28. schôdza

4.5.2021 - 28.5.2021
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

7.5.2021 o 12:44 hod.

Tomáš Šudík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12:38

Romana Tabák
Skontrolovaný text
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci, aj za vašu gratuláciu. Pani komisárka Stavrovská, ďakujem veľmi pekne za vaše vystúpenie, ďakujem vám za vašu empatiu. Chcela by som vyjadriť hlavne moju podporu. Vy aj vaša práca je veľmi dôležitá pre našu spoločnosť. Je mi trochu ľúto, že je tu tak málo poslancov, ale môžem vás ubezpečiť, že mnoho ľudí vaše vystúpenie pozeralo online. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

7.5.2021 o 12:38 hod.

Bc.

Romana Tabák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12:38

Mária Šofranko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Pani komisárka, rada by som vyzdvihla vašu prácu, váš aktívny prístup k podnetom, hľadanie pozitívnych zmien pre zlepšenia života a podmienok pre ľudí so zdravotným postihnutím, nielen v domácnostiach, ale aj v sociálnych zariadeniach. Chcem sa vám poďakovať za špecializovanú sekciu COVID-19, ktorú ste veľmi rýchlo zriadili.
Zároveň sa vám aj poďakovať za spoluprácu s organizáciou Fórum pre pomoc starším, pretože seniori si zaslúžia našu pozornosť a našu pomoc. Pozerala som tabuľku č. 37, kde máte napísané pracovné pozície zamestnancov úradu a ja by som bola veľmi rada pani komisárka, keby sme takto o rok našli tam ďalšiu pracovnú pozíciu a bola by to pozícia - odborný referent, právnik na referáte starostlivosti o seniorov. To by bolo fantastické.
Želám vám všetko dobré a naďalej pomáhajte srdcom.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

7.5.2021 o 12:38 hod.

PaedDr.

Mária Šofranko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12:38

Erik Tomáš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážená pani komisárka, my už sme spolu spolupracovali na naozaj dobrých veciach, ja som veľmi rád, že sa v minulom volebnom období podarilo pre zdravotne ťažko postihnuté osoby aj niečo dosiahnuť. Narážam na to, že sa podarilo opatrovateľský príspevok, resp. príspevok na opatrovanie, ktorý slúži na opatrovanie blízkych, zvýšiť až na úroveň čistej minimálnej mzdy a rovnako sa teším, že po určitom dlhom období sa v roku 2018 poradilo zvýšiť aj príspevok na osobnú asistenciu. Je mi trochu ľúto, že to sa nedostalo do zákona, aby títo ľudia pri tých dvoch kľúčových príspevkoch mali určitú istotu, a preto vás chcem aj informovať touto cestou, že na prebiehajúcej schôdzi Národnej rady je náš návrh z dielne HLAS - sociálna demokracia, aby sa teda príspevok na opatrovanie definitívne uzákonil tak, aby závisel a bol naviazaný na minimálnu mzdu a príspevok na osobnú asistenciu, aby predstavoval 1,3-násobok hodinovej hrubej minimálnej mzdy, pretože vieme, že osobní asistenti musia platiť aj dane. Takže toto je náš návrh, ktorý je v pléne.
Dúfame, že koalícia aj keď je to opozičný návrh si ten návrh dobre prečíta, pretože by to bola naozaj veľká pomoc pre zdravotne ťažko postihnutých ľudí a v kútiku duše dúfame, že by mohol nájsť aj podporu.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

7.5.2021 o 12:38 hod.

Mgr.

Erik Tomáš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 12:40

Milan Laurenčík
Skontrolovaný text
Pani poslankyňa Lucia Drábiková, nech sa páči.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

7.5.2021 o 12:40 hod.

Ing.

Milan Laurenčík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12:40

Lucia Drábiková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážená pani komisárka, tiež chcem veľmi pekne poďakovať za vašu prácu aj za správu, ktorú ste pripravili veľmi naozaj dôkladne. Chcem poďakovať naozaj aj za tie príbehy, pretože tie príbehy sú práve tým, čo tak prehovára viacej k ľuďom a cez čo si môžme viacej uvedomiť zložitosť tej situácie. Najmä ak sú to príbehy s dobrým koncom, lebo ja si myslím, že tých bariér je stále veľa a hlavne v legislatíve. Ale najhoršie sú možno, že tie mentálne bariéry, ktoré máme mnohí, že máme zavreté oči a uši.
Mne osobitne teda podobne aj ako mojej kolegyne Šofranko leží na srdci osud teda osôb seniorov, ale aj osôb psychiatrických pacientov, kde oblasť psychiatrickej starostlivosti je naozaj veľmi nedostatočná vzhľadom na to, že sme v 21. storočí. A ja pevne verím, že aj spolupráca s ministerstvom prípravou reforiem dlhodobej sociálno-zdravotnej starostlivosti, prípravou starostlivosti v paliatívnych zariadeniach paliatívnej starostlivosti a hospicoch. A takisto novelami zákonov o sociálnych službách a kompenzačnej posudkovej činnosti sa posunieme trošku ďalej v tom, aby sme naozaj zabezpečili výkon a ochranu práv týchto ľudí so zdravotným postihnutím. Samozrejme, je potrebné vytvoriť priestor a chcem týmto poďakovať aj všetkým ľuďom, ktorí práve v tejto neľahkej oblasti pracujú a robia to poctivo.
Ďakujem veľmi pekne ešte raz a všetko dobré.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

7.5.2021 o 12:40 hod.

Mgr. PhD.

Lucia Drábiková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12:41

Milan Laurenčík
Skontrolovaný text
Faktickú poznámku má pripravenú aj pán poslanec Peter Dobeš.
Nech sa páči.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

7.5.2021 o 12:41 hod.

Ing.

Milan Laurenčík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12:43

Peter Dobeš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážená pani komisárka, pomenovali ste veľa iniciatív, príbehy ľudí, reagovali ste na právne požiadavky, z prehľadov a z takého nadhľadu ste popísali celú problematiku zdravotne postihnutých osôb. Veľa osôb máme v spomínaných zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávnych krajov. Tieto domovy sociálnych služieb sú v podstate takými náhradnými domovami, vytvárajú druhý domov pre ľudí, ktorí sú na to odkázaní, sú v týchto zariadeniach alebo sú čakajúci na umiestnenie.
Chcem upriamiť pozornosť, že ide o veľmi citlivú tému, ide o citlivú tému z toho ľudského pohľadu. Títo ľudia väčšinou poberajú, potrebujú pomoc iných, ktorí sa o nich starajú, buď doma, alebo priamo v týchto zariadeniach a zároveň chcem aj oceniť, že ste mnohé z týchto problematík pomenovali, že títo ľudia nie sú nám ľahostajnými. Je dobre, že sa majú na koho obrátiť, aby sa pružne a profesionálne riešili ich požiadavky.
Nevieme, kedy zdravý človek sa môže ocitnúť v tejto skupine osôb so zdravotným postihnutím. Je potrebné neúnavne sa im venovať, sú jedni z nás.
Ďakujem vám.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

7.5.2021 o 12:43 hod.

RNDr.

Peter Dobeš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12:44

Tomáš Šudík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja by som vám aj touto cestou chcel poďakovať za vašu neoceniteľnú prácu v prospech ľudí so zdravotným postihnutím, pretože oni si to fakt zaslúžia. Som nesmierne rád, že sa vám darí aktívne búrať všetky bariéry pre ľudí so zdravotným postihnutím a ľudia sa na vás vždy vedia obrátiť. A to je ten základ, to je to najdôležitejšie.
Takže vám ďakujem za vašu prácu a verím, že v nej budete aj naďalej pokračovať, aby boli ľudia naďalej spokojní. Podporu nás poslancov máte, teda aspoň moju.
Ešte raz vám ďakujem za vašu prácu.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

7.5.2021 o 12:44 hod.

Tomáš Šudík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12:45

Zita Pleštinská
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážená pani komisárka, veľmi by som chcela oceniť vašu spoluprácu, teda vašu správu a rovnako nasadenie v boji za kvalitu života každého človeka. Vítam aj váš záujem o výmenu skúseností z obhajoby práv ľudí so zdravotným postihnutím v zahraničí. Zároveň ma tešia aj vaše zahraničné kontakty s európskym fórom zdravotného postihnutia.
Oceňujem spoluprácu s Ľubkou Gálisovou, prezidentkou Fóra pre ochranu starších, vedela som si ju predstaviť aj na vašom úrade.
Chvályhodná je vaša práca v oblasti zamestnávania ľudí so zdravotným postihnutím a prihliadnutím na právnu problematiku týkajúcu sa ľudí pozbavených alebo obmedzených spôsobilosti na právne úkony.
Rok s koronou nám vzal stretnutia so širšou rodinou a s priateľmi, ale dal nám nový pohľad na krehkosť života a krehkosť našich osobných plánov. Evidujem veľký záujem o domácu hospicovú starostlivosť. Žiaľ, na Slovensku máme veľmi málo mobilných hospicov. Okrem nastavenia adekvátnej paliatívnej liečby lekárom zabezpečuje mobilný hospic aj odborné výkony, ako je napríklad ošetrovanie dekubitov, aplikácia infúznej terapie, kyslíková terapia a podobne. Takže ešte možno v tejto oblasti by bolo dobré urobiť viac. Pretože určite je tých zdravotne postihnutých veľa a by ste spravili takú veľkú službu aj pre rodinu týchto ľudí.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

7.5.2021 o 12:45 hod.

Ing. arch.

Zita Pleštinská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 12:45

Zuzana Stavrovská
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, veľmi si vážim, naozaj si veľmi vážim tieto vaše vyjadrenia podpory a ocenenia našej práce. Dovoľte, aby som teda povedala, že vďaka, samozrejme, mojim kolegyniam a kolegom, že dokážeme takto fungovať a vďaka tomu, že prijali teda tú filozofiu tej širokospektrálnej pomoci, lebo nájsť takých ľudí je naozaj veľmi ťažké. A keď už máme takýchto ľudí, mali by sme ich, samozrejme, aj potom primerane oceniť.
My teda sa s tým bortíme každý rok, riešime problém nedostatku finančných prostriedkov, ale teda toto som nechcela povedať. Chcela som vlastne z toho miesta sa poďakovať mojim kolegyniam, mojim kolegom. Dovoľte, aby som sa teda aj poďakovala a prijala vyše výzvy na ďalšiu našu prácu. Poďakovala, by som sa poďakovala aj mimovládnym organizáciám, ktoré nám spoločne pomáhajú a veľakrát nás motivujú a veľakrát nás aj smerujú, že kde do ktorej oblasti ešte by sme mohli začrieť. Ja som naozaj v tomto smere mimoriadne nadšený človek a keby sa dalo tak by som naozaj robila aj 24 hodín denne. Žiaľ, teda možné to nie je. Ale každé podnety, ktoré môžu skvalitniť život ľudí so zdravotným postihnutím, berieme veľmi vážne a ďalej nad nimi pracujeme.
Takže či už sú to podnety od pani prezidentky Fóra pre pomoc starším, pani Ľubici Gálisovej, tých je nespočetne veľa. Pani Gálisová je už náš tímový hráč, hoci nie je zamestnaná na úrade, ale to obrovské spektrum podnetov, ktoré nám posiela, naozaj preukazuje jej rozsiahlu a kvalitnú prácu. (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

7.5.2021 o 12:45 hod.

JUDr.

Zuzana Stavrovská

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video