24. schôdza

24.2.2021 - 26.2.2021
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

24.2.2021 o 13:07 hod.

Ing.

Juraj Blanár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 13:07

Juraj Blanár
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ctená snemovňa, len ťažko sa hľadajú slová vo chvíli, keď sa musíme vyrovnať so smrťou nášho dlhoročného kolegu a priateľa, poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomíra Petráka.
Náš vzácny kolega bol významným predstaviteľom ľavicového hnutia na Slovensku. Svoje poslanie našiel v službe ľuďom. Okrem toho, že bol poslancom Národnej rady Slovenskej republiky, pôsobil od roku 1992, teda dlhých 29 rokov, aj ako starosta obce Hurbanova Ves.
Ľubo Petrák bol mužom kompromisu a racionálnych riešení. Autentický ľavičiar, ktorého hlavnou povahovou črtou bola charakternosť a silné sociálne cítenie. Všetci, ktorí sme mali česť spolupracovať s ním, si ho zapamätáme ako čestného, dobrého a skromného človeka. Verejnosťou aj politickými kolegami či rivalmi bol Ľubo Petrák mimoriadne rešpektovaný z hľadiska profesionálneho prístupu a odbornosti v oblasti školstva. Jeho odchodom prišlo Slovensko o významného politika, rešpektovaného odborníka a skvelého človeka.
Ctená snemovňa, dovoľte mi, aby som pripomenul pôsobenie nášho zosnulého kolegu, poslanca Ľubomíra Petráka v Národnej rade.
V súčasnom volebnom období zastával pozíciu podpredsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Bol aj členom mandátového a imunitného výboru. Rovnako predsedom skupiny priateľstva s Ruskou federáciou.
V minulom volebnom období, v rokoch 2016 až 2020, zastával pozíciu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Bol členom Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti a predsedom skupiny priateľstva s Ruskou federáciou.
V šiestom volebnom období, v rokoch 2012 až 2016, bol členom Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti, podpredseda Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, predseda Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky od 12. 2. 2015 a rovnako predsedom skupiny priateľstva s Ruskou federáciou.
V piatom volebnom období, v rokoch 2010 až 2012, zastával pozíciu člena Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky.
V štvrtom volebnom období, v rokoch 2006 až 2010, bol členom Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky.
Zúčastnil sa na viacerých oficiálnych návštevách predstaviteľov parlamentu s Ruskou federáciou a zaslúžil sa o rozvoj slovensko-ruských vzťahov. Ako predseda Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport sa zúčastnil viacerých zahraničných pracovných ciest v Srbsku a Rumunsku a prispel k pozdvihnutiu kultúry a zvykov Slovákov žijúcich na tomto území.
Milý kolega, priateľ Ľubo, odpočívaj v pokoji. Česť Tvojej pamiatke!
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

24.2.2021 o 13:07 hod.

Ing.

Juraj Blanár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:15

Štefan Kuffa
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán predseda, ďakujem za slovo. Vážený pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o doplnenie bodu programu 24. schôdze a to, aby Národná rada sa uzniesla na tom, že ak by dnes Národná rada schválila predĺženie núdzového stavu, na čo nie sú dôvody, aby počas núdzového stavu sa neuplatňovali drakonické tresty, trestné sadzby, ktoré chudobným ľuďom ukladajú pätnásťročné tresty za ukradnutý chlieb. Tresty v čase núdzového stavu považujeme za mimoriadne kruté a nespravodlivé.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

24.2.2021 o 13:15 hod.

PhDr.

Štefan Kuffa

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:16

Filip Kuffa
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Dávam návrh, aby sa program 24. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky doplnil o nasledovný bod: Uznesenie, ktorým Národná rada zaväzuje vládu SR, aby bez súhlasu Národnej rady nemohla vláda SR alebo jednotlivé ministerstvá uskutočňovať celoplošné testovanie na COVID-19.
Skúsenosti s uskutočňovaním celoplošných testovaní potvrdzujú skutočnosť, že jednak sa robia v rozpore s príbalovým letákom pri teplotách nižších ako 14 stupňov, a teda tieto celoplošné testovania len nezmyselne zvyšujú mobilitu a premorenosť občanov Slovenskej republiky. Taktiež sa plytvá peniazmi daňových poplatníkov, samospráv a zase dochádza k vlne nespokojnosti hlavne u starostov, ktorých týmto finančne aj kapacitne tieto testovania zaťažujú.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

24.2.2021 o 13:16 hod.

Ing. et Ing.

Filip Kuffa

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:17

Monika Kozelová
Skontrolovaný text
Pred tromi dňami sme, si verejnosť uctila pamiatku zosnulého Janka Kuciaka a Martinky Kušnírovej. Ja myslím, že táto tragická udalosť zasiahla aj do života nás všetkých. Títo dvaja mladí ľudia pohli davom a ja si myslím, že je namieste a aj by som o to poprosila, aby sme si ich pamiatku uctili aj na pôde parlamentu.
Ďakujem. (Reakcia z pléna.)
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

24.2.2021 o 13:17 hod.

Mgr.

Monika Kozelová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 13:22

Anna Andrejuvová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky, vážené panie poslankyne, páni poslanci, na základe poverenia Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky zo dňa 24. februára 2021 predkladám Národnej rade Slovenskej republiky informáciu o nastúpení náhradníka na uprázdnený mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 426 z 24. februára 2021 vyhlásil podľa § 71 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 10 ods. 1 a 2 písm. e) a ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, že na uprázdnený mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomíra Petráka za stranu SMER – sociálna demokracia nastupuje dňom 24. februára 2021 podľa poradia uvedeného v zápisnici Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán o výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republiky zo dňa 29. februára 2020 za stranu SMER – sociálna demokracia náhradník Ing. Augustín Hambálek, narodený 16. júla 1957, bytom Trnava.
Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky sa oboznámil s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky zo dňa 24. februára na svojej 8. schôdzi, preskúmal dodržanie podmienok nastúpenia náhradníka podľa § 71 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podáva Národnej rade Slovenskej republiky predmetnú informáciu spolu s návrhom na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Kollár, Boris, predseda NR SR
Ďakujem predsedníčke...

Andrejuvová, Anna, poslankyňa NR SR
Ešte prečítam návrh, návrh uznesenia.
Návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky z 24. februára 2021 k informácii Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o nastúpení náhradníka na uprázdnený mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.
Národná rada Slovenskej republiky berie na vedomie:
1. že podľa § 2 ods. 3 písm. e) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomíra Petráka sa uprázdnil dňa 20. februára 2021 jeho úmrtím;
2. podľa § 71 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 10 ods. 1 a 2 písm. e) a ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 426 z 24. februára 2021 vyhlásil nastúpenie náhradníka podľa poradia uvedeného v zápisnici Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán o výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republiky zo dňa 29. februára 2020. Za stranu SMER – sociálna demokracia nastupuje dňom 24. februára 2021 náhradník Ing. Augustín Hambálek, narodený 16. júla 1957, bytom Trnava;
3. informáciu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o nastúpení náhradníka na uprázdnený mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem, skončila som.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

24.2.2021 o 13:22 hod.

Mgr. et Mgr.

Anna Andrejuvová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

13:44

Andrej Doležal
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi z poverenia vlády Slovenskej republiky uviesť na dnešné rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Legislatívna úprava prijatá zákonom č. 198 v roku 2020 alebo z roku 2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia a zasiahnutými opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 s účinnosťou od 21. júla 2020, výrazne zredukovala možnosť efektívneho postihovania prevádzkovateľov vozidiel za nesplnenie povinnosti úhrady diaľničnej známky, keďže v súčasnosti podľa § 11 ods. 6 možno pokutu uložiť do 60 dní od dňa porušenia povinnosti, to znamená do 60 dní právoplatne rozhodnúť o pokute, čo je pri dodržaní príslušných procesných ustanovení zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, tzv. správny poriadok, v znení neskorších predpisov v praxi takmer nevykonateľné.
Cieľom návrhu zákona je zvýšenie efektívnosti sankcionovania prevádzkovateľov vozidiel, ktorí si nesplnili zákonnú povinnosť.
Ustanovuje sa, že pokutu za nesplnenie povinnosti úhrady diaľničnej známky podľa § 4 zákona možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď sa príslušný okresný úrad dozvedel o porušení povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, kedy k porušeniu povinnosti došlo.
Navrhovaná úprava zásadným spôsobom prispeje k náležitému a efektívnemu sankcionovaniu prevádzkovateľov vozidiel, ktorí si nesplnili povinnosť úhrady diaľničnej známky.
Vláda Slovenskej republiky návrh na skrátené legislatívne konanie schválila dňa 18. februára 2021 uznesením č. 95.
Vážené panie poslankyne, páni poslanci, na záver si vás dovoľujem požiadať o podporu pre prijatie a schválenie predloženého návrhu vlády. Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis

24.2.2021 o 13:44 hod.

Ing.

Andrej Doležal

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

13:46

Ľuboš Krajčír
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán minister, predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 422 z 22. februára 2021 pridelil výboru pre hospodárske záležitosti návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 431), s tým, že o výsledku prerokovania uvedeného návrhu vlády bude informovať Národnú radu Slovenskej republiky.
Výbor pre hospodárske záležitosti prerokoval návrh vlády na skrátené legislatívne konanie na svojej 47. schôdzi dňa 24. februára 2021. Uznesením č. 134 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky tento návrh schváliť s tým, že prvé, druhé a tretie čítanie sa uskutočnia na 24. schôdzi Národnej rady.
Vážený pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

24.2.2021 o 13:46 hod.

PhDr.

Ľuboš Krajčír

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 13:48

Boris Susko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, opakovanie je matka múdrosti, sme v skrátenom legislatívnom konaní a musím opätovne už niekoľkýkrát v tomto volebnom období, keďže tento inštitút skráteného legislatívneho konania táto vládna koalícia naozaj používa už na čokoľvek a kedykoľvek, zopakovať to, čo hovorí zákon o tom, kedy je možné použiť skrátené legislatívne konanie.
Ešte raz upozorňujem, že o tom hovorí zákon, zákon o rokovacom poriadku. To nie je nejaké vnútorné pravidlo Národnej rady, ale je to všeobecne záväzný právny predpis vo forme zákona, ktorý hovorí, že, v § 89, opäť to musím zopakovať, že "za mimoriadnych okolností, keď môže dôjsť k ohrozeniu základných ľudských práv a slobôd alebo bezpečnosti alebo ak hrozia štátu značné hospodárske škody, Národná rada sa môže na návrh vlády uzniesť na skrátenom legislatívnom konaní o návrhu zákona."
No v tomto prípade asi nejde o mimoriadnu okolnosť, keďže pandémiu tu máme už vyše roka a vláda vedela, že je tento problém, pretože tento problém nevznikol včera ani pred týždňom, ani pred dvomi týždňami, ani pred mesiacom. Tento problém je tu už dlhšie a vedela o tom vláda aj pred mesiacom, aj pred dvomi mesiacmi, aj pred tromi mesiacmi, aj pred štyrmi mesiacmi, čiže mohlo to ísť v štandardnom legislatívnom procese a aj dnes to môže ísť v štandardnom legislatívnom procese a nič sa nestane, ak to bude na ďalšej schôdzi alebo schválené na tej ďalšej schôdzi. Dnes mohlo v kľude prejsť prvé čítanie a na ďalšej schôdzi ďalšie čítanie.
Ďalej, keď môže dôjsť k ohrozeniu základných ľudských práv a slobôd; nedochádza tu k žiadnemu ohrozeniu základných ľudských práv a slobôd ani bezpečnosti. Alebo ak hrozia štátu značné hospodárske škody, štátu značné hospodárske škody. Keď si pozriete ten návrh na skrátené legislatívne konanie, nie je tam žiadna analýza toho, že štátu hrozia značné hospodárske škody, a vyčíslenie, aké značné hospodárske škody to sú. Značné hospodárske škody máme definované v našom právnom poriadku, čo znamenajú a koľko to je, ale z tohto návrhu na skrátené legislatívne konanie sa to nedočítate. My nemáme žiadnu analýzu finančných dopadov, koľko to pre štát bude znamenať plus, resp. koľko by to znamenalo mínus. A nehovoríme tu o nejakých, nejakých povinných platbách, hovoríme tu o sankciách. Tu nehovoríme o niečom, čo vieme predpokladať. Čiže aké značné hospodárske škody tu štátu vznikajú, keď ich nevieme ani kvantifikovať?
Čiže domnievam sa, že tento návrh na skrátené legislatívne konanie nespĺňa žiadnu z podmienok zákona na to, aby mohlo takéto skrátené legislatívne konanie tu byť, a že ideme pri tomto do úmyselného konania v rozpore so zákonom o rokovacom poriadku.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

24.2.2021 o 13:48 hod.

JUDr. PhD.

Boris Susko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13:51

Marian Kotleba
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán kolega Susko, ja oceňujem vašu snahu upozorniť na to, že sa tu láme zákon, a na to, že jednoducho koalícia si robí zo zákonov už trhací kalendár a používa ich tak, ako sa im zachce. Ale teraz cez túto krátku prestávku, ktorá predchádzala tomuto vášmu vystúpeniu, som mal možnosť počúvať vyjadrenie poslankyne Zemanovej na ich tlačovej konferencii ohľadom predĺženia núdzového stavu, kde jednoducho posolstvo, posolstvo z tohto vystúpenia je, že im je to vlastne úplne všetko jedno, že im je to jedno, pán kolega, že oni si to proste budú robiť, ako im to zákon umožňuje, neumožňuje, za každú cenu, bez ohľadu na to, ako žijú ľudia, bez ohľadu na to, čo sa tu na Slovensku už deje za systém, a preto si myslím, pán kolega, že táto vaša snaha je síce úprimná, ale zbytočná, lebo vidíme, že tá väčšina jednoducho je väčšinou aj bez ohľadu na to, či zákon bude porušený alebo nie.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.2.2021 o 13:51 hod.

Ing. Mgr.

Marian Kotleba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 13:52

Miroslav Suja
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážení kolegovia, kolegyne, tak ako povedal môj predrečník, tento zákon nemá nič spoločné s bojom proti COVID-u. Ja by som vám chcel pripomenúť jednu vec. Na začiatku tejto schôdze sme nedali minútu ticha za Jána a Martinu a predseda parlamentu to zdôvodnil tým, aby sme neporušovali predpisy. A ja s ním súhlasím, lebo to malo byť dopredu prerokované.
Ale takisto sme sa tu dohodli a, vládna koalícia, vy sami ste deklarovali a vládu upozornili aj s predsedom parlamentu, že sem nemajú posielať zákony, ktoré nemajú nič s bojom proti COVID-u. A aký je výsledok, kolegovia, kolegyne z vládnej koalície? Presne zákon ako vyšitý. Už mu chýba len nejaký prílepok a bude to úplne dokonalé. Sami ste to chceli, sami ste upozorňovali vládu, podpredseda parlamentu takisto, že tieto zákony sem nemajú chodiť v tomto období – a máme ho tu. Rok vám nechýbal, a teraz prišiel? Ja nerozumiem ministrovi, bral som ho, že je pragmatický človek, ale tomuto nerozumiem.
Pani prezidentka nás upozornila, aby sme nezneužívali inštitút skráteného legislatívneho konania, že takéto zákony nebude podpisovať. Preto ak náhodou, že tento zákon prejde, tak ju vyzývam, aby ho nepodpísala. Tak ako to povedala aj ona, lebo to je dokonalý príklad, ako to vláda zneužíva. Neni jeden jediný dôvod, aby sme tento zákon tu dneska prerokovali a nepočkal na normálnu schôdzu v normálnom legislatívnom procese a nie v skrátenom legislatívnom konaní, kolegovia, kolegyne.
Ale keď si ho dovolíte zneužiť, tak aj ja si dovolím zneužiť túto možnosť tu vystúpiť a spýtam sa vás, pán minister, keď ste už tu a rypnem si do vás, koľko ste už postavili z tých 25-tisíc bytov každý rok, čo ste sľúbili? Koľko ste z nich spravili? Keď môžme zneužívať tento zákon, tak skúsme zneužívať, alebo tento inštitút, tak ja ho zneužijem takisto. Alebo to bolo čisto len politické sľuby na oklamanie občanov pred voľbami? Lebo jasne ste vyhlásili, že 25-tisíc bytov ročne. Tak sa spýtam, koľko ste postavili. A ak ste nepostavili žiadny, tak koľko ste začali stavať? Budem rád, keď mi na to odpoviete.
Keď budú chodiť, vážení kolegovia a kolegyne z koalície, zákony k téme a boji proti koronavírusu a COVID-u, tak ja budem vystupovať k téme. Ale keď si vláda dovolí zneužívať túto situáciu a mrhať naším časom, tak si to dovolím aj ja. Preto poprosím pána ministra, aby mi odpovedal na moje otázky.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

24.2.2021 o 13:52 hod.

PaedDr. Mgr.

Miroslav Suja

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video