28. schôdza

4.5.2021 - 28.5.2021
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

28.5.2021 o 10:01 hod.

Mgr.

Igor Matovič

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vstup predsedajúceho 19:55

Marián Viskupič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
(Rečník nemal zapnutý mikrofón. Reakcia predsedu parlamentu: "Nedá sa to pustiť?" Reakcie z pléna: "Tak choď na predsedove..." Reakcia predsedu parlamentu: "My sme neprerušili schôdzu. Pardon, my sme nezrušili, neukončili schôdzu, my sme len prerušili." Predseda výboru sa presunul na miesto predsedajúceho.) Rozhodnutie je také, že výbor zvolávam tak, ako som povedal, zajtra o 8.30 s tým, že 3,5 mld. euro je tak veľká suma, že odmietam, odmietame o nej rokovať v noci na výbore a takisto v noci v pléne. Takže takto zajtra. (Reakcie z pléna. Krátka pauza.)
Skryt prepis

Vstup predsedajúceho

27.5.2021 o 19:55 hod.

RNDr. Ing.

Marián Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19:55

Boris Kollár
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Kolegovia, kolegyne, vážené poslankyne, vážení poslanci, nakoľko nebol zvolaný finančný výbor a nemôžeme bez neho pokračovať, ráno 8.30 zasadá finančný výbor a po ňom pokračujeme ďalej v schôdzi.

(Prerušenie rokovania o 20.00 hodine.)

Poznámka:
V súvislosti s celosvetovou pandémiou nového koronavírusu COVID-19 počas rokovania NR SR všetci účastníci (t. j. poslanci NR SR, členovia vlády SR) mali povinnosť mať na tvári rúška, resp. aj ochranné rukavice na rukách. Po vstupe do rokovacej sály boli povinní ošetriť si ruky dezinfekčným prostriedkom umiestneným pri dverách. (Rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/2405/84443 zo dňa 09. 03. 2020, ktorým sa verejnou vyhláškou oznámilo vydanie rozhodnutia, a rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/2680/2020 zo dňa 17. 03. 2020, ktorým Národnej rade Slovenskej republiky udelil výnimku.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

27.5.2021 o 19:55 hod.

Boris Kollár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
28. schôdza NR SR - 10.deň - A. dopoludnia - 28.05.2021
 

Uvádzajúci uvádza bod 10:01

Igor Matovič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Kolegovia, kolegyne, mne sa nechce opakovať, myslím si, že všetko bolo povedané včera. Chcel by som dať radšej priestor pre vás, aby ste sa prípadne, keď sa chcete prihlásiť do rozpravy, nech sa prihlásite, a je to návrh novely zákona o štátnom rozpočte, ktorý má zabezpečiť, aby sme Slovensko ako krajina mohli normálne fungovať, aby, aby najmä teda jednotlivé rezorty mohli naďalej poskytovať pomoc dotknutým subjektom, teda podnikateľským, ale takisto aby aj naďalej sme mohli financovať pomoc ľuďom, či už pacientom v nemocniciach, aby sme naďalej mohli financovať COVID oddelenia, aby sme naďalej mohli poskytovať záruky za úvery postihnutým podnikateľom, aby sme vykryli náklady, ktoré vznikli v Sociálnej poisťovni na to, aby teda ona mohla poskytovať pomoc dôchodcom, chorým, nezamestnaným, aby sme mohli, aby sme plnili záväzok voči reštauráciám a subjektom cestovného ruchu, aby sme policajtom mohli vyplatiť odchodné, ktorých približne tisícka sa rozhodla odísť, aby sme pokrývali náklady na zvýšenie pande... PN-ky a OČR-ky presne tak, ako sme sľúbili, aby sme naďalej mohli, mohli očkovať a zaplatili vakcíny tak, ako sme urobili zmluvu s Európskou komisiou, aby sme mohli kúpiť liek Regeneron, ktorý aj americký prezident v čase, keď mal COVID, dostal, vtedy síce možná ako experimentálny liek, teraz aby ho mali k dispozícii aj slovenskí pacienti, aby ich, ministerstvo práce a sociálnych vecí mohlo poskytovať sociálne SOS dotácie, aby sme mohli spustiť čerpanie Plánu obnovy, a teda tri také alebo dve rezervné položky sú, jedna rezerva na COVID vo výške jednej desatiny z nákladov svojho prvého polroka a druhá rezerva vo výške teda 300 mil. ako celková rezerva rozpočtu vzhľadom na to, že sa nachádzame vo veľmi neistej dobe, ísť bez rezervy by bolo mimoriadne nezodpovedné.
Bol by som veľmi rád, aby ste tento návrh zákona podporili.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

28.5.2021 o 10:01 hod.

Mgr.

Igor Matovič

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10:04

Milan Kuriak
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, prosím, ako spoločnému spravodajcovi predniesť túto spoločnú správu výborov Národnej rady o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 425/2020 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2021 (tlač 532). Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu výborov o prerokovaní vyššie uvedeného vládneho návrhu zákona.
Národná rada č. 784 z 27. mája 2021 pridelila vládny návrh zákona, ktorým týmto výborom Národnej rady Slovenskej republiky: výboru pre financie a rozpočet, ústavnoprávnemu výboru, určila zároveň Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehotu na prerokovanie predmetného vládneho návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
K predmetnému vládnemu návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky toto stanovisko: odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi - výbor pre financie a rozpočet. Ústavnoprávny výbor o návrhu nerokoval, pretože podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nebol uznášaniaschopný.
Z uznesenia výboru uvedeného pod bodom III tejto spoločnej správy vyplynuli tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy uvedené pod bodom IV spoločnej správy.
Gestorský výbor odporúča o návrhoch výboru, ktoré sú uvedené v spoločnej správe hlasovať takto: o bodoch spoločnej správy č. 1 až 7 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade predmetný vládny návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 186 z 28. mája 2021. Týmto uznesením výbor zároveň povoril, poveril mňa ako spoločného spravodajcu, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom vládnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

28.5.2021 o 10:04 hod.

Milan Kuriak

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:08

Ladislav Kamenický
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Dobrý deň, dámy a páni, sme v druhom čítaní a ja som včera takisto povedal všetky moje výhrady k tomuto návrhu rozpočtu.
Čo sa týka samotného procesu, je podľa mňa netransparentný spôsobom, akým bol predložený, aj rozsah toho materiálu je tak zle pripravený, že nedá sa o ňom veľmi odborne diskutovať, a chcem povedať, že tak ako som včera naznačoval podľa tých informácií, ktoré som mal, že to navýšenie nebude 3,4 mld., ale že sa bude zvyšovať o ďalších 350 mil. Moje obavy sa potvrdili dnes na rokovaní výboru, pán poslanec Gyimesi predložil pozmeňujúci návrh, ktorý hovorí o ďalšom navýšení výdavkov o 350,6 mil. eur, kde teda musím povedať, že spôsob, akým to bolo predložené, tak opäť hovorím, je to absolútne netransparentné.
Nemôže sa stať, že takýto pozmeňujúci návrh príde na výbor, žiadal som 5 minút pred výborom, či tento pozmeňujúci návrh máme k dispozícií, nemali sme ho k dispozícii. Rokovalo sa o ňom tak, že sme si sadli, otvorila sa schôdza a nám boli nahádzané na, na lavice, tento pozmeňujúci návrh, takto sa to proste nerobí. Odmietam absolútne, tu sa zo stovkami miliónov narába ako s korunami. Keď si to prerátame na koruny, tak toto je 10 mld. korún, 10 mld. korún vybavené za tri minúty na výbore.
Z tohto pozmeňováku vyplýva, že na jednej strane tu bolo veľakrát povedané to, že ako veľmi pravdepodobné je, že bude tretia vlna COVID-u, a prečo na všetko potrebujeme tie rezervy. Včera som hovoril o tom, že v Programe stability bola rezerva 588 mil. práve na COVID, ale vy ste si to, samozrejme, rozdelili, že iba na COVID ide 300 mil., ďalších 300 na necovid výdavky, ktoré som kritizoval, že nám rastú utešene a že to je podľa mňa ako tie covidové výdavky. Tak na jednej strane hovoríte to, že tretia vlna s istotou príde, na druhej strane s týmto pozmeňovákom ste zobrali subjektom hospodárskej mobilizácie 67,6 mil. eur tým, že ste to zdôvodnili, že lebo však končí COVID, že máme výborné čísla. Tak toto fakt nechápem.
Druhý výdavok. Mimoriadny COVID príplatok pre COVID oddelenia. Opäť ste im zobrali 65 mil., lebo však už netreba, lebo COVID končí. Tak teda ide tá tretia vlna, nejde tá tretia vlna? Ja neviem. Ľavá ruka nevie, čo robí pravá.
A toľko tých rečí o tom gastropriemysle, kde teda v pôvodnom návrhu zákona bolo 39 mil., tak teraz ste im ešte zobrali 1,7 mil., lebo však majú veľa. To sú tie gastroprevádzky, o ktorých sme hovorili, že majú obrovské problémy a že jak ich ide veľmi vyriešiť. Z celkovej tej sumy je to jedna z tých menších položiek.
Teraz, čo sa ide navyšovať, tak opäť je tu prvý, najväčšia položka je 244 mil. na prvú pomoc Semafor, lebo 30. 6. končí. Tvrdíte, že bude treba ďalej v druhom polroku, dobre, môžme sa o tom baviť. Sú tu aj ďalšie položky.
Ale čo mňa najviac prekvapilo, je tu, 20 mil. si ide pridať pani Remišová. Včera sme celý deň hovorili o tom, ako je dôležité, aby sme využívali realokáciu európskych peňazí, aby bolo z európskych fondov čo najviac preplatené, lebo na tie covidové výdavky sa dá veľmi jednoducho urobiť. A musím povedať, že sociálny fond máme vyčerpaný, nerealokovali sme peniaze, mohli sme tam presunúť na sociálny fond ďalšie peniaze, o čo by sme mohli menej dať výdavkov práve v tomto návrhu. Sú tu ďalšie eurofondy zo starého programovacieho obdobia, z nového programovacieho obdobia, Plán obnovy, REAK EU, z ktorých sme mohli miliardy eur čerpať a nemuseli sme zaťažovať tie najdôležitejšie zdroje, to sú zdroje zo štátneho rozpočtu. No čiže my ideme dať ďalších 20 mil. namiesto toho, aby sme získali miliardy z eurofondov alebo stomilióny, tak ideme dať ďalších 20 mil. pani Remišovej. Ja viem, že ona si to zdôvodní, lebo to najprv treba zaplatiť, a potom dostaneme, alebo nejaký ten technický, technické zdôvodnenie.
Ale ja sa pýtam, prečo si tu každé to ministerstvo drží tie svoje eurofondy, aj keby teda mali prepadnúť, a vedia dopredu, že to nevyčerpajú, tak si radšej to necháme prepadnúť, ako by sme to posunuli inému ministrovi. A ten rezortizmus je tu obrovský. Nie je tu koordinácia. Vláda by mala, to je úloha hlavne teda premiéra, aby jasne zadefinoval, ak teda chceme čerpať eurofondy, že z ktorých ministerstiev, tie, ktoré tie eurofondy čerpať vedia.
Takže deficit Slovenskej republiky podľa Programu stability mal byť 9,9 %, na základe tohto pozmeňujúceho návrhu sme sa prehupli cez desiatku, oznamujem všetkým, takže počítam, že okolo 10,3 % sa nám navýši deficit.
Takže to, čo sme tu hovorili o tej gréckej ceste, o dlhoch, ktoré tu vyrábame, a že všetky tieto dlhy sú niečím, čo v budúcnosti budú musieť zaplatiť občania Slovenskej republiky buď vo forme daní, nejakých odvodov alebo niečoho iného. Minister financií je na to, aby strážil zdravé verejné financie, a takisto s premiérom by mali koordinovať všetky zdroje, ktoré máme k dispozícii, aby sme míňali štátne prostriedky v čo najmenšej možnej miere.
Tak ako som avizoval včera, tak v jednej relácii, tak som hovoril o tom, že minuli sme miliardy, dávame desiatky miliónov na rôzne účely, rôznym neziskovým organizáciám, tretiemu sektoru, kdekomu na rôzne projekty, tak v podstate dávame tu iniciatívu, napriek tomu, že oznamujem, že nezahlasujem za tento rozpočet, tak chcem predložiť jeden pozmeňujúci návrh, ktorý teda pripravil kolega Blanár s tým, že som tam aj ja, aj pán Robert Fico s tým, že máme, chceme navýšiť prostriedky pre Maticu slovenskú, lebo je veľkou hanbou, keď taká inštitúcia ako Matica slovenská dostane v histórii jednu z najnižších, najnižšej sumy a má problémy s tým, aby vedela ufinancovať svoje aktivity.
V roku 2021 je to v novodobej histórii jeden z najkomplikovanejších z hľadiska financovania jej činnosti za posledných desať rokov. Matica slovenská dostala zo štátu historicky najnižšiu dotačnú podporu za posledné desaťročie vo výške asi 1,3 mil. eur. A súčasne sa, zrejme vytvorí aj najnižšie vlastné príjmy. Aj vzhľadom na to, že je tu COVID. Rozpočet v roku 2020 je nižší o 414 celá... 414 479 eur. Takýto výrazný príje... pokles príjmov má dôsledky na činnosť Matice slovenskej a prevádzkovanie a udržovanie nehnuteľností, budov, platenie nájmov, hlavne na personálne zoštíhlenie na mnohých pracoviskách Matice slovenskej bude problematické.
Takže prečítam pozmeňujúci a doplňujúci návrh Roberta Fica, Juraja Blanára a Ladislava Kamenického k návrhu vlády, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 425/2020 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2021 (tlač 532).
V súlade s ustanoveniami zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predkladáme pozmeňujúci návrh k vládnemu zákonu č. 425/2020 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2021.
1. V prílohe č. 4 v Kóde programu 08S Tvorba, šírenie, ochrana prezentácia kultúrnych hodnôt navýšiť sumu 212 793... 212 793 884 eur o 414 479 eur a túto navýšenú sumu účelovo viazať na kód programu 08S010B - Podpora aktivít Matice slovenskej.
Ďakujem pekne, skončil som a chcel by som požiadať o podporu tohto pozmeňujúceho návrhu.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

28.5.2021 o 10:08 hod.

Ing.

Ladislav Kamenický

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:18

György Gyimesi
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Nebudem reagovať na všetko, čo odznelo v prejave pána poslanca Kamenického, pretože na všetko som reagoval už alebo sme reagovali už včera, resp. aj v televíznej diskusii.
Ale rád by som sa dotkol jeho pozmeňujúceho návrhu, ktorý smeruje k tomu, aby Matica slovenská bola dofinancovaná, a zároveň sa tu podsúva to, že táto vládna koalícia, resp. ministerstvo kultúry nechce financovať Maticu slovenskú. Nie je to tak. My považujeme Maticu slovenskú za národnú inštitúciu Slovákov, ktorá si zaslúži byť právom a dokonca zo zákona financovaná, financovaná tak, aby dokázala prežiť a uskutočňovať všetky svoje úlohy, ktoré sú jej dané zákonom.
Čiže túto situáciu bude riešiť ministerstvo kultúry vo vlastnej réžii, a preto tento pozmeňujúci návrh nepodporíme.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

28.5.2021 o 10:18 hod.

PhDr. PhD.

György Gyimesi

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:19

Dušan Jarjabek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ja si myslím, že je načase, aby tuná niečo zaznelo aj z normálne logicky rozmýšľajúceho občana, a nie ekonóma, aby tomu teda rozumel každý, o čo tuná vlastne ide.
Dámy a páni, keď sa zvyšuje deficit niekto, samozrejme, ten deficit musí zaplatiť. No to ho musí zaplatiť, pochopiteľne, občan ho musí zaplatiť. A akým spôsobom musí zaplatiť? No, pochopiteľne, nijako inak, budú sa zvyšovať dane.
Toto je príprava na jedno drastické zvyšovanie daní v budúcom období. Čiže v konečnom dôsledku, o čo tuná vlastne ide, najskôr sa zlikviduje občan takýmto spôsobom, ktorý schudobnie, potom sa zlikvidujú inštitúcie, ktoré takýmto spôsobom schudobnejú, a nakoniec sa zlikviduje štát. O toto tuná ide. O nič iné. O likvidáciu Slovenska takýmto drastickým, jedným hanebným spôsobom, o čom sa tuná už bavíme niekoľko dní. Toto celé smeruje k likvidácii Slovenskej republiky. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

28.5.2021 o 10:19 hod.

doc. Mgr. art.

Dušan Jarjabek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:20

Martin Beluský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán poslanec Kamenický, ďakujem za vaše vystúpenie, aj za o to, že ste trošku rozobrali detailnejšie tie položky toho pozmeňujúceho návrhu, ktorý padol na výbore pre financie a rozpočet, pretože v podstate budeme dnes o ňom hlasovať a nie je dostatok času s ním detailne oboznámiť. A ja začínam mať trošku strach.
Odkladať rokovanie o tomto návrhu zákona, lebo pred dvomi týždňami sme boli na 3,4 mld., kde, uznávam, že boli položky, o ktorých sa dalo vecne diskutovať, ale po dvoch týždňoch už ideme na 3,8 mld. a bojím sa, že o ďalšie dva týždne by sme boli na 4,2 mld. eur, o ďalšie dva týždne na 4,6 mld. a tak ďalej a tak ďalej. Jednoducho ja neviem, kedy konečne pochopíte, že ten štát má určité limity, tí ľudia, tá ekonomika, proste nemôžeme sa zadlžovať do nekonečna.
Tu vidíme, že niektoré sumy znižujete, čiže boli nadhodnotené, niekde zase pridávate. Ale takto si určite odbornú diskusiu nepredstavujeme, pretože nemôžeme prijať takéto pozmeňujúci návrh v priebehu pár hodín. A, samozrejme, návrh na dofinancovanie Matice slovenskej jednoznačne podporíme. Nie je predsa možné, aby takáto národná ustanovizeň bolo podfinancovaná. A tá iniciatíva ministerky kultúry jednoducho musí byť zrušená, na zničenie tejto Matice.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

28.5.2021 o 10:20 hod.

Ing. PhD.

Martin Beluský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:22

Vladimír Ledecký
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážení kolegovia, kolegyne, padla tu otázka rečníka, že prečo ide Remišovej 20 mil. euri. Tak nejde Remišovej, ale ide na ministerstvo MIRRI a ide na regionálny rozvoj.
Chcem povedať, že vláda SMER-u v posledných rokoch na regionálny rozvoj do najmenej znevýhodnených okresov dávala cca 45 mil. ročne. Táto vláda v rozpočte odsúhlasila na tento rok len 9 mil. do znevýhodnených okresov. Čiže ak pripočítame k tým deviatim dvadsať, je to ešte stále menej, stále menej, ako dávala predošlá vláda. Čiže je to logické. Sú to zdroje do regionálneho rozvoja, ktoré podporujú aktivity, kde nie je možné čerpať z eurofondov, lebo sú to projekty, ktoré idú v malých objemoch, rádovo 10-tisíc. A ide to na taký druh aktivít, ktoré takisto nie sú oprávnené z európskych fondov.
Ďalší problém je, že v týchto málo rozvinutých regiónoch nie sú dostatočne personálne kapacity na prípravu a implementáciu týchto projektov. A preto si myslím, že 20 mil. je veľmi dôležité investovať do regionálneho rozvoja v týchto regiónoch. A myslím si dokonca, že to je málo. A naozaj tu schvaľujeme obrovské objemy peňazí a 20 mil. len taká hŕstka v ňom, takže netreba ich ľutovať. A len treba dúfať, že budú efektívne využité.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

28.5.2021 o 10:22 hod.

PhDr.

Vladimír Ledecký

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:24

Milan Mazurek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán poslanec, ja obdivujem vašu cieľavedomosť a to, že stále sa snažíte tejto vláde nejakým spôsobom alebo týmto poslancom vysvetliť, čoho sa vlastne dopúšťajú.
Ale mňa taktiež ako vás zaráža tá ich neuveriteľná bohorovnosť a schopnosť smiať sa celému národu do tváre. Tak v skrátenom legislatívnom konaní zo dňa na deň hodia do Národnej rady pred koncom týždňa 3,5 mld. eur, ktoré údajne minister financií potrebuje bez nejakej bližšej konkretizácie. V ideálnom stave by si to najradšej schválili ešte ten piatok. Začnú sa hádať medzi sebou. Na týždeň sa to tu celé preruší. A keď som aj včera hovoril o tom, že je zbytočné ísť fakticky položku po položke, pretože tie položky nemajú žiadnu zaručenú stabilitu a zo dňa na deň alebo z mesiac na mesiac sa môžu meniť podľa toho, ako sa Igor Matovič vyspí, alebo aktuálne sa pohádajú v koalícii.
A tu máme príklad. Zasadne finančný výbor, predloží sa pozmeňujúci návrh o 3,5-miliardovom, o 3,5-miliardovom zmene rozpočtu v skrátenom legislatívnom konaní a bum, 400 mil. eur len tak naviac. A už máme 3,8 mld. A takto to ide veselo ďalej. Skrátka štát je ako keby dojná krava, kde sa čarujú peniaze zo dňa na deň, a občania Slovenskej republiky len nechápavo pozerajú, čo sa to vlastne v tej Národnej rade deje. A koaliční poslanci, no tým je to úplne jedno. Ako sa povie, tak sa bude hlasovať. Aké dopady to v budúcnosti môže mať na národ, to už oni neriešia. Veď to je ďaleko za hranicou ich mysle a volebného obdobia, v ktorom sa tu aktuálne nachádzajú.
Lenže tak, ako ste povedali, takto sa predsa do nekonečna hospodáriť nedá. Oni si to zrejme neuvedomia nikdy. Neboli tu zvolení na to, aby premýšľali, neboli tu zvolení na to, aby konali nejak v záujme obyvateľov Slovenskej republiky, ale aby napĺňali vôľu predsedových politických strán. A z toho dôvodu nemajú problém zadlžiť ďalšie generácie našich detí tak, že ľudia budú musieť v budúcich rokoch platiť tak zvýšené dane, že keby im to dnes povedali, tak už tu majú naozaj, naozaj revolúciu v uliciach.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

28.5.2021 o 10:24 hod.

Milan Mazurek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video