55. schôdza

1.2.2022 - 17.2.2022
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.2.2022 o 17:40 hod.

Ing.

Zuzana Šebová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17:32

Martin Beluský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Môžem ja, pán... pán predseda, ja by som chcel hovoriť, len čakám na trošku ukľudnenie.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Aha. Dobre. Ukľudnite sa.
Nech sa páči, pán Beluský, máte slovo. (Reakcie z pléna.)

Beluský, Martin, poslanec NR SR
Pán poslanec, nechajte ma hovoriť, prosím vás.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Nech sa páči, pán Beluský.

Beluský, Martin, poslanec NR SR
Ďakujem pekne za slovo.
Pani poslankyňa Šebová, ja teraz nebudem hodnotiť, či ten pozmeňujúci návrh je dobrý alebo zlý, na to sa necítim byť nejaký odborník, avšak chcem upozorniť na trošku inú vec, pretože ten pôvodný návrh zákona, o ktorom máme hlasovať, rieši trošku iné veci, ako je napríklad zrušenie podmienky preukazovať odbornú spôsobilosť, presadzujú sa ustanovenia týkajúce sa podmienok a akreditácie študijných programov, upravujú sa podmienky na ovládanie štátneho jazyka alebo skracujú sa lehoty uznávania dokladov a tak ďalej. Váš pozmeňujúci návrh rieši nejaké povinnosti pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktoré majú oznamovať teda nejaké údaje NCZI alebo povinnosti poisťovní, ktoré majú poskytovať elektronické informácie NCZI alebo úradu pre dohľad.
A dovolím si upozorniť na § 94 ods. 2, ods. 3 a ods. 4 zákona o rokovacom poriadku, ktorý hovoria, že pri prerokovaní návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa iný zákon, možno podávať návrhy, ktoré predložený návrh zákona rozširujú, a vy ho rozširujete o ďalšie dva články, len vtedy, ak s tým navrhovateľ vyjadrí súhlas najneskôr pred hlasovaním, ale ten tu však nie je.
A potom v ods. 3, pri prerokovaní návrhu zákona nemožno podať návrh, ktorým sa mení a dopĺňa iný zákon, ktorý obsahovo nesúvisí s prerokovaným návrhom zákona, a to nesúvisí, to som vám vysvetlil, prečo nie.
A v ods. 4, ak podaný návrh nespĺňa náležitosti podľa ods. 2 alebo ods. 3, predsedajúci o ňom nedá hlasovať.
Čiže ja teraz nehodnotím, či ten pozmeňovák je dobrý alebo zlý, ale poprosím vás, dodržujte rokovací poriadok a legislatívne pravidlá.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.2.2022 o 17:32 hod.

Ing. PhD.

Martin Beluský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17:32

Boris Kollár
Skontrolovaný text
S faktickou vystúpi pani poslankyňa Bittó Cigániková. Nech sa páči.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.2.2022 o 17:32 hod.

Boris Kollár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17:34

Jana Bittó Cigániková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Tento pozmeňovák je súčasťou toho pôvodného návrhu zákona, pretože na zdravotníckom výbore bol prijatý a teraz sa mení. Ide o to, že bolo nutné k 1. 4., aby mamičky dostávali bez papierov príspevok na starostlivosť o dieťa, bolo nutné urobiť nejaké technické veci, ale pôvodný nebol dobrý, preto včera zasadlo ministerstvo zdravotníctva, sociálnych vecí, MIRRI, NCZI, pediatri, ambulancie, nemocnice, poisťovne, VÚC-ky a dali sme dokopy tento pozmeňovák, ktorý je lepší. Preto ja som pôvodne vyňala bod 31 a 35 a teraz toto nahrádza bod 31 a 35 a výsledkom toho bude oproti tomu pôvodnému, že hlásenie sa už nebude týkať všeobecných lekárov a gynekológov a bude sa týkať len pediatrov a len pri novorodencoch, nebude to hlásenie dvakrát mesačne, ale iba raz mesačne a lekári to budú robiť spolu s tým ostatným balíkom vyúčtovania, čo robia aj tak vždy, samozrejme, teda nie je to navyše.
Budú vynechané poisťovne, aby nevyvstali náklady na vytvorenie novej linky pre, a softvérov pre ambulantných, pre poisťovne a pre NCZI. NCZI vytvorí samostatnú linku medzi pediatrami a NCZI, ktorá bude len o odfajknutí jedného políčka, čiže nevznikne ani žiadna ďalšia administratíva a... a, a, a, a to je asi tak všetko, čo je tam obsiahnuté.
Takže ja som tento návrh poslala včera všetkým členom zdravotníckeho výboru, ktorý ja mám na starosti, a teda dbám na to, aby dostávali – aj opozícia – včas všetky príspevky. Teda chcem za seba povedať, tento pozmeňujúci návrh napriek tomu, že je takto na poslednú chvíľu, je úplne v poriadku a je odsúhlasený aj sektorom v rámci možností, lebo keďže som si ešte včera myslela, že sme koalícia, tak som kolegom chcela vyjsť v ústrety.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.2.2022 o 17:34 hod.

Mgr. MBA

Jana Bittó Cigániková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17:36

Ján Podmanický
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán predseda, ďakujem vám, že ste mi vrátili slovo a že ste si uvedomili, že ste konali protiprávne. Keby ste mi slovo nevrátili, bol by som sa prihlásil do tretieho čítania a reagoval na legislatívno-technické pripomienky. Takže dobre, že ste to urobil, lebo by to trvalo dlhšie, takto to bude trvať len minútu.
Pani poslankyňa...

Kollár, Boris, predseda NR SR
Ďakujem za úvod. Dajte ešte raz dve minúty, aby mohol vyčerpať celé dve minúty, dobre? Ďakujem pekne.

Podmanický, Ján, poslanec NR SR
Toľko ani nebudem hovoriť. Ja som len chcel poprosiť pani poslankyňu, ktorá čítala pozmeňujúci návrh, voči ktorému obsahovo nemám nič, ale toto nie je normálne, aby sa takýmto spôsobom na poslednú chvíľu vkuse pomaly každý druhý zákon otváral a dopĺňal. Veď si už uvedomte, že takto vychádzate na posmech, len to svedčí o žalostnom stave, v akom vládna koalícia funguje!
Pani poslankyňa, nabudúce odmietnite takýto pozmeňujúci návrh a aj vy tlačte predsedu parlamentu, aby sa tu dodržiaval nejaký základný, elementárny legislatívny proces.
Takže to chcem povedať, keď robíte zákony, nerobte ich na poslednú chvíľu, neotvárajte zákony v hlasovaní, ale radšej ich podajte na nasledujúcu schôdzu a riadne pripravené, nech to má štandardný proces.
Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, za ústretovosť.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.2.2022 o 17:36 hod.

JUDr. PhDr. PhD.

Ján Podmanický

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17:37

Boris Kollár
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne.
Vyhlasujem týmto rozpravu... (Ruch v pléne.) Tak ale ukľudnite sa, prosím. Vyhlasujem týmto rozpravu za skončenú. Chce k rozprave zaujať... (Reakcie z pléna.) Aha, ešte som si nevšimol, lebo pod procedurálnymi sú dva faktické, tak sa ospravedlňujem. S faktickou pán poslanec Jarjabek a na konci pani poslankyňa Kavecká.
Nech sa páči, pán poslanec Jarjabek.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.2.2022 o 17:37 hod.

Boris Kollár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17:38

Dušan Jarjabek
Skontrolovaný text
Ďakujem veľmi pekne.
Pani poslankyňa, chcem sa veľmi poďakovať za tento návrh. Ja som pochopil absolútne všetko, čo ste hovorili, proste bolo to pre mňa totálne zrozumiteľné, len keby ste boli taká láskavá, keby ste mi zopakovali ten index 35aaba, toto mi je nejasné. (Povedané s pobavením. Smiech v pléne.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.2.2022 o 17:38 hod.

doc. Mgr. art.

Dušan Jarjabek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17:39

Monika Kavecká
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ďakujem pani kolegyni zo zdravotníckeho výboru, že predniesla tento pozmeňujúci návrh, pretože možnože niektorí si asi robia z toho srandu, ale my si nerobíme srandu hlavne z našich pacientov a z občanov a tento pozmeňujúci návrh prináša, prináša naozaj veľa benefitov hlavne teda pre mamičky s deťmi a to je to najdôležitejšie. Že to technikáliami alebo rôznymi procesnými vecami trochu viac sa zdržiavalo, prosím vás, je to taká veľká vec, aby sme to odpustili a aby sme prijali ten pozmeňujúci návrh taký, aký je, pretože naozaj ten benefit tu je.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.2.2022 o 17:39 hod.

Mgr. MHA, MPH

Monika Kavecká

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17:40

Zuzana Šebová
Skontrolovaný text
Ja len by som chcela poďakovať všetkým kolegom za faktické poznámky. Špeciálne pánovi kolegovi Jarjabkovi, veľmi rada mu index vysvetlím, keď budeme sami, aby sme neobťažovali iných kolegov. (Pobavené reakcie v sále.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.2.2022 o 17:40 hod.

Ing.

Zuzana Šebová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17:40

Boris Kollár
Skontrolovaný text
Dobre, takže sa ukľudníme, vyhlasujem rozpravu za skončenú.
Chce k rozprave zaujať stanovisko navrhovateľ? Nie.
Žiada si záverečné slovo spoločná spravodajkyňa? Áno, nech sa páči.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.2.2022 o 17:40 hod.

Boris Kollár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 17:40

Monika Kavecká
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážený pán minister, milé panie poslankyne, milí páni poslanci, predstupujem pred vás so svojím srdcom na dlani (smiech v pléne) a chcem vás pekne poprosiť... (Ruch v sále.) Ja viem, že vám je to smiešne, páni z opozície, pretože my zastupujeme tu teraz občanov a zastupujeme aj sestry. A chcem vás veľmi pekne poprosiť skutočne zo srdca, aby sme pozmeňujúci návrh sestier akceptovali a aby sme riešili túto otázku s tým, že zastavme dehonestáciu tohto statusu sesterského. Pretože zoberme si, že ide o ich profesijný titul.
Ja viem, že vás to nezaujíma, páni z opozície. Ja vidím, aký máte rešpekt ku tomuto povolaniu, o ktoré, ktoré zneužívate v mnohých razoch, keď ide o kritiku alebo keď ide o získavanie vašich politických bodov. Tak to teraz predneste, dokážte to! Dokážte to, že naozaj vám ide o sestry, pretože vždy ste deklarovali, že pristupujete ku sestrám s rešpektom. (Ruch v sále.)
Ja ďakujem koaličným poslancom, ktorí deklarovali to, že stoja za programovým vyhlásením vlády, za to, že stoja za sestrami, za ich ťažkým pôsobením v zdravotníctve, za ich ťažkou prácou.
Viete, v predchádzajúcej rozprave pri súdnej mape sa tu veľa rozprávalo, ako zamestnanci súdov prichádzajú so svojimi požiadavkami a štrajkujú pred Národnou radou. Uvedomme si, že sestry nemôžu odísť od pacientov, lebo sa to nedá, lebo v tejto ťažkej pandemickej situácii je to naozaj tak. (Ruch v sále.) To, ako sa teraz správate, jasne deklarujete svoj postoj k tejto profesii. Prosím vás, že to, nejde tu o politiku, naprieč politickým spektrom prosím vás a prosím prostredníctvom zástupkýň sesterských organizácií, aby ste zahlasovali za pozmeňujúci sesterský návrh.
Ďakujem vám veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

17.2.2022 o 17:40 hod.

Mgr. MHA, MPH

Monika Kavecká

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video