32. schôdza

17.6.2021 - 2.7.2021
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.6.2021 o 16:36 hod.

RNDr. Mgr. CSc.

Ján Szőllős

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Uvádzajúci uvádza bod 16:22

Branislav Gröhling
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, predkladáme návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 243/2017 Z. z. o verejných výskumných inštitúcií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Novela zákona o verejnej výskumnej inštitúcii spolu s novelou zákona o Slovenskej akadémii vied, ktorú budeme prezentovať v tomto návrhu zákona, umožnia dosiahnuť zmeny hospodárskej formy ústavov Slovenskej akadémie vied zo štátnych rozpočtových a príspevkových organizácií na verejnú formu verejnej výskumnej inštitúcie. Je to forma vhodnejšia pre organizáciu zabezpečujúcu verejný záujem a verejné výskumné inštitúcie sa automaticky stanú súčasťou ekosystému, evidencie aj hodnoteniu výskumnej činnosti, podobne ako vysoké školy.
Prepojenie s praxou a externým prostredím bude oproti súčasnej forme rozpočtových a príspevkových organizácií výrazne posilnené a vo VVI-čkach, ako hovoríme verejným výskumným inštitúciám, bude významnejšie zastúpená externá zložka vo vedeckej rade a bude zastúpená aj novo kreovaná v dozornej rade. Do samosprávy ústavov sa, samozrejme, budú zapájať aj študenti po dizertačnej skúške.
Tento návrh prešiel medzirezortným pripomienkovým konaním a tvoril sa od septembra minulého roku, kde sme prioritne aj kontaktovali českých partnerov, kde už takáto transformácia v rámci akadémie vied Českej republiky, za účelom získania skúseností sme ich kontaktovali, aby sme sa vedeli nejako inšpirovať aj v rámci týchto návrhov zákona, ktoré sú. Ten proces bol celkom náročný od minulého roku, septembra, kedy začínali tie prvé stretnutia. Následne bola založená aj komisia zo zástupcov rôznych či už sekcií ministerstva školstva, alebo predsedníctva aj snemu Slovenskej akadémie vied a spoločne sme vytvorili tento návrh, kde za tento návrh sa postavila aj Slovenská akadémia vied. A ja verím, že bude braný pozitívne a aj s tým druhým návrhom zákona, ktorý budeme prezentovať, posunie celú túto oblasť ďalej, za čo prioritne ďakujem aj pánovi predsedovi Slovenskej akadémie vied, aj pánovi štátnemu tajomníkovi Pavlisovi.
Ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

17.6.2021 o 16:22 hod.

Mgr.

Branislav Gröhling

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 16:25

Mária Šofranko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola určená za spravodajkyňu k návrhu uvedeného zákona. Predkladám informáciu k predloženému vládnemu návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného vládneho návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby vládny návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Odporúčam, aby predmetný vládny návrh zákona v druhom čítaní výbory prerokovali do 13. septembra 2021 a gestorský výbor do 14. septembra 2021.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie

17.6.2021 o 16:25 hod.

PaedDr.

Mária Šofranko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 16:27

Jozef Habánik
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, pán minister, panie poslankyne, páni poslanci, transformácia jednotlivých ústavov Slovenskej akadémie vied na verejno-výskumné inštitúcie je určite správnym smerom. Verím, že sa podarí v tých ťažiskových mesiacoch, ktorými budú mesiace november aj december, ak zákon, samozrejme, Národná rada schváli, zabezpečiť všetky potrebné a nevyhnutné kroky, ktoré súvisia s prevodom a prechodom všetkých práv a kompetencií z jednotlivých ústavov Akadémie vied na verejno-výskumné inštitúcie, tak aby od 1. januára tieto verejno-výskumné inštitúcie mohli začať fungovať a mohli začať svoju činnosť.
Je to mimoriadne dôležité, pretože verejno-výskumné inštitúcie budú môcť omnoho efektívnejšie a hospodárnejšie nakladať nielen s majetkom, ktorý majú zverený, ale hlavne s duševným, s duševným vlastníctvom a duševným majetkom. Po vzore Českej republiky naozaj očakávam, že Slovenská akadémia vied bude aktívnejšia nielen v prípade medzinárodných patentov alebo úžitkových vzorov, ale aj v licenčných konaniach, to znamená, že by do Akadémie vied a do jednotlivých ústavov mohli prúdiť peniaze aj od externých subjektov, s čím by sa posilnila viaczdrojové, teda viaczdrojové financovanie jednotlivých ústavov Akadémie vied.
Ja tento návrh zákona určite podporujem a oceňujem aj to, že prebehla férová konštruktívna diskusia s predstaviteľmi Slovenskej akadémie vied. A verím, že tak ako ministerstvo školstva dokázalo komunikovať s Akadémiou vied a pripraviť sériu týchto noviel zákonov, že takýmto smerom pôjdeme aj v prípade novely zákona o vysokých školách. Chcem tomuto veriť.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie

17.6.2021 o 16:27 hod.

doc. Ing. PhD.

Jozef Habánik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 16:29

Branislav Gröhling
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, tak ako som avizoval pri prvom návrhu zákona, že musia byť dva návrhy zákona, prinášame teraz ten druhý, je to zákon č. 133/2002 o Slovenskej akadémii vied v znení neskorších predpisov, s ktorými sa dopĺňa zákon č. 569/2007 o geologických prácach v znení neskorších predpisov.
Novela v nadväznosti na paralelnú novelu zákona 243, o ktorej sme teraz diskutovali a prezentovali sme ju už aj na školskom výbore, aby jednotliví poslanci, ktorých sa to týka, mali predstavu, čo je obsahom jednotlivých noviel. Umožňuje dotiahnutie zmeny hospodárskej formy ústavov Slovenskej akadémie vied zo štátnych rozpočtových a príspevkových organizácií na verejnú formu verejných inštitúcií. Je to vhodnejšia forma pre organizáciu zabezpečujúcu tento záujem, automaticky sa stávajú jednotlivými inštitúciami. Podľa zákona 131 sa novelou zároveň bude posilňovať úloha verejnosti formou posilnenia právomocí vedeckej rady, kde polovicu mínus jeden v rámci dohody bude voliť rada vlády pre vedu, techniku a inovácie. Samotný tento priebeh transformácie bude zo zákona automaticky komplexne pre, kompletne pre celú Slovenskú akadémiu vied a do maximálnej miery bude pozastavenie aj byrokratických úkonov bez vecného opodstatnenia, o čom sme diskutovali aj s jednotlivými aktérmi, ktorých sa to dotýka.
Tento návrh, samozrejme, tiež prešiel od minulého roka, septembra pripomienkovaním a dohadovaním v rámci Slovenskej akadémie vied a ja som veľmi rád, že za aj jednu, aj druhú novelu sa tieto inštitúcie, tak ako Slovenská akadémie vied, aj ministerstvo školstva postavilo.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

17.6.2021 o 16:29 hod.

Mgr.

Branislav Gröhling

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 16:32

Richard Vašečka
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona (tlač 557). Predkladám informáciu k predloženému vládnemu návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného vládneho návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby vládny návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. (Reakcia z pléna.) Všetko v poriadku. (Reakcia z pléna.) Dobre, pokračujeme. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Odporúčam, aby predmetný vládny návrh zákona v druhom čítaní výbory prerokovali do 13. septembra 2021 a gestorský výbor do 14. septembra 2021.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

17.6.2021 o 16:32 hod.

Mgr.

Richard Vašečka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 16:34

Radovan Sloboda
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, počas pandémie COVID-19 sme si mohli všimnúť, akých špičkových vedcov na Slovensku máme. Buď tých, ktorí vykonávajú svoje povolanie na Slovensku, či už vo verejnej, alebo v súkromnej sfére, ale aj tých, ktorí nám robia dobré meno v zahraničí. Ide o ľudí, ktorí sa rozhodli zasvätiť svoj život vedeckému poslaniu, aj keď sú stále, často málo ohodnotení a, dá sa povedať, aj nedocenení. S takýmito ľuďmi sa stretávam, počúvam ich potreby, diskutujem s nimi o možných riešeniach a práve preto táto predkladaná úprava zákona, som presvedčený, že môže predstavovať vyriešenie ich potrieb.
V tejto rozprave o vládnej novele zákona o Slovenskej akadémii vied a v rozprave o vládnej novele zákona o verejnej inštitúcii diskutujeme práve o týchto zmenách, ktoré sa bezprostredne dotýkajú vedcov. Jedným z hlavných cieľov týchto noviel je transformovať organizácie SAV z aktuálnych štátnych rozpočtových a príspevkových organizácií na verejné výskumné inštitúcie. Obdobnou transformáciou si prešli pred mnohými rokmi aj vysoké školy, ktoré sa transformovali na verejné vysoké školy. Tieto zmeny pomôžu k lepšiemu fungovaniu vedeckej obce koncentrovanej v SAV a jej ústavoch a pomôžu k efektívnejšiemu plánovaniu a dosahovaniu vlastných dlhodobých cieľov, stratégií a vízií. Transformácia na verejnoprávnu formu umožní predovšetkým väčšiu samostatnosť a autonómnosť tejto inštitúcie a zároveň získavanie väčších zdrojov na svoju činnosť. Toto je veľmi dôležité, a preto túto zmenu zákona podporím.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie

17.6.2021 o 16:34 hod.

Ing.

Radovan Sloboda

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:36

Ján Szőllős
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Ako dlhoročný pracovník, vlastne ešte stále pracovník aj Slovenskej akadémie vied oceňujem fakt, že sme sa dostali do štádia, keď je predložený tento konkrétny návrh. Pamätám, že zhruba takto v lete niekedy, to bolo pred asi, neviem, či piatimi rokmi sme tu protestovali, keď celý ten proces transformácie SAV už rozbehnutý, už boli schválené veci, už to bežalo, na ústavoch bol zastavený, a ďakujem teda, že je pripravený tento návrh, ktorý, si myslím, skutočne pomôže najmä aj, verím tomu, udržať aj mladých vedeckých pracovníkov, dať im nejakú perspektívu, že budú môcť aj na ústavoch akadémie bez tých prekážok, ktoré boli spôsobované práve tou nie celkom vyhovujúcou formou a nemožnosťou získavania finančných zdrojov na projekty aj z iných zdrojov, že to pomôže udržať pracovníkov, vedeckých pracovníkov a dať im perspektívu práce a rozvoja na ústavoch Slovenskej akadémie vied.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.6.2021 o 16:36 hod.

RNDr. Mgr. CSc.

Ján Szőllős

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:37

Peter Osuský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Keď som bol pred viacerými rokmi ako súčasť vedenia Univerzity Komenského na návšteve Českej akadémie vied, tak sme len s hrubým odhadom pochopili, že Česká akadémia vied dostáva, ak sa to dá tak vulgárne povedať, na hlavu dvojnásobný obnos ako slovenská, teraz som to povedal veľmi obrysovo. Je teda zrejmé, že za dvojnásobok peňazí sa dá urobiť o niečo viacej dobrej muziky. Všetká česť mnohým ústavom Slovenskej akadémie vied za to, akú muziku dokázali pri polovičnom prídele produkovať.
Pred rokmi som bol na demonštrácii pracovníkov SAV na Námestí slobody, keď ministerka neblahej pamäti, ktorej pôvod bol v Akadémii vied, sa postavila k nevyhnutnému rozumnému, racionálnemu kroku tak, ako sa postavila, a ostane to navždy jej neblahou pamiatkou. Preto ma teší, že sa vedci a pracovníci, medzi nimi i moji priatelia, v Akadémii vied dočkajú hádam toho, čo kázal zdravý rozum už dávno. A doslova platí, kto, keď nie my, a kedy, keď nie teraz.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.6.2021 o 16:37 hod.

MUDr. CSc.

Peter Osuský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:40

Branislav Gröhling
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, pani poslankyne, páni poslanci, v druhom čítaní je návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s ktorými sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Tento návrh zákona sme pripravovali veľmi dlhé obdobie, diskutovali sme o ňom s jednotlivými aktérmi, kde sme získali asi najviac podporných stanovísk v rámci tohto opatrenia. Následne, samozrejme, sme ho debatovali aj so všetkými pánmi poslancami v rámci školského výboru, kde sme získali tiež podporu.
Možno iba vyslovme, že dva základné okruhy, ktoré rieši tento návrh zákona, je v zriaďovateľskej pôsobnosti v oblasti škôl pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, praktických škôl, odborných učilíšť, ako aj niektorých iných škôl a školských zariadení priamo do rezortu školstva. A druhé, čo je veľká téma, ktorá bude mať pokračovanie a ja verím, že nositeľom tejto témy, zjednotenie financovania, bude pán predseda školského výboru alebo celý školský výbor, zjednotenie financovania škôl a školských zariadení do pôsobnosti ministerstva školstva, aby sme konečne už skončili z dvoch rozpočtových kapitol, z dvoch rezortných informačných systémov, dvojitej administratívy pod jednu strechu a aby sme mohli robiť ďalšie kroky v rámci zjednotenia financovania, čo bude, predpokladám, že téma nasledujúcich mesiacov alebo rokov.
Ja sa veľmi teším, že budeme môcť v rámci transformácie jednotlivých poradní alebo špeciálnych poradní a ďalších špeciálnych výchovných zariadení ich usmerňovať a reálne predpripraviť prostredie práve pre všetky deti, ktoré potrebujú využívať jednotlivé tieto zariadenia.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

17.6.2021 o 16:40 hod.

Mgr.

Branislav Gröhling

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:42

Richard Vašečka
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, kolegovia, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor podáva spoločnú správu výborov o výsledku prerokovania tohto návrhu zákona. Národná rada Slovenskej republiky uznesením zo 4. mája 2021 č. 714 sa uzniesla prerokovať vládny návrh zákona v druhom čítaní a prideliť ho týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Ako gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a určila lehoty na jeho prerokovanie.
Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Iné výbory o návrhu zákona nerokovali.
Gestorský výbor konštatuje, že do začatia rokovania o návrhu zákona nedostal žiadne stanoviská od poslancov podané podľa § 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
K vládnemu návrhu zákona zaujali výbory tieto stanoviská: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky v uznesení č. 289 z 10. júna 2021, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet v uznesení č. 189 z 10. júna 2021 a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport v uznesení č. 81 zo 14. júna 2021 a zhodne odporúčajú návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v časti IV spoločnej správy.
Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky hlasovať o návrhu uvedených pod bodmi 1 až 7 spoločne s odporúčaním ich schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport zo 14. júna 2021 č. 93. Týmto uznesením ma zároveň výbor poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výborov, o stanovisku a návrhu gestorského výboru.
Ďakujem, skončil som, pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

17.6.2021 o 16:42 hod.

Mgr.

Richard Vašečka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video