27. schôdza

30.4.2021 - 3.5.2021
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

30.4.2021 o 9:15 hod.

Mgr.

Gábor Grendel

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 9:08

Ondrej Ďurica
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo pán predseda. Vážený pán predseda, milé dámy poslankyne, páni poslanci, dávam návrh na doplnenie programu tejto schôdze o nový bod, ktorým je vysvetlenie vyhostenia troch ruských diplomatov vládou Slovenskej republiky ministrom zahraničných vecí. Odôvodnenie, nielen poslanci ale aj občania Slovenskej republiky majú právo vedieť, aké dôvody viedli vládu Slovenskej republiky k tomuto kroku ktorým sa výrazne zhoršujú diplomatické vzťahy a vnímanie Slovenskej republiky. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

30.4.2021 o 9:08 hod.

Ondrej Ďurica

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 9:09

Miroslav Suja
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo pán predsedajúci. Vážené dámy, vážení páni, žiadam o zaradenie nového bodu programu, ktorým je diskusia k zriadeniu alebo nezaradeniu poľnohospodárov do plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky. Odôvodnenie, slovenskí poľnohospodári čerpajú zdroje zo štrukturálnych fondov a preto že vraj boli z plánu obnovy a odolnosti vynechaní. Považujem toto za absurdné, keďže aj v iných krajinách Európskej únie sa čerpali dotácie z fondu obnovy ===== slovenskí poľnohospodári čerpajú zdroje zo štrukturálnych fondov, a preto, že vraj boli z Plánu obnovy a odolnosti vynechaní. Považujem toto za absurdné, keďže aj v iných krajinách Európskej únie sa čerpali dotácie z fondu obnovy aj napriek tomu, že čerpajú z fondu Európskej únie. Preto by som rád, keby minister Mičovský nám prišiel vysvetliť ako bojoval, ako presadzoval a prečo sa nezasadil za to, že poľnohospodári nedostali ani jedno jediné euro. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

30.4.2021 o 9:09 hod.

PaedDr. Mgr.

Miroslav Suja

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9:15

Anna Andrejuvová
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, na základe poverenia Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky zo dňa 30. apríla 2021 predkladám Národnej rade Slovenskej republiky informáciu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o uplatňovaní a zániku mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a o nastúpení náhradníka na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.
Vláda Slovenskej republiky odvolala dňom 7. apríla 2021 z funkcie štátneho tajomníka Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Vladimíra Ledeckého, ktorý si dňom 8. apríla 2021 začal uplatňovať mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, Andrei Letanovskej, ktorá 2. júla 2020 nastúpila ako náhradníčka za stranu ZA ĽUDÍ na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Vladimíra Ledeckého, zanikol mandát poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky dňom 7. apríla 2021a zostáva náhradníčkou za stranu ZA ĽUDÍ a na jej kandidátnej listine v pôvodnom poradí.
Prezidentka Slovenskej republiky vymenovala 9. apríla 2021 poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Milana Krajniaka za člena vlády Slovenskej republiky, povereného riadením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Jeho mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky sa vymenovaním za člena vlády Slovenskej republiky neuplatňuje.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil podľa § 71 ods. 1, 4 a 5 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 10 ods. 1, ods. 2 písm. b) a ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov dňom 9. apríla 2021 nastúpenie náhradníka podľa poradia uvedeného v zápisnici Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán o výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 29. februára 2020 za hnutie SME RODINA. Na neuplatňovaný mandát poslanca Milana Krajniaka nastupuje náhradník Jozef Hlinka, narodený 14. 6. 1963, bytom Bratislava.
Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky sa oboznámil s rozhodnutiami predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, preskúmal dodržanie podmienok nastúpenia náhradníka a predkladá Národnej rade SR návrh uznesenia Národnej rady v tomto znení.
Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky z 30. apríla 2021 k informácii Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o uplatňovaní a zániku mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a o nastúpení náhradníka na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.
Národná rada Slovenskej republiky berie na vedomie podľa § 2 ods. 3 písm. e) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov,
1. že vláda Slovenskej republiky odvolala dňom 7. apríla 2021 z funkcie štátneho tajomníka Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Vladimíra Ledeckého. Odvolaním z funkcie štátneho tajomníka si Vladimír Ledecký začal dňom 8. apríla 2021 uplatňovať mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky;
2. že podľa § 71 ods. 5 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Andrei Letanovskej, ktorá 2. júla 2020 nastúpila ako náhradníčka za stranu ZA ĽUDÍ na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Vladimíra Ledeckého, zanikol mandát poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky dňom 7. apríla 2021. Zánikom mandátu poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Andrea Letanovská zostáva náhradníčkou za stranu ZA ĽUDÍ a na jej kandidátnej listine v pôvodnom poradí;
3. že prezidentka Slovenskej republiky vymenovala 9. apríla 2021 podľa čl. 102 ods. 1 písm. g) a čl. 111 Ústavy Slovenskej republiky poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Milana Krajniaka za člena vlády Slovenskej republiky, povereného riadením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Vymenovaním za člena vlády Slovenskej republiky podľa čl. 77 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky sa jeho mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky neuplatňuje;
4. že predseda Národnej rady SR vyhlásil podľa § 71 ods. 1, 4 a 5 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 10 ods. 1, ods. 2 písm. b) a ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov dňom 9. apríla 2021 nastúpenie náhradníka podľa poradia uvedeného v zápisnici Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán a o výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 29. apríla 2020 za hnutie SME RODINA.
Na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Milana Krajniaka nastupuje náhradník Jozef Hlinka, narodený 14. 6. 1963, bytom Bratislava;
5. informáciu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o uplatňovaní a zániku mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a o nastúpení náhradníka na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.
Poprosím, pán predseda, dajte hlasovať o tomto uznesení. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

30.4.2021 o 9:15 hod.

Mgr. et Mgr.

Anna Andrejuvová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:15

Gábor Grendel
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Ústavou predpísaný sľub poslanca. Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Slovenskej republike. Svoje povinnosti budem plniť v záujme jej občanov. Budem dodržiavať ústavu a ostatné zákony a pracovať tak, aby sa uvádzali do života.

Hlinka, Jozef, poslanec NR SR
Sľubujem. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

30.4.2021 o 9:15 hod.

Mgr.

Gábor Grendel

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 9:24

Jana Bittó Cigániková
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Rada by som poprosila vedenie Národnej rady a o uvoľnenie pravidiel v Národnej rade Slovenskej republiky. Vzhľadom na to, že máme lepšiu epidemiologickú situáciu, podľa ukazovateľov sme dokonca už v žltej fáze podľa čísiel. Ide najmä o to, aby sme povolili vstup verejnosti a médií na výbory a balkón bez pozvania. Schôdze Národnej rady aj výborov sú verejné vo svojej podstate, preto nevidíme ďalší dôvod na komplikovanie vstupu verejnosti. Budem rada, keď mi bude vyhovené. Ďakujem veľmi pekne. ...nevidíme ďalší dôvod na komplikovanie vstupu verejnosti. Budem rada, keď mi bude vyhovené. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

30.4.2021 o 9:24 hod.

Mgr. MBA

Jana Bittó Cigániková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 9:53

Marián Viskupič
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Pán predseda, ďakujem pekne za slovo. Zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa konalo 30. apríla 2021.
Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 125 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 125 poslancov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 125 odovzdaných hlasovacích lístkov boli všetky platné. Zo 125 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že o návrhu na voľbu Milana Laurenčíka za podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky hlasovalo za 77 poslancov, proti 11 poslancov zdržalo sa 37 poslancov.
Podľa čl. 90 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky na zvolenie podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov všetkých poslancov.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol za podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky zvolený Milan Laurenčík. Overovatelia ma zároveň poverili oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade. Pán podpredseda, gratulujem. Ďakujem pekne skončil som.
Skryt prepis

Vystúpenie

30.4.2021 o 9:53 hod.

RNDr. Ing.

Marián Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 9:55

Milan Laurenčík
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, chcem vám len poďakovať za dôveru, ktorú som od vás dostal, nesmierne si to vážim a sľubujem, že túto funkciu budem vykonávať tak ako som sa snažil vykonávať ju aj doteraz spravodlivo voči aj v opozícii aj v koalícii. Niekedy to bolo možno nepríjemné, že ste sa dožadovali iných rozhodnutí, nesúhlasili ste so mnou ale moja snaha bola, aby to bolo ozaj spravodlivé podľa toho ako som to cítil a vnímal v danej chvíli. Ďakujem ešte raz veľmi pekne za dôveru. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie

30.4.2021 o 9:55 hod.

Ing.

Milan Laurenčík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 10:03

Eduard Heger
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Vážení pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, ctené plénum, v prvom rade sa chcem poďakovať všetkým poslancom, ktorý svojim podpisom umožnili vznik tejto vlády a tým jej prejavili prvú dôveru. Dnes tu stojíme spolu s podpredsedami a podpredsedníčku vlády spolu s ministerkami a ministrami, aby sme vám podľa podľa článku 113 Ústavy Slovenskej republiky predložili a predstavili naše Programové vyhlásenie vlády so žiadosťou o vyslovenie dôvery. Zároveň sa chcem poďakovať Igorovi Matovičovi, ktorý svojim neúnavným bojom proti mafii, korupcii a ľuďom, ktorí zneužívali svoje právomoci a štát využívali na svoje obohacovanie získal dôveru občanov a bol schopný poraziť Roberta Fica v parlamentných voľbách v roku 2020 a dať tak koniec vládam, ktoré uviedli Slovensko do tvrdého spánku, stagnácie a tichého tunelovania verejných zdrojov. V tomto programom vyhlásení sa teda premieta túžba občanov Slovenskej republiky po zásadných zmenách v správe vecí verejných. Túto vôľu prejavili voliči v minuloročných parlamentných voľbách. Strany vládnej koalície dostali od voličov mimoriadne silný mandát na návrat Slovenska k spravodlivému štátu, v ktorom zákony platia pre všetkých rovnako a nikto nestojí nad zákonom. Parlamentné voľby v roku 2020 sa totiž uskutočnili v tieni nájomných vrážd novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej, čím vyvrcholilo dlhé obdobie privilégie, oligarchie, korumpovania sudcov, prokurátorov i policajtov. Rozsah tohto problému je stále predmetom vyšetrovania orgánov činných v trestnom konaní, ktorým nová vláda rozviazala hneď po voľbách ruky.
Koaličné strany prebrali krajinu v situácii, keď svet ochromovala pandémia nevídaných rozmerov a zápasíme s ňou dodnes. Vírus Covid-19 vyvolal masívnu mobilizáciu ľudských i materiálnych zdrojov. Vláda Igora Matoviča zareagovala expresne a adresne. Počas prvého roka pandémie sa nám podarilo cielenými opatreniami tlmiť rast nezamestnanosti i pokles kúpnej sily občanov. Vzhľadom na to, že predchádzajúce vlády nevytvorili počas hospodárskych úrodných rokov rezervu na horšie časy, pokles rozpočtových príjmov a hlavne nárast výdavkov na protipandemické opatrenia sa prirodzene premietol do rastu verejného dlhu, ktorý predstavuje pre verejné financie značné riziko a v blízkej budúcnosti je nutné toto riziko znížiť.
Napriek tomu, že máme za sebou ťažký rok boja s pandémiou, vládna koalícia plní aj to, čo vo voľbách sľúbila voličom. Už len nástup našej vlády rozviazal ruky polícií a stíhaní sú ľudia, ktorí boli dovtedy nedotknuteľní. Za uplynulý rok sme zrealizovali:
• významnú časť reformy justície,
• prijali novú bezpečnostnú stratégiu,
• priznali sme viac ako 100 tisíc ženám obdobie výchovy detí do dôchodku,
• zaviedli sme tehotenský príspevok 200 Eur od 4. mesiaca tehotenstva,
• zrušili sme doplatky za lieky pre ťažko zdravotne postihnutých a deti do 6 rokov veku,
• prijali sme balík viac ako sto opatrení na zníženie byrokracie pre podnikateľov.
Z eurofondov sa na boj proti pandémii ochorenia COVID-19 sme uvoľnili finančné prostriedky vo výške 1,1 miliardy EUR, ktoré smerovali na podporu udržiavania pracovných miest, na podporu malých a stredných podnikov, financovanie systému zdravotnej starostlivosti a integrovaného záchranného systému. Zároveň sme zaviedli rad opatrení, ktorých cieľom je zjednodušiť a urýchliť čerpanie eurofondov redukciou administratívnej záťaže a komplikovanosti nastavených implementačných procesov, a to prostredníctvom viacerých legislatívnych zmien, začo vám ďakujem poslancom, ktorí sa zúčastnili a hlasovali za tieto zmeny, zjednodušením riadiacej dokumentácie či už systému riadenia EŠIF a rôznych jednotlivých príručiek, napríklad aj v oblasti verejného obstarávania, ktoré vieme, že je naozaj častokrát kameňom úrazu. Tieto zjednodušenia prispeli k efektívnejšiemu čerpaniu, ktoré sa nám podarilo zvýšiť o 1,98 miliardy EUR a v spojení s dôsledným krízovým manažmentom sme zabránili prepadu finančných prostriedkov z eurofondov pri šiestich najväčších operačných programoch. To znamená, že v roku 2020 tak Slovenská republika neprišla či už z ESF, Kohézneho fondu alebo ERDF ani o jedno euro, čo je neporovnateľný rozdiel opäť oproti minulým rokom, kedy sme nenávratne prišli o viac než 150 miliónov EUR, a to iba za programové obdobie od roku 2014 do roku 2020. Aj preto môžeme povedať, že pomoc, ktorú sme poskytli bola bezprecedentná aj z hľadiska rýchlosti aj z hľadiska objemu. Aké by bolo hospodárenie vlád Roberta Fica a Petra Pellegriniho počas historicky najúrodnejších rokov, zodpovedné a plnili by prinajmenšom ich vlastné ciele, mohli sme mať k dispozícii o 9 miliárd EUR viac. To by umožnilo ešte výraznejšie pomôcť, spomínam si len
===== ... hospodárenie vlád Roberta Fica a Petra Pellegriniho počas historicky najúrodnejších rokov zodpovedné a plnili by prinajmenšom ich vlastné ciele, mohli sme mať k dispozícii o deväť miliárd eur viac. To by umožnilo ešte výraznejšie pomôcť, spomínam si len na slová, ktoré sme v tomto parlamente ešte v čase opozícii pripomínali vtedajším vládam, že je kľúčové a nevyhnutné, aby v dobrých časoch si každá zodpovedná vláda odkladala na časy zlé. Toto však nebol náš prípad.
Naplnenie ďalších cieľov, ktoré si vládna koalícia vytýčila po minuloročných voľbách je ambíciou tohto programového vyhlásenia našej vlády. Jeho základnými piliermi sú v prvom rade boj proti korupcii, pretože povedzme si nulová tolerancia ku korupčnému správaniu je základným predpokladom fungujúcej demokratickej krajiny.
Ďalší dôležitý pilier je zodpovedné hospodárenie štátu, preto je prioritou vlády návrat k zdravím verejným financiám. Či už efektívnym bojom proti daňovým únikom, v čom budeme pokračovať a čo sa už začalo od roku 2020 a taktiež praniu špinavých peňazí. Transparentnosťou pri nakladaní s verejnými zdrojmi a samozrejme príprava rozpočtov na základe filozofie "hodnoty za peniaze".
Ale zodpovedné hospodárenie sa netýka iba nakladania s verejnými financiami. Musíme a chceme byť zodpovednými správcami celej našej krajiny, nášho prírodného bohatstva, ktoré je zárukou kvalitného života nielen nás, ale aj našich detí a ďalších generácií.
Ďalším pilierom nášho programového vyhlásenia vlády je podpora rodiny. Naša vláda podporuje a bude podporovať rodinu, pretože fungujúca rodina, ktorá poskytuje istoty svojim všetkým členom je zárukou budúcnosti Slovenska. Chceme viac istôt pre rodičov pri výchove detí, zabezpečenie dôstojnej staroby pre seniorov, väčšiu ochranu pred chudobou ohrozených skupín obyvateľstva.
Štvrtým, kľúčovým pilierom nášho programového vyhlásenia vlády je obnova Slovenska. Budeme vládou obnovy a prosperity Slovenska. Máme historickú šancu zo Slovenska spraviť zelenšiu, digitálnejšiu, zdravšiu a vzdelanejšiu krajinu. Zameriame sa na obnovu Slovenska po kríze a znovu naštartovanie ekonomiky.
Na zmiernenie negatívnych dôsledkov koronakrízy využijeme aj finančné prostriedky z iniciatívy REACT-EU ako dodatočnej finančnej podpory pre krízou postihnuté odvetia, podpora aktivít na udržanie a vytvorenie pracovných miest, zvyšovanie odolnosti zdravotníckeho systému, podpora dištančného vzdelávania ako aj pokračovanie poskytovania sociálnych služieb občanom a posilnenie významných investícií v oblastiach, ktoré sa už realizujú v rámci politiky súdržnosti Európskej únie.
Počas uplynulého roka sa nám podarilo pripraviť návrh Partnerskej dohody, ktorý určuje prioritné oblasti podpory v rámci piatich cieľov politiky súdržnosti na roky 2021-2027.
Taktiež sa skončili sa práce na Pláne obnovy a odolnosti SR, ktorý je našou cestovnou mapou k lepšiemu Slovensku. Pred nami je teraz najťažšia úloha – pretaviť navrhované reformy a investície do reality, osobitne to platí pre školstvo a zdravotníctvo. Slovensko sme však zdedili v stave, kde v tejto oblasti výrazne zaostávalo. Preto zmeniť tento stav bude jedna z najnáročnejších úloh.
Po mimoriadne náročnom roku sme sa ocitli na politickej križovatke a opäť sa vyberáme cestou zodpovednosti a plnenia záväzkov voči občanom, ktorú nám dali vo voľbách v roku 2020. Volebný lístok totiž je mimoriadne cenný dokument, je v ňom zhmotnená túžba občanov po lepšom živote, a preto sme povinní urobiť všetko, čo je a bude v našich silách, aby sme ju naplnili.
Vláda Slovenskej republiky bude pokračovať vo vytváraní podmienok na očistu spoločnosti od korupcie, kriminálnych sietí, ktoré cudzopasia na verejnom majetku a podkopávajú dôveru občanov v spravodlivosť.
Budeme pokračovať v zlepšovaní podnikateľského prostredia, v ktorom sa darí inováciám. Posilníme konkurencieschopnosť priemyslu a hlavne smerom k ekologicky čistým výrobám. Efektívnym využívaním fondov Európskej únie znížime regionálne rozdiely a zvýšime ochranu životného prostredia. Dôraz budeme klásť na investície do pracovných miest s vyššou ekonomickou a spoločenskou hodnotou a podporu inovácií, vedy, výskumu a využívanie digitálnych technológií. Vláda Slovenskej republiky bude podporovať predovšetkým investície do ľudského kapitálu a zavádzanie motivačných mechanizmov pre súkromný sektor na investície do vedy a výskumu, ako aj podporu partnerstiev súkromných firiem, akademického a vedecko-výskumného prostredia a verejných inštitúcií.
V riadení verejných výdavkov budeme dôsledne presadzovať princíp hodnoty za peniaze, aby sme z vybraných daní a odvodov dosiahli maximálny úžitok pre občanov.
Zvýšime kvalitu vzdelávania i poskytovania zdravotnej starostlivosti. Podporu poľnohospodárstva nastavíme tak, aby sme čo najviac podporovali produkciu s vyššou pridanou hodnotou a zvýšili tak podiel domácich potravín na trhu. Sme odhodlaní uskutočňovať účinné kroky pri odstraňovaní chudoby a segregácie sociálne vylúčených spoločenstiev.
Vláda vysoko hodnotí svoje členstvo v Európskej únii a plne si je vedomá záväzkov v rámci Severoatlantickej aliancie, ktorá je bezpečnostnou zárukou pre našich občanov, že môžu žiť v mieri.
Európska únia je náš životný priestor a naše členstvo už mnohokrát preukázalo, aké veľké benefity to pre občanov Slovenskej republiky prinieslo. Verím, že aj v tomto pléne niet o tom pochýb. Revitalizované programové vyhlásenie vlády má teda ambiciózne, ale hlavne reálne ciele na zvýšenie kvality života každého občana Slovenskej republiky. Vláda Slovenskej republiky si uvedomuje, že prípadné zlyhanie by malo na našu krajinu významný devastačný dopad a nedôvera ľudí v politický systém by posilňovala extrémy.
Stále platí náš sľub, ktorý sme dali občanom vo voľbách, urobiť zo Slovenska krajinu, kde budeme radi žiť.
Ctené plénum, tak ako som začal v úvode, tak by som chcel aj ukončiť tento prejav. Stojíme tu pred vami ako vláda, ktorú zostavila koalícia s ústavným mandátom od ľudí. Slovensko po pandémii stojí pred veľkou príležitosťou výrazne sa posunúť medzi vyspelé európske štáty a výrazne zvýšiť kvalitu života svojim občanom. Máme k tomu všetko, čo potrebujeme. Silný mandát, silnú vládu, silný parlament, historicky najväčšie množstvo európskych peňazí a v neposlednom rade silné odhodlanie to zvládnuť. Verím, že túto príležitosť spolu s vami, obzvlášť teda koaliční poslanci, využijeme pre dobro našich občanov. Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

30.4.2021 o 10:03 hod.

Ing.

Eduard Heger

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:19

Marián Viskupič
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predseda Národnej rady, vážený pán predseda vlády, vážená vláda Slovenskej republiky, kolegyne, kolegovia, dámy, páni. Dovoľte mi, aby som ako spoločný spravodajca predniesol spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky k Programovému vyhláseniu vlády Slovenskej republiky so žiadosťou o vyslovenie dôvery vláde Slovenskej republiky (tlač 525a). Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky so žiadosťou o vyslovenie dôvery vláde Slovenskej republiky (tlač 525) bolo predložené vládou Slovenskej republiky Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s článkom 86 písm. f) Ústavy Slovenskej republiky v termíne stanovenom čl. 113 Ústavy Slovenskej republiky. Uvedený materiál bol doručený poslancom Národnej rady pred 27. schôdzou Národnej rady ako tlač 525. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojim rozhodnutím č. 538 zo dňa 28. apríla 2021 pridelil udelený návrh na prerokovanie všetkým výborom okrem určených špecifických výborov. Zároveň predseda Národnej rady určil termín na prerokovanie do začiatku rokovania schôdze Národnej rady o tomto návrhu a určil gestorský výbor. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet.
Konštatujem, že všetky výbory Národnej rady prerokovali predmetný návrh v stanovenom termíne. Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny a tiež Výbor NR SR pre zdravotníctvo neprijali platné uznesenia, nakoľko podľa § 52 ods. 2 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku neboli uznášaniaschopné. Ostatné výbory, ktorým bol návrh pridelený na prerokovanie vyslovili súhlas s predloženým materiálom a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky schváliť a vysloviť dôveru vláde Slovenskej republiky.
Gestorský výbor na základe uznesení výborov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. f) Ústavy Slovenskej republiky po prvé schváliť Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky a po druhé vysloviť dôveru vláde Slovenskej republiky.
Na záver konštatujem, že spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 176 z 30. apríla 2021. Výbor určil poslancov Mariána Viskupiča, Juraja Gyimesiho, Petra Kremského, Milana Kuriaka, Annu Miernu, Erika Ňarjaša Tomáša Lehotského za spoločných spravodajcov výboru. Zároveň ma výbor poveril ako spoločného spravodajcu predniesť spoločnú správu na schôdzi Národnej rady a navrhnúť Národnej rade postup pri hlasovaní v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci skončil som. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

30.4.2021 o 10:19 hod.

RNDr. Ing.

Marián Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:23

Boris Kollár
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci. Ja vás nebudem dlho zdržiavať, ja si myslím, že jednotlivé kapitoly Programového vyhlásenia vlády odprezentujú ministri, na to sú tu a pevne verím, že počas celého tohoto Programového vyhlásenia vlády v hojnom počte tu budú počas celej debaty ako keď sme boli v opozícii, sme to vyčítali vládnej koalícii, pevne verím, že nebudeme takí istí. Vážené pani poslankyne, hlavne koaliční, ale obraciam sa aj na opozíciu, chcem vás z tohto miesta požiadať, poprosiť o podporu Programového vyhlásenia vlády. Prečo o tom hovorím a prečo chcem požiadať o podporu? Z jedného jediného dôvodu. Je to dobré Programové vyhlásenie vlády, ktoré je v prvom rade alebo hlavne zamerané na rodiny, na podporu rodín, podporu udržanie stability rodín a ďalší rozvoj. Toto táto vláda má veľkú ambíciu urobiť veľkú reformu v sociálnej oblasti a zamerať sa hlavne na finančnú stránku ohrozených najohrozenejších časti obyvateľstva a to sú matky s deťmi alebo neúplné rodiny.
Pokiaľ sa nám podarí naplniť toto Programové vyhlásenie vlády a pokiaľ sa nám podarí naplniť ambícia, ktorá prichádza z tejto strany, že by sme zreformovali tento sociálny systém a umožnili obrovské dotácie, mesačné dotácie pre takto ťažko skúšané slovenské rodiny aj ako som už hovoril, najohrozenejšia skupina sú neúplné rodiny, matky s deťmi, pokiaľ sa nám toto podarí naplniť, tak vymaníme z takej tej, tej časti, sféry tej, tej najchudobnejšej časti, kde upadli veľmi veľa percent a veľmi veľa možno sú to až státisíce ľudí, ktorí upadli do tej ohrozenej časti chudoby, aby sme ich z toho vymanili a zabezpečili im aspoň ako taký slušný život a právo na výchovu svojich detí. Je to veľmi dôležité a z tohto dôvodu, keď už kvôli ničomu inému, z tohto dôvodu vás žiadam o podporu tohto Programového ...
===== možno sú to aj státisíce ľudí ktorí upadli do tej ohrozenej časti chudoby aby sme ich z toho vymanili a zabezpečili im aspoň ako taký slušný život a právo na výchovu svojich detí. Je to veľmi dôležité a z tohto dôvodu keď už kvôli ničomu inému z tohto dôvodu vás žiadam o podporu tohto Programového vyhlásenia vlády lebo ak sa nám to podarí naplniť tak prerobíme Slovensko. Samozrejme máme tunák plán obnovy a je to veľká injekcia, je to veľký stimul, je to veľmi veľa miliárd, ktoré nám pomôže obnoviť krajinu. Môžeme získať päť koncových veľkých nemocníc, postavíme sto škôlok pre tie rodiny, zrekonštruujeme sto historických budov, spravíme 25 tisíc, obnovíme 25 tisíc domov, zateplíme ich prípadne ich vybavíme novým zariadením energeticky menej náročným a šetrným životnému prostrediu, vieme urobiť veľmi veľa vecí, postavíme sto zariadení sociálnych služieb, hlavne s dôrazom na seniorov. To je úžasná vec, ktorá sa nám môže podariť počas tohto Programového vyhlásenia vlády alebo počas tejto vlády, ktorá by ktorá má dôveru od občanov do roku 2024. Môžeme naozaj pretvoriť Slovensko, tak z tohto dôvodu, ja budem hlasovať za toto Programové vyhlásenie vlády lebo tejto vláde verím, verím tomuto plánu a verím že sa nám podarí pretvoriť Slovensko a o štyri roky alebo vlastne už len o tri roky keď sa potom pozrieme za chrbát, si budeme môcť povedať, keď sa nám to podarilo, stálo to za to a Slovensko bude úplne inak vyzerať ako ho vidíme dnes. Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

30.4.2021 o 10:23 hod.

Boris Kollár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video