25. schôdza

16.3.2021 - 1.4.2021
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

30.3.2021 o 14:29 hod.

Mgr.

Gábor Grendel

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11:58

Zita Pleštinská
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda. Chcela by som poďakovať kolegovi Jankovi Szőllősovi za argumentami podložené vystúpenie v tejto rozprave. Klimatická zmena, klimatická kríza je už dekády pomenovaným a predvídateľným rizikom a s istotou vieme, že sa mu nevyhneme. Tak ako preverila akcieschopnosť samospráv celosvetová pandémia nového koronavírusu, zmena klímy a klimatická kríza je a bude ďalšou skúškou, pred ktorou stoja aj samosprávy. Klimatickú núdzu môže vyhlasovať aj región, mesto alebo obec. Prvým mestom na Slovensku, ktoré klimatickú núdzu vyhlásilo, sú Zlaté Moravce. Vážnosť tomuto bodu dáva účasť aj pána ministra životného prostredia Jána Budaja na rozprave k tomuto bodu programu, čo si veľmi vážim.
Ako architektka už dlhšie sledujem fóra o výstavbe rodinných domov. Dávam do pozornosti domáce elektrárne, ktoré v súčasnosti si ľudia nedovolia kvôli vysokej vstupnej cene. Celková cena je okolo 7-tisíc eur a cena batérie sa pohybuje v rozmedzí od 3- do 4-tisíc eur. V mnohých krajinách je to zaužívané. V prípade dotácie, ktorá by znížila vstupné náklady by mnoho ľudí prešlo na fotovoltické články, reálna návratnosť investície pre domácnosť je 10 rokov. Týmto krokom by sa znížilo, znížila na polovicu. Čiže keď chceme pretaviť vlastne túto tému, musíme ju pretaviť priamo aj obyvateľom. A myslím si, že obyvatelia si uvedomujú vážnosť tejto situácie.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

30.3.2021 o 11:58 hod.

Ing. arch.

Zita Pleštinská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11:59

Romana Tabák
Skontrolovaný text
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Pán poslanec Szőllős, ja vám veľmi pekne ďakujem za vaše vystúpenie. Ja by som len tak chcela vypichnúť, že ľudia hovoria, že neriešime ich problémy. Tak poďme spoločne ľuďom dokázať opak a podporme petíciu, pod ktorú sa podpísalo 120-tisíc ľudí. Ich hlas je mohutný a nesmieme ho ignorovať. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

30.3.2021 o 11:59 hod.

Bc.

Romana Tabák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12:00

Ján Szőllős
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem mojim kolegom za reakcie.
A to, že podobne ako ja som sa snažil v mojej, v mojom vystúpení držať čísel a uvádzať konkrétne veci, tak aj vo faktických poznámkach to zaznelo, že sú dôležité práve konkrétne opatrenia, ktoré pomôžu ľuďom, ktoré nasmerujú aj obyčajného človeka, tak to poviem, k tomu, aby mohol, mohol k tomu prispieť tým, že ušetrí na spotrebe energie vo svojej domácnosti, vo svojom dome a podobne.
Ďakujem za reakcie.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

30.3.2021 o 12:00 hod.

RNDr. Mgr. CSc.

Ján Szőllős

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
25. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní - 30.03.2021
 

Vystúpenie v rozprave 13:55

Eduard Heger
Skontrolovaný text
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, keďže sme sa o tomto zákone rozprávali dnes doobeda, verím tomu, že máte všetko v živej pamäti, a tak nebudem vás zdržovať opakovaním toho, čo tu zaznelo. V každom prípade poteším sa vašej podpore. Sú to dobré veci pre ľudí. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

30.3.2021 o 13:55 hod.

Ing.

Eduard Heger

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 14:03

Marián Viskupič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona. Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu výborov o prerokovaní vyššie uvedeného vládneho návrhu zákona.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 662 zo dňa 30. marca 2021 pridelila vládny návrh zákona týmto výborom Národnej rady Slovenskej republiky: výboru pre financie a rozpočet a tiež ústavnoprávnemu výboru, zároveň určila výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
K predmetnému vládnemu návrhu zákona zaujali výbory toto stanovisko: odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť - ústavnoprávny výbor a odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi - výbor pre financie a rozpočet. Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy uvedené bod bodom IV spoločnej správy.
Gestorský výbor odporúča o návrhoch výboru, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: o bodoch spoločnej správy č. 1, 2, 3 a 4 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade predmetný vládny návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 161 z 30. marca 2021. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom vládnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

30.3.2021 o 14:03 hod.

RNDr. Ing.

Marián Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 14:22

Eduard Heger
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne (ruch v sále a zaznievanie gongu), pán predsedajúci a podpredseda Národnej rady. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, tak ako pri lex korona... (Neutíchajúci ruch v sále a prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Grendel Gábor, podpredseda NR SR
Poprosím o pokoj v rokovacej sále.

Heger, Eduard, podpredseda vlády a minister financií SR, poverený vedením Ministerstva zdravotníctva SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
9.
Ďakujem veľmi pekne. Tak ako pri lex korona z dielne ministerstva financií, tak aj pri lex korona z ministerstva zdravotníctva, keďže sme tento zákon tu mali pred pár hodinami a povedali sme si, čo v ňom je, tak vlastne nebudem tú rozpravu zbytočne naťahovať. Ja som avizoval aj zmenu, ktorá, ku ktorej dôjde na výbore pre zdravotníctvo, vlastne tam bol, ak to správne chápem, pozmeňujúci návrh, čiže o tom bude, predpokladám, informovať pani spravodajkyňa.
Takže za mňa len poprosím vás o podporu, opäť sú to veci, ktoré, verím, že ľuďom pomôžu. A čo sa týka tých zmien, ktoré sme urobili, je to naozaj tiež v dobrom záujme pomôcť pri odškodnení ľuďom, aby to bolo naozaj presné, spravodlivé a hlavne aby sa to dostalo k tým ľuďom, ktorým má.
Takže za mňa ďakujem pekne a odovzdávam slovo.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

30.3.2021 o 14:22 hod.

Ing.

Eduard Heger

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 14:23

Jana Bittó Cigániková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážení kolegovia, ako spoločná spravodajkyňa predkladám spoločnú správu k vládnemu návrhu zákona (tlač 478a).
Vládny návrh zákona prerokovali určené výbory, teda ústavnoprávny výbor a výbor pre zdravotníctvo ako gestorský výbor.
Ústavnoprávny výbor prerokoval návrh zákona v stanovenom termíne, vyslovil súhlas s návrhom zákona a odporučil Národnej rade návrh zákona schváliť. Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo prerokoval návrh zákona v stanovenom termíne, vyslovil rovnako súhlas s návrhom zákona a odporučil Národnej rade návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, ktoré sú obsiahnute, obsiahnuté v časti IV spoločnej správy.
Podľa § 75 ods. 2 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku sa zúčastnil rokovania výboru a predložil svoje stanovisko vo forme pozmeňujúceho návrhu poslanec Ondrej Dostál, ktoré som si osvojila ako spravodajkyňa.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predloženému návrhu zákona (tlač 478) vyjadrených v uzneseniach uvedených pod bodom IV tejto správy a stanovisku gestorského výboru odporúča Národnej rade návrh zákona schváliť pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Spoločná správa obsahuje 28 pozmeňujúcich návrhov, súčasne výbor navrhol, aby sa o bodoch 1 - 28 hlasovalo spoločne návrho..., s návrhom gestorského výboru schváliť.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením č. 89 z 30. marca, kde ma výbor poveril za spoločnú spravodajkyňu k predloženému návrhu zákona.
Pán predsedajúci, skončila som, môžete otvoriť rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

30.3.2021 o 14:23 hod.

Mgr. MBA

Jana Bittó Cigániková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:26

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Áno, ďakujem. Vážený pán minister, vážený pán podpredseda Národnej rady, kolegyne, kolegovia, chcem len stručne poďakovať ministerstvu zdravotníctva za ústretový prístup a v tých veciach, o ktorých som hovoril v prvom čítaní, čo nebolo tak dávno, pred pár hodinami, a ktoré som sa pýtal, či by bolo možné zmeniť v súlade s tým, o čo sme sa pokúšali aj v našom nepredloženom poslaneckom návrhu zákona, o ktorom sme hovorili aj komunikovali s ministerstvom, s kolegom pánom poslancom Benčíkom, s pani poslankyňou Cigánikovou, myslím, s pani poslankyňou Letanovskou, a teda konkrétne veci týkajúce sa dočasnej odbornej stáže. Dohodli sme sa a premietlo sa to aj do toho pozmeňujúceho návrhu, že sa možnosť vykonávania dočasnej odbornej stáže rozšíri z tých pôvodne navrhnutých 90 dní po skončení krízovej situácie na 180 dní. Je to súčasťou spoločnej správy, a teda ďakujem za ochotu akceptovať tento pozmeňujúci návrh, ktorý išiel cez zdravotnícky výbor.
V tej druhej veci, o ktorej som hovoril a ktorá sa týkala zvyš..., zvýšenia informácií, tak síce sa to nedostane do zákona, ale hovorili sme o tom na rokovaní výboru a ministerstvo zdravotníctva má záujem, aby, aby mali záujemcovia o dočasnú odbornú stáž viac informácií o možnostiach vykonávania dočasnej odbornej stáže. Teda bol som informovaný, že časť tých informácií už je zverejňovaná aj v anglickom jazyku, nielen v slovenskom jazyku. A teda stále, stále dúfam, že, že tých informácií bude viac vrátane informácií o konkrétnych poskytovateľoch ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorí majú nedostatok či už lekárov, alebo zdravotných sestier, pôrodných asistentiek a ktorí by ten nedostatok mohli riešiť aj takým spôsobom, že, že zamestnajú niekoho vo forme odbornej dočasnej stáže, teda myslím zdravotníckych pracovníkov zo, zo zahraničia. A asi by bolo lepšie, keby to bolo v zákone, ale, ale teda dôležité je, aby tie informácie boli zverejňované. A teda verím, že aj v tomto smere nastane smerom do budúcnosti nejaký pokrok a tých informácií bude viac a budú na jednom mieste a ten inštitút sa začne využívať širšie, ak to bude ešte potrebné.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

30.3.2021 o 14:26 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:29

Jana Bittó Cigániková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ja len v krátkosti chcem informovať. Prijali sme na zdravotníckom výbore veľa takých technicko-legislatívnych úprav alebo takých praktických úprav, ktoré, ktoré boli absolútne vecné a v podstate úplne nesporné. Nepredpokladám, že v tejto sále sedí niekto, kto by s tým mohol mať akýkoľvek problém.
Veľmi oceňujem a musím povedať, že veľmi príjemnú zmenu zastupujúceho ministra Eda Hegera, nechcem teda nič zlé hovoriť, práve naopak, zmenu v tom, že bola absolútna snaha napriek tomu, že teda bola komplikovaná politická situácia, zrýchlený čas, tak bola naozaj absolútna snaha nielen komunikácie v rámci koalície, ale dodať aj zdravotníckemu výboru tú legislatívu čím skôr, aby sa tým mohla zaoberať napríklad aj opozícia.
Ja toto považujem za absolútne kľúčové, aby parlament, celý parlament, aby mal k dispozícii návrhy dostatočne včas. Nehovorím, že v tomto prípade to bolo dostatočne, dostatočne je podľa mňa minimálne dva dni, ale naozaj tá situácia iné nedovoľovala a myslím si, že pán minister Heger, ale aj teda štátny tajomník Stachura a, a zamestnanci ministerstva zdravotníctva urobili teraz naozaj maximum, aby tie návrhy dali dostatočne včas a boli kooperujúci, absolútne kooperujúci pri pozmeňujúcich návrhoch. Chcela by som to teda oceniť, bola to naozaj až radosť, musím povedať, takto pracovať, bolo to veľmi príjemné a verím, že nám toto vydrží.
Chcem vás informovať okrem tých takých všeobecných vecí, aké dôležité pozmeňujúce návrhy sme prijali. Musím, musím to komentovať a musím vám povedať, že mali sme pozmeňujúci návrh s pani poslankyňou Záborskou, to, to je veľmi zaujímavá kombinácia, myslím si, že sa všetci z toho tešíme (povedané so smiechom), ale aj s pani kolegyňou Šebovou a pani kolegyňou Letanovskou k tomu, aby sa rozšírili indikácie na kúpeľnú liečbu pre pacientov, ktorí majú po COVID-e, po... postcovidových pacientov, ktorí majú jednoducho vážne či už choroby obehového ústrojenstva, alebo duševné choroby. Chcem povedať, pre... keďže som pravičiar, tak pre tých, ktorí sa teraz preľaknú, že to bude fungovať tak, že no tak každý, kto sa cíti teda nejako nepohodlne, pretože musel byť kvôli COVID-u dlhšie zavretý v karanténe, tak každý by mal návrh na kúpeľnú liečbu, takto to v žiadnom prípade nebude. Je to poistené tým, že títo pacienti musia mať jednak jasné, jasnú indikáciu veľmi vážnych následkov, a, samozrejme, aj potvrdenie od špecialistu. Čiže či už od psychiatra v prípade duševných chorôb, alebo od kardiológa, internistu v prípade chorôb obehového ústrojenstva. Tie, ktoré boli pôvodne v návrhu samozrejme zostávajú. Toto je niečo navyše naprieč, návrh naprieč celej koalície, myslím si, že máme zhodu v tom, že toto môže pomôcť.
Čo je dobrá správa, ja som si tieto návrhy prešla, samozrejme, aj so zdravotnými poisťovňami, s pacientskymi organizáciami, s lekármi, nemocnicami, ambulanciami a myslím si, že je to prediskutované v rámci možností, a som rada, že niektoré návrhy teda boli prijaté.
Čo ešte stojí za spomenutie okrem dočasnej odbornej stáže, ktorú, ktorú spomínal kolega Ondro Dostál, kde sme v podstate predĺžili dobu, kedy tu tí lekári, ktorí nám zo zahraničia v tých, tých, týchto ťažkých časoch prídu pomôcť, tak aby mali, aby mali istotu, že, že tu budú môcť byť aspoň polroka po tom, ako skončí nejaká mimoriadna situácia, tak budú to môcť zostať. To je dobré preto, lebo momentálne toto im bránilo rozhodnúť sa prísť pomáhať na Slovensko. Momentálne to bolo tak, že váhali sem ísť pomáhať preto, lebo nevedeli, čo bude o týždeň, o mesiac, a keď sa sem z nejakej Ukrajiny alebo aj z inej, z inej krajiny, z Nemecka, z Rakúska, odkiaľkoľvek, keď sa sem presťahujete, začnete tu pracovať a neviete, čo vás čaká o týždeň, tak jednoducho nie je to úplne motivácia prísť pomáhať.
Preto to považujem za veľmi, veľmi dobrú systémovú zmenu a tiež by som sa prihovárala za to, aby bola trvalá, ale rozumiem, že teraz sa bavíme o covide.
Čo ešte by som spomenula, sú študenti, ktorí chodia vypomáhať. Jedná sa najmä o zahraničných študentov, ktorí nie sú u nás poistení, tak títo študenti takisto budú mať ako iní zdravotnícky pracovníci nárok na prednostné očkovanie, pretože reálne v tej prvej línii pomáhajú, tak aj toto je napríklad zahrnuté. Sú tam zahrnuté informácie, alebo teda garancia pre pacientov, pokiaľ by sa im stalo, bohužiaľ, že by museli byť prevážaní do zahraničia, tak zdravotná poisťovňa musí reagovať na vyzvan... na výzvu nemocnice, okamžite musí vydávať v podstate taký formulár, vďaka ktorému bude preplácaný tento ich prevoz, a majú garantované, že im nevzniknú náklady.
Je tam, sú tam ďalšie veci. Je tam mnoho dobrého. Čo treba povedať, to hovoril aj Edo Heger, vypadol, vypadli dve veci, o ktorých sa veľa hovorilo. Vypadlo samotestovanie, ale bude naďalej možné, len ho bude regulovať Úrad pre metrológiu, normalizáciu a skúšobníctvo a to je správny krok. My to nepotrebujeme mať v zákone. Máme tu už úrad ktorý toto vie zaregulovať tak, aby to bolo bezpečné. Naozaj si myslím, že toto je správny krok, a chcem ubezpečiť občanov, že samotesty budú môcť využívať, ale netreba si to mýliť s tým, že by mali nahradiť antigénové testy alebo by mali byť vstupenkou niekam. Budú slúžiť napríklad, aspoň sa plánuje pri vstupe do zamestnania, budú slúžiť ľuďom, keď si chcú preventívne skontrolovať zdravotný stav. Jednoducho budeme všetci vďaka tomu viac v bezpečí, ale bude to regulovať teda, teda už existujúci Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo, ktorý toto má v popise práce už dlhodobo.
No a druhá vec, ktorá vypadla, o tom sme sa tiež už bavili, je v podstate odškodňovanie pozostalých. Nevypadlo to preto, lebo by sme to nechceli robiť. Práve naopak, oceňujem veľmi zodpovedný prístup ministerstva zdravotníctva, ktoré, ktoré, ktoré navrhlo toto dať ako samostatný veľký zákon preto, lebo chce, aby prebehlo medzirezortné pripomienkové konanie, aby sa k tomu mohli vyjadriť všetci zúčastnení aj všetky rezorty, ale aj odborné spoločnosti, občania. A navrhujú, aby boli zahrnutí do odškodňovania aj pozostalí po opatrovateľkách, napr. v domovoch sociálnych služieb a podobne.
Myslíme si a takisto sa tuto stotožňujem s minis... tu stotožňujem s ministerstvom zdravotníctva, že rovnako ako zdravotníci, ktorí zaplatili najvyššiu cenu, samozrejme, tie peniaze im nevrátia príbuzných, ale minimálne sa chce... chceme takýmto spôsobom reagovať na vzniknutú situácia a nechcem... a chceme, aby sa teda toto týkalo aj opatrovateľov a opatrovateliek. Takže dostala som prísľub od ministra, od zastupujúceho ministra zdravotníctva a verím, že to, že to prevezme po ňom aj, aj nasledujúci minister, že toto sa bude riešiť v ďalšej alebo možno o jednu schôdzu neskôr, ale veľmi skoro, a čo je veľmi dôležité pre občanov, bude to platiť spätne. Čiže je jedno, či to prijmeme teraz, alebo o mesiac, bude to platiť pre celú túto COVID situáciu.
Takže za mňa, k zmenám v návrhu zákona toľkoto a s radosťou tento návrh zákona podporím.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

30.3.2021 o 14:29 hod.

Mgr. MBA

Jana Bittó Cigániková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:29

Gábor Grendel
Skontrolovaný text
Jedna faktická poznámka na vystúpenie pani poslankyne.
Pán poslanec Urban.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

30.3.2021 o 14:29 hod.

Mgr.

Gábor Grendel

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video