32. schôdza

17.6.2021 - 2.7.2021
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

22.6.2021 o 15:31 hod.

Ing.

Radovan Sloboda

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:31

Radovan Sloboda
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Pani kolegyňa Šofranko, veľmi pekne ďakujem za tvoj prejav aj za možnosť podieľať sa na tejto zmene školského zákona. Som osobne presvedčený, že posúva slovenské škôlky ku predu a hlavne vytvára oveľa, oveľa lepšie podmienky než sme tu mali doteraz pre individuálne vzdelávanie. Ďakujem za slovo.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

22.6.2021 o 15:31 hod.

Ing.

Radovan Sloboda

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:31

Mária Šofranko
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Ďakujem veľmi pekne. Chcela by som odpovedať pánovi Kotlebovi. My sme tento zákon pripravovali v úzkej spolupráci s ministerstvom školstva, a teda aj so Štátnou školskou inšpekciou.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

22.6.2021 o 15:31 hod.

PaedDr.

Mária Šofranko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 15:32

Richard Vašečka
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ja len krátko chcem reagovať na veci, ktoré zazneli v rozprave. Jedna z nich teda bol pozmeňujúci návrh pánov poslancov Ferenčáka a Blcháča. Ja vás chcem tak pozvať k rokovaniu. Bude 245 bude novelizovaná komplexnejšie pravdepodobne v septembri. To znamená, že ak tie veci si nejak ujasníme aj možno v komunikácii s legislatívou ministerstvo, tak niečo z toho návrhu alebo aj celý ten návrh môžme tam zapracovať, či už vo forme, že sa to pridá k tomu vládnemu alebo vy by ste potom podali po dohode v druhom čítaní. Čiže sadnime si, prejdime si to. To je prvá ponuka, aby sme naozaj dosiahli to čo ste avizovali podľa možnosti čím väčšiu kvalitu.
Jemná odbočka od toho k tej školskej inšpekcii, ktorá by teda mala tiež zabezpečiť to kontrolovanie tej kvality. Treba povedať, že pri tejto novele nejde o nejaké enormné množstvo v porovnaní s tými doterajšími sieťovými zariadeniami, že tu naozaj preto hovorím, že drobná novela nielen ako obsahovo počtom paragrafov alebo tak, lebo zas nie je až taká drobná v tomto slova zmysle. Nie sú tam len nejaké dva paragrafy alebo dve vetičky. Ale že sa týka len pomerne malej skupiny, zvlášť aj v tých veľkých mestách. Takže tá školská inšpekcia myslím, že jej to nenarastie tak enormne, že by teraz zanedbávala kontrolu kvality.
A odpoveď na vašu otázku. Pozrel som si ten § 59a v tom doterajšom teda znení plnom. Tak tie prvé tri odseky, na ktoré sa odvoláva hovoria, alebo teda ten pôvodný štvrtý odsek, ktorý novelizujeme reaguje práve na to, že keď dieťa nemá trvalý pobyt v Slovenskej republike, no tak niekto musí určiť, keďže nemá spádovú škôlku, lebo nemá trvalý pobyt v SR, tak to niekto musí určiť. A my to novelizujeme ešte, že určí ten orgán miestnej štátnej správy to miesto pre dieťa, ak to nespĺňa tie paragrafy 1 až 3. A tam dávam len do pozornosti, môžte si to pozrieť a bude vám to jasné, nechcem to čítať úplne celé, ale je tam napísané, že povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v materskej škole v obci, v ktorej má trvalý pobyt, ak zákonný zástupca alebo zástupcovia zariadenia pre dieťa nevyberie inú materskú školu. Čiže tam nejde o nejaké, že niekto bez súhlasu rodičov, dokonca proti súhlasu rodičov alebo zákonných zástupcov určí dieťaťu nejakú inú škôlku. V tých ďalších odsekoch je to také, že môže aj v inej obci, ak ho tam príjmu, riaditeľ toho zariadenia, akurát majú povinnosť informovať o tom, že teda ho prijali do inej škôlky. Čiže, ak by nastali problémy, že by ho tí rodičia nevedeli umiestniť, tak vlastne ten orgán štátnej správy pomôže a určí tomu dieťaťu teda, kde by ho mali zobrať. Takže je to pomoc. Nie je to nejaké obmedzenie toho práva zákonných zástupcov.
Ale hovorím § 59a v tom pôvodnom znení tie odseky 1 až 3, ak si pozriete, tak to bude úplne zrejmé, tak ako som si to aj ja ujasnil. Takže vám ďakujem veľmi pekne za rozpravu, korektnú. Ja so vždy rád ako predseda výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, že tieto diskusie o školstve naozaj vidieť, že sa snažíme byť ľudia vzdelaní a pristupovať k tomu racionálne a nájsť, nájsť nejaké riešenia, ktoré sú dobré nie pre nás len politicky tuto, ale pre školstvo, pre deti, pre rodičov, pre samosprávy. Chcem poďakovať spolu predkladateľom pani poslankyni Šofranko, pánu poslancovi Slobodovi, ale aj pani spravodajkyni Leščákovej, ktorá tiež mala dobré pripomienky. Ale takisto aj zástupcom opozície aj z výboru pánu poslancovi Habánikovi, Kotlebovi, aj pánu Blcháčovi, ktorý teda nie je z výboru, ale mal k tomu poznámky. A prosím vás o podporu pri hlasovaní, ktoré určí asi pani spravodajkyňa, kedy bude, ale predpokladám, že o 17.00. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

22.6.2021 o 15:32 hod.

Mgr.

Richard Vašečka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 15:36

Viera Leščáková
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážené kolegyne, kolegovia, ja len veľmi krátko k tomu čo bolo povedané v rozprave. Situácia v predškolských zariadeniach vo veľkých mestách alebo správne bolo povedané, že nielen vo veľkých mestách, ale v mnohých samosprávach je veľmi kritická čo do počtu miest pre deti v škôlke.
Treba povedať, že tento zákon prijala už bývalá vláda. Aj vtedy, keď bol prijímaný bol súhlas vlastne asi naprieč politickým spektrom. Bol to naprieč všetkými odbornými myslím si, že organizáciami, ktoré pracujú v tejto oblasti. Bol prijatý veľmi kladne, pretože to povinné predškolské zaškolenie je veľmi, veľmi z mnohých dôvodov, o ktorých hovorila pani kolegyňa Šofranko dôležité pre tie deti, ktoré potom prichádzajú na základné školy.
Treba ale povedať, že zákon určil účinnosť od 1. januára 2021 a medzitým prebehli parlamentné voľby, medzitým prebehla pandémia COVID-u, tak mnohé samosprávy naozaj z objektívnych príčin nevedeli zabezpečiť také množstvo miest v škôlkach, ktoré sú momentálne potrebné. Treba ale jasne povedať, že miest v škôlkach pre predškolákov je dosť. Ide o to, že keby sme nerozšírili ako to navrhujú páni poslanci počet práve o tieto nesieťové škôlky, tak by vypadli tie mladšie deti z predškolských zariadení, čo by bol veľký problém, pretože ako pani kolegyňa Šofranko hovorila, ide o cez 3 000 detí. Čiže to nie je, to nie je malý počet.
Treba ale trošku možno aj kriticky poznamenať smerom k niektorým, hovorím, veľmi často boli objektívne dôvody, ale mne za samosprávy prichádzali aj také spätné väzby, že veď to každý počíta s tým, že sa tá účinnosť posunie. Tým chcem pochváliť v podstate ministra školstva, že sa rozhodol, existovala totiž veľmi ľahká cesta, posunúť účinnosť toho zákona o rok, o dva a tým podľa mňa by sa tlačil len problém v podstate, by sme ten problém tlačili pred sebou.
Takže vďaka nesieťovým škôlkam alebo vďaka nesieťovým predprimárnym zariadeniam v podstate teraz na tri roky vieme vyrobiť prechodné obdobie, v ktorom tieto deti vieme umiestniť do nesieťových škôlok a následne musí v podstate štát v spolupráci so samosprávou urobiť všetko preto, aby bolo dostatok miest v sieťových škôlkach. Tým ale chcem veľmi jasne povedať, lebo som v úzkej spolupráci s nesieťovými škôlkami, že keď hovoríme nesieťové, nehovorím o nejakých nekvalitných škôlkach. Áno, správne pani poslankyňa Šofranko povedala, že to sú škôlky, ktoré spĺňajú všetko, ináč by do toho registra, ktorý navrhujú poslanci, zapísané byť nemohli. Čiže spĺňajú dnes všetky, všetky podmienky, ktoré majú aj škôlky zaradené v sieti.
Takže, ďakujem veľmi pekne kolegom z výboru, že dali tento návrh. Je to návrh, ktorý prichádza o päť minút dvanásť, ale vie ešte riešiť situáciu. A ešte pán poslanec, vy ste sa pýtali na to, na čom vám odpovedal pán predseda výboru. Ono to bude takmer identické ako pri základných školách, kde sú školské obvody. Toto budú spádové obvody pri škôlkach, kde dieťa jednoducho pokiaľ býva v tom školskom obvode alebo v spádovom obvode, musí byť prijaté do tej materskej školy. Ale rodič si môže vybrať akúkoľvek inú, ak mu ho tam príjmu, tak je to v poriadku. Ináč ale musí byť prijaté tam, kde má trvalý pobyt. Ale sú presne deti, ktoré z rôznych príčin ten trvalý pobyt nemajú a práve len o tieto deti sa postará v podstate tá, tá štátna správa tým, že im určí miesto, kde budú vykonávať tú svoju povinnú, to povinné predprimárne vzdelávanie. Ďakujem veľmi pekne.

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
To hlasovanie vás poprosím, pani spravodajkyňa.

Leščáková, Viera, poslankyňa NR SR
Takže, hlasovať budeme dnes o 17.00 hodine o návrhu tohto
==== ... postará v podstate tá, tá štátna správa tým, že im určí miesto, kde budú vykonávať tú svoju povinnú, to povinné predprimárne vzdelávanie. Ďakujem veľmi pekne.

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
To hlasovanie, vás poprosím, pani spravodajkyňa.

Leščáková, Viera, poslankyňa NR SR
Takže, hlasovať budeme dnes o 17.00 hodine o návrhu tohto.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

22.6.2021 o 15:36 hod.

PaedDr.

Viera Leščáková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 15:41

Tomáš Šudík
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážení poslanci, vážení prítomní, dovoľte mi predstaviť návrh zákona, ktorý vznikol ako kompromis štyroch koaličných strán a občianskych združení, či Ministerstva pôdohospodárstva. Zákonom chceme zlepšiť podmienky držania a chovu psov. Sme presvedčení o tom, že psa by mal mať iba človek, ktorý má na to vytvorené podmienky a nie každý. V rámci legislatívy máme druhú najhoršiu legislatívu v rámci Európskej únie po Rumunsku, ktorá sa týka tejto oblasti. Reťaz je väzenie. Nemožno z nej uniknúť pred hladom, smädom, páľavou či mrazom, ohrozením, bolesťou a osamelosťou. Tisíce psov sa na Slovensku trávia celý svoj život na reťazi. Aby sme im dokázali pomôcť je potrebná zmena myslenia, ale aj zákona. Držanie psa na reťazi spôsobuje zvieraťu utrpenie, môže mať negatívny vplyv na jeho zdravie a môže spôsobiť trvalú poruchu jeho správania. Držanie na reťazi potláča prirodzené potreby spoločenského a spoločenského života zvieraťa akým je pes a vedie k frustrácii zvieraťa. Dôsledkom je agresívne správanie a sebapoškodzovanie, to znamená, hryzenie si vlastných častí tela. Držanie psa na reťazi potláča aj jeho etologické potreby.
Pán predsedajúci, skončil som a hlásim sa ako prvý do ústnej rozpravy, kde potom predvediem aj dvoje pozmeňujúce návrhy, ktoré vznikli ešte ako neskorší kompromis s občianskymi združeniami a združeniami, ktoré sa zaoberajú. Ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

22.6.2021 o 15:41 hod.

Tomáš Šudík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 15:42

Ján Krošlák
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 725 z 5. mája 2021 pridelila návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s chovom a držaním psov, tlač 515, na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru a Výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor určila Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol poslanecký návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona. Výbory Národnej rady, ktorým bol poslanecký návrh zákona pridelený zaujali k nemu nasledovné stanoviská: Ústavnoprávny výbor uznesením č. 307 z 10. júna 2021 s poslaneckým návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkami.
Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 121 zo 14. júna 2021 s poslaneckým návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkami.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch zo spoločnej správy nasledovne: O bodoch 2 až 9 a 11 zo spoločnej správy hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru uvedené body schváliť. O bodoch 1 a 10 zo spoločnej správy hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru uvedené body neschváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k poslaneckému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III. spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto poslaneckému návrhu zákona v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona Národnej rady o rokovacom poriadku odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť s pripomienkami.
Spoločná správa výborov Národnej rady o prerokovaní predmetného návrhu zákona vo výboroch Národnej rady v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie č. 130 zo dňa 15. júna 2021. V citovanom uznesení ma poveril predložiť Národnej rade spoločnú správu výborov a splnomocnil ma podať návrhy podľa príslušným ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie

22.6.2021 o 15:42 hod.

Ján Krošlák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 15:45

Tomáš Šudík
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ako som spomínal, pripravili sme dvoje pozmeňujúce návrhy. V krátkosti vám vysvetlím a potom vám ich prečítam. Prvý sa týka pozmeňujúci návrh výnimiek, ktoré vkladáme do života, teda do zákona. Týka sa krátkodobého držania psov kedy je možné toho psa krátkodobo držať. Potom sú tam výnimky, ak ide o psov Ministerstva vnútra a Ministerstva obrany, ktoré potrebujú tento základný výcvik. Potom je tam čiastočné a krátkodobé uväzovanie psa po dobu jeho čistenia chovného priestoru, kŕmenia alebo ošetrovania. Viac je popísané priamo v pozmeňujúcom návrhu a správe. Ďalej znižujeme v našom pozmeňujúcom návrhu dobu z 90 na 45 dní pokiaľ sa pes dostane do karanténnej stanice a ...k adopcii to trvá to 90 dní. Ale po odbornej diskusii sme zistili a s ministerstvom sa dohodli, že stačí 45 dní a pevne veríme tomu, že automaticky tým pomôžeme rýchlejšie sa psom dostať k ich budúcim majiteľov, prečo sme nevideli dôvod, aby 90 dní museli trčať alebo byť uzavretí v karanténnej stanici. Neskôr sa ešte jedná v pozmeňujúcom návrhu o transpozíciu smernice Európskej únie, kde sa jedná ohľadne zjednodušenia podmienok prekladov ohľadne chovu psov. A môj druhý pozmeňujúci návrh je, teda sa týka iba legislatívnej technickej úpravy. Tak teraz si dovolím prečítať pozmeňujúce návrhy.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Tomáša Šudíka, Jarmily Halgašovej, Miriam Šutekovej, Jaroslava Karahutu k návrhu poslancov poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Anny Zemanovej, Tomáša Šudíka, Alexandry Pivkovej, Jarmily Halgašovej, Jaroslava Karahutu, Moniky Kozelovej, Jaromíra Šíbla, Jána Szöllösa a Jána Heráka na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s chovom a držaním psov, tlač 515. Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Anny Zemanovej, Tomáša Šudíka, Alexandry Pivkovej, Jarmily Halgašovej, Jaroslava Karahutu, Moniky Kozelovej, Jaromíra Šíbla, Jána Szöllösa a Jána Heráka na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s chovom a držaním psov sa dopĺňa takto:
1. V čl. 1 bod 1 znie: „1. V § 22 sa odsek 4 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:
„i) v chovnom zariadení, vrátane domácnosti, chovať alebo držať psa uviazaného prostriedkom na uväzovanie okrem
1. chovu alebo držania nebezpečného psa; 106ca) to neplatí, ak ide o suku v poslednej tretine gravidity, dojčiacu suku, chorého psa alebo šteňa mladšie ako šesť mesiacov, a ak ich je možné uviazať len z dôvodu podľa tretieho bodu,
2. uviazanie služobného psa 106cb) alebo psa určeného na osobitný účel 106cc) počas vykonávania stráženia alebo inej pracovnej činnosti, na ktorú je tento pes určený, alebo počas výcviku psa,
3. krátkodobého uviazania psa pod dohľadom čistenia chovného priestoru, počas kŕmenia psa, alebo pri ošetrovaní psa.".
Poznámky pod čiarou k odkazom 106ca až 106cc znejú:
„106ca) § 2 ods. 1 písm. b) a § 3 ods. 5 zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov.
106cb) Napríklad zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov, zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších predpisov, zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
106cc) Napríklad § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 282/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov." ."
2. V čl. 1 bod 6 znie: „6. Za § 54j sa vkladá § 54k, ktorý znie: „§ 54k Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2022.
Vlastník psa alebo držiteľ psa narodeného pred 1. januárom 2022 je povinný dodržiavať zákaz podľa § 22 ods. 4 písm. i) od 1. januára 2024.".".
3. Za čl. II sa vkladá nový čl. III, ktorý znie:
„ČI. III
Zákon č. 442/2004 Z. z. o súkromných veterinárnych lekároch a o Komore veterinárnych lekárov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v znení zákona č. 99/2008 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 36/2014 Z. z., zákona č. 422/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z. a zákona č. 359/2019 Z. z. sa mení takto: "V § 23a odsek 16 znie:
„(16) Osvedčenie vydané príslušným orgánom členského štátu nesmie byť pri predložení staršie ako tri mesiace. Osvedčenie a doklad o vzdelaní vydané príslušným orgánom členského štátu musia byť predložené spolu s ich prekladom do štátneho jazyka a v písomnej forme. Osvedčený preklad osvedčenia alebo dokladu o vzdelaní vydané príslušným orgánom členského štátu môže štátna veterinárna a potravinová správa alebo komora vyžadovať, ak
a) správnosť alebo úplnosť prekladu nebolo možné overiť prostredníctvom spolupráce 19 príslušných orgánov a
b) má pochybnosti o jeho pravosti." .".
V súvislosti s vložením nového článku sa v názve zákona slová „ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s chovom a držaním psov" nahrádzajú slovami „ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2009 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony".
Nasledujúci článok sa primerane prečísluje.
4. V čl. III sa slová „od 1. júla 2021" nahrádzajú slovami „od 1. januára 2022".
A súčasne navrhujeme vyňať body 2, 7 a 11 časti IV spoločnej správy na osobitné hlasovanie.
To bol prvý pozmeňujúci návrh.
A je ten druhý, ten legislatívno-technický. Ide o pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Tomáša Šudíka k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Anny Zemanovej, Tomáša Šudíka, Alexandry Pivkovej, Jarmily Halgašovej, Jaroslava Karahutu, Moniky Kozelovej, Jaromíra Šíbla, Jána Szöllösa a Jána Heráka na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s chovom a držaním psov, tlač 515.
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Anny Zemanovej, Tomáša Šudíka, Alexandry Pivkovej, Jarmily Halgašovej, Jaroslava Karahutu, Moniky Kozelovej, Jaromíra Šíbla, Jána Szöllösa a Jána Heráka na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s chovom a držaním psov sa dopĺňa takto: V čl. 1 bod 4 znie: „4. V § 48 ods. 5 písm. p) a § 50 ods. 2 písm. 1) sa slová „alebo 4" nahrádzajú slovami „alebo ods. 4 písm. a) až h)"."
V súvislosti s predloženým pozmeňujúcim návrhom navrhujem vyňať bod 5 spoločnej správy na osobitné hlasovanie.
Ďakujem. Skončil som.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

22.6.2021 o 15:45 hod.

Tomáš Šudík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:54

Anna Zemanová
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, kolega Tomáš Šudík, za prednesenie aj týchto návrhov a vôbec celkove za túto iniciatívu. Si myslím, že je veľmi dôležité, že krok za krokom sa venujeme problematike ochrane zvierat. Tento návrh je jeden zo série. Samozrejme máme ešte pripravené ďalšie kroky. Je to boj proti množiarom psov a taktiež aj súvisiaci, súvisiace kroky, ktoré sú potrebné so znižovaním počtu psov a mačiek. Takže nejaký príprava štátneho kastračného programu. Takže verím, že tento návrh zákona bude mať podporu a budeme môcť aj takto prezentovať to čo je v normálnych spoločnostiach bežné, ochrana psov a spoločenských zvierat. Takže ja ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

22.6.2021 o 15:54 hod.

RNDr.

Anna Zemanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:55

Anna Zemanová
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
... ochrana psov a spoločenských zvierat žije. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

22.6.2021 o 15:55 hod.

RNDr.

Anna Zemanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:55

Zita Pleštinská
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne pán predsedajúci. Chcela by som oceniť návrh zákona kolegu Tomáša Šudíka. V susedstve, kde bývam chovajú psa, ktorého majú uviazaného na veľmi krátkej reťazi pozorujem obrovské trápenie už asi piateho psíka v poradí. Pes skuvíňa, nemá budú aj dobrom aj v zlom počasí sa strápi. Niekoľkokrát som susedov upozornila, nepomohlo. Návrh zákona je prostriedkom na umravnenie takýchto chovateľov psov, ktorí si lásku k zvieraťu predstavujú uviazaním psa na reťazi. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

22.6.2021 o 15:55 hod.

Ing. arch.

Zita Pleštinská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video