60. schôdza

15.3.2022 - 30.3.2022
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

18.3.2022 o 9:25 hod.

Ing.

Radovan Kazda

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Uvádzajúci uvádza bod 18:50

Miloš Svrček
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem pán podpredseda. Keďže som tu bol vyzvaný aby som sa aj vyjadril k obsahu Slovenských národný novín. Ja zastávam ten istý názor ako pán Gyimesi. Jednoducho nemôžeme sa pozerať cez prizmu Slovenských národných novín na činnosť celkovo Matice slovenskej. Matica slovenská je jedna obrovská ustanovizeň, ktorá má pod sebou stovky folklórnych súborov, desiatky domov Matíc po celom Slovensku, pracuje s mládežou, pracuje so stovkami učiteľov, fakt má obrovský dosah na rozvoj vedy a kultúry na Slovensku. A čo sa týka obsahu Slovenských národných novín, ja hovorím, ako je rozdiel určite v tom čo sme tu mali do roku 2018 napríklad, ako tu boli citované niektoré vyjadrenia, respektíve články. Neviem či sa jednalo o nejaký blog ohľadne generála Lučanského. Ale stále hovorím, že určite by tam mala byť tiež kontrola, mal by tam byť editor, ktorý zodpovedá za ten obsah, ako je to v normálnych médiách od Pravdy cez Denník N, po Sme-čko. A jednoducho keď niekto niečo vypustí, tak musí byť za to zodpovedný. A v prípade, ak s tým niekto nesúhlasí, a už má dokonca aj pocit, že prechádza cez tú hranu zákonnosti a porušil možno aj ustanovenie, nejaké ustanovenie trestného zákona, no tak má možnosť sa obrátiť na orgány činné v trestnom konaní. Čiže treba presne pomenovať že s čím asi nesúhlasím. A keď vidím, že je tam možné porušenie, no tak môžete sa obrátiť buď na prokurátora, alebo na vyšetrovateľa. Čiže ja hovorím určite za seba, že ja som ten posledný, ktorý by podporoval nejaké extrémistické prvky alebo vyjadrenia. Mne sa to osobne bridí a jednoducho ja som aj vďačný za to keď som tu počul napríklad vyjadrenia pána poslanca Tarabu, že poďme spolupracovať ako Slováci a Maďari po tých rokoch tých živých diskusií, by som to tak diplomaticky povedal. Teraz je priestor na to, aby sme začali spolupracovať a ukážme napríklad aj tú spoluprácu tým, že podporíme jednak zákon o Matici slovenskej, jednak zákon o Csemadoku, zákon o fonde pre kultúru alebo respektíve pre národnostné menšiny Kult Minor, aby sme ukázali aj možno Slovákom, že alebo celkovo ako v republike, že je je tu priestor na to, aby sme spolupracovali. Čiže opakujem, určite nesúhlasím s nejakými extrémistickými prvkami, dokonca keď tu niekto ospevuje slovenských brancov, ako povedal pán poslanec Dostál, aj citoval niektoré ustanovenia, toto by nemalo patriť do demokratickej spoločnosti. A to, že máme dnes aj prijatú legislatívu ktorá rieši možno čiste, nie v úvodzovkách, toho kybernetického priestoru, myslím si že sú tu už určité páky na to aby sme to riešili, možno aj týmto spôsobom. Ale ja hovorím, že je určite oveľa väčší rozdiel, oproti tomu čo sa písalo do roku 2018 a to sa píše dnes v Slovenských národná novinách.
Čo sa týka vedenia Matice slovenskej. Spolupracujem s pánom predsedom súčasným Matice slovenskej s pánom dr. Gešperom asi dva roky. Ja ho poznám dva roky a môžem povedať z osobnej skúsenosti, aj s ľuďmi, ktorí sú v jeho okolí, že sú to fundovaní, erudovaní ľudia, študovaní, ktorí majú vysoké školy a ktorí jednoducho veľmi dobre vedia čo si môžu dovoliť a čo sa nemôžu dovoliť vypustiť vonku. Tie veci, ktoré sa momentálne riešia pri tých, pri tom spôsobe financovania aké majú mizivé možnosti na to, aby sa riešilo financovanie jednotlivých projektov, tak klobúk dolu. Ako musím povedať, že za to čo sa im podarilo za dva roky, ako posunuli napríklad určité projekty, ako podporujú vzdelávanie mládeže, ako podporujú folklór na Slovensku, tak za to im patrí len jedna obrovská vďaka. A len preto, že došlo napríklad aj na základe toho auditu, ktorý bol robený zo strany ministerstva kultúry Matice slovenskej a že boli tam zistené niektoré, nechcel by som povedať porušenia, ale pochybenia z pohľadu audítorov, čo sa nakoniec aj vyriešilo. Je riešená nová zmluva medzi ministerstvom kultúry a Maticou slovenskou, tak jednoducho aj predstavitelia rezortu kultúry s ktorými som sa stretol sami kvitovali, že jednoducho spolupráca medzi rezortom a medzi Maticou slovenskou je úplne na inej úrovni ako to bolo v minulosti, že sa normálne korektne vedia baviť a dohodnúť na tom, aby táto inštitúcia mohla fungovať tak ako má.
Takže ja zo svojej strany len preto, že bola daná aj požiadavka, že majú riešiť financovanie regionálnej kultúry v tomto roku tuším 50 tis. eur, v budúcom roku ===== úrovni ako to bolo v minulosti, že sa normálne korektne vedia baviť a dohodnúť na tom, aby táto inštitúcia mohla fungovať tak ako má.
Takže ja zo svojej strany len preto, že bola daná aj požiadavka, že majú riešiť financovanie regionálnej kultúry v tomto roku tuším 50 tis. eur, v budúcom roku 100 tis. eurami, tak z toho dôvodu sme dali túto požiadavku, aby sa im trošku finančne polepšilo a podporila sa táto inštitúcie.
Úplne záverom len toľko, že dobre, počujeme tu, že možno by sa teoreticky mohlo riešiť aj to, alebo otvorila sa otázka možného zrušenia financovania inštitúcie Matice slovenskej. Presne plne súhlasím, pán kolega Gyimesi ma predbehol, v prípade, ak tam máme v § 2 tohto zákona o Matici presné úlohy, ktoré má plniť Matica a zrušíme jej financovanie, potom môžeme zrušiť rovno celý zákon, pretože keď máte úloh na svojich pleciach a na svojich bremenách a keď nemáte financovanie, tak logicky asi tie úlohy nemôžete plniť. Takže ja by som nešiel do toho extrému určite, aby sa zrušilo možné financovanie. Poďme skôr druhou cestou. Poďme tou cestou konsenzu a možno, keď bude aj záujem predstavitelia Matice ma ubezpečili, že keď bude záujem aj z vašej strany baviť sa možno o obsahu Slovenských národných novín, o možnosti financovania, o možnosti rozšírenia úloh pre Maticu slovenskú, sú plne k dispozícii a vedia sa s každým z vás ako s poslancami a zákonodarcami v tomto pléne stretnúť a porozprávať odborne a určite na erudovanej úrovni. Ďakujem pekne, za mňa všetko.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

17.3.2022 o 18:50 hod.

JUDr. Mgr. PhD., LL.M.

Miloš Svrček

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18:57

Monika Kozelová
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Ja budem krátka. Matica slovenská má určite veľa pozitív. Veľa pozitív, ale Národné noviny to nie sú. Takže toľko k tomu. Poprosím, hlasovanie v utorok o 11.00.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

17.3.2022 o 18:57 hod.

Mgr.

Monika Kozelová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
60. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia
 

Vystúpenie v rozprave 8:55

Richard Sulík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Dobré ráno prajem. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne poslankyne, vážení poslanci, cieľom tohto vládneho návrhu zákona je posilniť a zefektívniť prvky cenovej regulácie na trhu dodávok elektriny a plynu pre odberateľov elektriny v domácnosti, odberateľov plynu v domácnosti a tzv. malé podniky, t. j. odberateľov elektriny a odberateľov plynu mimo domácnosti s ročným odberom elektriny najviac 30 MWh alebo pri plyne 100 MWh.
Návrh zákon prináša aj rozšírenie okruhu cenovo regulovaných subjektov v elektroenergetike a plynárenstve o odberateľov elektriny mimo domácnosti, ktorí prevádzkujú zariadenia sociálnych služieb na základe zápisu do registra sociálnych služieb alebo zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí, ktorí odoberajú plyn na výrobu tepla a ohrev teplej úžitkovej vody v spoločnom tepelnom zdroji bytového domu.
Cieľom návrhu zákona je taktiež posilniť bezpečnosť dodávok elektriny a plynu prostredníctvom inštitútu dodávateľa poslednej inštancie a okamžite podporiť rozsiahly, ale kontrolovaný rozvoj lokálnych zdrojov z obnoviteľných zdrojov energie. Tieto si budú môcť inštalovať koncoví odberatelia elektriny až do výšky maximálnej rezervovanej kapacity ich odberných miest a využívať predovšetkým na účely vlastnej spotreby. Tiež budú mať možnosť dodávky prebytočnej elektriny do sústavy s oslobodením od úhrady tarify za prevádzkovanie systému až do 1 000 MWh vyrobenej a spotrebovanej elektriny ročne.
Návrh zákona odstraňuje doterajší limit inštalovaného výkonu 500 kW, ako aj ďalší doterajší limit 10 % inštalovaného výkonu lokálneho zdroja pre dodávku prebytočnej elektriny vyrobenej lokálnym zdrojom.
Materiál nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, nemá sociálne vplyvy, vplyvy na informatizáciu spoločnosti, na služby verejnej správy pre občana, vplyv na manželstvo, rodičovstvo, rodinu. Návrh zákona bude mať pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie a na životné prostredie.
Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, páni poslanci, dovoľujem si vás požiadať o podporu tohto zákona.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

18.3.2022 o 8:55 hod.

Ing.

Richard Sulík

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

8:55

Radovan Kazda
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil ako spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 952). Návrh zákona prerokúvame v skrátenom legislatívnom konaní.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada vo všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny výbor a výbor pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

18.3.2022 o 8:55 hod.

Ing.

Radovan Kazda

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 8:55

Roman Mikulec
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážený pán predsedajúci, vážené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, súčasná situácia na Ukrajine a s tým súvisiaci hromadný prílev osôb ohrozených vojnovým konfliktom sa denne dotýkajú aj Slovenska. Základné potreby týchto ľudí prechádzajú celým spektrom právnych úprav jednotlivých oblastí života. V snahe uľahčiť im pobyt na našom území hoci len dočasne sa predkladá súbor noviel viacerých zákonov, ktoré túto problematiku upravujú.
Invázia ruských vojsk na územie Ukrajiny si vyžaduje tiež zmeny v niektorých zákonoch v pôsobnosti ministerstva obrany.
V oblasti azylového a cudzineckého práva sa rieši najmä poskytovanie príspevku za ubytovanie odídenca, kde sa tiež rozširuje okruh oprávnených osôb o právnické osoby, ktoré nie sú podnikateľmi. Zároveň sa presúva pôsobnosť pri poskytovaní príspevku z ministerstva financií na ministerstvo vnútra.
Na úseku pobytovej agendy sa predlžuje platnosť udelených pobytov, ktorá by inak skončila počas mimoriadnej situácie. Vzhľadom na vyťaženosť policajných útvarov a po dohode so zástupcami samosprávy bude zmenu adresy svojho pobytu odídenec hlásiť na obci alebo mestskej časti. Štátni príslušníci tretích krajín prichádzajúci najmä z Ukrajiny, ktorí však nie sú občanmi Ukrajiny, budú môcť po vstupe na naše územie požiadať o dobrovoľný návrat do domovskej krajiny, čím sa urýchli repatriácia osôb, ktoré nemajú nárok na poskytnutie dočasného útočiska, z nášho územia.
V oblasti zdravotníctva sa presúva uhrádzanie zdravotnej starostlivosti odídencom z ministerstva vnútra na ministerstvo zdravotníctva. Upravuje sa poskytovanie zdravotnej starostlivosti odídencovi a s tým súvisiace úkony Národného centra zdravotníckych informácií. Rozširuje sa okruh subjektov, ktorým je držiteľ povolenia na veľkodistribúciu liekov povinný dodávať humánny liek, o medzinárodné humanitárne organizácie poskytujúce humanitárnu pomoc a taktiež možnosť povoliť im vývoz humánnych liekov zaradených v zozname kategorizovaných liekov do postihnutých oblastí Ukrajiny.
Upravuje sa možnosť vykonávať dočasnú odbornú stáž vo všetkých zdravotníckych povolaniach a zjednodušuje sa prístup k výkonu zdravotníckeho povolania pre záujemcov vykonávajúcich zdravotnícke povolanie v rámci Európskej únie. Poskytovateľovi záchrannej zdravotnej služby sa ukladá povinnosť zabezpečiť aj poskytovanie inej ako neodkladnej zdravotnej starostlivosti, ak mu bolo uložené opatrenie hospodárskej mobilizácie.
V pracovnoprávnej oblasti a v sociálnej oblasti sa rieši problematika preukázania bezúhonnosti občanov Ukrajiny počas mimoriadnej situácie pri výkone práce vo verejnom záujme a v postavení pedagogického zamestnanca a zjednodušujú sa opatrenia na trhu práce vo vzťahu k občanom Ukrajiny. Prerušuje sa povinné sociálne poistenie občanov Ukrajiny, ktorí sú povinne nemocensky poistení, avšak zdržiavajú sa na území Ukrajiny z dôvodu výkonu služby v armáde.
V súvislosti s migráciou z Ukrajiny sa rozširuje okruh prijímateľov sociálnych služieb, ktorí nespĺňajú podmienky podľa platnej právnej úpravy. Úpravou zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a zákona o pomoci v hmotnej núdzi sa zabráni negatívnemu dopadu príspevku za ubytovanie na príspevky, ktoré sa poskytujú podľa týchto zákonov.
Návrhom zákona sa v súvislosti so situáciou na Ukrajine odpúšťajú niektoré dane a poplatky. Ide napríklad o dane za ubytovanie, za psa a poplatok za komunálne odpady, úhrady mýta za vozidlá prevážajúce humanitárnu pomoc a odídencov alebo úhrady diaľničnej známky pre vozidlá registrované na Ukrajine.
V oblasti cestovného ruchu sa upravuje schéma poskytovania príspevku za ubytovanie odídenca podnikateľským subjektom, ktorá bude v gescii ministerstva dopravy.
Na úseku hospodárskej mobilizácie sa umožní vykonať opatrenia hospodárskej mobilizácie na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti pre obyvateľstvo z dôvodu vojnového konfliktu na území iného štátu.
V zákone o ozbrojených silách sa navrhuje, aby vláda pri riadení ozbrojených síl schvaľovala návrh na určenie ozbrojených síl, ktoré majú plniť úlohy NATO na území Slovenskej republiky. Taktiež sa rozširuje možnosť určiť jednotky ozbrojených síl na území Slovenskej republiky do pôsobnosti príslušného veliteľa NATO. V rámci štátnej služby profesionálnych vojakov sa upravujú lehoty v oblasti štátnozamestnaneckých vzťahov vojakov v súvislosti s krízovou situáciou. Novelizuje sa tiež zákon o ochrane osobných údajov, čím sa vytvára zákonný podklad na poskytovanie osobných údajov našimi orgánmi do zahraničia. Pôjde najmä o poskytovanie osobných údajov diplomatickej misii alebo konzulárnemu úradu iného štátu, napríklad pri zabezpečení repatriácie.
Vážený pán predsedajúci, vážené dámy, vážení páni, záverom si vás dovoľujem požiadať o podporu predloženého návrhu zákona.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

18.3.2022 o 8:55 hod.

Ing.

Roman Mikulec

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:10

Juraj Krúpa

Vystúpenie v rozprave 9:10

Radovan Marcinčin
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážení kolegovia, kolegyne, dovoľte mi, aby aspoň v krátkosti som vystúpil v rozprave a prejavil vďaku vláde Slovenskej republiky a všetkým, ktorí nepretržite pracovali na príprave predloženého návrhu zákona. Je to už v poradí druhý návrh zákona, ktorým vláda reaguje na aktuálne dianie na krízu na Ukrajine. Keďže Slovenská republika z pohľadu európskeho priemeru nepatrí medzi krajiny s vyššou mierou migrácie, náhly príchod väčšieho počtu cudzincov so sebou prináša nové sociálne javy, na ktoré zákonodarca, ale i vláda museli rýchlo normotvorne reagovať.
Prvá reakcia slovenskej vlády a následne Národnej rady nastala pár dní po prepuknutí krízy. Dňa 25. februára 2022 bol prijatý zákon č. 55/2002 Z. z. o niektorých opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine. Novela sa dotkla zákona o azyle, v ktorom bolo ukotvené oprávnenie vlády Slovenskej republiky v súlade s rozhodnutím Rady Európskej únie vyhlásiť poskytovanie dočasného útočiska. Rovnako sa vláde zverila právomoc vyhlásiť poskytovanie dočasného útočiska aj bez rozhodnutia rady Európskej únie.
Novelou zákona o azyle Slovenská republika vyslala deťom, rodinám z Ukrajiny a medzinárodnému spoločenstvu signál, že sa napĺňajú medzinárodné záväzky v oblasti práv detí, ktoré utekajú pred vojnovým konfliktom. Slovenská republika tým prispela k splneniu záväzku, ktorý vyplýva z čl. 22 dohovoru OSN o právach detí. Tento článok sa venuje deťom na úteku pred vojnou z domovskej krajiny. Podľa uvedeného článku platí, že štáty, ktoré sú zmluvnou stranou dohovoru, majú uskutočniť opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby dieťa žiadajúce o priznanie postavenia utečenca alebo ktoré sa v súlade s platným medzinárodným alebo vnútroštátnym právom a postupom považuje za utečenca, nech už je v sprievode svojich rodičov, iných osôb alebo bez sprievodu, dostalo potrebnú ochranu a humanitárnu pomoc pri využívaní práv ustanovených týmto dohovorom.
Prvá novela odbúrala administratívne cudzinecko-právne prekážky v pomoci deťom a vo svetle čl. 22 Dohovoru OSN o právach dieťaťa zaviedla konanie o poskytnutie dočasného útočiska. Dočasné útočisko sa podľa zákona poskytuje na účely ochrany cudzincov pred vojnovým konfliktom, endemickým násilím, následkami humanitárnej katastrofy alebo sústavným alebo hromadným porušovaním ľudských práv v ich krajine pôvodu. Novelou sa zjednodušili podmienky konania o poskytnutie dočasného útočiska.
V nadväznosti na novelu vláda dňa 28. februára ´22 rozhodla, že od 1. marca môžu Ukrajinci žiadať o poskytnutie dočasného útočiska v Slovenskej republike. Na to postačuje, aby cudzinec vyhlásil na polícii, že žiada o poskytnutie dočasného útočiska na území Slovenskej republiky. Na rozdiel od azylového konania, ktoré je administratívne zdĺhavejšie a môže trvať aj šesť mesiacov, dočasné útočisko je najjednoduchší spôsob ochrany pre osoby utekajúce pred vojnou. Ukrajinským občanom sa umožňuje rýchly a neobmedzený prístup na trh práce, k zdravotnej starostlivosti a ich deťom prístup k vzdelaniu.
V dnešnom návrhu vláda špecifikuje rozsah poskytovania zdravotnej starostlivosti. To je osobitne významná zmena, keďže vojnová traumatická situácia zasahuje tak fyzické, ale i duševné zdravie. Ako učiteľ oceňujem, že prvou novelou, ale aj touto novelou podporujete právo dieťaťa na vzdelanie. Podľa čl. 28 dohovoru OSN o právach detí sa stanovuje, že všetky deti majú právo využívať bezplatnú povinnú školskú dochádzku. Zákonodarca upravil osobitné pravidlá v školskom zákone pre osoby, ktoré z rôznych humanitárnych dôvodov prekročia hranice Slovenskej republiky, pričom sú v Slovenskej republike často bez dokladov, ktoré by identifikovali ich totožnosť a preukazovali ich stupeň alebo úroveň doterajšieho vzdelávania. Podľa § 146 ods. 4 školského zákona platí, že deti žiadateľov o udelenie azylu, deti azylantov, deti cudzincov, ktorým sa poskytla doplnková ochrana, zaraďuje do príslušného ročníka riaditeľ školy. Zákon odbúrava administratívnu prekážku spôsobom, že neupravuje proces prijímania do školy, ale hovorí o priamom zaradení. Podľa školského zákona platí, že pre deti cudzincov sa na odstránení jazykových bariér organizujú základné a rozširujúce jazykové kurzy štátneho jazyka. Tieto jazykové kurzy organizačne a finančne zabezpečuje regionálny úrad školskej správy v spolupráci s orgánmi územnej samosprávy alebo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ak ide o deti žiadateľov o udelenie azylu v azylových zariadeniach, v ktorých školská dochádzka je povinná.
Považujem za prezieravé od vlády, že už v prvej novele počítala aj s matkami, ktoré tehotné odídu z Ukrajiny a dieťa porodia na území Slovenskej republiky. Podľa § 31 ods. 3 zákona o azyle platí, že dieťa narodené na území Slovenskej republiky cudzinke žiadajúcej o poskytnutie dočasného útočiska alebo odídenkyni, ktoré narodením nenadobudne štátne občianstvo Slovenskej republiky, považuje sa za cudzinca žiadajúceho o poskytnutie dočasného útočiska. Oceňujem, že narodenému dieťaťu zákon garantuje začatie konania o poskytnutie dočasného útočiska, a to momentom narodenia dieťaťa.
Dnes vláda predloženou novelou zachádza ďalej. Osobitne významné je, že vláda zavádza príspevok za ubytovanie pre odídencov. Je praktické, že pomáhate ubytovateľom, ako má vyzerať zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi. Je veľmi prospešné, že vzor zmluvy o poskytnutí ubytovania odídencovi je zverejnený na webovom sídle, ktoré určí nariadenie vlády.
Na tomto mieste chcem poďakovať samospráve, že bude vykonávať vyplácanie príspevku. Vážim si, že popri ich právomoci a kompetencii budú plniť aj túto úlohu. V § 36a ods. 3 sa dbá na to, aby odídenci, ktorí dostanú ubytovanie, neboli zneužívaní na nekalé kšefty s ubytovaním. Garantuje sa minimálny štandard ubytovania. Je dobré, že vláda myslela na už ubytovaných odídencov v minulosti. V návrhu zákona sa uvádza, že príspevok možno poskytnúť aj najviac za sedem nocí poskytovania ubytovania predchádzajúcich dňu poskytnutia dočasného útočiska odídencovi, najskôr však od 26. februára 2022.
Vláda myslí aj na to, aby sa efektívne narábalo s verejnými financiami. Preto je dobré, že vláda zavádza povinnosť predkladať obci výkaz, ktorý obsahuje počet nocí, počas ktorých bolo odídencovi skutočne poskytované ubytovanie, a ďalšie údaje uvedené vo vzore výkazu. Rovnako aj obce budú musieť reportovať ministerstvu podrobné údaje o ubytovaní a ubytovaných.
V závere mi ešte dovoľte vyzdvihnúť činnosť úradov vo vzťahu k ukrajinským deťom, ktoré nie sú sprevádzané rodičmi. Za tieto deti podáva vyhlásenie o útočisku súdom ustanovený opatrovník. V danej situácii zohráva veľkú úlohu opatrovník, ktorý je orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Ten podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí vykonáva opatrovníctvo pri maloletých bez sprievodu.
Katka Hatráková, moja kolegyňa, vo faktickej poznámke na schôdzi, kde sme rokovali o prvej novele, zvýraznila rolu orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorý má dôležitú úlohu aj vo vzťahu k zabezpečeniu právnych a životných potrieb dieťaťa. Musí v mene dieťaťa podať súdu návrh na vydanie neodkladného opatrenia, zabezpečiť uspokojenie základných životných potrieb dieťaťa a zabezpečiť jeho prijatie do centra pre deti a rodiny.
Ďakujem za pozornosť, za tento návrh zákona budem hlasovať.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

18.3.2022 o 9:10 hod.

Mgr.

Radovan Marcinčin

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:10

Milan Mazurek

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:25

Eduard Kočiš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Veľmi pekne ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
Kolega Mazurek vo svojej rozprave naozaj zhodnotil situáciu veľmi správne. Pomoc utečencom z Ukrajiny, ktorí naozaj utekajú pred vojenským konfliktom, je správna, pretože z ľudského a z morálneho hľadiska naozaj treba pomáhať ľuďom, ktorí utekajú z vojnou sa zmietajúcej krajiny, z vojnou sa zmietajúcich oblastí do krajiny alebo do oblastí, ktoré sú relatívne bezpečné. Ale však na druhej strane tu máme množstvo problémov občanov Slovenskej republiky, ktorí žijú na území Slovenskej republiky a títo aj napriek sa stále zhoršujúcej sociálnej a ekonomickej situácii nepociťujú zo strany vlády ani zo strany vládnych poslancov nejakú pomoc. A ja sa teraz len úplne objektívne a úplne reálne chcem spýtať, ak vieme pomáhať tisícom, možno v budúcnosti desaťtisícom utečencom z Ukrajiny rôznymi benefitmi, rôznymi spôsobmi, čo je naozaj správne, pretože pomáhať človeku v núdzi je viac ako nutné a správne, tak sa chcem spýtať, akým spôsobom chce vláda pomôcť jednoduchým, drobným, malým živnostníkom, mladým rodinám, dôchodcom, nech sú invalidní alebo starobní.
Ja naozaj nevidím nejakú systematickú pomoc, ale naša vláda sa len sústavne snaží nejakým spôsobom moralizovať a nejako citovo vydierať občanov Slovenskej republiky, ktorí naozaj týmto utečencom pomáhajú. Všetka táto pomoc stojí na dobrovoľníkoch od prvého dňa. To, že zlyháva vláda, to, že zlyháva štát, je úplne a nad slnko jasnejšie. A vrcholom bolo už len to, keď všetkých dobrovoľníkov z hraničných priechodov od Uliča až po Veľké Slemence vyhnal jeden úžasný kšeft ministerstva vnútra, keď všetci dobrovoľníci, ktorí tam varili zadarmo, zrazu sa museli z týchto hraníc spratať.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

18.3.2022 o 9:25 hod.

Mgr.

Eduard Kočiš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:25

Radovan Kazda
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán poslanec Mazurek, možno to bude asi tým, že tak rozprávate tak veľmi rýchlo, ale potom sa vám asi stávajú také veci, že vlastne v jednej časti kritizujete niečo, čo potom následne obhajujete. Vy ste vlastne začali s tým, že odídenci by nemali dostávať takú veľkú podporu na úkor občanov Slovenska, to ste tu tak veľmi kritizovali, túto časť tohto zákona, aspoň tak to vyzeralo, však rokujeme o tomto zákone, teda respektíve o tejto, o týchto opatreniach. No a hneď následne ste kontinuálne prešli do toho, že vy vlastne, vy to podporíte, vy by ste to podporili, teda s výnimkou, samozrejme, tej časti poslednej, ale teda že vy vlastne veľmi podporujete to, čo ste v prvej časti tak strašne skritizovali. Ja si myslím, že to bude asi tým, že rozprávate tak veľmi rýchlo, že vám potom uniká, uniká vám vlastne ten sled tých myšlienok a potom sa dopúšťate takýchto argumentačných chýb, takýchto logických argumentačných chýb, kde potom následne prechádzate k nejakým prirovnaniam, ktoré vôbec k tomu nesedia, a vzájomne si potom vlastne aj rozporujete.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

18.3.2022 o 9:25 hod.

Ing.

Radovan Kazda

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video