28. schôdza

4.5.2021 - 28.5.2021
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie

12.5.2021 o 14:21 hod.

Mgr.

Erik Tomáš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie 14:21

Erik Tomáš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Vážení kolegovia, kolegyne, pán minister, keď vás tu vidím, tak vás privítam.
Dovoľte, aby som v krátkosti uviedol novelu zákona o peňažných kompenzáciách ťažkého zdravotného postihnutia. Je to v princípe veľmi jednoduché a tí, ktorí sa venujú sociálnej oblasti, budú hneď presne vedieť, o čom hovorím.
V roku 2018 sa po diskusii so zástupcami zdravotne ťažko postihnutých podarilo dohodnúť to, aby dva kľúčové príspevky, a teda príspevok na opatrovanie a príspevok na osobnú asistenciu, sa odvíjali podľa stúpania minimálnej mzdy. Tá dohoda bola aj napĺňaná ešte vládou Petra Pelleginiho a v roku 2019, vždy k prvému júlu to je, tak aj k tomu 1. júlu boli oba spomínané príplatky vlastne navýšené podľa spomínanej dohody. V roku 2020 ale, po nástupe vlády Igora Matoviča, minister Krajniak upravil dohodnutým spôsobom len opatrovateľský príspevok, ale príspevok na osobnú asistenciu už nie, s tým alebo s vysvetlením, že do roka pripraví reformu týchto príspevkov. No ale keďže sme sa pozerali do legislatívnych procesov, medzirezortného pripomienkového konania a nenašli sme nič z dielne ministerstva práce na túto tému a 1. júl sa už blíži a keď chceme legislatívne to stihnúť aspoň teoreticky v Národnej rade k 1. júlu, tak sme teda predložili novelu spomínaného zákona.
Tá spočíva v tom, že chceme uzákoniť oba príspevky tak, že budú naviazané na minimálnu mzdu. Príspevok na opatrovanie chceme uzákoniť tak, aby bol vždy na úrovni čistej minimálnej mzdy, a príspevok na osobnú asistenciu chceme uzákoniť tak, aby predstavoval 1,4-násobok hodinovej hrubej minimálnej mzdy. Pri príspevku na osobnú asistenciu je to 1,4-násobok aj preto, lebo tento príspevok podlieha zdaňovaniu a navyše, samozrejme, osobný asistent nie je príbuzný opatrovaného človeka, tak ako je to v prípade príspevku na opatrovanie, kde, ako mnohí určite viete, sa o zdravotne ťažko postihnutého človeka stará blízka rodina.
A zároveň ten príspevok na osobnú asistenciu chceme navrhnúť na takej úrovni kvôli tomu, lebo vlastne tá starostlivosť zodpovedá v princípe tretiemu stupňu minimálnej mzdy a náročnosti práce na treťom stupni minimálnej mzdy. Opakujem, všetko toto bolo dohodnuté na stretnutí so zdravotne ťažko postihnutými ešte v roku 2018, ale keďže nevidíme žiadnu garanciu a záruku, že by vláda túto dohodu, nová vláda, napĺňala, tak to chceme dať do zákona.
My si totiž myslíme, a nielen my, ale aj Medzinárodná organizácia práce, že akákoľvek aktivita, ktorá poskytuje tovar alebo službu, a teda aj starostlivosť o príbuzného alebo o ťažko postihnutého alebo starostlivosť vo všeobecnosti o ľudí má mať charakter práce, a tým pádom by mala tomu zodpovedať aj odmena alebo príjem za tú prácu. Čiže veľmi jednoduchá novela zákona, všetko je to prepočítané, veľmi jednoduchá zmena, ktorá by určite potešila zdravotne ťažko postihnutých ľudí.
Hovoril som o tom v piatok aj s komisárkou pre zdravotne ťažko postihnutých pani Stavrovskou. Tiež tento krok ocenila. Uvidíme, čo sa stane.
Nemáme teda veľké oči pri tom, čo sme počúvali od koaličných poslancov, samozrejme, česť výnimkám, pri 300-eurovom príspevku, ale ak by reálne chceli pomôcť tejto skupine ľudí, teda skupine hendikepovaných ľudí, tak by len zobrali tie svoje ruky a stlačili to tlačitko za. Uvidíme, ako to dopadne, že či odignorujú aj túto skupinu ľudí alebo nie. Ja chcem touto cestou za predkladateľa poprosiť o podporu k tomuto návrhu zákona.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie

12.5.2021 o 14:21 hod.

Mgr.

Erik Tomáš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 14:25

Ján Richter
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda Národnej rady. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol výborom určený za spravodajcu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 513. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 529 z 19. apríla tohto roku navrhujem, aby návrh zákona prerokovali tieto výbory: ústavnoprávny výbor, Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 11. júna tohto roku a v gestorskom výbore do 14. júna.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

12.5.2021 o 14:25 hod.

JUDr.

Ján Richter

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 14:28

Eduard Kočiš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážený pán podpredseda Národnej rady, vážený pán predkladateľ, vážený pán spravodajca, milé kolegyne, milí kolegovia, máme pred sebou návrh skupiny poslancov hnutia HLAS ohľadne kompenzácie peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia občanov so znevýhodnením. Tento návrh zákona vnímam ako veľmi dobrý, veľmi kvalitne spracovaný a najmä riešiaci nedostatočné ohodnotenie samotných asistentov, ako aj samotných opatrovateľov ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím, či už sa jedná o postihnutie, ktoré je fyzické, či už je postihnutie psychické, teda duševné, alebo ide o klientov alebo osoby s kombinovaným druhom postihnutia.
Ako človek, ktorý sa naozaj celý život profesijne venoval tejto oblasti, môžem povedať, že byť asistentom osoby s ťažkým zdravotným postihnutím neberiem ako zamestnanie, ale beriem to jednoducho ako nejaké poslanie a je to naozaj veľmi záslužná činnosť, ktorá nebola nikdy adekvátne zaplatená, ale tak ako už v iných predošlých debatách bolo často spomínané, chýbajúce prostriedky a slabo dofinancované ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré je značne podfinancované, čo sa týka sociálnej oblasti, a to trvá dlhé roky.
Príspevok na opatrovanie vnímam ako dosť nízky a dosť úbohý. Pretože ak si vezmeme do úvahy, že rodič dieťaťa, nech má koľkokoľvek rokov, je na úrovni, niekedy aj v štyridsiatich rokoch, na úrovni päťročného dieťaťa, je, dostáva za celodennú starostlivosť alebo celodenné opatrovanie, ktoré trvá sedem dní v týždni, 30 dní v mesiaci a 365 dní v roku, je strašne zle ohodnotené a je to naozaj také, také smiešne. Pretože na území Slovenskej republiky žije značná skupina obyvateľov, ktorí sú odkázaní na toto opatrovanie z radov svojich najbližších príbuzných a títo príbuzní to robia častokrát na úkor toho, že obetujú zamestnanie, aby boli s tým svojím dieťaťom a neboli donútení dať svoje vlastné dieťa do domova sociálnej starostlivosti, či už na celoročný pobyt, alebo na nejakú týždennú formu. Jednoducho chcú sa o tohto svojho člena domácnosti starať. A zároveň štát by mal vytvárať adekvátne podmienky, aby aspoň sčasti kompenzoval výpadok príjmu týchto rodičov alebo príbuzných tohto nášho spoluobčana.
Takže z tohto vyplýva jedno, že zo strany predkladateľov je snaha navýšenia príspevku na opatrovanie aspoň na výšku minimálnej mzdy chvályhodná, ale nikdy ju nebudem považovať za adekvátnu.
Čo sa týka príspevku na osobnú asistenciu, je to tiež veľmi závažný a záludný problém, ktorý, s ktorým sa vlastne boria osobní asistenti týchto klientov. Častokrát ide o osoby s ťažkým mentálnym a s ťažkým fyzickým postihnutím a práca s týmito klientmi je veľmi náročná, vyčerpávajúca, preto každý jeden asistent si zaslúži náš obdiv, našu úctu, ale aj patričné finančné ohodnotenie. Veľmi kvitujem pánov predkladateľov, že sa snažia odvíjať túto minimálnu mzdu pri asistencii z, myslím, že 1,4-násobku minimálnej mzdy hodinovej sadzby. Čiže ja by som sa vedel baviť aj o vyššej sadzbe, no, ale hovorím, vždy sme limitovaní nejakými finančnými prostriedkami zo štátneho rozpočtu.
A vždy budem tvrdiť, že každá jedna vláda mohla a vedela spraviť pre hendikepovaných spoluobčanov vždy viac. Niektoré urobili viac, niektoré urobili menej. Boli tuná však aj vlády, ktoré neurobili naozaj nič. Takže častokrát počúvam z koaličných lavíc, že tie strašné bývalé vlády SMER-u za 12 rokov neurobili nič. S tým nemôžem nikdy súhlasiť, pretože naozaj v tejto oblasti sa pohybujem dlhé roky a môžem povedať, že ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, nechcem tuná chváliť pána ministra Richtera, ale komu česť, tomu česť, naozaj sa v tejto problematike orientovali veľmi kvalitne a pripravili množstvo kvalitných kompenzačných zákonov. Čiže naozaj tieto útoky, ktoré tuná nedávno zaznievali, nepovažujem za príliš šťastné.
Ale v konečnom dôsledku za hnutie REPUBLIKA a za mojich kolegov môžem povedať, že tento návrh zákona určite posunieme do druhého čítania, pretože ho považujem za koncepčný a za správny. Keďže nemôžme donekonečna čakať na nejaké reformy zo strany ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, ako nám tuná sľuboval pán minister Krajniak, skupina poslancov okolo pána Pellegriniho sa tejto iniciatívy chytila, predložili svoj vlastný návrh zákona a tí, ktorí naozaj máme sociálne cítenie, nepozeráme sa na farbu politického trička, ale naozaj musíme sledovať ten dobrý zámer, ktorý je naozaj úplne apolitický, ide len o naozaj zlepšenie finančného stavu opatrovateľov, opatrovníkov a osobných asistentov.
Takže, vážené dámy, vážení páni, milé kolegyne, milí kolegovia, ja vás veľmi pekne žiadam o podporu tohto zákona, pretože naozaj každý jeden silnejší jedinec by mal chrániť a brániť toho slabšieho a v tejto dobe tých slabších je veľmi veľa a stále iba pribúdajú. Takže naozaj vás poprosím, nehľaďme na to, kto tento návrh predkladá, skúsme ho posunúť do druhého čítania a ak budú nejaké výhrady, určite s predkladateľmi tohto návrhu zákona nájdeme, nájdete spoločnú reč. Určite sa bude dať vylepšiť tak ako každý jeden zákon.
Takže ďakujem pekne za pozornosť a dúfam, že ho podporíte.
Skryt prepis

Vystúpenie

12.5.2021 o 14:28 hod.

Mgr.

Eduard Kočiš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:35

Lucia Drábiková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený kolega, úplne súhlasím s konštatovaním a s potrebou zlepšiť situáciu opatrovateľov, takisto osobných asistentov. Sociálna oblasť a oblasť starostlivosti o zdravotne ťažko postihnutých občanov je naozaj veľmi zanedbávaná dlhé roky a jedným z cieľov, s ktorými som aj ja išla vlastne do politiky, bolo zlepšiť jednak odľahčovacie služby, zlepšiť pomoc práve odkázaným ľuďom na opatrovanie.
Sama som v tejto veci podala zopár návrhov na ministerstvo, ktoré v súčasnosti pracuje na komplexnej reforme, ktorá sa týka toho, že bude zjednotený systém posudkovej činnosti. Pretože tí, ktorí sme sa stretli so situáciou opatrovania niekoho blízkeho, sme sa naozaj museli potýkať s obrovskou byrokraciou. Bolo potrebné získavať posudky, či už pre získanie opatrovateľky na meste, alebo pre získanie opatrovania v nejakom zariadení, takisto čo sa týkalo rôznych druhov kompenzácií. Systém je aktuálne neprehľadný, a preto aj ministerstvo v súlade s programovým vyhlásením vlády chce vytvoriť jednotný systém posudkovej činnosti, prehodnotiť celý systém poskytovania peňažných príspevkov.
V tejto súvislosti chcem ešte poznamenať, že, samozrejme, ja som za to, aby opatrovatelia mali naozaj zabezpečené, zabezpečený dostatočný príjem aj podmienky na to, aby túto prácu mohli vykonávať, aby mohli aj oddychovať, samozrejme, aby mali nejakú tú sociálnu istotu aj v prípade, že by sa ocitli bez práce alebo že by museli tú opatrovanú osobu niekam odviesť. Takisto osobní asistenti. Čiže chýba nám tam naozaj veľa, veľa, čo treba spraviť. Nie sú tu v tomto... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

12.5.2021 o 14:35 hod.

Mgr. PhD.

Lucia Drábiková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:37

Miroslav Suja
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, kolegovia, riešime tu pomoc ľuďom a je zaujímavé, že niektorí v jednom aj v druhom zákone s tým majú problém, ale nemáte problém pomôcť bankám. To vám niektorým nerobilo problém, vážení kolegovia, kolegyne! Tak skúsme sa pozrieť na to aj z tohto hľadiska, že bankám sme poodpúšťali skoro do jednej miliardy a každý rok im ideme odpúšťať, a tu sa ideme handrkovať ako na tureckom trhu pri niektorých z vás a vadí vám pár euro pre deti alebo pre postihnutých. Tak skúsme sa nad tým zamyslieť aj z tohto hľadiska, z takého ľudského, či náhodou nemáme niektorí trošku pomýlené hodnoty a dvojaký meter.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

12.5.2021 o 14:37 hod.

PaedDr. Mgr.

Miroslav Suja

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:38

Erik Tomáš
Skontrolovaný text
Pán Kočiš, ja chcem len poďakovať za podporu tohto zákona od človeka, ktorý má skúsenosti z praxe, s týmto si to cením o to viac. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

12.5.2021 o 14:38 hod.

Mgr.

Erik Tomáš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:38

Eduard Kočiš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Veľmi pekne ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
Pán kolega Tomáš, áno, naozaj vychádzam len so svojich praktických skúseností, pretože naozaj celý život sa v tejto oblasti pohybujem, venujem a viem, že táto oblasť je zanedbávaná dlhé roky. Dlhé roky je zle nastavený systém, ktorý nie je dokonalý. Musel by sa naozaj prekopať od úplného začiatku až po úplný koniec. Pretože ja netvrdím, že ľudia, ktorí tento systém kompenzácií vytvárali, chceli niekomu ublížiť alebo spraviť niečo zlé, ale hovorím, vždy tieto zákony prichádzali od zeleného stola. Úplne od zeleného stola, od ľudí, ktorí neboli z praxe, ktorí nevideli tú priamu interakciu medzi opatrovateľom, ošetrovateľom, opatrovníkom, samotnou rodinou až po nejaký úrad, ktorý vypláca všetky tieto kompenzačné príspevky, a následne dané ministerstvo.
Čiže hovorím, mne vždy chýbala nejaká koncepčnosť, pretože v týchto sociálnych zákonoch, ktoré nám platia v Slovenskej republike, častokrát ľavá ruka nevie, čo robí pravá. A ľudia, ktorí sú z praxe, sú v nejakom začarovanom kruhu v úplnom strede a nevieme sa pohnúť ani naľavo, ani napravo.
Čiže hovorím, táto problematika je komplikovaná, zložitá, nedá sa to zmeniť ani za deň, ani za dva, ani za rok, ale verím, že tieto veci, ktoré sa týkajú sociálnej oblasti, ľudia, ktorí naozaj majú sociálne cítenie a sú činní v zákonodarnom zbore Slovenskej republiky, sa tejto problematike musia venovať, aj keby nechceli.
A v žiadnom prípade sa nesmieme pozerať na farbu politického trička a na predkladateľa, overovateľa, spravodajcu, to je absolútne jedno, pretože pokiaľ ide o pomoc slabým, bezbranným, tuná musí vstúpiť silný štát. A keď je silný štát, je silná rodina a vtedy je spokojný ten dotyčný klient alebo poberateľ kompenzácie alebo poskytovateľ tejto služby.
Čiže ja ďakujem všetkým, ktorí sa zapojili do debaty, a verím, že tieto sociálne zákony a tieto sociálne veci sa nám podarí spoločnými silami zmeniť.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

12.5.2021 o 14:38 hod.

Mgr.

Eduard Kočiš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 14:40

Erik Tomáš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ja len veľmi krátko. Priznám sa, že trochu ma mrzí malý záujem o diskusiu o tejto téme. Ja pevne verím, že slovenský parlament má záujem o zdravotne ťažko postihnutých ľudí, pretože títo hádam tú pomoc potrebujú najviac. Tak aj keď bol takýto nezáujem, chcem poprosiť, a ešte sa vrátim aj ku kolegyni pani Drábikovej, super, že sa tá reforma robí, aspoň to teda avizujete, ale už pred rokom povedal minister Krajniak, že sa reforma začne robiť, a zatiaľ žiadnu nevidíme tak ako v iných oblastiach. A preto kým teda, ak vám mám veriť, že sa nejaká reforma robí, kým sa tá reforma neurobí, toto je pre danú chvíľu podľa mňa veľmi, veľmi dobré riešenie a to musíte uznať aj vy, a preto aj vás chcem poprosiť, aj váš poslanecký klub a vôbec celú vládnu koalíciu, aby ste stlačili to tlačidlo "za" a pomohli nateraz aspoň takto týmto ľuďom, ktorí to naozaj potrebujú.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

12.5.2021 o 14:40 hod.

Mgr.

Erik Tomáš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 14:41

Ján Richter
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, veľmi stručne. Aj ja, priznám sa, že ten rok 2018 ako keby bol včera. Chcem len pripomenúť, že vtedy, keď sme predkladali ten návrh, lebo tam došlo k relatívne dosť radikálnemu navýšeniu prostriedkov aj pre asistentov, opatrovateľov, prijali sa veľmi vážne zmeny, ktoré sa týkajú aj kompenzácií, veď predtým bolo v platnosti, že ak dostal niekto kompenzáciu napríklad na prerobenie kúpeľne vzhľadom na zdravotný stav a nebodaj sa stalo, že ten človek zomrel, tá rodina musela po ňom časť prostriedkov vracať, veľakrát sa musela doslova zadlžiť. Mal som z toho veľmi dobrý pocit aj preto, že celá snemovňa, všetci prítomní poslanci hlasovali za.
Trošku som nemilo prekvapený, že tam padla jasná dohoda, že tá valorizácia sa bude odvíjať od výšky a rastu minimálnej mzdy, čo je logické, prirodzené, že prečo teraz tá vláda odchádza od tejto, od tejto myšlienky. Viem, v tom zákone nie je obligatórne, je fakultatívne a možno to bola tá základná chyba, ale vtedy sme vychádzali z toho, že možno príde obdobie, že bude treba riešiť aj vyššie z nejakých objektívnych dôvodov tú valorizáciu, a preto to nebolo tak striktne postavené. Ale myslím si, že teraz je doba taká, a netreba zdôrazňovať prečo, že si to jednoducho títo ľudia zaslúžia a prirodzene na to aj čakajú. Veď my sme tam riešili také veci, že ak sa dcéra stará o chorú matku alebo otca, je zároveň dôchodkove zabezpečená za to obdobie, čo má veľmi veľký význam aj z hľadiska, z hľadiska proste budúcnosti.
Ekonomika, ekonomika je riešená tak, že klient v sociálnom zariadení, použijem výraz v kamennom dome, je pre štát stále ešte dvakrát drahší ako ten, ktorý sa nachádza v tom domácom rodinnom prostredí a je poskytnutá starostlivosť či už rodinného príslušníka, alebo niekoho, ktorý sa oňho stará, nehovoriac o tom, že aké je dôležité, aby dostal, aby ostal čo najdlhšie vo svojom prirodzenom prostredí.
K pani Drábikovej. Tá jednotná lekárska posudková služba, absolútne súhlasím, veľmi, veľmi dôležité. Možno ma trošku prekvapuje, že je to úloha ministerstva práce, minimálne bude musieť veľmi vážne spolupracovať s ministerstvom zdravotníctva. Vždy sú to lekári, to je prirodzené a najväčší problém v tomto prípade ja vidím v tom, že veľmi veľa posudkových lekárov je úväzkových, nejakých desatinových, pre nich je to taká akási pridaná hodnota. Tu je dôležité stabilizovať tých posudkových lekárov, odtrhnúť ich možno od tej ďalšej práce, aby sa venovali len tejto, dobre ich vedieť zaplatiť, aby plnili tú úlohu, ktorá v tomto prípade je, a vytvoriť jednotnú inštitúciu, ktorá ich bude riadiť a ... samozrejme, že zároveň aj kontrolovať.
Takisto sa prihováram o to, aby sme tento návrh zákona podporili a posunuli do druhého čítania. Ďakujem.
Hlasovanie takisto, prosím vás, ako v tom prvom prípade, odporúčam zajtra dopoludnia na jedenástu hodinu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

12.5.2021 o 14:41 hod.

JUDr.

Ján Richter

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:01

Richard Sulík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci, a takisto ďakujem, že Národná rada dala do pätnástej hodiny prestávku, nemohol som prísť skôr z dôvodu, že vláda má dnes zasadnutie.
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 309/2009 o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov, bol vypracovaný s cieľom zníženia ročného objemu finančných nákladov vynaložených na zúčtovanie podpory obnoviteľných zdrojov energie doplatkom.
Návrhom zákona sa zabezpečuje zníženie ročného objemu finančných nákladov, ktoré sa prenášajú do koncovej ceny elektriny, predĺžením doby podpory o päť rokov a súčasným znížením ceny elektriny, ktorá bola výrobcovi elektriny z obnoviteľných zdrojov energie stanovená pri uvedení zariadenia do prevádzky. O týchto zmenách pre výrobcu elektriny rozhoduje ÚRSO buď na základe žiadosti výrobcu elektriny, alebo z vlastného podnetu, ak výrobca elektriny nesplní povinnosť podať žiadosť.
Zároveň sa predlžuje aj podpora výkupom elektriny a podpora prevzatím zodpovednosti za odchýlku.
Odhadované zníženie nákladov na podporu výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov je 77 miliónov eur ročne počas najbližších piatich rokov.
Prijatie návrhu zákona má pozitívne aj negatívne vplyvy na podnikateľské prostredie. Návrh zákona nebude mať vplyv na rozpočet verejnej správy, sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie, informatizáciu spoločnosti, služby verejnej správy pre občana ani na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.
Toľkoto oficiálny text a teraz mi dovoľte, ctené poslankyne a poslanci, v krátkosti vysvetliť, o čo tu ide.
Pred desiatimi rokmi bola zákonom vytvorená možnosť podpory fotovoltaiky a to tak, že boli stanovené výkupné ceny, ktoré boli stanovené strašne vysoko, 400 až 430 eur, dokonca 430 eur za MWh, to sú tie najvyššie udelené podpory, ktoré potom platia pätnásť rokov. Len pre vašu orientáciu, aktuálna cena elektriny je vysoká, už teda stúpla, je 60 eur za MWh, ešte pár mesiacov dozadu bola iba 40, ale tu sa nebavíme o štyridsiatich alebo šesťdesiatich, ale štyristotridsiatich ako maximálnu podporu. No a teraz ten rozdiel sa dopláca týmto prevádzkovateľom fotovoltaiky a dopláca sa im tak, že sa od všetkých spotrebiteľov elektriny vyberá tarifa za prevádzku systému, takzvaná TPS. TPS má, TPS máme výšku momentálne 23 eur za jednu MWh, čiže všetci spotrebitelia, ktorí spotrebujú prúd, tak za každú MWh odvedú v tých distribučných poplatkoch, na faktúre to nájdete uvedené, 23 eur za MWh. Tieto peniaze sa vyzbierajú, robí to medzičasom štátna spoločnosť OKTE, vyzbiera teda týchto 23 eur za MWh krát počet megawatthodín a z toho vypláca rozdiel medzi aktuálnou cenou a tými prisľúbenými 430 eurami.
Takto to bolo nastavené desať rokov dozadu, už vtedy sme to kritizovali. To nastavenie nie je šťastné, ale čo je omnoho vážnejšie, že napriek tomu, že máme takmer najvyššiu TPS-ku v Európe, 23 eur, nestačí to na to, na ten, na vyrovnanie tej ceny, na vyrovnanie rozdielu medzi trhovou cenou a tými štyristotridsiatimi, výkupnou cenou, a rok čo rok to spôsobuje deficity. No a teraz máme dve možnosti. Jedna možnosť je, že by sme ešte viac zdvihli TPS-ku, čím by sme ešte viac zhoršili konkurencieschopnosť Slovenska a ešte viac by sme zhoršili situáciu pre slovenský priemysel. Druhá možnosť je, že tých zvyšujúcich päť rokov, čo to ešte musíme vydržať, natiahneme na desať a znížime, a tým pádom by to malo stačiť.
Toto je, o tomto je ten zákon, ktorý predkladáme. Je to, ide to do prvého čítania. To, čo ešte dnes nie je presne stanovené, ale bude, je, to sú potom už tie nové výkupné ceny a medzi prvým a druhým čítaním má byť teda čas práve na stanovenie týchto výkupných cien. Takto sme sa dohodli v koalícii. No a keď to bude korektne stanovené, tak potom očakávam, že aj v druhom čítaní s tým nebude problém.
Alternatívne k tomuto sa môže stať, že zo štátneho rozpočtu bude vyplatený tzv. historický dlh a potom by to tiež vytvorilo úplne novú situáciu. O tomto budem informovať.
Takže toľkoto na úvod z mojej strany. Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

12.5.2021 o 15:01 hod.

Ing.

Richard Sulík

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video