ako takej, nielen o Slovensku, ktoré sú schopné dosahovať prírodnú rovnováhu, ktorá je nevyhnutná na to, aby, aby tá nielen spoločnosť, ale aj naša existencia bola trvalo udržateľná.
To, že teraz tá rovnováha nie je, je zrejmé to, že nám postupne tá, tá biologická rozmanitosť sa mení a že dôkazom sú aj vymieranie niektorých druhov, premnožovanie iných, ale ukázal nám to aj ten maličký neviditeľný, takmer neviditeľný vírus, ktorý v priebehu niekoľkých mesiacov by bol schopný vyhladiť veľkú časť ľudskej populácie a takýmto spôsobom si príroda možno aj chcela urobiť aj nejaké poriadky.
Vrátim sa na Slovensko. Chcem uvítať plán ministerstva životného prostredia, ktorý je predložený k tejto správe, kde sa hovorí o jasných legislatívnych krokoch. To čo som ja v minulosti vytýkala ako poslankyňa Národnej rady, ale nielen ako poslankyňa, ale aj ako aktivistka v životnom prostredí boli rôzne stratégie, kde sme ako prví, vždy sme, my sme prví podpísali, my sme prví pristúpili k takému dohovoru, my sme podpísali takú stratégiu a všade sme chceli byť
===== ... krokoch. To, čo som ja v minulosti vytýkala ako poslankyňa Národnej rady, ale nie len ako poslankyňa, ale aj ako aktivistka v životnom prostredí, boli rôzne stratégie, kde sme ako prví, vždy sme sa my sme prví podpísali, my sme prví pristúpili k takému dohovoru, my sme podpísali takú stratégiu a všade sme chceli byť prví a ísť príkladom, ale žiaľ len na papieri. Ako sa hovorilo v životnom prostredí mnohokrát skutek utek a verím, že v našom prípade takto nebude a že spoločnými silami nielen zvládneme tú legislatívnu výzvu, ktorá je potrebná k tomu, aby sa mohli dotiahnuť aj tie praktické kroky, ktoré, ktoré našu spoločnosť nejak doladia do tej trvalo udržateľnej rovnováhy. Máme plán, teraz legislatívny, máme plán, ktorý sme spoločne tvorili v programovom vyhlásení vlády, kde sú konkrétne kroky, ktoré pomôžu, pomôžu zabezpečiť, aby sa tá klimatická zmena na Slovensku a potom následne aj teda v Európe a na, na svete spomalila a aby sme naozaj mali jasný plán, akým spôsobom pripravíme Slovensko na, budeme adaptovať Slovensko na klimatickú zmenu, pretože tá je tu, tú nezastavíme, musíme sa adaptovať, ale musíme urobiť aj tie realizačné kroky, aby sme naozaj dosiahli čím skôr uhlíkovú neutralitu tak, aby tá naša príroda, ekosystém bol trvalo udržateľný. To je výzva, apel nielen na vládu, ale aj na samosprávu, na podnikateľský sektor, na obce, na každého jedného z nás, pretože všetci sme súčasťou tohto systému. Nikto z nás, ani prezidentka, ani prezident inej krajiny, ani my nedokážeme žiť bez vzduchu, nedokážeme žiť bez vody a tým pádom nedokážeme žiť bez prírodných ekosystémov tam, kde sa ten vzduch a voda tvorí.
Preto je na mieste a som veľmi rada, že nie prvýkrát v tomto pléne Národnej rady sa hovorí čoraz viacej o životnom prostredí, je to naozaj čoraz väčší dôraz na tieto témy, v minulosti som bola s pánom ministrom, boli sme takí osamotení bežci, ale pevne verím, že aj táto správa napomôže k tomu, že budeme môcť robiť odpočty konkrétnych, konkrétnych krokov, ktoré zmiernia prejavy klimatickej zmeny. Možno toľko, toľko k tej správe. Ešte tu bola spomínaná petícia, ktorá bola doručená do Národnej rady. Množstvo ľudí sa hlási k tejto problematike a vnímajú ju ako veľmi citlivú záležitosť, osobnú, ale aj cítia tú zodpovednosť za budúcnosť pre naše deti, pre našich vnukov a ja som stará mama, mám už dve vnučky a nie je mi ľahostajný, ľahostajná naša budúcnosť. Toto mňa vždy viedlo aj v mojej práci ako aktivistky a neskôr aj v profesnom živote, v životnom prostredí, že som chcela priložiť ruku k dielu k tomu, aby naozaj život na Slovensku čo sa týka prírody bol trvalo udržateľný a aby to smerovalo k lepšiemu a myslí si, že krok za krokom sa to aj darí, nebude to rýchle, ale musíme byť vytrvalí. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

26.1.2021 o 18:34 hod.

RNDr.

Anna Zemanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:44

Radovan Kazda
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem, pani poslankyňa. Vidím, že v našom klube SaS máme veľmi podobné videnie problematiky globálneho otepľovania. Vidíme tú potrebu očistiť od pátosu tému klimatických zmien, očistiť ju od hľadania nejakého vnútorného nepriateľa alebo nejakého fiktívneho nepriateľa a ísť po riešeniach, po efektívnych riešeniach adaptácie na zmenu klímy. Mám veľkú obavu, že práve aj tí ľudia, ktorí podpísali túto petíciu, tak trochu v pozadí tam cítim, že požadujú práve nejaký lockdown, lockdown v oblasti celej ekonomiky, globálnej svetovej ekonomiky, že požadujú veľmi prísne regulácie, ktoré sú už de facto, de facto útokom na slobodnú trhovú výmenu na konkurencieschopnosť ekonomiky. Práve útokom na to čo im práve prináša blahobyt vďaka čomu aj napríklad mladí ľudia môžu cestovať, môžu študovať v zahraničí, majú lacné letenky, majú obrovské možnosti vlastnej, vlastnej, vlastného zvyšovania vlastného vzdelania a vlastnej kariéry. Toto považujem za veľmi dôležité, aby sme opakovali neustále mladým ľuďom aj aktivistom, aj tým ľuďom, ktorí sa podpíšu pod nejakú petíciu, že robíme konkrétne opatrenia, že sa snažíme robiť adaptačné opatrenia, ale že to nie je bezodná nádoba, že tam môžeme napchať nekonečne veľa peňazí, a že nemôžeme, nemôžeme ísť cestou tvrdého lockdownu, absolútneho vypnutia ekonomiky. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

26.1.2021 o 18:44 hod.

Ing.

Radovan Kazda

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:46

Jaroslav Karahuta
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Nemyslím si, pani poslankyňa Zemanová, že ľudia nebudú chcieť mať deti, a že nebudú chcieť rodiť. Pokiaľ budeme rozprávať o klíme, to si myslím, že je trošku nadnesené, skôr si myslím, že pokiaľ nebudeme hovoriť o klíme alebo pokiaľ budeme hovoriť tak, že sa nič nedeje, tak je to z našej strany nezodpovedné. Pretože aj Sahara, ktorá je dnes plná piesku, bola niekedy zelená. Aj oblasť Palestíny a Nazaretu a Jordánska bola niekedy zelená a práve ľudskou činnosťou došlo k tomu, že niektoré oblasti vyzerajú tak ako vyzerajú, pretože pravdepodobne asi boli nezodpovedné.
V roku 1918, keď bola Španielska chrípka, na zemi žilo jeden a pol miliarda obyvateľov, dnes je ich sedem. Keď si zoberieme, že 30 % potravín vyhodíme pri spotrebe potravín pre sedem a pol miliardy ľudí, vieme si asi predstaviť, čo to robí s našimi prírodnými zdrojmi. Preto rozprávať o klíme, znamená, hovoriť aj rozprávať o tom ako, akým spôsobom si ušetríme naše prírodné zdroje, pretože dobre vieme, že väčšina prírodných zdrojov má charakter neobnoviteľných. To znamená, ak ich zničíme, už to naspäť asi dostaneme veľmi ťažko a to už nehovorím iba o pôde, môžme sa baviť o vode a kopu, kopu ďalších vecí.
Takže ja nie som za extrémizmus, určite nie a nebral by som klimatické zmeny na ľahkú váhu a čo sa týka nejakých globálnych snáh o globálne narušenie ekonomiky, čo sa týka špeciálne poľnohospodárstva, rozvoja vidieka ja som stále na strane lokálnej produkcie ako na nejakej veľkej globálnej, mám to v sebe, mám to svoje odôvodnenie. Kopu, kopu vecí, informatika a tak ďalej je dobrá, keď je globálna. S tým súhlasím. A zase veci, ktoré súvisia priamo s prírodnými zdrojmi, buďme trošku lokálpatrioti, chráňme si ich a využime ... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

26.1.2021 o 18:46 hod.

MVDr.

Jaroslav Karahuta

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:48

Anna Zemanová
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Áno, pán kolega Rado Kazda, ľudia požadujú, majú na to právo. To je právo ľudí, občianskej verejnosti, oni môžu požadovať, žiadať nás, aby sme čokoľvek urobili, je to ich plné právo. Avšak našou zodpovednosťou ako politikov či v parlamente alebo vo vláde je rozumným spôsobom a správnym spôsobom tieto požiadavky posúdiť a hľadať odpovede, ale hlavne aj prinášať riešenia. Tie nemôžu byť náhle, tie by nemali byť v panike a slová ako klimatická núdza alebo kríza vyvolávajú pocit paniky, že poďme aspoň niečo urobiť, len aby sme niečo urobili, aby, aby bol pokoj. My musíme všetko zobrať rozum do hrsti a tú krajinu cez aj tieto vyjadrenia ľudí vyviesť a poukázať na to svetlo na konci tunela, akým spôsobom by sme mali cez tú klímu vyjsť von. To, že je nadspotreba, to súhlasím s obidvoma mojimi predrečníkmi, a že tu je treba, aby každý sám od seba pristúpil k svojmu spôsobu života, pretože presne ako ste povedali, pán kolega Karahuta, tak naše zdroje sú vyčerpateľné, hej. Nie všetky sú obnoviteľné. Aj voda síce je obnoviteľná, ale do istej mieri, keď poškodíme ten ekosystém aj tá voda môže, môže byť, že sa vytratí. To znamená, úplne s vami súhlasím, treba mať rešpekt, úctu, pokoru k prírode, ale zase nesmieme pristupovať s panikou a s nejakými takými prístupom, že poďme len niečo urobiť, aby sme vyhoveli. Nie je to možno populárne, ale musí to byť vecné.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

26.1.2021 o 18:48 hod.

RNDr.

Anna Zemanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 18:50

Ján Budaj
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Dámy a páni, tu je križovatka. Všetko zahmlievanie tej situácie problém nevyrieši. Tam sú ľudia minulosti. Pozrite sa. Pozrite sa tam všetci. Tí odchádzajú. Od vás sa čaká, že ste ľuďmi budúcnosti. Hľadíte aj na budúcnosť. Nehľadíte na svoje vrecko, nehľadíte len na svoje štyri roky, už dnes už ani to nie sú, ale že hľadíte a plníte verejný záujem. Ja nebudem polemizovať s kolegami zo SaS-ky, hoci by som si to s chuti rozdal o tom tých chlácholivých slovách, ale neurobím to aj z kolegiality, lebo mám záverečné slovo a nemohli by reagovať a ja by som ich tak dourážal, že by reagovať chceli. Nie je čas ale na chlácholenie. To proste musím povedať nahlas a jednoznačne. Toto je bod obratu. Obratu aj v kríze štátu, ak sme neboli schopní počuť ten hlas, že my sme poslanci bodu obratu, tak potom voľby 2020 boli zbytočné. A je to aj bod obratu v postoji k zdravému životu, v postoji k prírode, v postoji k pandémiám, v postoji k budúcim hrozbám. Ak to nie sme schopní počuť, tak potom áno, voľby 2020 sa pomýlili. Poslali do parlamentu ľudí, ktorí len chceli vystriedať garnitúru. Toto je bod obratu. Celý rad zákonov je treba, ktoré budú úplne zásadne a nahlas rozbíjať doterajšie ticho. Doterajšie chlácholenie, doterajšie zahmlievanie. Toto je križovatka a vy ste poslanci tej križovatky. Môžte sa motať na nej a prejdú vám tie zvyšné tri roky v takom motaní alebo môžte ľuďom jasne ukázať, že vy viete, prečo tu ste, tam nie je tretia možnosť. Tá tretia možnosť je prehra.
Ja som presvedčený, že chápete odkaz svetových vedcov, veď to nie sú len nejakí slovenskí hádači z kávy. To sú vedci aj slovenskí, aj medzinárodní, ktorí jednoznačne hovoria, že sme už v týchto chvíľach míňame bod, z ktorého už nebude návrat späť. Môžme sa utešovať, že veď my nerobíme to najhoršie, je tu Čína, je tu Amerika, sú tu iní. No ale my viac nemáme v rukách, než to čo máme. Vy máte karty v rukách. Máme v rukách to, čo Slovenskej republike môžu najviac zveriť občania. To máte iba vy. To znamená, naozaj právo hlasovať za občanov Slovenskej republiky. A už keď by ste nechceli veriť hlasom vedcov, že máte svoju vedu, je tu hlas tej mladej generácie. Vážení, toto nie je o tom, že dejiny nás obídu, prejdú po nás, po našich politických mŕtvolách, ak nebudeme počuť, že je tu bod obratu. Títo už odišli, pozerajte, tých to nezaujíma.
Ja si veľmi vážim všetkých diskutujúcich, všetkých, ktorí aj počúvate, lebo vás to zaujíma a som presvedčený, že doprajete tým mladým, aby prišli sem aspoň na ten balkón a aby sa tá petícia prejednala. Tak ja som tak rozumel, pán Karahuta, uzneseniu výboru, na ktorom ja som bol. Dneska doobeda ste mali iný, ale ja som presvedčený, že dáte veci do poriadku. Vy chcete umlčať, chcete to ticho, chcete, bojíte sa, že niekto povie kríza. No a čo ak je teda kríza? Ja cítim, že vy tomu veľmi dobre rozumiete a väčšina z vás čo tu sedíte, nie ste tu preto, aby ste to bagatelizovali, ale že ste si vedomí, že v tomto tu mali aj oni s nami sedieť, lebo toto nie je pravoľavé ani nič iné, to je bod obratu a mohli aj oni počuť, že sú k tomu pozvaní, aby pomohli v podstate odpovedi na globálnu otázku. Slovensko, Slovensko nie je zaspatý kút ...
===== ... v tomto tu mali aj oni s nami sedieť, lebo toto nie je pravo-ľavé, ale nič iné, to je bod obratu a mohli aj oni počuť, že sú k tomu pozvaní, aby pomohli v podstate odpovedi na globálnu otázku. Slovensko, Slovensko nie je zaspatý kút pod Tatrami, ktorý, ktorého sa to netýka. Máme taký priemysel, takú energetiku, že keby sa, keby sa meralo podľa tohoto a jadrovú výrobu už onedlho budeme vraj budeme mať takú, teda najviac na obyvateľa, že keby sa z mesiaca niekto pozrel, tak my svietime ako žiarovka, pokiaľ ide o energetickú výrobu a žiaľ aj o emisie nemáme sa veľmi čím pýšiť. Takže, ak dovolíte, neurazte sa kolegovia ja zostanem pri svojom pojme, že žijeme v ekologickej kríze, žijeme v jej dôsledkoch a že sme na križovatke, z ktorej ak sa na nej budeme motať a nahovárať si, že to nie je križovatka, keď ju premeškáme, tak dejiny sa nám nebudú mať za čo poďakovať a iba povedia prišli na významnú križovatku, ale si ju nevšimli a tak tam boli zbytoční. Dámy a páni, nech to dopadne práve naopak. Ja som presvedčení, že je tu dobrý tím, saskársky tím napríklad sú výborní racionálni ľudia. Dobre viete v mnohých veciach sa zhodneme. Dávam vám za pravdu a ste veľmi dobrí pomocníci ministerstva životného prostredia. Áno aj v tej triezvosti a v obhajobe ľudí, podnikania a ľudí, ktorí, pre ktorých je často ochrana životného prostredia regulačná. No, ale veď aj tí ľudia tu chcú prežiť, aj tí ľudia majú deti a tí ľudia nám dajú za pravdu 100 %. Nebojte sa toho, dajú nám za pravdu ak pochopíme my ako volení zástupcovia alebo ľudia, ktorí pre túto chvíľu majú zverenú správu tejto krajiny. Ak pritakáme hlasom celého sveta, že toto je križovatka, že musíme aj vlastným príkladom tak jak som vám hovoril ukázať, že doba, kedy hodnotou bolo iba viac hromadiť a viac konzumovať sa musí vystriedať dobou, kedy tou hodnotou bude zdravší, čistejší život, krásna voda, krásna krajina a perspektíva, že takto v takomto zdravom existujúcom prostredí budú môcť žiť ďalšie generácie, že sme to nevypotrebovali, že sme to neprežrali a že to už teraz vieme. Vieme aj to, čo naši otcovia nevedeli a naši dedovia a preto nemohli konať. Oni neboli na tej križovatke, nemali, nedostali tú šancu, aby im to veda a nakoniec aj konkrétna, konkrétne skúsenosti ukázali. My tie skúsenosti máme. Nám to tá veda hovorí a hovoria nám to aj vyše sto tisíc mladých hlasov, ktoré chcú počuť ako sa staviate k veci, k veci klimatickej krízy. Kľudne sa postavte tak, že tu žiadna kríza nie je. Presvedčte ich. Oni majú svoje videnie, majú právo počuť váš hlas. Nič viac nežiadali. Nikto vás nenúti ani nedonúti k nejakému hlasovaniu, ale predsa urobme z toho bod rokovania. Týmto by som chcel skončiť a ešte raz vyjadriť presvedčenie, že všetci, ktorí tu sedíte vám ide o tú správnu vec. Uvedomujete si, že sme na dôležitej križovatke aj v tejto veci, aj vo veci krízy štátu a že ste na strane tej budúcnosti a nie na strane minulosti. Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

26.1.2021 o 18:50 hod.

Ján Budaj

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18:59

Jaroslav Karahuta
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ja by som na dve veci rád zareagoval. Čo sa týka samotnej, samotnej výzvy, samotnej petície. Je pravdou, že výbor odporučil Národnej rade prejednať petíciu v pléne a je pravdou, že na túto schôdzu Národnej rady organizačný výbor alebo odbor Národnej rady zaradil túto, toto odborné stanovisko ministerstva životného prostredia. Pán minister, ja som v kontakte s týmito ľuďmi. My sme, nie ja som v kontakte s týmito ľuďmi. Toto je prvá časť, kde vlastne, kde sa asi vypracovalo niečo, aby sa ukázalo verejnosti, že ozaj Slovenská republika ako zodpovedný štát má nejakú koncepciu ako týmto klimatickým zmenám zabrániť. Ale s ohľadom aj na stávajúci pandémiu a situáciu, ktorá je dnes my budeme o tomto bode rokovať na výbore pravdepodobne zajtra, asi zajtra, kde sme prizvali aj Organizačný odbor Národnej rady. Takže toto nie je, že sme to ukončili. Toto má byť prvá časť a s tým súhlasili aj organizátori tej petície. Takže všetko ide chronologicky a čo sa týka klímy. Ja by som mal takúto, takúto prosbu aj kolegom zo SaS. Na jednej strane sa pozeráme na ekonomiku globálne, že globálna ekonomika viem, že ten ste, ste viac menej za podporu tej globálnej ekonomiky. Na druhej strane ja ako osoba som skôr lokálne orientovaný človek, ale potom prečo sa nepozeráme na tú klímu tak isto globálne. Čiže pozeráme sa na ekonomiku globálne, ale na klímu lokálne a musíme si uvedomiť, že my sme malý, Európska únia je maličká, je maličká. Má iba cez 400 miliónov a na svete je 7 miliárd a pohyb ľudí, ktorý predpovedá, nechcem strašiť, ktorý predpovedajú niektorí vedci. Hovoria o tom, že sú dva druhy pohybov. Jeden je ekonomický a druhý je za prírodnými zdrojmi. Keď hovoríme o tom, že ten pohyb, ktorý bol nedávno bol ekonomický, možno bol šťastne ekonomický, ale pokiaľ si neochránime prírodné zdroje a pokiaľ ozaj aj my ten štát v rámci sveta neurobíme všetko preto, aby sme prispeli k ochrane klímy, tak nastane ten iný pohyb. Ten pohyb za jedlom a za prírodnými zdrojmi a potom to už možno bude pozde. Takže ja by som nebagatelizoval pohľad na klímu. Chovajme sa zodpovedne, chovajme sa tak, že sme súčasťou Európy alebo súčasťou sveta. Nie sme, nie sme lokálny štát, ktorý rozhoduje, ktorý vlastne nemôže ovplyvniť ani dianie vo svete. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

26.1.2021 o 18:59 hod.

MVDr.

Jaroslav Karahuta

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
23. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia
 

Uvádzajúci uvádza bod 9:02

Mária Kolíková
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem pán predsedajúci za slovo, prajem príjemné dobré ráno, Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľujem sa vám uviesť zopár slov k vládnemu návrhu zákona, ktorý sa týka obetí trestných činov. Myslím si, že je to naozaj kľúčový, kľúčový návrh, ktorým veľmi progresívnym pokrokovým skutočne pokrokovým spôsobom zabezpečujeme ochranu pre obete a to takým spôsobom, že ak sa jedná o obete násilných trestných činov tak pri týchto obetiach zavádzame by som povedala veľmi systémové riešenie, že prenášame tú ťarchu, ktorú má obeť po spáchaní trestného činu to znamená, že prebieha tu vyšetrovanie, hľadá sa páchateľ. Sú situácie kedy páchateľ je jasný o znamená, že po začatí trestného stíhania je vznesené obvinenie. My umožňujeme v rámci tejto právnej úpravy keď je jednoznačné kto je páchateľom tak, aby bolo možné odškodnenie zo strany štátu to znamená, ak sa obeť podľa tejto právnej úpravy obráti na štát, štát zabezpečí odškodnenie. Nečakáme vlastne na úplné skončenie trestného konania, ale toto bremeno prenášame na štát to je jedna vec. Druhá vec je, že my v rámci právnej úpravy potom nechávame to bremeno, aby si vymáhal vlastne to odškodnenie štát od samotného páchateľa. To znamená, tak ako to doteraz platila tá právna úprava je, že najprv samotná obeť sa musela pokúsiť vymáhať najprv bolo potrebné samozrejme, aby bolo skončené celé trestné konanie, následne bolo potrebné, aby, a by sa domáhala takéhoto odškodnenia u páchateľa, potom sa mohla obrátiť na štát a štátu preukázať, že sa, že urobila takéto kroky neboli účinné, následne vlastne došlo k odškodneniu zo strany štátu.
My toto celé bremeno podľa tejto právnej úpravy prenášame na štát. To čo je nové v tejto právnej úpravy tiež to, že rozširujeme okruh tých čo prichádzajú do úvahy ako obete. Osobitne sú to práve tie osoby, ktoré z, v prípade ak sa najmä jedná o také tragédie ako sú vraždy to znamená, že ak sa jedná o obete, ktoré žili s takouto osobou tak rozširujeme tento okruh aj na tieto osoby to znamená, nie sú to len striktne priami príbuzní. Toto je nová právna úprava, ktorá umožňuje aj takýto širší okruh čo si myslíme, že jednoznačne je potrebné a treba brať aj takéto osoby za, za obete. To čo v rámci tejto novej filozofie odškodnenia rovnako meníme je, že meníme spôsob akým budeme odškodňovať to znamená, čo sa týka finančnej, finančnej úhrady. Teraz sa vlastne jedna suma rozdeľovala a podľa toho koľko bolo obetí tak sa vlastne rozdelilo ak bolo viac obetí tak vlastne tá istá suma sa rozdelila medi jednotlivé obete. Teraz meníme tejto spôsob to znamená, že ak sa jedná o ujmu tak vnímame, že tú ujmu má každá takáto obeť to znamená, že každá má nárok na určitú sumu, ktorú určujeme a bude to síce trošku asi stáť štát to je aj v rámci doložky vplyvov ale máme zato, že toto je spôsob, ktorý je určite viac spravodlivý.
To čo prinášame v rámci tejto právnej úpravy je aj ochrana osobitne obetí domáceho násilia pretože vytvárame systém tzv. intervenčných centier, ktoré by sa mali zriadiť v rámci každého kraja. Bude to samozrejme súvisieť s veľmi veľkou spoluprácou s mimovládnymi organizáciami. Takéto intervenčné centrum v prípade domáceho násilia bude tým, tým systémovým prvkom, že bude samo kontaktovať obeť domáceho násilia ak napríklad došlo k tomu, že na základe úkonov príslušného policajného orgánu došlo k zadržaniu práve v prípade, že tam došlo k nejakým úkonom, útokom, ktoré súviseli s domácim násilím, došlo k obmedzeniu osobnej slobody takejto osoby. Tak sú vlastne toto sú momenty kedy potom tie čo sú obete domáceho násilia musia robiť veľmi kľúčové rozhodnutia čo ďalej. A tu veľmi často na základe praxe a aplikácie vieme, že dochádzalo k tomu, že vlastne tie ďalšie úkony už takáto obeť nebola schopná dostatočne účinne urobiť, to znamená vyhľadať právnika, zvážiť ďalšie kroky, ktoré umožňuje či už civilná právna úprava alebo aj trestná úprava. To znamená, to čo tu je veľká zmena je, že takéto intervenčné takéto potom intervenčné centrum, ktoré sa vytvorí v rámci jednotlivých krajov tak bude samo kontaktovať obeť domáceho násilia na základe informácie od Policajného zboru a spolu s ňou vypracuje vlastne plán stratégie ochrany obete čo môže súvisieť samozrejme s príslušnou právnou pomocou, podanie potrebných podaní v primeranom čase a pod.
Tu by som povedala, že sú úplne kľúčové veci, ktoré sú súčasťou tejto právnej úpravy. Ja si vás dovoľujem požiadať o podporu tejto právnej úpravy si myslím, že je to naozaj kľúčová právna úprava, ktorá súvisí s ochranou obetí, násilných trestných činov osobitne obetí domáceho násilia. To už, dovoľujem si vás požiadať o podporu, myslím si, že je to veľký krok vpred. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

27.1.2021 o 9:02 hod.

Mgr.

Mária Kolíková

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:08

Ondrej Dostál
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem pán podpredseda. Vážená pani ministerka, vážené kolegyne, kolegovia, a dovoľte, a by som podľa § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému vládnemu návrhu zákona. Vládny návrh zákona spĺňa z formálno-právnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby vládny návrh zákona prerokoval ústavnoprávny výbor a výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny. Za gestorský výbor navrhol ústavnoprávny výbor s tým, aby výbory prerokovali vládny návrh zákona v druhom čítaní do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania vládneho návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní. Zo znenia vládneho návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. Odporúčam zároveň vládny návrh zákona prideliť výborom vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie vládneho návrhu zákona vo výboroch v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady. Pán podpredseda, otvorte, prosím všeobecnú rozpravu. ... Národnej rady. Pán podpredseda, otvorte prosím všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

27.1.2021 o 9:08 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:12

Mária Kolíková
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci, za slovo. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, predkladám vám vládny návrh zákona, ktorý súvisí s pôsobnosťou ministerstva spravodlivosti v oblasti dotácií, poskytovania dotácií v oblasti ľudských práv. Táto právna úprava by som povedala, že je právnou úpravou, ktorá skôr obsahuje technické detaily, ktoré zlepšia celý proces poskytovania dotácií. Tá právna úprava vyplýva z aplikačnej praxe. To, čo sa snažíme vyriešiť v rámci tejto právnej úpravy, tak je zbytočná byrokratická záťaž žiadateľov, dopĺňame tu z dôvodu zaujatosti právnu úpravu, keď je člen alebo členka komisie vo vzťahu k žiadateľovi blízkou osobou, spresňujeme informácie, ktoré sa zverejňujú na webovom sídle ministerstva v súvislosti s poskytovaním dotácií, ďalej na zabránenie duplicitnej podpory niektorých subjektov vypúšťame časť možnosti aktivít, ktoré boli podporované a to aktivity takzvané kultúrne, ktoré máme za to, že sú súčasťou dotačného mechanizmu, ktorý je v rámci kompetencie ministerstva kultúry, pretože takýto dotačný program pre príslušné skupiny, ktoré by spadali aj pod ministerstvo spravodlivosti, sme si uvedomili, že spadajú vlastne aj pod túto dotačnú schému, ďalej tiež vytvárame možnosť poskytnutia odmeny za vykonanú prácu pre tých členov a členky komisie, ktoré nie sú štátnymi zamestnancami, myslím si, že to je asi ten základný výpočet tých, ako by som povedala, technických upresnení, ktoré sa snažíme vyriešiť v rámci tejto právnej úpravy.
Ja si vás dovoľujem požiadať o podporu, bude to znamenať lepší, transparentnejší proces poskytovania dotácií v oblasti ľudských práv, čo je v kompetencii ministerstva spravodlivosti. Vopred ďakujem za podporu.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

27.1.2021 o 9:12 hod.

Mgr.

Mária Kolíková

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:14

Radovan Marcinčin
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému vládnemu návrhu zákona.

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Nech sa páči, v pohode.

Marcinčin, Radovan, poslanec NR SR
Vládny návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby vládny návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor, výbor pre kultúru a médiá a výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny. Za gestorský výbor navrhol ústavnoprávny výbor s tým, aby výbory prerokovali vládny návrh zákona v druhom čítaní do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní. Zo znenia vládneho návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. Odporúčam zároveň vládny návrh zákona prideliť výborom, vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie vládneho návrhu zákona vo výboroch v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady. Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

27.1.2021 o 9:14 hod.

Mgr.

Radovan Marcinčin

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video