65. schôdza

26.4.2022 - 25.5.2022
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

20.5.2022 o 11:38 hod.

PhDr.

Štefan Kuffa

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 10:43

Martin Čepček
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, bavíme sa tu o zákone, ktorý má pomáhať rodinám, ale ja sa budem venovať iba tej jednej časti a tá časť sa volá to krúžkovné. A teraz nemôžem nespomenúť, že som bol členom školského výboru, ktorého sa zúčastňoval aj pán minister Gröhling. Ako riaditeľ centra voľného času som mu dával niekoľkokrát za ten rok, čo som tam bol v tom výbore, podklady, podnety, aby riešil situáciu, čo sa týka krúžkov a záujmového vzdelávania. Ale ako vidíme dnes, túto situáciu nemôže riešiť pán minister Gröhling, ale pán minister financií musí riešiť, lebo doteraz sa nespravilo nič v tejto veci, a aby som neskončil len pri tomto, treba spomenúť aj pani ministerku Kolíkovú a pána ministra Gröhlinga, ktorí podporujú iné aktivity: sexistický kix, alebo ja neviem naposledy, keď som tu otvoril tému vyučovanie sexuálnej výchovy na stredných školách. Toto pán minister podporuje, ale čo sa týka podpory rodín alebo podpory voľnočasových aktivít, tak tam som nejakú tú snahu nevidel, a pritom môžem povedať, že mám s tým osobnú skúsenosť. Lebo osem rokov som učil na základných školách a ďalších 8,5 roka som bol riaditeľom CVČ. To znamená, viem presne o čom toto je. Ono to voľnočasové aktivity za posledných 10 rokov veľmi poklesli. Je to spôsobené legislatívou, ktorá bola po roku 2013 nastavená tak, aby centrá voľného času postupne zanikali a aby bola, čo najmenšia dostupnosť týchto centier voľného času. Týka sa to hlavne súkromných a cirkevných. Hoci treba povedať na druhej strane, že podielové dane platia všetky deti, resp. všetci rodičia všetkých detí bez ohľadu nato, či chodia do súkromnej, do cirkevnej alebo do štátnej školy alebo školského zariadenia. Preto nevidím dôvod, aby sme nejakým spôsobom tieto deti oddeľovali, rozdeľovali, ten na to má, ten na to nemá. Ja vyčítam tomuto zákonu len jednu vec, že tu nebol pred dvoma rokmi. Lebo tá situácia na Slovensku sa veľmi zmenila. Deti sa nám prestali hýbať. Mladí prestali mať záujem o voľnočasové aktivity a tie voľnočasové aktivity nám nejako upadli. Chcel som zareagovať a hlavne kvôli tomu som sa prihlásil do rozpravy na pána poslanca Eduarda Kočiša, ktorý tu rozprával o krúžkovom 2,50 na mesiac na dieťa. Ak si pozriete základnú školu, učiteľ, ktorý učí 6 – 7 hodín denne sa venovať deťom popoludní v záujmovom útvare venuje len nasilu, lebo ho do toho dotlačil riaditeľ školy. Táto voľnočasová aktivita je len ako doplnok jeho úväzku, a nie je to voľnočasová aktivita, ktorá má nejaký hlbší zmysel. Voľnočasová aktivita, ktorú realizujú centrá voľného času alebo základné umelecké školy alebo školské kluby niekedy alebo športové kluby detí a mládeže. Toto je tá aktivita, ktorú by sme mali my podporiť. Treba si povedať, že voľnočasová aktivita začína po pätnástej hodine popoludní, nie o pól druhej po vyučovaní na základnej škole. Toto nie je voľnočasová aktivita v tom pravom význame slova. Ak si pozrieme, čo sa deje na základných školách, tak na základných školách sa väčšinou robí doučovanie počas, po vyučovaní teda slovenčina, matematika, prípadne predmet, ktorý majú deti na škole. Ale voľnočasové aktivity sú o niečom inom. Voľnočasové aktivity sú o tom, že tie deti musíte k niečomu priviesť. Dobre, nech sa robí voľnočasová aktivita na základnej škole, ale nech ju nerobí ten istý učiteľ, ktorý na tej škole aj učí. Ak máme voľnočasovú aktivitu a chceme viesť napríklad tanečný krúžok, tak by to mal viesť človek, ktorý má s tým osobnú skúsenosť a ktorý je na to patrične vybavený. Nie hocikto hocikedy.
Ďalšia vec. Športové kluby. Športové kluby dlhodobo trpia nedostatkom mládeže a práve preto tých 50 euro ten poukaz je vhodný na podporu športu, ale aj iných voľnočasových aktivít. 2,50 na mesiac je nič. Dnes kvalitný pedagóg, ktorý tie deti aj niečo naučí a niekam privedie si vypýta na západnom Slovensku aj 10 euro na hodinu, povedzme si to na rovinu, a treba práve podporovať centrá voľného času, základné umelecké školy a športové kluby. Dôvod? Športové, teda centrá voľného času hľadajú talenty veľkej skupiny obyvateľstva aj tých menej solventných, aj tých viacej solventných. Tam sa ukáže, či to dieťa má k tomu vzťah, či to dieťa má talent. Ak má talent, má dieťa postupovať do ZUŠ-ky alebo do športového klubu, kde sa mu podrobnejšie venujú. Takže uznajte, ak máte voľnočasovú aktivitu dieťaťa finančne podporiť, 50 euro je tá suma, povedzme, že akurát. Ja by som dal viac, keby som mohol, ale je to suma, za ktorú sa už voľnočasová aktivita dá kvalitne prevádzkovať.
Takže voľnočasová aktivita v tomto smere má moju podporu aj celý tento zákon, ktorý pomáha rodinám. Vidím, že veľký záujem nie je o túto rozpravu, tak práve preto ju ukončím. Povedal som to, čom som chcel povedať. Môj pohľad, pán minister za dva roky nespravil s voľnočasovými aktivitami nič. Ja som na školskom výbore pána ministra niekoľkokrát vyzýval. Dával som mu podklady na to, aby riešil túto situáciu, keďže ako riaditeľ 8,5 roka som vedel o čom to je, vedel som, že tie centrá padajú na ústa, nemajú z čoho žiť, pokiaľ ich mestá nepodporia. A čo sa týka ZMOS-ky a iných vecí. No, nehnevajte sa, tie prostriedky idú posledné roky v podobnom rozsahu, ale, ale centrá, resp. školské zariadenia dostávajú čím ďalej tým menej. Keď sa pozriete koľko je plat učiteľa, resp. pedagóga, tak v súčasnej dobe centrum voľného času, ktoré malo kedysi tisíc detí má dnes štyroch zamestnancov, lebo si to nemôžu dovoliť. Nemôžu si to dovoliť z toho titulu, lebo my máme na Slovensku aj odvody okrem platu. Takže nehnevajte sa, ale podľa mňa tento zákon rodinám pomáha, a práve preto ho podporím. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

20.5.2022 o 10:43 hod.

Mgr. et Mgr.

Martin Čepček

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:53

Radovan Sloboda
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Ja len, pán kolega Čepček, na dovysvetlenie, aby bolo teda zrejmé, že o čo, o čo sa tu hrá. Obal je pekný, podpora detí, podpora rodín, aby mali viac peňazí na trávenie voľného času – športu, kultúru, voľnočasových aktivít, ale ten zásadný a kardinálny problém je vo financovaní. Ak zoberiete mestám peniaze, tak čo spravia? To, čo ste tu hovoril, že školy nemajú peniaze a tak ďalej, tak mestá na školy budú ešte menej peňazí. Tak čo mestá spravia? Zvýšia dane a prestanú, druhý krok súčasný, prestanú financovať voľný čas detí v meste, športové kluby a tak ďalej. Samosprávy sú nosným financovateľom športových klubov. To asi všetci už možno dobre vieme. Takže kde budú škrtiť? Na tomto. Takže preto tento zákon je proste nedomyslený ako v zásadnom spôsobe financovania. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

20.5.2022 o 10:53 hod.

Ing.

Radovan Sloboda

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:54

Eduard Kočiš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Veľmi pekne ďakujem za slovo, pán podpredseda.
Martin, ja si ťa veľmi vážim ako kamaráta, ako kolegu, ako človeka, celkovo, ale môj názor je na celú túto problematiku nasledovný. Vy ste sa v tej svojej dobre viere, resp. v tej svojej dobrote nechali jednoducho Igorom Matovičom zneužiť. Samospráva, predstavitelia miest, obcí a vyšších územných celkov majú na tento zákon úplne iný a totálne diametrálne odlišný pohľad. Jednoducho to, čo Igor Matovič v úvodzovkách dáva rodinám v rámci daňového bonusu, v rámci odpočítateľnej položky na dieťa, respektíve toho nezmyselného krúžkovného, ktorým nejakým spôsobom chce zachrániť sociálnu situáciu a ekonomický rozlet rodín, priviesť k nejakému väčšiemu úspechu, tak toto práve samosprávy obce a vyššie územné celky kritizujú, pretože finančné prostriedky, ktoré by mali smerovať práve do pokladnice miest, obcí a vyšších územných celkov, budú o toľko nižšie, a tento deficit, ktorý tam budú mať sa musí jednoducho či chceme či nechceme, resp. akokoľvek budú premýšľať predstavitelia samosprávy a regionálnej samosprávy, budú to musieť premiestniť, premietnuť resp. dať do vyšších daní, podielových daní, daní, daní, daní za komunálny odpad, daní jednoducho všetkých mestských, ktoré existujú. A toto jednoducho je ten najväčší problém. V žiadnom prípade nemôžem povedať, že tento zákon je expresívne proti ľuďom, sú tam aj nejaké svetlé záblesky, ale takto ako je komplexne napísaný tak jednoducho je to nesystematickosť, je to nekompetentnosť a nepripravenosť zo strany ministerstva financií, pretože takýto zákon musí byť, musí byť komunikovaný s ministerstvom školstva, pretože sú to tak v tomto zákone neoddeliteľné nádoby, že iný spôsob nie je. A jednoducho centrá voľného času toto nezachráni.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

20.5.2022 o 10:54 hod.

Mgr.

Eduard Kočiš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:56

Martin Čepček
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne kolegovia, no pokiaľ viem ja, tak máme tu aj primátorov a starostov miest a obcí, ktorí tento zákon chcú podporiť tak aká, aká ZMOS alebo aký, aké združenie miest a obcí je proti tomu. A čo sa týka podielových daní, treba si uvedomiť jednu vec a tá vec je, že mestá a obce doteraz z tých podielových daní, ktoré mali ísť na centrá voľného času a na záujmové vzdelávanie detí a mládeže, stavali chodníky, hovorím to úplne vážne, mestá a obce nehovorím, že všetky ale našli sa aj také, ktoré z toho robili chodníky, takže voľnočasové aktivity a podielové dane je jedna vec. Druhá vec, ako s tým samospráva hospodári, ja si nemyslím, že to bude mať veľký dopad na samosprávy ako také. Tie samosprávy už teraz majú z čoho žiť, nemali problém presúvať prostriedky keď chcú. Ale nehnevajte sa, aby obec alebo mesto z podielových daní, ktoré majú ísť na krúžkovné, na vzdelávanie detí a mládeže vo voľnom čase, stavali chodníky tak to je nonsens. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

20.5.2022 o 10:56 hod.

Mgr. et Mgr.

Martin Čepček

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 11:15

Richard Sulík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Dobrý deň prajem, dámy a páni, dovoľte mi vyjadriť sa k zákonu, ktorý je momentálne navrhovaný a je to takzvaný sociálny balíček, ktorý pozostáva z troch častí: to sú prídavky na deti ... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Kolegovia, poprosím vás, aby ste sa utíšili a netelefonovali v sále.

Sulík, Richard, podpredseda vlády a minister hospodárstva SR
... daňový bonus na deti ... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Pán poslanec.

Sulík, Richard, podpredseda vlády a minister hospodárstva SR
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Takže ešte raz. Dovoľte mi vyjadriť sa k návrhu zákona, ktorý pojednáva o prídavkoch na deti, o daňovom bonuse na dieťa a o takzvaných vočapoch, voľnočasových poukazoch.
Začnem tými prídavkami na deti. Oni tu nie sú vždy, oni vznikli okolo roku 1935, teda v roku 1935 v Nemecku, keď teda ich zaviedol Hitler, lebo chcel, aby, aby sa rodilo viac árijských detí, tak zaviedol prídavky na deti, ktoré platili iba pre árijské deti a týmto nejak si chcel chovať budúcu generáciu. Prídavky na deti teda tu neboli vždy a nie je to naozaj niečo čo nutne a vždy pomáha. Keď ich už máme, tak mali by sme sa zamyslieť nad tým, že či naozaj štát, keď chce prídavkami na deti podporovať rodičov, aby mali deti, či je v záujme štátu, aby mali ľubovoľne veľa detí, či napríklad by nemalo zmysel podporiť iba prvých päť detí a potom si povedať dobre, kto chce mať šieste, samozrejme, jeho dobre právo, aj siedme, aj ôsme, ale možno že to už štát nemusí podporovať, lebo možno, že štát si povie, tak nad päť detí už aj tí rodičia nemusia stíhať, my totiž chceme, aby tí rodičia ešte napríklad aspoň jeden z nich chodil aj do roboty, nemusia stíhať sa tým deťom plnohodnotne venovať, tak toto je vec, ktorá mi v tom návrhu chýba, že keď prídavky na deti, prečo musia byť na neobmedzený počet detí.
Ďalšia vec je, prečo musíme vyplácať tie prídavky na deti aj všetkým bohatým ľuďom. Prečo nie len tým, ktorí to naozaj potrebujú. No a keby sme si ale povedali, že dobre však vyplácajme to len tým, ktorí to potrebujú. Niekto má päť detí, dostáva, ja neviem, 400 eur alebo 300 eur, tak do nejakej hranice a potom by samozrejme to padlo z 300 eur na nulu, keď niekto prekročí tú hranicu. Niekto zvýši svoj príjem o sto a prišiel by o prídavky na deti vo výške tristo. To je samozrejme extrémne nespravodlivé, sú to tie marginálie, to marginálne zdanenie by vyletelo v tom, v tom bode prechodu donekonečna a preto to treba robiť trochu sofistikovanejšie. Nestačí teda len povedať, ja chcem viac prídavkov na deti, lebo som si to vsadil do hlavy a teraz tu všetkých na toto zmagorím. Treba sa nad tým zamyslieť a vypracovať to poctivejšie. Treba dať prechod od nejakej sumy, potom si povedať, odtiaľto začneme jemne s klesaním prídavkov na deti, až to niekde vyklesá na nulu a potom už tí bohatí prídavky prídavky na deti mať nebudú. No a takéto niečo, samozrejme, rieši odvodový bonus, ale my také niečo už aj v našom zákone o dani z príjmov máme, a je to nezdaniteľné minimum. Neviem, či viete, ale všetci ako tu ste, na vás vy si už nezdaniteľné minimum uplatniť neviete alebo len trochu, lebo zarábate príliš veľa. Naše nezdaniteľné minimum je dnes odhadom 400 eur po nejakú sumu, potom klesá, vyklesá na nulu a potom už tí, čo sú bohatí, nezdaniteľné minimum nemajú. Toto už dnes máme v zákone. Nie je predsa najmenší problém naviazať napríklad aj také prídavky na deti na to nezdaniteľné minimum.
Ďalej bonus. Daňový bonus na dieťa. Opäť sa pýtam, prečo, ale predtým ešte chcem toto pýtať, tak my chceme, aby sa na Slovensku oplatilo pracovať. To, my to máme ako náš slogan, ale ja som presvedčený, že to chcú všetci, ktorí sú v tejto miestnosti, aby sa oplatilo pracovať. Tak prečo nenaviazať aj tie prídavky na deti na pracovný pomer rodičov. Nie celé, ale to čo sa má zvýšiť teraz. Však tým, čo nepracujú, nechajme, to, čo dnes majú a tým čo pracujú, tým dajme tie vyššie prídavky na deti. Naviažme aj prídavky na deti na prácu, aby sa oplatilo pracovať aj z tohto dôvodu. Koniec koncov má to aj svoje racionálne vysvetlenie, keď je matka v robote aj otec, tak vie sa menej starať o tie deti. Tak z tých prídavkov, ktoré by dostávali, napríklad by vedeli zaplatiť opatrovateľku.
No a teraz ten bonus na dieťa. Tak opäť sa pýtam prečo na všetky deti rovnako. Prečo ten daňový bonus na dieťa má dostať aj ten, kto je bohatý. Aj tunák to bohate stačí naviazať napríklad na nezdaniteľné minimum. Nepovieme sto euro prídavok, teda prepáčte, sto euro daňový bonus na dieťa lebo Igor Matovič si vsadil do hlavy, že každé dieťa musí dostať dvesto a v tom jeho jednoduchom svete čísel tu dáme sto, tu dáme päťdesiat, tu dáme päťdesiat. Vybavené. Prečo nepovedať to trošku sofistikovanejšie, trochu sa nad tým nezamyslieť. Tak keď máme nezdaniteľné minimum 400, tak povedzme pri a daňový bonus na dieťa nebude 100, ale bude 25 %, štvrtina z tých 400, to je rovnaká stovka pre tých, čo zarábajú málo, ale potom by to už začalo automaticky klesať a tí bohatí nedostanú daňový bonus na dieťa, lebo ho nepotrebujú. Ďalej je otázka prečo majú dostávať všetky deti rovnaký daňový bonus. Čo je v záujme štátu? Položme si otázku. Tak prvé dieťa veľakrát je vznik rodiny, je prvé dieťa. Štát nemusí prvé dieťa tak podporovať ako tretie. Na prvé dieťa by možno stačilo dať iba 50 % toho daňového, teda z tých 100 eur. Takže 12,5 % dať z, z nezdaniteľného minima. Druhé dieťa. Už keď tí rodičia majú prvé dieťa a vidia, čo to naozaj stojí a už majú na krku lízing a hypotéku a neviem čo, dobre si rozmyslia, či chcú mať druhé dieťa, tak tu ich podporme a povedzme teda dobre, no tak keď dáme na prvé dieťa, nech to je teda v priemere 100, no tak keď dáme na prvé dieťa iba 50 eur, cez ten prepočet čo som hovoril na ten daňový bonus cez nezdaniteľné minimum, no tak keď dáme na prvé dieťa len 50 eur, na druhé dieťa dajme 80 eur, a najviac, to som presvedčený o tom, je v záujme štátu, aby rodiny mali tretie dieťa. To je to najcennejšie dieťa, to je to tretie, tak tam dajme 140 eur. Štvrté dieťa v poriadku, tam sa vráťme znovu na 80, piate dajme ešte niečo a potom povedzme stop, na šieste už nebudeme platiť daňový bonus na dieťa. Prečo toto nespraviť celé trochu inteligentnejšie. Prečo to tu musíme znásilniť. Vy im ešte robíte užitočných idiotov pri tom všetkom, prečo to musíme znásilniť za jeden týždeň, ja som tento návrh prvýkrát videl v utorok večer. Prečo to nemohlo ísť do riadneho medzirezortného pripomienkového konania, kde by sme napríklad my strana SaS mali možnosť to pripomienkovať. Prečo to nemohlo byť skôr ešte dané koaličným partnerom, že pozrite, toto chcem robiť, tak, tak poďme. Nie. To teraz musí byť skrátka, lebo Igor Matovič si to vsadil do hlavy.
Takže keby sme to chceli robiť poriadne, tak daňový bonus na dieťa naviažeme na nezdaniteľné minimum, tým pádom by bol v nejakej výške, potom by pekne klesal prechodom až na nulu a bohatí by nedostali nič, po druhé by sme obmedzili počet detí, po tretie neplatili by sme na každé dieťa rovnako, ale na prvé menej, na druhé viac, na tretie najviac, lebo to je to najcennejšie z pohľadu štátu aj z pohľadu rodiny, SaS je presvedčená, že funkčná rodina je základom našej spoločnosti, a potom už tam by to ďalej mohlo klesať štvrté, piate dieťa, lebo sú už aj efekty z rozsahov napríklad, živiť päť detí nie je päťkrát drahšie ako živiť jedno dieťa, a niekde by už potom štát povedal, stačí, my už nemáme záujem podporovať viac detí. Takto sa to robí do psej matere, by sa patrilo teraz povedať.
Poďme teraz, prosím vás pekne, k tým vočapom. To je, to je môj čas tam? Jedenásť? Poďme k tým vočapom. Ten zákon je tak zle napísaný, že je nevykonateľný. Braňo Gröhling, neviem či už vystúpil alebo ešte len vystúpi, ale vám potom povie úplne presne detailne. A to je VOČAPy, voľno časové poukazy, nám sa páčia, to je v našom programe. Ja, ja som rád, že to tam je. Len je to tak spriznené, že je to nevykonateľné a neostáva nám nič iné, ako s tým nesúhlasiť. VOČAP-y, voľnočasové poukazy, mali nahradiť dnes rôznu spletitosť peňazí, ktorá ide, ktoré idú do športu, na rôzne aktivity, lenže ony sú dodatočne k tomu celému a ten zmätok a tá neprehľadnosť bude len väčšia. A potom sa budeme čudovať, že rôzni funkcionári, ktorí dnes zožerú možno 40 % peňazí nejakého zväzu, sa budú mať ešte lepšie a budú si vedieť ešte viacej tam uhrať peňazí pre seba. Docielime presný opak toho, čo chceme. Tie voľnočasové poukazy majú robiť to, že dostane ich rodič a rodič rozhodne, rodič bude ten kontrolór, ktorý povie, dám to sem, títo to robia poriadne. Nie, tunák to máme, že skrátka to bude dodatočne. Rodičom neveríme, tak ako je napísané, tak Igor Matovič si myslí, že rodičia budú okrádať svoje vlastné deti. Toto ja považujem za extrémny nezmysel. A, lebo deväť, a nájdu sa aj takí bez debaty, ale (povedané so smiechom) 90 % rodičov, aj veľká väčšina Rómov nebude okrádať svoje deti. To je, veď deti, to je investícia, to je, a kokso, no škoda rečí o tomto. Preto ten rodič, tomu musíme dôverovať, on nech kontroluje, čo sa deje s peniazmi a nie 486 ďalších úradníkov. Toto je napísané v správe, v doložke, ktorú Igor Matovič k tomuto zákonu predložil.
Tak my tu chceme znižovať počet úradníkov, ale ideme 486 z nich zamestnať. To je šialené! To je jedno celé ministerstvo. 500 úradníkov je jedno ministerstvo. Na hospodárstve mám menej ľudí ako 486, lebo sme zefektívňovali a prepúšťali pred rokom a pol. Tu ideme len tak šmahom ruky 500 úradníkov. Tam je napísané číslo, že to má stáť šesť miliónov. Samozrejme, holý nezmysel, lebo keď si vydelíte šesť miliónov dvanástimi mesiacmi, štyristoosemdesiatimišiestimi úradníkmi, odvodmi, ktoré za nich treba platiť, a ešte, predpokladám, budú mať tiež trinásty, štrnásty plat, tak vám vyjde minimálna mzda. Čo je toto za nezmysel?
Ďalší nezmysel je akýchsi ominóznych deväť miliónov ešte tento rok na informačný systém, pričom my tu máme pravidlo, ktoré Igor Matovič zavádzal, resp. ho presadzuje pravidelne na vláde, čo je nad milión eur, musí posúdiť ústav, ústav, prepáčte, útvar (reakcie z pléna), áno. Možno najvyšší čas to premenovať na ústav, lebo nemali skrátka možnosť to posúdiť. Čiže tunák neplatí pravidlo, pre Igora Matoviča neplatia pravidlá, lebo on si povie, toto je dôležité a ja som tu mesiáš a ja môžem ignorovať pravidlá, lebo robím to za správnu vec. Toto je moja historická úloha a vtedy pravidlá neplatia, ani legislatívne, ani vôbec žiadne a ÚHP už nech je úplne ticho, deväť miliónov je v poriadku.
No, ja si myslím, že to vôbec nie je v poriadku. ÚHP to malo posúdiť. Tak ako sa k tomuto celému, čo sa tu deje, mala vyjadriť Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, Národná banka Slovenska, Inštitút finančnej politiky, lenže nemohli sa, lebo nič nemali k dispozícii.
V Poľsku tiež výrazne, mysleli si, že im stačí výrazne zvýšiť peniaze na deti a už to bude. No nebude, preto lebo spravili to a pôrodnosť nestúpla nejak signifikantne. Len teda dávajú omnoho viac peňazí, možno že si to tiež tam mohli lepšie premyslieť. To, čo treba robiť pre deti, je výrazne zlepšiť infraštruktúru. Nemôže byť problém vedieť dať dieťa do škôlky napríklad.
No, a teraz poďme ešte k tým dopadom na rozpočet. Už som hovoril o tých 500 úradníkoch a tak ďalej, ale tu je ešte jeden dopad, ktorý si možno, ctení kolegovia, neuvedomujete, ide aj o vaše vlastné peniaze. Máme také pravidlo, že čím je väčší deficit, tým budete mať vy menej peňazí. To pravidlo som zaviedol ja pred dvanástimi rokmi a platí dodnes.
Budúci rok hrozí štrukturálny deficit vo výške 1,5 %, to mám informáciu od Igora Matoviča, a ja teda neviem, čím to chce pokryť, lebo nejak že by sme išli šetriť, to nevidím. Ja vidím, že ideme zamestnať 500 ďalších úradníkov. Oni, samozrejme, budú potrebovať aj celú tú bižutériu okolo, hej, auto, mobil, telefón a počítač a takéto. No, takže ja tu vidím len ďalšie a ďalšie výdavky, dokopy 1,3 miliardy, veľmi pochybne krytých 1,3 miliardy a tým pádom ten štrukturálny deficit, ktorý budeme musieť riešiť, bude vyšší. Tým pádom vaše platy, ctení poslanci, budú nižšie. Bavíme sa možno o stovkách eur budúci rok, aj povedzme vrátane ešte kúsok z toho ďalšieho. Ja by som teda aj toto zohľadnil. Vy ste tu tiež na to, páni poslanci, aby ste tu neodsúhlasili ľubovoľnú hovadinu, ktorá zvýši dlh. A preto aj pred dvanástimi rokmi som celkom rád, že sa mi podarilo zaviesť to pravidlo. Beblavý to vymyslel, ja som to tu potom spolu s ním zaviedol, že čím väčší deficit, lebo ten sa schvaľuje tu v Národnej rade, to nemôže ani vláda, ani ministerstvo financií, tak pekne to pocítite aj vy, a teraz to pocítite, lebo vy idete schváliť vec, ktorá znie ľúbivo, že je dobrá, pekná a kto by to nechcel? Ježíš, to je sen každého politika dávať viac peňazí ľuďom, ja som Ježiško, tu ja vám rozdám z mojich. Tak vy to idete teraz schváliť. Aby tam Igor Matovič sa bude hrať na Ježiška, ako on to presadil, ako on plní svoju misiu v politike, ale vy na to doplatíte aj vašimi platmi.
No a, mám ešte koľko? Štyri minúty, celkom dobrý čas. Berieme obciam. He, to nie je tak, že v štátnom rozpočte sa našli nejaké peniaze, ideme ich rozumne použiť, premyslené, tam mechanizmy vydiskutované, ne. My zoberieme 550 miliónov obciam a tie nech sa vysporiadajú. ZMOS varuje, že 500 obcí, až 500 obcí môže skončiť v nútenej správe. Ako toto potrebujeme? 500 obcí? To je každá šiesta obec na Slovensku? Keď ide obec do nútenej správy, tak spravuje to, pokiaľ sa nemýlim, minister financií. (Reakcia z pléna.) Okresný úrad? Okej, prepáčte, beriem späť, ja som myslel, že ministerstvo financií ich spravuje. Takže okresný úrad spravuje obec, ktorá je v nútenej správe. 500 obcí je možno ďalších 500 úradníkov a ďalšie výdavky štátu a ďalšie problémy. Si pozrite Devín. Devín je v nútenej správe niekoľko rokov a aké sú s tým dokola problémy. A tu možno, možno to nebude 500, možno to bude len 400, ale ideme tu úplne zbytočne vyvolať takúto situáciu, ktorá dostane do platobnej neschopnosti veľké množstvo obcí a vy budete pod tým podpísaní. Vy budete pod tým všetci, čo za toto zahlasujete. Hviezda bude Igor Matovič, on, samozrejme, bude hovoriť, ja som dosiahol, vy budete užitoční idioti, všetci, jak tu sedíte, ktorí za to zahlasujete, budete mať z toho figu borovú, ešte sa akurát ukrátite o peniaze.
A úplne už nerozumiem konaniu SME RODINA, ktorá z toho nemá vôbec nič, vôbec, lebo OĽANO si ide svoje na čele s Igorom Matovičom, tomu ja rozumiem, hej? To zas ako nie je nič neobvyklé. A robíme to aj my. Ale tak sú tu nejaké parlamentné pravidlá, kontroly a tak ďalej. My sme sa jasne vyhradili voči tomuto nezmyslu, lebo sme stranou odborníkov, sme stranou rozpočtovej zodpovednosti a sme stranou, ktorá bojuje proti vyšším daniam a tam, a to chcem teraz oceniť našich koaličných partnerov, bolo naše právo veta akceptované pri dani z hazardu, z alkoholu, z tabaku a zdaniť ešte aj sto najväčších firiem. Čiže toto bolo akceptované. Tým pádom my sme okej, Igor Matovič je okej a vy všetci ostatní, vy sa podpíšete pod šeredne zle, strašidelne zle pripravenú vec.
Môj návrh úplne na záver je toto stiahnuť, poctivo pripraviť, nechať prejsť riadnym legislatívnym procesom, času máme, lebo tu nejde o akútnu pomoc ľuďom, tam, tú sme opakovane podporili, povedali, my ju podporíme, Milan Krajniak to má pripravené a môže to byť zákon zajtra, podporíme aj skrátené konanie. Tu nejde ale o akútnu, čas, o akútnu pomoc ľuďom, keď sa bavíme o zvýšení prídavkov na deti pre bohatých ľudí. Čo je to za akútnu pomoc? Ja budem na moje deti dostávať iba daňový bonus asi 220 eur viac mesačne. To čo, čo je za akútnu pomoc? Čiže poďme to riadne pripraviť, aby sme sa potom neštípali, riadne dodržme legislatívny proces a nie toto hrubé znásilnenie. A potom to pekne predložme do parlamentu a potom to riadne schváľme, ako sa patrí.
Veľmi pekne vám ďakujem za pozornosť. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

20.5.2022 o 11:15 hod.

Ing.

Richard Sulík

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:34

Vladimír Faič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán predsedajúci, aby táto Národná rada nestrácala svoju legitimitu, navrhujem prerušiť rokovanie o tomto bode, zaviazať ministrov, obidvoch, zhodou okolností aj podpredsedov vlády spolu s predsedom vlády, aby prišli do Národnej rady s návrhom vlády a neprispievali jednotliví členovia vlády k rozporom v tomto parlamente, kde sa majú schvaľovať ucelené návrhy predložené vládou, za ktoré, za ktorými celá vláda stojí. Za týmto návrhom po vystúpení pána podpredsedu vlády Sulíka je zrejmé, že vláda má vážny rozpor s týmto zákonom. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

20.5.2022 o 11:34 hod.

RSDr.

Vladimír Faič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11:36

Tomáš Taraba
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán minister Sulík, najskôr vás chcem pochváliť, že už nebeháte s tričkom, že rodinu máte v paži, len ste tam mali ten vulgarizmus nedávno napísaný. Začali ste prejav, že Hitler vymyslel rodinné prídavky, aby iba vybrané deti mali pomoc. Potom celý váš prejav ste kritizovali, že rodinné prídavky v tomto zákone majú ísť na všetky deti. To znamená, vy ste vlastne vyčítali, že opäť toto neni ako za Hitlera iba pre niektoré vybrané deti. To, čo je však problém, že vy tu rozprávate ako SaS je za zníženie daní, ale veď daňový bonus je znižovanie daní. Daňový bonus je a sú peniaze, ktoré zostanú u rodičov, ktorí majú deti, majú väčší disponibilný príjem a je to forma znižovania daní. Dokonca je to znižovanie daní pre tých, ktorí majú prácu. Ktorí majú nie len že prácu, ale dobre zarábajú. Pre týchto všetkých ľudí ten daňový bonus, teda ja som predpokladal pre voličov SaS, by bol prínosom.
Druhá vec, ktorý je pre mňa taký prekva... prekvapujúci moment, že doteraz tu ste vlastne hovorili, aby sme nekupovali si pôrodnosť, to povedal pán Viskupič včera, že netreba dávať peniaze, aby to nevyzeralo, že rodičia si potrebujú kupovať ako keby vlastné deti, aby ich mali, ale potom ste povedali, že poďme teda kupovať to tretie dieťa, poďme kupovať to štvrté dieťa, ale nekupujme to prvé, lebo to príde a je samozrejmé, že príde. No len problém je práve ten, že ste povedali, že pri tom prvom dieťati tí rodičia zistia, aké je to všetko drahé. A keď oni zistia, že nedostali vtedy pri tom prvom dieťati žiadnu pomoc, tak už potom naozaj neveria tomu štátu, že pri druhom, treťom to bude inak. Nikto nebude mať. Ja mám päť detí a, neviem, ja nepoberám podľa mňa nič. My ja som sa pýtal včera manželky, že či niečo sme niekde vyplnili. (Reakcia v pléne: "Daňový bonus.") To je v poriadku, ja ho nepotrebujem. Ja, ja nepotrebujem, ja som za to, aby bol strop pre nejakých bohatých. S týmto nie je problém. A poviem...
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

20.5.2022 o 11:36 hod.

Ing. Mgr.

Tomáš Taraba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11:38

Štefan Kuffa
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ja si to tak dovoľujem doplniť. Pán Sulík, vy ste povedali v podstate, že to dieťa tretie je hodnotné. To štvrté dieťa je čo? Nič? Piate, nič? Šieste, nič? Ja mám sedem detí, pán Sulík. Ja mám sedem detí. Ja už neberem žiadne rodinné prídavky, ale ja sa teším, že tento návrh zákona tuná minister financií Igor Matovič predkladá, nech mi pomôžeme rodinám. Vy ste tuná vystúpili, jak jeden veľký egoista a rozmaznané decko. Jak rozmaznané decko, ktoré si tuná protirečí v jednom vlastnom ako prejave. Prosím vás pekne. Presne tak. To sú aké, aké správanie. Vy si dáte tričko jak taký puberťák a dehonestujúcim názvom voči rodinám. A tak ste aj teraz tuná pred chvíľou vystúpili. Na jednej strane hovoríte, že rodinné prídavky bohatým deťom nedávať, ale vy na druhej strane máte problém, aby my sme zdanili bohaté firmy, aby sme zaviedli daň na alkohol, tabak a podobne a hazard. Prosím vás pekne, veď vy si tuná protirečíte. Vy ani sa nepočúvate, pán Sulík, že čo rozprávate. To bolo tak urážlivé, prepáčte, ale nedá mi, lebo tuná ohýbané slovo fašizmus je krížom-krážom, ale tu ste vystúpili ako liberálny fašista toto, čo ste povedali. Toto bolo úplne čosi, čo bolo bezočivé. Toto štvrté, piate, šieste dieťa, to je nič? No však dobre. Však nech ide matka na potrat. Cynicky ste vystúpili ako také rozmaznané, rozmaznané decko. To je čosi, čo je neakceptovateľné a neprijateľné. Včera to tu zaznelo, že ideme zdaniť Slovnaft, lebo krvavú ropu proste my. A na druhej strane ten rečník, nebudem ho tuná teda spomínať, ale hovorí, že však znížme spotrebnú daň za naftu a za benzín, však 30, 40 centov. Ale tam už krvavá ropa nie je ruská. To je zaujímavé. Veď vy sa vôbec, kolegovia, ani nepočúvate, čo vy rozprávate. Vy si dokážete v jednom vystúpení sami protirečiť.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

20.5.2022 o 11:38 hod.

PhDr.

Štefan Kuffa

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11:40

Eduard Kočiš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Veľmi pekne ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Pán minister Sulík, veľmi pekne ďakujem za vašu rozpravu a dá sa s ňou iba súhlasiť. To som vás možno prekvapil, ale naozaj s touto vašou rozpravou môžem iba súhlasiť. Pretože adresnosť aj v prípade poberania prídavku na dieťa aj v poberaní daňového bonusu by mala byť naozaj iba zrkadlom toho, že ten, kto je chudobný, treba mu pomôcť viac, ten, kto je bohatý, ten takú pomoc nepotrebuje. V tom mám úplne jasno. Treba rozlišovať pracujúceho, nepracujúceho rodiča. Pretože ten kto naozaj vytvára hodnoty a pre tento štát je prínosom, by mal byť aj správnym spôsobom zo strany štátu ohodnotený a malo by sa mu dať nejaké vyššie postavenie v tejto spoločnosti, ako človeku, ktorý naozaj netvrdím, že pre štát nie je prínosom, určite nejakým prínosom je, ale patričné hodnoty nevytvára a neodvádza štátu to, čo štát do tohto človeka investuje.
Čo sa týka nášho, nemôžem povedať že poslaneckého klubu, ale nášho zoskupenia poslancov, ktorí sme členmi Hnutia REPUBLIKA, môžem zodpovedne naozaj povedať, že tento osemnásťstranový dokument, vy ste ho dostali v utorok, my sme ho dostali dve hodiny pred rokovaním vo štvrtok. Čiže naozaj je tam toľko nášľapných mín, a toľko problém, že v žiadnom prípade to nemôžeme ako poslanci Hnutia REPUBLIKA podporiť a posunúť ďalej. Pretože tak ako sme hlasovali, aby sa to neposunulo v skrátenom legislatívnom konaní ďalej, tak jednoducho tento názor máme a nie je nám to v žiadnom spô..., žiadnym iným spôsobom presvedčené, že by sme tento názor mali meniť.
V žiadnom prípade to krúžkovné, ktoré je tu tak ospevované, že je to pomoc rodinám, ja nie som proti žiadnej pomoci rodine, práve naopak. Ale toto nie je systematicky, toto nie je udržateľný krok. Vytvoriť skoro 500 pracovných pozícií, vytvoriť aplikáciu za deväť miliónov eur, tých všetkých ľudí treba živiť, tých všetkých ľudí treba nejakým spôsobom zabezpečiť, no toto je jednoducho podľa mňa choré.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

20.5.2022 o 11:40 hod.

Mgr.

Eduard Kočiš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11:42

Martin Čepček
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán minister, mestá sa dlhodobo nedelia s podielovými daňmi, daňami, čo sa týka záujmového vzdelávania. Poznám obce a mestá, ktoré si celé podielové dane, ktoré dostávajú na voľnočasové aktivity, nechávajú v plnej výške. Centrá voľného času a tak ďalej, a tak ďalej, inštitúcie, ktoré poskytujú toto záujmové vzdelávania nedostanú od miest a obcí nič. Preto ja neviem o čom hovoríte, že mestá o niečo prídu, a za dva roky tejto vlády sa v tej sociálnej oblasti pre rodiny nespravilo takmer nič. Už včera sme tu počuli od vašej pani ministerky, ktorá v podstate vlastne ani nemá mandát, lebo kandidovala za úplne inú stranu, o znásilňovaní legislatívneho procesu. No keď sa schvaľovali jej zákony, tak jej to vôbec nevadilo. Tak ja nerozumiem. Zrazu to vadí, vtedy to nevadilo. (Smiech.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

20.5.2022 o 11:42 hod.

Mgr. et Mgr.

Martin Čepček

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video