28. schôdza

4.5.2021 - 28.5.2021
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

7.5.2021 o 12:43 hod.

RNDr.

Peter Dobeš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie 12:34

Katarína Hatráková
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, dovoľte mi, aby som z poverenia gestorského výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny podala správu o prerokovaní uvedeného materiálu vo výboroch. Správa o činnosti komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím (tlač 482) bola rozhodnutím predsedu Národnej rady pridelená na prerokovanie výboru pre sociálne veci, výboru pre zdravotníctvo a výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny. Všetky určené výbory správu prerokovali a zhodne ju odporúčali Národnej rade zobrať na vedomie. Na základe výsledkov rokovania výborov gestorský výbor odporúča, aby Národná rada zobrala správu na vedomie. Návrh na uznesenie Národnej rady je v prílohe spoločnej správy výborov (tlač 482a). Pán predsedajúci, otvorte prosím rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie

7.5.2021 o 12:34 hod.

PhDr.

Katarína Hatráková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 12:35

Zuzana Stavrovská
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Dovoľte, ja by som z tohto miesta ešte rada použila slová pani predsedníčky európskej komisie pani von der Leyenovej. Osoby so zdravotným postihnutím majú právo na dobré podmienky na pracovisku, nezávislý život, rovnaké príležitosti ako aj plnohodnotnú účasť na živote svojej komunity. Každý má právo na život bez prekážok. Je pre nás, je našou povinnosťou, aby sme ako spoločenstvo zabezpečili ich plné zapojenie sa do života spoločnosti na rovnakom základe s ostatnými.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

7.5.2021 o 12:35 hod.

JUDr.

Zuzana Stavrovská

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12:36

Marek Šefčík
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pani komisárka, my sme sa vašej správe bavili už aj na zdravotníckom výbore. Tu to bolo ešte rozsiahlejšie. Ja vám chcem iba poďakovať za to, že robíte túto prácu a z vášho vystúpenia, z toho ako bola precízne spracovaná tá vaša správa cítiť, že to nerobíte ako prácu, ale ako poslanie, že ste do toho prepáčte, že použijem taký výraz, ale zažratá a robíte to so srdcom. Takže za to vám v prvom rade ďakujem a potom ešte možno aj takto verejne spomeniem. Vy ste tam hovorili o domoch dôchodcov a sociálnych služieb a ja som to spomínal aj na zdravotníckom výbore a poviem aj teraz, že tie problémy, na ktoré vy upozorňujete sa tam budú množiť, keď sa nespraví poriadok s personálnym obsadením. Keď nebudú dostatočne ohodnotení tí ľudia, ktorí tam pracujú a keď ich tam nebude dosť. Čiže ja som ešte raz rád, že zaznel váš hlas, že upozorňujete na problémy a že pracujete, tak ako pracujete. Ďakujem za všetko.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

7.5.2021 o 12:36 hod.

Mgr.

Marek Šefčík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12:38

Romana Tabák
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Ďakujem veľmi pekne pán predsedajúci, aj za vašu gratuláciu. Pani komisárka Stavrovská, ďakujem veľmi pekne za vaše vystúpenie, ďakujem vám za vašu empatiu. Chcela by som vyjadriť hlavne moju podporu. Vy aj vaša práca je veľmi dôležitá pre našu spoločnosť. Je mi trochu ľúto, že je tu tak málo poslancov, ale môžem vás ubezpečiť, že mnoho ľudí vaše vystúpenie pozeralo online. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

7.5.2021 o 12:38 hod.

Bc.

Romana Tabák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12:38

Mária Šofranko
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem. Pani komisárka, rada by som vyzdvihla vašu prácu, váš aktívny prístup k podnetom, hľadanie pozitívnych zmien pre zlepšenia života a podmienok pre ľudí so zdravotným postihnutím, nielen v domácnostiach, ale aj v sociálnych zariadeniach. Chcem sa vám poďakovať za špecializovanú sekciu COVID - 19, ktorú ste veľmi rýchlo zriadili. Zároveň sa vám aj poďakovať za spoluprácu s organizáciou Fórum pre pomoc starším. Pretože seniori si zaslúžia našu pozornosť a našu pomoc. Pozerala som tabuľku č. 37, kde máte napísané pracovné pozície zamestnancov úradu a ja by som bola veľmi rada pani komisárka, keby sme takto o rok našli tam ďalšiu pracovnú pozíciu a bola by to pozícia - odborný referent, právnik na referáte starostlivosti o seniorov. To by bolo fantastické. Želám vám všetko dobré a naďalej pomáhajte srdcom.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

7.5.2021 o 12:38 hod.

PaedDr.

Mária Šofranko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12:38

Erik Tomáš
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Vážená pani komisárka, my už sme spolu spolupracovali a na naozaj dobrých veciach. Ja som veľmi rád, že sa v minulom volebnom období podarilo pre zdravotne ťažko postihnuté osoby aj niečo dosiahnuť. Narážam na to, že ...
======
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

7.5.2021 o 12:38 hod.

Mgr.

Erik Tomáš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 12:40

Milan Laurenčík
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
(Vymazať rámček.)
===== Erik Tomáš, nech sa páči.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

7.5.2021 o 12:40 hod.

Ing.

Milan Laurenčík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12:40

Erik Tomáš
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Vážená pani komisárka, my už sme spolu spolupracovali a na naozaj dobých veciach, ja som veľmi rád, že sa v minulom volebnom období podarilo pre zdravotne ťažko postihnuté osoby aj niečo dosiahnuť. Narážam nato, že sa podarilo opatrovateľský príspevok resp. príspevok na opatrovanie, ktorý slúži na opatrovanie blízkych zvýšiť až na úroveň čistej minimálnej mzdy a rovnako sa teším, že po určitom dlhom období sa v roku 2018 poradilo zvýšiť príspevok na osobnú asistenciu. Je mi trochu ľúto, že to sa nedostalo do zákona, aby títo ľudia pri tých dvoch kľúčových príspevkoch mali určitú istotu a preto vás chcem aj informovať touto cestou, že na prebiehajúcej schôdzi Národnej rady je náš návrh z dielne HLAS-sociálna demokracia, aby sa teda príspevok na opatrovanie definitívne uzákonil tak, aby závisel a bol naviazaný na minimálnu mzdu a príspevok na osobnú asistenciu, aby predstavoval 1,3 násobok hodinovej hrubej minimálnej mzdy pretože vieme, že osobní asistenti musia platiť aj dane. Takže toto je náš návrh, ktorý je v pléne, dúfame, že koalícia aj keď je to opozičný návrh si ten návrh dobre prečíta, pretože by to bola naozaj veľká pomoc pre zdravotne ťažko postihnutých ľudí a v kútiku duše dúfame, že by mohol nájsť aj podporu. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

7.5.2021 o 12:40 hod.

Mgr.

Erik Tomáš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12:41

Lucia Drábiková
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Vážená pani komisárka, tiež chcem veľmi pekne poďakovať za vašu prácu aj za správu, ktorú ste pripravili veľmi naozaj dôkladne. Chcem poďakovať naozaj aj za tie príbehy pretože tie príbehy sú práve tým čo tak prehovára viacej k ľuďom a cez čo si môžme viacej uvedomiť zložitosť tej situácie a najmä ak sú to príbehy s dobrým koncom lebo ja si myslím, že tých bariér je stále veľa a hlavne v legislatíve. Ale najhoršie sú možno, že tie mentálne bariéry, ktoré máme mnohí, že máme zavreté oči a uši a mne osobitne teda podobne aj ako mojej kolegyne Šofranko leží na srdci teda osôb seniorov ale aj osôb psychiatrických pacientov kde oblasť psychiatrickej starostlivosti je naozaj veľmi nedostatočná vzhľadom na to, že sme v 21. storočí. A ja pevne verím, že aj spolupráca s ministerstvom prípravou reforiem dlhodobej sociálno-zdravotnej starostlivosti, prípravu v starostlivosti v paliatívnych zariadeniach v paliatívnej starostlivosti a hospicoch. A tak isto novelami zákonov o sociálnych službách a kompenzačnej posudkovej činnosti sa posunieme trošku ďalej v tom, aby sme naozaj zabezpečili výkon a ochranu práv týchto ľudí so zdravotným postihnutím. Samozrejme je potrebné vytvoriť priestor a chcem týmto poďakovať aj všetkým ľuďom, ktorí práve v tejto neľahkej oblasti pracujú a robia to poctivo. Ďakujem veľmi pekne ešte raz a všetko dobré.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

7.5.2021 o 12:41 hod.

Mgr. PhD.

Lucia Drábiková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12:43

Peter Dobeš
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo pán predsedajúci. Vážená pani komisárka, pomenovali ste veľa iniciatív, príbehy ľudí, reagovali ste na právne požiadavky z prehľadov a z takého nadhľadu ste popísali celú problematiku zdravotne postihnutých osôb. Veľa osôb máme v spomínaných zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávnych krajov. Tieto domovy sociálnych služieb sú v podstate takými náhradnými domovami, vytvárajú druhý domov pre ľudí, ktorí sú na to odkázaní, sú v týchto zariadeniach alebo sú čakajúci na umiestnenie. Chcem upriamiť pozornosť, že ide o veľmi citlivú tému, ide o citlivú tému z toho ľudského pohľadu. Títo ľudia väčšinou poberajú potrebujú pomoc iných, ktorí sa o nich starajú buď doma alebo priamo v týchto zariadeniach a zároveň chcem aj oceniť, že ste mnohé z týchto problematík pomenovali, že títo ľudia nie sú nám ľahostajnými. Je dobre, že sa majú na koho obrátiť, aby sa pružne a profesionálne riešili ich požiadavky. Nevieme kedy zdravý človek sa môže ocitnúť v tejto skupine osôb so zdravotným postihnutím, je potrebné neúnavne sa im venovať, sú jedni z nás. Ďakujem vám.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

7.5.2021 o 12:43 hod.

RNDr.

Peter Dobeš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video