72. schôdza

14.9.2022 - 11.10.2022
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

4.10.2022 o 13:55 hod.

Mgr. MHA, MPH

Monika Kavecká

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 11:10

Anna Andrejuvová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda.
Vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky, vážené panie poslankyne, páni poslanci, na základe poverenia Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky predkladám Národnej rade Slovenskej republiky informáciu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o uplatňovaní a zániku mandátov poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a o nastúpení náhradníka na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.
Vláda Slovenskej republiky odvolala dňom 22. septembra 2022 z funkcie štátneho tajomníka Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky Ondreja Dostála, dňom 28. septembra 2022 Martina Klusa z funkcie štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, dňom 30. septembra 2022 Jána Oravca a Karola Galeka z funkcie štátnych tajomníkov Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.
Odvolaním z funkcie si Ondrej Dostál dňom 23. septembra 2022, Martin Klus dňom 29. septembra 2022, Ján Oravec a Karol Galek dňom 1. októbra 2022 začali uplatňovať mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.
Jozefovi Kanuščákovi, ktorý nastúpil ako náhradník na neuplatňovaný mandát poslanca Ondreja Dostála, zanikol mandát poslanca dňom 22. septembra 2022, Romanovi Foltinovi, ktorý nastúpil ako náhradník na neuplatňovaný mandát poslanca Martina Klusa, zanikol mandát poslanca dňom 28. septembra 2022, Radovanovi Slobodovi, ktorý nastúpil ako náhradník na neuplatňovaný mandát poslanca Jána Oravca, zanikol mandát poslanca dňom 30. septembra 2022, Radovanovi Kazdovi, ktorý nastúpil ako náhradník na neuplatňovaný mandát poslanca Karola Galeka, zanikol mandát poslanca dňom 30. septembra 2022.
Vláda Slovenskej republiky vymenovala dňom 29. septembra 2022 poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Andreja Stančíka za štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. Mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Andreja Stančíka sa uvedeným dňom vymenovania neuplatňuje. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky podľa zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyhlásil nastúpenie náhradníka za hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti. Na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Andreja Stančíka nastupuje dňom 29. septembra 2022 náhradník Peter Cseh, narodený 6. júla 1983, bytom Dolný Bar. Teraz predkladám návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.
Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky zo 4. októbra 2022 k informácii Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o uplatňovaní a zániku mandátov poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a o nastúpení náhradníka na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky. Národná rada Slovenskej republiky berie na vedomie, po prvé, že vláda Slovenskej republiky odvolala dňom 22. septembra 2022 z funkcie štátneho tajomníka Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky Ondreja Dostála, dňom 28. septembra 2022 Martina Klusa z funkcie štátneho tajomníka ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí, dňom 30. septembra 2022 Jána Oravca a Karola Galeka z funkcie štátnych tajomníkov Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. Odvolaním z funkcie štátneho tajomníka si Ondrej Dostál dňom 23. septembra 2022, Martin Klus dňom 29. septembra 2022, Ján Oravec a Karol Galek dňom 1. októbra 2022 začali uplatňovať mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.
Po druhé, že podľa § 71 ods. 5 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov Jozefovi Kanuščákovi, ktorý 19. apríla 2022 nastúpil ako náhradník za stranu Sloboda a Solidarita na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ondreja Dostála, zanikol mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky dňom 22. septembra 2022, Romanovi Foltinovi, ktorý 22. marca 2020 nastúpil ako náhradník za stranu Sloboda a Solidarita na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Martina Klusa, zanikol mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky dňom 28. septembra 2022, Radovanovi Slobodovi, ktorý 22. marca 2020 nastúpil ako náhradník za stranu Sloboda a Solidarita na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jána Oravca, zanikol mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky dňom 30. septembra 2022, Radovi Kazdovi, ktorý 22. marca 2020 nastúpil ako náhradník za stranu Sloboda a Solidarita na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Karola Galeka, zanikol mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky dňom 30. septembra 2022. Zánikom mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jozef Kanuščák, Roman Foltin, Radovan Sloboda a Radovan Kazda zostávajú náhradníkmi za stranu Sloboda a Solidarita a na kandidátnej listine v pôvodnom poradí.
Po tretie, že vláda Slovenskej republiky vymenovala poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Andreja Stančíka dňom 29. septembra 2022 za štátneho tajomníka ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí. Mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Andreja Stančíka sa podľa čl. 5 ods. 8 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z uvedeným dňom vymenovania neuplatňuje.
Po štvrté, že predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1262 z 29. septembra 2022 vyhlásil podľa § 71 ods. 1 a 4 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 10 ods. 1, 2 písm. b) a ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nastúpenie náhradníka podľa poradia uvedeného v zápisnici Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán o výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republiky z 29. februára 2020 za hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Andreja Stančíka nastupuje dňom 29. septembra 2022 náhradník Peter Cseh, narodený 6. júla 1983, bytom Dolný Bar.
Po piate, informáciu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o uplatňovaní a zániku mandátov poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a o nastúpení náhradníka na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predseda, prosím, dajte o tom hlasovať. Skončila som.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

4.10.2022 o 11:10 hod.

Mgr. et Mgr.

Anna Andrejuvová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 11:10

Gábor Grendel
Skontrolovaný text
Ústavou predpísaný sľub poslanca znie: Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Slovenskej republike. Svoje povinnosti budem plniť v záujme jej občanov. Budem dodržiavať ústavu a ostatné zákony a pracovať tak, aby sa uvádzali do života.

(Akt skladania sľubu poslanca.)

Cseh, Peter, poslanec NR SR
Sľubujem. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

4.10.2022 o 11:10 hod.

Mgr.

Gábor Grendel

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
72. schôdza NR SR - 10.deň - B. popoludní
 

13:55

Vladimír Lengvarský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa predkladá ako reakcia na aktuálnu situáciu spojenú s hrozbou hromadného podávania výpovedí zdravotníckych pracovníkov, odchodu zdravotníckych pracovníkov do zahraničia a nastavený trend poklesu záujmu študentov o štúdium jednotlivých zdravotníckych profesií.
Cieľom predloženého návrhu zákona je zvýšiť zákonom určenú minimálnu výšku základnej zložky mzdy zdravotníckeho pracovníka tak, aby bola konkurencieschopná v porovnaní s ostatnými krajinami V4. Na základe predloženého návrhu zákona sa tiež navrhuje upraviť navyšovanie základnej zložky mzdy zdravotníckych pracovníkov za každý odpracovaný rok o 0,01-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnancov v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej štatistickým úradom za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa základná zložka mzdy priznáva.
Do počtu odpracovaných rokov zdravotníckeho pracovníka sa bude započítavať aj doba, počas ktorej zdravotnícky pracovník vykonáva zdravotnícke povolanie v zahraničí, ako aj doba čerpania materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky, pričom na jedno dieťa bude možné započítať najviac tri roky a súhrnne za všetky deti najviac šesť rokov.
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľujem si vás požiadať o prerokovanie predloženého vládneho návrhu zákona.
Ďakujem.
Skryt prepis

4.10.2022 o 13:55 hod.

brig. gen. MUDr. MPH

Vladimír Lengvarský

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

13:55

Monika Kavecká
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo.
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, ako spoločná spravodajkyňa výboru predkladám spoločnú správu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1200a).
Uvedený vládny návrh zákona prerokovali určené výbory: ústavnoprávny výbor, výbor pre financie a rozpočet a výbor pre zdravotníctvo ako gestorský výbor.
Ústavnoprávny výbor o vládnom návrhu zákona rokoval a po skončení rozpravy nebol uznášaniaschopný a o návrhu uznesenia nehlasoval podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Výbor pre financie a rozpočet súhlasil s uvedeným návrhom zákona a odporučil Národnej rade zákon schváliť.
Výbor pre zdravotníctvo súhlasil s návrhom zákona s pozmeňujúcimi a doplňujúcim návrhmi.
Gestorský výbor nedostal žiadne stanoviská poslancov, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, tlač 1200, vyjadrených v uzneseniach uvedených pod bodom IV tejto správy a v stanovisku gestorského výboru odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, tlač 1200, schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Po prvé, spoločná správa obsahuje štyri pozmeňujúce návrhy. Gestorský výbor odporučil hlasovať o bodoch 1 až 4 spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením č.160 z 27. septembra 2022, kde ma výbor poveril za spoločnú spravodajkyňu k predloženému návrhu zákona a poslanca Mareka Krajčího za náhradníka k predmetnému návrhu zákona v prípade neúčasti spravodajcu.
Pán predsedajúci, skončila som, môžete otvoriť rozpravu. Ďakujem.
Skryt prepis

4.10.2022 o 13:55 hod.

Mgr. MHA, MPH

Monika Kavecká

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

13:55

Vladimír Baláž
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážené dámy a páni, vážený pán minister, je nás teda tu veľmi málo na to, aká je to vážna situácia. Neviem, na čo sa všetci spoliehame, snáď na to, že každý má nejakého známeho, ktorého potom bude otravovať, aby sa dostal troška dopredu v zdravotníctve. To nie je dobrý rozmysel. Takto to nemôže fungovať. Preto sme aj tu, pretože to takto funguje u nás. To naozaj nie je správne.
Všetci vidíme, že naše zdravotníctvo je v kríze, hrozí, že bude obmedzené poskytovanie zdravotnej starostlivosti, čo priznal aj sám pán minister. Aktivita lekárskeho odborového združenia nás dostala až na samý okraj priepasti. Prečo sa to vlastne stalo? Príčin je viac. Ale podľa mňa jednou z hlavných týchto príčin je postup uvedenia štátu voči zdravotníckym pracovníkom počas pandémie COVID-19. Ich prístup a nesplnenie sľubov, ktoré zdravotníci dostali, boli katalyzátorom, ktorý celú reakciou urýchlili.
Tiež musím v zásade povedať, že súhlasím s tézami Lekárskeho odborového združenia, ktorých vymenovala osem, včítane podmienky pre platové úpravy lekárov a sestier a ostatných zdravotníckych kategórií.
Zásadným problémom, ktorý sprevádza zdravotníctvo odvtedy, ako si ho uvedomujem v súvislostiach, je ekonomicko-finančná nevyváženosť. Jednoducho povedané, ponúkame občanom zdravotnú starostlivosť hradenú z verejného zdravotného poistenia prakticky bez výraznejšieho obmedzenia. Keď však príde čas na hradenie nákladov za túto zdravotnú starostlivosť, tak oprávnené ekonomické náklady bohorovne neuhradíme. Tým vzniká obrovská nerovnováha na strane poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a tá je zase absolútne nesystematicky riešená podivnými oddlženiami systému alebo vybraním rôznych poplatkov od príjemcov zdravotnej starostlivosti, ktoré sú nejasne určené a každý si ich vyberá ako mu to napadne. Riešenie je podľa mňa dlhodobe jasné každej zúčastnenej strane.
Dovoľte mi, aby som ho veľmi zjednodušene načrtol. Pri uhrádzaní zdravotnej starostlivosti musia byť poskytovateľom uhradené všetky ekonomiky oprávnené náklady aj s čiastkou na reprodukciu a primeraný zisk. Po druhé, aby vyčerpáme všetkým finančné možnosti úhrady zdravotného systému, v prvom bode je nutné, aby sme sa zamerali na rozsah poskytovania zdravotnej starostlivosti, ktorú si teda môžme dovoliť z verejného zdravotného poistenia. A buď ju obmedzili a vytvorili možnosti pripoistenia, alebo prijali jasné pravidlá na spoluúčasť pacientov.
Som presvedčený, že podstatná časť problému nášho zdravotníctva je spôsobená touto nerovnováhou. Jej vyriešenie potrebuje mať dobrý plán, ktorý prejde širokou konzultáciou všetkých zúčastnených, ale vláda taký plán jednoducho nemá, respektíve ho nepredstavila, a vždy po voľbách skoro všetci čakáme na nejakého Lisana alebo Geiba, alebo mesiáša, ktorý nás nahradí, ktorý nás zachráni alebo spasí. Namiesto toho je však nutná dobrá príprava a tvrdá práca.
Tiež si tu dovolím podotknúť, že podľa mňa akákoľvek právna forma nemocnice, príspevková, rozpočtová alebo obchodná spoločnosť, ako sú akciové spoločnosti napríklad, nehrá rolu v tomto systéme a neprinesie lepší výsledok. Snáď len akciové spoločnosti môžu prejsť dôkladnejšou kontrolou vnútorných procesov. V minulosti štátne nemocnice, akciové spoločnosti boli vychvaľované ako výborne hospodária a dávalo sa na to vrub tomu, že sú akciové spoločnosti. Pravda je však taká, že mali len podstatne lepšie zmluvy so zdravotnými poisťovňami, ktoré ich na trhu zvýhodňovali.
Vrátim sa k téme dnešného rokovania, k téme miezd zdravotníckych pracovníkov. Nedá sa mi však prejsť len tak in medias res k dnešnému dňu. Všetci si pamätáme na situáciu v roku 2011. Všetci vieme, aké prostriedky boli voči protestujúcim lekárom vtedy použité, ale tiež všetci vieme, ako to nakoniec dopadlo. Nie je nutné snáď tomu venovať sa viac.
Po memorande boli zvýšené platy lekárom podľa ich požiadaviek. Historické navýšenie bolo, historicky najvyššie navýšenie bolo nasledované valorizáciou miezd, tzv. platovým automatom pre lekárov až do týchto čias. Platy sestier sa vtedy nezvýšili, žiaľ, pre známe rozhodnutie Ústavného súdu. Platy sestier následne sa podstatne zvyšovali v rokoch 2016 a 2019, vždy približne o 10 %. V roku ´16 154 verzus 215 euro, keď berieme sestru bez špecializácie so špecializáciou, a v ´19 119 verzus 173 eur. Napriek tomu sa nezvrátil nedostatok sestier v systéme, čo bolo zapríčinením nielen ich nedostatočným finančným ocenením, ale aj nezmyselným nastavením vzdelávania a kompetenciami.
Napriek snahe dostať viac absolventiek či absolventov stredných zdravotných škôl do systému, táto snaha naráža na odpor a nepochopenie vo vlastnej komunite, ale aj v európskych štruktúrach, čo je prakticky pre mňa nezrozumiteľné, pretože pri aplikácie smernice Európskej únii ešte, myslím, v roku 2001 či v roku 2002 sme boli bez nutnosti len zlou interpretáciou legislatívy určili to, že sestra bude len tá, ktorá vyštuduje univerzitu, pričom len s malou úpravou školských a odborných povinností sme mohli pokračovať v pôvodnom nastavení a univerzitné štúdium vyčleniť pre potrebný počet vysoko vzdelaných sestier s podstatne väčšími kompetenciami v poskytovaní zdravotnej starostlivosti.
Lekári z Lekárskeho odborového združenia predstavili vláde osem podmienok, za ktorých sú ochotní ich členovia stiahnuť výpovede z nemocníc. Niektoré veľmi pravdepodobne idú nad rámec toho, čím sa má Lekárske odborové združenie zaoberať. Napriek tomu ich treba brať všetky veľmi, veľmi vážne, pretože upozorňujú na hlavné nedostatky v systéme zdravotníctva.
Bolo potrebné, aby sa kompetentní ľudia nielen z ministerstva zdravotníctva, ale z ministerstva financií s nimi stretli a vážne zaoberali nielen na poslednú chvíľu. Mne ako vonkajšiemu pozorovateľovi, ktorý, samozrejme, nie je súčasťou týchto stretnutí, ale zdá sa to takisto aj rôznym novinárom alebo iným odborníkom, sa to teda berie tak, že kompetentní nebrali hrozbu vážne, reagovali povýšenecky až arogantne. Všeobecne sa dá povedať, že Dunning-Krugerov efekt, kedy nízka intelektuálna výbava spojená s vysokým sebavedomím je v súčasnom vedením štátu extrémne rozšírená.
Je potrebné urobiť všetko preto, aby sme sa vyhli hroziacemu scenáru v zdravotníctve. Poslanci SMER-u – SD budú za zvýšenie platov zdravotníckych pracovníkov hlasovať. Máme niektoré vážne výhrady. Stále nie je jasné, ako sa peniaze dostanú ku konkrétnym zdravotníkom. Riešenie cez zadlžovanie poskytovateľov je jednoducho striktne neprípustné. Ako sa to urobí teda? Navýšenie poistencov štátu? Máme programové rozpočtovanie v kapitole ministerstva zdravotníctva. Presunieme prostriedky len medzi kapitolami? Nikto o tom nič nevie.
Obyčajne sa to vždy stane tak, že tie peniaze sa rozpustia v systéme zdravotných poisťovní a medzi poskytovateľov prídu len ich zbytky a poskytovatelia musia dodržiavať zákon a budú sa zadlžovať. Práve prebieha v súčasnosti konferencia o zdravotníctve tu v Bratislave. Keby sme videli, koľko sa platí na hlavu v Českej republike za poistencov štátu a na Slovensku, tak porozumieme tomu, kde sa nachádzame. My sme naposledy najviac platili myslím v roku 2019 40 euro, teraz je to okolo 30 euro, 31, ak sa nemýlim. V Čechách 80. Vzďaľujú sa nám, ako keby sme my išli na vetroni a oni raketoplánom. Nikdy ich nedobehneme takýmto systémom a budeme môcť len plakať nad rozliatym mliekom.
Po druhé, je nutné jasne definovať, ako sa zvýšenia miezd, ako do zvýšenia miezd budú inkorporovaní ambulantní zdravotnícki pracovníci. To im musí byť jasne povedané a musí to byť jasný odkaz a splniteľný odkaz. A last but not least, lekári so špecializáciou nie sú ohodnotení samostatným koeficientom. Tomu veľmi dobre nerozumiem.
Lekári so špecializáciou sú vis vitalis v zdravotníctve. Sú to oni, ktorí poskytujú liečebný proces. Bez nich sa nikde nepohneme. Ja rozumiem filozofii, že treba dať niečo tým začiatočníkom, aby nám neutekali inde, ale pre mňa ako 40-ročného lekára je situácia úplne inakšia z môjho pohľadu. Práve oni musia byť tí, ktorí po štvor- až päťročnom usilovnom štúdiu dosiahnu špecializáciu a budú môcť konečne poriadne zarábať a vrátiť dlhy, ktoré si urobili počas toho, ako sa k špecializácii dostali. Nechať špecialistov bez toho, aby sme im nenavýšili koeficienty je podľa mňa tragický omyl.
Na záver mi teda, dámy a páni, dovoľte, aby som predložil pozmeňovací návrh. Je jednoduchý a ctené plénum žiadam o jeho prijatie. Navrhuje sa zvýšenie zákonom určenej základnej zložky mzdy aj lekára a zubného lekára, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností a vykonáva špecializované pracovné činnosti v príslušnom špecializovanom odbore, a to z 2,3-násobku na 2,45-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve v Slovenskej republike zistenej Štatistickým úradom SR za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy.
Vlastný pozmeňovací návrh znie. Pozmeňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Vladimíra Baláža a Jozefa Valockého k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkov, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 1200.
V čl. I bode 2 § 80a ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „a slová „2,30-násobok" sa nahrádzajú slovami „2,45-násobok''."
Ďakujem vám všetkým veľmi pekne za pozornosť.
Skryt prepis

4.10.2022 o 13:55 hod.

MUDr. PhD.

Vladimír Baláž

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:10

Jozef Valocký
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci.
Pán kolega Baláž, som veľmi rád, že vo svojej, vo svojom príhovore si sa dotkol zdravotných sestier. Som absolventom strednej zdravotníckej školy a chcem povedať jasne, pokiaľ zdravotné sestry nebudú vychádzať zo stredných zdravotníckych škôl, ale budú musieť ísť na vysokú školu, nikdy nebude dostatok zdravotných sestier na Slovensku. Toto si zapamätajme.
Po druhé, som veľmi rád, pán poslanec, že si sa dotkol atestovaných lekárov. Nemám právo teda reagovať na pána ministra, ale položím takú otázku. Pán minister, ako je možné, že atestovaní lekári sa nedostali vo vašom zákone na zvýšený koeficient? My sme sa preto rozhodli dať tento pozmeňovací návrh, pretože tak ako neatestovaní lekári budú mať zvýšený koeficient o 0,15, máme za to, že určite o 0,15 by mali mať zvýšené aj atestovaní lekári. Ak ste si všimli, čo správne povedal pán poslanec Baláž, nejdeme nad rámec toho, čo je toto zdravotníctvo finančne schopné tým lekárom vyplatiť. Nie sme populisti, ale nemôžeme zabudnúť na atestovaných lekárov, ktorí sú chrbtica slovenského zdravotníctva.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

4.10.2022 o 14:10 hod.

MUDr.

Jozef Valocký

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:10

Monika Kavecká
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo.
Pán kolega Baláž, naozaj veľmi milý, kultivovaný prejav. Chvíľami až taký, taký srdcervúci. Ja len si spomeniem na ten rok 2016 a 2019, nebudem komentovať, ale 2016, keď tie všetky sestry boli na balkóne a nikto si ich takto nemohol ani zastať, ani nikto proste o tých sestrách nehovoril. Vy ste povedali, že sa zvýšilo v roku 2016 a v roku 2019. No takéto zvyšovanie keby tu bolo, tak nás ten stav sesterský by teraz prekvapil, že by tých sestier tu bolo. Nie, nebolo to tak. My nemáme sestry, zatvárajú sa oddelenia, a to je tá najväčšia príčina. A to, že ste povedali, že teraz sa niekto ku nim správa povýšenecky až arogantne, nie. V roku 2016 sa tak ku nám vládna moc správala.
Preto sme neuspeli a preto teraz už chytáme naozaj len zajaca za chvost. A je to také smutné, že v podstate to zdravotníctvo je v takomto stave.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

4.10.2022 o 14:10 hod.

Mgr. MHA, MPH

Monika Kavecká

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:10

Dušan Muňko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán poslanec, veľmi dobrý tvoj príhovor, respektíve tvoja vyčerpávajúca správa, tak ako to vidíš zdravotníctvo. Ja som rád, že si spomenul všeobecných lekárov, ja spomeniem okrem všeobecných lekárov aj zubných lekárov a vrátim sa hlavne k zdravotníckemu personálu, hlavne k zdravotníckym sestrám a poviem prečo.
Povedal si veľmi správne, že pokiaľ sa týka, že treba tu robiť so zdravotníckymi školami, ale keď vezmete, a to hovorím teraz to, čo poznám zo Sociálnej poisťovne, koľko zdravotných sestier za rok je, tak vyštuduje a koľko ešte ostane za tie peniaze tam, tak tento problém neni vyriešený. A čím ho neskoršie budeme riešiť, tým bude horší. Ja som povedal, to, čo sa snažia robiť Česi, že proste dávajú zelené karty a riešia to proste s Ukrajincami, riešia to s ľuďmi z východnej Európy, treba spraviť tu. A druhá vec je, ten materiál, ktorý som ja voľakedy predložil, to vychádzalo zhruba, aby sme vôbec, aby sme posilnili veci a riešili zdravotné sestry, to bolo okolo 210 miliónov.
Ja vychádzam napriek tomu, že tá situácia v zdravotníctve je taká, aká je, ale poznám veci, pretože moje dcéry podnikajú v cestovnom ruchu a vieme, koľko zdravotných sestier je zhruba dneska vonku. Vieme a za aké peniaze. Pokiaľ tie sestry naše, ktoré sú v Rakúsku, v Česku, proste nedostanú sa aspoň na tú úroveň, pán minister, budete mať problémy. Čiže ja som, keď prídete s akýmkoľvek návrhom, pokiaľ sa týka zdravotných sestier, proste riešenia tých vecí napriek tomu, že tých peňazí tam nie je, máme inú možnosť, kde je ďaleko viac peňazí, a to je pokiaľ sa týka liekov, kde treba spraviť skutočne poriadok, ale treba riešiť zdravotné, lebo tie zdravotné sestry, skutočne budeme mať s nimi problém.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

4.10.2022 o 14:10 hod.

Ing.

Dušan Muňko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:10

Vladimír Baláž
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Všetkým veľmi pekne ďakujem za komentáre k môjmu vystúpeniu.
Pre pani poslankyňu Kaveckú, ja som to čerpal zo zdrojov ministerstva zdravotníctva, ministerstva financií. Ja som si to nevymyslel. Takto to je, takto je to zaznamenané vo všetkých análoch, tak to tam môžeme pozrieť. To ale nevraví no nič o tom, že sestrám netreba dať viac peňazí. Však ja s tým absolútne, samozrejme, súhlasím. Myslím si, že aj v príhovore toho, čo povedal tu pán doktor Valocký je úplne jasné, že my sa musíme zamerať na to, aby sme sem dostali sestry a musíme si otvoriť iné okná v našich mysliach a dušiach, aby sme pochopili, že čo potrebujeme.
My jednoducho v krízovej situácii nemôžme riešiť to, že či je Európska únia spokojná, alebo nespokojná. To takto jednoducho nemôže ísť. Nikde to tak nefunguje. Tu teraz kolega Muňko povedal, že naše absolventky zdravotných škôl odchádzajú mimo našej vlasti a úplne kľudne tam pracujú. Však to všetci poznáme tieto témy. Prosím každého, kto tam v tom pracuje, aby si otvoril svoju myseľ, lebo bez toho sme absolútne stratení.
Ďakujem ešte raz veľmi pekne za poznámky.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

4.10.2022 o 14:10 hod.

MUDr. PhD.

Vladimír Baláž

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:25

Miroslav Urban
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené pani poslankyne, páni poslanci, prihlásil som sa do rozpravy s pozmeňujúcim návrhom, ktorý by mal riešiť aj mzdy lekárov špecialistov a takisto aj nárokovateľnú položku miezd u všetkých zdravotníkov prihliadajúc na odpracované roky.
Účelom môjho predloženého pozmeňovacieho návrhu je zvýšiť zákonom určenú základnú mzdu aj u lekárov, ktorí získali odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností a vykonávajú špecializované pracovné činnosti v príslušnom odbore, a to z 2,3- na 2,5-násobok priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy.
Lekári špecialisti v navrhovanej úprave zákona o odmeňovaní akoby vypadli. Ten základný koeficient zostal nezmenený na tej položke 2,3-násobok. Myslím si, že tak ako nám chýbajú zdravotné sestry, chýbajú nám aj lekári po absolvovaní medicíny. Tak nám, samozrejme, chýbajú aj špecialisti, ktorí sú podľa mňa vlastne tou hlavnou odbornou kostrou nášho zdravotníctva pre výkon špecializovaných činností. A títo práve špecialisti nám chýbajú v nemocniciach. Vieme to, ako to býva, lekár sa snaží získať atestáciu, získa špecializáciu a odchádza do súkromia. Takže myslím si, že na týchto špecialistov sa zabudlo a preto navrhujeme tento koeficient zvýšiť, čo by mohlo primäť špecialistov zostať v nemocniciach.
Ďalší návrh, ktorý prikladám k tomuto pozmeňujúcemu návrhu, je takisto zvýšiť základnú zložku mzdy zdravotníckeho pracovníka za každý odpracovaný rok výkonu zdravotníckeho povolania, ktorý je súhrnom dvanástich mesiacov z 0,01, teda z jednej stotiny na 0,03, tri stotiny násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky. Súčasne teda predkladaný návrh ráta s tým, že sa tá mzda bude zvyšovať o 0,01-násobok. My si myslíme, že to je nedostatočné. V minulej rozprave sme hovorili, že to predstavuje zvýšenie mzdy o 7 celá, o 7 euro a 88 centov za každý odpracovaný rok. Týka sa to všetkých zdravotníckych pracovníkov. Ja myslím, že 7 euro a 88 centov v čistom, áno, tak v čistom, čo si myslím, že neni až také motivujúce, keď po desiatich rokoch získa lekár 78 euro navyše za desať rokov praxe. Čiže pri tomto zvýšení tohto koeficientu na tri stotiny by došlo k navýšeniu mzdy za každý odpracovaný rok o cca 24 euro teda v čistom. Takto už je to suma vcelku zaujímavá a myslím, že by mohla byť aj motivujúca.
Prečo vlastne prekladám tento pozmeňujúci návrh? No, všetci vidíme, že máme krízu v zdravotníctve, ktorá tu ale netrvá jeden, dva roky, ale dá sa povedať, že sú to už aj desiatky rokov. A také signifikantné navýšenie miezd lekárov bolo v roku 2011 po takisto výpovediach lekárov. Ani súčasné navýšenie miezd v tom predkladanom návrhu zákona nemyslím si, že je historické, pretože štatisticky naozaj k najvyššiemu navýšeniu miezd lekárov bolo práve v roku 2013. Teraz to nepredstavuje ani 50 %, keď sa to preráta teda na tie reálne mzdy. Máme tu výpovede viac ako 2-tisíc lekárov zo 7-tisíc nemocničných lekárov a tvrdiť, že to neovplyvní zdravotnú starostlivosť, to by som netvrdil. Chýbajú nám ďalšie tisícky lekárov aj v iných profesiách, nielen v nemocniciach, ale aj praktickí lekári, stomatológovia, pochopiteľne chýbajú nám aj tisícky zdravotných sestier.
Tento návrh zákona môže stabilizovať istú časť zdravotníckych pracovníkov, ale nemyslím si, že by zásadným spôsobom zvrátil tú negatívnu bilanciu, ktorú máme teda v zdravotníckych povolaniach. Lekárske odborové združenie sa už rok snaží komunikovať s ministerstvom zdravotníctva ohľadom svojich ôsmich požiadaviek, ktoré mi prídu celkom také korektné, lebo však vieme, moríme sa tu viac ako desať rokov s DRG systémom, ktorý nestále nefunguje. Predpoklad, že bude fungovať v 2023 – 2024 ťažko povedať, pri súčasnom financovaní zdravotníctva je to iluzórne. Myslím si, že ten systém nemôže fungovať, pokiaľ budú platby za poistencov štátu také, aké sú teraz.
Po komunálnych voľbách nás čaká optimalizácia siete nemocníc, čo predstavuje stratifikáciu nemocníc a časť nemocníc príde o oddelenia, bude sa sústreďovať tá zdravotná starostlivosť do väčších nemocníc. Len tie požiadavky lekárskych odborárov sú vcelku oprávnené, keďže sa presunie tá zdravotná starostlivosť do väčších nemocníc, či je to zabezpečené personálne, materiálno-technicky, či tam je dostatok, povedzme, operačných sál, ambulancií, zdravotníckeho personálu od lekárov, ošetrovateľov až po zdravotné sestry. Takže tá požiadavka je naozaj ako myslím že adekvátna.
Takisto výuka medikov na Slovensku, veľa študentov nám odchádza študovať medicínu do Čiech, kde sú lepšie pracovné podmienky aj mzdové ohodnotenie, a títo lekári sa k nám nevracajú, nemajú na to až taký extra dôvod. Takže tieto požiadavky sú opodstatnené LOZ-u, aj keď, samozrejme, rozumiem tomu, že to neprislúcha, aby Lekárske odborové združenie všetko riešilo a komunikovalo, ale aspoň načrtlo problémy, aké sú, aké máme zdravotníctvo a treba hľadať východiská. Tie východiská sú práve na ministerstve zdravotníctva.
Vieme, že nám ušiel vlak s lekármi, ktorí pracujú vo V4. Mzdové ohodnotenie lekárov v Poľsku, v Česku aj v Maďarsku narástlo a tie pohraničné oblasti občania Slovenska, ktorí hovoria po maďarsky, nemajú problém sa zamestnať v Maďarsku, kde majú lepšie platové ohodnotenie aj lepšie pracovné podmienky, a takisto to pohraničie s Moravou, veľa zdravotníkov pracuje práve v Čechách a na Morave. Myslím si, že s tým navýšením miezd neni ten hlavný, je jeden z tých hlavných ústredných problémov, ale ten problém je komplexný, ako sme to spomínali, pracovné podmienky, možnosť vzdelávania, odborného rastu, naše nemocnice pomaly storočné. Je tam veľký naozaj dlh do rozvoja našej zdravotnej starostlivosti.
Ja si myslím, že pokiaľ by sa nám podarilo zvrátiť ten negatívny trend a zvýšiť aj to platové ohodnotenie u lekárov aj špecialistov, aj u zdravotných sestier, tá stabilizácia zdravotníckeho personálu by vyvolala aj do istej miery takú konkurenciu medzi tými zdravotníkmi. A konkurencia, zdravá konkurencia takisto môže prispieť k lepšej kvalite zdravotníckych pracovníkov a budovala by sa aj taká prestíž, že pracovať v slovenských nemocniciach univerzitných, fakultných a podobne. Priority tejto vlády bolo zdravotníctvo, ale zatiaľ ten rozpočet ministerstva zdravotníctva tomu nezodpovedá. Tak ako som spomínal, aj tie platby za poistencov štátu sú podstatne nižšie ako v Čechách a tieto problémy sa nedajú naozaj vyriešiť zo dňa na deň.
Teraz by som prečítal samotný pozmeňujúci návrh. Pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava Urbana, ktorým sa dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 1200.
1. V čl. I bode 2 (§ 80a ods. 2) sa na konci pripájajú tieto slová: „a slová „2,3-násobok" nahrádzajú slovami „2,5-násobok"."
2. V čl. I bode 56 (§ 80b ods. 5) sa slová „0,01-násobok" nahrádzajú slovami „0,03-násobok".
Dúfam, že tento návrh podporíte. Myslím, že by mohol prispieť k stabilizácii zdravotníckeho personálu a mohol by zvrátiť aj ten nepriaznivý stav s výpoveďami lekárov.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

4.10.2022 o 14:25 hod.

MUDr.

Miroslav Urban

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video